Byla 2S-1418-480/2019
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,

apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos (apeliantės) uždarosios akcinės bendrovės „Belor“, atstovaujamos advokato A. C., atskirąjį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2019 m. gegužės 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-2055-399/2019 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „BELOR“ skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui L. L., uždarajai akcinei bendrovei „UHB AGRO“, uždarajai akcinei bendrovei „Arvi fertis“, uždarajai akcinei bendrovei „Agrofertis“, dėl antstolio veiksmų.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „BELOR“ pateikė skundą dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ), kuriuo prašė: 1) panaikinti dalį antstolio L. L. 2019 m. vasario 4 d. patvarkymo Nr. ( - ), kuriuo antstolis leido UAB „UHB AGRO“ disponuoti nuosavybės teise priklausančiomis trąšomis, žaliavomis ir kitu turtu išgabenant iš UAB „Arvi fertis” veiklos teritorijos, adresu: ( - ), leido UAB „UHB AGRO“ disponuoti nuosavybės teise priklausančiu turtu, kurio saugojimas pavestas išieškotojui UAB „BELOR“, UAB „Arvi fertis“ gamyklos teritorijoje, adresu: ( - ), kuris pažymėtas STOP juosta; nustatė, kad UAB „UHB AGRO“ nuosavybes teise priklausantį turtą išsiveža ištisą parą patvarkyme nustatyta tvarka; 2) priimti patvarkymus ir išaiškinti areštuoto turto saugotojui UAB „BELOR“ dėl to, kokios konkrečiai prekės, žaliavos ir kitos prekės (t. y. nurodant jų kiekius, pavadinimus, cheminę sudėtį bei kitą identifikuojančią informaciją) bei kokiais kiekiais gali būti saugotojo perduodamos UAB „UHB AGRO“ ir UAB „Agrofertis“ laisvai disponuoti; 3) priimti patvarkymus ir patikslinti turto arešto aktą dėl UAB „UHB AGRO“, UAB „Agrofertis“ bei UAB „Arvi fertis“ turto atskyrimo.

62.

72019 m. gegužės 14 d. nutartimi Marijampolės apylinkės teismas pareiškėjos UAB „BELOR“ skundą dėl antstolio veiksmų atmetė. 2019 m. gegužės 22 d. teisme gautas UAB „BELOR“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymą iki kol įsiteisės galutinis teismo procesinis sprendimas dėl skundo dėl antstolio veiksmų, antstolio L. L. 2019 m. vasario 4 d. patvarkymo Nr. ( - ) ,,Dėl 2019 m. sausio 31 d. UAB ,,UHB AGRO“ skundo“ dalies, kuria antstolis: leido UAB ,,UHB AGRO“ disponuoti nuosavybės teise priklausančiomis trąšomis, žaliavomis ir kitu turtu išgabenant iš UAB ,,Arvi fertis“ veiklos teritorijos, esančios adresu ( - ); leido UAB ,,UHB AGRO“, disponuoti nuosavybės teise priklausančiu turtu, kurio saugojimas pavestas išieškotojui UAB ,,BELOR“, UAB ,,Arvi fertis“ gamyklos teritorijoje, adresu ( - ), kuris pažymėtas STOP juosta ir nustatė, kad UAB ,,UHB AGRO“ nuosavybės teise priklausantį turtą išsiveža ištisą parą patvarkyme nustatyta tvarka. Šio reikalavimo netenkinimo atveju, taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti turto, šio prašymo pateikimo metu esančio UAB ,,Arvi fertis“ gamyklos teritorijoje, adresu: ( - ), išvežimą iki kol įsiteisės galutinis teismo sprendimas dėl skundo dėl antstolio veiksmų.

83.

9Suinteresuotas asmuo UAB ,,UHB AGRO“ pateikė atsiliepimą, kuriuo pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašė atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismui išnagrinėjus pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų iš esmės, kuris atmestas, skundo reikalavimai nėra tikėtinai pagrįsti dėl ko neegzistuoja visos būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos. Prašyme nėra nurodoma jokių naujų aplinkybių, sąlygojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę, kurios nebūtų žinomos iki 2019 m. gegužės 14 d. nutarties, kuria yra išspręstas ginčas iš esmės atmetus pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų bei Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 21 d. įsiteisėjusios nutarties civilinėje byloje Nr. 2S-1006-601/2019, kuria buvo panaikintos pareiškėjos skundo reikalavimų užtikrinimui 2019 m. vasario 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-1900-802/2019 taikytos laikinosios apsaugos priemonės, priėmimo.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

114.

