Byla 2-1141/2013
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. sausio 23 d. nutarties, kuria buvo patvirtintas BUAB „Remivilas“ kreditoriaus AB „SEB lizingas“ finansinis reikalavimas BUAB „Remivilas“ bankroto byloje Nr. B2-96-357/13

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės BUAB „Remivilas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. sausio 23 d. nutarties, kuria buvo patvirtintas BUAB „Remivilas“ kreditoriaus AB „SEB lizingas“ finansinis reikalavimas BUAB „Remivilas“ bankroto byloje Nr. B2-96-357/13.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę byla,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Šiaulių apygardos teismo 2010 m. vasario 24 d. nutartimi atsakovei UAB „Remivilas“ buvo iškelta bankroto byla ir įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB „Valdsita“. Šioje byloje kreditorius AB „SEB lizingas“ pareiškė prašymą patvirtinti trečios eilės 257 498,96 Lt kreditorinį reikalavimą bankrutuojančios UAB „Remivilas“ bankroto byloje. Kreditorius teigė, kad BUAB „Remivilas“ bankroto administratorius nesilaiko Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 10 punkte nurodytos pareigos pagal įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus teikti teismui tvirtinti pareikštus kreditorių finansinius reikalavimus.

5Šiaulių apygardos teismas 2010 m. gruodžio 29 d. nutartimi patvirtino BUAB „Remivilas“ kreditoriaus AB „SEB lizingas“ 257 498,96 Lt finansinį reikalavimą.

6Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. balandžio 7 d. nutartimi panaikino Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutartį ir klausimą dėl kreditoriaus AB „SEB lizingas“ finansinio reikalavimo patvirtino perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

7Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs ieškovės BUAB „Remivilas“ ieškinį atsakovei AB „SEB lizingas“ dėl sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo 2011 m. gegužės 23 d. sprendimu ieškinį atmetė. Ieškinyje ieškovė prašė: 1) pripažinti negaliojančia ieškovės ir atsakovės 2006 m. gruodžio 18 d. sudarytą žemės išperkamosios nuomos sutartį Nr. 2006-120214, pagal kurią atsakovė įsipareigojo įsigyti ieškovei nuosavybės teise priklausiusį 34,8907 ha ploto žemės sklypą, nuo jos sudarymo momento (CK 1.80 str.); 2) taikyti restituciją ir priteisti ieškovei iš atsakovės 2 105 944,86 Lt, 5 procentų metines palūkanas nuo nepagrįsto pinigų gavimo momento (2007 m. gruodžio 31 d.) iki kreipimosi į teismą (2010 m. birželio 1 d.), iš viso 223 239,48 Lt.

8Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. gegužės 25 d. nutartimi pakeitė Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 23 d. sprendimą, t. y. panaikino teismo sprendimo dalį, kuria netenkintas ieškovės ieškinio reikalavimas dėl 2006 m. gruodžio 18 d. žemės išperkamosios nuomos sutarties Nr. 2006-120214 pripažinimo negaliojančia ir ją pripažino negaliojančia nuo jos sudarymo momento. Kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. sausio 9 d. nutartimi panaikino Lietuvos apeliacinis teismo 2012 m. gegužės 25 d. nutartį ir paliko galioti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 23 d. sprendimą.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Šiaulių apygardos teismas, iš naujo išnagrinėjęs kreditoriaus AB „SEB lizingas“ prašymą patvirtinti kreditorinį reikalavimą bankrutavusios UAB „Remivilas“ bankroto byloje ir nustatęs, kad bankroto administratorius UAB „Valdsita“ 2010 m. balandžio 23 d. išsiuntė pranešimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir tuo pripažino, jog AB „SEB lizingas“ yra bankrutuojančios UAB „Remivilas“ kreditorius, kreditoriaus finansinis reikalavimas susideda iš 107 530,72 Lt neapmokėtos skolos, 149 456,44 Lt delspinigių ir iš viso sudaro 257 498,96 Lt, o atsisakymas tvirtinti AB „SEB lizingas“ kreditorinį reikalavimą, pažeistų šios bendrovės teises ir interesus, aplinkybė, kad teisme yra sprendžiamas ginčas dėl sutarties pripažinimo negaliojančia yra išnykusi, priėjo prie išvados, kad nėra kliūčių tvirtinti kreditoriaus finansinį reikalavimą bankroto byloje, AB „SEB lizingas“ yra bankrutuojančios įmonės kreditorius, todėl patvirtino BUAB „Remivilas“ kreditoriaus AB „SEB lizingas“ 257 498,69 Lt finansinį reikalavimą.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atsakovė, nesutikdama su skundžiama nutartimi, padavė teismui atskirąjį skundą, kuriame prašo ją panaikinti ir perduoti klausimą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Atskirąjį skundą pagrindė šiais argumentais:

  1. Teismas nutartį motyvavo tik vieninteliu argumentu, kad bankroto administratorius yra išsiuntęs parnešimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir tuo pripažino, kad AB „SEB lizingas“ yra bankrutuojančios įmonės kreditorius. Tačiau šio pranešimo išsiuntimas savaime nepatvirtina kreditorinio reikalavimo pagrįstumo.
  2. Teismas ignoravo Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2-958/2011 teiktus išaiškinimus ir kreditorinį reikalavimą patvirtino jo pagrįstumo net neanalizuodamas. Tokiu būdu teismas pažeidė iš įstatymo jam kylančią pareigą motyvuoti ir pagrįsti byloje priimtą sprendimą (CPK 291 str.).
  3. Teismas nukrypo nuo aukštesnės instancijos teismų praktikos nagrinėjant kreditorinių reikalavimų tvirtinimo klausimus bankroto bylose.
  4. Teismas nesilaikė Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje nustatyto reikalavimo, todėl egzistuoja absoliutus teismo sprendimo negaliojimas pagrindas, nustatytas CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte.
  5. UAB „Remivilas“ administratoriaus ieškinio dėl su AB „SEB lizingas“ sudarytos sutarties nepripažinimo negaliojančiu atmetimas savaime kreditorinio reikalavimo nei patvirtina, nei paneigia.

14Atsiliepimas į atskirąjį skundą byloje nepateiktas.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

18Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo patvirtintas BUAB „Remivilas“ kreditoriaus AB „SEB lizingas“ 257 498,69 Lt finansinis reikalavimas, teisėtumo ir pagrįstumo.

19Teisėjų kolegija, patikrinusi pirmosios instancijos teismo nutartį jos teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, konstatuoja, kad nėra jokio pagrindo iš esmės teisėtai ir pagrįstai teismo nutarčiai pakeisti arba panaikinti. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas objektyviai nustatė faktines aplinkybes, turinčias teisinės reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui, teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, skundžiama nutartis yra motyvuota, atitinkanti suformuotą teismų praktiką. Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalies ir 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

20Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms.

21Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditorių reikalavimų pareiškimo procedūra reglamentuojama ĮBĮ. Reikalavimai yra pareiškiami bankrutuojančios įmonės administratoriui. Administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 10 p.). Juos tvirtina teismas (ĮBĮ 26 str. 1 d.). Nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo teismas priima rašytinio proceso tvarka. Suinteresuotų asmenų prašymu gali būti skiriamas žodinis bylos nagrinėjimas. Administratoriaus ginčijamų kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimą teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami (ĮBĮ 26 str. 5 d.).

22Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas ĮBĮ bei CPK normas dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra konstatavęs, kad kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti taip pat lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet turi įtakos ir patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to reikalavimo patikrinimo stadija, einanti prieš jo patvirtinimą, yra reikšminga ne tik kreditoriaus reikalavimą reiškiančiajam, bet ir kitiems kreditoriams, ir yra būtina kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo sąlyga. Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Autokausta“ v. AB „Norekso nekilnojamasis turtas“, bylos Nr. 3K-3-188/2011).

23Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad teismas neįpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo padaryti, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB DnB NORD bankas v. UAB „Vaiba“, bylos Nr. 3K-3-369/2009; kt.).

24Atsižvelgiant į viešojo intereso egzistavimą bankroto bylose, teismas jose turi būti aktyvus ir, nesant byloje pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, imtis priemonių išaiškinti kreditoriaus reikalavimo patvirtinimui reikšmingas aplinkybes. Tai apima ir teisę rinkti įrodymus (CPK 179 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 6 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Autokausta“ v. AB „Norekso nekilnojamasis turtas“, bylos Nr. 3K-3-188/2011).

