Byla 2S-1006-601/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „UHB AGRO“, uždaroji akcinė bendrovė „Agrofertis“, uždaroji akcinė bendrovė „Arvi fertis“, antstolis Laurynas Lukšys

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „UHB AGRO“ atskirąjį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. kovo 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-2055-399/2019 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „BELOR“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „UHB AGRO“, uždaroji akcinė bendrovė „Agrofertis“, uždaroji akcinė bendrovė „Arvi fertis“, antstolis Laurynas Lukšys.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Antstolis Laurynas Lukšys vykdomojoje byloje Nr. 0187/19/00044 vykdo skolos išieškojimą iš uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Arvi fertis“ kreditorės UAB „BELOR“ naudai. Vykdant išieškojimą pagal 2019 m. sausio 29 d. turto arešto aktą Nr. 0187/19/00044-2 buvo areštuotas skolininkei priklausantis turtinis kompleksas – visos apyvartoje esančios prekių atsargos: akmens anglis, azotinės kalio, fosforo trąšos, chemikalai, tara, padėklai, maišai, kitos atsargos/prekės žaliavos ir ateityje UAB „Arvi fertis“ pagaminta gamybos produkcija nuo jos pagaminimo momento, neuždraudžiant tokios produkcijos gaminti, neviršijant bendros skolos ir vykdymo išlaidų sumos, kurių buvimo vieta Gamyklų g. 1, 5, 7, Marijampolėje. Pagal šį turto arešto aktą buvo faktiškai areštuotos ir suinteresuotam asmeniui UAB „UHB AGRO“ priklausančios trąšos, kurios 2019 m. sausio 29 d. buvo UAB „Arvi fertis“ teritorijoje jau pagamintos ir kurias UAB „Arvi fertis“ dar gamino.

72.

8UAB „UHB AGRO“ pateikus nuosavybės teisę į UAB „Arvi fertis“ pagamintas trąšas įrodančius dokumentus, antstolis 2019 m. vasario 4 d. priėmė patvarkymą Nr. S-19-187-628, kuriuo leido suinteresuotam asmeniui UAB „UHB AGRO“ disponuoti nuosavybės teise priklausančiomis trąšomis, žaliavomis ir kitu turtu išgabenant iš UAB „Arvi fertis“ veiklos teritorijos, esančios Gamyklų g. 1, 5, 7, Marijampolėje. Taip pat antstolis leido UAB ,,UHB AGRO“ disponuoti nuosavybės teise priklausančiu turtu, kurio saugojimas pavestas išieškotojai UAB „BELOR“, UAB „Arvi fertis“ gamyklos teritorijoje, esančioje Gamyklos g. 1, 5, 7, Marijampolėje, kuris pažymėtas STOP juosta ir nustatė, kad UAB „UHB AGRO“ nuosavybės teise priklausantį turtą išsiveža ištisą parą patvarkyme nustatyta tvarka.

93.

10Kreditorė UAB „BELOR“ 2019 m. vasario 5 d. antstoliui pateikė skundą, prašydama: 1) panaikinti antstolio Lauryno Lukšio 2019 m. vasario 4 d. patvarkymą Nr. S-19-187-628, kuriuo UAB „UHB AGRO“ leista disponuoti nuosavybės teise priklausančiomis trąšomis, žaliavomis ir kitu turtu išgabenant iš UAB „Arvi fertis“ teritorijos; 2) priimti patvarkymą ir išaiškinti areštuoto turto saugotojai UAB „BELOR“, kokios konkrečiai prekės, žaliavos ir kitos prekės (nurodant jų kiekius, pavadinimus, cheminę sudėtį bei kitą identifikuojančią informaciją) bei kokiais kiekiais gali būti saugotojos perduodamos UAB „UHB AGRO“ ir UAB „Agrofertis“ laisvai disponuoti; 3) priimti patvarkymą ir patikslinti turto arešto aktą dėl UAB „UHB AGRO“, UAB „Agrofertis“ bei UAB „Arvi fertis“ atskyrimo. Skunde UAB „BELOR“ taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolio Lauryno Lukšio vykdomojoje byloje Nr. 0187/19/00044 2019 m. vasario 4 d. priimto patvarkymo Nr. S-19-187-628 vykdymą dalyje, kuria antstolis: a) leido UAB „UHB AGRO“ disponuoti nuosavybės teise priklausančiomis trąšomis, žaliavomis ir kitu turtu išgabenant iš UAB „Arvi fertis“ veiklos teritorijos, esančios Gamyklų g. 1, 5, 7, Marijampolėje; b) leido UAB „UHB AGRO“, disponuoti nuosavybės teise priklausančiu turtu, kurio saugojimas pavestas išieškotojai UAB ,,BELOR“ UAB ,,Arvi fertis“ gamyklos teritorijoje, esančioje Gamyklos g. 1, 5, 7, Marijampolėje, kuris pažymėtas STOP juosta ir c) nustatė, kad UAB „UHB AGRO“ nuosavybės teise priklausantį turtą išsiveža ištisą parą patvarkyme nustatyta tvarka. Šio skundo kopiją UAB „BELOR“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 2 dalimi, 2019 m. vasario 5 d. taip pat pateikė Marijampolės apylinkės teismui, kuris 2019 m. vasario 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-1900-802/2019 taikė laikinąsias apsaugos priemones ir antstolio 2019 m. vasario 4 d. patvarkymo vykdymą sustabdė iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų.

