Byla e2A-448-524/2019
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aurimo Brazdeikio, Erikos Misiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Almanto Padvelskio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rietavo veterinarinė sanitarija“ apeliacinį skundą dėl Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vidrema“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Rietavo veterinarinė sanitarija“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I . Ginčo esmė

51.

6Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 10 484,75 EUR skolos, 229,67 EUR delspinigių, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos teisme iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškinio pagrindu nurodė aplinkybes, jog ieškovė su atsakove 2017 m. kovo 31 d. sudarė sutartį Nr. 2017-03-31 (toliau – sutartis), kuria ieškovė įsipareigojo organizuoti paslaugas, susijusias su atsakovės skystųjų krovinių pervežimu autocisternomis ir konteinerinėmis cisternomis, pagal planuojamą pervežimų apimtį ir krovinio rūšis, atliekant krovinių transportavimą Vakarų, Rytų Europoje, NVS šalyse. 2017 m. spalio 5 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudarytas papildomas susitarimas prie sutarties, numatantis naujus sąskaitų apmokėjimo terminus ir pervežimo kainas, kurio 1 punktu atsakovė įsipareigojo apmokėti ieškovės sąskaitas ne vėliau kaip po 30 kalendorinių dienų nuo krovinio pakrovimo ir sąskaitos išrašymo datos. Ieškovė savo pareigas pagal sutartį įvykdė tinkamai, t. y. suteikė atsakovei tarptautinio krovinių gabenimo paslaugas pagal atsakovės užsakymą ir nustatytu terminu, atsakovė ieškovei jokių pretenzijų dėl sutarties vykdymo nepateikė, sutartys yra galiojančios, nebuvo nutrauktos šalių sutarimu ar vienos iš sutarties šalių pageidavimu, tačiau atsakovė nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ilgą laiką, delsia mokėti daugiau nei 130 dienų. Atsakovės skola ieškovei sudaro 10 484,75 EUR už suteiktas krovinių pervežimo paslaugas pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras: 2018 m. vasario 15 d. Nr. VR 2018-0068, 2018 m. vasario 28 d. Nr. VR 2018-0095, 2018 m. kovo 5 d. Nr. VR 2018-0098, 2018 m. kovo 8 d. Nr. VR 2018-0102, 2018 m. kovo 19 d. Nr. VR 2018-0114, 2018 m. balandžio 12 d. Nr. VR 2018-0138, 2018 m. birželio 29 d. Nr. VR 2018-0202. Ieškovė siuntė atsakovei raginimus mokėti susidariusią skolą, tačiau susiklosčiusios situacijos su atsakove išspręsti taikiai nepavyko. Taip pat atsakovė privalo ieškovei sumokėti sutarties 2.1.7 punkte numatytus 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo įsiskolinimo sumos per dieną, praėjus 30 kalendorinių dienų nuo paslaugos suteikimo momento. Ieškinio teismui pateikimo dieną apskaičiuota 229,67 EUR dydžio delspinigių suma pagal pridedamą delspinigių apskaičiavimą.

9II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

103.

11Plungės apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimu ieškinį tenkino, priteisė ieškovei UAB „Vidrema” iš atsakovės UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ 10 484,75 EUR skolos, 229,67 EUR delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 679 EUR bylinėjimosi išlaidų.

124.

13Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog ieškovė savo reikalavimus atsakovei grindžia tarp šalių sudaryta sutartimi su papildomu susitarimu, PVM sąskaitomis faktūromis ir krovinių važtaraščiais (CMR), teigdama, kad savo įsipareigojimus pagal pervežimų sutartį vykdė tinkamai, tačiau atsakovė už ieškovės suteiktas paslaugas pagal ieškovės išrašytas sąskaitas neatsiskaitė ir liko skolinga ieškovei 10 484,75 EUR. Tarp šalių susiklostė atlygintinių paslaugų teikimo teisiniai santykiai. Atsakovė neginčija pareigos atsiskaityti su ieškove už šios suteiktas paslaugas, tačiau nesutinka su ieškovės apskaičiuota skolos suma ir nuo šios sumos apskaičiuota delspinigių suma, nurodydama, kad ieškovė turi priešpriešinę neapmokėtą sąskaitą atsakovei – 800 EUR sumos, todėl pagrindinė skolos suma sudaro ne 10 484,75 EUR, o 9 516,75 EUR. Atsakovė atsiskaitymo sumą ginčija 968 EUR (800 EUR + 21 proc. PVM) priešpriešinio reikalavimo įskaitymu, atliktu 2018 m. liepos 13 d. už ieškovei suteiktas produkto šildymo paslaugas. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2018 m. gegužės 2 d. sąskaita buvo siųsta atsakovei, tačiau iš teismui pateikto šalių darbuotojų susirašinėjimo el. paštu matyti, jog nurodytoji sąskaita ieškovės buvo nepriimta, duomenų, kad pagal šią sąskaitą ieškovei buvo realiai suteiktos paslaugos, byloje nepateikta. Kadangi į bylą nepateikta įrodymų, kad minėtoje sąskaitoje nurodytos produktų šildymo paslaugos buvo suteiktos ieškovei, atsakovė neįrodė ir suteiktų paslaugų dydžio, todėl teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, sprendžia, kad atsakovė neįrodė realiai egzistuojančios reikalavimo teisės, kurios pagrindu galėjo būti atliktas įskaitymas. Ieškovė su atsakovės išrašyta sąskaita nesutiko, jos nepriėmė, ginčijo, kad šildymo paslaugos ieškovei buvo realiai suteiktos. Ieškovės pateikto išrašo iš Valstybinės mokesčių inspekcijos PVM sąskaitų registro duomenys patvirtina ieškovės teiginius, jog dėl į ieškovės apskaitą nepriimtos PVM sąskaitos faktūros Nr. G1800300 yra 968 EUR (800 EUR + 21 proc. PVM) sumos neatitikimas. Esant nustatytoms aplinkybėms, laikytina, kad atsakovės reikalavimas dėl 800 EUR sumos įskaitymo nepagrįstas. Be pagrindinės prievolės, ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 229,67 EUR delspinigius, apskaičiuotus po 0,02 proc. dydžio nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, praėjus 30 kalendorinių dienų nuo paslaugų suteikimo momento. Nustatyta, kad sutartimi atsakovė įsipareigojo ieškovei mokėti 0,02 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos sumos po sąskaitos apmokėjimo termino – iki 30 dienų nuo pasikrovimo ir sąskaitos išrašymo datos (sutarties 2.1.7 punktas, papildomo susitarimo 1 punktas) – praleidimo. Todėl, teismo vertinimu, tokio procento delspinigių reikalavimas yra pagrįstas, neprieštaraujantis protingumo ir sąžiningumo principams ir ieškovei iš atsakovės priteistina 229,67 EUR delspinigių. Ieškovei iš atsakovės priteistos procesinės palūkanos bei bylinėjimosi išlaidos, įvertinus tai, jog išlaidos už advokato teisines paslaugas neviršija nustatytų dydžių.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

155.

16Apeliaciniame skunde atsakovė prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisti sumažinant skolos sumą iki 9 677,03 EUR, panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir priimti naują sprendimą – sumažinti bylinėjimosi išlaidas, priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

175.1.

18Atsakovė nesutinka su dalimi priteistos skolos – 968 EUR, kadangi pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino pateiktus įrodymus ir nepagrįstai konstatavo, jog atsakovė neįrodė realiai egzistuojančios reikalavimo teisės į ieškovę, tai yra neįrodė, jog produktų šildymo paslaugos buvo suteiktos ieškovei, suteiktų paslaugų dydžio. Byloje pateikti įrodymai – 2018 m. gegužės 2 d. PVM sąskaita faktūra su priedu, su apeliaciniu skundu pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovė suteikė ieškovei cisternos šildymo paslaugą ir kad atsakovės įskaitymas yra pagrįstas. Ieškovės nurodymas nutraukti paslaugos tiekimą neįrodo netinkamo paslaugų suteikimo fakto, o patvirtina tik tai, jog ieškovė pati atsisakė paslaugos teikimo prisiimdama dėl to kylančią riziką ir pareigą sumokėti už suteiktas paslaugas.

