Byla 2S-754-392/2019
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 19 d. nutarties proceso atnaujinimo klausimu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs Z. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 19 d. nutarties proceso atnaujinimo klausimu,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gegužės 24 d. sprendimu nusprendė: Priteisti iš atsakovo Z. V. 23 169, 60 Eur žalai atlyginti, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (23 169,60 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2014-12-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės „FF lizingas“ naudai; Priteisti iš atsakovo Z. V. 4 694,95 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Skomė“ naudai; Priteisti iš atsakovo Z. V. 72,73 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybės naudai.

52.

6Atsakovas Z. V. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-429-466/2017 remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 4 punktais.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

83.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. vasario 19 d. nutartimi nutarė atsisakyti atnaujinti Vilniaus miesto apylinkės teisme išnagrinėtos civilinės bylos Nr. Nr. 2-429-466/2017 procesą.

104.

11Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu teismas nurodė, kad naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, sudarančiomis proceso atnaujinimo pagrindą, pareiškėjas laiko įsiteisėjusią Lietuvos apeliacinio teismo 2018 11 07 nutartį, priimtą išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2-1498-241/2018, kuria teismas atmetė bankroto administratoriaus - UAB „Admivita“ prašymą dėl buvusio bankrutavusios UAB „FF lizingas“ vadovo Z. V. teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimo. Civilinės bylos Nr. 2-429-466/2017 dalykas - atsakovo Z. V., kaip buvusio UAB „FF lizingas“ vadovo civilinė atsakomybė dėl aiškiai nenaudingo jo vadovaujamos įmonės sandorio su UAB „Palviga“ sudarymo. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 11 07 nutartyje, priimtoje išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2-1498-241/2018, išnagrinėtas Lietuvos Respublikos ĮBĮ 10 str. 14 d. numatytų sankcijų (Teismas savo iniciatyva, administratoriaus arba įmonės kreditoriaus (kreditorių), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, motyvuotu prašymu gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, jeigu šis asmuo privalėdamas pagal įstatymą: nepateikė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo arba pavėlavo jį pateikti per šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus terminus, po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neperdavė turto ir (ar) dokumentų, vengė pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdė procedūroms) taikymo šios prašymo pareiškėjui Z. V. klausimą. Civilinėje byloje Nr. 2-1498-241/2018 nėra pasisakyta dėl Z. V. vadovaujamos UAB „FF lizingas“ sudarytų sandorių. Tad paminėtų bylų reikalavimų dalykai, pagrindai ir ribos nesusiję. Lietuvos apeliacinis teismas byloje Nr. 2-1498-241/2018 nepanaikino Vilniaus apygardos teismo 2013 09 10 nutarties (civ. byla Nr. B2-4988-560/2013) dėl UAB „FF lizingas“ bankroto bylos iškėlimo ir UAB „Admivita“ paskyrimo šios bendrovės administratoriumi (Lietuvos apeliacinis teismas 2013 11 13 nutartimi, priimta išnagrinėjus civ. bylą Nr. 2-2520/2013, Vilniaus apygardos teismo 2013 09 10 nutartį paliko nepakeistą). Šiuo metu tebeegzistuoja visi atsakovo Z. V. civilinės atsakomybės dėl žalos, konstatuotos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 05 24 sprendimu (civ. byla Nr. 2-429-466/2017) pagrindai, nė vieno iš paminėtoje byloje ieškinį pareiškusio ieškovo įgalinimai tokiam veiksmui atlikti nėra panaikinti. Tad Lietuvos apeliacinio teismo 2018 11 07 nutartyje, priimtoje išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2-1498-241/2018, konstatuotos aplinkybės nesudaro pagrindo civilinės bylos Nr. 2-429-466/2017 procesui atnaujinti.

125.

13Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 3 ir punktų pagrindu nurodė, jog pareiškėjas teigia, kad Lietuvos apeliaciniam teismui išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2-1498-241/2018, nustatyti žinomai melagingi bylos dalyvių paaiškinimai dėl UAB „FF lizingas“ nemokumo, apskaitos duomenų, galimai nusikalstamos bylos dalyvių ir teisėjų veikos, nes nutartys dėl UAB „FF lizingas“ bankroto bylos iškėlimo ir pripažinimo tyčiniu priimtos, nevertinus įmonės nemokumo. Ši pareiškėjo prašyme nurodytų argumentų grupė yra pareiškėjo nuomonė apie teisės aktų taikymo aspektus. Analogiški samprotavimai buvo išdėstyti ir išnagrinėti pareiškėjo apeliaciniame (žr. civ. bylos Nr. 2-429-466/2017 VIII t., b. l. 4, 5, 6, 8, 13, 14) skunde dėl civ. bylos Nr. 2-429-466/2017 sprendimo. Tai nėra nei naujai paaiškėjusios aplinkybės, kurios pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu, nei žinomai melagingi šalies ar trečiojo asmens paaiškinimai, nei nusikalstamos bylos dalyvių ir teisėjų veikos. Tam, kad šios aplinkybės būtų pagrindas atnaujinti procesą, jos turi būti nustatytos įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu (žr. CPK 366 str. 3 ir 4 p. nuostatas). Nei dėl dalyvavusių byloje Nr. B2-4988-560/2013 (UAB „FF lizingas“ bankroto bylos iškėlimo byla) asmenų parodymų, nei dėl kitokios jų veikos, susijusios su šios bylos nagrinėjimu nėra priimtas įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis. Įmonės nemokumas nebuvo nustatomas pagal šalių ar trečiųjų asmenų paaiškinimus (civ. bylos Nr. 2-429-466/2017 I t., b. l. 18- 33, sprendimas dėl bankroto bylos iškėlimo ir apeliacinės instancijos teismo nutartis), ši įmonės būklė konstatuota, įvertinus apskaitos dokumentus ir juose buvusius duomenis. Pareiškėjo kreipimasis į teismą dėl Vilniaus apygardos teismo civ. bylos Nr. B2-4988-560/2013 dėl UAB „FF lizingas“ bankroto bylos iškėlimo ir UAB „Admivita“ paskyrimo šios bendrovės administratoriumi proceso atnaujinimo taip pat nesudaro pagrindo atnaujinti civilinės bylos Nr. 2-429-466/2017 procesą. Proceso atnaujinimas įmanomas tik dėl aplinkybių, kurios egzistuoja šio klausimo sprendimo metu, o ne dėl tokių, kurios galimai paaiškės ateityje. Jei tokios aplinkybės paaiškės, tuomet ir bus pagrindas spręsti proceso atnaujinimo klausimą. Šiuo metu egzistuojančios aplinkybės tokio pagrindo nesudaro.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

156.

16Atsakovas Z. V. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 19 d. nutartį panaikinti ir grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

176.1.

18Skundžiama nutartis yra be motyvų. Teismas nepasisakė nė dėl vieno pareiškėjo argumento, o teismo argumentacija tik formali, abstrakčiai paaiškinta, kad niekas nepasikeitė, kas sudarytų pagrindą atnaujinti procesą byloje.

196.2.

202017-02-17 nutartyje, kuria Lietuvos apeliacinis teismas tikrino 2016-08-04 Kauno apygardos teismo nutartį dėl UAB „FF Lizingas“ pripažinimo tyčiniu, apeliacinės instancijos teismas iš pirmosios instancijos teismo nutarties pašalino visus argumentus dėl UAB „FF Lizingas“ sudarytų sandorių, pripažindamas juos normalia verslo praktika. Todėl skundžiama nutartimi vien dėl to teismas negalėjo remtis šios prašomos atnaujinti bylos ginčo sandorio netinkamumu.

216.3.