114.

12Antstolis 2019 m. vasario 12 d. patvarkymu Nr. S-19-187-759 atsisakė tenkinti kreditorės UAB „BELOR“ 2019 m. vasario 5 d. skundą dėl 2019 m. vasario 4 d. patvarkymo Nr. S-19-187-628. Atsižvelgdamas į tai, antstolis perdavė UAB „BELOR“ skundą nagrinėti Marijampolės apylinkės teismui. Byla teismui perduota 2019 m. vasario 13 d., bylai suteiktas Nr. 2YT-2055-399/2019.

135.

14Marijampolės apylinkės teisme 2019 m. kovo 12 d. civilinėje byloje Nr. 2YT-2055-399/2019 gautas skolininko UAB „Arvi Fertis“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, kurios 2019 m. vasario 7 d. teismo nutartimi civilinėje byloje e2SP-1900-802/2019 buvo pritaikytos pagal išieškotojos UAB „BELOR“ prašymą vykdomojoje byloje Nr.0187/19/00044. Prašymą grindė šiais argumentais:

155.1.

16laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra nebeproporcingas laikinųjų apsaugos priemonių taikymu sukeliamoms pasekmėms, t. y. taikomos laikinosios apsaugos priemonės nebeužtikrina status quo tarp ginčo šalių išsaugojimo bei neproporcingai pažeidžia ne tik UAB „Arvi fertis“, bet ir trečiojo asmens UAB „UHB Agro“ interesus, taip suteikdamos nepagrįstą pranašumą UAB „BELOR“, kuris yra tiesioginis konkurentas prekybos trąšomis rinkoje.

175.2.

18skolininkas šiuo metu objektyviai nebegali toliau vykdyti ūkinės – komercinės veiklos, nes trąšų gamyba yra sustabdyta ir apie tai yra informuotas tiek antstolis, tiek išieškotojas UAB „BELOR“. Esminė gamyklos sustabdymo priežastis yra ta, kad išieškotojas UAB „BELOR“ ir jo pasitelkta saugos tarnyba UAB „G4S Lietuva“, remdamiesi aplinkybe, kad nutartimi buvo sustabdytas patvarkymas, kuriuo antstolis leido UAB „UHB Agro“, disponuoti nuosavybės teise priklausančiu turtu ir jį išvežti iš UAB „Arvi fertis“ teritorijos, neleidžia faktiškai išvežti jokio trečiųjų asmenų turto (atsargų/prekių/žaliavų) iš UAB „Arvi fertis“ teritorijos. Dėl to UAB „Arvi fertis“ nebegali vykdyti jokių atsiskaitymų su savo kontrahentais, o UAB „Arvi fertis“ klientai nebeužsako jokių gamybos paslaugų ir nebetiekia žaliavų iš kurių būtų galima gaminti produkciją bei gauti UAB „Arvi fertis“ veiklai reikalingų piniginių lėšų.

195.3.

20skolininkas jau gavo šimtatūkstantines pretenzijas dėl žalos, atlyginimo, kurias privalės atlyginti, visa tai reiškia, kad nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ne tik, kad neatitinka proporcingumo ir ekonomiškumo principų, bet ir neužkerta kelio pareiškėjai galimai kilti neigiamoms pasekmėms (žalai), kadangi ir toliau prastėjant UAB „Arvi fertis“ turtinei padėčiai, patenkinti UAB „BELOR“ reikalavimą gali tapti praktiškai neįmanoma.

215.4.

22Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 4 d. nutartimi civilinėje byloje priėmė UAB „Arvi fertis“ vadovo T. D. pareiškimą iškelti UAB „Arvi fertis“ restruktūrizavimo bylą.

235.5.

24skolininkas 2003 m. liepos 2 d. Kreditavimo sutartimi Nr. 2020306010251-01, sudaryta su AB SEB banku, be kito turto AB SEB bankui buvo įkeistas – turtinis kompleksas – visos apyvartoje esančios prekių atsargos: akmens anglis; azotinės, kalio, fosforo trąšos; chemikalai, tara, padėklai, maišai, kitos atsargos. Įkeitimas yra įregistruotas hipotekos registre. Remiantis 2003 m. liepos 2 d. kreditavimo sutarties Nr. 2020306010251-01 Specialiosios dalies 4.3.8 punktu „įkeitus nurodytą turtą laikoma, jog įkeičiami visi esantys bei būsimi daikto savininko valia prijungti ar dėl gamtinių įvykių prie pagrindinio daikto prisijungę antraeiliai daiktai bei įkeistam turtui naudoti pagal paskirtį reikalingi kilnojamieji/nekilnojamieji daiktai, įskaitant ir tuos, kurie taps daikto savininko nuosavybe ateityje, o taip pat visi nurodytuose sklypuose esantys ir būsiantys nekilnojamieji daiktai.“ Taigi tuo atveju, jeigu hipotekos kreditorius nesutinka, išieškoti iš hipoteka įkeisto turto iš viso nėra galima (CPK 746 straipsnio 3 dalis), todėl nėra jokio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones turui iš kurio negalimas išieškojimas.

