Byla e2S-1256-430/2019
Dėl vykdomųjų įrašų pripažinimo negaliojančiais

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Braždienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Landsale“ (toliau – UAB „Landsale“) atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-19646-608/2019 pagal ieškovės UAB „Landsale“ ieškinį atsakovams Vilniaus miesto 15-ojo notarų biuro notarei Dainorai Jievaitytei, Danske Bank A/S Lietuvos filialui dėl vykdomųjų įrašų pripažinimo negaliojančiais.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „Landsale“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Vilniaus miesto 15-ojo notarų biuro notarei Dainorai Jievaitytei, Danske Bank A/S Lietuvos filialui dėl vykdomųjų įrašų pripažinimo negaliojančiais. Kartu su ieškiniu ieškovė pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – sustabdyti išieškojimą, pradėtą pagal 2019 m. balandžio 16 d. atsakovės D. Jievaitytės išduotus vykdomuosius įrašus, kurių notarinio registro Nr. DJ- 2457, DJ-2455, DJ-2453, DJ-2451, DJ-2449 ir vykdomus antstolės Vaivos Šimkienės vykdomosiose bylose Nr. 0071/19/01134, 0071/19/01135, 0071/19/01136, 0071/19/01137, 0071/19/01138. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gegužės 15 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

61.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gegužės 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-19646-608/2019 ieškovės UAB „Landsale“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

82.

9Teismas, spręsdamas dėl pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos (ieškinio pagrįstumo), padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju ieškovė ginčijamų vykdomųjų įrašų neteisėtumą grindžia išimtinai atsakovės Danske Bank A/S Lietuvos filialo veiksmais, neteisėtai nutraukiant su ieškove 2006 m. gruodžio 6 d. sudarytą finansavimo paslaugų (kreditavimo) sutartį Nr. KL200612-1891, tačiau minėtos finansavimo sutarties vienašališko nutraukimo teisėtumo klausimas nagrinėjamas kitoje civilinėje byloje Nr. e2-7367-734/2019. Šios bylos reikalavimas (dėl vykdomųjų įrašų pripažinimo negaliojančiais) yra išvestinis reikalavimas iš civilinėje byloje Nr. e2-7367-734/2019 reiškiamo reikalavimo dėl vykdomųjų įrašų išdavimo pagrindo – hipotekos kreditoriaus vienašališko finansavimo sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu. Minėtoje civilinėje byloje buvo atmestas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pirmosios instancijos teismo vertinimu, ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neatitinka šioje civilinėje byloje reiškiamo reikalavimo pobūdžio ir masto, nes tokiomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis būtų paneigtas kitoje civilinėje byloje ginčijamas vykdomųjų raštų išdavimo pagrindas – atsakovės Danske Bank A/S Lietuvos filialo vienašališkas finansavimo sutarties nutraukimas, kai tokio atsakovo veiksmo teisėtumo klausimas yra kitos civilinės bylos nagrinėjimo dalykas.

103.

11Teismas, spręsdamas dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos (grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui buvimo), padarė išvadą, kad ieškovė neįrodė, jog įvykdžius priverstinio išieškojimo veiksmus, vykdant šioje civilinėje byloje ginčijamus įrašus, ieškovės teisės reikšti reikalavimą dėl išieškotų lėšų susigrąžinimo ar turto išreikalavimo iš sąžiningo įgijėjo įgyvendinimas būtų apsunkintos arba pasidarytų neįmanomos įgyvendinti. Pažymėjo, kad atsakovas, kuriam ieškovei palankaus teismo sprendimo atveju tektų prievolė atlyginti ieškovės nuostolius, yra veiklą vykdantis bankas, kurio turtinės padėties stabilumas nekelia abejonių. Byloje taip pat nėra duomenų apie atsakovo nesąžiningą elgesį. Be to, ieškovės pateikti įrodymai patvirtina, jog yra pradėtas išieškojimo procesas pagal ginčijamus vykdomuosius įrašus (priimtas antstolio patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, vykdymo išlaidų apskaičiavimas, raginimas įvykdyti sprendimą), tačiau nėra duomenų, patvirtinančių, jog šioje proceso stadijoje yra atliekami išieškojimo veiksmai, nukreipti į hipoteka įkeistą ieškovės turtą, kurie sąlygotų jo perleidimą tretiesiems asmenims.

124.