22Ne pareiškėjas, bet Lietuvos apeliacinis teismas 2018-11-07 nutartimi, c. b. Nr.2-1498-241/2018, skirtingai nuo šios bylos teismo, disponavo ir vertino visą UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos medžiagą ir jų pagrindu nustatė naujas aplinkybes. Lietuvos apeliacinis teismas šia nutartimi ir negalėjo pasisakyti ne dėl jo nagrinėtos bylos ginčo dalyko - dėl 2013-09-10 Vilniaus apygardos teismo nutarties, c.b. Nr.B2-4988-560/2013, dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos iškėlimo. Dėl šio ginčo proceso atnaujinimo nagrinėjama byla Nr.A2-2480-555/2018. Lietuvos apeliacinis teismas 2018-11-07 nutartimi, c.b. Nr.2-1498-241/2018 nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo 2013-09-10 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013-11-13 nutartyse dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos iškėlimo, taip pat Kauno apygardos teismo 2016-08-04 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2017-02-17 nutartyse dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto pripažinimo tyčiniu - visuose šiuose procesiniuose sprendįmuose nėra konstatuotas tikslus UAB „FF Lizingas“ nemokumo faktas, o UAB „FF Lizingas“ bankroto administratorė neteikė į bylą duomenų apie faktinio UAB „FF Lizingas“ nemokumo momentą.

236.4.

242017-05-24 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas buvo grindžiamas UAB „FF Lizingas” bankroto bylos pripažinimu tyčiniu. Lietuvos apeliacinis teismas nurodyta nutartimi nustatė šios bylos ginčui esminę prejudicinį ryšį jo priėmimui turinčią aplinkybę, t.y. tai, kad UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos iškėlimas pripažintas nepagrįstu. Todėl teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, privalėjo pasisakyti dėl šios esminės aplinkybės.

256.5.

26Tai, kad šiuo metu teismo nutartys dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos iškėlimo ir jo pripažinimo tyčiniu yra įsiteisėjusios, nepaneigia ju nepagrįstumo. UAB „FF Lizingas“ galimo nemokumo atsiradimo aplinkybės iki šiol nebuvo vertintos, išskyrus Lietuvos apeliacinis teismas 2018-11-07 nutartimi. Nenustačius UAB „FF Lizingas“ nemokumo pagrįstumo, nebuvo teisinio pagrindo skirti UAB „FF Lizingas“ bankroto administratorę. Teismas nepasisakė ir dėl bankroto administratorės sudarytų UAB „FF Lizingas“ 2013 m. ir 2014 m. metinių balansų, pateiktų JAR, kuriuose ir po bankroto byios iškėlimo nėra UAB „FF Lizingas“ nemokumo.

276.6.

28Logiška buvo teismui sustabdyti šios bylos nagrinėjimą iki įsiteisės teismo sprendimai civilinėse bylose pagal prašymus dėl proceso atnaujinimo bylose dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos iškėlimo ir jo pripažinimo tyčiniu, tačiau teismas dėl šio reikalavimo nepasisakė.

296.7.

30Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 3 p. ir 4 p. nurodytais pagrindais, teismas formaliai pasisakė, kad nepateiktas įsiteisėjęs teismo nuosprendis, kuriuo būtų nustatyti žinomai melagingi paaiškinimai dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto pripažinimo tyčiniu agumentų, visų pirma, dėl įmonės nemokumo. Tačiau tai - formalus požiūris. Teismo argumentas, kad žinomai melagingi ieškovų paaiškinimai buvo žinomi bylą nagrinėjant pirmą kartą, pažeidžia CPK 299 str. ir 300 str. reikalavimus - teismui byloje nustačius, kad yra galimai nusikalstamų veikų požymių, teismas privalo priimti atskirąją nutartį ir pranešti prokurorui.

316.8.

32Teismas pažeidė CPK 17 str. nes ieškovų atsiliepimus į prašymą dėl proceso atnaujinimo pareiškėjui pateikė ne prieš bylos nagrinėjimą, o tik drauge su skundžiama nutartimi. Taip pat teismas nesprendė prašymų dėl įrodymų išreikalavimo, ekonominės ekspertizės skyrimo, bylos sujungimo ir nagrinėjimo drauge su pareiškėjo prašymu dėl proceso atnaujinimo dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos iškėlimo, dėl žodinio bylos nagrinėjimo, bylos stabdymo ir kitų klausimų.

337.

34BUAB „FF lizingas“ bankroto administratorė atsiliepimu prašė skundą atmesti. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 23 d. nutartį palikti napakeistą. Nurodė, kad atskirajame skunde apeliantas nurodė procesines teisės normas, kurios neva buvo pažeistos skundžiama nutartimi, tačiau šių pažeidimų nepagrindžia nei teisiškai, nei faktiškai, atitinkamai, nėra pagrindų, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta. Apeliantas nurodė ir tai, kad nutartis yra be motyvų, tačiau pirmosios instancijos teismas nustatė visas proceso atnaujinimo instituto netaikymui reikšmingas aplinkybes ir dėl jų pasisakė. Šiai dienai nėra paaiškėjusių jokių naujų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos ir analizuojamos šioje civilinėje byloje pagal šalių pateiktus agrumentus ir įrodymus. Šiuo metu tebeegzistuoja visi atsakovo Z. V. civilinės atsakomybės dėl žalos, konstatuotos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 05 24 sprendimu (civ. byla Nr. 2-429-466/2017) pagrindai, o apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro nei teisinio, nei faktinio pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį. CPK nuostatose, reglamentuojančiose prašymo dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimą, nėra nustatyta teismo pareigos siųsti atsiliepimus kitoms šalims iki prašymo išnagrinėjimo. Skundžiama nutartimi netenkinus prašymo dėl proceso atnaujinimo, nebuvo nei teisinio, nei faktinio pagrindo pirmosios instancijos teismui nagrinėti ir analizuoti apelianto išvestinius prašymus, kurie galėtų būtų sprendžiami tik atnaujinus civilinės bylos nagrinėjimą.

35IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

368.

37Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

389.

39Proceso atnaujinimas civilinio proceso teisėje pripažįstamas išimtiniu būdu įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti. Proceso atnaujinimo institutas leidžia užtikrinti, kad nebūtų palikti galioti galimai neteisingi ir nepagrįsti teismo sprendimai tais atvejais, kai teismo padarytų fakto ar teisės klaidų nepavyko ištaisyti apeliacine ar kasacine tvarka.

4010.

41Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjas prašo atnaujinti procesą byloje, kurioje Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gegužės 24 d. sprendimu nusprendė priteisti iš Z. V. 23 169, 60 Eur žalai atlyginti, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (23 169,60 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2014-12-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės „FF lizingas“ naudai.

4211.

43Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, sudarančiomis proceso atnaujinimo pagrindą, pareiškėjas laiko įsiteisėjusią Lietuvos apeliacinio teismo 2018 11 07 nutartį, priimtą išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2-1498-241/2018, kuria teismas atmetė bankroto administratoriaus - UAB „Admivita“ prašymą dėl buvusio bankrutavusios UAB „FF lizingas“ vadovo Z. V. teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimo.

4412.

45Tačiau civilinėje byloje Nr. 2-1498-241/2018 nėra pasisakyta dėl Z. V. vadovaujamos UAB „FF lizingas“ sudarytų sandorių. Joje tik nurodyta (tuo remiasi ir pareiškėjas), kad: „Nagrinėjamu atveju tiek bankroto administratorė, tiek pirmosios instancijos teismas ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje pagrindą taikyti suinteresuotam asmeniui Z. V. sankciją dėl nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laikė įrodytu pagal kitose civilinėse bylose nustatytas faktines aplinkybes (prejudicinius faktus) – Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutartyse dėl bankroto bylos iškėlimo, Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 4 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 17 d. nutartyse dėl bankroto pripažinimo tyčiniu. Atkreiptinas dėmesys, kad nurodytuose procesiniuose sprendimuose nėra konstatuotas tikslus BUAB „FF LIZINGAS“ nemokumo faktas, atitinkamai ir suinteresuoto asmens Z. V. pareigos kreiptis į teismą dėl UAB „FF LIZINGAS“ bankroto bylos iškėlimo atsiradimo momentas. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nenustačius įmonės vadovo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsiradimo momento, atitinkamai nenustačius tokio elgesio priežasčių, pirmosios instancijos teismo išvada dėl suinteresuoto asmens Z. V. pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laikytina formalia ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalies prasme. Atkreiptinas dėmesys, kad bankroto administratorė UAB „Admivita“ nurodytų aplinkybių pareiškime neįrodinėjo, neteikė į bylą duomenų apie faktinio UAB „FF LIZINGAS“ nemokumo momentą“.

4613.

47Tačiau minėti Lietuvos apeliacinio teismo motyvai konkrečioje byloje nėra ir negali būti laikytini naujai paaiškėjusią aplinkybe dėl kurios reikėtų atnaujinti procesą byloje. Pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1. buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2. pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3. pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4. turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas. Tam, kad atnaujinti procesą, turi egzistuoti išvardintų aplinkybių visuma. Tačiau Lietuvos apeliacinio teismo argumentai, kad kad minėtuose „procesiniuose sprendimuose nėra konstatuotas tikslus BUAB „FF LIZINGAS“ nemokumo faktas, atitinkamai ir suinteresuoto asmens Z. V. pareigos kreiptis į teismą dėl UAB „FF LIZINGAS“ bankroto bylos iškėlimo atsiradimo momentas“, nėra laikytini naujai paaiškėjusia aplinkybe, nes faktai apie UAB „FF lizingas“ mokumo / nemokumo faktą ir pareigos kreiptis į teismą dėl UAB „FFlizingas“ bankroto bylos iškėlimo atsiradimo momentą geriausiai ir anksčiausiai buvo žinomi būtent pareiškėjui, kuris buvo UAB „FF lizingas“ vadovu.

4814.

49Pareiškėjas nurodo, kad dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 3 p. ir 4 p. nurodytais pagrindais, teismas formaliai pasisakė, kad nepateiktas įsiteisėjęs teismo nuosprendis, kuriuo būtų nustatyti žinomai melagingi paaiškinimai dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto pripažinimo tyčiniu agumentų, visų pirma, dėl įmonės nemokumo. Tačiau tai - formalus požiūris. Teismo argumentas, kad žinomai melagingi ieškovų paaiškinimai buvo žinomi bylą nagrinėjant pirmą kartą, pažeidžia CPK 299 str. ir 300 str. reikalavimus - teismui byloje nustačius, kad yra galimai nusikalstamų veikų požymių, teismas privalo priimti atskirąją nutartį ir pranešti prokurorui.

5015.

51Apeliacinis teismas šiuos apelianto argumentus vertina kritiškai. Įstatymas imperatyviai nurodo, kad procesą atnaujinti CPK 366 str. 1 d. 3 p. ir 4 p. nurodytais pagrindais, teismas gali tik proceso atnaujinimui svarbius faktus nustačius įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Tokio teismo nuosprendžio byloje nėra. Nustačius, kad yra galimai nusikalstamų veikų požymių, kreiptis į prokurorą gali ne tik teismas, bet ir apeliantas.

5216.

53Apeliantas nurodo, kad skundžiama nutartis yra be motyvų. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apeliante, kad pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo paviršutiniškai, neatskleidžiant jos esmės, netinkamai ištyrus įrodymus. Teismų praktikoje pripažįstama, kad jeigu teismo procesiniame sprendime nėra atsakyta į kai kuriuos ieškinio, skundo ar kito procesinio dokumento argumentus, tai savaime nesudaro pagrindo konstatuoti, kad toks procesinis sprendimas yra nepagrįstas ar neteisėtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2014). Pirmosios instancijos teismas nutartyje pasisakė dėl esminių bylos aplinkybių, tyrė ir vertino šalių paaiškinimus, pateiktus įrodymus, teismo nutartį motyvavo, išvadas pagrindė faktinėmis aplinkybėmis ir teise. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo nutartis atitinka CPK 263 ir 291 straipsnio reikalavimus, todėl šis atskirojo skundo argumentas atmestinas.

5417.

55Apeliantas nurodo, kad teismas nesprendė jo prašymų dėl įrodymų išreikalavimo, ekonominės ekspertizės skyrimo, bylos sujungimo ir nagrinėjimo drauge su pareiškėjo prašymu dėl proceso atnaujinimo dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos iškėlimo, dėl žodinio bylos nagrinėjimo, bylos stabdymo ir kitų klausimų. Tokia apelianto pozicija yra nepagrįsta, nes išvardinti apelianto prašymai būtų išspręsti tik atnaujinus procesą.

5618.

57Apeliantas nurodo, kad teismas pažeidė CPK 17 str. nes ieškovų atsiliepimus į prašymą dėl proceso atnaujinimo pareiškėjui pateikė ne prieš bylos nagrinėjimą, o tik drauge su skundžiama nutartimi. Su šiais pareiškėjo teiginiais nesutiktina, CPK nuostatose, reglamentuojančiose prašymo dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimą, nėra nustatyta teismo pareigos siųsti atsiliepimus kitoms šalims iki prašymo išnagrinėjimo, dėl ko pirmosios instancijos teismas, priėmęs skundžiama nutartį, pagrįstai su nutartimi apeliantui išsiuntė kitų šalių pateiktus procesinius dokumentus.

5819.

59Kiti neesminiai apelianto argumentai nėra reiškingi tiek, kad dėl jų galėtų būti primtas kitoks procesinis sprendimas, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-16 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011-02-15 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011; kt.). Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas visiškai pritaria pirmosios instancijos teismo nustatytoms bylos aplinkybėms ir jų įvertinimui.

6020.

61Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, atskirojo skundo argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės proceso atnaujinimą reguluojančias teisės normas, todėl priėmė pagrįstą nutartį, kurios naikinti nėra pagrindo.

62Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.,

Nutarė

63Skundą atmesti.

64Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gegužės 24 d. sprendimu... 5. 2.... 6. Atsakovas Z. V. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 3.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. vasario 19 d. nutartimi nutarė... 10. 4.... 11. Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu teismas... 12. 5.... 13. Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 3 ir punktų pagrindu... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. 6.... 16. Atsakovas Z. V. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019... 17. 6.1.... 18. Skundžiama nutartis yra be motyvų. Teismas nepasisakė nė dėl vieno... 19. 6.2.... 20. 2017-02-17 nutartyje, kuria Lietuvos apeliacinis teismas tikrino 2016-08-04... 21. 6.3.... 22. Ne pareiškėjas, bet Lietuvos apeliacinis teismas 2018-11-07 nutartimi, c. b.... 23. 6.4.... 24. 2017-05-24 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas buvo grindžiamas UAB... 25. 6.5.... 26. Tai, kad šiuo metu teismo nutartys dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos... 27. 6.6.... 28. Logiška buvo teismui sustabdyti šios bylos nagrinėjimą iki įsiteisės... 29. 6.7.... 30. Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 3 p. ir 4 p. nurodytais pagrindais,... 31. 6.8.... 32. Teismas pažeidė CPK 17 str. nes ieškovų atsiliepimus į prašymą dėl... 33. 7.... 34. BUAB „FF lizingas“ bankroto administratorė atsiliepimu prašė skundą... 35. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 36. 8.... 37. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 38. 9.... 39. Proceso atnaujinimas civilinio proceso teisėje pripažįstamas išimtiniu... 40. 10.... 41. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjas prašo atnaujinti procesą... 42. 11.... 43. Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, sudarančiomis proceso atnaujinimo... 44. 12.... 45. Tačiau civilinėje byloje Nr. 2-1498-241/2018 nėra pasisakyta dėl Z. V.... 46. 13.... 47. Tačiau minėti Lietuvos apeliacinio teismo motyvai konkrečioje byloje nėra... 48. 14.... 49. Pareiškėjas nurodo, kad dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 3 p. ir 4... 50. 15.... 51. Apeliacinis teismas šiuos apelianto argumentus vertina kritiškai. Įstatymas... 52. 16.... 53. Apeliantas nurodo, kad skundžiama nutartis yra be motyvų. Apeliacinės... 54. 17.... 55. Apeliantas nurodo, kad teismas nesprendė jo prašymų dėl įrodymų... 56. 18.... 57. Apeliantas nurodo, kad teismas pažeidė CPK 17 str. nes ieškovų atsiliepimus... 58. 19.... 59. Kiti neesminiai apelianto argumentai nėra reiškingi tiek, kad dėl jų... 60. 20.... 61. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, atskirojo... 62. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str.... 63. Skundą atmesti.... 64. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 19 d. nutartį palikti...