25Byloje nustatyta, kad tarp proceso šalių vyko ginčas dėl sandorių, iš kurių buvo kildinamas kreditoriaus finansinis reikalavimas, pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo. Minėtas ginčas galutine ir neskundžiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 9 d. nutartimi buvo išspręstas, t. y. teismas pripažino, kad ieškovės ieškinys nepagrįstas – ginčijamas sandoris galiojantis.

26Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad jei kreditoriaus reikalavimo pagrįstumas dar nenustatytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, bankroto byloje pareikštas kreditoriaus reikalavimas pagal savo teisinę prigimtį atitinka ieškinį, kuris, jei skolininkui nebūtų iškelta bankroto byla, būtų reiškiamas ir nagrinėjamas savarankiškoje civilinėje byloje. Tokio kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialųjį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB SEB bankas v. IĮ „Šakių agrocentras“, bylos Nr. 3K-3-160/2011).

27Taigi, apibendrinus tai, kas pasakyta anksčiau, teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismas pagrįstai ir teisėtai patvirtino kreditoriaus finansinį reikalavimą, nes šis yra pagrįstas, o dėl jo dydžio byloje ginčo nėra. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvadą, kad atsisakymas tvirtinti AB „SEB lizingas“ kreditorinį reikalavimą, pažeistų šios bendrovės teises ir teisėtus interesus ir kad byloje nėra kliūčių tvirtinti kreditoriaus finansinį reikalavimą bankroto byloje, AB „SEB lizingas“ yra bankrutuojančios įmonės UAB „Remivilas“ kreditorius.

28Teisėjų kolegijos nuomone, anksčiau išdėstyti motyvai paneigia BUAB „Remivilas“ atskirojo skundo argumentus, kad teismas, patvirtindamas kreditoriaus finansinį reikalavimą, rėmėsi tik vienu argumentu dėl pranešimo apie bankroto bylos iškėlimą. Pirmosios instancijos teismas nutartį priėmė įvertinęs visas bylai reikšmingas aplinkybes. Nutartis yra motyvuota. Teismas nenukrypo nuo aukštesnės instancijos teismų praktikos. Teismas nepažeidė ĮBĮ 26 straipsnio 5 dalies, nes apie teismo posėdžio, kuriame buvo nagrinėjimas prašymas dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo, laiką ir vietą buvo parnešta įstatymo nustatyta tvarka.

29Nurodytais motyvais pripažinus, kad skundžiama nutartis yra teisėta bei pagrįsta, teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų atskirojo skundo argumentų, nes jie laikytini teisiškai nereikšmingais nagrinėjamos bylos kontekste.

30Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 329 str. 1 d., 330 str., 338 str.).

31Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

32Šiaulių apygardos teismo 2013 m. sausio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę byla,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. vasario 24 d. nutartimi atsakovei UAB... 5. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. gruodžio 29 d. nutartimi patvirtino BUAB... 6. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. balandžio 7 d. nutartimi panaikino... 7. Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs ieškovės BUAB „Remivilas“... 8. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. gegužės 25 d. nutartimi pakeitė... 9. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. sausio 9 d. nutartimi panaikino... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Šiaulių apygardos teismas, iš naujo išnagrinėjęs kreditoriaus AB „SEB... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atsakovė, nesutikdama su skundžiama nutartimi, padavė teismui atskirąjį... 14. Atsiliepimas į atskirąjį skundą byloje nepateiktas.... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 19. Teisėjų kolegija, patikrinusi pirmosios instancijos teismo nutartį jos... 20. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 21. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas... 23. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad teismas neįpareigotas tvirtinti... 24. Atsižvelgiant į viešojo intereso egzistavimą bankroto bylose, teismas jose... 25. Byloje nustatyta, kad tarp proceso šalių vyko ginčas dėl sandorių, iš... 26. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad jei kreditoriaus... 27. Taigi, apibendrinus tai, kas pasakyta anksčiau, teisėjų kolegija... 28. Teisėjų kolegijos nuomone, anksčiau išdėstyti motyvai paneigia BUAB... 29. Nurodytais motyvais pripažinus, kad skundžiama nutartis yra teisėta bei... 30. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 31. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 32. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. sausio 23 d. nutartį palikti nepakeistą....