Byla e2A-66-212/2020
Dėl paveldėjimo liudijimo dalies nuginčijimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Zinos Mickevičiūtės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Danguolės Smetonienės, Birutės Valiulienės, veikdama Vilniaus apygardos teismo vardu,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. D. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-680-820/2019 pagal ieškovo A. D. ieškinį atsakovei notarei V. Z., dalyvaujant tretiesiems asmenims Č. V., K. V., I. J., AIG Europe Limited (Finland Branch), V. S. dėl paveldėjimo liudijimo dalies nuginčijimo,

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė panaikinti notarės V. Z. 2012-01-17 išduotą paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą, notarinio registro Nr.6-35V2 dalyje, kuria nurodoma, jog A. D. paveldimą turtą sudaro: 1/2 (viena antroji) dalis nuo 1/2 (vienos antrosios) dalies pastato - gyvenamojo namo (toliau – namo), unikalus Nr. ( - ), plane pažymėto indeksu 1A1M, turinčio 85,87 kv. m. bendro ploto, esančio ( - ). (toliau – namo), Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas, registro įrašo Nr. 1/45645, priklausiusi mirusiajam pagal 1992-09-29 Vilniaus m. 1-ojoje notarinėje kontoroje patvirtintą pagal LR 1991-05-28 įstatymą Nr.1-1374 pirkimo - pardavimo sutartį, reg. Nr.11-6441, pagal 2001-1106 Statybos inspekcijos tarnybos pažymą, Nr. 101-3675 ir pagal 2012-01-05 Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo atliktą duomenų sandoriui patikslinimą, užsakymo Nr.3303903, 1/2 (vienos antrosios) dalies nuo 1/2 (vienos antrosios) dalies pastato - gyvenamojo namo vidutinė rinkos vertė – 32‘000 (trisdešimt du tūkstančiai) litų (Paveldėjimo teisės liudijimo 2 p.), priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Nurodė, kad jo tėvas S. D., būdamas santuokoje su ieškovo mama T. D., 1992-09-29 pirkimo - pardavimo sutartimi Nr.11-6441, įsigijo 1/2 dalį namo. ( - ) mirė T. D., tačiau nei ją pergyvenęs sutuoktinis, nei jos vaikai A. D. ir V. S. dėl T. D. priklaususio palikimo priėmimo nesikreipė. S. D. mirė ( - ), po tėvo mirties ieškovas kreipėsi į notarę (atsakovę) dėl tėvo turto priėmimo pagal įstatymą. Notarė 2012-01-17 ieškovui išdavė paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą, jog S. D. turtą, ¼ namo dalį ir 1135/2300 dalį 0,2300 ha žemės sklypo, esančio ( - ), paveldi mirusiojo sūnus - ieškovas.

93.

10Ieškovas 2012-02-22 kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą su pareiškimu dėl juridinio fakto nustatymo (civilinė byla Nr.2-5604-872/2012). Teismas 2012-07-02 sprendimu tenkino ieškovo prašymą ir nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, jog S. D. priėmė palikimą, ¼ namo dalį, po sutuoktinės T. D. mirties, faktiškai pradėjęs paveldimą turtą valdyti. Nurodė, kad santuokos metu S. D. vardu įsigyta ½ namo dalis buvo bendroji jungtinė sutuoktinių S. D. ir T. D. nuosavybė. Nurodė, kad notaras ieškovui neteisėtai ir nepagrįstai nesilaikydamas Notariato įstatymo reikalavimų, išdavė Paveldėjimo teisės liudijimą, kuriuo patvirtino, jog ieškovas pagal įstatymą paveldėjo ( - ) mirusio tėvo S. D. turtą, ¼ namo dalį. Notaras privalėjo vadovaujantis Notariato įstatymo 52 straipsnio 2 dalimi išduoti mirusiojo sutuoktinio dalį nustatantį liudijimą, t. y. turėjo būti nustatyta ir išskirta, jog ( - ) mirusios sutuoktinės dalis iš santuokoje su S. D. bendrąja jungtine nuosavybės teise įgyto ½ namo, sudaro ¼ namo dalį. Notaras privalėjo išduoti mirusios T. D. nuosavybės teisės dalį nustatantį liudijimą, tačiau sutuoktinių bendras turtas padalintas nebuvo. Kol nebuvo atliktas toks atskyrimas, nėra ir negalėjo būti aišku, kokia dalis turto priklauso mirusiajai T. D. ir kokia S. D.. Taigi, visiškai nėra aišku kokiu pagrindu notaras nustatė ir patvirtino, jog ieškovas paveldėjo ¼ namo dalį priklausiusią tėvui. Teigė, kad notaras privalėjo atskirti mirusiojo ir pergyvenusio sutuoktinio turto dalis ir tik po to išduoti pareiškėjui paveldėjimo teisės liudijimą.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

124.

13Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 25 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo trečiojo asmens AIG Europe Limited (Finland Branch) naudai 2‘835 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, trečiojo asmens I. J. naudai 1‘300 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei 66,02 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Taip pat paskyrė ieškovui 2‘000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų baudos skiriant trečiojo asmens I. J. naudai.

145.

15Teismas nustatė, kad ieškovo tėvai S. D. ir T. D. buvo susituokę nuo 1984 m. sausio 7 d. (1 t., p. 7; 9). V. S. yra ieškovo motinos sūnus (1 t., p. 10). 1992 m. rugsėjo 29 d. sutartimi S. D. santuokoje įsigijo butą Nr. 1, esantį pastate ( - ) (1 t., p. 8). Ieškovo motina mirė ( - ) (1 t., p. 11). ( - ) mirė ieškovo tėvas būdamas našliu, t. y. pergyvenęs sutuoktinę (1 t., p. 12). Atsakovė 2011 m. gruodžio 16 d. išdavė ieškovui liudijimą apie palikimo priėmimą (1 t., p. 13), kuriame nurodė, jog palikimą priėmė ieškovas ir liudijimas išduodamas informacijai ir dokumentams apie paveldimą turtą gauti. Notarė R. J. 2011 m. gruodžio 19 d. raštu informavo atsakovę, jog po T. D. mirties paveldėtojai nesikreipė į notarą ir paveldėjimo byla nebuvo pradėta. Analogišką informaciją pateikė ir kiti notarų biurai (1 t., p. 77-79). Atsakovė 2012 m. sausio 17 d. išdavė ieškovui Paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą (toliau tekste – Liudijimas Nr. 1; 1 t., p. 14-15), kuriame be kita ko nurodyta, jog ieškovas paveldi ½ dalį nuo ½ pastato dalies. Liudijimo dalies dėl žemės paveldėjimo ieškovas neginčija.