13Teismas taip pat vadovavosi ekonomiškumo principu, nurodydamas, kad nagrinėjamu atveju pritaikius ieškovės reikalaujamas laikinąsias apsaugos priemones susiklostytų tokia situacija, jog esant 2006 m. gruodžio 6 d. finansavimo paslaugų (kreditavimo) sutarčiai Nr. KL200612-1891 nutrauktai, ieškovė įgytų galimybę nevykdydama finansavimo sutarties neatlygintinai neapibrėžtą laiko tarpą naudotis jai suteiktu kreditu, o kredito davėjo teisės gauti sutarties vykdymą ar išieškojimą iš hipoteka įkeisto turto būtų suvaržytos neapibrėžtą laiką, nors ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog ji vykdo ar yra finansiškai pajėgi vykdyti finansavimo sutartį. Esant tokioms aplinkybėms, teismas vertino, jog ieškovės reikalaujamų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitinka ekonomiškumo principo, nes tokiomis priemonėmis būtų suteiktas nepagrįstas pranašumas ieškovės turtiniams interesams atsakovo Danske Bank A/S Lietuvos filialo interesų sąskaita.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

155.

16Ieškovė UAB „Landsale“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-19646-608/2019, prašydama panaikinti šią nutartį ir taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti iki teismo sprendimo, priimto išnagrinėjus ieškovės ieškinį dėl vykdomųjų įrašų pripažinimo negaliojančiais, išieškojimus, pradėtus pagal 2019 m. balandžio 16 d. atsakovės išduotus vykdomuosius įrašus, kurių notarinio registro Nr. DJ- 2457, DJ-2455, DJ-2453, DJ-2451, DJ-2449 ir vykdomus antstolės Vaivos Šimkienės vykdomosiose bylose Nr. 0071/19/01134, 0071/19/01135, 0071/19/01136, 0071/19/01137, 0071/19/01138.

176.

18Teigia, kad skundžiama teismo nutartis yra nepagrįsta, dėl to turi būti panaikinta. Nurodo, kad ieškovė pateiktame ieškinyje dėl vykdomųjų įrašų pripažinimo negaliojančiais nurodė faktinį ir teisinį ieškinio pagrindus, kuriais grindžia reikalavimus, pateikė šį reikalavimą patvirtinančius įrodymus, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės tiesiogiai susijusios su ieškovės ieškinio reikalavimu, dėl to byloje buvo pakankamai sąlygų preliminariam ieškinio pagrįstumui konstatuoti. Teigia, kad notarė nepagrįstai, nepasibaigus ieškovės ir atsakovės Danske Bank A/S Lietuvos filialo teisminiam ginčui dėl finansavimo paslaugų sutarties nutraukimo, išdavė vykdomuosius raštus.

197.

20Pažymi, kad ieškovo ieškinio reikalavimas dėl finansavimo paslaugų sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, kurį pareiškus buvo pradėta civilinė byla Nr. e2-7367-734/2019, nėra pagrindas netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje, o pirmosios instancijos teismo padarytos išvados, kad reiškiamas reikalavimas yra kitos bylos nagrinėjimo dalykas, yra prieštaringos ir nelogiškos, nes šios laikinosios apsaugos priemonės paprasčiausiai apribotų vykdomųjų įrašų atsakovei suteikiamas teises tol, kol būtų išspręstas vykdomųjų įrašų išdavimo teisėtumo klausimas. Šioje byloje nereiškiamas išvestinis reikalavimas, o tokios pirmosios instancijos teismo padarytos išvados, yra klaidingos ir neatitinka aukštesnės instancijos teismų praktikos. Akcentuoja, kad atsisakymas taikyti ieškovės prašytas laikinąsias apsaugos priemones tokiu pagrindu prieštarautų pačio Vilniaus miesto apylinkės teismo išaiškinimui dėl laikinųjų apsaugos priemonių paskirties.

218.

22Teigia, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir vėliau priėmus galimai ieškovei palankų teismo sprendimą, ieškovei būtų padaryta žala ir atsirastų būtinybė naikinti teisines pasekmes, kilusias priverstinai pardavus ieškovės turtą, dėl to atsirastų tarp šalių nauji ginčai. Ieškovei tektų reikalauti išieškoto turto grąžinimo, kas pareikalautų papildomų pastangų, laiko ir piniginių išlaidų, o tai patvirtina ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą. Taip pat netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto, egzistuoja atitinkamo turto perleidimo tretiesiems asmenims grėsmė ir dėl to ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasidarytų nebeįmanomas.

239.

24Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovės Danske Bank A/S Lietuvos filialo turtinės padėties stabilumas ir sąžiningumas nekelia abejonių, nes įrodymų apie šio atsakovės stabilumą byloje nėra pateikta, tai tik subjektyvi teismo nuomonė. Be to, žiniasklaidoje skelbiama informacija apie pinigų plovimą per atsakovę ir atsakovės noras pasitraukti iš Lietuvos rinkos, kaip tik verčia abejoti dėl šios atsakovės patikimumo.

2510.

26Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės prieštarautų ekonomiškumo principui, nes jos yra proporcingos siekiamam tikslui, kadangi teismas turi atsižvelgti į galimus padarinius, kurie kiltų ieškovei, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ieškinys būtų patenkintas, ir padarinius, kurie kiltų atsakovei, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o ieškinys – atmestas.

2711.

28Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ieškovė pagal Finansavimo paslaugų sutartį gautu kreditu naudotųsi neatlygintinai, nes kiekviename iš ginčijamų vykdomųjų įrašų nurodyta, jog 6 proc. dydžio metinės palūkanos atsakovės naudai skaičiuojamos už laikotarpį pradedant kreipimųsi dėl vykdomųjų įrašų išdavimo ir baigiant faktiniu vykdomojo įrašo įvykdymu. Tokiu būdu, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir ieškovės ieškinį vėliau atmetus, atsakovė nenukentėtų, o ieškovė, pralaimėjusi byla, turėtų sumokėti palūkanas, priskaičiuotas už bylinėjimosi laikotarpį.

2912.

30Atsakovė Danske Bank A/S Lietuvos filialo atsiliepimu į atskirąjį skundą nesutinka su skundu, prašo jį atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

3113.

32Teigia, kad ieškovė ginčijamų vykdomųjų įrašų neteisėtumą grindžia banko veiksmais, nutraukdama su ieškove 2006 m. gruodžio 6 d. sudarytą finansavimo paslaugų sutartį. Nagrinėjamu atveju pareikštu reikalavimu (dėl vykdomųjų įrašų pripažinimo negaliojančiais) pareikštas išvestinis reikalavimas kitam ieškovės reikalavimui, kuris buvo pareikštas kitoje byloje dėl vienašališko sutarties nutraukimo teisėtumo ir jau buvo išnagrinėtas, atmetus ieškovės reikalavimą.

3314.

34Atsakovės manymu, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neatitinka nagrinėjamoje civilinėje byloje reiškiamo reikalavimo pobūdžio ir masto, nes tokiomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis būtų paneigtas kitoje civilinėje byloje ginčijamas vykdomųjų raštų išdavimo pagrindas, o taip pat būtų pažeistas ekonomiškumo principas, nes tokiomis priemonėmis būtų suteiktas nepagrįstas pranašumas ieškovės turtiniams interesams banko interesų sąskaita.

3515.

36Pažymi, kad apeliantė taip pat nenurodė, kaip konkrečiai gali pasunkėti teismo sprendimo įvykdymas, jei nebus taikomos prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės, nes banko nuomone, nagrinėjamu atveju ieškovė tik siekia sustabdyti vykdymo veiksmus.

37IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

38Atskirasis skundas atmestinas.

3916.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuodamas skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

4117.

42Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 336 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, jog įstatymu nustatyta teismo diskrecija tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esantys duomenys, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes, kad būtų galima įvertinti šio teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar byla buvo išspręsta teisingai, yra pakankami. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 336 straipsnio 1 dalis).

4318.

44Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

4519.

46Apeliantė pateikė prie atskirojo skundo papildomus dokumentus – žiniasklaidos straipsnius apie Danske Bank A/S Lietuvos filialą. Pažymėtina, kad CPK 314 straipsnyje suformuluota taisyklė, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui. Draudimas pateikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui nėra absoliutus. Minėtame CPK straipsnyje yra nurodytos dvi išimtys, sąlygotos dalyvaujančių byloje asmenų objektyvia galimybe pateikti įrodymus pirmosios instancijos teisme. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys neturėjo objektyvios galimybės pateikti įrodymus, turinčius reikšmės bylai teisingai išspręsti, įstatymas suteikia jiems teisę pateikti tokius įrodymus apeliacinės instancijos teisme. Tokie atvejai būna: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau, priėmus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir paaiškėjus, kad neužteko įrodymų kurioms nors svarbioms bylos aplinkybėms įrodyti. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuos papildomus dokumentus (įrodymus) ieškovė galėjo pateikti pirmosios instancijos teismui pateikti jau anksčiau, savalaikiai. Be to, šie pateikti straipsniai neturi esminės reikšmės sprendžiamam klausimui dėl teismo nutarties, kuria netaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimo, todėl juos atsisakytina priimti (CPK 314 straipsnis).

