Byla 2A-198-407/2015
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danguolės Martinavičienės, Egidijos Tamošiūnienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apeliantų uždarosios akcinės bendrovės ,,Visagino transporto centras“ ir M. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 17 d. galutinio sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2805-232/2014 pagal ieškovo kooperatinės bendrovės Kredito unijos Amber ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Visagino transporto centras“ ir M. G. dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

42012 m. birželio 26 d. tarp ieškovo KB Kredito unijos Amber ir atsakovo M. G. buvo sudaryta paskolos sutartis, kuria atsakovui M. G. suteikta 270 000 Lt dydžio paskola; paskolos sutartyje numatyta, kad jos grąžinimas užtikrinamas technikos įkeitimu (įkeičiamos technikos vertė 700 000 Lt). 2012 m. gruodžio 12 d. paskolos sutarties šalių buvo sudaryta antra 2012 m. birželio 26 d. paskolos sutarties redakcija, kuria atsakovui M. G. paskolinta papildoma 108 000 Lt suma, t. y. bendra atsakovui M. G. suteiktos paskolos suma sudarė 378 000 Lt. 2012 m. gruodžio 12 d. tarp ieškovo ir atsakovo UAB ,,Visagino transporto centras“ buvo sudaryta laidavimo sutartis, kuria laiduotojas įsipareigojo atsakyti solidariai su paskolos gavėju M. G.. Kadangi atsakovas M. G. pradelsė apmokėti skolą, ieškovas KB Kredito unija Amber pateiktu ieškiniu solidariai iš atsakovų M. G. ir UAB ,,Visagino transporto centras“ prašė priteisti 160 611,26 Lt skolos, 52 854,30 Lt delspinigių, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 29 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino.

6Dėl preliminaraus teismo sprendimo atsakovai pareiškė prieštaravimus. Atsakovų teigimu, atsakovo UAB ,,Visagino transporto centras“ laidavimas laikomas niekiniu sandoriu, todėl šiam atsakovui mokėjimo pareiga neatsiranda. Atsakovai nurodė, kad Laidavimo sutarties 2.2 punkte numatyta, jog Laidavimo sutartis gali būti pakeista turto įkeitimu, kurio vertė ne mažesnė nei 290 000 Lt. Kadangi ieškovui įkeisto turto vertė yra 700 000 Lt, t. y. viršija suteiktos paskolos sumą, todėl sudarant Laidavimo sutartį ir 2012 m. gruodžio 12 d. paskolos sutartį jau egzistavo minėtose sutartyse numatytos naikinamosios sąlygos, su kurių atsiradimu siejama laidavimo pabaiga. Be to, atsakovai prašė sumažinti priteistinus delspinigius, nurodydami, kad 0,2 proc. dydžio delspinigiai yra neprotingai dideli. Atsakovai taip pat prašė stabdyti šią bylą, kol Vilniaus m. apylinkės teisme bus išnagrinėta civilinė byla pagal UAB ,,Visagino transporto centras“ ieškinį KB Kredito unijai Amber dėl 2012 m. gruodžio 12 d. laidavimo sutarties pripažinimo pasibaigusia.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 17 d. galutiniu sprendimu preliminarų sprendimą paliko nepakeistą. Atsakovų prašymą dėl nagrinėjamos bylos sustabdymo teismas atmetė, nurodydamas, kad visi reikalingi faktai gali būti nustatyti šioje byloje.

9Atsakovų argumentus, kad Laidavimo sutartis yra negaliojanti, teismas atmetė. Teismas nurodė, kad žemės ūkio technika, kurios vertė 700 000 Lt, įkeista pirmajai paskolos sumai (270 000 Lt) užtikrinti, o vėliau, t. y. 2012 m. gruodžio 12 d. sutarties redakcija paskolos sumą padidinus iki 378 000 Lt, numatytos papildomos paskolos gražinimo užtikrinimo priemonės – pasirašyta Laidavimo sutartis. Teismo vertinimu, Laidavimo sutarties 2.2. punkte numatyta sąlyga yra nukreipta į ateitį. Teismo vertinimu, pasirašant sutartį dėl papildomos paskolos sumos, buvo susitarta ir dėl papildomos paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonės, t. y. laidavimo, kuris ateityje galėjo būti pakeistas papildomo turto už 290 000 Lt įkeitimu. Teismas laikė nepagrįstu atsakovų argumentą, kad papildomos paskolos suteikimą visiškai užtikrina 2012 m. birželio 26 d. ieškovui įkeistas turtas, kadangi įkeisti kilnojamieji daiktai, kurių vertė pakankamai greitai mažėja, daiktai susidėvi, genda. Be to, teismas sprendė, kad Laidavimo sutarties 2.2. punkto sąlyga nėra naikinamoji, kadangi joje skolininkui numatyta tik galimybė, o ne pareiga ateityje pakeisti vieną užtikrinimo priemonę kita.