166.

172012 m. vasario 1 d. mainų sutartimi ieškovas perleido nuosavybės teises į ¼ pastato Č. V., o 2012 m. balandžio 5 d. dovanojimo sutartimi Č. V. ¼ ginčo pastato padovanojo K. V. (1 t., p. 61-63). Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. liepos 2 d. sprendimu, civilinėje byloje nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, jog ieškovo tėvas priėmė po savo sutuoktinės mirties faktiškai pradėjęs valdyti paveldimą turtą. 2012 m. rugsėjo 4 d. registro duomenimis, atlikus duomenų patikslinimą, buvo įregistruotos ieškovo tėvo nuosavybės teises į ¼ ginčo pastato (1 t., p. 59-60). 2012 m. rugpjūčio 24 d. Nuosavybės teisės liudijimu pagal Notariato įstatymo 52 straipsnio 1 dalį S. D., kaip pergyvenęs sutuoktinis, įgijo nuosavybės teises į mirusios sutuoktinės ¼ dalį ginčo pastato. Notarė R. J. 2012 m. rugpjūčio 29 d. išdavė ieškovui Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą (1 t., p. 64-65), kuriame nurodyta, jog 1/8 dalį (arba ¼ dalį nuo ½ ginčo pastato dalies), priklausiusio T. D., paveldėjo S. D.. 2012 m. rugsėjo 5 d. Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijime (toliau tekste – Liudijimas Nr. 2; 1 t., p. 85-87), kurį išdavė atsakovė, nurodyta, jog ieškovas paveldėjo ¼ ginčo pastato. 2012 m. rugsėjo 7 d. pirkimo – pardavimo sutartimi ieškovas ¼ ginčo pastato perleido K. V. (1 t., p. 89-102).

187.

19Ieškovui teigiant, kad Liudijimo Nr. 1 dalis yra neteisėta dėl to, jog atsakovė pirmiausia privalėjo išduoti mirusios T. D. nuosavybės teisės dalį nustatantį liudijimą, o nepadalinus sutuoktinių turto negalėjo išduoti ieškovui Liudijimo Nr. 1 dalies, teismas vadovavosi Notariato įstatymo 52 straipsnio nuostatomis. Pripažino, jog ieškovui kreipusis į notarę dėl tėvo turto paveldėjimo, notaras galėjo spręsti ir išduoti paveldėjimo teisės liudijimą dėl neginčytinos dalies. Kadangi ½ ginčo pastato buvo įgyta ieškovo tėvui esant santuokoje, todėl atsakovė pagrįstai nustatė, jog ši dalis nėra neginčytina ir šioje turto dalyje paveldėjimo teisės liudijimo neišdavė, tačiau išdavė Liudijimą Nr. 1 dalyje, kurioje nėra ginčo, t. y. į ½ dalį ½ ginčo pastato. Teismas pažymėjo, kad tik teismine tvarka nustačius juridinę reikšmę turintį faktą, jog ieškovo tėvas paveldėjo ¼ ginčo pastatą, likusią pergyvenus sutuoktinę, galėjo būti sprendžiamas klausimas dėl nuosavybės teisės į dalį bendro sutuoktinių turto liudijimo išdavimo, o šį klausimą išsprendė ieškovo mirusios motinos palikimo atsiradimo vietos notaras mirusiosios paveldėjimo byloje.

208.

21Teismas sprendė, jog atsakovė, nebūdama ieškovo mirusios motinos palikimo atsiradimo vietos notare ir nevesdama jos paveldėjimo bylos, negalėjo ir neprivalėjo spręsti klausimo dėl Nuosavybės teisės liudijimo išdavimo, į ją pareiškimu ieškovas ir nesikreipė. Vertino, kad ieškovas į teismą dėl palikimo priėmimo faktiniu valdymu, tėvo vardu kreipėsi jau po Liudijimo Nr. 1 išdavimo. Pripažino, kad atsakovė galėjo ir privalėjo spręsti klausimą pagal tuo metu buvusias faktines aplinkybes mirusio ieškovo tėvo paveldėjimo byloje, todėl pagrįstai ir teisėtai išdavė Liudijimą Nr. 1 dėl neginčijamos palikimo dalies. Aplinkybė, jog vėliau paaiškėjo, kad ieškovo tėvas turi daugiau turto, kuriam paveldėti buvo išduotas Liudijimas Nr. 2, neįtakoja Liudijimo Nr. 1 teisėtumo ir pagrįstumo.

229.

23Trečiajam asmeniui I. J. pateikus prašymą skirti baudą ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, teismas vadovavosi Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 95 straipsniu, paskyrė ieškovui 2‘000 Eur baudą. Teismas vertino, kad ieškovo reikalavimas nesukeltų jokių turtinių teisinių padarinių, ieškovas kaip buvo mirusio tėvo ½ dalies į ginčo pastatą paveldėtojas, taip ir liktų mirusio tėvo ½ ginčo pastato dalies paveldėtoju, kas leido teismui daryti išvadą, jog ieškovo pateikto ieškinio tikslas nebuvo jo teisių ar interesų apsauga, bet kiti, ieškovo neišviešinti tikslai.

2410.

25Nustatė, kad I. J. iniciatyva, įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-3253-467/2014, buvo pripažintos negaliojančiomis aukščiau minėtos mainų, dovanojimo ir pirkimo – pardavimo sutartys, kuriomis K. V. buvo įgijusi nuosavybės teises į ieškovo paveldėtą ½ ginčo pastato, pirkėjo teises perkeliant trečiajam asmeniui I. J.. Nors 2015 m. vasario 15 d. ieškovas A. D. ir tretieji asmenys Č. V. bei K. V. pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje, tačiau tai padaryti Vilniaus apygardos teismas 2016 m. birželio 7 d. įsiteisėjusia nutartimi atsisakė. Taip pat nebuvo patenkintas trečiųjų asmenų Č. V. ir K. V. 2017 m. rugsėjo 6 d. prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-3253-467/2014 Vilniaus apygardos teismo įsiteisėjusia 2017 m. spalio 19 d. nutartimi. Trečiasis asmuo K. V. 2017 m. gruodžio 29 d. pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-3253-467/2014 (civilinė byla Nr. eA2-2782-450/2018), tačiau Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 26 d. nutartimi jo netenkino, nutartis įsiteisėjusi.