4720.

48Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-19646-608/2019, kuria atmestas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

4921.

50Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovė UAB „Landsale“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Danske Bank A/S Lietuvos filialui ir Vilniaus miesto 15-ojo notaro biuro notarei Dainorai Jievaitytei dėl vykdomųjų įrašų pripažinimo negaliojančiais. Kartu su ieškiniu ieškovė pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo, priimto išnagrinėjus ieškovės ieškinį dėl vykdomųjų įrašų pripažinimo negaliojančiais, sustabdyti išieškojimą, pradėtą pagal 2019 m. balandžio 16 d. atsakovės D. Jievaitytės išduotus vykdomuosius įrašus, kurių notarinio registro Nr. DJ- 2457, DJ-2455, DJ-2453, DJ-2451, DJ-2449 ir vykdomus antstolės Vaivos Šimkienės vykdomosiose bylose Nr. 0071/19/01134, 0071/19/01135, 0071/19/01136, 0071/19/01137, 0071/19/01138. Pirmosios instancijos teismas šio prašymo netenkino.

5122.

52CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti ieškinio reikalavimų, kurie galimai bus patenkinti galutiniu teismo sprendimu, įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo. Proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra tik numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1499/2014; 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi, teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, atsižvelgdamas į aplinkybes, ar pasunkės būsimas galutinis teismo sprendimas, jeigu nebus taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

5323.

54Pagal susiformavusią teismų praktiką, teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turėtų preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Šio išankstinio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Priešingu atveju, teismui padarius išvadą, kad pareikšti reikalavimai yra, galbūt, nepagrįsti ir ieškovui palankus teismo sprendimas negalėtų būti priimtas, būtų paneigta teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo būtinybė, o kartu ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-363/2013; 2015 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-79-196/2015; 2016 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-739-180/2016; 2017 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-221-178/2017). Kita vertus, tai nėra ieškiniu pareikštų materialiųjų reikalavimų pagrįstumo vertinimas, kuris atliekamas bylos nagrinėjimo iš esmės metu, ir neturi jokios prejudicinės galios bylos išsprendimui. Teismas šioje proceso stadijoje tik preliminariai vertina ieškovo pareikšto ieškinio pagrįstumą.

5524.

56Taigi, ieškinyje išdėstyti teisiniai ir faktiniai argumentai, pateikti įrodymai turi prima facie patvirtinti ir būti pakankami, kad teismas įsitikintų, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, gali būti tenkinamas. Be to, įstatymas įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnis). Šia įrodymų vertinimo taisykle yra grindžiamas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumas.

5725.

58Apeliacinės instancijos teismas, preliminariai vertindamas pateikto ieškinio pagrįstumą, sprendžia, kad šiuo atveju esminės ginčo aplinkybės yra tos, jog ieškovė UAB „Landsale“ ir atsakovė Danske Bank A/S Lietuvos filialas 2006 m. gruodžio 6 d. buvo sudariusios finansavimo (kreditavimo) paslaugų sutartį, kuri 2018 m. atsakovės Danske Bank A/S Lietuvos filialo iniciatyva vienašališkai buvo nutraukta. 2019 m. sausio 25 d. ieškovė UAB „Landsale“ kreipėsi su ieškiniu atsakovei Danske Bank A/S Lietuvos filialui dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, ir šio ieškinio pagrindu buvo užvesta civilinė byla Nr. e2-7367-734/2019. 2019 m. gegužės 7 d. ieškovė UAB „Landsale“ kreipėsi su kitu ieškiniu atsakovei Danske Bank A/S Lietuvos filialui ir Vilniaus miesto 15-ojo notaro biuro notarei Dainorai Jievaitytei dėl vykdomųjų įrašų pripažinimo negaliojančiais, šio ieškinio pagrindu užvesta civilinė byla Nr. e2-19646-608/2019. Šiuo ieškiniu ieškovė įrodinėja, kad notarė nepagrįstai, nepasibaigus ieškovės ir atsakovės Danske Bank A/S Lietuvos filialo teisminiam ginčui dėl finansavimo paslaugų sutarties nutraukimo, išdavė išieškotojui vykdomuosius raštus. Taigi, darytina išvada ir pritartina pirmosios instancijos teismo padarytoms išvadoms, kad civilinės bylos Nr. e2-19646-608/2019 ir Nr. e2-7367-734/2019 yra susijusios ir susiklostė tokia situacija, jog ieškovė reikalavimą dėl šioje civilinėje byloje ginčijamų vykdomųjų įrašų išdavimo yra pareiškusi vienoje civilinėje byloje, o išvestinį reikalavimą dėl vienašališko kredito sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu pareiškė kitoje civilinėje byloje, dėl to civilinės bylos Nr. e2-7367-734/2019 rezultatas turi esminės reikšmės ir šiai nagrinėjamai bylai, abiejų bylų ieškinių reikalavimai glaudžiai susiję.