10Pagrindo mažinti ieškovo paskaičiuotų netesybų teismas nenustatė. Tokią išvadą teismas padarė atsižvelgęs į tai, kad Paskolos sutartis nėra vartojimo, įvertinęs, kad atsakovai gera valia nevykdė savo prievolių, ieškovas ėmėsi papildomų veiksmų siūlydamas išspręsti ginčą taikiai, siųsdamas pakartotines pretenzijas, pasiūlymą dėl taikos sutarties pasirašymo,tačiau atsakovai į juos nereagavo, atsižvelgęs, kad prašoma priteisti ieškinio suma yra didelė, ieškovas yra kredito unija, kurios viena iš pagrindinių veiklų ir pajamų šaltinių yra paskolų teikimas bei gaunamos palūkanos, kurių teismo priteisiamos procesinės palūkanos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos ieškovui nekompensuos visiškai.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Apeliaciniu skundu atsakovai M. G. ir UAB ,,Visagino transporto centras“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 17 d. galutinį sprendimą ir grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Tuo atveju, jei apeliacinės instancijos teismas nuspręstų bylą nagrinėti iš esmės, apeliantai prašo pakeisti sprendimą – atsakovo UAB ,,Visagino transporto centras“ atžvilgiu ieškinį atmesti, priteistą 52 854,30 Lt dydžio delspinigių sumą sumažinti iki 5 285,43 Lt. Apeliantai taip pat prašo stabdyti bylą iki Vilniaus m. apylinkės teisme bus išnagrinėta byla Nr. 2-17800-861/2014.

13Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Teismas pažeidė sutarčių aiškinimo taisykles, todėl nepagrįstai sprendė, kad Laidavimo sutartis yra galiojanti. Laidavimo sutartį atsakovas UAB ,,Visagino transporto centras“ sudarė prisijungimo būdu pagal ieškovo pateiktas sąlygas, todėl Laidavimo sutartis turi būti aiškinama atsakovo naudai. 2012 m. gruodžio 12 d. paskolos sutartimi buvo refinansuota ankstesnė atsakovo M. G. paskola ir papildomai suteikta 108 000 Lt paskolos suma, t. y. buvo sudaryta nauja paskolos sutartis. Sudarius šią sutartį ankstesnė 2012 m. birželio 26 d. paskolos sutartis neteko galios nuo 2012 m. gruodžio 12 d. Nepaisant to, atsakovas UAB ,,Visagino transporto centras“ įkeitimo, atlikto pagal 2012 m. birželio 26 d. sutartį, neatsisakė, tokiu būdu patvirtindamas, kad įkeitimas laikomas atliktu pagal 2012 m. gruodžio 12 d. paskolos sutartį. Ieškovas elgėsi nesąžiningai sudarydamas Laidavimo sutartį, kadangi pats ieškovas vertino minėta sutartį kaip formalumą, kadangi jau įkeisto turto kiekis yra pakankamas. Teismas nevertino aplinkybės, kad Laidavimo sutarties 2.2 punkte šalys susitarė, jog Laidavimo sutartis gali būti pakeista turto įkeitimu, kurio vertė ne mažesnė nei 290 000 Lt. Šiuo sutarties punktu šalys nustatė naikinamąją sąlygą laidavimui, t. y. atsakovo UAB ,,Visagino transporto centras“ laidavimas atšaukiamas įkeitus sutartyje nurodyto dydžio turtą. Ši laidavimo sutarties nuostata turi būti aiškinama sistemiškai su Paskolos sutarties 2.12 punktu, kuriame nurodytos 5 transporto priemonės, kurios turėtų būti įkeičiamos hipotekos lakštu. Toliau nurodoma, kad paskolos grąžinimas užtikrinamas atsakovo UAB ,,Visagino transporto centras“ laidavimu visai paskolos sumai. Ir galiausiai nurodoma, kad laidavimas gali būti atšauktas, jei už kliento (t. y. paskolos gavėjo M. G.) prievoles bus įkeistos šios transporto priemonės, tai reiškia Paskolos sutarties 2.12 punkte nurodytos transporto priemonės. tai reiškia, kad paskolos sutarties 2.12 punkte yra nurodomos alternatyvios, o nepapildomos paskolos užtikrinimo priemonės, ir atsakovai taip šią nuostatą ir suprato. Laidavimo sutarties 2.2 punkte nurodyta naikinamoji sąlyga Laidavimo sutarties sudarymo metu jau buvo įvykusi, todėl Laidavimo sutartis yra negaliojanti nuo jos sudarymo momento CK 1.68 straipsnio 1 dalies pagrindu.