255.6.

26antstolis jau yra išnagrinėjęs UAB „BELOR“ skundą ir 2019 m. vasario 12 d. patvarkymu jį atmetęs kaip nepagrįstą. Be to, antstolis 2019 m. kovo 5 d. pateikė atsiliepimą, kuriame dar kartą akcentavo, kad UAB „BELOR“ skundas yra nepagrįstas ir netenkintinas. Nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti naikinamos jau vien šiuo pagrindu, kadangi po antstolio 2019 m. vasario 12 d. atlikto UAB „BELOR“ skunde išdėstytų reikalavimų įvertinimo ir skundo dėl antstolio veiksmų atmetimo yra akivaizdu, kad UAB „BELOR“ skundas, kurio pagrindu buvo prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepagrįstas, todėl laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti panaikintos.

276.

28Marijampolės apylinkės teisme 2019 m. kovo 13 d. civilinėje byloje Nr. 2YT-2055-399/2019 gautas taip pat ir suinteresuoto asmens UAB „UHB AGRO“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, kurios teismo 2019 m. vasario 7 d. nutartimi civilinėje byloje e2SP-1900-802/2019 buvo pritaikytos, pagal išieškotojos UAB „BELOR“ prašymą vykdomojoje byloje Nr.0187/19/00044. Prašymas buvo grindžiamas šiais argumentais:

296.1.

30nors UAB „UHB AGRO“ yra apskundusi 2019 m. vasario 7 d. nutartį, tačiau tikėtina, jog kol bus priimtas apeliacinės instancijos teismo sprendimas 2 037 463,184 Eur vertės UAB „UHB AGRO“ priklausanti produkcija bus sugedusi ir utilizuojama, nes produktų galiojimo laikas yra tik 2 mėnesiai.

316.2.

32UAB „UHB AGRO“ ir UAB „Arvi Fertis“ sudarytoje gamybos sutartyje numatyta, kad suinteresuotam asmeniui perdavus žaliavas skolininkui su tikslu, kad skolininkas pagamintų trąšas, nuosavybės teisė į produktą jokiu gamybos laikotarpiu nėra perduodama skolininkui. Pagal pateiktas sutartis suinteresuoto asmens žaliavos ir vėliau pagamintas produktas niekada netampa skolininko nuosavybe, kadangi skolininkas atlieka tik gamybos paslaugą, už kurią sumoka UAB „UHB AGRO“.

336.3.

34yra tiksliai žinoma, kuris turtas yra UAB „UHB AGRO“, UAB „Arvi Fertis“ bei trečiųjų asmenų, ką patvirtina antstolio Raimundo Stanislausko 2019 m. vasario 5 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodytas turtas ir jo buvimo vieta, antstolio Lauryno Lukšio 2019 m. vasario 6 d. turto aprašas, kuriuo buvo atskirtas skolininko turtas nuo trečiųjų asmenų turto, atskyrimo procedūroje dalyvaujant, be kita ko, UAB „UHB AGRO“, UAB „Arvi Fertis“, UAB „BELOR“ ir kitiems kviestiniams asmenims, dėl kurio turinio niekas nereiškė pretenzijų. Be to, antstolio Raimundo Stanislausko 2019 m. vasario 7 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodytas skolininko turto atskyrimo ir perdavimo saugoti išieškotojui faktas, o antstolio Lauryno Lukšio 2019 m. vasario 8 d. patvarkyme dėl turto arešto aktų papildymo nurodytas areštuoto turto mastas. Vis dėlto, nepaisant teikiamų įrodymų, pagrindžiančių UAB „UHB AGRO“ nuosavybės teises į turtą, esantį UAB „Arvi Fertis“ teritorijoje, UAB „UHB AGRO“ dėl UAB „BELOR“ nesąžiningų ir galimai nusikalstamų veiksmų faktiškai yra užkirstas kelias išvežti iš skolininko teritorijos UAB „UHB AGRO“ nuosavybės teise priklausantį turtą. Juolab, kad UAB „UHB AGRO“ prekės ir/ar žaliavos pagal turto arešto aktų registro duomenis, nėra areštuotas, tačiau be atskiro teismo pasisakymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, UAB „UHB AGRO“ objektyviai negali disponuoti savo turtu, t. y. išgabenti iš skolininko teritorijos.

356.4.

36UAB „BELOR“ ir UAB „UHB AGRO“ bei kiti asmenys, kurių pagaminta produkcija saugoma skolininko teritorijoje, yra tiesioginiai konkurentai, kurie konkuruoja toje pačioje didmeninės ir mažmeninės trąšų prekybos rinkoje. UAB „BELOR“, turėdama reikalavimo teisę į skolininką, siekia visais įmanomais būdais paralyžiuoti su skolininku bendradarbiavusių ir skolininko gamybos paslaugas pirkusių asmenų veiklą, įskaitant, bet neapsiribojant UAB „UHB AGRO“ vykdomą veiklą. UAB „BELOR“, kuri yra UAB „UHB AGRO“ konkurentė, supranta, kad skolininko teritorijoje esančios trąšos, kurių yra apie 7 000 tonų, yra trečiųjų asmenų, o tuo tarpu skolininko trąšos, apie 150 tonų yra perduotos saugoti UAB „BELOR“. Tokiu būdu UAB „BELOR“ dėl 150 tonų trąšu yra sustabdžiusi bent 6 850 tonų trąšų realizavimą, siekiant išlaukti 2 mėnesius, kol trąšos taps bevertės, bei perimti kitų trečiųjų asmenų komercines paslaptis – klientų sąrašus, žaliavų įsigijimo kainas, trąšų pardavimo kainas ir pan.