2611.

27Teismas pripažino, kad ieškinio patenkinimas šioje byloje galėtų įtakoti nuosavybės teisių peržiūrėjimą į ieškovo paveldėtas ir vėliau perleistas nuosavybės teises į ginčo pastatą, todėl šio ieškinio reikalavimų nagrinėjimas yra susijęs su minėtomis bylomis. Ieškovo ir kitų proceso dalyvių siekis įtakoti visų instancijų teismų peržiūrėtus teismų sprendimus nesąžiningai reiškiant nepagrįstą ieškinį, kuris ieškovui nesukeltų jokių turtinių teisinių padarinių, leidžia manyti, jog ieškovas negerbia teismų sprendimų ir piktnaudžiauja jam suteikiamomis procesinėmis teisėmis.

2812.

29Teismas nustatė, kad trečiasis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch) ir atsakovė patyrė 2‘835 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti (2 t., p. 90-100, 170-174), trečiasis asmuo I. J. patyrė 700 Eur (1 t., p. 143-144), 600 Eur (2 t., p. 115-118), iš viso – 1‘300 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teismas paskirstė bylinėjimosi išlaidas proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai.

30III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

3113.

32Apeliaciniu skundu ieškovas A. D. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 25 d. sprendimo dalį dėl 2‘000 Eur baudos skyrimo ieškovui arba sumažinti baudą iki proporcingo dydžio, taip pat pakeisti sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo sumažinant iš ieškovo tretiesiems asmenims priteistas bylinėjimosi išlaidas.

3314.

34Nurodo, kad teismas 2‘000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paskyrė visiškai nepagrįstai ir nemotyvuotai, pagal kasacinio teismo praktiką bauda skiriama tik išimtiniais atvejais. Ieškovas ieškinį teikė įsitikinęs, kad notarė privalėjo atskirti mirusiojo ir pergyvenusio sutuoktinio turto dalis, t.y išduoti nuosavybės teisės liudijimą remiantis Notariato įstatymo 52 straipsnio 2 dalimi ir tik po to išduoti ieškovui Paveldėjimo teisės liudijimą į ieškovo tėvo namo dalį. Atsakovė neturėjo teisės 2012-01-17 išduoti Paveldėjimo teisės liudijimo į ¼ namo dalį, priklaususią ieškovo tėvui, kol nebuvo nustatytos konkrečios S. D. ir T. D. namo dalys iš bendra jungtine sutuoktinių nuosavybe įgyto namo. Atsakovė Paveldėjimo teisės liudijimą į ieškovo tėvo palikimą (namo dalį) galėjo išduoti tik po 2012-08-24, kai notarė L. M. ieškovui išdavė nuosavybės teisės liudijimą ir tokiu būdu atskyrė T. D. ir S. D. konkrečias dalis iš bendra jungtine nuosavybės teise priklausančio namo. Jeigu ieškovas sudarant 2012-02-01 mainų sutartį nuosavybės teise būtų turėjęs ne ¼, o ½ namo dalį, ją būtų išmainęs trečiajam asmeniui su didesne priemoka.

3515.

36Ieškovas, naudodamasis jam suteikta konstitucine teise ginti savo realiai pažeistas teises, pareiškė ieškinį teismui. Prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.2-3253-467/2014 ieškovas pateikė vieną kartą, tokiu teisėtu būdu gynė savo pažeistas teises, negali būti atsakingas dėl kitų asmenų teiktų prašymų. Nesutinka, kad jis negerbia teismų sprendimų. Ieškinys pateiktas pirmą kartą, jis atitiko visus CPK nustatytus formos ir turinio reikalavimus, teismo buvo priimtas. Faktas, jog ieškinys nebuvo patenkintas savaime nesudaro pagrindo teigti, jog ieškovas piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis ir yra pagrindas jam skirti 2‘000 Eur baudą. Jeigu apeliacinės instancijos teismas nuspręstų baudos nenaikinti, prašo ją sumažinti iki protingo dydžio, kadangi bauda skiriama pirmą kartą ir jam, kaip fiziniam asmeniui, įvertinus jo finansinę padėtį, yra labai didelė.

3716.

38Nurodo, kad teismas nepagrįstai iš ieškovo priteisė bylinėjimosi išlaidų sumą, viršijančią Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau - Rekomendacijos) 8.19 punkte nurodytą dydį. Kadangi pagal 2018 m. 1 ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje buvo 895,20 Eur, už trečiojo asmens AIG Europe Limited (Finland Branch) susipažinimą su bylos medžiaga (2 val.), pasirengimą 2018-09-20 posėdžiui (2 val.), dalyvavimą 2018-09-20 posėdyje (2 val.), pasirengimą 2018-12-13 posėdžiui (2 val.), dalyvavimą 2018-12-13 posėdyje (2 val.), pasirengimą 2019-03-05 posėdžiui (2 val.), dalyvavimą 2019-03-05 posėdyje (3 val.) maksimaliai galėjo būti priteista 1‘342,80 Eur (895,20 Eur x 0,1 x 15 val.). Todėl bylinėjimosi išlaidos vien šiuo pagrindu nuo 1‘575 Eur mažintinos iki 1‘342,80 Eur.

3917.

40Ieškovas tikslino ieškinį tik suformuluodamas galutinį reikalavimą (Paveldėjimo liudijimą prašė naikinti ne visą, bet dalyje), ieškinio faktinis ir teisinis pagrindas pakeistas nebuvo. Trečiasis asmuo AIG Europe Limited buvo pateikęs atsiliepimą (7 val. 735 Eur), todėl dar papildoma 420 Eur (4 val.) suma už atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame buvo tik atkartotas pirminis atsiliepimas turėtų būti sumažinta. Trečiojo asmens I. J. išlaidos už atsiliepimą į patikslintą ieškinį 400 Eur (4 val.), kuriame buvo tik atkartotas pirminis atsiliepimas turėtų būti sumažintos, kadangi jos objektyviai nebuvo būtinos (CK 1.5 str.). Byloje nenustatytos aplinkybės dėl ko reikėtų nukrypti nuo Rekomendacijose įtvirtinto dydžio, todėl remiantis protingumo, proporcingumo principais, atsižvelgiant į sprendžiamo klausimo sudėtingumą, taip pat įvertinus sunkią apelianto finansinę padėtį, priteista bylinėjimosi išlaidų suma proporcingai mažintina.