152. Teismas nepagrįstai atmetė prašymą sumažinti delspinigių dydį nuo 0,2 proc. iki 0,02 proc. Tokiu būdu teismas nusprendė priteisti iš atsakovų ne tik 160 611,26 Lt pradelstą skolą su 9 proc. dydžio palūkanomis, bet ir 52 854,60 Lt delspinigių, t. y. iš atsakovų priteista daugiau nei 37 proc. delspinigių lyginant su negrąžinta suma. Tai reiškia, kad atsakovų atžvilgiu buvo taikytos baudinės netesybos. Kasacinio teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartyje Nr. 3K-3-446/2013 yra nurodyta, kad nors šalių susitarimu sulygtos netesybos yra laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, tačiau tais atvejais, kai yra pareiškiamas reikalavimas mažinti netesybas ar kyla netesybų mažinimo teismo iniciatyva klausimas, kreditorius turi pagrįsti netesybas, įrodinėdamas realiai patirtus nuostolius, kas yra žemiausioji netesybų mažinimo riba. Nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių kreditoriaus galimų realiai turėtų nuostolių egzistavimo faktą ir dydį. Kasacinis teismas 2007 m. kovo 5 d. nutartyje Nr. 3K-3-85/2007 pripažino, jog protingas ir pagrįstas delspinigių dydis yra 0,02 proc. Kasacinis teismas 2014 m. kovo 19 d. nutartyje Nr. 3K-3-98/2014 sutiko su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad sutartyje nustatyti 0,05 proc. dydžio delspinigiai laikytini pakankami dideliais, kad galėtų padengti galimus ieškovo nuostolius. Be to, iš atsakovų savarankiškai buvo priteistos ir palūkanos, ir delspinigiai. Delspinigius ieškovas skaičiavo ne tik nuo pradelstos mokėti sumos, bet ir nuo pradelstos mokėti sumos su palūkanomis, todėl delspinigiai priteisti neteisingai ir nepagrįstai.

163. Teismas nepagrįstai netenkino ieškovo prašymo stabdyti bylą iki bus išnagrinėta Vilniaus m. apylinkės teisme nagrinėjama byla Nr. 2-23313-235/2014, kurioje yra pareikštas UAB ,,Visagino transporto centras“ ieškinys pripažinti Laidavimo sutartį pasibaigusia. Be to, Vilniaus m. apylinkės teisme nagrinėjama byla Nr. 2-17800-861/2014 pagal M. G. ieškinį dėl KB Kredito unijai Amber dėl 2012 m. gruodžio 12 d. paskolos sutarties sąlygų pakeitimo, tame tarpe ir dėl sąlygų, susijusių su delspinigių dydžiu, todėl nagrinėjama civilinė byla turėtų būti sustabdyta ir iki minėtos bylos išnagrinėjimo.

17Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas KB Kredito unija Amber prašo apeliacinį skundą atmesti, o skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą ir iš atsakovų priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

18Nurodo, kad, skirtingai nei teigia apeliantai, buvo sudarytos ne dvi, o viena paskolos sutartis, kuri buvo pakeista padidinus paskolos sumą ir numatytos papildomos paskolos grąžinimo užtikinimo priemonės. Laidavimo sutartyje nėra naikinamųjų sąlygų, šis sandoris nėra sąlyginis, todėl nėra absoliučiai jokio pagrindo laikyti šį sandorį pasibaigusiu. Laidavimo sutarties 2.2 punkte numatyta tik galimybė šalims ateityje pakeisti paskolos sutartimi prisiimtų prievolių užtikrinimo priemones, tačiau tam būtina atitinkama šalių valia bei turi būti sudaryti atitinkami šalių susitarimai. Laidavimo sutarties 2.2 punktas numato, kad laidavimo sutartis galėtų būti pripažinta negaliojančia, jei atsakovas ieškovo naudai papildomai įkeistų 290 000 Lt vertės turtą. Ieškovo teigimu, netesybos nėra baudinės ir mažinti jas iki 0,02 proc. nėra jokio pagrindo.

192015 m. kovo 16 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas apeliantų prašymas stabdyti bylą iki apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2A-1989-603/2015, kurioje nagrinėjamas UAB ,,Visagino transporto centras apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo, kuriuo atmestas UAB ,,Visagino transporto centras“ ieškinys dėl laidavimo sutarties pripažinimo pasibaigusia.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d.).

22Dėl atsakovo (laiduotojo) UAB ,,Visagino prekybos centras“ prievolės

23Apeliaciniu skundu įrodinėjama, kad atsakovui UAB ,,Visagino prekybos centras“ prievolė atsiskaityti nekyla, kadangi Laidavimo sutartis, iš kurios kildinamas reikalavimas šio atsakovo atžvilgiu, yra negaliojanti. Laidavimo sutarties 2.2 punkte įtvirtinta sąlyga: ,,Laidavimo sutartis gali būti pakeista turto įkeitimu, kurio vertė ne mažesnė nei 290 000 Lt“. Apeliantų teigimu, šioje sutarties nuostatoje yra įtvirtinta naikinamoji sąlyga, su kuria siejama laidavimo pabaiga ir ši sąlyga egzistavo Laidavimo sutarties sudarymo metu, todėl Laidavimo sutartis yra negaliojanti CK 1.68 straipsnio pagrindu. Su tokiais apeliantų teiginiais kolegija nesutinka.

24Minėta, kad 2012 m. birželio 26 d. paskolos sutartimi atsakovui M. G. buvo suteikta 270 000 Lt paskola; paskolos sutartyje numatyta, kad paskolos grąžinimas užtikrinamas Sutartyje nurodytų transporto priemonių įkeitimu, kurių vertė šalių susitarimu yra 700 000 Lt (Paskolos sutarties 2.12 p.; 1 t., b. l. 10-14). Byloje nėra ginčo, kad šios transporto priemonės yra įkeistos. 2012 m. gruodžio 12 d. buvo sudaryta minėtos paskolos antra redakcija (1 t., b. l. 17-20), kuria padidinta paskolos gavėjui M. G. suteikta paskolos suma iki 378 000 Lt sumos, o 2.12 punkte nurodyta, kad be Sutartyje nurodytų transporto priemonių įkeitimo, kurių vertė šalių susitarimu yra 700 000 Lt, papildomai paskolos grąžinimas užtikrinamas UAB ,,Visagino transporto centras“ laidavimu visai paskolos sumai. Iš šios nuostatos nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad laidavimas yra numatytas kaip papildoma, o ne kaip alternatyvi turto įkeitimui prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė (CPK 185 str.).

25Kolegijos vertinimu, šio fakto nepaneigia Paskolos sutarties 2.12 punkte nurodyta nuostata: ,,Bendrovės UAB Visagino transporto centras kuris gali būti atšauktas jeigu už kliento prievoles bus įkeistos šios transporto priemonės, kurių vertė ne mažesnė nei 290 000 Lt“. Atsižvelgiant į Sutarčių turinį, vien iš minėtoje nuostatoje įtvirtinto žodžio ,,šios transporto priemonės“ (juolab atsižvelgiant į tai, kad minėtas sakinys parašytas su klaidomis) teigti, kad šalys numatė galimybę laidavimą pakeisti transporto priemonių, kurios 2012 m. gruodžio 12 d. paskolos sutarties sudarymo metu jau buvo įkeistos ir šalys apie tai žinojo, įkeitimu.