195.2.

20Atsižvelgiant į atsakovės argumentus dėl priteistos skolos dydžio sumažinimo, atitinkamai turi būti sumažinta ir pagal sutartį skaičiuojamų delspinigių suma – 160,28 EUR.

215.3.

22Sumažinus priteistiną skolos bei delspinigių sumą, mažintina priteistina žyminio mokesčio suma – 218 EUR. Be to, ieškovė turėjo galimybę savo reikalavimus patenkinti supaprastinta tvarka (CPK 434 straipsnis), tačiau ieškinį pareiškė pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, todėl žyminis mokestis iš atsakovės turėjo būti priteistas tik nuo atsakovės ginčytinos 1 037,39 EUR sumos – 23 EUR.

235.4.

24Ieškovės prašomos priteisti išlaidos – 400 EUR už advokato teisinę pagalbą yra nepagrįstai didelės, neatitinkančios protingumo, sąžiningumo, teisingumo reikalavimų, kadangi ginčo sudėtingumas, įrodymų kiekis nereikalavo nei teismų praktikos analizės, nei kitų specialių žinių, nebuvo sprendžiami nauji teisiniai klausimai, ginčijama suma ir bylos apimtis nedidelė, ieškinio apimtis nedidelė, bylos nagrinėjimo metu ieškovė jokių papildomų sudėtingų procesinių dokumentų neteikė, atsakovė elgėsi sąžiningai.

256.

26Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo atmesti atsakovės apeliacinį skundą ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Prideda Klaipėdos apygardos teismo nutartį, kad ieškovei 2018-10-29 iškelta bankroto byla. Atsiliepime nurodyti šie motyvai:

276.1.

28Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad pareiga įrodyti realiai egzistuojančią reikalavimo teisę, kurios pagrindu buvo atliktas įskaitymas, taip pat CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytas įskaitymo būtinąsias sąlygas tenka įskaitymą atlikusiai šaliai, tačiau atsakovė nepateikė jokių įrodymų.

296.2.

30Su apeliaciniu skundu pateikiamas susirašinėjimo išrašas neįrodo, kad: 1) susirašinėjimas vyko tarp ieškovės ir atsakovės (negalima identifikuoti autentiškumo), 2) šalys susitarė dėl sutarties objekto, kainos, terminų ir panašiai (esminių sutarties sąlygų), 3) sutartis buvo faktiškai įvykdyta – atsakovė ieškovei suteikė paslaugas.

316.3.

32Teismo priteisti 400 EUR už advokato pagalbą yra išlaidos už ieškinio parengimą. Šios išlaidos yra daugiau nei 5 kartus mažesnės nei maksimaliai galimos pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakyme Nr. 1r-77 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nurodytas priteistinas išlaidas. Pabrėžtina, kad ieškinio suma yra didelė, ieškovė turėjo surinkti ir pateikti pakankamai daug įrodymų, teikti papildomus paaiškinimus ir įrodymus.

33Teisėjų kolegija

konstatuoja:

34Apeliacinis skundas netenkintinas.

35IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

367.

37Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnis).

388.

39Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliaciniai skundai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinio skundo bei atsiliepimo argumentus, sprendžia, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

40Dėl naujų įrodymų pridėjimo prie bylos

419.

42CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Taigi įstatymo nustatytais atvejais apeliacinės instancijos teismui suteikta teisė nepriimti naujų įrodymų ir kartu užtikrinti galimybę sukliudyti proceso šalims piktnaudžiauti procesu. Tuo siekiama skatinti greitesnį bylos išnagrinėjimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-14/2013).