4118.

42Trečiasis asmuo I. J. su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jo netenkinti, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas teisingai ir motyvuotai nustatė aplinkybes, leidžiančias daryti išvadą, kad ieškovas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, nes buvo nesąžiningas ir pareiškė nepagrįstą ieškinį, šia teise naudojosi ne pagal jos paskirtį. Teismas nurodė, kad ieškovo reikalavimas nesukeltų jokių turtinių teisinių padarinių, ko apeliantas neginčija. Pateikto ieškinio tikslas nebuvo ieškovo teisių ar interesų apsauga, bet jis siekė kitų jo neišviešintų tikslų, todėl jau vien dėl to ieškovo elgesį galima laikyti nesąžiningu.

4319.

44Ieškovo nesąžiningumą patvirtina ir kitos teismo nustatytos aplinkybės dėl civilinėje byloje Nr. 2-3253-467/2014 priimto sprendimo, prašymų atnaujinti šios bylos nagrinėjimą teikimo. Ieškovui sprendimo priėmimas leistų jam arba Č. V. arba K. V., kurių elgesys sudarant sandorius, įsiteisėjusiais teismo sprendimais pripažintas nesąžiningu, inicijuoti procesus dėl nuosavybės teisių peržiūrėjimo į ieškovo paveldėtas ir vėliau perleistas nuosavybės teises į ginčo objektus. Teigia, kad trečiųjų asmenų patirtų bylinėjimosi išlaidų dydžiai atitinka Rekomendacijas ir jos priteistos pagrįstai.

4520.

46Ieškovas ieškinį grindė aplinkybėmis, kurių aiškinimasis reikalauja ne tik pagrindinių nuostatų nurodytų Civilinio kodekso 5 knygoje žinojimą, bet ir specifinių notarų veiklą reglamentuojančių teisės aktų išmanymą. Tretiesiems asmenims anksčiau neteko bylinėtis su ieškovu panašaus pobūdžio bylose. Proceso metu ieškovas keitė savo pareikštų reikalavimų apimtį, tikslino ieškinį, dėl to teismas reikalavo teikti paruošiamuosius procesinius dokumentus, kurių surašymui reikėjo kreiptis kvalifikuotos teisinės pagalbos. Ieškovui pateikus ieškinio patikslinimą, proceso dalyviams reikėjo laiko su juo susipažinti, jį įvertinti, pasikonsultuoti su savo atstovais ir parengti įstatymo reikalavimus atitinkantį procesinį dokumentą. Trečiųjų asmenų atstovai atsiliepimams į patikslintą ieškinį išnaudojo po 4 valandas advokato darbo laiko. Tokios laiko sąnaudos neviršija ne tik Rekomendacijose nurodytų įkainių, bet yra protingos ir sąžiningos.

4721.

48Atsakovė notarė V. Z. ir trečiasis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch) prašo apeliacinio skundo netenkinti, priteisti trečiajam asmeniui iš ieškovo apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurios sudaro 498,75 Eur.

4922.

50Nurodo, kad, nors ieškovas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-3253-467/2014 kreipėsi tik vieną kartą, tačiau jam kreipiantis į teismą su ieškiniu šioje civilinėje byloje, jau buvo žinomos aplinkybės, jog tretieji asmenys Č. V. ir K. V. analogiškus prašymus (o vėliau - ir atskiruosius skundus) teikė teismui taip pat ir 2017 m. rugsėjo 6 d. bei 2017 m. gruodžio 29 d. Nepaisant to, 2018 m. gegužės 11 d. ieškovas kreipėsi į teismą su nepagrįstu ir nesąžiningu ieškiniu, kuris yra atmestas teismo sprendimu, o ieškovas apeliacinio skundo dėl ginčo esmės nepateikė. Ieškovas, žinodamas apie pirmiau nurodytas aplinkybes ir elgdamasis kaip vidutiniškai atidus ir protingas asmuo, turėjo susilaikyti nuo nepagrįsto ir nesąžiningo kreipimosi į teismą. Tuo labiau, jog buvo atstovaujamas profesionalių teisininkų. Teismas konstatavo, kad ieškinio patenkinimas nesukeltų ieškovui jokių turtinių padarinių, o ieškovo pateikto ieškinio tikslas nebuvo jo teisių ar teisėtų interesų gynimas, bet kiti, ieškovo neišviešinti tikslai.

5123.

52Mano, kad baudos sumažinti nėra pagrindo. Nepagrįstai ieškovas savo skaičiavimams dėl bylinėjimosi išlaidų naudoja 2018 m. pirmojo ketvirčio vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje (895,20 Eur), kai bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas buvo sprendžiamas 2019 m. kovo 25 d. Vadovaujantis Rekomendacijų 7 punktu, skaičiavimams turi būti imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių), kuris nagrinėjamu atveju yra 935,70 Eur. Tokiu atveju maksimaliai priteistina suma galėtų būti 1‘403,55 Eur (935,70 Eur * 0,1 * 15 val.). Nors teismas priteisė 1‘575 Eur sumą, t. y. šiek tiek (171,45 Eur) daugiau nei galima maksimali priteistina suma pagal Rekomendacijas, tačiau sumos skirtos apmokėti notarės ir draudiko atstovavimo teisines išlaidas.

5324.

