Byla e2-30817-910/2017
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Ilonai Zajančkauskaitei, dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui Edmundui Rusinui, atsakovo atstovei G. N., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų I. M. ir G. M. ieškinį atsakovui AB „Novaturas“ dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

21. Ieškovai 2017 m. birželio 19 d. kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydami priteisti iš atsakovo ieškovams solidariai 7326,91 Eur turtinei ir 2000 Eur neturtinei žalai atlyginti, taip pat 5 proc. dydžio procesines palūkanas ir ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad:

31.1. Ieškovai, tarpininkaujant kelionių agentūrai UAB „Krantas travel“, su kelionių organizatoriumi AB „Novaturas“ sudarė 2016 m. lapkričio 24 d. Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. KN355089 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovai įsigijo poilsinę kelionę į Tenerifę 8 dienoms (7 nakvynės) laikotarpiu nuo 2016 m. gruodžio 7 d. iki 2016 m. gruodžio 14 d. Bendra užsakymo kaina – 1594 Eur.

41.2. Ieškovų pervežimo iš oro uosto į viešbutį metu iš autobuso bagažo skyriaus dingo ieškovų lagaminas, kuriame buvo trijų šeimos narių asmeniniai daiktai, būtini kelionei. Dėl pavogtų daiktų ieškovai patyrė 7326,91 Eur dydžio turtinę žalą: 1) pypkės (40 vnt. rinkinys) – 4000 Eur vertės; 2) tabakas pypkėms, filtrai – 126,91 Eur vertės; 3) drabužiai (vaiko basutės, ieškovės suknelės, megztukas ir kt.) – 600 Eur vertės; 4) kosmetika, vaikiškos sauskelnės, vaistai ir tepalai – 200 Eur vertės; 5) juvelyriniai papuošalai, kurių vertė – 2400 Eur.

51.3. Ieškovų teigimu, atsakovas netinkamai įvykdė Turizmo paslaugų teikimo sutartį, nes neužtikrino ieškovų bagažo saugumo ir daiktai poilsiui nebuvo pristatyti į paskirties vietą. Dėl ieškovų bagažo vagystės, įvykusios kelionės metu dėl asmens, kurio pagalba kelionės organizatorius naudojosi, nepakankamo atsargumo ir atidumo, atsakovas turi pareigą atlyginti ieškovams turtinę ir neturtinę žalą pagal CK normas, reglamentuojančias turizmo paslaugų teikimą.

61.4. Ieškovai nurodė, kad dėl sugadintų atostogų jie patyrė neigiamų išgyvenimų, nepatogumų, todėl prašo priteisti jiems solidariai 2000 Eur neturtinei žalai atlyginti.

72. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime teigiama, kad:

82.1. Dingus ieškovų bagažui, atsakovas įgyvendino jam CK 6.754 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus ir nedelsdamas ėmėsi visų priemonių, siekdamas suteikti ieškovams visokeriopą pagalbą bei paramą.

92.2. Pagal CK 6.755 straipsnio 2 dalį, jeigu paslaugų pagal sutartį teikimas susijęs su tam tikros Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties galiojimu ir taikymu, kelionės organizatorius gali remtis tarptautinės sutarties nustatytu ar leidžiamu asmens, teikiančio tam tikras paslaugas, civilinės atsakomybės ribojimu ar panaikinimu. Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. vasario 16 d. Reglamente (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004, (toliau – Reglamentas 181/2011), nustatyta maksimali atsakomybės už dingusį bagažo vienetą riba - 1200 Eur vienam bagažo vienetui. (Reglamento 7 straipsnio 2 dalies b punktas). Atsakovo teigimu, nagrinėjamu atveju, sprendžiant dėl atsakomybės už vežant autobusu dingusį ieškovų bagažą, vežėjo atsakomybė ribojama maksimalia suma vienam bagažo vienetui pagal Europos Sąjungos teisės aktus.

102.3. Ieškovai įsigijo turizmo paslaugų rinkinį (Turizmo įstatymo 2 straipsnio 23 dalis), kurio nė viena paslauga nėra atskira ir turi būti vertinamos kartu. Dėl to atsakomybės už bagažo dingimą vežimo į viešbutį metu turi būti sprendžiama ne tik pagal vežimą kelių transportu reglamentuojančius teisės aktus, bet ir kitų teisės aktų, susijusių su atsakovo teiktų paslaugų paketu, aspektu. Jeigu tas pats bagažo vienetas yra vežamas tiek oro, tiek žemės transportu, tiek vienam, tiek kitam vežėjui kylančią atsakomybę reikėtų vertinti sistemiškai, įvertinant, kad abi šios paslaugos yra lygiavertės turizmo paslaugų sutarties dalys.

112.4. Ieškovai nurodė, kad dingęs bagažo vienetas buvo registruotas oro uoste skrydžiui Vilnius - Tenerifė. Pasak atsakovo, kelionės pradžioje priėmus sprendimą, kad konkretus bagažo vienetas bus registruotame bagaže, turistas tokį bagažą turi transportuoti kaip registruotą visos organizuotos turistinės kelionės metu. Turistas, nusprendęs konkretų bagažo vienetą registruoti gabenant oro transportu, turi susipažinti su oro vežėjo taisyklėmis, šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais ir žinoti, kad oro vežėjo atsakomybė bagažo dingimo atvejais yra ribojama, kaip ir vežėjo kelių transportu. Taigi turistas, gabendamas bagažo vienetą, turi įsivertinti, ar prisiima riziką gabenti brangų turtą, nepranešus specialia forma apie tokio bagažo vieneto gabenimą oro vežėjui ir kelionės organizatoriui iš anksto, nes tokį bagažą sužalojus ar jam dingus, būtų atlyginama tarptautiniais teisės aktais nustatyta maksimali atlygintina suma, jeigu turistas pateikia nuostolius pagrindžiančius įrodymus.

122.5. Oro vežėjo atsakomybė dėl bagažo dingimo ar sugadinimo yra ribojama. Tai reglamentuoja Monrealio konvencija, kuri yra ir Europos Sąjungos teisės sistemos dalis, patvirtinta Europos Tarybos 2001 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. 2001/539/EB. Pagal Konvencijos 22 straipsnio 2 dalį vežėjo atsakomybė dėl bagažo sunaikinimo, praradimo arba vėlavimo neviršija 1131 SST kiekvienam keleiviui, nebent keleivis, registruodamas bagažą, pateikė specialią suinteresuotumo savo bagažo pristatymu į paskirties vietą deklaraciją ir sumokėjo papildomą pinigų sumą, jeigu tuo atveju ji reikalaujama. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2010 m. gegužės 6 d. sprendime Axel Walz v. Clickair SA, bylos Nr. C-63/09, dėl oro vežėjo atsakomybės ribų pagal Monrealio konvencijos 22 straipsnio 2 dalį nurodė, jog žala, atsiradusi, be kita ko, ir dėl prarasto bagažo, turi būti aiškinama taip, kad ji apima tiek turtinę, tiek neturtinę žalą. Konvencijos 22 straipsnio 2 dalyje numatytos skirtingos žalos atlyginimo ribos turi būti taikomos visai padarytai žalai, nesvarbu, ar ji turtinė, ar neturtinė. Teismas pažymėjo, jog taip suprantamos žalos atlyginimo ribos leidžia, kad keleiviams kompensacija būtų suteikta lengvai ir greitai, o kartu oro vežėjams nėra numatyta labai sunki, sunkiai nustatytina ir apskaičiuotina žalos atlyginimo našta, kuri galėtų sudaryti kliūčių ar net visiškai sustabdytų jų ekonominę veiklą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nurodyta, kad Monrealio konvencijoje nustatytas vežėjo atsakomybės ribojimas taikomas ir kelionės organizatoriui – tiek, kiek kelionės organizatoriui tenka atsakomybė už būtent šios, vežimo Monrealio konvencijos prasme, paslaugos netinkamą vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454/2013).

132.6. Reglamente (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių nėra aptartas vežėjo atsakomybės ribojimas bagažo dingimo atveju, taip pat nenustatyta kompensacijos už dingusį bagažą struktūra bei jos apimtis turtinės ir neturtinės žalos atžvilgiu. Dėl to sritims, kurių nereglamentuoja nei tarptautiniai, nei nacionaliniai teisės aktai, atsakovas prašo kaip teisės ir įstatymų analogiją taikyti vežimo oru teisiniams santykiams taikomus teisės aktus ir atsakomybės ribojimo bei atleidimo nuo jos sąlygas.

142.7. Vadovaujantis CK 6.754 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Turizmo paslaugų teikimo sutarties 6.1.2 punktu, kelionių organizatorius neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu už netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionių organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako trečiasis asmuo, nesusijęs su kelionės organizatoriaus teikiamomis paslaugomis. Atsakovo teigimu, bagažo dingimas kvalifikuotinas kaip vagystė, todėl už ieškovų patirtą žalą turi atsakyti kaltas asmuo (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).

152.8. Pagal CK 6.248 straipsnio 4 dalį, jeigu dėl žalos atsiradimo kaltas ir kreditorius, tai atlygintini nuostoliai mažinami proporcingai kreditoriaus kaltei arba skolininkas gali būti atleistas nuo civilinės atsakomybės. Pasak atsakovo, nagrinėjamu atveju ieškovai nebuvo pakankamai rūpestingi ir apdairūs, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina, siekiant išvengti jų patirtos turtinės žalos. Pirma, prieš įsigydami organizuotą turistinę kelionę, ieškovai turėjo atidžiai susipažinti su ketinamos sudaryti Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygomis ir jos priedais „Informacija ir patarimai keliaujantiems“, esančiais neatskiriamu sutarties priedu (katalogas „Žiema 2016-2017. Žaliasis Kyšulys. Šri Lanka. Tailandas. Jungtiniai Arabų Emyratai. Madeira. Kanarų salos. Egiptas“), taip pat Oro vežėjo bendrosiomis keleivių ir bagažo vežimo sąlygomis, kuriose nurodyta nedėti į registruojamą bagažą lengvai dūžtančių, gendančių, kelionės metu galinčiu prireikti ir vertingų daiktų (pinigų, juvelyrinių dirbinių, vertybinių popierių, kitų vertybių, prekybinių pavyzdžių, komercinių dokumentų, pasų ar kitų asmens dokumentų, vaistų, fotoaparatų, videokamerų ar jų komplektacijos dalių ir kitų elektronikos prietaisų). Sąlygose atkreiptas dėmesys į tai, kad oro vežėjo atsakomybė bagažo dingimo, sugadinimo ar vėlavimo atveju yra ribojama, be to, rekomenduojama visada įsigyti bagažo draudimą. Oro vežėjo „Small Planet Airlines“ bagažo vežimo taisyklėse kaip svarbi informacija nurodyta tai, kad už šių daiktų gabenimą registruotame bagaže oro vežėjas neatsako ir bagažo praradimo atveju šių daiktų vertė nebus kompensuota. Atsakovo teigimu, ieškovai, nusprendę vertingus daiktus gabenti registruotame bagaže, patys prisiėmė riziką.

162.9. Ieškovų pretenzijos turi būti įvertintos ir pagal protingumo kriterijų (CK 1.5 straipsnio 1 dalis, CK 6.754 straipsnio 1 dalis) - kokį adekvačios situacijos vertinimą pateiktų protingai gerai informuotas, apdairus ir atidus vartotojas, t. y. „vidutinis vartotojas“. Ieškovai, elgdamiesi protingai ir apdairiai, turėjo saugoti savo asmeninius daiktus, negabenti lagamine brangių daiktų (juvelyrinių dirbinių ir kt.), kurių vertė apie septynis kartus didesnė nei suma, kuri atlyginama pagal vežėjų atsakomybę ribojančių tarptautinių teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias kompensaciją bagažo dingimo atvejais. Kelionių organizatorius neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu dėl netinkamo sutarties vykdymo kaltas pats turistas (CK 6.754 straipsnio 2 dalies 1 punktas, Turizmo paslaugų teikimo sutarties 6.1.1 punktas). Dėl nurodytų aplinkybių, vadovaujantis CK 6.248 straipsnio 2, 3 dalimis, atsakovas turėtų būti atleistas nuo civilinės atsakomybės.

172.10. Ieškovai nurodo, kad, dingus bagažui, jų poilsis buvo sutrikdytas, jie patyrė stiprių išgyvenimų, nes registruotame bagaže buvo nepilnamečio vaiko vaistai. Tačiau ieškovai nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, kad ieškovų vaikui buvo reikalingi vaistai, koks tų vaistų vartojimo dažnumas, kokia liga vaikas serga ir pan. Ieškovai nesilaikė Bendrųjų bagažo ir keleivių vežimo sąlygų, kurių 8.3.4 punkte nurodyta, kad registruotame bagaže neturi būti vaistų. Sąlygų 8.3.5 punkte papildomai nustatyta, kad jeigu nurodyti daiktai yra registruotame bagaže, vežėjas neatsako už tokių daiktų dingimą ar sugadinimą. Minėta, kad aptartos nuostatos turi būti taikomos pagal teisės analogiją ir perkėlus bagažo vienetą į kelių transporto priemonę, nes ieškovai įsigijo ne atskiras paslaugas, bet vientisą organizuotą turistinį paketą.

182.11. Ieškovai teigia, kad dingusiame bagaže buvo „asmeniniai ieškovų daiktai, būtini kelionei“. Pažymėtina, kad pypkė – tai prietaisas tabakui rūkyti. Be to, kyla pagrįstas klausimas, ar septynių nakvynių poilsinei kelionei, kurioje buvo ieškovų šeima su mažamečiu vaiku, pypkė buvo kelionei būtinas daiktas. Taip pat didelių abejonių kelia ieškovų nurodytas į kelionę pasiimtų pypkių kiekis – net 40 vienetų. Atsakovas daro prielaidą, kad ieškovų gabentos pypkės nebuvo skirtos asmeniniams ieškovų poreikiams kelionės metu tenkinti. Nei kelionės organizatorius, nei pervežimą keliais vykdęs vežėjas neturi būti laikomi atsakingais už nurodytų daiktų gabenimą kitu, nei su turisto atostogų poreikiais susijusiu, tikslu. Nei kelionės organizatorius, nei pervežimą vykdęs vežėjas nebuvo informuoti apie specialius turisto poreikius ir kitus, nei turizmo paslaugų teikimo sutarties vykdymo, tikslus, ieškovai nebuvo sumokėję atskiro mokesčio už tokių daiktų gabenimą.