26Be to, šalys numatė, jog Paskolos sutartyje nurodytų įkeistų transporto priemonių vertė yra 700 000 Lt, tuo tarpu laidavimas gali būti pakeičiamas įkeičiant transporto priemones, kurių vertė 290 000 Lt. Dėl nurodytų aplinkybių nėra pagrindo nesutikti su ieškovo pozicija ir skundžiamo sprendimo išvada, kad papildoma sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė – laidavimas, gali būti pakeičiama papildomu (be jau esamo įkeitimo pagal 2012 m. birželio 26 d. paskolos sutartį) įkeitimu. Priešingu atveju būtų tokia situacija, kad šalys, 2012 m. gruodžio 12 d. paskolos sutartimi padidinę paskolos sumą, sumažino paskolos sutarties įvykdymą užtikrinančią priemonę. Fakto, kad atsakovas UAB ,,Visagino prekybos centras“ papildomai būtų įkeitęs turto už 290 000 Lt sumą atsakovas neįrodė ir neįrodinėjo.

27Dėl nurodytų aplinkybių, kolegijos vertinimu, apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo išvadai, kad atsakovui UAB ,,Visagino prekybos centras“, kaip laiduotojui, nekyla pareiga atsakyti solidariai su paskolos gavėju – atsakovu M. G..

28Dėl delspinigių sumažinimo

29Apeliaciniu skundu įrodinėjama, kad ieškovo prašomų priteisti delspinigių dydis – 0,2 proc. už kiekvieną dieną yra per didelis ir turėtų būti mažintinas iki 0,02 proc. Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad šiuo atveju buvo pagrindas mažinti sutartines netesybas.

30Apeliantai, vadovaudamiesi kasacinio teismo išaiškinimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis Nr. 3K-3-85/2007) teigia, kad protingas ir pagrįstas delspinigių dydis yra 0,02 proc. Nesutikdama su tokiu vertinimu, kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vėlesnėse nutartyse nuosekliai pabrėžia, jog dėl sutartinių netesybų dydžio kiekvienu atveju yra sprendžiama būtent pagal nagrinėjamos bylos aplinkybes; priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis Nr. 3K-3-138/2011; 2013 m. birželio 21 d. nutartis Nr. 3K-3-344/2013).

31Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, kad nėra pagrindo mažinti netesybų iki 0,02 proc. įvertino paskolos sutarties komercinį pobūdį, didelę negrąžintos paskolos sumą, atsakovų nebendradarbiavimą su ieškovu; taip pat atsižvelgė į tai, kad ieškovas yra kredito unija, kurios pagrindinė funkcija yra paskolų teikimas ir palūkanų gavimas, kurių procesinės palūkanos visiškai nekompensuos.

32Papildomai pažymėtina, kad Paskolos sutartimi šalys buvo susitarę dėl 0,4 proc. delspinigių (2.13 p.) už kiekvieną dieną nuo negrąžintos paskolos sumos, tačiau ieškovas paskaičiavo ir prašė priteisti 0,2 proc. delspinigius. Tiek pasirašydamas 2012 m. birželio 26 d. paskolos sutartį, tiek vėlesnę jos redakciją (2012 m. gruodžio 12 d.) apeliantas A. G. (paskolos gavėjas) sutiko su 0,4 proc. delspinigiais. Tik po to, kai ieškovas kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo, paskolos gavėjas M. G. pareiškė ieškinį dėl paskolos sutarčių sąlygų pakeitimo, įskaitant ir numatytų delspinigių sumažinimą iki 0,02 proc., tačiau šis reikalavimas įsiteisėjusiu teismo sprendimu atmestas (CPK 179 str. 3 d.). Įrodymų, kad 0,2 proc. delspinigių dydis nebūtų atitikęs Paskolos sutarties pasirašymo metu kreditavimo rinkoje taikytų netesybų normų, byloje nėra. Kolegijos nuomone, įvertinus visas pirmiau nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo dar daugiau sumažinti priteistinų delspinigių, nes tokiu būdu būtų paneigtas sutarčių laisvės principas ir pažeisti kitos sutarties šalies – ieškovo interesai (CK 6.156 str.).

