Byla e2-1301-460/2017
Dėl žalos atlyginimo ir palūkanų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė,

2sekretoriaujant Zitai Mockuvienei,

3dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Žemaitijos taksi“ atstovei Eglei Banytei,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Žemaitijos taksi“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Inlegis“, ieškinį atsakovui A. K. dėl žalos atlyginimo ir palūkanų priteisimo.

5Teismas

Nustatė

61. Ieškovė teismui pateikė ieškinį, juo prašo: 1) priteisti iš atsakovo A. K. ieškovei BUAB „Žemaitijos taksi“ 55 019,98 Eur žalos atlyginimą; 2) priteisti iš atsakovo A. K. ieškovei BUAB „Žemaitijos taksi“ 5 procentų procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog buvęs įmonės vadovas neperdavė pagal 2009 m. gruodžio 31 d. sudarytą balansą 55 019,98 Eur (189 973 Lt) vertės įmonės turto.

72. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių nenurodė.

83. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė ieškinio reikalavimus palaikė, prašė ieškinį tenkinti.

9Ieškinys tenkintinas.

104. Bylos duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. balandžio 5 d. priėmė nutartį, kuria iškėlė bankroto bylą UAB „Žemaitijos taksi“, įmonės bankroto administratore paskirta UAB „Inlegis“. Ši nutartis įsiteisėjo 2016 m. balandžio 18 d. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. balandžio 5 d. nutartimi teismas įpareigojo BUAB „Žemaitijos taksi“ valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti paskirtajai bankroto administratorei įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Laikotarpiu nuo įmonės įregistravimo t. y. nuo 2002 m. balandžio 26 d., iki bankroto bylos įmonei iškėlimo ieškovės vadovu ir akcininku buvo A. K.. Bankroto administratorė apie nustatytą pareigą informavo atsakovą pranešimu, administratorės duomenimis, ne kartą su atsakovu bendravo telefonu. Kadangi įstatymo ir teismo įpareigojimas nebuvo vykdomas, bankroto administratorė kreipėsi į teismą dėl baudos vadovui paskyrimo, šis prašymas buvo tenkintas iš dalies. Administratorė kreiptasi ir į antstolę L. P.. Nepavykus atsakovui įteikti dokumentų buvo pradėta atsakovo paieška. Po atliktų veiksmų atsakovas atvyko pas antstolę ir įsipareigojo įmonės dokumentus perduoti iki 2017 m. sausio 10 d., tačiau iki nurodyto termino pabaigos dokumentai nebuvo perduoti. Dėl antstolės įpareigojimų nevykdymo šiam asmeniui buvo paskirta bauda. Atsižvelgdama į tai, kad jokie įmonės dokumentai ir turtas bankroto administratorei nėra perduoti, informaciją apie įmonės finansinę būklę ir turtą bankroto administratorė rinko iš viešų registrų. Remiantis VĮ Registrų centro pateikiamais duomenimis, paskutinis sudarytas ir įstatymų nustatyta tvarka šiai įstaigai buvo teiktas 2009 m. įmonės balansas. Jame užfiksuota, jog įmonės turtą 2009 m. gruodžio 31 d. sudarė 55 019,98 Eur (189 973 Lt), iš kurių 43 153,38 Eur – materialusis turtas ir 11 866,60 Eur – piniginės lėšos.

115. Ginčas byloje kilo dėl bankrutuojančios įmonės vadovo atsakomybės, kylančios dėl to, kad nebuvo įvykdyta pareiga perduoti bankroto administratorei bankrutuojančios įmonės turtą ir dokumentus.

126. Kasacinis teismas nuosekliai formuojamoje praktikoje šios kategorijos bylose yra išaiškinęs, kad įmonės vadovas atsako už bendrovės tikslų įgyvendinimą, įstatymuose bei kituose teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose nustatytų pareigų vykdymą, veiklos organizavimą; vadovo pareiga juridiniam asmeniui yra fiduciarinio pobūdžio, t. y. grindžiama pasitikėjimu, toks asmuo turi būti lojalus vadovaujamai bendrovei, veikti išimtinai jos interesais, rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai, daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus; pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą – nustatoma, ar taip buvo elgiamasi. Šių pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas, kai dėl to bendrovei kyla žala (nuostoliai), lemia šio asmens atsakomybę pagal CK 2.87 straipsnio nuostatas, tai yra pareigą visiškai atlyginti padarytą žalą (CK 2.81 str. 1 d., 2.82 str. 1 d., 2.87 str., 6.246–6.249 str., Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 19 str. 6, 8 d., 37 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-244/2009; 2008 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2008; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009; 2009 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-557/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010; 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012, kt.).

137. Kaip nurodyta aptartoje teismų praktikoje, civilinei tokio asmens atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma: neteisėti vadovo veiksmai (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, vadovo kaltė (išskyrus įstatyme ar sutartyje nustatytas išimtis), žala (nuostoliai) (CK 6.246–6.249 straipsniai). Taigi nagrinėjamu atveju ieškovė privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytą žalą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį, todėl teismui nustačius, kad vadovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją bei įrodyti, kad nėra jo kaltės dėl atsiradusios žalos, tenka atsakovui (CPK 178 str.). Apie vadovo veiksmų neteisėtumą ir kaltę sprendžiama pagal tai, ar vadovas laikėsi bendrųjų (CK 2.87 str.) ir specialiųjų teisės normų, reglamentuojančių jo pareigas atliekant valdymo organo pareigas valdant įmonę.