376.5.

38UAB „UHB AGRO“ su klientais dėl pagamintos produkcijos pardavimo yra sudaręs išankstines pirkimo–pardavimo sutartis ir gavęs avansinius mokėjimus už ateityje būsiančios pagamintos produkcijos pristatymą. Visose sutartyse yra numatyta netesybų skaičiavimas tuo atveju, jei suinteresuotas asmuo laiku nepristatytų produkcijos (t. y. trąšų pristatymo terminas trąšų rinkoje yra esminė sutarties sąlyga). Todėl UAB „UHB AGRO“ skaičiuoja esamus nuostolius, nes šiame su UAB „UHB AGRO“ nesusijusiame ginče faktiškai yra areštuotos visos UAB „UHB AGRO“ disponuojamos ir jo apyvartoje esančios prekės, nes skolininkas buvo vienintelė gamykla, teikusi UAB „UHB AGRO“ 100 proc. gamybos paslaugą. Todėl nuo 2019 m. sausio 29 d. faktiškai yra suvaržyta visa UAB „UHB AGRO“ veikla, ko pasėkoje visas dėmesys yra skiriamas teisiniam ginčui bei klientų pretenzijų sprendimui.

39II.

40Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

417.

42Marijampolės apylinkės teismas 2019 m. kovo 14 d. nutartimi netenkino skolininko UAB „Arvi fertis“ ir suinteresuoto asmens UAB „UHB AGRO“ prašymų panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, kurios teismo nutartimi civilinėje byloje e2SP-1900-802/2019 buvo pritaikytos pagal išieškotojos UAB „BELOR“ prašymą vykdomojoje byloje Nr.0187/19/00044. Be to, teismas netenkino ir prašymo dėl dokumentų priedų Nr. 22, 26, 40 ir 41 pripažinimo konfidencialiais bei bylos medžiagos pripažinimo nevieša.

438.

44Teismas nurodė, kad skolininkas nepateikė teismui įrodymų, kurie įrodytų, jog su išieškotoju UAB „BELOR“, pagerėjus bendrovės finansiniams rodikliams, pradėta atsiskaityti ir taip siekiama mažinti susidariusį įsiskolinimą. Iš skolininko turto balanso matyti, kad UAB „Arvi fertis“ nėra įtraukęs į apskaitą savo skolų ne tik UAB „BELOR“, bet ir AB SEB bankui, nors traktuoja, kad jam yra skolingas, tačiau investuoja nemažas sumas į dukterines įmones.

459.

46Teismas pastebėjo, kad skolininkas, teigdamas, jog kreditorius UAB „BELOR“ yra nesąžiningas, įrodymų, pagrindžiančių kreditoriaus nesąžiningumą, teismui nepateikė. Be to, skolininkas nepateikė teismui ir įrodymų, patvirtinančių jo teiginius apie gautas šimtatūkstantines pretenzijas dėl žalos atlyginimo, kurias privalės atlyginti. Nepateikta teismui įrodymų, patvirtinančių skolininko teiginius, kad jo veikla, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, yra visiškai sustabdyta.

4710.

48Teismas pažymėjo, kad nors 2003 m. liepos 2 d. kreditavimo sutartimi Nr. 2020306010251-01 be kito turto AB SEB bankui hipoteka yra įkeistas skolininko UAB „Arvi fertis“ turtinis kompleksas (visos apyvartoje esančios prekių atsargos: akmens anglis, trąšos, chemikalai, tara, padėklai, maišai, kitos atsargos), nepateikta įrodymų, kad skolininkas yra pradelsęs kreditorinius įsipareigojimus kreditoriui AB SEB bankui ir kad gresia priverstinis skolos išieškojimas iš skolininko įkeisto turto. Taigi, kadangi dar nėra išieškoma skola kreditoriaus SEB banko naudai ir jeigu kreditoriui SEB bankui bus įvykdyti kreditoriniai įsipareigojimai laiku, išieškojimas iš įkeisto turto nebus vykdomas, o, įvykdžius įsipareigojimus, įkeitimas nustos galioti. Skolininko teiginys, kad iš skolininko įkeisto turto nebus galimas ateityje išieškojimas yra nepagrįstas. Be to, kokios žaliavos yra įkeistos AB SEB bankui, teismo vertinimu, yra ne šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dalykas.

4911.