33Apeliantai, vadovaudamiesi kasacinio teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartimi Nr. 3K-3-466/2013 nurodo, kad esant reikalavimui mažinti netesybas, kiekvienu atveju kreditorius turi įrodyti minimalių nuostolių dydį. Todėl vien tai, kad tokių nuostolių ieškovas neįrodinėjo, apeliantų teigimu, yra pagrindas mažinti delspinigius. Su tokiu vertinimu kolegija nesutinka. Kilus ginčui, ar netesybos yra protingo dydžio, kreditorius gali pateikti įrodymų, pagrindžiančių jo nuostolius dėl neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos prievolės, tačiau nereikalaujama, kad jis tiksliai įrodytų jo realiai patirtų dėl pažeistos sutartinės prievolės nuostolių dydį (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartis Nr. 3K-3-372/2014; 2014 m. balandžio 24 d. nutartis Nr. 3K-3-236/2014). Šiuo atveju ieškovas nurodė, kad atsakovams negrąžinant pinigų ieškovas netenka galimybės tuos pinigus skolinti kitiems asmenims.

34Tačiau kolegija pripažįsta pagrįstu apeliacinio skundo argumentą, kad ieškovas nepagrįstai skaičiavo delspinigius nuo pradelstų mokėti paskolos įmokų kartu su palūkanomis. Paskolos sutarties 6.8 punktas numato, kad delspinigiai skaičiuojami ,,nuo nesumokėtos paskolos sumos už kiekvieną pradelstą mokėjimo dieną pagal Sutartį“ (1 t., b. l. 17-20). Vertinant šią nuostatą lingvistiškai, taip pat atsižvelgus į kitas Paskolos sutarties nuostatas, kuriose išskiriama paskolos kaip negrąžintų paskolos sumos įmokų dalis ir palūkanos, darytina išvada, kad šalys Paskolos sutartimi susitarė, kad delspinigiai prievolės pažeidimo atveju bus skaičiuojami tik nuo laiku negrąžintų paskolos įmokų dalies, neįskaitant į sumą nesumokėtų palūkanų (CPK 185 str.).

35Kaip matyti iš ieškovo pateiktos delspinigių skaičiavimo lentelės, ieškovas delspinigius apskaičiavo už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 11 d. iki 2013 m. lapkričio 20 d., skaičiuodamas nuo bendros laiku nesumokėtos sumos (paskolos įmokų ir mokėjimo palūkanų; 1 t. b. l. 24-27). Konstatavus, kad delspinigiai turi būti skaičiuojami tik nuo laiku negrąžintų paskolos įmokų, delspinigiai yra perskaičiuojami. 2012 m. gruodžio 12 d. paskolos sutartimi padidinus paskolos sumą iki 378 000 Lt ir mokėjimo termino pabaigai esant tokiai pačiai kaip ir Paskolos sutarties pirmos redakcijos, vieno mėnesio paskolos įmoka sudarytų 12 193,55 Lt. Delspinigiai perskaičiuojami pagal tokį patį paskaičiavimo algoritmą ir už tokį pat laikotarpį kaip ir ieškovo pateiktoje delspinigių lentelėje, tik delspinigius skaičiuojant nuo negrąžintų paskolos įmokų, neįskaičiuojant į jas palūkanų, t. y. už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 11 d. iki 2013 m. vasario 10 d. 0,2 proc. delspinigiai skaičiuojami nuo 12 193,55 Lt dydžio negrąžintos paskolos įmokos, už laikotarpį nuo 2013 m. vasario 11 d. iki 2013 m. kovo 10 d. – 0,2 proc. delspinigių nuo 24 387,10 Lt negrąžintos paskolos sumos ir t. t. iki 2013 m. lapkričio 20 d. Tokiu būdu paskaičiuoti delspinigiai sudaro 43 652 Lt.