148. Kaip jau buvo minėta, BUAB „Žemaitijos taksi“ turėjo 55 019,98 Eur vertės turto, kuris bankroto administratorei nebuvo perduotas. Taigi, atsakovo neatlikti veiksmai (įmonės turto neperdavimas) yra akivaizdžiai nuostolingi, ekonomiškai nenaudingi, priešingi bendrovės veiklos tikslams, tokia veika (neveikimas) negali būti laikoma atitinkančia sąžiningos ir protingos veiklos standartus. Atsakovas, neatlikęs tokių veiksmų (neperdavęs BUAB „Žemaitijos taksi“ turto teismo paskirtajai bankroto administratorei) ir pažeidęs pareigą veikti sąžiningai ir protingai bendrovės atžvilgiu, turi atlyginti bendrovei padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d., 6.263 str.).

159. Pažymėtina, kad atsakovo veiksmai ir įmonės praradimai yra tiesiogiai susiję. Jeigu atsakovas būtų perdavęs bankroto administratorei įmonės turtą, kaip jį įpareigojo Įmonių bankroto įstatymo imperatyviosios nuostatos ir Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. balandžio 5 d. nutartis, bankroto administratorė galėtų realizuoti įmonės turtą ir patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Dėl šių priežasčių civilinės atsakomybės sąlyga – priežastinis ryšys tarp atsakovo veiksmų (neveikimo) ir ieškovei (įmonei) padarytos žalos – turi būti laikoma akivaizdžia ir įrodyta.

1610. Kasacinis teismas, aiškindamas įmonės balanso kaip žalos ir priežastinio ryšio įrodinėjimo priemonės teisinę reikšmę, yra pažymėjęs, kad įmonės balansas yra finansinės atskaitomybės dokumentas. Jame pagal apskaitai keliamus reikalavimus pateikiami apibendrinti duomenys, įskaitant duomenis apie turto vertę (Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 3 straipsnio 3, 4 dalys) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-349-415/2015). Šioje byloje atsakovas bankroto administratorei, nepaisant visų bankroto administratorės pastangų, neteikė jokių dokumentų ir negrąžino jokio 2012 m. balanse nurodyto turto. Atsakovas nei bankroto administratorei, nei teismui nėra pateikęs jokių atsikirtimų, nurodęs aplinkybių, kad neturi turto, ar ginčijęs balanse apskaičiuoto turto vertę. Tai, kad atsakovas neperdavė turto, sąlygojo žalos bankrutuojančiai įmonei padarymą, kadangi įmonės turtas negali būti panaudotas atsiskaitant su įmonės kreditoriais.

1711. Skolininko kaltė yra preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovė neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas.

1812. Esant byloje pateiktiems įrodymams, ieškinys pripažįstamas pagrįstu, dėl to tenkintinas.

1913. Ieškovė prašė priteisti 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos. Šis reikalavimas tenkinamas CK 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu.

2014. Ieškovė nuo žyminio mokesčio atleista, todėl iš atsakovo žyminis mokestis priteisiamas į valstybės pajamas (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

21Teismas, vadovaudamasis CPK 268–270 straipsniais,

Nutarė

22ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Žemaitijos taksi“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Inlegis“, ieškinį atsakovui A. K. dėl žalos atlyginimo ir palūkanų priteisimo tenkinti.

23Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Žemaitijos taksi“, juridinio asmens kodas 242068390, iš atsakovo A. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 55 019,98 Eur žalos atlyginimo, 5 procentus procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme (2017-05-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Žemaitijos taksi“ iš atsakovo A. K. 1 050 Eur žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

25Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. sekretoriaujant Zitai Mockuvienei,... 3. dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 5. Teismas... 6. 1. Ieškovė teismui pateikė ieškinį, juo prašo: 1) priteisti iš atsakovo... 7. 2. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko,... 8. 3. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė ieškinio reikalavimus palaikė,... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. 4. Bylos duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismas 2016 m.... 11. 5. Ginčas byloje kilo dėl bankrutuojančios įmonės vadovo atsakomybės,... 12. 6. Kasacinis teismas nuosekliai formuojamoje praktikoje šios kategorijos... 13. 7. Kaip nurodyta aptartoje teismų praktikoje, civilinei tokio asmens... 14. 8. Kaip jau buvo minėta, BUAB „Žemaitijos taksi“ turėjo 55 019,98 Eur... 15. 9. Pažymėtina, kad atsakovo veiksmai ir įmonės praradimai yra tiesiogiai... 16. 10. Kasacinis teismas, aiškindamas įmonės balanso kaip žalos ir... 17. 11. Skolininko kaltė yra preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovė... 18. 12. Esant byloje pateiktiems įrodymams, ieškinys pripažįstamas pagrįstu,... 19. 13. Ieškovė prašė priteisti 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos... 20. 14. Ieškovė nuo žyminio mokesčio atleista, todėl iš atsakovo žyminis... 21. Teismas, vadovaudamasis CPK 268–270 straipsniais,... 22. ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Žemaitijos... 23. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Žemaitijos... 24. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Žemaitijos... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...