192.12. Ieškovų reikalaujamos žalos dydis nėra pagrįstas įrodymais. Ieškovai pateikė 2015 m. spalio 9 d. juvelyrinių dirbinių įsigijimo sąskaitą, pagal kurią juvelyrinių dirbinių, ieškovų teigimu, buvusių registruotame bagaže, kaina – 2400 eurų. Tiek pagal Turizmo paslaugų teikimo sutarties, tiek pagal oro vežėjo patvirtintas Bendrąsias keleivių ir bagažo vežimo sąlygas juvelyriniai dirbiniai neturi būti vežami registruotame bagaže. Ieškovų nurodyti nuostoliai dėl registruotame bagaže vežtų pypkių – nepagrįsti visa apimtimi, pateiktas tik vienas, be to, šešerių metų senumo (2011 m. rugsėjo 17 d.) čekis, patvirtinantis dviejų pypkių įsigijimo už 698,01 Lt (202,16 Eur) faktą. Pažymėtina, kad, einant laikui, daiktų ekonominė vertė paprastai sumažėja dėl objektyvių priežasčių (natūralių savybių, susidėvėjimo ir pan.). Dėl to ieškovų pateiktas 2011 m. rugsėjo 17 d. dokumentas, patvirtinantis dviejų pypkių įsigijimo faktą, neįrodo pypkių, kurias nurodo ieškovai praradę dingus bagažui, vertės, nes šie daiktai dėl jų naudojimo tokį ilgą laiką galėjo visiškai nuvertėti. Dėl ieškovų pateikto dokumento, pagal kurį 2016 m. sausio 9 d. buvo įsigyti dviejų rūšių akių šešėliai už 93,50 Eur, pažymėtina tai, kad, atsižvelgiant į prekės rūšį, pagal savo savybes tai – sunaudojama priemonė, įsigyta prieš 11 mėnesių iki kelionės, dar net neplanuojant ginčo kelionės (Turizmo paslaugų teikimo sutartis ieškovų sudaryta 2016 m. lapkričio 24 d.). Atsižvelgiant į tai, ši kosmetikos priemonė iki kelionės galėjo būti visiškai arba didžiąją dalimi nuvertėjusi, todėl turtinė žala dėl šio daikto dingimo neturėtų būti atlyginama. Ieškovai pateikė keturis vaikiškų drabužių ir batų įsigijimo dokumentus. Trys iš keturių pateiktų dokumentų patvirtina, kad nurodyti daiktai įsigyti dar iki Turizmo paslaugų sutarties sudarymo, nurodyti daiktai buvo būtini kasdieniams vaiko poreikiams tenkinti. 2016 m. sausio 12 d. čekiu patvirtinamas vaikiškų marškinėlių ir liemenės įsigijimo už 44,09 Eur faktas, 2016 m. balandžio 10 d. čekiu – kepurės, lėkštutės ir gertuvės įsigijimo už 28,97 Eur faktas. Šios prekės įsigytos likus dar net 5 mėnesiams iki ieškovų sprendimo įsigyti ginčo kelionę, todėl darytina išvada, kad nurodyti daiktai taip pat buvo skirti einamiesiems vaiko poreikiams tenkinti. 2016 m. spalio 17 d. čekis patvirtina vaikiškų batų už 51,03 Eur įsigijimą. Pažymėtina, kad, pasikeitus sezonui, vaikui augant, prireikia naujų rūbų bei batų. Dėl to nurodytas dokumentas pagrindžia tik tai, kad vaikiški batai buvo įsigyti einamiesiems vaiko poreikiams tenkinti. Be to, tuo metu ieškovai dar nebuvo įsigiję ginčo kelionės. Tik vienintelis byloje esantis dokumentas – 2016 m. gruodžio 1 d. vaikiškų Ecco batų ir batų valymo priemonės įsigijimo už 77,98 Eur čekis – patvirtina nurodytų daiktų įsigijimą po to, kai ieškovai nusipirko ginčo kelionę. Pažymėtina, kad kūdikiai ir maži vaikai labai greitai auga, taigi jų poreikiai drabužiams bei batams būna kur kas dažnesni nei suaugusių asmenų. Dėl to 11 ar 5 mėnesių senumo dokumentai, rodantys drabužių bei batų vaikams įsigijimą, neturėtų būti vertinami, nes tokie daiktai vaikui buvo reikalingi einamuoju metu, juos jis gali būti tiesiog išaugęs.

202.13. Atsakovas ir pervežimą vykdęs „Transalexbus“ ieškovų atstovui advokatui buvo pateikę kompensacinį pasiūlymą, kuriame, atsižvelgiant į įvykio vietos valstybės, t. y. Ispanijos teisę, ieškovams buvo pasiūlyta kompensacija. Pagal 1990 m. rugsėjo 28 d. Karališkojo dekreto Nr. 1211/1990, kuriuo patvirtintas Sausumos transporto planavimo įstatymo reglamentas, 3 straipsnio nuostatas keleivių vežėjų atsakomybė dėl bagažo pametimo ar sugadinimo yra apribota iki ne daugiau už 14,5 Eur už kilogramą. Ieškovams siūlyta kompensacija buvo apskaičiuota ne už 15 kg leistiną bagažo svorį, bet didesnė – už 20 kg, ir jos suma – 290 Eur. Ši kompensacija buvo pasiūlyta nepaisant fakto, kad atsakovo ir jo pasitelktų trečiųjų asmenų atsakomybė turėtų būti ribojama dėl pirmiau išdėstytų aplinkybių, taip pat nepaisant to, kad patys ieškovai nebuvo pakankamai rūpestingi bei apdairūs, siekdami išvengti jiems kilusios turtinės žalos, todėl atsakovas ar jo pasitelkti tretieji asmenys neturėjo pareigos siūlyti kompensacijos. Ieškovai neišreiškė sutikimo su siūloma kompensacija, nors ši yra didesnė už faktiškai ieškovų patirtus nuostolius (nevertinant daiktų, neleidžiamų vežtis registruojamame bagaže, ar daiktų, kurių vertė sumažėjo).

212.14. Pagal CK 6.754 straipsnio 5 dalies nuostatas neturtinė žala atlyginama tik tais atvejais, kai dėl netinkamo sutarties vykdymo, už kurį atsako kelionių organizatorius, neišsipildo turisto pagrįsti ir teisėti lūkesčiai. Būtina neturtinės žalos atlyginimo sąlyga - netinkamas sutarties vykdymas, už kurį atsako kelionės organizatorius. Nagrinėjamu atveju atsakovo civilinė atsakomybė nekyla dėl pirmiau išvardintų aplinkybių. Be to, turi būti vertinama ieškovų kaltė dėl įstatyminių pareigų neįgyvendinimo.

222.15. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad, reikalaujant neturtinės žalos atlyginimo, reikia įrodyti ne tik neteisėtus veiksmus ar neveikimą, bet ir su tuo susijusią asmeniui padarytą neturtinę žalą, t. y. asmens dvasinius išgyvenimus, sukrėtimą, emocinę depresiją, pažeminimą, nepatogumus ir kita, jei tai gali būti teismo įvertinta pinigais. Žala yra vienas iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų, kurio neįrodžius civilinės atsakomybės santykiai neatsiranda (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2006). Turi būti nustatomas realių dvasinių išgyvenimų, nepatogumų, dvasinių sukrėtimų, emocinių depresijų, pažeminimų, reputacijos pablogėjimų ir pan. faktas, o ne jų galimybė. Priteisiant neturtinės žalos atlyginimą turi būti atsižvelgiama į realias pasekmes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-255/2005). Nagrinėjamu atveju neaišku, kokias konkrečias pasekmes dėl neva patirtų neigiamų išgyvenimų patyrė ieškovai, nepateikta jokių tai pagrindžiančių įrodymų. Atsakovo nuomone, nėra pagrindo manyti, kad dėl ieškovų nurodytų kaip dingusių daiktų ieškovai patyrė išgyvenimus ir nepatogumus. Be to, patirtos neturtinės žalos dydis nustatomas kiekvienam asmeniui individualiai, todėl ieškovų reikalavimas priteisti 2000 Eur dydžio kompensaciją abiem nėra sąžiningas – ieškovų galimai patirti neigiami išgyvenimai negali būti vienodi.

232.16. Atsakovų nuomone, reikalaujama atlyginti neturtinė žala neatitinka esminių protingumo, teisingumo, sąžiningumo ir proporcingumo kriterijų – ieškovai pasinaudojo visomis paslaugomis (skrydžiu, apgyvendinimu, maitinimu, pervežimu, atstovo paslaugomis ir kt.), gavo visokeriopą atsakovo pagalbą visų jų atostogų metu.

243. Dublike ieškovai nurodė, kad atsiliepime į ieškinį atsakovo nurodytos faktinės aplinkybės neatitinka realios situacijos, prašomi taikyti teisės aktai netaikytini šalių ginčui, atsakovo pozicija nukrypsta nuo suformuotos teismų praktikos analogiško pobūdžio bylose.

253.1. Iš karto, kai paaiškėjo bagažo dingimo faktas, t. y. atvykus į viešbutį, ieškovai prašė atsakovo atstovės kreiptis į policiją ir užfiksuoti vagystės faktą, tačiau atstovė tvirtino, jog tokių atvejų pasitaiko, ir problema gali išsispręsti, nes tikėtina, kad rankinę per suklydimą bus paėmę kiti turistai. Atsakovo atstovė taip pat informavo, kad dėl dingusio bagažo kreipsis ir į oro uostą. Dėl nurodytų priežasčių ieškovai vykdė atsakovo atstovės nurodymus ir laukė naujai paaiškėsiančių aplinkybių. Nesulaukę jokios svarbios informacijos, ieškovai su atsakovo atstove nusprendė kreiptis į policiją. Taigi kreipimąsi į policiją ne tą pačią bagažo dingimo dieną suponavo ne ieškovų elgesys, bet atsakovo veiksmai ir raginimas išlaukti keletą dienų, kol, tikėtina, bagažas atsiras.

263.2. Pagal CK 6.717 straipsnio 3 dalį turizmo paslaugų sutarčiai įvykdyti turistams ir bagažui vežti trečiuosius asmenis renkasi ne ieškovai, bet kelionių organizatorius. Teismų praktikoje išaiškinta, jog aplinkybė, kad turizmo paslaugų sutarčiai įvykdyti – turistų bagažui vežti – kelionių organizatorius pasitelkė trečiuosius asmenis, neatleidžia kelionės organizatoriaus nuo atsakomybės pagal kelionės sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-524/2004). Ieškovai, įsigydami jau suorganizuotą turistinę kelionę ir visiškai pasitikėdami kelionių organizatoriumi, pagrįstai turėjo lūkesčius gauti ne tik vežimo paslaugas, bet ir saugaus bagažo transportavimo užtikrinimą. Kelionių organizatorius, pasirinkdamas pervežimą vykdantį aptarnaujantį personalą, nebuvo pakankamai atidus ir rūpestingas, kiek buvo būtina šioje situacijoje, t. y. pasirinkus vežėją, nebuvo užtikrintas ieškovų bagažo saugumas, nes pervežimą vykdantys atstovai paliko bagažą be priežiūros, dėl to ir įvyko vagystė. Dublike pažymėta, kad ieškovams tretieji asmenys, kurie faktiškai vykdė turizmo paslaugų teikimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, neturi jokios teisinės reikšmės, nes atsakomybės subjektu prieš ieškovus visais atvejais yra kelionių organizatorius.

273.3. Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad pagal CK 6.755 straipsnį jis turi teisę remtis civilinės atsakomybės apribojimu, nes tokia galimybė numatyta 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 181/2011, atsakomybė negali būti didesnė kaip 1200 Eur vienam bagažo vienetui. Reglamento Nr. 181/2011 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šis Reglamentas taikomas keleiviams, kurie naudojasi reguliariomis paslaugomis, skirtomis nenurodytų kategorijų keleiviams, kai keleivių įlaipinimo arba išlaipinimo vieta yra valstybės narės teritorijoje, o suplanuotas paslaugos maršruto atstumas yra 250 km arba didesnis. Ieškovų teigimu, keleivių pervežimas iš oro uosto į viešbutį nėra reguliarusis reisas, kaip suprantama pagal Reglamentą, be to, pervežami yra ne keleiviai, bet turistai. Nagrinėjamu atveju atstumas tarp oro uosto ir viešbučio, kuriame gyveno ieškovai, yra apie 20 km, taigi atsakovo argumentai, susiję su Reglamente Nr. 181/2011 numatytu atsakomybės apribojimu, yra nepagrįsti. Pozicijos, kad turizmo paslaugų teikimo teisiniuose santykiuose neatsižvelgiama į faktinių vežėjų atsakomybės pagal tarptautines sutartis ribojimą, laikomasi ir teismų praktikoje (pvz., Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2261-464/2012).

283.4. Atsakovas taip pat nepagrįstai remiasi 1990 m. rugsėjo 28 d. Karališkojo dekreto Nr. 1211/1990, kuriuo patvirtintas Sausumos transporto planavimo įstatymo reglamentas, 3 straipsnyje įtvirtintu atsakomybės dėl bagažo pametimo ar sugadinimo ribojimu iki ne daugiau kaip 14,5 Eur už kilogramą. Šis dokumentas yra Ispanijos Karalystės nacionalinės teisės aktas, kuris, nebūdamas tarptautinis dokumentas CK 6.755 straipsnio prasme, neturi jokios įtakos kelionių organizatoriaus atsakomybei prieš turistus. Šis aktas gali būti aktualus tik atsakovui savarankiškai sprendžiant regreso klausimą, tačiau tai nėra šios bylos dalykas.

293.5. Atsakovas nepagrįstai remiasi ir Monrealio konvencija, patvirtinta Europos Tarybos 2001 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. 2001/539/EEB. Tiek iš pačios Monrealio konvencijos, tiek iš Europos Tarybos sprendimo matyti, kad nurodytas tarptautinis dokumentas skirtas reglamentuoti tiek fizinių, tiek juridinių asmenų teises bei interesus pervežimo oru metu. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl atsakomybės už bagažą, dingusį pervežant į viešbutį (transferio metu), todėl dingusio bagažo statusas (registruotas ar neregistruotas) skrydžio metu neturi jokios įtakos jo statusui pervežimo iš oro uosto į viešbutį metu. Akivaizdu, kad Europos Sąjungos teisės aktai negali būti taikomi pagal analogiją kitoms pervežimo rūšims, priešingu atveju būtų pažeistos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 288-291 straipsnių nuostatos.