36Remiantis tuo, kas išdėstyta, skundžiamas teismo sprendimas iš dalies pakeičiamas, ieškovui iš atsakovų priteistinus delspinigius sumažinant nuo 52 854,30 Lt iki 43 652 Lt (12 642,49 Eur), atitinkamai bendrą priteistiną sumą sumažinant nuo 213 465,56 Lt iki 204 263,26 Lt (59 158,73 Eur). Ieškinio atmestų reikalavimų dalis sudaro 4 proc., todėl iš atsakovų teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos sumažinamos nuo 2 635 Lt iki 2 530 Lt, priteisiant iš kiekvieno atsakovo po 1 265 Lt (366,31 Eur).

37Dėl civilinės bylos sustabdymo

38Apeliaciniame skunde atsakovai teigia, kad teismas nepagrįstai nesustabdė šios civilinės bylos iki Vilniaus m. apylinkės teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-23313-235/2014, ir tokiu būdu pažeidė CPK 163 straipsnio 3 punktą. Šioje byloje ieškovas reikalavimą priteisti įsiskolinimą iš atsakovo UAB ,,Visagino transporto centras“ kildina iš 2012 m. gruodžio 12 d. laidavimo sutarties, kuria minėtas atsakovas laidavo už paskolos gavėją – atsakovą M. G.. Vilniaus m. apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje UAB ,,Visagino transporto centras“ prašė pripažinti minėtą laidavimo sutartį pasibaigusia CK 1.68 straipsnio pagrindu. Minėta Vilniaus m. apylinkės teismo byla Nr. 2-23313-235/2014 yra išnagrinėta 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu atmetus ieškinį (2 t., b. l. 3-6), tačiau teismo sprendimas yra neįsiteisėjęs, nes dėl jo UAB ,,Visagino transporto centras“ pateikė apeliacinį skundą, kuris yra neišnagrinėtas (CPK 179 str. 3 d.). Galima sutikti su apeliantų teiginiu, kad galutinis procesinis teismo sprendimas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A-1989-603/2015, tačiau ne kiekvienu atveju teismas privalo stabdyti bylą, kai ji susijusi su kita, o tik tuomet, kai bylos negalima išnagrinėti iki nebus išnagrinėta kita. Netenkindamas prašymo sustabdyti civilinę bylą, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad visos aplinkybės, reikšmingos šiai bylai, gali būti nustatytos šioje byloje ir nustatinėjo šias aplinkybes. Pirmiau šioje nutartyje konstatuota, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad laidavimo sutartis nėra pasibausi (ar negaliojanti) CK 1.68 straipsnio pagrindu.

39Apeliaciniame skunde taip pat prašoma stabdyti bylą, kol Vilniaus m. apylinkės teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-17800-861/2014 pagal M. G. ieškinį dėl 2012 m. gruodžio 12 d. paskolos sutarties sąlygų pakeitimo, įskaitant ir prašymą sumažinti delspinigius. Nustatyta, kad Vilniaus m. apylinkės teismas 2014 m. liepos 24 d. sprendimu ieškinį atmetė, o Vilniaus apygardos teismas, o Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 29 d. nutartimi minėtą sprendimą paliko nepakeistą (2 t., b. l. 7-13; CPK 179 str. 3 d.). Taigi minėta civilinė byla yra išspręsta įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, todėl apeliacinio skundo argumentas, kad nagrinėjama civilinė byla turėtų būti stabdoma iki bus įvertintas paskolos sutarties sąlygų pagrįstumas, tampa teisiškai nereikšmingas.

40Dėl bylinėjimosi išlaidų

41Už pateiktą apeliacinį skundą atsakovai turėjo sumokėti 5 269 Lt žyminį mokestį, tačiau 1 000 Lt sumokėjo, o likusios dalies žyminio mokesčio mokėjimas buvo atidėtas iki bylos išnagrinėjimo apeliacine tvarka. Apeliacinį skundą tenkinus 4 proc., iš atsakovų valstybei priteisiama ne 4 269 Lt, o 4 098 Lt (1 187 Eur); iš kiekvieno atsakovo lygiomis dalimis po 593,50 Eur.

42Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

43Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 17 d. galutinį sprendimą iš dalies pakeisti ir teismo sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

44,,Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 29 d. preliminarų sprendimą iš dalies pakeisti. Ieškinį tenkinti iš dalies.