50Anot teismo, vien tai, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 4 d. nutartimi priėmė UAB „Arvi fertis“ vadovo T. D. pareiškimą iškelti UAB „Arvi fertis“ restruktūrizavimo bylą ir sustabdė UAB „Arvi fertis“ turto realizavimą ir (ar) išieškojimą, nesudaro pagrindo spręsti, kad minėtas sustabdymas taikomas atgaline tvarka sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą, juolab, kad skundžiamos nutarties priėmimo metu skolininkui restruktūrizavimo byla dar nebuvo iškelta. Teismas traktavo, kad UAB „Arvi fertis“ nėra sąžiningas savo kreditoriaus atžvilgiu, nes tokiu būdu bando vengti įsipareigojimų vykdymo bei siekia galimybės kontroliuoti restruktūrizavimo procesą, kadangi jau Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2586-638/2017 skolininkui buvo iškelta restruktūrizavimo byla, tačiau ši byla 2018 m. spalio 4 d. nutraukta, o jau 2018 m. lapkričio 30 d. skolininkas sudarė užsakomosios gamybos sutartis su trečiaisiais asmenimis bei neatlygintinos pasaugos sutartis, t. y. toliau vykdė veiklą.

5112.

52Teismas atkreipė dėmesį, kad nors UAB „UHB AGRO“ teismui pateikė duomenis apie tai, jog jis perdavė saugojimui ir gamybai žaliavas, teikė duomenis apie produkcijos užsakymą gamybai, tačiau nepateikė jokių duomenų apie jau pagamintą produkciją bei apie tai ar yra atsiskaitęs su UAB „Arvi fertis“ tiek už gamybą, tiek už sandėliavimą, juolab, kad tokia veikla buvo vykdoma keletą mėnesių iki arešto. Teismo vertinimu, tai duoda pagrindo manyti, kad UAB „UHB AGRO“ ir skolininkas nėra sąžiningi kreditoriaus atžvilgiu, nes naudoja gamybos priemones, sąnaudas, saugoja tiek žaliavas, tiek produkciją, o už paslaugas negauna pajamų. Pastebėjo, kad žaliavų ir produkcijos sandėliavimo sutartis yra neatlygintina. Kita vertus, teismui nepateikti duomenys, kad UAB „UHB AGRO“ būtų atsiskatęs ir už produktų gamybą, ir, kad UAB „Arvi fertis“ teritorijoje esanti produkcija priklauso būtent UAB „UHB AGRO“, juolab, kad šalys susitarė, jog UAB „UHB AGRO“ užsakymu UAB „Arvi fertis“ pagaminta produkcija bus laikoma atskirai nuo gamintojui nuosavybės teise priklausančių produktų. Todėl teismas padarė išvadą, jog UAB „Arvi fertis“ pažeidė šalių pasirašytą gamybos sutartį, ko pasekoje susidarė situacija, kad teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės įtakoja suinteresuoto asmens interesus. Teismas akcentavo, kad antstolis Laurynas Lukšys atsiliepime į skundą nurodęs, jog nėra areštavęs tretiesiems asmenimis nuosavybės teise priklausančio turto, todėl UAB „UHB AGRO“ nuosavybės teise priklausantis turtas, esantis UAB „Arvi fertis“ teritorijoje, nėra areštuotas.

5313.

54Teismas, netenkindamas prašymo dėl dokumentų priedų Nr. 22, 26, 40 ir 41 pripažinimo konfidencialiais, konstatavo, kad priedas Nr. 22 yra 2019 m. sausio 29 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, kuris negali būti pripažintas konfidencialiu dokumentu, nes jame nėra nurodyta jokių ne su ginčo šalimis susijusiais asmenimis duomenų; priedas Nr. 26 – 2019 m. kovo 5 d. pažyma, kurioje nurodyta koks turtas yra UAB „Arvi fertis“ teritorijoje, t. y. joje nėra jokių trečiųjų asmenų ar sutarčių duomenų; tuo tarpu sutarčių priedai Nr. 40 ir Nr. 41 teismui apskritai nebuvo pateikti.

55III.

56Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

5714.

58Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo UAB „UHB AGRO“, atstovaujama advokato Gintaro Černiausko, prašo panaikinti Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. kovo 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2YT-2055-399/2019 ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti laikinąsias apsaugos priemones taikytas 2019 m. vasario 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-1900-802/2019, nutartį vykdant skubiai. Apeliantė prašo atskirąjį skundą išnagrinėti per įmanomai trumpiausią terminą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

591.1.

60teismas nesudarė sąlygų UAB „UHB AGRO“ tinkamai ir laiku pateikti konfidencialius dokumentus, skirtus išsamiam prašymo išnagrinėjimui, kurie visiškai nebuvo vertinami skundžiamoje nutartyje. Kartu su atskiruoju skundu apeliantė pateikė ekranvaizdį iš EPP paskyros, kuriame matyti iš eilės prisegti suinteresuoto asmens prašymo priedai, tačiau bendrame sąraše trūksta 22, 26, 40, 41 priedų. Nors nutartyje teismas neva vertino 22 ir 26 priedų turinį. Taigi, teismui net ir matant, kad pateikti ne visi priedai, į UAB „UHB AGRO“ ar jo atstovus teismas nesikreipė dėl trūkstamų įrodymų pateikimo, nors tokie įrodymai ir buvo išsamiai analizuojami prašyme. Be to, kadangi nutartis buvo priimta vos per vieną dieną, apeliantės įsitikinimu, išsamus didelės apimties įrodymų įvertinimas per tokį itin trumpą laiką pavaduojančiai teisėjai, turinčiai ir savo einamųjų bylų, nebuvo įmanomas.

611.2.