5926.

60Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. e2-7367-734/2019 ne tik netenkino analogiško ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau 2019 m. gegužės 17 d. sprendimu atmetė ieškovės ieškinį dėl vienašališko kredito sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, kaip nepagrįstą. Šis teismo sprendimas įsiteisėjo. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažinta, jog kreditavimo sutartis buvo nutraukta teisėtai ir šioje byloje ieškovės ieškinys su reikalavimais dėl vykdomųjų įrašų pripažino negaliojančiais, grindžiant aplinkybėmis dėl neteisėto kredito sutarties nutraukimo ir per greito vykdomųjų įrašų išdavimo (neišsprendus šalių ginčo dėl sutarties nutraukimo), preliminariai vertinant, nėra tikėtinai pagrįstas, dėl to nėra vienos iš privalomos (būtinosios) laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos (preliminaraus ieškinio pagrįstumo).

6127.

62Neįrodžius bent vienos iš būtinų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, laikinosios apsaugos priemonės negalėjo būti taikytos, dėl to apeliacinės instancijos teismui nėra pagrindo pasisakyti dėl kitų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, kaip neturinčių teisinės prasmės.

6328.

64Dėl kitų atskirajame skunde nurodytų argumentų pasisakyti netikslinga, nes jie nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo vertinimui.

6529.

66Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 185 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

67Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

68Atskirąjį skundą atmesti.

69Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-19646-608/2019 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB „Landsale“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gegužės 15 d. nutartimi... 8. 2.... 9. Teismas, spręsdamas dėl pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 10. 3.... 11. Teismas, spręsdamas dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 12. 4.... 13. Teismas taip pat vadovavosi ekonomiškumo principu, nurodydamas, kad... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. 5.... 16. Ieškovė UAB „Landsale“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto... 17. 6.... 18. Teigia, kad skundžiama teismo nutartis yra nepagrįsta, dėl to turi būti... 19. 7.... 20. Pažymi, kad ieškovo ieškinio reikalavimas dėl finansavimo paslaugų... 21. 8.... 22. Teigia, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir vėliau priėmus... 23. 9.... 24. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovės Danske Bank... 25. 10.... 26. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad prašomos taikyti... 27. 11.... 28. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pritaikius laikinąsias... 29. 12.... 30. Atsakovė Danske Bank A/S Lietuvos filialo atsiliepimu į atskirąjį skundą... 31. 13.... 32. Teigia, kad ieškovė ginčijamų vykdomųjų įrašų neteisėtumą grindžia... 33. 14.... 34. Atsakovės manymu, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą,... 35. 15.... 36. Pažymi, kad apeliantė taip pat nenurodė, kaip konkrečiai gali pasunkėti... 37. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 38. Atskirasis skundas atmestinas.... 39. 16.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 41. 17.... 42. Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio... 43. 18.... 44. Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo... 45. 19.... 46. Apeliantė pateikė prie atskirojo skundo papildomus dokumentus –... 47. 20.... 48. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės... 49. 21.... 50. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovė UAB „Landsale“ kreipėsi į... 51. 22.... 52. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 53. 23.... 54. Pagal susiformavusią teismų praktiką, teismas, prieš įvertindamas... 55. 24.... 56. Taigi, ieškinyje išdėstyti teisiniai ir faktiniai argumentai, pateikti... 57. 25.... 58. Apeliacinės instancijos teismas, preliminariai vertindamas pateikto ieškinio... 59. 26.... 60. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus miesto apylinkės... 61. 27.... 62. Neįrodžius bent vienos iš būtinų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 63. 28.... 64. Dėl kitų atskirajame skunde nurodytų argumentų pasisakyti netikslinga, nes... 65. 29.... 66. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios... 67. Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos... 68. Atskirąjį skundą atmesti.... 69. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 15 d. nutartį civilinėje...