45Priteisti solidariai iš atsakovų M. G. (a.k. ( - ) ir UAB „Visagino transporto centras“ (į.k. 110088380) ieškovui kooperatinei bendrovei Kredito unija Amber (į.k. 302651151) 59 158,73 Eur (penkiasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt aštuoni eurai 73 euro centai), 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2013-11-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis iš kiekvieno atsakovo po 366,31 Eur (po tris šimtus šešiasdešimt šešis eurus 31 euro centą) žyminio mokesčio.”

46Priteisti iš atsakovų M. G. (a.k. ( - ) ir UAB „Visagino transporto centras“ (į.k. 110088380) valstybei iš kiekvieno atsakovo po 593,50 Eur (po penkis šimtus devyniasdešimt tris eurus 50 euro centų).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 2012 m. birželio 26 d. tarp ieškovo KB Kredito unijos Amber ir atsakovo M. G.... 5. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 29 d. preliminariu sprendimu... 6. Dėl preliminaraus teismo sprendimo atsakovai pareiškė prieštaravimus.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 17 d. galutiniu sprendimu... 9. Atsakovų argumentus, kad Laidavimo sutartis yra negaliojanti, teismas atmetė.... 10. Pagrindo mažinti ieškovo paskaičiuotų netesybų teismas nenustatė. Tokią... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Apeliaciniu skundu atsakovai M. G. ir UAB ,,Visagino transporto centras“... 13. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 14. 1. Teismas pažeidė sutarčių aiškinimo taisykles, todėl nepagrįstai... 15. 2. Teismas nepagrįstai atmetė prašymą sumažinti delspinigių dydį nuo 0,2... 16. 3. Teismas nepagrįstai netenkino ieškovo prašymo stabdyti bylą iki bus... 17. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas KB Kredito unija Amber prašo... 18. Nurodo, kad, skirtingai nei teigia apeliantai, buvo sudarytos ne dvi, o viena... 19. 2015 m. kovo 16 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas apeliantų prašymas... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 22. Dėl atsakovo (laiduotojo) UAB ,,Visagino prekybos centras“ prievolės ... 23. Apeliaciniu skundu įrodinėjama, kad atsakovui UAB ,,Visagino prekybos... 24. Minėta, kad 2012 m. birželio 26 d. paskolos sutartimi atsakovui M. G. buvo... 25. Kolegijos vertinimu, šio fakto nepaneigia Paskolos sutarties 2.12 punkte... 26. Be to, šalys numatė, jog Paskolos sutartyje nurodytų įkeistų transporto... 27. Dėl nurodytų aplinkybių, kolegijos vertinimu, apeliacinio skundo argumentais... 28. Dėl delspinigių sumažinimo... 29. Apeliaciniu skundu įrodinėjama, kad ieškovo prašomų priteisti delspinigių... 30. Apeliantai, vadovaudamiesi kasacinio teismo išaiškinimais (Lietuvos... 31. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, kad nėra... 32. Papildomai pažymėtina, kad Paskolos sutartimi šalys buvo susitarę dėl 0,4... 33. Apeliantai, vadovaudamiesi kasacinio teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartimi... 34. Tačiau kolegija pripažįsta pagrįstu apeliacinio skundo argumentą, kad... 35. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos delspinigių skaičiavimo lentelės,... 36. Remiantis tuo, kas išdėstyta, skundžiamas teismo sprendimas iš dalies... 37. Dėl civilinės bylos sustabdymo... 38. Apeliaciniame skunde atsakovai teigia, kad teismas nepagrįstai nesustabdė... 39. Apeliaciniame skunde taip pat prašoma stabdyti bylą, kol Vilniaus m.... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 41. Už pateiktą apeliacinį skundą atsakovai turėjo sumokėti 5 269 Lt žyminį... 42. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 43. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 17 d. galutinį sprendimą iš... 44. ,,Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 29 d. preliminarų sprendimą... 45. Priteisti solidariai iš atsakovų M. G. (a.k. ( - ) ir UAB „Visagino... 46. Priteisti iš atsakovų M. G. (a.k. ( - ) ir UAB „Visagino transporto...