62skundžiamoje nutartyje atsisakymas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones motyvuojamas aplinkybėmis, kurios nėra susijusios su CPK 149 straipsnyje numatytais pagrindais panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, teigiant, jog laikinosios apsaugos priemonės negali būti panaikintos, nes neva suinteresuotas asmuo nepateikė įrodymų apie apmokėjimą skolininkui už trąšų gamybos paslaugas. Juolab, teismas reikalauja pateikti PVM sąskaitas faktūras, nors tokie dokumentai patvirtina prekės įsigijimą pirkimo–pardavimo sandoriu, o ne gamybos sandoriu, todėl UAB „UHB AGRO“ negali turėti šių trąšų įsigijimo PVM sąskaitų faktūrų, nes jos yra įgytos sukūrimo būdu – pagaminant iš suinteresuoto asmens pateiktų žaliavų.

631.3.

64pagal sutartis suinteresuoto asmens pateiktos žaliavos ir vėliau pagaminti produktai netampa skolininko nuosavybe, kadangi skolininkas atlieka tik gamybos paslaugą, už kurią sumoka suinteresuotas asmuo, į gamybos paslaugos kainą įskaitant ir sandėliavimo kainą. Visos UAB „UHB AGRO“ pagamintos trąšos buvo sufasuotos į atskirus maišus ir pažymėtos 12 rūšių etiketėmis, jos niekada nebuvo apskaitomos skolininko turto apskaitoje. UAB „BELOR“ kvestionuoja UAB „UHB AGRO“ nuosavybę į produkciją tik tuo pagrindu, kad jis yra skolininko teritorijoje, nors iš pateiktų nuosavybės teisę pagrindžiančių dokumentų akivaizdu, kad UAB „UHB AGRO“ ir UAB „Arvi fertis“ turtas yra aiškiai atribotas.

651.4.

66dėl UAB „BELOR“ nesąžiningų ir galimai nusikalstamų veiksmų UAB „UHB AGRO“ yra užkirstas kelias išvežti iš skolininko teritorijos UAB „UHB AGRO“ nuosavybės teise priklausantį turtą, kuris pagal Turto arešto aktų registro duomenis nėra areštuotas. Tokiu būdu imdamasis veiksmų, jog būtų areštuotas tiesioginio konkurento greitai gendantis, toje pačioje rinkoje parduodamo produkto itin didelis kiekis, UAB „BELOR“ ne tik siekia neteisėtai pašalinti konkurentą iš rinkos, sukelti jam ekonominių sunkumų, bet ir pakenkti konkurento reputacijai, negalint vykdyti sutartinių įsipareigojimų klientams. Eliminuojant iš rinkos konkurentą tam tikram laikui ir užtikrinant, jog jis ne tik negalės parduoti savo produkcijos, tačiau tokia produkcija suges ir nebegalės būti panaudojama, UAB „BELOR“ veikdamas nesąžiningai siekia neteisėtų tikslų, dėl ko tretiesiems asmenims sukelia nuostolius, nors nėra pajėgus tokius nuostolius atlyginti. Juolab, kad UAB „UHB AGRO“ produktai saugomi atvirose teritorijose, neuždengti, o UAB „BELOR“ nesiima jokių saugos reikalavimų šios produkcijos galiojimui pratęsti. Nors sąžiningas ir rūpestingas išieškotojas turėtų būti suinteresuotas maksimaliu skolos atgavimu ir nedelsiant organizuoti greitai gendančio turto pardavimą, nes bent kiek delsiant toks turtas neišvengiamai taps bevertis.

6715.

68Atsiliepime pareiškėjas UAB „BELOR“, atstovaujamas advokato Andriaus Chudenkovo, prašo atsisakyti tenkinti UAB „UHB AGRO“ atskirąjį skundą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

692.1.

70suinteresuoto asmens nuosavybės teisės į prekes ir žaliavas, dėl kurių sugedimo reiškia pretenzijas, nėra nustatytos, t. y. vykdomojoje byloje yra kilęs ginčas, kurio esmė – nustatyti, ar ginčo prekės buvo pagamintos iš tokių žaliavų, už kurias skolininkas jau buvo sumokėjęs jų tiekėjams, pvz., UAB „Agrofertis“ ar UAB „UHB AGRO“, atitinkamai, tokios trąšos būtų skolininko nuosavybė, o jų kaina turėtų būti ne mažesnė nei tokių trąšų rinkos kaina, ar visgi trąšos buvo pagamintos iš suinteresuoto asmens pristatytos jo tariamai nuosavos žaliavos. Dėl trąšų ir kito turto, esančio skolininko teritorijoje, nuosavybės teisės teismuose yra nagrinėjama visa eilė civilinių bylų. Taigi, UAB „UHB AGRO“, žinodamas, kad vyksta ne vienas teisminis ginčas dėl antstolio Lauryno Lukšio areštuoto turto nuosavybės teisių nustatymo, teikia teismui akivaizdžiai klaidingus duomenis apie tai, jog neva UAB „UHB AGRO“ yra tinkamai pagrindęs nuosavybės teises į šį turtą ir, nesant tam pagrindų bei sąlygų, teikia įvairius prašymus ir skundus, siekdamas, kad būtų panaikintos skundžiamos laikinosios apsaugos priemonės.

712.2.