12Marijampolės apylinkės teismas 2019 m. gegužės 27 d. nutartimi pareiškėjos UAB „BELOR“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė.

135.

14Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog jam preliminariai vertinant ieškinio (skundo) pagrįstumą bei sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo egzistavimo, faktas, kad šioje byloje pareiškėjos skundas atmestas ir nors nutartis neįsiteisėjus, yra laikytina pakankamu pagrindu konstatuoti preliminarų skundo prima facie nepagrįstumo realios grėsmės skundo reikalavimų įvykdymui.

156.

16Teismas atmetė pareiškėjos argumentus, jog apeliacinės instancijos teismas spręsdamas atskirojo skundo tenkinimo klausimą dėl 2019 m. vasario 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-1900-802/2019 taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, 2019 m. gegužės 21 d. priimtoje nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-1006-601/2019, vadovavosi tik ,,nišine“ Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-780/2012, kurių taikymas dėl nagrinėtinų skirtingų ginčų nei šio ginčo atveju nėra galimas.

177.

18Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad spręsdamas pareiškėjos prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumo klausimą, jame nurodomų aplinkybių pagrindu yra saistomas aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sprendimų, kuriais pasisakyta bei išaiškinta dėl preliminariai vertinamo ieškinio pagrįstumo teismui sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo egzistavimo.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

208.

21Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „BELOR“ prašo Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. gegužės 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2YT-2055-399/2019 panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti UAB „BELOR“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (13 t., b. l. 12-17). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

228.1.

23Pirmosios instancijos teismas neteisėtai ir nepagrįstai rėmėsi Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1006-601/2019, kuria teismas panaikino laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2019 m. vasario 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-1900-802/2019, neatsižvelgė į teismų suformuluotą taisyklę, jog teismo nutartys laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimais neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios.

248.2.

25Teismas neteisėtai ir nepagrįstai rėmėsi teismų sprendimais: Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-780/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012, 2013 m. kovo 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-960/2013, Kauno apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-1835-254/2017, kaip precedentais, kadangi šie ankstesni teismų sprendimai, priimti bylose, kuriose faktinės aplinkybės nėra nei analogiškos, nei panašios aplinkybėms nagrinėjamoje civilinėje byloje.

268.3.

27Pirmosios instancijos teismas 2019 m. gegužės 27 d. skundžiamos nutarties priėmimo metu, Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2019 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2YT-2055-399/2019, kuria buvo atmestas skundas, dar nebuvo įsiteisėjusi. Ji nėra įsiteisėjusi ir iki šiol, todėl pirmosios instancijos teismas spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą negalėjo remtis aplinkybe, jog 2019 m. gegužės 14 d. nutartimi skundas dėl antstolio veiksmų yra atmestas.

289.

29Suinteresuotas asmuo UAB „UHB AGRO“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo: 1) atmesti 2019 m. birželio 4 d. UAB „BELOR“ atskirąjį skundą; 2) skirti UAB „BELOR“ 5 000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę šios baudos sumokant į valstybės biudžetą, o likusią dalį – sumokant suinteresuotam asmeniui UAB „UHB AGRO“; 3) priteisti UAB „UHB AGRO“ patirtas bylinėjimosi išlaidas 160 Eur + PVM (t.y. viso 193,60 Eur) (13 t., b. l. 79-83). Nurodo šiuos argumentus:

309.1.

31Patvarkymas, kurio vykdymą prašo sustabdyti UAB „BELOR“ jau yra įvykdytas, todėl UAB „BELOR“ reikalavimas sustabdyti vykdymą yra neįgyvendinamas ir betikslis, kas akivaizdžiai parodo UAB „BELOR“ piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

329.2.

33Teismas išnagrinėjęs iš esmės UAB „BELOR“ skundą dėl antstolio veiksmų teisėtumo ir tokį skundą atmetęs negali tenkinti naujo UAB „BELOR“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes neegzistuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos.

349.3.

35UAB „BELOR“ reikalavimai drausti pareiškėjai disponuoti pareiškėjos turtu, nėra tikėtinai pagrįsti dėl ko neegzistuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos.

369.4.