4310.

44Atsakovė pateikė prašymą pridėti prie bylos papildomus įrodymus – cisternos paslaugos užsakymą patvirtinantį susirašinėjimą ir įskaitymą patvirtinantį dokumentą, kuriais įrodinėja atsakovės reikalavimo teisę į ieškovę. Nurodo, jog teikti papildomus įrodymus iškilo būtinybė pirmosios instancijos teismui visiškai neatsižvelgus į byloje esančius įrodymus. Šie įrodymai pridėtini prie bylos, nes atsakovė jais įrodinėja apeliaciniame skunde dėstomas aplinkybes ir ieškovė atsiliepime į apeliacinį skundą dėl jų pasisakė, todėl jų pridėjimas neužvilkins bylos nagrinėjimo.

45Dėl ginčo esmės

4611.

47Atsakovė, gindamasi nuo ieškovės reikalavimo sumokėti visą 10 484,75 EUR skolą, atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ji 2018 m. liepos 13 d. mokėjimo pavedimu sumokėjo 800,00 Eur sumą ieškovei, todėl 2018 m. rugpjūčio 20 d. atsakovės skola ieškovei šia suma sumažėjo ir sudaro 9 516,75 Eur. Tačiau ši atsakovės pozicija yra paneigta ieškovės pateiktais atsakovės skolos skaičiavimo ir delspinigių apskaičiavimo dokumentais (t. 1, b. l. 12, 28), įrodančiais, jog ieškovė paminėtu mokėjimo dokumentu sumokėtos 800 EUR sumos iš atsakovės nereikalauja. Šalių sutarties vykdymo metu atsakovė yra sumokėjusi ieškovei: 2018-06-01 – 1409,39 EUR ir 2018 m. liepos 13 d. – 800 EUR, todėl byloje įrodyta, kad ginčo sumą sudaro nesumokėta atsakovės suma už suteiktas jai paslaugas pagal 2017 m. kovo 31 d. šalių sudarytą sutartį Nr. 2017-03-31, kurios tinkamą įvykdymą atsakovė pripažįsta.

4812.

49Atsakovė, gindamasi nuo ieškovės reikalavimo, nurodo kitą argumentą, jog į 10 484,75 EUR jos skolą ieškovei turi būti įskaityta atsakovės išrašytoje ieškovei 2018 m. gegužės 2 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. G1800300 nurodyta 968,00 Eur suma. Tačiau iš atsakovės 2018 m. rugpjūčio 20 d. balanso tiekėjų duomenų nustatyta, kad 2018 m. gegužės 2 d. sąskaitą atsakovė yra tik įtraukusi į savo buhalterinę apskaitą; šioje sąskaitoje kaip pardavėja yra įvardyta atsakovė, o pirkėja – ieškovė. Sąskaitoje nurodyta 968,00 Eur (800 Eur + 21 proc. PVM) suma yra už cisternos šildymo paslaugas; sąskaita pasirašyta tik atsakovės atsakingos darbuotojos ir nepasirašyta ieškovės. Iš ieškovės rašytinių paaiškinimų ir atsakovės apeliacinio skundo motyvų bei pridėtų naujų įrodymų nustatyta, kad ši PVM sąskaita faktūra yra tik išrašyta dėl atsakovės įrodinėjamos suteiktos paslaugos ieškovei, todėl neatitinka įskaitymo, atlikto iki bylos iškėlimo, nurodytų pagrindų.

5013.

51CK 6.130 straipsnyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad įskaitymui atlikti turi būti nustatytos šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010; 2010 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010; 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009.).

5214.

53Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai atsakovas teisme pareiškia, jog prievolė pagal ieškinį yra pasibaigusi dėl iki bylos iškėlimo įvykusio įskaitymo, teismas turi patikrinti tokio atsikirtimo pagrįstumą, t. y. ar įskaitymas įvyko ir ar jis pagrįstas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-363/2009; 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2008). Atsakovui ginantis nuo pareikšto ieškinio paaiškinimu apie atliktą įskaitymą nereikia reikšti priešieškinio dėl jo atlikto prievolės pasibaigimą sukėlusio veiksmo, reikalaujant teismo tokį įskaitymą patvirtinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009). Tai reiškia, kad atsakovui ginčijant reikalavimą dėl prievolės įvykdymo tuo pagrindu, kad ji yra pasibaigusi priešpriešinių reikalavimų įskaitymu, nereikia reikšti priešinio reikalavimo dėl įskaitymo sandorio nustatymo, tačiau atsakovas privalo įrodyti, kad įskaitymas atliktas laikantis įstatymo reikalavimų.

5415.

55Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad dėl juridinio asmens veiklos teisinio reglamentavimo įskaitymo, kaip ir kitų sandorių, sudarymas turi būti pagrįstas rašytiniais įrodymais, tačiau jų vertinimas turi būti paremtas nuoseklia visų įrodymų analize ir atitikti CPK normų bei teismų praktikos suformuotas bendrąsias įrodinėjimo taisykles (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2009; 2010 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje. Nr. 3K-3-407/2010).

5616.

57Atsakovės pateikti įrodymai šioje byloje nepatvirtina šalių susiklosčiusių priešpriešinių reikalavimų įskaitymo sąlygų, nes jie nepasirašyti ieškovės ir ieškovės nepripažįstami, t. y. nė vienas dokumentas, kuriuo atsakovė grindžia įskaitymo pagrindą, nėra pasirašytas ieškovės. Atsakovės pateiktas su apeliaciniu skundu susirašinėjimas ir atsakovės pasirašytas kompensavimo pasiūlymas yra nepakankami įrodymai nustatyti, kad šalys bendru sutarimu arba vienos iš jų pareiškimu, žinant ir sutinkant kitai šaliai, atliko tarpusavio reikalavimų įskaitymą. Atsakovės nurodoma aplinkybė dėl įskaitymo nėra pakankama konstatuoti, kad šalių priešpriešinių reikalavimų įskaitymas buvo atliktas vadovaujantis šios nutarties 13 p. nurodytu teisiniu reglamentavimu ir ieškovei buvo žinomas bei atitiko jos valią. Pirmosios instancijos teismo išvada pagrįsta byloje surinktais įrodymais ir atitinka CPK 185 straipsnyje nustatytas taisykles, todėl teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo su šia išvada nesutikti ir (ar) konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodinėjimo taisykles.

58Dėl išlaidų advokato pagalbai dydžio

5917.

60Apeliaciniame skunde atsakovė nurodo, kad 400 EUR suma už advokato teisinę pagalbą yra nepagrįstai didelė, neatitinka protingumo, sąžiningumo, teisingumo reikalavimų, tačiau tokia pozicija neparemta įstatymu.

6118.

62Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 str.). Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, be kita ko, apima ir išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (CPK 88 str. 1 d. 6 p.).

6319.

64Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.).

6520.

66Sprendžiant dėl išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimo priteisimo šaliai, turi būti atsižvelgiama tiek į bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles, tiek ir konkrečios jų rūšies – išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai atlyginti – dydžio nustatymo kriterijus.

6721.

68Detaliau kriterijai, pagal kuriuos nustatomas išlaidų, patirtų už advokato pagalbą, atlygintinas dydis, išvardyti Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77, t. y. bylos sudėtingumas, teisinių paslaugų kompleksiškumas, specialių žinių reikalingumas, ankstesnis (pakartotinis) dalyvavimas toje byloje, būtinybė išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, ginčo sumos dydis, teisinių paslaugų teikimo pastovumas ir pobūdis, sprendžiamų teisinių klausimų naujumas, šalių elgesys proceso metu, advokato darbo laiko sąnaudos bei kt. (2 punktas). Taikant šiuos kriterijus reikėtų vadovautis jų visuma ir nesant pakankamo pagrindo neišskirti kaip reikšmingų vieno ar keleto iš jų. Reikia įvertinti, kurie kriterijai gali būti pagrindas padidinti, o kurie sumažinti priteisiamas išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-647-248/2015).