303.6. Nagrinėjamu atveju atsakovas yra asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis verčiasi turizmo verslu ir savo vardu viešai siūlo teikti turizmo paslaugas (CK 6.747 straipsnio 2 dalis), taigi, vadovaujantis CK 6.256 straipsnio 4 dalimi, jam sutartinė atsakomybė atsiranda be kaltės, t. y. jis atsako visais atvejais, jeigu neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita. Vagystė negali būti pripažįstama nenugalima jėga, taigi šiuo atveju atsakovas – kelionių organizatorius – atsako be kaltės.

313.7. Atsakovas, teigdamas, kad nedelsdamas teikė ieškovams visokeriopą pagalbą ir paramą, atliko visas procedūras, reikalaujančias pagalbos, palaikė nuolatinį ryšį, buvo pasirengęs padėti visais rūpimais klausimais, nurodo veiksmus, kuriuos jis atliko po įvykusios vagystės, tačiau nenurodo, kokių veiksmų buvo imtasi vagystei išvengti. Sprendžiant dėl kelionės metu patirtos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, vertinama kelionių organizatoriaus kaltė ne po neteisėtų veiksmų, o iki jų. Atsakovas privalo rūpestingai pasirinkti trečiuosius asmenis įsipareigojimams įvykdyti, turėti galimybių kontroliuoti jų veiklą ir panašiai. Nagrinėjamu atveju ieškovai žalą patyrė dėl kaltų kelionių organizatoriaus veiksmų.

324. Triplike atsakovas nurodė, kad:

334.1. Ieškovai nebuvo suinteresuoti dingusio bagažo paieška bei įvykio registravimu atsakingose valstybinėse institucijose. Tai patvirtina po kelių dienų ieškovų pateiktas tapatus atsakymas atsakovo atstovei: į policiją nevyks, negaiš laiko ir negadins savo atostogų, nes pasak jų, policija nieko neras, o kompensacijos jokios negaus, nes lagaminas nedraustas. Jeigu ieškovai būtų turėję didesnį interesą rasti bagažą, o ne gauti kompensaciją, ir nedelsdami būtų registravę bagažo dingimo faktą policijoje, tikėtina, kad dingęs bagažas būtų rastas. Tačiau ieškovai nei tą pačią, nei dar kelias dienas po įvykio nefiksavo bagažo dingimo fakto policijoje. Ieškovai nedelsdami, t. y. pirmąją atostogų dieną, surašė ir įteikė atsakovui 2016 m. gruodžio 7 d. rašytinę pretenziją, kuria buvo reikalaujama 7000 Eur kompensacijos. Nei šioje, nei vėlesnėse pretenzijose nebuvo prašoma atsakovo imtis veiksmų dingusiam bagažui surasti, o tai leidžia teigti, kad galbūt dingusiame bagaže nebuvo būtinų ir svarbių kelionei daiktų.

344.2. CK 6.754 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad kelionės organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionės organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą sutarties įvykdymą, jeigu: sutartis netinkamai įvykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionės organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionės organizatorius naudojosi, atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti. Atsakovo teigimu, autobuso bagažo skyrių gali atidaryti tik vairuotojas. Sustojimų, atvykus prie užsakytų viešbučių, metu turistai turi galimybę pasiimti savo bagažo vienetą (-us), vairuotojui atidarius bagažo skyrių. Turistai, prisiėmę riziką bagažo skyriuje vežti ypatingai brangius daiktus, veikia savo rizika. Tačiau net ir tuomet turistai visada turi galimybę sustojimų metu išlipti ir įsitikinti, kad jų bagažas yra saugus ir per klaidą nebuvo paimtas kito kartu keliavusio turisto. Kelionių organizatorius negali būti laikomas atsakingas, jeigu bagažą per klaidą, neapdairumą, ar dėl kitų nuo kelionių organizatoriaus nepriklausančių ir jam nežinomų aplinkybių pasisavina kitas kartu keliaujantis asmuo. Tokiu atveju, kelionių organizatoriui yra nustatyta pareiga teikti turistui visokeriopą pagalbą ir paramą (CK 6.754 straipsnio 3 dalis) nukentėjusiam turistui.

354.3. Ieškovai nepagrįstai nurodė, kad vežimo orlaiviais taisyklės ir sąlygos nesusijusios su bylos dalyku ir pagrindu. Ieškovai iš atsakovo įsigijo organizuotą turistinę kelionę, turizmo paslaugu rinkinį, kurį sudarė: (i) vežimo, (ii) apgyvendinimo su maitinimu bei (iii) pervežimo iš/į oro uosto į/iš viešbutį paslaugos. Jeigu yra įsigyjamos ne atskiros paslaugos, o kompleksiška turistinė kelionė, kaip turizmo paslaugų rinkinys, atskirų paslaugų reglamentavimas gali būti persipynęs ir susijęs. Bagažo transportavimas organizuotos turistinės kelionės metu yra tęstinis veiksmas, kuris susideda iš bagažo vieneto vežimo oru, vėliau jį transportuojant nuo oro uosto iki viešbučio žemės transportu ir kelionės pabaigoje tos pačios paslaugos kartojamos atvirkštine seka. Kiekvienam turizmo paslaugų teikimo sutartyje nurodytam turistui yra nustatytos bagažo vežimo taisyklės, kuriose pateikiama informacija ir nuorodos apie bagažui keliamus reikalavimus (turinio, dydžio, svorio ir kt.). Ieškovai su šiomis sąlygomis susipažino prieš vykdami į organizuotą turistinę kelionę, todėl turėjo žinoti, kad registruojamame bagaže, kuris vežamas atskirai nuo turisto, rekomenduojama nevežti brangakmenių, kitų vertingų daiktų, nes atsakomybę tokiu atveju prisiima pats turistas. Nagrinėjamu atveju ieškovai patys prisiėmė riziką gabenti brangios vertės daiktus, kurių didžioji dalis net nesusijusi su poilsiui reikalingomis priemonėmis (40 pypkių). Dėl to, dingus bagažui, atsakomybė dėl prarasto didelės vertės turto tenka patiems ieškovams. Be to, ieškovai, veždami, kaip patys nurodo, didelės vertės turtą, elgėsi neapdairiai ir neatsakingai, neįsigydami bagažo draudimo.

364.4. Tiek Europos Parlamentas ir Taryba 2011 m. vasario 16 d. Reglamentu (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004, tiek Monrealio konvencija, patvirtinta Europos Tarybos 2001 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. 2001/539/EB dėl Europos bendrijos priimamos Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, ribojama vežėjo atsakomybė bagažo dingimo atvejais. Teismui įvertinus ir nustačius, kad atitinkami teisiniai santykiai nėra sureguliuoti, atsakovas prašo taikyti panašius santykius reglamentuojančius civilinius įstatymus, o nustačius, kad tokių nėra, – bendruosius teisės principus (CK 1.8 straipsnio 1 dalis). Atsakomybės ribojimas maksimalia kompensacijos suma leidžia tiek vežėjui tinkamai įvertinti prisiimamą riziką, tiek ir asmeniui, kuriam priklauso bagažo vienetas, įvertinti galbūt kilsiančią žalą ir jos ribą, nuo kurios vežėjas nebus atsakingas už sugadintą ar prarastą bagažo vienetą, jeigu bus įrodyta vežėjo atsakomybė ir nebus nustatyta vežėjo atsakomybę ribojančių ar panaikinančių aplinkybių.

374.5. Organizuota turistinė kelionė įvyko 2016 m. gruodžio 7-14 d., tačiau ieškovai, nedelsdami (2016 m. gruodžio 7 d.) pareiškę turtinį reikalavimą atsakovui, iki šiol vis dar nėra pateikę turtinį reikalavimą pagrindžiančių įrodymų.

385. Teismo posėdyje:

395.1. Ieškovų atstovas advokatas prašė ieškinį tenkinti, remdamasis procesiniuose dokumentuose išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais. Ieškovų advokatas antrame teismo posėdyje papildomai nurodė, kad ieškovai jį informavo ir pateikė įrodymus, jog yra gavę 2000 Eur dydžio draudimo išmoką iš Swedbank, kurio išduota kreditinė kortelė suteikia ir kelionės draudimo apsaugą.

405.2. Atsakovo atstovė prašė ieškinį atmesti dėl atsiliepime ir triplike pateiktų argumentų. Atsakovo atstovė pažymėjo, kad net tuo atveju, jeigu būtų nustatytas pagrindas taikyti kelionės organizatoriui civilinę atsakomybę už dingusį ieškovų bagažą, ieškovai nepateikė įrodymų reikalaujamai turtinės žalos sumai pagrįsti, ieškovų pateiktų daiktų įsigijimo čekių dalis nesusijusi priežastiniu ryšiu su ginčo kelione ir negali pagrįsti jos metu patirtos turtinės žalos dydžio. Pasak atsakovo atstovės, ieškovai neįrodė ir neturtinės žalos – ne bet kokie išgyvenimai yra pagrindas reikalauti pinginės kompensacijos. Atsakovo atstovė taip pat pažymėjo, kad ieškovai jau yra gavę 2000 Eur žalai dėl prarasto bagažo atlyginti, todėl jų reikalaujama žala turėtų būti mažesnė 2000 Eur.

41Ieškinys tenkintinas iš dalies

426. Byloje nustatyta, kad atsakovas AB „Novaturas“ yra kelionių organizatorius, kurio sudarytą turizmo paslaugų rinkinį – poilsinę kelionę į Ispaniją, Tenerifę – ieškovams pardavė kelionių pardavimo agentas UAB „Krantas Travel“.

437. 2016 m. lapkričio 24 d. Turizmo paslaugų teikimo sutartimi Nr. KN355089 atsakovas ieškovams įsipareigojo laikotarpiu nuo 2016 m. gruodžio 7 d. iki 2016 m. gruodžio 14 d. organizuoti kelionę į Ispaniją, Tenerifę. Paslaugų paketą sudarė: skrydis maršrutu Vilnius - Tenerifė - Vilnius; keleivių pervežimo paslauga oro uostas - viešbutis, o išvykimo dieną viešbutis - oro uostas; 7 nakvynės pasirinktame viešbutyje su sutartu maitinimu.

448. Ieškovams 2016 m. gruodžio 7 d. atvykus į Tenerifės salą, juos pasitiko atsakovo atstovė, kuri ieškovus su mažamečiu vaiku nukreipė į autobusą, vežantį turistus iš oro uosto į turistų užsakytus viešbučius. Ieškovai turėtus tris bagažo vienetus ir vaikišką vežimėlį padėjo į autobuso bagažo skyrių.

459. Pervežimo oro uostas - viešbutis paslauga kartu su ieškovais naudojosi ir kiti kartu atvykę turistai. Autobusas pervežimo metu stojo prie dvylikos viešbučių. Ieškovų viešbutis buvo paskutinis.

4610. Ieškovai, atvykę prie jų užsakyto viešbučio, pasiimdami bagažą iš autobuso bagažo skyriaus, pasigedo vieno krepšio. Autobuso vairuotojui ir atsakovo atstovei apžiūrėjus autobuso bagažo skyrių, ieškovų apibūdinto krepšio nerasta.

4711. Atsakovo atstovė A. S. ir kiti tuo metu Tenerifės saloje dirbę atsakovo atstovai paskambino visiems autobusu iš oro uosto į viešbučius kartu su ieškovais vykusiems turistams, teiraudamiesi, ar šie per klaidą, skubėjimą, nepaėmė ieškovų krepšio. Atsakovo atstovai aplankė viešbučių registratūras, bagažo saugojimo kambarius, taip pat patikrino visas sustojimų vietas, tačiau ieškovų apibūdinto bagažo vieneto nerado.

4812. Atsakovo atstovė taip pat paskambino į oro uoste esantį pamestų ir rastų daiktų skyrių, prašydama suteikti informaciją, ar nerastas ieškovų apibūdintais požymiais išsiskiriantis bagažas, tačiau oro uosto atsakingi asmenys pranešė, jog tokio bagažo vieneto nerasta. Atsakovo atstovė taip pat pateikė ir rašytinį paklausimą, į kurį gavo analogišką atsakymą.

4913. Neatsiradus ieškovų bagažui, atsakovo atstovė 2016 m. gruodžio 7 d. vakare nuvyko pas ieškovus į viešbutį. Ieškovai įteikė atsakovo atstovei rašytinę Pretenziją, taip pat bagažo registracijos korteles, nurodydami, kad dingęs bagažo vienetas buvo registruotas skrydžiui Vilnius – Tenerifė ir turėjo registracijos metu priklijuotą registracijos lipduką su ieškovų pavarde.

5014. 2016 m. gruodžio 10 d. ieškovė, nuvykusi į Tenerifės policijos nuovadą, pateikė pareiškimą dėl dingusio bagažo, išvardydama prarastus daiktus, nurodydama, kad prarastų daiktų vertė – 7000 Eur. Be kita ko, ieškovė nurodė, jog turi Swedbank kelionės draudimą.

5115. Swedbank P&C Insurance AS Lietuvos filialas 2017 m. sausio 12 d. pervedė kiekvienam iš ieškovų po 1000 Eur, t. y. iš viso – 2000 Eur, žalai dėl prarastų asmeninių daiktų atlyginti.

5216. 2017 m. birželio 19 d. ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami priteisti iš atsakovo 7326,91 Eur turtinei žalai dėl dingusiame bagaže buvusių daiktų praradimo ir 2000 Eur neturtinei žalai dėl sugadintų atostogų atlyginti.

53Dėl ginčo šalių teisinių santykių kvalifikavimo

5417. Nagrinėjamu atveju ieškovai savo reikalavimą dėl žalos atlyginimo kildina iš atsakovo AB „Novaturas“, kaip turistinės kelionės organizatoriaus, netinkamai įvykdytos 2016 m. lapkričio 24 d. Turizmo paslaugų teikimo sutarties Nr. KN355089. Ieškovų teigimu, atsakovas neužtikrino ieškovų bagažo saugumo, vežant juos iš oro uosto į viešbutį, dėl to privalo atlyginti tiek turtinę žalą dėl prarastų dingusiame bagaže buvusių daiktų, tiek neturtinę žalą dėl sugadintų atostogų.