54Draudikas sumokėjo advokatų profesinei bendrijai 735 Eur už 2018 m. birželio 26 d. draudiko atsiliepimo į ieškinį parengimą bei 420 Eur už 2018 m. spalio 11 d. notarės atsiliepimo į patikslintą ieškinį parengimą. Nepaisant to, jog kaip nurodo ieškovas, savo patikslintu ieškiniu jis tik galutinai suformulavo savo ieškinio reikalavimą, tačiau tam, jog būtų galima padaryti tokią išvadą, draudiko ir notarės atstovams reikėjo susipažinti su visos apimties (6 lapų) patikslinto ieškinio tekstu, informuoti notarę ir draudiką (anglų kalba) apie ieškovo atliktą procesinį veiksmą ir jo esmę, parengti atsiliepimo projektą, jį suderinti su notare ir draudiku bei pateikti teismui. Akivaizdu, jog nurodytų veiksmų atlikimas užtruko ne mažiau kaip keturias valandas. Išlaidos galėjo būti dar didesnės, jeigu atsiliepimą į patikslintą ieškinį būtų teikęs ir draudikas. Draudikas net nepaprašė priteisti visų faktiškai patirtų bylinėjimosi išlaidų, pvz. už 2018 m. birželio 4 d. notarės atsiliepimo į pradinį ieškovo ieškinį parengimą ir pateikimą, už notarės baigiamosios kalbos rašytinių tezių parengimą ir pateikimą, paveldėjimo bylų kopijas, išrašus iš VĮ „Registrų centro“. Priteistų bylinėjimosi išlaidų suma yra pagrįsta, protinga ir sąžininga.

5525.

56Trečiasis asmuo Č. V. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą tenkinti. Nurodo, kad teismas turėjo vertinti ieškovo atliktus procesinius veiksmus nagrinėjamoje byloje, o ne kitose bylose. Ieškovas, gindamas savo pažeistas subjektines teises, pateikė ieškinį. Ieškovas byloje neatliko jokių procesinių veiksmų, kurie galėtų būti vertinami kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis.

5726.

58Civilinėse bylose Nr. 2A-263-330/2015 ir Nr. eA2-3978-553/2016, teismai ieškovui neskyrė baudų už piktnaudžiavimą procesu, jokių pagrindų baudos skyrimui ieškovui neįžvelgė ir nenumatė, kas patvirtina, jog ieškovas gerbia teismų sprendimus. Kelis kartus dėl proceso atnaujinimo prašymus kitoje civilinėje byloje teikė K. V. ir Č. V.. Neaišku, kokiu pagrindu teismas ieškovui paskyrė 2‘000 Eur dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, motyvuodamas bylomis, kuriose ieškovas net nedalyvavo. Įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį. Ieškovas teismui pateikė pagrįstą ir motyvuotą ieškinį, ieškinys pateiktas pirmą kartą. Teismas nenustatė ir nenurodė jokio išimtinio ir akivaizdaus ieškovo naudojimosi procesinėmis teisėmis ne pagal paskirtį pagrindo, paskyrė nepagrįstai didelę baudą, nors turėtų atsižvelgti į piktnaudžiavimo pobūdį, trukmę, pasikartojamumą, padarytos arba tikėtinos žalos dydį, poveikį bylos nagrinėjimo operatyvumui ir ekonomiškumui, teisingumo ir protingumo principus bei kitas reikšmingas aplinkybes. Mano, kad 2‘000 Eur dydžio bauda yra neproporcinga ir turėtų būti panaikinta arba bent sumažinta, beveik 5‘000 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimas jau savaime yra pakankama priemonė bylą pralaimėjusiai šaliai.

59IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

6027.

61Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą, laikosi nurodytų nuostatų ir nagrinėja šį skundą pagal apelianto nurodytas ribas, nes byloje nenustatyta pagrindo, dėl kurio reikėtų šias ribas peržengti (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnis).

6228.

63Apeliantas su skundu pateikė pažymą apie savo gaunamas pajamas. CPK 314 straipsnio nuostatos numato, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno naujai pateikto įrodymo, turi aiškintis, ar šis konkretus įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar negalėjo, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, bei atsižvelgti į prašomo naujai priimti įrodymo įtaką šalių ginčo išsprendimui. Teisėjų kolegija priima apelianto pateiktą rašytinį įrodymą ir jį vertina, kadangi jis turi reikšmės sprendžiant dėl ieškovo turtinės padėties.

6429.

65Byloje sprendžiama dėl sprendimo dalių, kuriomis paskirta ieškovui bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis bei paskirstytos trečiųjų asmenų patirtos bylinėjimosi išlaidos, teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad apeliantas neginčija sprendimo dalies, kuria ieškinys buvo atmestas, todėl nebepasisakoma ir dėl jo teiginių, susijusių su notarės veiksmų neteisėtumu.

6630.

67CPK 95 straipsnio 2 dalyje apibrėžta teismo teisė paskirti byloje dalyvaujančiam asmeniui iki penkių tūkstančių eurų baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius.

6831.

69Pagal formuojamą kasacinio teismo CPK 95 straipsnio normų teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos šios sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio, skundo ar kito procesinio dokumento, kuriame suformuluotas prašymas, nepagrįstumas, jį pateikiant teismui, arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Įstatyme nustatytos teisės pareikšti ieškinį ar paduoti apeliacinį skundą, remiantis kasacinio teismo pozicija, įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2014). Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra elgesys, kuris nustatomas remiantis objektyviais (išoriniais) jo pasireiškimo požymiais (pvz., ieškinio ar kito procesinio dokumento pateikimo aplinkybėmis, jų turiniu, tarp bylos šalių kilusio ginčo pobūdžiu ir jo teisminio nagrinėjimo eiga). Jeigu visuma aplinkybių suponuoja, kad dalyvaujantis byloje jam įstatymo suteikta procesine teise akivaizdžiai naudojasi ne pagal paskirtį, bet siekdamas kitų tikslų (pvz., sąmoningai sukelti nepatogumų kitai šaliai, užvilkinti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą), toks elgesys negali būti toleruojamas ir turi būti pripažįstamas piktnaudžiavimu, kaip tai apibrėžta CPK 95 straipsnyje, kartu taikant tokio veikimo teisines pasekmes. Tam, kad būtų pagrindas konstatuoti piktnaudžiavimą šia teise, turi būti nustatytas aiškiai nepagrįstas šios teisės įgyvendinimas.

7032.

71Proceso įstatymo nuostatos, reglamentuojančios piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmes, neapibrėžia objektyvių kriterijų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti ir spręsti, ar atitinkamas šalies ar kito dalyvaujančio byloje asmens procesinis elgesys gali būti kvalifikuotas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Vadinasi, kiekvienu konkrečiu atveju, pasitelkus individualių aplinkybių vertinimą, turi būti sprendžiama dėl asmens elgesio atitikties piktnaudžiavimo požymiams, išskirtiems CPK 95 straipsnio 1 dalyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-05-08 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-67-969/2019).

7233.

73Pirmosios instancijos teismas ieškovui paskyrė 2‘000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, su kuo ieškovas nesutinka. Apeliantas teigia, kad ieškinį teikė siekdamas apginti savo pažeistas teises, manė, kad atsakovė neturėjo teisės 2012-01-17 išduoti Paveldėjimo teisės liudijimo į ¼ namo dalį, priklaususią ieškovo tėvui, kol nebuvo nustatytos konkrečios S. D. ir T. D. namo dalys iš bendra jungtine sutuoktinių nuosavybe įgyto namo. Ieškovas prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.2-3253-467/2014 pateikė tik vieną kartą, tokiu teisėtu būdu gynė savo pažeistas teises, negali būti atsakingas dėl kitų asmenų teiktų prašymų. Nesutinka, kad jis negerbia teismų sprendimų. Nurodo, kad ieškinys pateiktas pirmą kartą, jis atitiko visus CPK nustatytus formos ir turinio reikalavimus, teismo buvo priimtas. Faktas, jog ieškinys nebuvo patenkintas savaime nesudaro pagrindo teigti, jog ieškovas piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis.

7434.

75Kaip minėta, baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis teismas gali skirti tuo atveju, kai asmuo akivaizdžiai jomis naudojasi ne pagal paskirtį, bet siekdamas kitų tikslų (pvz., sąmoningai sukelti nepatogumų kitai šaliai, užvilkinti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad ieškovo reikalavimas nesukeltų jokių turtinių teisinių padarinių, nes ieškovas kaip buvo mirusio tėvo ½ dalies į ginčo pastatą paveldėtojas, taip ir liktų ½ ginčo pastato dalies paveldėtoju. Teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovo pateikto ieškinio tikslas nebuvo jo teisių ar interesų apsauga, bet kiti, ieškovo neišviešinti tikslai. Šių tikslų ieškovas neatskleidė ir apeliaciniam teismui.

7635.

77Nustatyta, kad I. J. iniciatyva, įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-3253-467/2014, buvo pripažintos negaliojančiomis pirmiau minėtos mainų, dovanojimo ir pirkimo – pardavimo sutartys, kuriomis K. V. buvo įgijusi nuosavybės teises į ieškovo paveldėtą ½ ginčo pastato, pirkėjo teises perkeliant trečiajam asmeniui I. J.. Ieškovo teiktas prašymas dėl proceso atnaujinimo minėtoje civilinėje byloje netenkintas, taip pat netenkinti ir trečiųjų asmenų teikti prašymai dėl proceso atnaujinimo. Manytina, kad, iš tiesų, ieškovo reiškiant ieškinį tikslas buvo siekis peržiūrėti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 22 d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-3253-467/2014. Apelianto veiksmai kreipiantis dėl proceso atnaujinimo išnagrinėtoje byloje, taip pat šioje byloje pareikštas nepagrįstas ieškinys (dėl teismo sprendimo dalies, kuria ieškinys atmestas, apeliantas skundo neteikė), pagrįstai leido pirmosios instancijos teismui spręsti, kad ieškovas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, siekia revizuoti įsiteisėjusį sprendimą. Nurodytų aplinkybių pagrindu teismas padarė išvadą, jog ieškovas negerbia teismų sprendimų ir piktnaudžiauja jam suteikiamomis procesinėmis teisėmis.

7836.

79Sprendžiant dėl ieškovui paskirtos baudos dydžio, teisėjų kolegija atsižvelgia į byloje nustatytas aplinkybes, į tai, kad bauda ieškovui skiriama pirmą kartą. Nors ieškinys pateiktas pirmą kartą, tačiau jo reikalavimai susiję su trečiųjų asmenų teisėmis ir interesais, kurie dėl to pakartotinai, jau esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui, patiria nepatogumus, privalo gaišti laiką, ieškodami advokatų, turi išlaidų ir pan. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovas turėjo žinoti ir suvokti, nes jį atstovavo kvalifikuotas teisininkas, kad ieškinio reikalavimas nesukurs teisinių pasekmių. Tai patvirtina ir 2018 m. birželio 5 d. gautas atsakovės notarės V. Z. atsiliepimas į ieškinį, kuriame išsamiai išdėstytos aplinkybės ir argumentai (1 t.,. b. l. 33-41). Ieškovas galėjo nutraukti procesą, tačiau nežiūrint į tai ieškinį dar patikslino ir dėl to procesas pirmosios instancijos teisme užtrūko nuo 2018-05-15 iki 2019-03-25. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytas aplinkybes, o taip pat į apelianto gaunamas mėnesinės pajamas, kurios vidutiniškai sudaro apie 900 Eur, daro išvadą, kad paskirta 2‘000 Eur baudą yra per didelė ir neadekvati padarytam pažeidimui. Dėl to, kas pasakyta, yra pagrindas sumažinti ieškovui paskirtos baudos dydį iki 1‘000 Eur, 50 proc. šios sumos skiriant trečiojo asmens I. J. naudai.

8037.

81Apeliantas taip pat nesutinka su bylinėjimosi išlaidų paskirstymu. Teismas priteisė iš ieškovo trečiojo asmens AIG Europe Limited (Finland Branch) naudai 2‘835 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, trečiojo asmens I. J. naudai 1‘300 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Apeliantas teigia, kad tretiesiems asmenims iš ieškovo priteistos bylinėjimosi išlaidos turėtų būti sumažintos.

8238.

83Nustatyta, kad trečiojo asmens AIG Europe Limited (Finland Branch) patirtos išlaidos susidarė sekančiai: susipažinimas su bylos medžiaga, teisinės nuomonės parengimas (2 val.) - 210 Eur, atsiliepimo į ieškinį parengimas bei pateikimas trečiojo asmens vardu (7 val.) - 735 Eur, teisminio proceso sekimas ir administravimas (0,5 val.) – 52,50 Eur; pasirengimas 2018-09-20 posėdžiui (2 val.) – 210 Eur, dalyvavimas 2018-09-20 posėdyje (2 val.) – 210 Eur; atsiliepimo į patikslintą ieškinį parengimas ir pateikimas notaro vardu (4 val.) - 420 Eur, pasirengimas 2018-12-13 posėdžiui (2 val.) – 210 Eur, dalyvavimas 2018-12-13 posėdyje (2 val.) – 210 Eur, teisminio proceso sekimas ir administravimas (0,25 val.) – 26,25 Eur; pasirengimas 2019-03-05 posėdžiui (2 val.) – 210 Eur, dalyvavimas 2019-03-05 posėdyje (3 val.) – 315 Eur, teisminio proceso sekimas ir administravimas (0,25 val.) – 26,25 Eur (viso – 2‘835 Eur). Trečiojo asmens I. J. bylinėjimosi išlaidas sudarė: 700 Eur už atsiliepimo į ieškinį pateikimą, 400 Eur už atsiliepimo į patikslintą ieškinį pateikimą, 200 Eur už dalyvavimą teisminiame nagrinėjime (2 val.).

8439.

85Apeliantas nurodo, kad pagal 2018 m. 1 ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje buvo 895,20 Eur, už trečiojo asmens AIG Europe Limited (Finland Branch) susipažinimą su bylos medžiaga (2 val.), pasirengimą 2018-09-20 posėdžiui (2 val.), dalyvavimą 2018-09-20 posėdyje (2 val.), pasirengimą 2018-12-13 posėdžiui (2 val.), dalyvavimą 2018-12-13 posėdyje (2 val.), pasirengimą 2019-03-05 posėdžiui (2 val.), dalyvavimą 2019-03-05 posėdyje (3 val.) maksimaliai galėjo būti priteista 1‘342,80 Eur (895,20 Eur x 0,1 x 15 val.), o ne 1‘575 Eur. Teigia, kad trečiasis asmuo AIG Europe Limited buvo pateikęs atsiliepimą (7 val. 735 Eur), todėl dar papildoma 420 Eur (4 val.) suma už atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame buvo tik atkartotas pirminis atsiliepimas turėtų būti sumažinta. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantas neginčija kitų trečiojo asmens patirtų išlaidų pagrįstumo, todėl pasisakytina tik dėl apelianto nurodomų argumentų.

8640.

87Bylos duomenys patvirtina, kad parengiamasis teismo posėdis, įvykęs 2018-09-20, truko 31 minutę, 2018-12-13 parengiamasis teismo posėdis vyko tik 29 minutes, 2019-03-05 teismo posėdis truko 1 valandą 33 minutes. Vadovaujantis Rekomendacijų 8.19 punktu už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą, dalyvavimo derybose dėl taikos sutarties sudarymo valandą ar asmens atstovavimo ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose, jeigu tas pats ginčas vėliau tapo teisminiu, valandą – 0,1. Vadovaujantis Rekomendacijų 9 punktu teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama valandomis. Minutėmis skaičiuojamas laikas apvalinamas: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda. Vertinant visų teismo posėdžių trukmę, pripažintina, kad trečiajam asmeniui atstovavimo išlaidos turėtų būti atlyginamos laikant, kad posėdžių trukmė, suapvalinus, viso buvo 3 valandas. Pagal Rekomendacijų 7 punktą, skaičiavimams turi būti imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių).

8841.

89Teisėjų kolegija, įvertinusi kiekvieno veiksmo atlikimo laiką, pripažįsta, kad būtinos ir pagrįstos išlaidos, susijusios su susipažinimu su bylos medžiaga, teisinės nuomonės parengimu (2 val.) sudaro 185,34 Eur (92,67 Eur ×2 val.), išlaidos susijusios su 2018-09-20 parengiamuoju posėdžiu (pasirengimu jam bei atstovavimu teisme) sudaro 278,01 Eur (92,67 Eur × 3 val.), išlaidos, susijusios su 2018-12-13 parengiamuoju posėdžiu sudaro 257,80 Eur (128,90 Eur × 2 val.), išlaidos, susijusios su 2019-03-05 parengiamuoju posėdžiu sudaro 515,60 Eur (128,90 Eur ×4 val.), viso – 1‘236,75 Eur (o ne 1‘575 Eur). Nors apeliantas teigia, kad trečiajam asmeniui neturėtų būti priteisiama visa prašoma suma už atsiliepimą į patikslintą ieškinį, atkreiptinas dėmesys, kad trečiasis asmuo prašė priteisti išlaidas, patirtas už atsiliepimo į ieškinį pateikimą trečiojo asmens vardu (nors buvo pateiktas ir notarės atsiliepimas į ieškinį), taip pat už atsiliepimo į patikslintą ieškinį pateikimą tik notarės vardu, todėl išlaidų už atsiliepimą į patikslintą ieškinį nėra pagrindo sumažinti.

9042.

91Apeliantas taip pat nurodo, kad trečiojo asmens I. J. išlaidos už atsiliepimą į patikslintą ieškinį 400 Eur (4 val.), kuriame buvo tik atkartotas pirminis atsiliepimas taip pat turėtų būti sumažintos, kadangi jos objektyviai nebuvo būtinos (CK 1.5 str.). Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs trečiojo asmens pateiktų procesinių dokumentų turinį neturi pagrindo sutikti, kad atsiliepime į patikslintą ieškinį yra tik atkartoti atsiliepime į ieškinį išsakyti argumentai. Todėl pripažintina, kad trečiajam asmeniui I. J. bylinėjimosi išlaidos priteistos pagrįstai.

9243.

93Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paskyrė neadekvataus dydžio baudą, taip pat neįvertinęs, kiek valandų ir kokiu metu trečiasis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch) turėjo būtinų išlaidų, susijusių su teisinių paslaugų teikimu, nepagrįstai trečiajam asmeniui iš ieškovo priteisė visas jo patirtas išlaidas, todėl šiose dalyse sprendimas keistinas. Ieškovui paskirta bauda mažinama iki 1‘000 Eur, o trečiajam asmeniui AIG Europe Limited (Finland Branch) priteistos bylinėjimosi išlaidos mažinamos iki 2‘496,75 Eur (2‘835 Eur– 338,25 Eur (1‘575 Eur - 1‘236,75 Eur) (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

9444.

95Apeliacinį skundą patenkinus iš dalies, iš apelianto tretiesiems asmenims priteistinos bylinėjimosi išlaidos patirtos apeliacinės instancijos teisme proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 1, 2 dalys). Trečiasis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch) patyrė 498,75 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, o I. J. - 500 Eur. Apeliacinis skundas patenkintas 50 proc., todėl iš apelianto trečiajam asmeniui AIG Europe Limited (Finland Branch) priteistina 249,38 Eur bylinėjimosi išlaidų, o trečiajam asmeniui I. J. - 250 Eur.

96Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu

Nutarė

97Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 25 d. sprendimo dalis dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paskyrimo bei bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, pakeisti ir išdėstyti taip:

98„Priteisti iš ieškovo A. D., a. k. ( - ) trečiajam asmeniui AIG Europe Limited (Finland Branch), JAK FI24885827, 2‘496,75 Eur (du tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt šešis eurus 75 euro centus) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

99Skirti ieškovui A. D., a. k. ( - ) 1‘000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų baudos skiriant trečiojo asmens I. J., a. k. ( - ) naudai“.

100Kitas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 25 d. sprendimo dalis palikti nepakeistas.

101Priteisti iš ieškovo A. D., a. k. ( - ) bylinėjimosi išlaidas patirtas apeliacinės instancijos teisme: AIG Europe Limited (Finland Branch), JAK FI24885827, 249,38 Eur (du šimtus keturiasdešimt devynis eurus 38 Euro centus), I. J., a. k. ( - ) 250 Eur (du šimtus penkiasdešimt eurų).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė panaikinti notarės V. Z. 2012-01-17... 7. 2.... 8. Nurodė, kad jo tėvas S. D., būdamas santuokoje su ieškovo mama T. D.,... 9. 3.... 10. Ieškovas 2012-02-22 kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą su... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 4.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 25 d. sprendimu ieškovo... 14. 5.... 15. Teismas nustatė, kad ieškovo tėvai S. D. ir T. D. buvo susituokę nuo 1984... 16. 6.... 17. 2012 m. vasario 1 d. mainų sutartimi ieškovas perleido nuosavybės teises į... 18. 7.... 19. Ieškovui teigiant, kad Liudijimo Nr. 1 dalis yra neteisėta dėl to, jog... 20. 8.... 21. Teismas sprendė, jog atsakovė, nebūdama ieškovo mirusios motinos palikimo... 22. 9.... 23. Trečiajam asmeniui I. J. pateikus prašymą skirti baudą ieškovui už... 24. 10.... 25. Nustatė, kad I. J. iniciatyva, įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2014... 26. 11.... 27. Teismas pripažino, kad ieškinio patenkinimas šioje byloje galėtų įtakoti... 28. 12.... 29. Teismas nustatė, kad trečiasis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch) ir... 30. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 31. 13.... 32. Apeliaciniu skundu ieškovas A. D. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 33. 14.... 34. Nurodo, kad teismas 2‘000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis... 35. 15.... 36. Ieškovas, naudodamasis jam suteikta konstitucine teise ginti savo realiai... 37. 16.... 38. Nurodo, kad teismas nepagrįstai iš ieškovo priteisė bylinėjimosi išlaidų... 39. 17.... 40. Ieškovas tikslino ieškinį tik suformuluodamas galutinį reikalavimą... 41. 18.... 42. Trečiasis asmuo I. J. su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jo netenkinti,... 43. 19.... 44. Ieškovo nesąžiningumą patvirtina ir kitos teismo nustatytos aplinkybės... 45. 20.... 46. Ieškovas ieškinį grindė aplinkybėmis, kurių aiškinimasis reikalauja ne... 47. 21.... 48. Atsakovė notarė V. Z. ir trečiasis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch)... 49. 22.... 50. Nurodo, kad, nors ieškovas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.... 51. 23.... 52. Mano, kad baudos sumažinti nėra pagrindo. Nepagrįstai ieškovas savo... 53. 24.... 54. Draudikas sumokėjo advokatų profesinei bendrijai 735 Eur už 2018 m.... 55. 25.... 56. Trečiasis asmuo Č. V. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą... 57. 26.... 58. Civilinėse bylose Nr. 2A-263-330/2015 ir Nr. eA2-3978-553/2016, teismai... 59. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 60. 27.... 61. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 62. 28.... 63. Apeliantas su skundu pateikė pažymą apie savo gaunamas pajamas. CPK 314... 64. 29.... 65. Byloje sprendžiama dėl sprendimo dalių, kuriomis paskirta ieškovui bauda... 66. 30.... 67. CPK 95 straipsnio 2 dalyje apibrėžta teismo teisė paskirti byloje... 68. 31.... 69. Pagal formuojamą kasacinio teismo CPK 95 straipsnio normų teisės aiškinimo... 70. 32.... 71. Proceso įstatymo nuostatos, reglamentuojančios piktnaudžiavimo procesinėmis... 72. 33.... 73. Pirmosios instancijos teismas ieškovui paskyrė 2‘000 Eur baudą už... 74. 34.... 75. Kaip minėta, baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis teismas gali... 76. 35.... 77. Nustatyta, kad I. J. iniciatyva, įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2014... 78. 36.... 79. Sprendžiant dėl ieškovui paskirtos baudos dydžio, teisėjų kolegija... 80. 37.... 81. Apeliantas taip pat nesutinka su bylinėjimosi išlaidų paskirstymu. Teismas... 82. 38.... 83. Nustatyta, kad trečiojo asmens AIG Europe Limited (Finland Branch) patirtos... 84. 39.... 85. Apeliantas nurodo, kad pagal 2018 m. 1 ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto... 86. 40.... 87. Bylos duomenys patvirtina, kad parengiamasis teismo posėdis, įvykęs... 88. 41.... 89. Teisėjų kolegija, įvertinusi kiekvieno veiksmo atlikimo laiką,... 90. 42.... 91. Apeliantas taip pat nurodo, kad trečiojo asmens I. J. išlaidos už... 92. 43.... 93. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 94. 44.... 95. Apeliacinį skundą patenkinus iš dalies, iš apelianto tretiesiems asmenims... 96. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 97. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 25 d. sprendimo dalis dėl... 98. „Priteisti iš ieškovo A. D., a. k. ( - ) trečiajam asmeniui AIG Europe... 99. Skirti ieškovui A. D., a. k. ( - ) 1‘000 Eur (vieno tūkstančio eurų)... 100. Kitas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 25 d. sprendimo dalis... 101. Priteisti iš ieškovo A. D., a. k. ( - ) bylinėjimosi išlaidas patirtas...