72nepaisant to, kad suinteresuotas asmuo tvirtina, jog realiai jam nuosavybės teise neva priklausančių dalies trąšų galiojimo terminas jau yra pasibaigęs ir jas jau reikia utilizuoti, tačiau vis tiek jas siekia išsivežti iš UAB „Arvi fertis“ saugomos veiklos teritorijos bei „parduoti“. Kita vertus, tai, kad faktiškai trąšų galiojimo terminas yra neribotas, patvirtina, tiek paties UAB „Arvi fertis“ kokybės pažymėjimai, pateikti UAB „BELOR“, tiek UAB „Arvi fertis“ partnerio UAB „Baltic Agro“ internetiniame puslapyje nurodoma informacija.

732.3.

74neegzistuoja jokios aplinkybės, kurios leistų UAB „BELOR“ elgesį kvalifikuoti kaip nesąžiningą, nes būtent UAB „BELOR“ jau kelerius metus iš nesąžiningos Arvi įmonių grupės siekia išieškoti įsiskolinimą, siekiantį 3 500 000 Eur, o veiksmai, susiję su vykdymo procese priimtų sprendimų apskundimu, tik patvirtina, kad UAB „BELOR“ sąžiningai rūpinasi savo turto susigrąžinimu iš įsipareigojimų nevykdančių skolininkų. O aplinkybės apie UAB „BELOR“ turtinę padėtį, nesant kitų duomenų apie UAB „BELOR“ nesąžiningumą, apskritai neturi įtakos sprendžiant dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje.

75Teismas

konstatuoja:

76IV.

77Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7816.

79Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

8017.

81Byloje kilęs ginčas dėl pirmosios instancijos teismo 2019 m. kovo 14 d. nutarties, kuria atsisakyta panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas pagal išieškotojos UAB „BELOR“ prašymą vykdomojoje byloje Nr.0187/19/00044, teisėtumo ir pagrįstumo.

8218.

83Pažymėtina, kad bylos dėl antstolių veiksmų yra nagrinėjamos CPK XXXI skyriaus nustatyta tvarka. CPK 510 straipsnio 2 dalis nustato, kad skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

8419.

85Bendroji proceso teisės norma, aktuali sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo, numato, jog nustačius, kad ieškinys yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, yra sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Tokia nuostata suponuoja, jog teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti ieškinyje pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas.

8620.

87Teismų praktikoje laikoma, jog preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą ir sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo egzistavimo, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-780/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012). Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikyti paprastai nėra pagrindo tais atvejais, kai išnagrinėjus bylą iš esmės, priimamas ieškovui nepalankus teismo sprendimas.

8821.

89Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. vasario 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-1900-802/2019 yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas antstolio 2019 m. vasario 4 d. patvarkymo vykdymas iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų. Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, 2019 m. gegužės 14 d. Marijampolės apylinkės teismas išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2YT-2055-399/2019 pagal pareiškėjos UAB „BELOR“ skundą dėl antstolio veiksmų ir UAB „BELOR“ skundą atmetė.

9022.

91Vadinasi, nepaisant aplinkybės, kad nagrinėjamoje byloje priimta teismo nutartis dar neįsiteisėjusi, vien tokio apeliantui nepalankaus sprendimo priėmimo faktas sudaro pakankamą pagrindą spręsti, jog dėl ieškinio prima facie nepagrįstumo realios grėsmės ieškinio reikalavimų įvykdymui, bent jau šiame proceso etape, nebelieka, taigi ir poreikio palikti galioti 2019 m. vasario 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-1900-802/2019 taikytas laikinąsias apsaugos priemones nėra (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

9223.

93Esant tokiai situacijai, kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai tampa teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų išsamiau nepasisakytina.

94Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

95atskirąjį skundą tenkinti.

96panaikinti Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. kovo 14 d. nutarties dalį civilinėje byloje Nr. 2YT-2055-399/2019 dėl UAB „Arvi fertis“ ir UAB „UHB AGRO“ prašymų panaikinti laikinąsias apsaugos priemones netenkinimo.

97Išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti 2019 m. vasario 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-1900-802/2019 taikytas laikinąsias apsaugos priemones, t. y. antstolio Lauryno Lukšio vykdomojoje byloje Nr. 0187/19/00044 2019 m. vasario 4 d. priimto patvarkymo Nr. S-19-187-628 vykdymo sustabdymą dalyje, kuria antstolis: leido UAB ,,UHB AGRO“ disponuoti nuosavybės teise priklausančiomis trąšomis, žaliavomis ir kitu turtu išgabenant iš UAB ,,Arvi fertis“ veiklos teritorijos, esančios Gamyklų g. 1, 5, 7, Marijampolėje; leido UAB ,,UHB AGRO“, disponuoti nuosavybės teise priklausančiu turtu, kurio saugojimas pavestas išieškotojui UAB ,,BELOR“, UAB ,,Arvi fertis“ gamyklos teritorijoje, esančioje Gamyklos g. 1, 5, 7, Marijampolėje, ir kuris pažymėtas STOP juosta, ir nustatė, kad UAB ,,UHB AGRO“ nuosavybės teise priklausantį turtą išsiveža ištisą parą patvarkyme nustatyta tvarka.

98Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjai (išieškotojai) UAB ,,BELOR“, skolininkei UAB ,,Arvi fertis“, UAB ,,UHB AGRO“, UAB „Agrofertis“ ir antstoliui Laurynui Lukšiui.

99Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Antstolis Laurynas Lukšys vykdomojoje byloje Nr. 0187/19/00044 vykdo skolos... 7. 2.... 8. UAB „UHB AGRO“ pateikus nuosavybės teisę į UAB „Arvi fertis“... 9. 3.... 10. Kreditorė UAB „BELOR“ 2019 m. vasario 5 d. antstoliui pateikė skundą,... 11. 4.... 12. Antstolis 2019 m. vasario 12 d. patvarkymu Nr. S-19-187-759 atsisakė tenkinti... 13. 5.... 14. Marijampolės apylinkės teisme 2019 m. kovo 12 d. civilinėje byloje Nr.... 15. 5.1.... 16. laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra nebeproporcingas... 17. 5.2.... 18. skolininkas šiuo metu objektyviai nebegali toliau vykdyti ūkinės –... 19. 5.3.... 20. skolininkas jau gavo šimtatūkstantines pretenzijas dėl žalos, atlyginimo,... 21. 5.4.... 22. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 4 d. nutartimi civilinėje byloje... 23. 5.5.... 24. skolininkas 2003 m. liepos 2 d. Kreditavimo sutartimi Nr. 2020306010251-01,... 25. 5.6.... 26. antstolis jau yra išnagrinėjęs UAB „BELOR“ skundą ir 2019 m. vasario 12... 27. 6.... 28. Marijampolės apylinkės teisme 2019 m. kovo 13 d. civilinėje byloje Nr.... 29. 6.1.... 30. nors UAB „UHB AGRO“ yra apskundusi 2019 m. vasario 7 d. nutartį, tačiau... 31. 6.2.... 32. UAB „UHB AGRO“ ir UAB „Arvi Fertis“ sudarytoje gamybos sutartyje... 33. 6.3.... 34. yra tiksliai žinoma, kuris turtas yra UAB „UHB AGRO“, UAB „Arvi... 35. 6.4.... 36. UAB „BELOR“ ir UAB „UHB AGRO“ bei kiti asmenys, kurių pagaminta... 37. 6.5.... 38. UAB „UHB AGRO“ su klientais dėl pagamintos produkcijos pardavimo yra... 39. II.... 40. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 41. 7.... 42. Marijampolės apylinkės teismas 2019 m. kovo 14 d. nutartimi netenkino... 43. 8.... 44. Teismas nurodė, kad skolininkas nepateikė teismui įrodymų, kurie įrodytų,... 45. 9.... 46. Teismas pastebėjo, kad skolininkas, teigdamas, jog kreditorius UAB „BELOR“... 47. 10.... 48. Teismas pažymėjo, kad nors 2003 m. liepos 2 d. kreditavimo sutartimi Nr.... 49. 11.... 50. Anot teismo, vien tai, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 4 d.... 51. 12.... 52. Teismas atkreipė dėmesį, kad nors UAB „UHB AGRO“ teismui pateikė... 53. 13.... 54. Teismas, netenkindamas prašymo dėl dokumentų priedų Nr. 22, 26, 40 ir 41... 55. III.... 56. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 57. 14.... 58. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo UAB „UHB AGRO“, atstovaujama... 59. 1.1.... 60. teismas nesudarė sąlygų UAB „UHB AGRO“ tinkamai ir laiku pateikti... 61. 1.2.... 62. skundžiamoje nutartyje atsisakymas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones... 63. 1.3.... 64. pagal sutartis suinteresuoto asmens pateiktos žaliavos ir vėliau pagaminti... 65. 1.4.... 66. dėl UAB „BELOR“ nesąžiningų ir galimai nusikalstamų veiksmų UAB... 67. 15.... 68. Atsiliepime pareiškėjas UAB „BELOR“, atstovaujamas advokato Andriaus... 69. 2.1.... 70. suinteresuoto asmens nuosavybės teisės į prekes ir žaliavas, dėl kurių... 71. 2.2.... 72. nepaisant to, kad suinteresuotas asmuo tvirtina, jog realiai jam nuosavybės... 73. 2.3.... 74. neegzistuoja jokios aplinkybės, kurios leistų UAB „BELOR“ elgesį... 75. Teismas... 76. IV.... 77. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 78. 16.... 79. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 80. 17.... 81. Byloje kilęs ginčas dėl pirmosios instancijos teismo 2019 m. kovo 14 d.... 82. 18.... 83. Pažymėtina, kad bylos dėl antstolių veiksmų yra nagrinėjamos CPK XXXI... 84. 19.... 85. Bendroji proceso teisės norma, aktuali sprendžiant klausimą dėl laikinųjų... 86. 20.... 87. Teismų praktikoje laikoma, jog preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą... 88. 21.... 89. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Marijampolės apylinkės teismo 2019 m.... 90. 22.... 91. Vadinasi, nepaisant aplinkybės, kad nagrinėjamoje byloje priimta teismo... 92. 23.... 93. Esant tokiai situacijai, kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 94. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 95. atskirąjį skundą tenkinti.... 96. panaikinti Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. kovo 14 d. nutarties dalį... 97. Išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti 2019 m. vasario 7 d. nutartimi... 98. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjai (išieškotojai) UAB... 99. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....