37UAB „BELOR“ prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones išnagrinėtoje iš esmės civilinėje byloje Nr. 2YT-2055-399/2019 negali kvestionuoti/teikti argumentus susijusius su įsiteisėjusia ir neskundžiama Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1006-601/2019, kuria buvo nuspręsta panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas akivaizdžiai nepagrįstam UAB „BELOR“ skundui užtikrinti. Šioje byloje nėra teisinių galimybių peržiūrėti, kvestionuoti įsiteisėjusio aukštesnės instancijos teismo sprendimo. Nepaisant to, dauguma atskirojo skundo argumentų susiję būtent su Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1006-601/2019.

389.5.

39UAB „BELOR“ nei 2019 m. gegužės 22 d. prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nei atskirajame skunde nenurodė jokių naujų aplinkybių, kurios nebūtų žinomos iki Marijampolės rūmų 2019 m. gegužės 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-2055-399/2019 (atmesti UAB „BELOR“ skundą dėl antstolio veiksmų) ir Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2S-1006-601/2019 (panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas UAB „BELOR“ skundo dėl antstolio veiksmų, užtikrinimui), priėmimo.

409.6.

41Atskirajame skunde UAB „BELOR“ klaidingai teigia, kad neva vyksta daugybė ginčų dėl nuosavybės teisės į prekes ir žaliavas, esančias skolininko teritorijoje. Tačiau, išieškojimas antstolio L. L. vykdomoje vykdomojoje byloje gali vykti tik iš skolininko turto, kuris aiškiai yra nurodytas skolininko buhalterinėje apskaitoje.

429.7.

43Trečiųjų asmenų nuosavybės teise valdomas turtas, jų nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai, trečiųjų asmenų sandoriai nėra ir negali būti šios ypatingąja teisena nagrinėjamos bylos dalykas, kas reiškia, kad UAB „BELOR“ atskiruoju skundu teikiami argumentai dėl nuosavybės teisių nuginčijimo negali būti teisiškai įvertinti tokio pobūdžio byloje.

449.8.

45Atskirajame skunde analizuojamas naujas įrodymas – antstolio L. L. 2019 m. birželio 3 d. patvarkymas Nr. ( - ), kuriuo nuspręsta skirti ekspertizę turtui, esančiam UAB „Arvi fertis“ teritorijoje. Nepaisant to, patvarkymo galiojimas Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2019 m. birželio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-4850-374/2019 buvo sustabdytas. Maža to, priimtas patvarkymas nėra susijęs su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindais (t. y. niekaip nepagrindžia UAB „BELOR“ reikalavimo šioje civilinėje byloje ir/ar neįrodo grėsmės galimai UAB „BELOR“ palankaus sprendimo įvykdymui, tuo labiau, kad pirmosios instancijos teismas jau yra atmetęs UAB „BELOR“ skundą dėl antstolio patvarkymo teisėtumo, kaip nepagrįstą).

4610.

472019 m. rugsėjo 3 d. gautas antstolio L. L. atstovo advokato I. B. prašymas nutraukti apeliacine tvarka nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2S-1418-480/2019 pagal UAB „BELOR“ atskirąjį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. gegužės 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-2055-399/2019 panaikinimo. Nurodė, kad 2019 m. gegužės 15 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2846-340/2019 skolininkei vykdomojoje byloje Nr. ( - ) UAB „Arvi fertis“ buvo iškelta bankroto byla. Minėtas Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėjo, priėmus 2019 m. liepos 11 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1065-407/2019, kuria pirmosios instancijos teismo nutartis palikta nepakeista. Vykdydamas CPK ir Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatytas pareigas, 2019 m. liepos 19 d. priimtu patvarkymu antstolis sustabdė vykdomąją bylą Nr. ( - ), o 2019 m. liepos 26 d. patvarkymu – užbaigė vykdomąją bylą Nr. ( - ) ir persiuntė vykdomąjį dokumentą skolininkės bankroto bylą nagrinėjančiam Vilniaus apygardos teismui. Patvarkymo vykdymo stabdymo klausimo išsprendimas tampa neaktualus, kadangi, neatsižvelgiant į nagrinėjamoje byloje teismo priimtą sprendimą, patvarkymas nebebus vykdomas, todėl apeliantės atskirojo skundo patenkinimas ir laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nebegali sukelti apeliantei jokių materialinių teisinių padarinių.

