Byla 2-1704-192/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai Daukšaitei-Gavelienei, dalyvaujant ieškovui J. B., jo atstovui advokatui Mindaugui Vasiliauskui, atsakovo UAB ( - ) atstovui direktoriui G. S., atstovei advokato padėjėjai R. S., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo J. B. ieškinį atsakovui UAB ( - ) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „( - )" ieškovui 17377,20 Eur, 4039.61 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pripažinti negaliojančia 2013-12-05 Sutartį.

3Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2008-05-21 ieškovas J. B. su UAB "( - )" sudarė pirkimo pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti, jam nuosavybės teise priklausančią 5,0 ha dalį iš 18,83 ha žemės sklypo esančio Kauno r. sav. ( - ) k., o UAB "( - )", turto dalį nupirkti už 652 859,00 litų, iš kurių 592 859,00 litų prieš pasirašydami minėtą sutartį už savo turto dalį sumokėjo ieškovui, o likusius 60 000,00 litų UAB "( - )" liko skolinga ir įsipareigojo juos sumokėti ieškovui iki 2009 m. birželio mėn. 1 d. 2010-10-06, Kauno m. 21-ojo notaro biure ieškovas parašė pareiškimą, kuriuo sutiko, kad UAB „( - )" 2010-10-06 sutartimi perleistų nuosavybės teise priklausantį turtą pilnai neatsiskaičius su ieškovu, išliekant įsiskolinimui, ir, kad naujas nuosavybės teisių perėmėjas, UAB „( - )", perimtų visus įsipareigojimus pagal 2008-05-21 pirkimo pardavimo sutartį Nr. VL-2086. Minėta 2010-10-06 pirkimo pardavimo sutartimi UAB „( - )" ieškovui, J. B., įsipareigojo sumokėti UAB „( - )" įsiskolinimą - 60000 turtą sumokėti iki 2009-06-01, tačiau minėtų pinigų nesumokėjo, todėl UAB „( - )" 2010-10-06 sutartimi perėmus visus UAB „( - )" įsipareigojimus ieškovui, kartu perėmė pareigą sumokėti įsiskolinimą bei mokėti palūkanas. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.210 str. nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsiskaitymo už žemės sklypą terminas suėjo 2009-06-01, taigi iki bylos pateikimo teismui, t.y. iki 2014-01-23, palūkanos viso sudaro - 13 947,95 Lt. Atsakovas nesutikdamas su ieškovo pareikštu ieškiniu, pateikė atsiliepimą į ieškinį, kurį grindė 2013-12-05 sutartimi, kurioje nurodyta: Aš, J. B., a. k. ( - ), neturiu jokių pretenzijų įmonei UAB „( - )" į. k. ( - ), dėl žemės sklypo pirkimo pardavimo sutarties Nr. VL-2086. Kauno m. 21 Notaro biuro V. L. ir visais kitais pasirašytais dokumentais, darbais sutartimis su UAB„( - )" įmonės teisiškai įsigyto žemės sklypo ir kitų finansinių sandorių. Kauno r. Domeikavos apylinkės sen., ( - ) k. Kadastrinis Nr. 5217/0002:17, unikalus Nr. 5217-0002-0017. Ieškovas nurodė, kad niekada nėra pasirašęs, neketino pasirašyti ir iki ginčo sutarties pateikimo teismui nežinojo apie tokio turinio rašto egzistavimą. Pažymėjo, kad jis visada siekė skolos išieškojimo iš UAB „( - )", buvo susitikęs su UAB „( - )" vadovu ir tarėsi dėl skolos grąžinimo. Jam buvo nurodyta, kad skola bus grąžinta, kai J. B. sklypas bus atidalintas. Todėl 2013-12-05 tarp J. B. ir UAB „( - )" buvo sudaryta sutartis dėl žemės matavimo darbų, kurioje nurodyta, kad UAB „( - )" įmonė sutinka nemokamai be finansinio atlygio atlikti geodezinius matavimus, topografinę žemės sklypo nuotrauką, Kauno raj., Domeikavos k.v. ( - ) k., žemės sklypo unikalus Nr. 5217-0002-0017, kadastrinis Nr. 5217/0002:17, nuosavybės teise priklausančio J. B., a. k. ( - ), žemės sklypas susideda iš 178993 m2. J. B. a. k. ( - ), sutinka ir neprieštarauja, kad UAB „( - )" įmonė į. k, ( - ), atliks savo nuosavybės teise valdomo žemės sklypo Kauno r. Domeikavos sen., ( - ) k. Kad. Nr. 5217/0002:17, detaliojo ir specialiojo plano darbus pagal nustatytą V. L. notarinę naudojimosi tvarką su visais žemės sklypo bendrasavininkais. Toje sutartyje J. B. ranka įrašė: Aš sutariau su M. G. a. k. 300570042 UAB Žemės matavimai, kad mano sklypas u. n. 5217-0002-0017 bus atidalintas 12,8993 ha atskirus turtinius vienetus, 5ha bus UAB ( - ) įmonės į. k ( - ). Atkreipė dėmesį, kad ieškovui UAB „( - )" po aukščiau aprašytos sutarties (dėl žemės darbų), atsakovas pateikė ieškovui dar vieną egzempliorių, ir nurodė pasirašyti, nurodydamas, kad tai yra antrasis sutarties egzempliorius. Atsakovo atstovas G. S. po kompiuteriu atspausdintu tekstu, ranka surašė tekstą, kuriuo J. B. nurodo, kad su UAB „Žemės matavimai" jis susitarė, dėl žemės sklypo atidalinimo. Atsakovo atstovas J. B. nurodė, kad ginčo sutartis yra antras egzempliorius jų sudarytos sutarties dėl žemės matavimų darbų atlikimo, G. S. pats atsivežė paruoštas sutartis, o po ginčo sutartimi dar ir pats įrašė ranka tekstą, galimai siekdamas, kad J. B. nepastebėtų, kad tai yra ne tapati, o kita sutartis (kitokio turinio). Pažymėjo, kad po ginčo sutartimi J. B. nepasirašė, tai matyti ir iš atsakovo pateiktos sutarties, kurioje nurodyta „Pretenzijų ateitį nereikšiu J. B.", J. B. parašo nėra. J. B. pasirašė tik po ranka surašytu tekstu, kuriame nurodyta, kad J. B. susitarė dėl jam priklausančio žemės sklypo atidalinimo. J. B. neišreiškė valios ir nepatvirtino, kad jis pretenzijų neturi, o tiesiog nurodė, kad yra susitaręs dėl žemės sklypo atidalinimo darbų. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas ginčo sutartimi remiasi kaip dokumentu, patvirtinančiu, kad ieškovas atsisakė visų pretenzijų atsakovui (tarp jų ir skolos), todėl prašo teismo pripažinti ginčo sutartį negaliojančia. Akivaizdu, kad šiuo atveju, nebuvo esminio sutarties elemento - valios, o J. B. tiesiog patikėjo, kad tai yra antrasis sutarties dėl žemės matavimų atlikimo egzempliorius, kurio jis neskaitė, nes pasitikėjo UAB „( - )" vadovu. Atsižvelgiant į ieškovo amžių, teisinių žinių neturėjimą, į tai, kad sutartis ruošė atsakovas (savo kontoroje), mano, kad bylos duomenys patvirtina, kad A. B. dėl ginčo sutarties buvo suklaidintas. Be to, pagal CK 1.93 str. 3 d. įstatymų reikalaujamos notarinės formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį. Pagal CK 1.74 str. 1 d. 1 p. notarine forma turi būti sudaromi sandoriai dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą perleidimo ir daiktinių teisių bei nekilnojamojo daikto suvaržymo. Atsižvelgiant į tai, ginčo sutartis turėjo būti sudaryta notarine forma, nes jos pagrindu turėjo būti panaikinta RC žyma „Įsiskolinimas už įsigytą turtą" t. y. išregistruoti nekilnojamojo turto suvaržymai. Atsižvelgiant į tai, mano, kad ginčo sutartis turi būti pripažįstama negaliojančia.

4Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Atsiliepime nurodė, kad 2010 m. spalio 6 d. UAB „( - )" sutartimi pardavė jai nuosavybės teise priklausančią 32356/188300 dalį iš 18,8300 ha žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., ( - ) k., unikalus Nr. 5217-0002-0017, o atsakovas UAB „( - )" paminėtą turtą nupirko. Sutartis buvo patvirtinta Kauno miesto 21 - ojo notaro biuro notaro V. L., reg Nr. VL-3464. Sutarties dalyje „Žymos" buvo numatyta, jog kreditorius J. B. sutinka, kad UAB „( - )" perleistų turtą pilnai su juo neatsiskaičius, išliekant įsiskolinimui ir sutinka, kad naujasis savininkas UAB „( - )" perimtų visus įsipareigojimus pagal 2008-05-21 pirkimo - pardavimo sutartį Nr. VL-2086. Tačiau šiuo atveju atsakovas UAB „( - )" jokių finansinių įsipareigojimų pagal 2008-05-21 pirkimo - pardavimo sutartį Nr. VL-2086 iš UAB „( - )" 2010 m. spalio 6 d. sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu neperėmė. Tuo labiau, kad finansiniai įsipareigojimai ieškovui pagal 2008-05-21 pirkimo - pardavimo sutartį Nr. VL-2086 turėjo būti įvykdyti iki 2009 m. birželio 1 d., t.y. dar iki atsakovui įgyjant žemės sklypą. Atsakovas UAB „( - )" 2010 m. spalio 6 d. sutartimi pirko iš UAB „( - )" 32356/188300 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. 5217-0002-0017, esančio Kauno r. sav., ( - ) k., už 300000 Lt ir pilnai atsiskaitė su UAB „( - )" prieš pasirašant sutartį. Ieškovas nurodo, kad 2010-10-06 pirkimo pardavimo sutartimi UAB „( - )" ieškovui, liko skolingas 60000,00 litų. Be to, atsakovas įsipareigojo sumokėti šią sumą iki 2009-06-01. Tokie ieškovo argumentai, ne tik, kad nepagrįsti, bet ir nelogiški. Ieškovas teigia, kad atsakovas UAB „( - )" liko skolingas pagal 2010-10-06 pirkimo pardavimo sutartį. Tačiau esmė yra ta, kad 2010-10-06 atsakovas UAB „( - )" su ieškovu jokios sutarties nepasirašė. Minėta sutartis buvo sudaryta tarp UAB „( - )" ir atsakovo UAB „( - )". Minėta sutartimi taip pat nebuvo apspręsta dėl ieškovo teisių ar pareigų. Todėl ieškovas nepagrįstai nurodo, kad atsakovas skolingas jam pagal 2010-10-06 pirkimo pardavimo sutartį. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atsakovas UAB „( - )" žemės sklypą įgijo 2010-10-06 pirkimo pardavimo sutartimi iš UAB „( - )". Todėl jis jokiu būdu negalėjo įsipareigoti atsakovui sumokėti 60000 Lt iki 2009-06-11, nes žemės sklypas buvo įgytas daugiau nei po metų kai suėjo ieškovo nurodomas terminas skolai sumokėti. Kaip jau minėta, žemės sklypą 2008 m. gegužės 21 d. J. B. pardavė UAB „( - )", į. k. 133930072, ir kitiems pirkėjams. Tokiu būdu jei kas ir liko skolingas už žemės pirkimą, tai pirkėjai, o ne atsakovas UAB „( - )", kuris nebuvo sutarties šalimi. Todėl akivaizdu, kad ieškovas yra pareiškęs ieškinį netinkamam atsakovui. Pažymėjo, jog atsakovas UAB „( - )" su ieškovu jokių susitarimų nepasirašė ir įsipareigojimo sumokėti jam 60000 Lt sumą neprisiėmė. Priešingai nei teigia ieškovas, visi skoliniai įsipareigojimai pagal 2008 m. gegužės 21 d. sutartį sudarytą tarp jo ir UAB „( - )" liko UAB „( - )" atsakomybėje. Šias aplinkybes patvirtina ir tai, kad 2013 m. gruodžio 5 d. tarp atsakovo UAB „( - )" ir ieškovo J. B. buvo sudaryta ir pasirašyta sutartis, kurioje šalys susitarė, kad J. B. neturi jokių pretenzijų UAB „( - )" dėl žemės sklypo pirkimo pardavimo sutarties. Tą pačią dieną, t. y. 2013 m. gruodžio 5 d. ieškovas ir atsakovas sudarė ir dar vieną sutartį, kurioje numatė, kad: „UAB „( - )" įmonė į. k. ( - ), sutinka nemokamai be finansinio atlygio atlikti geodezinius matavimus, topografinę žemės sklypo nuotrauką Kauno r., Domeikavos k. v. kazimeravos k. žemės sklypo Unikalus Nr. 5217-0002-0017, Kadastrinis Nr. 5217/0002:17, nuosavybės teise priklausančio J. B. a.k. ( - ), žemės sklypo plotas susideda iš 178 993 m2. J. B. a.k. ( - ), sutinka ir neprieštarauja, kad UAB „ ( - )" įmonė į. k M074740, atliks savo nuosavybės teise valdomo žemės sklypo Kauno r. Domeikavos sen., ( - ) I kad. Nr. 5217/0002:17, detaliojo ir specialiojo plano ir darbus pagal nustatytą V. L. notarinę naudojimosi tvarką su visais žemės sklypo bendrasavininkais." Tokiu būdu ieškovui ir atsakovui tarpusavio susitarimu išsprendus žemės sklypo pirkimo pardavimo sutarties Nr. VL-2086 likusių įsipareigojimų įvykdymą, ieškovas nepagrįstai prašo priteisti skolą, kurios klausimas yra išspręstas. Atkreipė dėmesys ir į tai, kad atsakovas sutiko atlikti ieškovo žemės sklypo geodezinius matavimus tik dėl geranoriškumo ir suprantant, kad ieškovas negalės išsiieškoti skolos iš tikrojo skolininko UAB „( - )", o ne dėl to, kad sutiko su skola. Pažymėtina, kad ieškovas yra pasirašęs po abiem sutartimis ir tai matyti iš pateiktų sutarčių, todėl ieškovas nepagrįstai nurodo, kad ieškovas „niekada nėra pasirašęs (neketino pasirašyti) tokio turinio rašto/sutarties", kadangi 2013 m. gruodžio 5 d. sutartis patvirtina priešingas aplinkybes. Pažymėjo, kad ieškovas 2013 m. gruodžio 5 d. sutartys buvo sudarytos laisva valia, dalyvaujant abiems šalims, sutariant dėl sutarčių sąlygų, todėl ieškovas nepagrįstai ginčija sutartį, kurią jis pats pasirašė ir pats sutarė dėl jos sąlygų. Pabrėžė, kad ieškovas klaidina teismą, kad jis „visada siekė skolos išieškojimo iš UAB„( - )", kadangi tai yra visiška netiesa ir apie tokį ieškovo reikalavimą atsakovas sužinojo tik jam gavus ieškinio kopiją. Šias aplinkybes patvirtina ir tai, kad ieškovo prašoma priteisti skola atsirado dar 2008-05-21, o ieškinys yra pareikštas po šešių metų. Tokiu būdu jeigu ieškovas būtų siekęs išsiieškoti iš atsakovo skolą, tai jis tą būtų padaręs jau seniai. Pažymėtina jog, abi paminėtos sutartys yra šalių pasirašytos ir nėra nuginčytos ir/ar pripažintos negaliojančiomis ir ieškovas jų teisėtumo iki šiol neginčijo. Tokiu būdu ieškovas 2013 m. gruodžio 5 d. laisva valia sudarytomis sutartimis patvirtino, kad jokių pretenzijų dėl žemės sklypo pardavimo neturi. Todėl ieškovas nepagrįstai reikalauja iš atsakovo sumokėti 60000 Lt, kadangi pats ieškovas patvirtino, kad pretenzijų atsakovui dėl žemės sklypo pirkimo pardavimo sutarties Nr. VL-2086 neturi. Visiškai nepagrįstas ieškovo reikalavimas priteisti palūkanas, kadangi pirma, atsakovas ieškovui nėra skolingas, antra, 60000 Lt skolą grąžinti ieškovui įsipareigojo UAB „( - )", o ne atsakovas, todėl atsakovui nesant 2008-05-21 pirkimo pardavimo sutarties Nr. VL-2086 šalimi, ieškovo reikalavimas dėl palūkanų priteisimo yra nepagrįstas. Mano, jog šios bylos nagrinėjamu atveju, ieškovas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ir nesąžiningai siekia savo interesų patenkinimo pareikšdamas ieškinį netinkamam atsakovui vien tik dėl to, jog žino, kad UAB „( - )" yra likviduota ir jis neturi galimybės išsiieškoti skolos iš tikrojo skolininko. Nurodė ir tai, kad ieškovas būdamas UAB „( - )" kreditoriumi turėjo galimybę apginti savo teises bei teisėtus interesus UAB „( - )" bankroto byloje, tačiau to nepadarė.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Nustatyta, kad 2008-05-21 ieškovas J. B. su UAB "( - )" sudarė pirkimo pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti, jam nuosavybės teise priklausančią 5,0 ha dalį iš 18,83 ha žemės sklypo esančio Kauno r. sav. ( - ) k., unikalus Nr. 5217-0002-0017, o UAB "( - )", savo turto dalį nupirkti už 652 859,00 litų, iš kurių 592 859,00 litų prieš pasirašydami minėtą sutartį už savo turto dalį sumokėjo ieškovui, o likusius 60 000,00 litų UAB "( - )" liko skolinga ir įsipareigojo juos sumokėti ieškovui iki 2009 m. birželio mėn. 1 d. Iš sutarties turinio taip pat nustatyta, kad pardavėjas įsipareigojo gavęs visus pinigus už parduotą turtą per 5 (penkias) darbo dienas parašyti pareiškimą, paliudytą notaro, kad yra gavęs pinigus (I t., b.l. 8).

72010 m. spalio 6 d. UAB „( - )" sutartimi pardavė jai nuosavybės teise priklausančią 32356/188300 dalį iš 18,8300 ha žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., ( - ) k., unikalus Nr. 5217-0002-0017, o atsakovas UAB „( - )" paminėtą turtą nupirko. Sutartis buvo patvirtinta Kauno miesto 21 - ojo notaro biuro notaro V. L., reg Nr. VL-3464. Sutarties dalyje „žymos" numatyta, jog kreditorius J. B. sutinka, kad UAB „( - )" perleistų turtą pilnai su juo neatsiskaičius, išliekant įsiskolinimui ir sutinka, kad naujasis savininkas UAB „( - )" perimtų visus įsipareigojimus pagal 2008-05-21 pirkinio - pardavimo sutartį Nr. VL-2086. Pagrindas: 2010-10-06 Kauno m. 21-ojo notaro V. L. patvirtintas pareiškimas reg. Nr. VL-3453 (I t., b.l. 12).

8Bylos medžiagoje esantis 2010-10-06 Kauno m. 21-ojo notaro V. L. patvirtintas pareiškimas reg. Nr. VL-3453, patvirtina, kad J. B. sutiko, kad UAB „( - )", įm. kodas 133930072, parduotų jai nuosavybės teise priklausančias 32356/188300 dalis iš 18,8300 ha žemės sklypo esančio Kauno r. sav. ( - ) k., unikalus numeris: 5217-0002-0017, kadastrinis adresas: 5217/0002:17 Domeikavos k.v., nors pagal 2008-08-27 patvirtintą pirkimo pardavimo sutartį VL-2086 už minėtą turtą J. B. yra likęs įsiskolinimas, taip pat sutinku, kad naujasis savininkas „( - )“, įm. kodas ( - ), perimtų visus įsipareigojimus pagal 2008-05-21 patvirtintą pirkimo pardavimo sutartį VL-2086. Pretenzijų neturi (I t., b.l. 125).

9Teismui pateikta 2013-12-05 sutartis, kurioje nurodyta, kad J. B. neturi jokių pretenzijų įmonei UAB „( - )" į. k. ( - ), dėl žemės sklypo pirkimo pardavimo sutarties Nr. VL-2086. Kauno m. 21 Notaro biuro V. L. ir visais kitais pasirašytais dokumentais, darbais sutartimis su UAB „ ( - ) " įmonės teisiškai įsigyto žemės klypo ir kitų finansinių sandorių. Kauno r. Domeikavos apylinkės sen., ( - ) k. Kadastrinis Nr. 5217/0002:17, unikalus Nr. 5217-0002-0017. Po šiuo sutarties tekstu pasirašęs UAB ( - ) direktorius G. S., prie J. B. pavardės parašo nėra. Žemiau ranka padarytas prierašas: Aš sutariau su M. G. a. k. 300570042 UAB Žemės matavimai, kad mano sklypas unikalus 5217-0002-0017 bus atidalintas į 12,8993 ha atskirus turtinius vienetus 5 ha bus UAB“ ( - ) įmonės“ į. k ( - ). J. B. a./k( - ) J. B. parašas 2013 12 05 (I t., b.l. 62, II t., b.l. 5).

10Taip pat teismui pateikta 2013-12-05 sutartis, kuria UAB ,,( - )", į.k. ( - ), sutinka nemokamai be finansinio atlygio atlikti geodezinius matavimus, topografinę žemės sklypo nuotrauką Kauno raj., Domeikavos k.v. ( - ) k., žemės sklypo unikalus Nr. 5217-0002-0017, kadastrinis Nr. 5217/0002:17, nuosavybės teise priklausančio J. B., a.k. ( - ), žemės sklypo plotas susideda iš 178993 m2. J. B., a.k. ( - ), sutinka ir neprieštarauja, kad UAB „( - )", į.k. ( - ), atliks savo nuosavybės teise valdomo žemės sklypo Kauno r. Domeikavos sen., ( - ) k., kad. Nr.5217/0002:17, detaliojo ir specialiojio plano darbus pagal nustatytą V. L. notarinę naudojimosi tvarką su visais žemės sklypo bendrasavininkais. Sutartis pasirašyta J. B. ir UAB „( - )“ direktoriaus G. S.. Šioje sutartyje ranka padarytas prierašas „Aš sutariau su M. G. a. k. 300570042 UAB Žemės matavimai, kad mano sklypas u.n. 5217-0002-0017 bus atidalintas 12,8993 ha atskirus turtinius vienetus 5 ha bus UAB“ ( - ) įmonės“ į. k ( - ). J. B. ( - ) parašas 2013 12 05 (II t., b.l. 4).

11Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „( - )“ 17377.20 Eur skolos, 4039.61 Eur palūkanų, bei 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Atsakovo atstovai nurodė, kad UAB ( - ) 2010-10-06 pirkimo-pardavimo sutartimi neperėmė finansinių įsipareigojimų pagal 2008-05-21 pirkimo pardavimo sutartį VL-2086, kadangi toks susitarimas 2010-10-06 pirkimo-pardavimo sutartyje tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) nebuvo nurodytas, 2008-05-21 pirkimo pardavimo sutartis VL-2086 nebuvo šios sutarties priedas, o ieškovas nėra šios sutarties šalis.

13Pagal CK 6.193 straipsnio 1 dalies nuostatą, sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties tekstu, kad svarbiausia yra tai, kokių tikslų ir teisinių padarinių siekė šalys; surašytų dokumentų prasmė turi būti nustatoma pagal tai, kokio turinio veiksmai buvo įforminti, ar jais siekta sukurti šalims tarpusavio teises ir pareigas ir kokias būtent (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-106/2002; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2000; 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2004; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; kt.).

14Kaip jau minėta, 2010-10-06 pirkimo-pardavimo sutarties dalyje „Žymos“ nurodyta, kad kreditorius J. B. sutinka, jog UAB „( - )“ perleistų turtą pilnai su juo neatsiskaičius, išliekant įsiskolinimui ir sutinka, kad naujasis savininkas UAB „( - )“ perimtų visus įsipareigojimus pagal 2008 m. gegužės 21 d. pirkimo pardavimo sutartį Nr. VL-2086.

15Teismas susipažinęs su rašytine bylos medžiaga ir išklausęs dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimus, sprendžia, kad, nors šios 2010-10-06 pirkimo-pardavimo sutarties ieškovas ir nėra pasirašęs, tačiau UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ sutartyje nurodydami, kad ieškovas sutinka, kad turtas butų perleistas UAB „( - )“ visiškai neatsiskaičius pagal pradinę sutartį ir naujasis savininkas UAB „( - )“ perimtų visus įsipareigojimus pagal 2008 m. gegužės 21 d. pirkimo pardavimo sutartį Nr. VL-2086, aiškiai išreiškė valią dėl įsipareigojimų pagal šią sutartį perleidimo/perėmimo. Kitaip tariant, teismas sprendžia, kad UAB „( - )“, patvirtindamas 2010-10-06 pirkimo-pardavimo sutartį, sutiko perimti visus įsipareigojimus, kilusius iš pirkimo pardavimo sutarties Nr. VL-2086, taigi ir perimti 60000 Lt skolą. Tai, kad tarp šalių vis dėlto susiklostė prievoliniai skoliniai santykiai, patvirtina ir UAB „( - )“ atstovų nurodyti argumentai, kad ieškovas ir atsakovas jau yra išsprendę skolos grąžinimo klausimą 2013-12-05 susitarimu, kuriame J. B. nurodo neturįs jokių pretenzijų atsakovui dėl žemės sklypo pirkimo pardavimo sutarties Nr. VL-2086. Be to, teismo nuomone, akivaizdu, jog ieškovas, kaip kreditorius, nebūdamas įsitikinęs, kad UAB „( - )“ perims iš UAB „( - )“ įsipareigojimą sumokėti likusią skolos dalį 60000 Lt, su UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ sudaromu sandoriu nebūtų sutikęs, todėl atsakovo argumentai, kad UAB ( - ) 2010-10-06 pirkimo-pardavimo sutartimi įsipareigojimų pagal 2008 m. gegužės 21 d. pirkimo pardavimo sutartį Nr. VL-2086 neperėmė, atmestini kaip nepagrįsti.

16Tokios pačios pozicijos laikėsi ir Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2A-67/2014, kurioje taip pat buvo sprendžiamas klausimas ar UAB „( - )“ pirkdamas žemės sklypą iš UAB „( - )“, taip pat perėmė ir įsipareigojimą iš UAB „( - )“ sumokėti likusią skolos dalį pagal pirminę žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį.

17Kaip jau minėta, atsakovas nesutikdamas su ieškinio reikalavimais, nurodo, kad ieškovas ir atsakovas tarpusavio susitarimu, laisva valia išsprendė skolos gražinimo klausimą, t.y. susitarė, kad ieškovas atliks atsakovui, jo žemės sklypo geodezinius matavimus bei topografinę žemės sklypo nuotrauką, o ieškovas dėl to atsisako visų pretenzijų dėl žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį Nr. VL-2086 (II t., b.l. 17). Savo atsikirtimus grindžia 2013-12-05 susitarimu, kuriuo ieškovas J. B. nurodo neturįs jokių pretenzijų atsakovui dėl žemės sklypo pirkimo pardavimo sutarties Nr. VL-2086.

18Ieškovas teismo prašo šį susitarimą CK 1.90 straipsnio pagrindu pripažinti negaliojančiu kaip sudarytą suklydimo įtakoje. Nurodo, kad tokio turinio dokumento nepasirašė ir neketino pasirašyti, manė, kad pasirašo susitarimo dėl kadastrinių matavimų atlikimo antrąjį egzempliorių.

19Dėl suklydimo sudaryto sandorio pripažinimą negaliojančiu reglamentuoja CK 1.90 straipsnis. Suklydimas – tai neteisingas sudaromo sandorio suvokimas, suklydimo atveju neteisingai suvokiamas sandorio turinys arba neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį. Dėl suklydimo sudaryti sandoriai turi valios trūkumų, ją nulemia neteisingai suvoktos esminės sandorio aplinkybės arba netiksli valios išraiška. Esminiu laikytinas suklydimas dėl svarbių sudariusiam sandorį asmeniui aplinkybių, kurias teisingai suvokdamas, sandorio nebūtų sudaręs. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, jog suklydimas buvo esminis, t. y. konstatuojama dėl suklydimo fakto ir jo esmingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje E. M. v. R. K., bylos Nr. 3K-3-585/2006; 2008 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje J. G. v. S. M., bylos Nr. 3K-3-504/2008; 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje J. S. v. S. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-531/2009; kt.). Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas, atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius. Protingumas reikalauja, jog asmuo, abejojantis dėl savo atliekamo veiksmo teisinės reikšmės ir jo galimų teisinių padarinių, prieš atlikdamas tą veiksmą pasikonsultuotų su teisininku arba apskritai susilaikytų nuo tokio veiksmo atlikimo. Jeigu asmuo to nepadaro, jis elgiasi neapdairiai ir neatidžiai, o veikdamas tokiu būdu jis pats prisiima ir galimus neigiamus savo veiksmų padarinius. Kai suklydimas yra tik suklydusios sandorio šalies neapgalvotos rizikos ar jos neatsargumo rezultatas, pripažinti sutartį negaliojančia nėra teisinio pagrindo, nes tokiu atveju šalies suklydimo negalima pateisinti. Teisių ir pareigų klaidingas įsivaizdavimas negali būti pripažintas suklydimu, jeigu jis įvyko dėl sandorio šalies neapdairumo, neatidumo ar nerūpestingumo. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio šalies amžių, išsilavinimą, sandorio sudarymo aplinkybes ir kitas svarbias aplinkybes.

20Teismas, susipažinęs su 2013-12-05 tarp ieškovo ir atsakovo sudarytų 2 sutarčių tekstais, išklausęs šalių paaiškinimus, sprendžia, kad byloje esantys įrodymai leidžia daryti išvadą, jog J. B. ginčo dokumentą, kuriuo nurodo neturįs pretenzijų atsakovui pagal žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį Nr. VL-2086, pasirašė suklysdamas, t.y. manydamas, kad pasirašo kitos 2013-12-05 sutarties (dėl geodezinių matavimų ir topografinės nuotraukos atlikimo) antrąjį egzempliorių.

21Teismas tokią išvadą daro atsižvelgdamas į byloje esančiu įrodymus. Atkreiptinas dėmesys, kad papildomas įrašas ant ginčijamo dokumento padarytas atsakovo atstovo G. S. ranka (tą patvirtino ir atsakovo atstovas bylą nagrinėjant iš esmės), ginčo dokumente ieškovo parašas yra tik po šiuo papildomu prierašu (apie kadastrinius matavimus), po spausdintu tekstu (nurodančiu, kad ieškovas pretenzijų neturi) parašo nėra (II t., b.l. 5), tuo tarpu kitoje tą pačią dieną sudarytoje sutartyje (dėl geodezinių matavimų ir topografinės nuotraukos atlikimo) įrašas padarytas ieškovo ranka, o parašai padėti tiek po spausdintu, tiek po ranka parašytu tekstu (II t., b.l. 4). Tai patvirtina ieškovo teiginius, kad ginčijamą sutartį papildomu prierašu pildė atsakovo atstovas, o jam sutartis buvo tik pateikta pasirašyti, kad galėjo suklaidinti ieškovą, manant, kad jis pasirašo antrąjį sutarties egzempliorių. Be to, šiuo atveju, reikšminga teismas laiko aplinkybę, kad šalys nebuvo notariškai patvirtinę įsiskolinimo už įgytą daiktą išnykimo, kaip to reikalauja 2008-05-21 sklypo pirkimo pardavimo sutartis Nr. VL-2086 (I t., b.l. 8, 130). Pažymėtina ir tai, kad atsakovas ieškovui buvo skolingas ženklią pinigų sumą, t.y. 60000 Lt, tuo tarpu šios sumos atsisakymas už žemės sklypo, kurio dalis priklauso tiek ieškovui tiek atsakovui (I t., b.l. 127), kadastrinių matavimų bei topografinės nuotraukos atlikimą, kelia pagrįstų abejonių. Paminėtina, kad ieškovas pats 2012-06-18 kreipėsi į IĮ Geodeziniai matavimai ir projektavimas dėl kadastrinių matavimų žemės sklypui atlikimo (II t., b.l. 132). Liudytojas M. G. nurodė, kad 2014 metais IĮ Geodeziniai matavimai ir projektavimas pertvarkyta į UAB Požeminių tinklų statyba ir pakeitė veiklą, todėl matavimus atliko įmonė UAB Žemės matavimai. Žemės sklypo matavimai atlikti, tačiau byloje trūksta visų bendrasavininkų parašų. Liudytojas patvirtino, kad darbus užsakė J. B., už atliktą darbą įsipareigojo sumokėti taip pat J. B., tačiau atsiskaityta nebuvo nes 2013-12-30 sutartis buvo pratęsta (II t., b.l. 132). Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas į UAB Žemės matavimai dėl atsiskaitymo kreipėsi tik bylą nagrinėjant teisme, t.y. 2015-02-16 (II t., b.l. 131).

22Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir 2013-12-05 sutartis, kuria J. B. a. k. ( - ), nurodė, kad neturi jokių pretenzijų įmonei UAB „( - )" į. k. ( - ), dėl žemės sklypo pirkimo pardavimo sutarties Nr. VL-2086, pripažintina negaliojančia, kaip sudaryta suklydimo įtakoje (CK 1.90 str.).

23Teismui nustačius, kad UAB ( - ) perėmė UAB ( - ) įsipareigojimus pagal 2008-05-21 pagal žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį Nr. VL-2086, ir neturint duomenų, kad 60000 Lt įsiskolinimas sumokėtas, iš UAB ( - ) ieškovo naudai priteistina 60 000 Lt/ 17377,20 Eur skola.

24Ieškovas taip pat prašo priteisti 13947,95 Lt palūkanų bei 5 % dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš atsakovo.

25Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.210 str. nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. CK 6.37 str. 2 d. nustato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

26CK 6.37 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos procesinės palūkanos, kurių paskirtis yra skatinti operatyvų teismo sprendimo įvykdymą. Ši įstatymo formuluotė leidžia daryti išvadą, jog skolininko pareiga mokėti palūkanas yra privaloma ir, esant kreditoriaus reikalavimui, teismas negali jos panaikinti. Pagrindas priteisti kreditoriui palūkanas yra skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Kadangi bylinėjimosi laikotarpiu skolininkas naudojasi kreditoriaus lėšomis, gauna iš to naudos bei pažeidžia kreditoriaus interesus, todėl privalo mokėti įstatymo ar šalių sutartimi nustatytas palūkanas. Teismo procesui prasidėjus, skolininkas turi būti suinteresuotas jo nevilkinti, o teismui priteisus skolą, greičiau ją grąžinti kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismonutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007). CK 6.210 straipsnyje nustatytos palūkanos už termino piniginei prievolei įvykdyti praleidimą yra palūkanos, kuriomis kompensuojami kreditoriaus nuostoliai, atsiradę piniginės prievolės neįvykdžius laiku. Įstatymų leidėjas preziumuoja, kad tokie nuostoliai atsiranda dėl fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku, ir numato jų minimalų kompensavimą (CK 6.260 str. 2 d., 6.261 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog skolininkas iki visiško prievolės įvykdymo naudojasi kreditoriaus pinigais, todėl privalo už termino prievolei įvykdyti praleidimą mokėti sutarties ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, nepriklausomai nuo skolininko kaltės (CK 6.37, 6.210, 6.261 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismonutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-888/2003; Nr. 3K-3-233/2006; Nr. 3K-3-553/2008; Nr. 3K-3-595/2008;Nr. 3K-3-283/2012). Iki bylos iškėlimo teisme dienos skolininkui gali būti skaičiuojamos (priteisiamos) kompensacinės palūkanos už naudojimąsi kreditoriaus pinigais (CK 6.210, 6.261 str.), o iškėlus civilinę bylą – procesinės palūkanos (CK 6.37, 6.210 str.). Procesinėms palūkanoms skaičiuoti ir priteisti būtinos dvi pagrindinės sąlygos: bylos iškėlimo teisme faktas ir kreditoriaus reikalavimas priteisti procesines palūkanas. Priteisiant procesines palūkanas būtina nustatyti: kada iškelta civilinė byla, kokio dydžio procesinės palūkanos turi būti priteistos konkrečiu atveju (šalių sutartas ar įstatyme nustatytas dydžio tarifas) bei nuo kokios sumos jos turi būti priteisiamos (CPK 137 str. 1 d.,CK 6.210 str.). Civilinio kodekso 6.210 straipsnio nuostatose nustatytas palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Skolininko vėlavimo įvykdyti prievolę atveju kreditorius visada turi teisę reikalauti palūkanų, taip kompensuojant įstatymų leidėjo pripažįstamus patirtinus ir neįrodinėtinus minimalius nuostolius.

27Taigi UAB ( - ) perėmus UAB ( - ) įsipareigojimą pagal 2008-05-21 pagal žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį Nr. VL-2086 dėl 60 000 Lt skolos iki 2009-06-01 sumokėjimo, t.y. perėmus skolinį įsipareigojimą, kurio mokėjimo terminas jau buvo suėjęs, UAB ( - ) perėmė ir pareigą mokėti kompensacines palūkanas už termino piniginei prievolei įvykdyti praleidimą, skaičiuojamas nuo 2009-06-01 iki kreipimosi į teismą dienos 2014-01-23, t.y. 13 947,95 Lt/4039,61 Eur. Todėl ši suma taip pat priteistina iš atsakovo.

28CK 6.37 str. 2 d. nustato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo (2014-01-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

29Ieškinį tenkinus, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 840,85 eurų atstovavimo išlaidų (I t., b.l. 18, 115) bei 164,74 Eur (555 Lt) žyminio mokesčio išlaidos (I t., b.l. 4, 23).

30Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo mokėtina žyminio mokesčio dalis buvo atidėta iki galutinio teismo sprendimo priėmimo, atidėta žyminio mokesčio dalis (523,92 Eur) priteistina iš atsakovo valstybei.

31Valstybė šioje byloje patyrė 7,87 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, šios išlaidos taip pat priteistinos iš atsakovo valstybės naudai (CPK 88 str. 3 p., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259-260, 268, 269, 270 straipsniais,

Nutarė

33ieškinį tenkinti visiškai.

34Priteisti iš atsakovo UAB „( - )", įm.k ( - ), ieškovui J. B., a.k. ( - ), 17377,20 Eur (septyniolika tūkstančių tris šimtus septyniasdešimt septynis eurus 20 ct) skolos, 4039,61 Eur (keturis tūkstančius trisdešimt devynis eurus 61 ct) palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-01-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1005,59 Eur (vieną tūkstantį penkis eurus 59 ct) bylinėjimosi išlaidų.

35Pripažinti negaliojančia 2013-12-05 sutartį, kurioje J. B., a. k. ( - ), nurodė, jog neturi jokių pretenzijų įmonei UAB „( - )" į. k. ( - ), dėl žemės sklypo pirkimo pardavimo sutarties Nr. VL-2086.

36Priteisti iš atsakovo UAB „( - )", įm.k ( - ), valstybei 531,79 Eur (penkis šimtus trisdešimt vieną eurą 79 ct). Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

37Šalys turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai... 2. ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „( - )" ieškovui... 3. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2008-05-21 ieškovas J. B. su UAB "( - )"... 4. Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Atsiliepime nurodė, kad 2010 m. spalio 6 d.... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Nustatyta, kad 2008-05-21 ieškovas J. B. su UAB "( - )" sudarė pirkimo... 7. 2010 m. spalio 6 d. UAB „( - )" sutartimi pardavė jai nuosavybės teise... 8. Bylos medžiagoje esantis 2010-10-06 Kauno m. 21-ojo notaro V. L. patvirtintas... 9. Teismui pateikta 2013-12-05 sutartis, kurioje nurodyta, kad J. B. neturi jokių... 10. Taip pat teismui pateikta 2013-12-05 sutartis, kuria UAB ,,( - )", į.k. ( - ),... 11. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „( - )“... 12. Atsakovo atstovai nurodė, kad UAB ( - ) 2010-10-06 pirkimo-pardavimo sutartimi... 13. Pagal CK 6.193 straipsnio 1 dalies nuostatą, sutartys turi būti aiškinamos... 14. Kaip jau minėta, 2010-10-06 pirkimo-pardavimo sutarties dalyje „Žymos“... 15. Teismas susipažinęs su rašytine bylos medžiaga ir išklausęs... 16. Tokios pačios pozicijos laikėsi ir Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje... 17. Kaip jau minėta, atsakovas nesutikdamas su ieškinio reikalavimais, nurodo,... 18. Ieškovas teismo prašo šį susitarimą CK 1.90 straipsnio pagrindu... 19. Dėl suklydimo sudaryto sandorio pripažinimą negaliojančiu reglamentuoja CK... 20. Teismas, susipažinęs su 2013-12-05 tarp ieškovo ir atsakovo sudarytų 2... 21. Teismas tokią išvadą daro atsižvelgdamas į byloje esančiu įrodymus.... 22. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir 2013-12-05... 23. Teismui nustačius, kad UAB ( - ) perėmė UAB ( - ) įsipareigojimus pagal... 24. Ieškovas taip pat prašo priteisti 13947,95 Lt palūkanų bei 5 % dydžio... 25. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.210 str. nustatyta, kad terminą... 26. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos procesinės palūkanos, kurių... 27. Taigi UAB ( - ) perėmus UAB ( - ) įsipareigojimą pagal 2008-05-21 pagal... 28. CK 6.37 str. 2 d. nustato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo... 29. Ieškinį tenkinus, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos ieškovo turėtos... 30. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo mokėtina žyminio mokesčio dalis buvo... 31. Valstybė šioje byloje patyrė 7,87 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259-260,... 33. ieškinį tenkinti visiškai.... 34. Priteisti iš atsakovo UAB „( - )", įm.k ( - ), ieškovui J. B., a.k. ( - ),... 35. Pripažinti negaliojančia 2013-12-05 sutartį, kurioje J. B., a. k. ( - ),... 36. Priteisti iš atsakovo UAB „( - )", įm.k ( - ), valstybei 531,79 Eur (penkis... 37. Šalys turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...