5518. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluoti esminiai požymiai, kuriuos atitinkanti sutartis kvalifikuojama kaip vartojimo: pirma, prekes ar paslaugas įsigyja fizinis asmuo; antra, fizinis asmuo prekes ir paslaugas įsigyja ne dėl savo ūkinės-komercinės ar profesinės veiklos, o savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti; trečia, prekes ar paslaugas teikia verslininkas (fizinis ar juridinis asmuo, veikiantis verslo tikslais) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-397/2011; kt.).

5619. Nagrinėjamu atveju ieškovai yra fiziniai asmenys, atsakovas – juridinis asmuo, besiverčiantis turizmo paslaugų teikimo veikla, t. y. verslininkas. Turizmo paslaugų sutartį ieškovai sudarė asmeniniams poreikiams tenkinti. Aptartos aplinkybės atitinka teisės aktuose ir kasacinio teismo praktikoje nustatytus kriterijus ginčo šalių sudarytą Turizmo paslaugų teikimo sutartį kvalifikuoti kaip vartojimo ir pripažinti, kad santykiuose su atsakovu ieškovai turi vartotojų teisinį statusą bei šio statuso teikiamą apsaugą.

57Dėl atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų

5820. Tam, kad kelionių organizatoriui būtų taikoma civilinė atsakomybė dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, turi būti nustatyta būtinųjų sąlygų visuma: neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnis), žala (CK 6.249 straipsnis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (CK 6.247 straipsnis). Kelionių organizatorius, kaip verslininkas, už sutartinių įsipareigojimų turistams neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą atsako be kaltės kaltė (CK 6.256 straipsnio 4 dalis).

5921. Atsakovo veiksmų neteisėtumą ieškovai grindžia tuo, kad atsakovas netinkamai suteikė vežimo iš oro uosto į viešbutį paslaugą, t. y. pasirinkdamas trečiuosius asmenis turistams ir bagažui pervežti iš oro uosto į viešbutį, neužtikrino ieškovų bagažo saugaus pervežimo.

6022. Teismas pripažįsta visiškai pagrįstais ieškovų argumentus, kad atsakovas, turistams pervežti iš oro uosto į viešbutį pasitelkęs trečiuosius asmenis, atsako už šių asmenų veiksmus (CK 6.717 straipsnio 3 dalis). Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad aplinkybė, jog turizmo paslaugų sutarčiai įvykdyti – turistų bagažui vežti – kelionės organizatorius pasitelkė trečiuosius asmenis, neatleidžia kelionės organizatoriaus nuo atsakomybės pagal sutartį (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-524/2004). Nagrinėjamu atveju faktas, kad, atsakovo pasitelktam Sutarčiai vykdyti asmeniui vežant ieškovus iš oro uosto į viešbutį dingo vienas jų bagažo krepšys, reiškia, jog atsakovas netinkamai suteikė vieną iš paslaugų, sudariusių ieškovų įsigytos kelionės paketą, t. y. patvirtina atsakovo neteisėtų veiksmus, kaip civilinės atsakomybės sąlygą (CK 6.246 straipsnis).

6123. Ieškovai įrodė patirtos žalos faktą – dingus bagažui, jie neteko jame buvusių asmeninių daiktų, kuriuos įvardijo atsakovui pateiktoje 2016 m. gruodžio 7 d. Pretenzijoje ir Ispanijos policijai pateiktame 2016 m. gruodžio 10 d. Pareiškime, be to, patyrė neigiamų išgenimų, nepatogumų, dėl kurių poilsinė kelionė nebuvo tokia, kokios jie pagrįstai tikėjosi (CK 6.249 straipsnio 1 dalis, 6.250 straipsnio 1 dalis).

6224. Bylos duomenų analizė teikia pagrindą pripažinti, kad tarp atsakovo neteisėtų veiksmų, neužtikrinant saugaus ieškovų bagažo transportavimo iš oro uosto į viešbutį, ir ieškovų patirtos žalos, netekus dingusiame bagaže buvusių asmeninių daiktų, yra tiesioginis priežastinis ryšys (CK 6.248 straipsnis).

6325. Nagrinėjamu atveju ieškovai reikalauja atsakovo, kuris yra verslininkas, civilinės atsakomybės. CK 6.256 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad tuo atveju, kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, jog prievolės neįvykdė ar netinkamai įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita. Vadovaujantis šia teisės norma, nagrinėjamu atveju atsakovo AB „Novaturas“ atsakomybė už netinkamą sutartinių įsipareigojimų ieškovams vykdymą kyla be kaltės. Šiuo atveju atsakovo vykdomas turizmo paslaugų teikimo verslas yra veikimas savo rizika, todėl atsakovas turi rūpestingai pasirinkti trečiuosius asmenis įsipareigojimams įvykdyti, turėti galimybių kontroliuoti jų veiklą ir pan. Atsakovui tenka vykdomos veiklos neigiami padariniai. Išvengti civilinės atsakomybės atsakovas gali tik įrodęs nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybę (CK 6.212 straipsnio 1 dalis, 6.253 straipsnio 2 dalis). Teismo proceso metu atsakovas nepateikė įrodymų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, buvusių kliūtimi tinkamai suteikti ieškovams bagažo pervežimo iš oro uosto į viešbutį paslaugą. Pažymėtina, kad kasacinio teismo jurisprudencijoje vagystė, įvykdyta trečiųjų asmenų, nelaikoma nenugalimos jėgos aplinkybe. Negalėta numatyti ir neišvengiama aplinkybe vagystė pripažįstama tik išimtiniais atvejais, kai ji įvykdoma iš tiesų ypatingomis aplinkybėmis (jėga, ginklu, užpuolimu ar kitokiomis priemonėmis, kurioms būtų neprotinga priešintis) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2009; kt.).

6426. Apibendrinant išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad yra nustatytos visos būtinos sąlygos taikyti atsakovui civilinę atsakomybę dėl ieškovų patirtos turtinės ir neturtinės žalos, dingus jų bagažui pervežimo iš oro uosto į viešbutį metu (CK 6.246-6.249 straipsniai, 6.250 straipsnio 1 dalis; CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis). Šiuo atveju Sutartis nebuvo įvykdyta pagal ieškovų protingus lūkesčius, todėl atsakovui kyla pareiga atlyginti ieškovų patirtus nuostolius (CK 6.754 straipsnio 2, 5 dalys).

65Dėl atsakovo civilinės atsakomybės apimties

6627. Atsakovas teigia, kad, atsižvelgiant į tai, jog tiek bagažo dingimo vežant oru, tiek vežant automobilių keliais reguliariaisiais reisais vežėjo atsakomybė yra ribojama, šiuo atveju dėl ieškovų bagažo, dingusio pervežant juos iš oro uosto į viešbutį, atsakovo civilinė atsakomybė taip pat turi būti ribojama, vadovaujantis pagal analogiją Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. vasario 16 d. Reglamento (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių bei 1999 m. gegužės 28 d. Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo nuostatomis, ribojančiomis vežėjo atsakomybę bagažo dingimo atvejais, taip pat nustatančiomis atleidimo nuo atsakomybės sąlygas

6728. Nagrinėjamo šalių ginčo aspektu pažymėtina tai, kad nėra teisės normų, kurios specialiai reglamentuotų turizmo paslaugų teikėjo, vežėjo civilinę atsakomybę dėl bagažo, dingusio vežant turistus iš oro uosto į viešbutį arba iš viešbučio į oro uostą.

6829. CK 1.8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinės teisės normų nesureglamentuotiems civiliniams santykiams taikomi panašius santykius reglamentuojantys civiliniai įstatymai (įstatymo analogija), o pagal šio straipsnio 2 dalį – jeigu nėra panašius santykius reglamentuojančių civilinių įstatymų, taikomi bendrieji teisės principai (teisės analogija).

6930. Atsakovo argumentai dėl Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. vasario 16 d. Reglamento (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 bei 1999 m. gegužės 28 d. Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo nuostatų, ribojančių vežėjo atsakomybę bagažo dingimo atvejais, taikymo nagrinėjamoje byloje kilusiam ginčui išspręsti analogijos pagrindu atmestini kaip teisiškai nepagrįsti.

7031. Reglamento (ES) Nr. 181/2011 2 straipsnyje nustatyta, kad šis Reglamentas taikomas keleiviams, kurie naudojasi reguliariomis paslaugomis, skirtomis vienam keleiviui; nenurodytų kategorijų keleiviams, kai jų įlaipinimo ir išlaipinimo vieta yra valstybės narės teritorijoje, o suplanuotas paslaugos maršruto atstumas yra 250 km arba didesnis. Be to, pagal Reglamento 7 straipsnio 2 dalies nuostatas kompensacijos (taip pat ir dėl dingusio bagažo) dydis apskaičiuojamas laikantis taikomos nacionalinės teisės, o nacionalinėje teisėje nustatyta didžiausia kompensacijos bagažo dingimo atveju riba kiekvienu atskiru atveju negali būti mažesnė nei 1200 Eur vienam bagažo vienetui.

7132. 1999 m. gegužės 28 d. Konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo (toliau – Monrealio konvencija), patvirtinta Europos Tarybos 2001 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. 2001/539/EEB, taikoma teisiniams santykiams, kylantiems iš vežimo orlaiviais (Konvencijos 1 straipsnis).

7233. Teisėje galioja imperatyvi taisyklė, kad pagal analogiją negali būti taikomos specialiosios teisės normos (CK 1.8 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamos bylos aspektu Reglamentas Nr. 181/2011 ir Monrealio konvencija yra specialiosios teisės normos, reglamentuojančios vežėjo kelių transportu ilgesniais negu 250 km atstumais ir vežėjo orlaiviais atsakomybę už prarastą keleivių bagažą.

7334. Minėta, kad specialių teisės aktų, reglamentuojančių vežėjo, teikiančio pervežimo iš (į) oro uosto į (iš) viešbutį (transferio) paslaugas, civilinę atsakomybę už dingusį keleivių bagažą, nėra. Atsakovas, besiverčiantis turizmo paslaugų teikimo verslu, taip pat nėra nustatęs taisyklių, skirtų turistų teisėms ir pareigoms, kai vežama transferiu, reglamentuoti.

7435. Atsakovas taip pat remiasi tuo, kad ieškovai įsigijo turizmo paslaugų rinkinį, kurio visos paslaugos turi būti vertinamos kartu, dėl to atsakomybės už bagažo dingimą vežimo į viešbutį metu klausimas turi būti sprendžiamas sistemiškai vertinat teisės aktus, reglamentuojančius tiek vežimą oru, tiek kelių transportu.

7536. Sutiktina su atsakovu, kad nagrinėjamu atveju ieškovai įsigijo turizmo paslaugų paketą, kurio paslaugos tarpusavyje susijusios. Tačiau ši aplinkybė savaime nėra pagrindas dėl atsakovo, kaip turizmo paslaugų teikėjo, civilinės atsakomybės už netinkamai suteiktą pervežimo transferiu paslaugą spręsti vadovaujantis vežėjų orlaiviais ir vežėjų reguliariaisiais reisais kelių transportu atsakomybę už dingusį keleivių bagažą ribojančiomis teisės normomis (CK 1.8 straipsnio 3 dalis).

7637. Atsakovo teisingai pažymėta, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra išaiškinta, jog Monrealio konvencijoje nustatytas vežėjo atsakomybės ribojimas taikomas ir kelionės organizatoriui. Tačiau kartu kasacinio teismo pabrėžta, kad Monrealio konvencijoje nustatytas vežėjo atsakomybės ribojimas taikomas kelionės organizatoriui tiek, kiek kelionės organizatoriui tenka atsakomybė už būtent šios, vežimo Monrealio konvencijos prasme, paslaugos netinkamą vykdymą. Šis ribojimas negali būti suprantamas, kaip visiškai ribojantis kelionių organizatoriaus atsakomybę. Jeigu pastarasis netinkamai vykdo kitas iš turizmo paslaugų sutarties kylančias prievoles, nesuteikdamas tinkamų paslaugų turistui, kurių šis gali pagrįstai ir protingai tikėtis, atvykus į svetimą šalį, Monrealio konvencijos 22 straipsnio 2 dalyje nustatytas atsakomybės ribojimas netaikomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454/2013).

7738. Nagrinėjamu atveju atsakovas galėtų remtis Monrealio konvencijoje įtvirtintu atsakomybės ribojimu, jeigu ieškovai reikalautų žalos dėl bagažo, dingusio pervežimo oru metu.

7839. Apibendrinant išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju, sprendžiant dėl atsakovo civilinės atsakomybės už ieškovų nuostolius, patirtus praradus bagažą, dingusį vežimo iš oro uosto į viešbutį metu, vadovaujamasi bendrosiomis teisės normomis, reglamentuojančiomis civilinę atsakomybę už netinkamą sutarties vykdymą, tarp jų – visišku padarytos žalos atlyginimo principu (CK 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.246-6.249, 6.250 straipsniai, 6.251 straipsnio 1 dalis, 6.754 straipsnis).

79Dėl pagrindo atleisti atsakovą nuo civilinės atsakomybės arba ją mažinti

8040. Atsakovas taip pat prašo atleisti jį nuo civilinės atsakomybės, remdamasis tuo, kad nagrinėjamu atveju žala ieškovams padaryta trečiųjų asmenų, nesusijusių su kelionės organizatoriumi, t. y. ieškovų bagažą pavogusių asmenų, už kurių nusikalstamus veiksmus atsakovas neturi atsakyti.

8141. Pagal CK 6.754 straipsnio 2 dalies 2 punktą, kuriuo remiasi atsakovas, taip pat Turizmo paslaugų teikimo sutarties 6.1.2 punktą kelionių organizatorius neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu už netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionių organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako trečiasis asmuo, kurio suteiktos paslaugos nesusijusios su kelionės organizatoriaus teikiamomis paslaugomis. Nagrinėjamu atveju atsakovas nepagrįstai remiasi nurodytu kelionės organizatoriaus atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagrindu. Šios teisės normos prasme tretieji asmenys – tai ne galbūt bagažą pavogę asmenys, bet teikėjai paslaugų, nesusijusių su kelionių organizatoriaus teikiamomis paslaugomis. Nagrinėjamo ginčo atveju ieškovų bagažas dingo pervežimo iš oro uosto į viešbutį metu, o šią paslaugą teikė atsakovo pasirinktas tokiam pervežimui vykdyti asmuo, už kurio veiksmus atsakomybė tenka būtent atsakovui (CK 6.717 straipsnio 3 dalis).

8242. Šiame teismo sprendime jau pasisakyta, kad atsakovas, būdamas verslininkas, nagrinėjamo ginčo atveju gali būti atleistas nuo civilinės atsakomybės tik įrodęs, jog žala ieškovams atsirado dėl force majeure aplinkybių (CK 6.256 straipsnio 4 dalis). Bagažo dingimas dėl vagystės negali būti laikomas force majeure aplinkybe, nebent būtų įrodytos išimtinės vagystės aplinkybės. Kad bagažas dingo dėl ypatingų aplinkybių, kurių atsakovo pasitelkti prievolei vykdyti asmenys negalėjo išvengti ar valdyti, atsakovas nepateikė (CPK 12, 178 straipsniai).

8343. Atsakovas taip pat teigia, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas atleisti jį nuo atsakomybės arba atsakomybę sumažinti dėl to, jog patys atsakovai kalti dėl jų patirtos turtinės žalos, nes vertingus daiktus vežėsi ne rankiniame bagaže, kurį galėjo pasiimti su savimi į autobuso saloną (CK 6.248 straipsnio 3, 4 dalys, 6.754 straipsnio 2 dalies 1 punktas, Turizmo paslaugų teikimo sutarties 6.1.1 punktas).

8444. Pagal CK 6.754 straipsnio 2 dalies 1 punktą kelionių organizatorius neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu dėl netinkamo sutarties vykdymo kaltas pats turistas. Analogiška nuostata įrašyta Turizmo paslaugų teikimo sutarties 6.1.1 punkte.

8545. Teismo proceso metu surinktų ir ištirtų bylos duomenų visumos analizė neteikia pagrindo daryti išvados, kad dėl bagažo dingimo patirtos žalos kalti ieškovai (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis). Bylos duomenimis, ieškovai, atskridę į Tenerifės salą, buvo pasitikti atsakovo atstovės ir nukreipti prie 51 numeriu pažymėtoje vietoje stovėjusį autobusą, turėjusį nuvežti juos iki užsakyto viešbučio. Ieškovai detaliai nurodė, kaip jų bagažas buvo sudėtas į autobuso bagažo skyrių – vairuotojas visus keturis lagaminus ir vaiko vežimėlį sudėjo dešinėje autobuso bagažo skyriaus pusėje; kol jie sulipo į autobusą ir susėdo į nurodytas vietas, praėjo 5-7 min.; sėdantis į vietas autobuso bagažo skyrius dar buvo atidarytas. Ieškovai taip pat pažymėjo, kad jų lagaminas, dingęs pervežimo iš oro uosto į viešbutį metu, buvo užrakintas specialiomis spynelėmis. Nagrinėjant bylą nenustatyta tokių aplinkybių, kurios teiktų pagrindą manyti, kad ieškovai, atiduodami savo bagažą į autobuso, turėjusio nuvežti juos iš oro uosto į viešbutį, bagažo skyrių nebuvo tiek apdairūs ir rūpestingi, kiek buvo būtina konkrečiomis sąlygomis, kai tiek bagažo sudėjimą į bagažo skyrių, tiek bagažo atidavimą turistams atvykus prie jų užsakytų viešbučių kontroliavo autobuso bagažo skyrių atidarantis ir uždarantis vairuotojas, t. y. trečiojo asmens, kurį atsakovas buvo pasitelkęs transferio paslaugai vykdyti, atstovas. Byloje nėra duomenų, kad, vežant ieškovus iš oro uosto į viešbutį, jiems būtų rekomenduota nedėti į autobuso bagažo skyrių vertingų ar kitų kelionės metu reikalingų daiktų.

8646. Atsakovo teigimu, nagrinėjamu atveju, jeigu ieškovai būtų paisę kelionių organizatoriaus nurodymų dėl vertingų daiktų vežimo taisyklių, jie nebūtų praradę savo daiktų ir būtų išvengę žalos.

8747. Pažymėtina, kad atsakovas remiasi bagažo vežimo taisyklėmis, reglamentuojančiomis bagažo vežimą oro transportu (Pagrindinėmis keleivių ir bagažo vežimo užsakomaisiais skydžiais sąlygomis, kurios yra Sutarties priedas). Nagrinėjamu atveju ieškovų bagažas dingo ne skrydžio metu, kai konkretaus keleivio registruotą bagažą vežėjui kontroliuoti yra sudėtinga dėl oro uoste esančių keleivių didelio srauto, oro uosto darbuotojų, pasitelktų bagažo sukrovimo į lėktuvą ir iškrovimo iš jo paslaugai vykdyti, darbo funkcijų vykdymo specifikos. Ieškovų bagažas dingo vežant ieškovus iš oro uosto į viešbutį atsakovo pasitelktų trečiųjų asmenų autobusu, kuriame keleivių ir jų bagažo kiekis nėra toks didelis, jog nebūtų realių galimybių užtikrinti saugumą bagažo, kuris padedamas į autobuso bagažo skyrių. Pažymėtina, kad pats atsakovas triplike nurodė, jog autobuso bagažo skyrių gali atidaryti tik vairuotojas. Šiuo konkrečiu atveju atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad transferio metu dingusį krepšį ieškovai, skrisdami lėktuvu, vežė kaip registruotą bagažo vienetą, ant šio krepšio buvo registruoto bagažo kortelė su ieškovų duomenimis. Vadinasi, transferio paslaugą atidžiai ir rūpestingai vykdantis asmuo šiuo atveju turėjo didesnes galimybes sukontroliuoti, kad ginčo bagažo vienetas iš autobuso bagažo skyriaus būtų paimtas būtent ieškovų, o ne kitų asmenų, nes autobuso bagažo skyrių atidaro bei uždaro, taigi ir daiktų iš šio skyriaus pasiėmimą prižiūri vežėjo atstovas.

8848. Išdėstytų motyvų pagrindu atmestini atsakovo argumentai, kad bagažas, kurį ieškovai vežė kaip registruotą oro transportu, išlaikė registruoto bagažo statusą visos kelionės metu, taip pat ir vežant iš oro uosto į viešbutį, todėl atsakovas neturi atsakyti už žalą, kurią ieškovai patyrė nesilaikydami kelionės organizatoriaus nurodymo registruotame bagaže nevežti vertingų ir kitų kelionėje būtinų daiktų. Teismo vertinimu, bagažo vežimo oru sąlygų, kai bagažo kontrolė yra sudėtinga, negalima tapatinti su bagažo vežimo autobuso bagažo skyriuje sąlygomis, kai vežėjas gali tiesiogiai vykdyti keleivių, kurių skaičius nebūna itin didelis, bagažo kontrolę, priimdamas iš turistų bagažą prieš jiems įlipant į autobusą ir atiduodant jų bagažą atvykus į viešbutį. Juolab tokia kontrolė įmanoma ir veiksminga, jeigu ant konkretaus bagažo vieneto yra kortelė su šio bagažo savininką identifikuojančiais duomenimis (CK 1.5 straipsnis).

8949. Apibendrinant išdėstytus motyvus, atsakovo argumentai dėl jo atleidimo nuo civilinės atsakomybės arba šios atsakomybės mažinimo atmestini kaip nepagrįsti, atsižvelgiant į šio konkretaus ginčo faktines aplinkybes.

90Dėl ieškovų patirtos turtinės žalos

9150. Pripažintina teisiškai pagrįsta atsakovo pozicija, kad ieškovai, reikalaudami turtinės žalos, turi pareigą įrodyti tiek žalos faktą, tiek ir dydį (CPK 12, 178 straipsniai). Ieškovų pareiga leistinais įrodymais pagrįsti patirtų nuostolių dydį akcentuojama ir kasacinio teismo praktikoje analogiško pobūdžio bylose (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2008; kt.).

9251. Nagrinėjamu atveju ieškovai nurodė, kad dėl dingusio bagažo patyrė 7326,91 Eur turtinę žalą: 1) prarastų ieškovo pypkių rinkinio (40 vnt.) vertė – 4000 Eur; 2) tabako pypkėms, filtrų vertė – 126,91 Eur; 3) drabužių (vaiko basutės, ieškovės suknelės, megztukas ir kt.) vertė – 600 Eur; 4) kosmetikos, vaikiškų sauskelnių, vaistų ir tepalų vertė – 200 Eur; 5) juvelyrinių ieškovės papuošalų vertė – 2400 Eur.

9352. Apie tai, kokius daiktus prarado ieškovai, netekę dingusio lagamino, teismas sprendžia analizuodamas byloje esančių įrodymų, tarp jų – ir netiesioginių, visumą (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

9453. Reikšmingu įrodymu, iš kurio galima spręsti, kokius konkrečius daiktus prarado ieškovai dingus ginčo lagaminui, laikytina ieškovų pretenzija, surašyta ir įteikta atsakovo AB „Novaturas“ atstovei Ispanijoje tą pačią dieną, kurią dingo lagaminas. 2016 m. gruodžio 7 d. Pretenzijoje ieškovas nurodė, kad dingusiame krepšyje buvo: 1) pypkės (naudojamų pypkių rinkinys - apie 40 vnt.); 2) tabakas pypkėms, filtrai; 3) žmonos drabužiai: kelios šilkinės suknelės, megztukas ir kt.; 4) vaiko basutės; 5) vaiko vaistai ir tepalai; 6) žmonos papuošalai; 7) Bambo Nature sauskelnės; 8) žmonos kosmetinė. Dėl daiktų vertės ieškovo nurodyta, kad pypkės – 40 vnt. vidutiniškai po 100 Eur, apie 4000 Eur; drabužiai – apie 600 Eur, kosmetika – apie 200 Eur, papuošalai – apie 2500 Eur; iš viso – virš 7000 Eur. Pažymėtina, kad bagažo dingimo dieną buvo pagrindo tikėtis, jog dingęs krepšys bus rastas. Ši aplinkybė leidžia manyti, kad ieškovai Pretenzijoje įrašė būtent tuos daiktus, kurie buvo dingusiame lagamine.

9554. Dar vienas įrodymas – ieškovės 2016 m. gruodžio 10 d. Pareiškimas, pateiktas Tenerifės policijos skyriui. Šiame Pareiškime nurodyta, kad dingusiame krepšyje buvo: 4 moteriški rūbai (2 suknelės, 1 megztinis ir 1 palaidinė); aksesuarai – 2 skrybėlės (viena – moteriška, baltos spalvos su juoda juostele, 58 dydžio, gamintojas - Panama; kita – vyriška, šviesiai rudos spalvos, 62 dydžio, nežinomo gamintojo); karolių ir auskarų rinkinys, pagamintas iš baltojo aukso ir akvamarino; moteriška apyrankė, pagaminta iš perlų ir geltonojo aukso, gamintojas – nežinomas; permatoma plastikinė kosmetinė, gamintojas – nežinomas; 10 moteriškų kosmetikos priemonių; 38 pypkės, gamintojas – Peterson Sabneli; 7 tabako pakeliai, tabakas, skirtas pypkėms; 2 odos vaistų tūbelės; viena vaikiškų batų pora: 22 dydžio sandalai, geltonos spalvos, gamintojas – Chico; viena sauskelnių pakuotė, 50 vienetų, 5 dydis, gamintojas – Bambo Nature.

9655. Teismo proceso metu ieškovų atstovas, klausiamas, ar ieškovai galėtų nurodyti daugiau dingusius daiktus individualizuojančių požymių (pvz., kokio gamintojo (gamintojų) buvo prarastos pypkės, tabakas, dingusios ieškovės suknelės, megztukas, kosmetika, vaikiškos sauskelnės, vaistai, kt.) ir tokių daiktų rinkos kainas, nurodė, kad ieškovams yra sudėtinga įrodyti prarastų daiktų tikrąją vertę, todėl, atsižvelgiant į ieškovų kaip vartotojų teisinį statusą, žalos dydį turėtų nustatyti teismas.

9756. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalies nuostatas, jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas.

9857. Ieškovai teisingai nurodo, kad jie nagrinėjamo ginčo atveju turi vartotojų teisinio statuso teikiamą didesnę apsaugą. Tačiau kartu pažymėtina tai, kad vartotojų statusas neatleidžia ieškovų nuo pareigos pateikti įrodymų patirtos turtinės žalos dydžiui pagrįsti, juolab kad būtent ieškovams geriausiai žinoma, kokius konkrečius daiktus, kur ir už kokią kainą įsigytus jie prarado. Neturėdami išsaugoję visų prarastų daiktų įsigijimo dokumentų, ieškovai turėjo galimybę nurodyti teismui, kokių konkrečių gamintojų buvo daiktai, kurių neteko, pateikti įrodymų apie tokių daiktų rinkos kainą. Pažymėtina, kad ieškovų prarastų daiktų nebuvo tiek daug, jog būtų objektyviai neįmanoma surinkti duomenų apie jų rinkos kainas. Ieškovai galėjo prisiminti, kokiose parduotuvėse pirko daiktus, kuriuos prarado, surinkti duomenis, kiek kainuoja analogiški prarastiems ar iš esmės į juos panašūs daiktai.

9958. Nagrinėjamos bylos aspektu pabrėžtina tai, kad teismo siūlymas pateikti konkretesnių įrodymų reikalaujamai turtinei žalai pagrįsti nereiškia, jog ieškovai įpareigojami absoliučiai tiksliai įrodyti prarastų daiktų vertę, - ieškovams siūlyta pateikti bent netiesioginių įrodymų, kurių analizė teiktų teismui pakankamą pagrindą spręsti apie ieškovų patirtų nuostolių, praradus konkrečius daiktus, dydį.

10059. Apie ieškovų patirtų turtinių nuostolių dydį teismas sprendžia analizuodamas byloje esančių duomenų visumą, vertindamas, ar šių duomenų pakanka pripažinti įrodytais ieškovų reikalavimus dėl priteistinos turtinės žalos dydžio (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

10160. Ieškinyje nurodyta, kad dingusiame lagamine buvo 40 vienetų pypkių, kurių vertė – 4000 Eur. Ieškovų poziciją, kad dingusiame lagamine buvo ieškovo pypkės, patvirtina bylos duomenų analizė: 2016 m. gruodžio 7 d. Pretenzijoje, kurią ieškovai įteikė atsakovo atstovei Tenerifėje bagažo dingimo dieną, tarp dingusių daiktų pirmuoju numeriu įvardytos pypkės – naudojamas rinkinys, apie 40 vienetų, vidutiniškai po 100 Eur vertės, nuostolis – apie 4000 Eur; 2016 m. gruodžio 10 d. policijai pateiktame Pareiškime taip pat nurodyta, jog, be kitų daiktų, dingo 38 pypkės, gamintojas – Peterson Sabneli. Ieškovų atstovas, duodamas paaiškinimus 2017 m. gruodžio 12 d. teismo posėdyje, nurodė, kad duomenų policijai teikimas buvo sudėtingas dėl kalbos, pasak ieškovo, pareigūnams jis įvardijo kelių gamintojų pypkes, tačiau pareiškime įrašytas tik vienas gamintojas.

10261. Pažymėtina, kad teismo proceso metu buvo ne kartą nurodyta, jog ieškovas yra pypkiuotojas, jam šis pomėgis yra labai svarbus. Teismo vertinimu, ieškovas, vežęsis į poilsinę kelionę pypkių šiam savo pomėgiui užtikrinti, turėjo galimybę tiksliai prisiminti, kokį skaičių jų vežėsi, taip pat įvardyti, kokių gamintojų pypkės buvo jo pasiimtame į kelionę rinkinyje. Tačiau teismo proceso metu ieškovai į bylą nepateikė konkretesnių duomenų dėl prarastų pypkių skaičiaus, vertės, kitų individualizuojančių požymių (CPK 12, 178 straipsniai). Esant tokioms aplinkybėms, teismas, spręsdamas dėl ieškovų nuostolių, praradus dingusiame bagaže buvusias pypkes, remiasi tais duomenimis, kurie yra byloje. Ieškovai pateikė trijų pypkių įsigijimo įrodymus: UAB „Skonis ir kvapas“ 2011 m. rugsėjo 17 d. čekį dėl pypkių VAUEN College WP Sa už 399 Lt (115,56 Eur) ir VAUEN College už 299 Lt (86,60 Eur) įsigijimo bei 2016 m. spalio 10 d. dėl pypkės „BC Black Swan“ už 49 Eur įsigijimo.

10362. Remdamasis pirmiau nurodytų bylos duomenų analize, teismas pripažįsta įrodytais ieškovų nuostolius dėl trijų konkrečių pypkių praradimo, o nuostolių dydį nustato pagal šių pypkių įsigijimo kainą, nes nėra pagrindo manyti, jog pypkių vertė galėjo esmingai sumažėti dėl jų naudojimo (CK 1.5 straipsnio 3, 4 dalys; CPK 3 straipsnio 7 dalis, 176 straipsnio 1 dalis). Taigi atsakovas ieškovams turėtų atlyginti 251,16 Eur nuostolių dėl pypkių praradimo.

10463. Ieškovams pateikus įrodymus tik dėl trijų pypkių ir jų vertės, reikalavimas priteisti nuostolius už likusį įvardytą prarastų pypkių kiekį (37 ar 35 vnt.) atmestinas kaip neįrodytas, atsižvelgiant į tai, kad ieškovai nenurodė net tikslaus prarastų pypkių skaičiaus (40 vnt. ar 38 vnt.), be to, nepateikė jokių likusias pypkes identifikuojančių duomenų, nepagrindė pozicijos, jog vienos pypkės vertė yra apie 100 Eur. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad trijų pypkių, kurių įsigijimo dokumentai pateikti, kainos – 49, 86,60 ir 115,56 Eur. Esant tokiems duomenims, kad pypkių kaina gali skirtis daugiau nei du kartus, nėra pagrindo pripažinti pagrįsta ieškovų poziciją, kad kitų pypkių, kurias identifikuojančių jokių duomenų nėra pateikta, kiekvienos vertė yra apie 100 Eur.

10564. Ieškovai taip pat prašo priteisti 126,91 Eur nuostolių dėl dingusiame bagaže buvusių ir prarastų tabako pypkėms bei filtrų. Šių nuostolių dydžiui pagrįsti ieškovai pateikė UAB „Skonis ir kvapas“ 2016 m. spalio 10 d. čekį 126,91 Eur sumai, iš kurio matyti, kad buvo pirkta ne tik tabako pypkėms už 77,90 Eur (10 x 7,79 Eur), bet ir pypkė už 49 Eur. Dėl to nėra pagrindo pripažinti pagrįsta visa apimtimi ieškovų prašomą priteisti nuostolių dėl prarasto tabako pypkėms sumą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad į bylą nepateikta jokių duomenų, iš kurių teismas galėtų nustatyti prarastų filtrų kiekį ir vertę, todėl reikalavimas dėl tokių nuostolių atmestinas kaip neįrodytas (CPK 12, 178 straipsniai).

10665. Atsižvelgiant į tai, kad 2016 m. gruodžio 10 d. Pareiškime policijai ieškovų nurodyta, kad dingusiame bagaže buvo 7 tabako pakeliai, remiantis bylos duomenimis dėl vieno tabako pakelio kainos ieškovams iš atsakovo priteistina 54,53 Eur (7,79 Eur x 7 vnt.) nuostoliams dėl prarasto tabako pypkėms atlyginti (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

10766. Ieškovai nurodo, kad dingusiame bagaže buvo vaiko basutės, ieškovės suknelės, megztukas ir kt., iš nuostoliams dėl šių daiktų praradimo atlyginti prašo priteisti 600 Eur.

10867. Ieškovų vaiko batukų buvimo dingusiame bagaže faktą patvirtina bylos duomenų analizė – kad prarasti vaiko batukai, nurodyta tiek 2016 m. gruodžio 7 d. Pretenzijoje, tiek 2016 m. gruodžio 10 d. Pareiškime policijai. Be to, šį faktą patvirtina ir ieškovų pateikti įrodymai, kad jie atostogų Ispanijoje metu pirko vaikus naujas basutes. Nuostolių dėl prarastų vaiko batukų dydžiui pagrįsti ieškovai pateikė du vaikiškų batų įsigijimo čekius: Batukas.lt 2016 m. spalio 17 d. čekį dėl biomecanics vaikiškų batukų pirkimo už 51,03 Eur ir ecco 2016 m. gruodžio 1 d. čekį dėl ecco first batų už 69,99 Eur pirkimo. 2016 m. gruodžio 10 d. Pareiškime policijai ieškovų nurodyta, kad prarasti geltonos spalvos, 22 dydžio vaiko sandalai, gamintojas – Chico.

10968. Teismo posėdžio metu ieškovų atstovas negalėjo nurodyti, kuris iš pateiktų dviejų čekių yra vaiko batukų, buvusių dingusiame bagaže, įsigijimo dokumentas. Teismui viešai prieinamoje internetinėje erdvėje nepavyko rasti duomenų, kad vaikiškų prekių gamintojas Chicco gamina batus. Taigi pagal ieškovų pateiktus batų įsigijimo dokumentus teismas negali nustatyti nuostolių, atsiradusių dėl dingusiame bagaže buvusių vaiko batukų praradimo, dydžio. Tačiau akivaizdu, kad ieškovų nuostoliai, kuriuos lėmė bagažo dingimas, yra naujų batukų, kuriuos ieškovai savo vaikui nupirko dingus bagažui, įsigijimo išlaidos – 59 Eur.

11069. Atsižvelgdamas į ieškovų teisinį statusą nagrinėjamoje byloje, ieškovų nuostolių dėl prarastų vaiko batukų, buvusių dingusiame bagaže, dydį nustato pagal naujų vaikiškų batų įsigijimo Ispanijoje ginčo atostogų metu kainą. Išdėstytų motyvų pagrindu atsakovas ieškovams turėtų atlyginti 59 Eur nuostolių, patirtų dėl dingusiame bagaže buvusių vaiko batukų praradimo.

11170. Ieškovai pateikė į bylą 2016 m. balandžio 10 d. Sterntaler čekį dėl tam tikrų vaikiškų prekių pirkimo. Teismo posėdyje ieškovų atstovas nurodė, kad šiuo čekiu įrodinėja tik nuostolius dėl prarastos vaikiškos kepurės – 13,99 Eur.

11271. Pažymėtina, kad byloje nėra jokių duomenų, iš kurių teismas galėtų spręsti, jog dingusiame bagaže buvo ir vaikiška kepurė, įsigyta ieškovų 2016 m. balandžio 10 d. Nei 2016 m. gruodžio 7 d. Pretenzijoje, nei 2016 m. gruodžio 10 d. Pareiškime policijai nenurodyta, jog tarp dingusių daiktų buvo ir vaiko kepurė, turinti identifikuojantį požymį – meškutį. Dėl to reikalavimas atlyginti 13,99 Eur nuostolius atmestinas kaip neįrodytas (CPK 12, 178 straipsniai).

11372. Ieškovams nepateikus jokių įrodymų, kuriais remdamasis teismas galėtų nustatyti, kokio gamintojo, kokios rinkos vertės suknelės, megztukas buvo dingusiame bagaže, ieškinio reikalavimas dėl ieškovų prašomų nuostolių, praradus jų įvardytus drabužius, atlyginimo atmestinis kaip visiškai neįrodytas (CPK 176 straipsnio 1 dalis).

11473. Ieškovai taip pat prašo priteisti 200 Eur nuostoliams dėl prarastos kosmetikos, vaikiškų sauskelnių, vaistų ir tepalų atlyginti.

11574. Sutiktina su atsakovo argumentais, kad prie ieškinio pridėtas 2016 m. sausio 9 d. čekis dėl akių šešėlių ir akių šešėlių pagrindo pirkimo už 93,50 Eur nagrinėjamu atveju neįrodo nuostolių, patirtų dėl dingusiame bagaže buvusios ieškovės kosmetikos, fakto ir dydžio. Akių šešėliai ir pagrindas pagal savo savybes yra sunaudojama priemonė, šiuo atveju ji buvo įsigyta prieš 11 mėnesių iki ginčo kelionės, o per tokį laiką, visiškai tikėtina, tokia priemonė galėjo būti didžiąją dalimi ar net visiškai sunaudota. Kitų įrodymų, iš kurių teismas galėtų daryti išvadas apie nuostolių dėl dingusiame bagaže buvusios ieškovės kosmetikos praradimo faktą ir dydį, teismo proceso metu nepateikta (CPK 12, 178 straipsniai). Ieškovai net nenurodė, kokių konkrečių pavadinimų vaistus ir tepalus jei vežėsi dingusiame lagamine, nepateikė jokių įrodymų apie tokių priemonių kainas vaistinėse. Dėl to jų reikalavimas atlyginti nuostolius dėl prarastų vaistų ir tepalų atmestinas kaip neįrodytas (CPK 12, 178 straipsniai).

11675. 2016 m. gruodžio 10 d. Pareiškime policijai ieškovų konkretizuota, kad dingusiame bagaže, be kita ko, buvo viena pakuotė sauskelnių Bambo Nature, 50 vienetų, 5 dydis. Ieškovai neįvardijo prarastos sauskelnių pakuotės kainos. Teismo posėdyje ieškovų atstovas nurodė, kad ši pakuotė kainuoja apie 59 Eur.

11776. Pažymėtina, kad, viešai prieinamais internetinės prekybos duomenimis, 5 dydžio sauskelnių Bambo Nature pakuotės, kurioje yra 54 vnt. sauskelnių, kaina – 16,01 Eur (pvz., www.barbora.lt; www.assorti.lt). Darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju ieškovai turi pagrindą reikalauti 16,01 Eur dydžio nuostolių dėl prarastos vaikiškų sauskelnių pakuotės.

11877. Ieškovai taip pat prašo priteisti 2400 Eur dydžio nuostolius dėl prarastų ieškovės papuošalų – karolių ir auskarų rinkinio, pagamintų iš baltojo aukso ir akvamarinų.

11978. Ieškovų paaiškinimus, kad būtent šie papuošalai buvo dingusiame lagamine, patvirtina kitų bylos duomenų visumos analizė: 2016 m. gruodžio 7 d. pretenzijoje, kurią ieškovai įteikė atsakovo atstovei Tenerifėje bagažo dingimo dieną, tarp dingusių daiktų nurodyti ir papuošalai, įvertinti apie 2500 Eur; 2016 m. gruodžio 10 d. policijai pateiktame pareiškime taip pat nurodyta, jog, be kita ko, dingo papuošalai - karolių ir auskarų rinkinys, pagamintas iš baltojo aukso ir akvamarinų. Aptariamų papuošalų vertei įrodyti ieškovai pateikė šių papuošalų įsigijimo 2015 m. spalio 9 d. Vokietijoje už 2400 Eur kainą sąskaitą. Pažymėtina, kad papuošalai per metus laiko nepraranda savo vertės. Priešingai, laikui bėgant tokių daiktų vertė gali augti. Bylos duomenų analizė teikia pagrindą daryti išvadą, kad ieškovai įrodė, jog dingusiame bagaže buvo ieškovės papuošalai, taip pat įrodė šių prarastų daiktų vertę – 2400 Eur, t. y. įrodė savo teisę į 2400 Eur dydžio nuostolių, patirtų praradus nurodytus daiktus, atlyginimą (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

12079. Apibendrinant išdėstytus motyvus, bylos duomenų visumos analizė teikia pagrindą daryti išvadą, kad ieškovai įrodė patyrę 2780,70 Eur dydžio turtinius nuostolius dėl dingusiame bagaže buvusių daiktų praradimo.

12180. Šiame teismo sprendime jau pasisakyta, kad už ieškovų nuostolius dėl prarasto bagažo, dingusio vežant ieškovus iš oro uosto į viešbutį, atsakingas kelionės organizatorius – atsakovas AB „Novaturas“.

12281. Kartu nurodytina, kad, bylos duomenimis, ieškovų nuostolių, patirtų dėl bagažo dingimo, dalis yra jiems atlyginta. Ieškovų atstovas 2017 m. gruodžio 12 d. teismo posėdyje pateikė įrodymus, kad Swedbank P&C Insurance AS Lietuvos filialas 2017 m. sausio 12 d. pervedė kiekvienam iš ieškovų po 1000 Eur dydžio kelionės draudimo išmokas, ir paaiškino, jog ieškovams, kaip Swedbank AB išduotų kredito kortelių, suteikiančių ir kelionių draudimo apsaugą, turėtojams, buvo išmokėta maksimali galima draudimo išmoka – po 1000 Eur, t. y. abiem ieškovams iš viso – 2000 Eur.

12382. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad iš Swedbank interneto puslapyje pateiktos viešos informacijos apie Swedbank AB išduotų VISA/MasterCard Gold kredito kortelių turėtojams nuo 2016 m. lapkričio 1 d. taikytas Kelionių draudimo sąlygas didžiausia draudimo suma asmeninių daiktų draudimui – 1000 Eur vienam apdraustam asmeniui. Bendrosiose sąlygose, be kita ko, nurodyta, kad draudikas nekompensuoja neturtinės žalos.

12483. Teismo proceso metu paaiškėjus aplinkybei, kad dalis ieškovų patirtos dėl bagažo praradimo turtinės žalos yra atlyginta kelionių draudimo pagrindu, nagrinėjamoje byloje ieškovams negali būti priteista visa įrodyta nuostolių suma – ši suma turi būti sumažinta ieškovų gauta kelionės draudimo išmokų suma, t. y. 2000 Eur. Nesumažinus ieškovų įrodytų nuostolių gauta draudimo išmokų suma, ieškovams būtų atlyginta nuostolių daugiau, nei jie įrodė patyrę.

12584. Ieškovų atstovo teismo posėdyje išsakyti argumentai, kad šiuo atveju nuostolių atlyginimas ieškovams neturėtų būti mažinamas gauta draudimo išmokų suma, nes kelionės draudikas išmokėtų ieškovams sumų nėra išsireikalavęs iš atsakovo subrogacijos tvarka, atmestini kaip teisiškai nepagrįsti. Reikšti subrogacinį reikalavimą atsakingam už žalą asmeniui ar ne, yra kiekvieno draudiko, išmokėjusio draudimo išmoką draudėjui, pasirinkimo teisė. Ta aplinkybė, kad draudikas subrogacijos tvarka nėra išsireikalavęs iš atsakovo nuostolių dėl ieškovams išmokėtų už dingusį bagažą draudimo išmokų, nesuteikia ieškovams teisės reikalauti iš atsakovo didesnių nuostolių, negu jie įrodė patyrę. Ieškovų gauta draudimo išmoka atlygino dalį ieškovų patirtų dėl bagažo dingimo nuostolių, todėl akivaizdu, kad nagrinėjamoje byloje ieškovų įrodyta nuostolių suma turi būti sumažinta jų gauta draudimo išmokų suma, nes 2000 Eur dydžio nuostoliai dėl asmeninių daiktų praradimo ieškovams jau yra atlyginti.

12685. Išdėstytų motyvų pagrindu ieškovams iš atsakovo priteistina 780,70 Eur (2780,70 Eur įrodytų nuostolių suma – 2000 Eur ieškovų gauta kelionės draudimo išmokų suma) turtinei žalai dėl prarasto bagažo atlyginti.

127Dėl neturtinės žalos

12886. Be turtinės žalos, ieškovai prašo priteisti jiems solidariai kaip šeimai ir neturtinės žalos atlyginimą – 2000 Eur.

12987. Pagal CK 6.754 straipsnio 5 dalį, jeigu dėl netinkamo sutarties vykdymo, už kurį atsako kelionės organizatorius, turisto protingi ir pagrįsti lūkesčiai neišsipildo ir dėl to turistas lieka kelione nepatenkintas, jis turi teisę reikalauti atlyginti ir neturtinę žalą. Atlygintinos neturtinės žalos dydis šiuo atveju negali viršyti trigubos kelionės kainos.

13088. Šiame teismo sprendime pirmiau išdėstytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai patvirtina, kad yra nustatytos visos būtinos sąlygos taikyti atsakovui, kaip ieškovų poilsinės kelionės organizatoriui, civilinę atsakomybę už ieškovų patirtą neturtinę žalą: atsakovas, pasitelkęs pervežimo iš oro uosto į viešbutį paslaugai vykdyti trečiuosius asmenis, už kurių veiksmus turistams jis yra atsakingas (CK 6.717 straipsnio 3 dalis), neužtikrino ieškovų bagažo saugumo; dėl dingusiame lagamine buvusių daiktų praradimo ieškovai patyrė ne tik turtinę žalą, bet ir stresą, rūpesčių ieškant dingusio lagamino, vykstant į policiją, dėl to jų atostogos neabejotinai buvo ne tokios, kokių jie pagrįstai tikėjosi; atsakovas, būdamas verslininkas, už netinkamai įvykdytą sutartinį įsipareigojimą atsako be kaltės (CK 6.246, 6.247, 6.250 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 4 dalis).

13189. Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją neturtinės žalos dydis nustatomas vertinant konkrečioje byloje reikšmingų aplinkybių visumą. Teismo sprendime turi būti išvardyti ir pasverti argumentai, dėl kurių žalos dydis gali būti nustatomas didesnis, ir motyvai, dėl kurių žalos atlyginimo dydis gali būti mažesnis. Tai priklauso nuo pažeistų vertybių, atsiradusių pasekmių ir kitų kriterijų. Kasacinio teismo pažymima, kad, siekdamas nustatyti kuo teisingesnį konkrečiu atveju atlygintinos neturtinės žalos dydį, teismas turi taikyti kuo daugiau šios žalos dydžio įvertinimo pinigais kriterijų (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2008; 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454/2013; kt.).

13290. Spręsdamas dėl ieškovams priteistinos neturtinės žalos dydžio, teismas, be CK 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų ir teismų praktikoje suformuluotų neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijų, remiasi ir bylose dėl netinkamai suteiktų turizmo paslaugų teismų priteisiamų neturtinės žalos piniginės kompensacijos dydžių analize. Kasacinio teismo nagrinėtose bylose priteista: kelionės kainos dydžio neturtinės žalos atlyginimas (7300 Lt (2114,23 Eur) ir 8136 Lt (2356,35 Eur), konstatavus, kad ieškovams buvo suteikta tikrovės neatitinkanti, klaidinanti informacija, nesuteikta pagrindinė paslaugos dalis, kelionės organizatorius nepasiūlė alternatyvios paslaugos, neįvykdė pareigos teikti visokeriopą pagalbą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2008); 2000 Lt (579,24 Eur) kiekvienai šeimai, konstatavus, kad ieškovams nebuvo suteikta esminė informacija apie trijų žvaigždučių viešbučio ypatumus Graikijos saloje, apgyvendinimo paslauga neatitiko ne tik paprastai trijų žvaigždučių viešbučiuose esamo patogumų lygio, bet ir elementarių higienos ir sanitarijos reikalavimų, be to, atsakovas pažeidė ir pareigą teikti visokeriopą pagalbą bei paramą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/2010); kelionės kainos dydžio (6136 Lt (1777,11 Eur) neturtinės žalos atlyginimas šeimai dėl neatvežto bagažo, konstatavus, kad ieškovai neteko viso bagažo, jų galimybė apsirūpinti daiktais specifinei kelionei (kruizui laivu) buvo labai komplikuota ir apribota (tam buvo likę visiškai nedaug nakties laiko, ieškovai dėl kalbos nemokėjimo negalėjo susikalbėti ir nusipirkti reikiamų daiktų, medikamentų), be to, atsakovas nedėjo maksimalių pastangų ieškoti bagažo, neatgabeno jo iki kelionės pabaigos (bagažą po kelionės surado pats ieškovas Vilniuje), nekompensavo turtinių praradimų, be to, nesuteikė ieškovams visokeriopos pagalbos ir paramos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454/2013).

13391. Nagrinėjamu atveju, sprendžiant dėl ieškovams priteistinos neturtinės žalos piniginės kompensacijos dydžio, atsižvelgtina į tai, kad ieškovų šeima vyko į poilsinę kelionę su mažamečiu vaiku (g. 2015 m.). Dingusiame lagamine buvo ir mažamečio vaiko poreikiams būtinų daiktų (sauskelnės, būtent jam parinkti batukai, vaistai tam atvejui, jeigu atostogų metu vaikas sunegaluotų, kt.). Šios aplinkybės ieškovams, kaip mažamečio vaiko tėvams, neabejotinai sukėlė stresą, rūpesčių atostogų šalyje ieškant vaikui pakeičiančių batukų, kitų reikalingų daiktų, kurių neliko dingus vienam iš atostogų bagažo lagaminui. Be to, ieškovų įrodyta, kad tarp prarastų daiktų buvo ir ieškovės papuošalai, turėję jai asmeninę reikšmę, nes buvo gauti dovanų tam tikra asmenine proga. Ieškovas neteko pypkių. Ieškovo teigimu, pypkiavimas jam būtų vienas iš atostogų malonumų. Akivaizdu, kad dėl dingusio lagamino ieškovų atostogos nuo pat pirmos jų dienos buvo sugadintos. Dingusio bagažo paieškos tęsėsi kelias dienas, nesuradus lagamino, ieškovė vyko į Tenerifės policijos skyrių rašyti pareiškimo. Taigi laikas, kurį ieškovų šeima tikėjosi skirti poilsiui, buvo gaištamas siekiant išspręsti rūpesčius dėl dingusio bagažo, kurio vežimo saugumą turėjo užtikrinti atsakovas, įsipareigojęs, be kita ko, suteikti ir vežimo iš oro uosto į viešbutį paslaugą.

13492. Kita vertus, nagrinėjamoje byloje surinktų faktinių duomenų visumos analizė neteikia pagrindo daryti išvadą, kad dėl dingusio bagažo ieškovai patyrė ypatingus išgyvenimus, ypatingus nepatogumus. Dėl dingusio lagamino ieškovams neatsirado ypač neigiamų padarinių. Be prarasto lagamino, ieškovų atostogų daiktai buvo vežami dar trijuose. Teismo proceso metu nepateikta įrodymų, kad, dingus atostogoms pasiimtų daiktų daliai, ieškovai Tenerifėje buvo priversti pirkti prarastus daiktus pakeičiančius daiktus (išskyrus vaikui būtinus daiktus, batukus). Sprendžiant dėl ieškovams priteistinos neturtinės žalos dydžio, šiuo konkrečiu atveju atsižvelgtina ir į tai, kad, dingus vienam iš ieškovų kelionės krepšių, atsakovo atstovai Tenerifės saloje teikė ieškovams visokeriopą pagalbą, dėjo įmanomas pastangas ieškant lagamino tiek oro uoste, tiek viešbučiuose, kuriuose buvo išlaipinti kiti autobusu iš oro uosto su ieškovais vežti turistai, padėjo ieškovams pateikti pareiškimą vietos policijai. Toks atsakovo atstovų elgesys ir teikta pagalba vertintini kaip sušvelninę ieškovų nepatogumus, neigiamus išgyvenimus dėl dingusios atostogų bagažo dalies. Atsižvelgtina ir į tai, kad kitos kelionių paketo paslaugos ieškovams buvo suteiktos tinkamai.

13593. Išanalizavus ir įvertinus nagrinėjamoje byloje surinktų duomenų visumą CK 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų ir teismų praktikoje suformuluotų neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijų kontekste, darytina išvada, jog šiuo konkrečiu atveju teisingas ir pakankamas, teismo vertinimu, neturtinės žalos atlyginimas ieškovų šeimai yra 700 Eur. Pažymėtina, kad pirmiau aptartose kasacinio teismo išnagrinėtose bylose nustatyti turizmo paslaugų teikimo pažeidimai yra gerokai šiurkštesni už padarytą ieškovų atžvilgiu. Tačiau šiuo konkrečiu atveju ieškovams, kuriems pagrindinė atostogų paketo paslauga buvo suteikta tinkamai, priteisiama pakankamai didelė neturtinės žalos piniginė kompensacija, be kita ko, atsižvelgus ir į ieškovų dėl dingusio lagamino prarastų tam tikrų daiktų pobūdį bei jų reikšmę ieškovams asmeniškai.

13694. Neturtinės žalos atlyginimas nagrinėjamu atveju priteisiamas ieškovams solidariai (kaip šeimai), atsižvelgiant į tai, kad žala kildinama iš turizmo paslaugų sutarties, sudarytos šeimos atostogoms, pažeidimo, ieškovų interesų vienovę, išgyvenimų ir nepatogumų iš esmės vienodą pobūdį (CK 6.18 straipsnis, 6.747 straipsnio 1 dalis). Tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje analogiško pobūdžio bylose (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3-3-201/2010; 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454/2013).

137Dėl bylinėjimosi išlaidų

13895. Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju nenustatyta pagrindo nukrypti nuo bendrųjų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių ir vadovautis CPK 93 straipsnio 4 dalies nuostatomis.

13996. Ieškovai prašė priteisti 9326,91 Eur turtinei ir neturtinei žalai atlyginti. Šiuo teismo sprendimu jiems priteista iš viso 1480,70 Eur (780,70 Eur turtinės ir 700 Eur neturtinės žalos atlyginimo). Vadinasi, patenkinta 16 proc. ieškinio reikalavimų, ir ieškovai turi teisę į 16 proc. pagrįstomis pripažintų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

14097. Paduodami ieškinį, ieškovai sumokėjo 210 Eur žyminio mokesčio, taip pat pateikė įrodymus, kad turėjo 1573 Eur (1210 Eur + 363 Eur) advokato pagalbos išlaidų (už ieškinio, dubliko parengimą ir atstovavimą teisme).

14198. Spręsdamas dėl prašomų atlyginti teisinės pagalbos išlaidų pagrįstumo ir šių išlaidų dydžio, teismas vadovaujasi CPK 98 straipsnio 2 dalyje, Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (nuo 2015 m. kovo 20 d. galiojanti Rekomendacijų redakcija) 2 punkte įtvirtintais kriterijais, atsižvelgia į Rekomendacijose nurodytus rekomendacinius maksimalius užmokesčio dydžius, atstovo galimas darbo ir laiko sąnaudas, parengtų procesinių dokumentų kiekį, pobūdį, turinį.

14299. Pagal Rekomendacijų 7, 8.2, 8.3, 8.19 punktų nuostatas, maksimalus atlygis už atsiliepimo ieškinį parengimą – 2,5, dubliko parengimą – 1,5, už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui, kitų teisinių paslaugų teikimo valandą – 0,1 Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje. Nagrinėjamu atveju bylinėjimosi išlaidos patirtos 2017 m. IV ketvirtyje, taigi remiamasi 2017 m. II ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje dydžiu – 838,70 Eur.

143100. Vadovaujantis pirmiau nurodytais kriterijais, ieškovų išlaidos už ieškinio, dubliko parengimą, taip pat advokato pasirengimą teismo posėdžiams ir atstovavimą juose (teismo posėdžių bendra trukmė – 4 val.) pripažintinos pagrįstomis visa apimtimi (CPK 98 straipsnio 2 dalis, Rekomendacijų 2 punktas). Ieškovams atsakovas turi atlyginti 16 proc. jų patirtų bylinėjimosi išlaidų, t. y. 285,28 Eur (1783 Eur x 16 proc.) (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

144Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 98, 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

145patenkinti ieškinį iš dalies.

146Priteisti iš atsakovo AB „Novaturas“ (juridinio asmens kodas 135567698) ieškovams I. M. (a. k. ( - ) ir G. M. (a. k. ( - ) solidariai 780,70 Eur turtinei žalai, 700 Eur neturtinei žalai atlyginti, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą 1480,70 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. birželio 27 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 285,28 Eur bylinėjimosi išlaidų.

147Kitą ieškinio dalį atmesti.

148Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant... 2. 1. Ieškovai 2017 m. birželio 19 d. kreipėsi su ieškiniu į teismą,... 3. 1.1. Ieškovai, tarpininkaujant kelionių agentūrai UAB „Krantas travel“,... 4. 1.2. Ieškovų pervežimo iš oro uosto į viešbutį metu iš autobuso bagažo... 5. 1.3. Ieškovų teigimu, atsakovas netinkamai įvykdė Turizmo paslaugų teikimo... 6. 1.4. Ieškovai nurodė, kad dėl sugadintų atostogų jie patyrė neigiamų... 7. 2. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad su ieškiniu nesutinka,... 8. 2.1. Dingus ieškovų bagažui, atsakovas įgyvendino jam CK 6.754 straipsnio 3... 9. 2.2. Pagal CK 6.755 straipsnio 2 dalį, jeigu paslaugų pagal sutartį teikimas... 10. 2.3. Ieškovai įsigijo turizmo paslaugų rinkinį (Turizmo įstatymo 2... 11. 2.4. Ieškovai nurodė, kad dingęs bagažo vienetas buvo registruotas oro... 12. 2.5. Oro vežėjo atsakomybė dėl bagažo dingimo ar sugadinimo yra ribojama.... 13. 2.6. Reglamente (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų... 14. 2.7. Vadovaujantis CK 6.754 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Turizmo paslaugų... 15. 2.8. Pagal CK 6.248 straipsnio 4 dalį, jeigu dėl žalos atsiradimo kaltas ir... 16. 2.9. Ieškovų pretenzijos turi būti įvertintos ir pagal protingumo... 17. 2.10. Ieškovai nurodo, kad, dingus bagažui, jų poilsis buvo sutrikdytas, jie... 18. 2.11. Ieškovai teigia, kad dingusiame bagaže buvo „asmeniniai ieškovų... 19. 2.12. Ieškovų reikalaujamos žalos dydis nėra pagrįstas įrodymais.... 20. 2.13. Atsakovas ir pervežimą vykdęs „Transalexbus“ ieškovų atstovui... 21. 2.14. Pagal CK 6.754 straipsnio 5 dalies nuostatas neturtinė žala atlyginama... 22. 2.15. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad, reikalaujant neturtinės... 23. 2.16. Atsakovų nuomone, reikalaujama atlyginti neturtinė žala neatitinka... 24. 3. Dublike ieškovai nurodė, kad atsiliepime į ieškinį atsakovo nurodytos... 25. 3.1. Iš karto, kai paaiškėjo bagažo dingimo faktas, t. y. atvykus į... 26. 3.2. Pagal CK 6.717 straipsnio 3 dalį turizmo paslaugų sutarčiai įvykdyti... 27. 3.3. Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad pagal CK 6.755 straipsnį jis turi... 28. 3.4. Atsakovas taip pat nepagrįstai remiasi 1990 m. rugsėjo 28 d.... 29. 3.5. Atsakovas nepagrįstai remiasi ir Monrealio konvencija, patvirtinta... 30. 3.6. Nagrinėjamu atveju atsakovas yra asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka... 31. 3.7. Atsakovas, teigdamas, kad nedelsdamas teikė ieškovams visokeriopą... 32. 4. Triplike atsakovas nurodė, kad:... 33. 4.1. Ieškovai nebuvo suinteresuoti dingusio bagažo paieška bei įvykio... 34. 4.2. CK 6.754 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad kelionės... 35. 4.3. Ieškovai nepagrįstai nurodė, kad vežimo orlaiviais taisyklės ir... 36. 4.4. Tiek Europos Parlamentas ir Taryba 2011 m. vasario 16 d. Reglamentu (ES)... 37. 4.5. Organizuota turistinė kelionė įvyko 2016 m. gruodžio 7-14 d., tačiau... 38. 5. Teismo posėdyje:... 39. 5.1. Ieškovų atstovas advokatas prašė ieškinį tenkinti, remdamasis... 40. 5.2. Atsakovo atstovė prašė ieškinį atmesti dėl atsiliepime ir triplike... 41. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 42. 6. Byloje nustatyta, kad atsakovas AB „Novaturas“ yra kelionių... 43. 7. 2016 m. lapkričio 24 d. Turizmo paslaugų teikimo sutartimi Nr. KN355089... 44. 8. Ieškovams 2016 m. gruodžio 7 d. atvykus į Tenerifės salą, juos pasitiko... 45. 9. Pervežimo oro uostas - viešbutis paslauga kartu su ieškovais naudojosi ir... 46. 10. Ieškovai, atvykę prie jų užsakyto viešbučio, pasiimdami bagažą iš... 47. 11. Atsakovo atstovė A. S. ir kiti tuo metu Tenerifės saloje dirbę atsakovo... 48. 12. Atsakovo atstovė taip pat paskambino į oro uoste esantį pamestų ir... 49. 13. Neatsiradus ieškovų bagažui, atsakovo atstovė 2016 m. gruodžio 7 d.... 50. 14. 2016 m. gruodžio 10 d. ieškovė, nuvykusi į Tenerifės policijos... 51. 15. Swedbank P&C Insurance AS Lietuvos filialas 2017 m. sausio 12 d.... 52. 16. 2017 m. birželio 19 d. ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 53. Dėl ginčo šalių teisinių santykių kvalifikavimo ... 54. 17. Nagrinėjamu atveju ieškovai savo reikalavimą dėl žalos atlyginimo... 55. 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluoti esminiai požymiai,... 56. 19. Nagrinėjamu atveju ieškovai yra fiziniai asmenys, atsakovas – juridinis... 57. Dėl atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų ... 58. 20. Tam, kad kelionių organizatoriui būtų taikoma civilinė atsakomybė dėl... 59. 21. Atsakovo veiksmų neteisėtumą ieškovai grindžia tuo, kad atsakovas... 60. 22. Teismas pripažįsta visiškai pagrįstais ieškovų argumentus, kad... 61. 23. Ieškovai įrodė patirtos žalos faktą – dingus bagažui, jie neteko... 62. 24. Bylos duomenų analizė teikia pagrindą pripažinti, kad tarp atsakovo... 63. 25. Nagrinėjamu atveju ieškovai reikalauja atsakovo, kuris yra verslininkas,... 64. 26. Apibendrinant išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad yra nustatytos... 65. Dėl atsakovo civilinės atsakomybės apimties... 66. 27. Atsakovas teigia, kad, atsižvelgiant į tai, jog tiek bagažo dingimo... 67. 28. Nagrinėjamo šalių ginčo aspektu pažymėtina tai, kad nėra teisės... 68. 29. CK 1.8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinės teisės normų... 69. 30. Atsakovo argumentai dėl Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. vasario 16... 70. 31. Reglamento (ES) Nr. 181/2011 2 straipsnyje nustatyta, kad šis Reglamentas... 71. 32. 1999 m. gegužės 28 d. Konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru... 72. 33. Teisėje galioja imperatyvi taisyklė, kad pagal analogiją negali būti... 73. 34. Minėta, kad specialių teisės aktų, reglamentuojančių vežėjo,... 74. 35. Atsakovas taip pat remiasi tuo, kad ieškovai įsigijo turizmo paslaugų... 75. 36. Sutiktina su atsakovu, kad nagrinėjamu atveju ieškovai įsigijo turizmo... 76. 37. Atsakovo teisingai pažymėta, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra... 77. 38. Nagrinėjamu atveju atsakovas galėtų remtis Monrealio konvencijoje... 78. 39. Apibendrinant išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad nagrinėjamu... 79. Dėl pagrindo atleisti atsakovą nuo civilinės atsakomybės arba ją mažinti... 80. 40. Atsakovas taip pat prašo atleisti jį nuo civilinės atsakomybės,... 81. 41. Pagal CK 6.754 straipsnio 2 dalies 2 punktą, kuriuo remiasi atsakovas,... 82. 42. Šiame teismo sprendime jau pasisakyta, kad atsakovas, būdamas... 83. 43. Atsakovas taip pat teigia, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas atleisti... 84. 44. Pagal CK 6.754 straipsnio 2 dalies 1 punktą kelionių organizatorius... 85. 45. Teismo proceso metu surinktų ir ištirtų bylos duomenų visumos analizė... 86. 46. Atsakovo teigimu, nagrinėjamu atveju, jeigu ieškovai būtų paisę... 87. 47. Pažymėtina, kad atsakovas remiasi bagažo vežimo taisyklėmis,... 88. 48. Išdėstytų motyvų pagrindu atmestini atsakovo argumentai, kad bagažas,... 89. 49. Apibendrinant išdėstytus motyvus, atsakovo argumentai dėl jo atleidimo... 90. Dėl ieškovų patirtos turtinės žalos ... 91. 50. Pripažintina teisiškai pagrįsta atsakovo pozicija, kad ieškovai,... 92. 51. Nagrinėjamu atveju ieškovai nurodė, kad dėl dingusio bagažo patyrė... 93. 52. Apie tai, kokius daiktus prarado ieškovai, netekę dingusio lagamino,... 94. 53. Reikšmingu įrodymu, iš kurio galima spręsti, kokius konkrečius daiktus... 95. 54. Dar vienas įrodymas – ieškovės 2016 m. gruodžio 10 d. Pareiškimas,... 96. 55. Teismo proceso metu ieškovų atstovas, klausiamas, ar ieškovai galėtų... 97. 56. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalies nuostatas, jeigu šalis nuostolių... 98. 57. Ieškovai teisingai nurodo, kad jie nagrinėjamo ginčo atveju turi... 99. 58. Nagrinėjamos bylos aspektu pabrėžtina tai, kad teismo siūlymas pateikti... 100. 59. Apie ieškovų patirtų turtinių nuostolių dydį teismas sprendžia... 101. 60. Ieškinyje nurodyta, kad dingusiame lagamine buvo 40 vienetų pypkių,... 102. 61. Pažymėtina, kad teismo proceso metu buvo ne kartą nurodyta, jog... 103. 62. Remdamasis pirmiau nurodytų bylos duomenų analize, teismas pripažįsta... 104. 63. Ieškovams pateikus įrodymus tik dėl trijų pypkių ir jų vertės,... 105. 64. Ieškovai taip pat prašo priteisti 126,91 Eur nuostolių dėl dingusiame... 106. 65. Atsižvelgiant į tai, kad 2016 m. gruodžio 10 d. Pareiškime policijai... 107. 66. Ieškovai nurodo, kad dingusiame bagaže buvo vaiko basutės, ieškovės... 108. 67. Ieškovų vaiko batukų buvimo dingusiame bagaže faktą patvirtina bylos... 109. 68. Teismo posėdžio metu ieškovų atstovas negalėjo nurodyti, kuris iš... 110. 69. Atsižvelgdamas į ieškovų teisinį statusą nagrinėjamoje byloje,... 111. 70. Ieškovai pateikė į bylą 2016 m. balandžio 10 d. Sterntaler čekį dėl... 112. 71. Pažymėtina, kad byloje nėra jokių duomenų, iš kurių teismas galėtų... 113. 72. Ieškovams nepateikus jokių įrodymų, kuriais remdamasis teismas galėtų... 114. 73. Ieškovai taip pat prašo priteisti 200 Eur nuostoliams dėl prarastos... 115. 74. Sutiktina su atsakovo argumentais, kad prie ieškinio pridėtas 2016 m.... 116. 75. 2016 m. gruodžio 10 d. Pareiškime policijai ieškovų konkretizuota, kad... 117. 76. Pažymėtina, kad, viešai prieinamais internetinės prekybos duomenimis, 5... 118. 77. Ieškovai taip pat prašo priteisti 2400 Eur dydžio nuostolius dėl... 119. 78. Ieškovų paaiškinimus, kad būtent šie papuošalai buvo dingusiame... 120. 79. Apibendrinant išdėstytus motyvus, bylos duomenų visumos analizė teikia... 121. 80. Šiame teismo sprendime jau pasisakyta, kad už ieškovų nuostolius dėl... 122. 81. Kartu nurodytina, kad, bylos duomenimis, ieškovų nuostolių, patirtų... 123. 82. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad iš Swedbank interneto puslapyje... 124. 83. Teismo proceso metu paaiškėjus aplinkybei, kad dalis ieškovų patirtos... 125. 84. Ieškovų atstovo teismo posėdyje išsakyti argumentai, kad šiuo atveju... 126. 85. Išdėstytų motyvų pagrindu ieškovams iš atsakovo priteistina 780,70... 127. Dėl neturtinės žalos ... 128. 86. Be turtinės žalos, ieškovai prašo priteisti jiems solidariai kaip... 129. 87. Pagal CK 6.754 straipsnio 5 dalį, jeigu dėl netinkamo sutarties vykdymo,... 130. 88. Šiame teismo sprendime pirmiau išdėstytos faktinės aplinkybės ir... 131. 89. Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją neturtinės žalos dydis nustatomas... 132. 90. Spręsdamas dėl ieškovams priteistinos neturtinės žalos dydžio,... 133. 91. Nagrinėjamu atveju, sprendžiant dėl ieškovams priteistinos neturtinės... 134. 92. Kita vertus, nagrinėjamoje byloje surinktų faktinių duomenų visumos... 135. 93. Išanalizavus ir įvertinus nagrinėjamoje byloje surinktų duomenų... 136. 94. Neturtinės žalos atlyginimas nagrinėjamu atveju priteisiamas ieškovams... 137. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 138. 95. Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos... 139. 96. Ieškovai prašė priteisti 9326,91 Eur turtinei ir neturtinei žalai... 140. 97. Paduodami ieškinį, ieškovai sumokėjo 210 Eur žyminio mokesčio, taip... 141. 98. Spręsdamas dėl prašomų atlyginti teisinės pagalbos išlaidų... 142. 99. Pagal Rekomendacijų 7, 8.2, 8.3, 8.19 punktų nuostatas, maksimalus... 143. 100. Vadovaujantis pirmiau nurodytais kriterijais, ieškovų išlaidos už... 144. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 98, 259, 260,... 145. patenkinti ieškinį iš dalies.... 146. Priteisti iš atsakovo AB „Novaturas“ (juridinio asmens kodas 135567698)... 147. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 148. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...