48Teismas

konstatuoja:

49IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados

5011.

51Apeliacinis procesas nutrauktinas.

5212.

53Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas, kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jeigu ši aplinkybė paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). Šios taisyklės taikomos taip pat ir atskirųjų skundų priėmimui ir nagrinėjimui (CPK 338 straipsnis).

5413.

55CPK 179 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų. Iš bylos medžiagos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 15 d. nutartimi skolininkei UAB „Arvi fertis“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas A. V. (c. b. Nr. B2-2846-340/2019). Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 15 d. nutartis įsiteisėjo 2019 m. liepos 11 d. Antstolis L. L. 2019 m. liepos 19 d. priimtu patvarkymu sustabdė vykdomąją bylą Nr. ( - ), o 2019 m. liepos 26 d. patvarkymu – užbaigė vykdomąją bylą Nr. ( - ) ir persiuntė vykdomąjį dokumentą skolininkės UAB „Arvi fertis“ bankroto bylą nagrinėjančiam Vilniaus apygardos teismui. BUAB „Arvi fertis“ bankroto byloje (c. b. Nr. B2-2846-340/2019) Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 25 d. nutartimi tenkino bankroto administratoriaus prašymą ir panaikino visus teismų ir kitų kompetentingų institucijų taikytus areštus (ir kitus apribojimus disponuoti) BUAB „Arvi fertis“ turtui, piniginėms lėšoms ir turtinėms teisėms. 2019 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas leido skubiai vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. B2-2846-340/2019. Panaikinus visus teismų ir kitų kompetentingų institucijų taikytus areštus (ir kitus apribojimus disponuoti) BUAB „Arvi fertis“ turtui, piniginėms lėšoms ir turtinėms teisėms bei Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 25 d. nutartį leidus vykdyti skubiai, Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. gegužės 27 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apeliacinis vertinimas nebetenka teisinės prasmės, nes šio klausimo išsprendimas nesukels byloje dalyvaujantiems asmenims jokių teisinių pasekmių.

5614.

57Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjos UAB „BELOR“ atskiruoju skundu skundžiama Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. gegužės 27 d. nutartis, kuria buvo atmestas pareiškėjos UAB „BELOR“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nebegali būti apeliacinio apskundimo objektu, todėl apeliacinis procesas nutrauktinas, pareiškėjai UAB „BELOOR“ grąžintinas už atskirąjį skundą dėl nurodytos nutarties sumokėtas 38 Eur žyminis mokestis (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis, 338 straipsnis).

58Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis.

5915.

60Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui jo patirtus nuostolius. Teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 000 Eur baudą, iki 50 proc. iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 straipsnio 2 dalis).

6116.

62Baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti pagal CPK 95 straipsnio nuostatas būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala. Įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį. Civiliniame procese galiojantis dispozityvumo principas reiškia, jog kiekvienas asmuo yra laisvas pasirinkti savo teisių gynybos būdą, todėl pareiškėjas savo teises gali įgyvendinti bet kuriuo įstatymo neuždraustu būdu (Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. A2-4255-864/2018).

6317.

64Suinteresuotas asmuo UAB „UHB AGRO“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skirti UAB „BELOR“ 5 000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę šios baudos sumokant į valstybės biudžetą, o likusią dalį – sumokant suinteresuotam asmeniui UAB „UHB AGRO“. Nurodo, kad UAB „BELOR“ piktnaudžiauja turimomis teisėmis, kadangi prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti antstolio patvarkymo vykdymą, kuris jau yra vykdytas. UAB „BELOR“ keliami reikalavimai yra teisiškai neįmanomi ir negalimi, UAB „UHB AGRO“ įtraukimas į betikslį bylinėjimąsi, kurio rezultatas vėlgi yra betikslis – teismas negali taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti patvarkymo vykdymą, kuris yra faktiškai įvykdytas. UAB „BELOR“ veikdama sąmoningai ir tiesiogine tyčia siekdama žlugdyti savo tiesioginius konkurentus, teikia teismui melagingą ir neaktualią informaciją, nutyli aplinkybes, kurios yra reikšmingos. Toks UAB „BELOR“ elgesys yra akivaizdus piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis (13 t., b. l. 82-83).

6518.