6922.

70Byloje nustatyta, kad ieškovei advokatas teikė ieškinio surašymo teisines paslaugas, o paminėtų Rekomendacijų 8.2 p. nustatyta, kad rekomenduojamas išlaidų advokato pagalbai dydis ieškinio surašymo metu buvo 2 316,75 EUR, todėl šioje byloje paminėtais motyvais nenustatyta pernelyg didelio išlaidavimo.

71Apeliacinės instancijos teismo išvados

7223.

73Paminėtais motyvais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai pritaikė ir išaiškino materialines teisės normas, todėl naikinti skundžiamą teismo sprendimą apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

74Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 325–333 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

75Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I . Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 10 484,75... 7. 2.... 8. Ieškinio pagrindu nurodė aplinkybes, jog ieškovė su atsakove 2017 m. kovo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Plungės apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimu ieškinį tenkino,... 12. 4.... 13. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog ieškovė savo reikalavimus... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 15. 5.... 16. Apeliaciniame skunde atsakovė prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą... 17. 5.1.... 18. Atsakovė nesutinka su dalimi priteistos skolos – 968 EUR, kadangi pirmosios... 19. 5.2.... 20. Atsižvelgiant į atsakovės argumentus dėl priteistos skolos dydžio... 21. 5.3.... 22. Sumažinus priteistiną skolos bei delspinigių sumą, mažintina priteistina... 23. 5.4.... 24. Ieškovės prašomos priteisti išlaidos – 400 EUR už advokato teisinę... 25. 6.... 26. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo atmesti atsakovės... 27. 6.1.... 28. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad pareiga įrodyti... 29. 6.2.... 30. Su apeliaciniu skundu pateikiamas susirašinėjimo išrašas neįrodo, kad: 1)... 31. 6.3.... 32. Teismo priteisti 400 EUR už advokato pagalbą yra išlaidos už ieškinio... 33. Teisėjų kolegija... 34. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 35. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 36. 7.... 37. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo teisinis... 38. 8.... 39. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliaciniai... 40. Dėl naujų įrodymų pridėjimo prie bylos ... 41. 9.... 42. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 43. 10.... 44. Atsakovė pateikė prašymą pridėti prie bylos papildomus įrodymus –... 45. Dėl ginčo esmės... 46. 11.... 47. Atsakovė, gindamasi nuo ieškovės reikalavimo sumokėti visą 10 484,75 EUR... 48. 12.... 49. Atsakovė, gindamasi nuo ieškovės reikalavimo, nurodo kitą argumentą, jog... 50. 13.... 51. CK 6.130 straipsnyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas... 52. 14.... 53. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai atsakovas teisme... 54. 15.... 55. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad dėl juridinio asmens veiklos teisinio... 56. 16.... 57. Atsakovės pateikti įrodymai šioje byloje nepatvirtina šalių... 58. Dėl išlaidų advokato pagalbai dydžio... 59. 17.... 60. Apeliaciniame skunde atsakovė nurodo, kad 400 EUR suma už advokato teisinę... 61. 18.... 62. Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su... 63. 19.... 64. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba,... 65. 20.... 66. Sprendžiant dėl išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti... 67. 21.... 68. Detaliau kriterijai, pagal kuriuos nustatomas išlaidų, patirtų už advokato... 69. 22.... 70. Byloje nustatyta, kad ieškovei advokatas teikė ieškinio surašymo teisines... 71. Apeliacinės instancijos teismo išvados... 72. 23.... 73. Paminėtais motyvais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas... 74. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 325–333 straipsniais, teisėjų... 75. Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimą...