Byla 2-609-368/2014
Dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, sekretoriaujant Odetai Sakalauskienei, dalyvaujant ieškovėsbankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau BUAB) „Ropokalnis“ atstoveiL. K., atsakovų atstovamsA. P., advokatamsE. O.,V. K., trečiajam asmeniui V. L.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjocivilinę bylą pagal ieškovėsBUAB „Ropokalnis“ ieškinį atsakovėms UAB „Dainiai“, UAB „Vilandas“, akcinei bendrovei (toliau AB) „Swedbank“, tretiesiems asmenims K. V. R., V. L., V. Z. ir Radviliškio rajono 2-ojo notaro biuro notarei A. S. dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo ir

Nustatė

3IeškovėBUAB „Ropokalnis“ prašo pripažinti negaliojančiasnuo sudarymo momento UAB „Ropokalnis“ ir UAB „Dainiai“ 2013-02-22 sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią UAB „Ropokalnis“pardavė UAB „Dainiai“ negyvenamąją patalpą – parduotuvę, unikalus Nr. ( - ), esančią( - ) ir šios parduotuvės vėlesnį 2013-04-04 pardavimo sandorį atsakovei UAB „Vilandas“, taip pat pripažinti negaliojančiu 2013-02-22 UAB „Ropokalnis“ ir UAB „Dainiai“ tarpusavio įsiskolinimo įskaitymo aktą. Taikyti restituciją natūra –pripažinti parduotuvės nuosavybės teisę BUAB „Ropokalnis“, pripažinti, kad BUAB „Ropokalnis“ yra skolinga UAB Dainiai“ 200 548,61 Lt ir 50 000,00 Lt dydžio sumas, taip pat pripažinti, jog atsakovė UAB „Dainiai“ skolinga UAB „Vilandas“ pastarosios pagal pirkimo dokumentus sumokėtą parduotuvės kainą bei panaikinti parduotuvės hipoteką.Ieškovė mano, kad ginčo sandoris pažeidė įmonės kreditorių teises ir interesus, nes parduotuvės perleidimo sandoris sudarytas likus dviem mėnesiams iki bankroto bylos iškėlimo ieškovei, taip atsakovėms įgyjant pranašumą kitų kreditorių atžvilgiu, nesąžiningai tvirtinant, jog už parduotuvės perleidimą ieškovas gavo pinigus iš atsakovės UAB „Dainiai“, nors iš tikrųjų minėto sandorio sudarymo dieną, t. y. 2013-02-22, buvo sudarytas neatitinkantis įstatymo reikalavimų tarpusavio įsiskolinimų įskaitymo aktas.

4Atsakovės ir tretieji asmenysprašo ieškinį atmesti. Pažymi, kad nėra visų actioPauliana taikymo sąlygų. Tvirtina, kad ieškovė sandorių sudarymo metu neturėjo jokių įsipareigojimų, išskyrus mokestines prievoles ir jo finansinė padėtis buvo gera. Nurodo, kad patiatsakovėUAB „Dainiai“ ginčo turtą įsigijo iš ieškovės atlikus tarpusavio įsiskolinimų užskaitymą, o atsakovė UAB „Vilandas“ yra sąžininga minėto turto įgijėja.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

7Byloje nustatyta, kadŠiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio30 d. nutartimi ieškovei UAB ,,Ropokalnis“ iškelta bankroto byla (1 tomas, 12-13 b. l.), o 2014 m. liepos10 d. nutartimi šios įmonės bankrotas pripažintas tyčiniu (5 tomas, 62–65 b. l.).

8Ieškovė UAB „Ropokalnis“ ir atsakovė UAB „Dainiai“ 2013-02-22 sudarėtarpusavio įsiskolinimo įskaitymo aktądėl 201 000,00 Lt sumos ir tą pačią dieną pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią už 201 000,00 Lt atsakovei UAB „Dainiai“ buvo parduotas ieškovo turtas –negyvenamoji patalpa – parduotuvė, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ) (1 tomas, 17–19, 26 b. l.).

9Papildomu 2013-04-04 susitarimu ieškovė UAB „Ropokalnis“ ir atsakovė UAB „Dainiai“ nustatė galutinę parduotuvės vertę 251 000,00 Lt.

10Ieškovė UAB „Ropokalnis“ iš atsakovės UAB „Vilandas“ gautą 50 000,00 Lt avansą 2013-04-04įsipareigojo sumokėti atsakovei UAB „Dainiai“ (1 tomas, 27 b. l.).

11Vėliau, t. y. 2013-04-04 pagal pardavimo sandorį atsakovė UAB „Dainiai“ šį turtą pardavė atsakovei UAB „Vilandas“ už 310 000,00 Lt (1 tomas, 22 b. l., 2 tomas, b. l. 99-103).

12Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

13ActioPaulianainstituto paskirtis – ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu mažinama kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą. Atsižvelgiant į tai, kadactioPaulianainstituto taikymas reiškia tam tikrą sutarties laisvės principo apribojimą, pripažinti sandorį negaliojančiu šiuo pagrindu bei taikyti teisines pasekmes galima tik esant CK 6.66 straipsnyje nustatytų sąlygų visetui, kad būtų užkirstas kelias galimam kreditoriaus piktnaudžiavimui šiuo institutu ir nepagrįstam skolininko teisių suvaržymui. Kasacinio teismo praktikoje išskiriamos tokiosactioPaulianainstituto taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-362/2011 ir kt.).

14Teismas pažymi, kad actioPaulianataikyti reikia nustatyti visas paminėtas šio instituto taikymo sąlygas.

15Dėl ieškinio senaties termino irbankroto administratoriaus teisės pareikšti actioPauliana ieškinį

16Šiaulių apygardos teismui 2013 m. balandžio30 d. nutartimi iškėlus bankroto bylą UAB ,,Ropokalnis“ ir paskyrus bankroto administratorių UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, šiam pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktą atsirado pareiga patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais.

17Teismas, įvertinęs šias aplinkybes, sprendžia, jog ieškovės atstovas nepraleido vienerių metų termino ieškiniui pareikšti.

18Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės administratorius prieš bankroto bylos iškėlimą sudarytus šios įmonės sandorius gali ginčyti visais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, tarp jų – ir CK 6.66 straipsnio pagrindu, nes pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 punktą administratorius gina visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-917/2003).

19Dėl kreditorių teisių pažeidimo

20Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad, nustatinėjant actioPauliana instituto taikymo sąlygą – kitokį kreditoriaus teisių pažeidimą, būtina atkreipti dėmesį į tai, jog kreditoriaus teises gali pažeisti sandoriai, kurie, nors ir nesukėlė bendro skolininko nemokumo, tačiau sumažino turto, į kurį gali būti nukreipiamas išieškojimas, vertę, ir sumažėjusios vertės turto neužtenka kreditoriaus finansiniams reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006; 2008 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-262/2008). Kreditoriaus teisių pažeidimui konstatuoti neprivalo būti įrodytas skolininko nemokumas dėl jo sudaryto ginčijamo sandorio; pakanka įrodyti tai, kad ginčijamu sandoriu iš esmės sutrukdyta kreditoriui patenkinti reikalavimus iš skolininko turto, nes, sudarius ginčijamą sandorį, likusio skolininko turto nepakanka atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-423/2007).

21Teismas neturi pagrindo sutikti su atsakovės buvusio vienintelio UAB ,,Ropokalnis“ vadovo ir akcininko K. V. R.teiginiais, kad2013-02-22 ginčo sandorių sudarymo metu ieškovės finansinė padėtis buvo gera ir jokios nemokumo grėsmės nebuvo, nes praėjus dviems mėnesiams po ginčo sandorių sudarymo Šiaulių apygardos teismas 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi iškeldamas bankroto byląieškovei UAB ,,Ropokalnis“ nustatė, kad šios įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams (424 135,21 Lt) viršijapusę į bendrovės balansą įrašyto turto vertės (300 226,00 Lt). Šiaulių apygardos teismas 2014 m. liepos 10 d. nutartimi šios įmonės bankrotą pripažindamas tyčiniu konstatavo, kad atsakovas K. V. R.,turėdamas galimybę ginčo turtą parduoti už žymiai didesnę kainą ir taip atsiskaityti su kreditoriais, šį turtą įskaitymo būdu perleido UAB „Dainiai“, taip pažeisdamas kitų kreditorių teises. Taigi kreditorių teisių pažeidimo aplinkybė sudarant 2013-02-22 ginčo sandorius yra nustatyta įsiteisėjusia teismo nutartimi ir šios aplinkybės įrodinėti iš naujo nereikia (CPK 182 str.). Taigi UAB ,,Ropokalnis“ faktinis nemokumas – objektyvus negalėjimas vykdyti turtinių prievolių kreditoriams, kurių vykdymo terminai yra suėję – egzistavo dar iki tol, kol įmonei iškelta bankroto byla.

22Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti. Tam, kad būtų galima konstatuoti įmonės nemokumą actioPauliana prasme, nebūtina, kad įmonei būtų iškelta bankroto byla, nes bankroto bylos iškėlimas, esant ekonominio nemokumo padėčiai, yra teisinis nemokumo būklės pripažinimas ir atitinkamų procedūrų vykdymas. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2012).

23Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad įmonės kreditorių teisės yra pažeidžiamos taip pat, jei įmonė sudaro sandorius, pažeisdama savo pačios interesus – įmonės turto perleidimas už aiškiai mažesnę kainą nei turto rinkos vertė. Toks sandoris prieštarauja juridinio asmens veiklos tikslams (pelno siekimui) ir įstatams, todėl gali būti pripažintas negaliojančiu ir pažeidžiančiu kreditorių teises (CK 6.66 str. 1 d.). Teismo išvadas patvirtina kasacinio teismo praktika (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-262/2008).

24Dėl neprivalėjimo sudaryti ginčijamų sandorių

25Sandoris gali būti ginčijamas actioPauliana pagrindu, jeigu jis neprivalėjo būti sudarytas (CK 6.66 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sąlygą „neprivalėjo“ aiškina kaip teisinės prievolės sudaryti sandorį neturėjimą. Privalėjimas sudaryti sandorį – vienas iš imperatyvų, ribojančių sutarčių sudarymo laisvę. Tokios būtinybės sudaryti sandorį pavyzdžiais gali būti ikisutartiniai susitarimai, viešas konkursas ir kiti iš įstatymų ar kitų pagrindų atsirandantys imperatyvai (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus kolegijos 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006, 2000 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2000).

26Nagrinėjamu atveju administratorius nurodo, jog nėra jokių duomenų, kad skolininkė privalėjo sudaryti ginčo sandorius, priešingai, t. y. skolininkė neturėjo teisinės pareigos sudaryti tokių sandorių nei pagal įstatymą ar sutartį, nei pagal teismo sprendimą (nutartį) ar kokiu kitu pagrindu.

27Dėl sandorių šalių nesąžiningumo

28Taikant actioPauliana institutą turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek trečiojo asmens nesąžiningumas, kai ginčijamas atlygintinis sandoris, o kai neatlygintinis – tik skolininko nesąžiningumas (CK6.66 straipsnio 1, 2 dalys) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-262/2008).

29Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl skolininko ir trečiojo asmens nesąžiningumo vertinimo, ne kartą nurodė, kad skolininkas ir trečiasis asmuo laikomi nesąžiningais tik esant pagrindui konstatuoti, kad jie žinojo ar turėjo žinoti, jog sudarydami sandorį pažeis skolininko kreditoriaus teises. „Žinojimas“ aiškinamas kaip asmens turėjimas tam tikrų duomenų. „Turėjimas žinoti” suprantamas kaip asmens pareiga veikti aktyviai, nustatyta pareiga pasidomėti, todėl nepagrįstas neveikimas taip pat vertinamas kaip nesąžiningas elgesys (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2007). Sąžiningu gali būti laikomas tas kontrahentas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį su juo ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių, ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai. Pažymėtina, kad ginčijamą sandorį sudarė verslininkai. Verslininko, kaip subjekto, nuolat sudarančio jo veiklai užtikrinti būtinus sandorius, statusas sustiprina reikalavimą domėtis kita sandorio šalimi, jos turtine padėtimi, kiek normaliai reikia sandoriui sudaryti nepažeidžiant įstatymų, siekiant, kad sandoriu nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės ir interesai, kad sandoris užtikrintų stabilius santykius (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010, 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2007, ir kt.). Tai daroma ir jo paties interesais, todėl iš turto įgijėjo pagal sandorį reikalaujama domėtis kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi. Teismų praktikoje toks elgesys pripažintinas turto įgijėjo pareiga (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2007).

30Ieškovės UAB „Ropokalnis“ nesąžiningumas sudarant 2013-02-22 ginčo sandorius konstatuotas minėtoje Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 10 d. nutartyje šios įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu, kurioje nurodyta, kad įmonės buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai, siekiant išvengti privalomų mokesčių valstybei, otaip pat atsiskaitymo su bendrovės kreditoriais, bei tai, jog buvęs UAB „Ropokalnis“ vadovas ir vienintelis akcininkas K. V. R.veikė priešingai bendrovės interesams, sąmoningai sudarė bendrovei nenaudingus sandorius, mažesnėmis nei rinkos kainomis pardavė beveik visą bendrovės turtą giminystės bei kitais ryšiais susijusiems asmenims, pažeidė LR CK 6. 9301 straipsnyje nustatytą atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą ir organizavo veiklą tokiu būdu, kad kreditorių reikalavimų tenkinimas tapo iš esmės neįmanomas.

31Minėtoje nutartyje taip pat konstatuota, kad, gresiant bankrotui, UAB „Ropokalnis“ perleido jai priklausantį turtą, kuris galėjo būti pateiktas kreditoriniams įsipareigojimams padengti. Iš įmonėje likusio turto, kurio vertė 2013 m. kovo 27 dieną sudarė 300 226 Lt, BUAB „Ropokalnis“ pareikšti 626 362,57 Lt dydžio kreditoriniai reikalavimai yra dvigubai didesni už turimą turtą ir vargu ar bus patenkinti.

32Vertinant atsakovėsUAB „Dainiai“ nesąžiningumą, kuris, palyginti su skolininkės nesąžiningumu, gali būti ne taip aiškiai išreikštas, nereikalaujama, kad jo žinojimas būtų nukreiptas į konkretų kreditorių, užtenka, kad atsakovė žinotų, jog toks sandoris sukels ar sustiprins skolininkės nemokumą (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006).

33Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė UAB „Dainiai“, kaip suinteresuotas civilinių teisinių santykių stabilumu juridinis asmuo, elgėsi apdairiai ir iki ginčijamų sandorių sudarymo pasidomėjo ieškovės patikimumu, prašė informacijos apie jos finansinę padėtį, turimus kreditorius, skolų mastą, atsiskaitymus su kreditoriais, ir ar tokie sandoriai nesumažins ieškovės mokumo ir pan. Atsakovė savo sąžiningumą grindė vienintele aplinkybe, kad UAB „Ropokalnis“ sandorių sudarymo metu jokių įsipareigojimų kreditoriams neturėjo, išskyrus mokestines prievoles, ir įmonė buvo moki. Šiuos atsakovės teiginius paneigė prieš tai analizuota bylos medžiaga.

34Teismas sprendžia, kad sutarties šalių nesąžiningumą parodo ir tai, kad pagal 2013-02-22 pirkimo-pardavimo sutartį nekilnojamieji daiktai parduoti / įsigyti už 201 000,00 Lt, kai jų vidutinė rinko vertė sandorio sudarymo metu siekė 219000,00 Lt pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis (1 tomas, 22 b. l.), 370000,00 Lt pagal hipotekos sutartį (2 tomas, 131 b. l.), o atsakovei UAB „Vilandas“ šis turtas parduotas už 310 000,00 Lt (2 tomas, 99–103 b. l.).Minėta, kad įmonės turto perleidimas už aiškiai mažesnę kainą nei turto rinkos vertė prieštarauja juridinio asmens veiklos tikslams (pelno siekimui), t. y. ir sąžiningai verslo praktikai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-262/2008).

35Teismo vertinimu, atsakovės nesąžiningumą nepaneigia įmonių veiklos pagrindinis tikslas – pelno siekimas, kadangi atsakovei taikomi verslininkams keliami reikalavimai. Taigi atsakovė kaip verslo subjektas privalo elgtis sąžiningai, tai išplaukia iš CK 1.5 straipsnio 1 dalies ir CK 6.158 straipsnio 1 dalies nuostatų.

36Nustačius actioPauliana instituto taikymo sąlygų visetą, ieškinio dalis dėl ginčijamų sandorių sudarytų 2013-02-22 tarp ieškovėsUAB „Ropokalnis“ ir atsakovės UAB „Dainiai“ dėl turto perleidimo ir tarpusavio įsiskolinimų įskaitymo yra pagrįsta, todėl tenkintina ir ginčijami sandoriai pripažintini negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

37 Dėl atsakovių UAB „Dainiai“ ir UAB „Vilandas 2013m. balandžio 4 d.sudaryto pirkimo-pardavimo sandorio irhipotekos panaikinimo

38Ieškovės teigimu, atsakovė UAB „Vilandas“ buvo nesąžininga pagal 2013-04-04 pirkimo-pardavimo sandorį įsigydama minėtą parduotuvę iš UAB „Dainiai“, nes vedė derybas dėl šio turto pirkimo su UAB „Ropokalnis“, kuriam sumokėjo 50 000,00 Lt avansą ir turėjo suprasti, kad turtas perleidžiamas turint tiksląapsunkinti jo išreikalavimą, taip pažeidžiant kitų UAB „Ropokalnis“ kreditorių interesus. Be to, turėjo žinoti, kad2013-03-25 teisme buvo priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Ropokalnis“. Ieškovės nuomone, šis sandoris turėtų būti pripažintas negaliojančiu. Ieškovė mano, kad turi būti panaikinta šio turto hipoteka, nes bankas turėjo informacijos, jog turtas kelių mėnesių laikotarpiu yra perleidžiamas antrą kartą, o pirminis turto savininkas – bendrovė, kuriai siekiama iškelti bankroto bylą, todėl bankas turėjo atsisakyti finansuotiginčo turto įgijimą arba pareikalauti kitokio prievolės įvykdymo užtikrinimo.

39Šie ieškovės teiginiai yra tik prielaidos apie bylos aplinkybes, kuriomis negali remtis teismas byloje priimdamas sprendimą (CPK 263 str.). Teismui pateiktame dublikeiš esmės pati ieškovė paneigia atsakovės UAB „Vilandas“ nesąžiningumą dėl minėto sandorio sudarymo nurodydama, kad net jei atsakovė UAB „Vilandas“ buvo sąžininga, vis tiek veikė per daug neapdairiai ir nerūpestingai, dėl to turi patirti tam tikras teisines pasekmes, būtinas tam, kad būtų tinkamai suderinta visų šalių interesų pusiausvyra. Taigi pati ieškovė kelia abejones minėtos atsakovės nesąžiningumu, kuriomis teismas negali vadovautis. Be to, šalys neginčija aplinkybės, kad 50000 Lt avansas, kurį UAB „Vilandas“ sumokėjo UAB „Ropokalnis“, siekdamas įsigyti ginčo turtą, buvo sumokėtas atsakovei UAB „Dainiai“, o likusi dalis sumos šiai atsakovei buvo sumokėta gauto iš banko kredito ir asmeninėmis lėšomis. Pažymėtina, kad ginčo turtą atsakovė UAB „Vilandas“ įsigijo ne iš bankrutuojančios įmonės UAB „Ropokalnis“, bet iš UAB„Dainiai“, su kuria buvo visiškai atsiskaityta, todėl nėra pagrindo teigti, kad šis sandoris yra kažkuo ydingas ar tokiu būdu buvo pažeisti ieškovės kreditorių interesai.

40Teismo vertinimu, sudarant minėtą pirkimo-pardavimo sandorį įstatymų reikalavimai nebuvo pažeisti, todėl pripažinti šį sandorį negaliojančiu bei naikinti hipoteką nėra teisinio pagrindo.

41Dėl restitucijos taikymo

42Pripažinus sandorį negaliojančiu actioPaulianapagrindu taikoma restitucija (CK 6.145 str. 1 d.).

43Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad UAB „Vilandas“ buvo sąžininga ginčo turto įgijėją ir nėra pagrindo pripažinti negaliojančia UAB „Dainiai“ ir UAB „Vilandas“ 2013m. balandžio 4 d. sudaryto pirkimo-pardavimo sandorio, netaiko ieškovės prašomos restitucijos (CK 6.145 str. 2 d.). Taip pat nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškovės ieškinio reikalavimus pripažinti, kad BUAB „Ropokalnis“ yra skolinga UAB Dainiai“ 200 548,61 Lt ir 50 000,00 Lt dydžio sumas, o atsakovė UAB „Dainiai“ skolinga UAB „Vilandas“ pagal 2013 m. balandžio 4 d. pirkimo dokumentus sumokėtą parduotuvės kainą.

44Dėl bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo

45Ieškinį patenkinus iš dalies, tarp šalių proporcingai paskirstomos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 2 d.).

46Ieškovė BUAB „Ropokalnis“ nepateikė teismui duomenų, kad byloje patyrė bylinėjimosi išlaidas (CPK 98 str. 1 d.).

47Atsakovės UAB „Dainiai“ advokato pagalbos išlaidos byloje siekė 1815 Lt (1 tomas, 82–85 b. l.).

48Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad buvo patenkintas tik vienas iš dviejų pagrindinių ieškovės ieškinio reikalavimų o atsakovė UAB „Dainiai“ prašė ieškovės ieškinį atmesti visa apimtimi, sprendžia, jog ieškovė BUAB „Ropokalnis“ turi atlyginti atsakovei UAB „Dainiai“ 900 Lt dalį patirtų advokato pagalbos išlaidų.

49Atsakovės UAB „Vilandas“ turėjo 1500 Lt bylinėjimosi išlaidas (1 tomas, 115–117 b. l.)

50Trečiojo asmens V. Z. bylinėjimosi išlaidos sudarė 500 Lt (5 tomas, 50 b. l.).

51Trečiasis asmuo V. L. patyrė 500 Lt advokato pagalbos išlaidas (5 tomas, 57 b. l.).

52Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovės UAB „Vilandas“ ir trečiųjų asmenų V. Z. bei V. L. atsiliepimų reikalavimai buvo patenkinti visiškai, t. y. šalys prašė netenkinti ieškinio reikalavimų, kurie teismo buvo atmesti, ir bylą inicijavo BUAB „Ropokalnis“, minėtų asmenų patirtas bylinėjimosi išlaidas priteisia iš ieškovės.

53Ieškovas BUAB „Ropokalnis“ yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), todėl teismui tenkinus ieškovės ieškinio reikalavimą dėl 2013-02-22 sudarytą pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto dydžio žyminį mokestį, šiuo atveju – 6020,00 Lt, valstybei pagal CPK 96 straipsnio 1 dalį turi mokėti atsakovė UAB „Dainiai“.

54Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.), byloje sudarė 241,67 Lt (1 tomas, 44 b. l.).

55Teismas, atsižvelgdamas į teismo priimtą sprendimą, sprendžia, kad iš ieškovės BUAB „Ropokalnis“ ir atsakovės UAB „Dainiai“ priteistina po 120,83 Lt proceso išlaidos.

56Pagal CPK 150 straipsnio 2 dalį teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės, kurios buvo taikytos, paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą turi išspręsti sprendimu.

57Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 15 d. nutartimi (1 tomas, 40–42 b. l.), sprendimui įsiteisėjus, panaikintinos (CPK 150 str. 2 d.).

58Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268–270 straipsniais, 279 straipsniu,

Nutarė

59Ieškinį tenkinti iš dalies.

60Pripažinti negaliojančiaisnuo jų sudarymo momento UAB „Ropokalnis“ (į. k. 171383694) ir UAB „Dainiai“ (į. k. 158203935) 2013-22-22 sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią UAB „Ropokalnis“ pardavė UAB „Dainiai“ negyvenamąją patalpą – parduotuvę, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - )ir 2013-02-22 UAB „Ropokalnis“ ir UAB „Dainiai“ tarpusavio įsiskolinimo įskaitymo aktą.

61Kitą ieškinio dalį atmesti.

62Priteisti atsakovei UAB „Vilandas“ (į. k. 301824586) iš ieškovės BUAB „Ropokalnis“ (į. k. 171383694) 1500 Lt (434,43 EUR), taip pat iš ieškovės BUAB „Ropokalnis“ tretiesiems asmenims V. Z. (a. k. ( - )) ir V. L. (a. k. ( - )) po 500 Lt (144,81 EUR) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

63Priteisti atsakovei UAB „Dainiai“ (į. k. 158203935) iš ieškovės BUAB „Ropokalnis“ (į. k. 171383694) 900 Lt (260,70 EUR) advokato pagalbos išlaidas.

64Priteisti iš UAB „Dainiai“ (į. k. 158203935) 6020 Lt (1743 EUR) žyminį mokestį ir 120,83 Lt (35 EUR) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

65Priteisti iš ieškovės BUAB „Ropokalnis“ 120,83 Lt (35 EUR) proceso išlaidas valstybei.

66Sprendimui įsiteisėjus, Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio15 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti.

67Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjocivilinę bylą pagal ieškovėsBUAB... 3. IeškovėBUAB „Ropokalnis“ prašo pripažinti negaliojančiasnuo sudarymo... 4. Atsakovės ir tretieji asmenysprašo ieškinį atmesti. Pažymi, kad nėra... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 7. Byloje nustatyta, kadŠiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio30 d.... 8. Ieškovė UAB „Ropokalnis“ ir atsakovė UAB „Dainiai“ 2013-02-22... 9. Papildomu 2013-04-04 susitarimu ieškovė UAB „Ropokalnis“ ir atsakovė UAB... 10. Ieškovė UAB „Ropokalnis“ iš atsakovės UAB „Vilandas“ gautą 50... 11. Vėliau, t. y. 2013-04-04 pagal pardavimo sandorį atsakovė UAB „Dainiai“... 12. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas... 13. ActioPaulianainstituto paskirtis – ginti kreditorių nuo nesąžiningų... 14. Teismas pažymi, kad actioPaulianataikyti reikia nustatyti visas paminėtas... 15. Dėl ieškinio senaties termino irbankroto administratoriaus teisės pareikšti... 16. Šiaulių apygardos teismui 2013 m. balandžio30 d. nutartimi iškėlus... 17. Teismas, įvertinęs šias aplinkybes, sprendžia, jog ieškovės atstovas... 18. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės administratorius prieš... 19. Dėl kreditorių teisių pažeidimo... 20. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad,... 21. Teismas neturi pagrindo sutikti su atsakovės buvusio vienintelio UAB... 22. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad nemokumas... 23. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad įmonės kreditorių teisės yra... 24. Dėl neprivalėjimo sudaryti ginčijamų sandorių... 25. Sandoris gali būti ginčijamas actioPauliana pagrindu, jeigu jis neprivalėjo... 26. Nagrinėjamu atveju administratorius nurodo, jog nėra jokių duomenų, kad... 27. Dėl sandorių šalių nesąžiningumo... 28. Taikant actioPauliana institutą turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek... 29. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl skolininko ir trečiojo... 30. Ieškovės UAB „Ropokalnis“ nesąžiningumas sudarant 2013-02-22 ginčo... 31. Minėtoje nutartyje taip pat konstatuota, kad, gresiant bankrotui, UAB... 32. Vertinant atsakovėsUAB „Dainiai“ nesąžiningumą, kuris, palyginti su... 33. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė UAB „Dainiai“, kaip suinteresuotas... 34. Teismas sprendžia, kad sutarties šalių nesąžiningumą parodo ir tai, kad... 35. Teismo vertinimu, atsakovės nesąžiningumą nepaneigia įmonių veiklos... 36. Nustačius actioPauliana instituto taikymo sąlygų visetą, ieškinio dalis... 37. Dėl atsakovių UAB „Dainiai“ ir UAB „Vilandas 2013m. balandžio 4... 38. Ieškovės teigimu, atsakovė UAB „Vilandas“ buvo nesąžininga pagal... 39. Šie ieškovės teiginiai yra tik prielaidos apie bylos aplinkybes, kuriomis... 40. Teismo vertinimu, sudarant minėtą pirkimo-pardavimo sandorį įstatymų... 41. Dėl restitucijos taikymo ... 42. Pripažinus sandorį negaliojančiu actioPaulianapagrindu taikoma restitucija... 43. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad UAB „Vilandas“ buvo sąžininga ginčo... 44. Dėl bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo... 45. Ieškinį patenkinus iš dalies, tarp šalių proporcingai paskirstomos... 46. Ieškovė BUAB „Ropokalnis“ nepateikė teismui duomenų, kad byloje patyrė... 47. Atsakovės UAB „Dainiai“ advokato pagalbos išlaidos byloje siekė 1815 Lt... 48. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad buvo patenkintas tik vienas iš dviejų... 49. Atsakovės UAB „Vilandas“ turėjo 1500 Lt bylinėjimosi išlaidas (1 tomas,... 50. Trečiojo asmens V. Z. bylinėjimosi išlaidos sudarė 500 Lt (5 tomas, 50 b.... 51. Trečiasis asmuo V. L. patyrė 500 Lt advokato pagalbos išlaidas (5 tomas, 57... 52. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovės UAB „Vilandas“ ir... 53. Ieškovas BUAB „Ropokalnis“ yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo... 54. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3... 55. Teismas, atsižvelgdamas į teismo priimtą sprendimą, sprendžia, kad iš... 56. Pagal CPK 150 straipsnio 2 dalį teismui atmetus ieškinį, laikinosios... 57. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Šiaulių apygardos teismo 2014 m.... 58. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 59. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 60. Pripažinti negaliojančiaisnuo jų sudarymo momento UAB „Ropokalnis“ (į.... 61. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 62. Priteisti atsakovei UAB „Vilandas“ (į. k. 301824586) iš ieškovės BUAB... 63. Priteisti atsakovei UAB „Dainiai“ (į. k. 158203935) iš ieškovės BUAB... 64. Priteisti iš UAB „Dainiai“ (į. k. 158203935) 6020 Lt (1743 EUR) žyminį... 65. Priteisti iš ieškovės BUAB „Ropokalnis“ 120,83 Lt (35 EUR) proceso... 66. Sprendimui įsiteisėjus, Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio15 d.... 67. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...