66CPK 5 straipsnyje įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos prieinamumo principas, kuris suteikia galimybę kiekvienam suinteresuotam asmeniui įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, UAB „BELOR“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pats savaime negali būti laikomas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Pažymėtina, kad kreipimosi į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negalima laikyti akivaizdžiu procesinės teisės naudojimu ne pagal jos paskirtį, todėl suinteresuoto asmens prašymas skirti pareiškėjai baudą CPK 95 straipsnio 2 dalies pagrindu netenkintinas.

67Dėl bylinėjimosi išlaidų.

6819.

69Suinteresuotas asmuo UAB „UHB AGRO“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo priteisti UAB „UHB AGRO“ patirtas bylinėjimosi išlaidas 193,60 Eur.

7020.

71Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas advokato pagalbai apmokėti (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis). Apeliacinio proceso apeliacinės instancijos teisme nutraukimas yra apeliantui priešingai šaliai naudingas procesinis sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1118-241/2017, 2017 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1910-370/2017). Nagrinėjamu atveju apeliacinėje instancijoje procesinis teismo sprendimas yra priimtas suinteresuoto asmens UAB „UHB AGRO“ naudai, kurios suinteresuotumas bylos baigtimi yra priešingas nei atskirąjį skundą pateikusios pareiškėjos UAB „BELOR“ (CPK 443 straipsnio 6 dalis).

7221.

73Bylos duomenys patvirtina, kad atsiliepimą į atskirąjį skundą suinteresuoto asmens UAB „UHB AGRO“ vardu pasirašė ir teismui pateikė advokatas G. Č. (13 t., b. l. 83). Prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo suinteresuotas asmuo UAB „UHB AGRO“ nurodė, kad 2019 m. birželio 18 d. atsiliepimo į UAB „BELOR“ atskirąjį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. gegužės 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-2055-399/2019 parengimas (dirbta 1 val. 20 min., mokėtina suma 160 EUR+PVM (viso 193,60 EUR), apmokėta 2019 m. gegužės 21 d. mokėjimo pavedimu 5 000 Eur sumai, likusi mokėjimu suma nėra susijusi su bylinėjimosi išlaidomis šioje byloje.

7422.

75Iš suinteresuoto asmens kartu su prašymu pridėtų rašytinių įrodymų matyti, kad suinteresuotas asmuo UAB „UHB AGRO“ 2019 m. gegužės 21 d. lėšų pavedimo nurodymu Nr. 49283 pervedė advokatų profesinei bendrijai ( - ) 5 000 Eur (13 t., b. l. 84). Pažymėtina, kad advokatas G. Č. priklauso advokatų profesinei bendrijai ( - ).

7623.

77Įvertinus pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad suinteresuotas asmuo įrodė savo patirtų 193,60 Eur advokato pagalbos išlaidų skirtų apmokėti už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą, pagrįstumą, todėl jos prašymas dėl minėtų išlaidų atlyginimo priteisimo iš pareiškėjos UAB „BELOR“ tenkintinas.

7824.

79Apeliacinės instancijos teismas turėjo 4,84 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios paskirstomos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka, t. y. apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjos UAB „BELOR“ atskirąjį skundą nutraukus, 4,84 Eur išlaidos priteistinos iš pareiškėjos UAB „BELOR“ valstybės naudai.

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

80apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „BELOR“ atskirąjį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. gegužės 27 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „BELOR“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje, nutraukti.

81Grąžinti pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei „BELOR“ (juridinio asmens kodas 303276665) 38 Eur (trisdešimt aštuonių eurų) žyminį mokestį, sumokėtą 2019 m. birželio 4 d. AB SEB bankas mokėjimo nurodymu.

82Priteisti iš pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „BELOR“ suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „UHB AGRO“ naudai 193,60 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt tris eurus šešiasdešimt centų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

83Priteisti iš pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „BELOR“ valstybės naudai 4,84 Eur (keturis eurus aštuoniasdešimt keturis centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

84Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „BELOR“ pateikė... 6. 2.... 7. 2019 m. gegužės 14 d. nutartimi Marijampolės apylinkės teismas... 8. 3.... 9. Suinteresuotas asmuo UAB ,,UHB AGRO“ pateikė atsiliepimą, kuriuo... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. 4.... 12. Marijampolės apylinkės teismas 2019 m. gegužės 27 d. nutartimi... 13. 5.... 14. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog jam preliminariai vertinant... 15. 6.... 16. Teismas atmetė pareiškėjos argumentus, jog apeliacinės instancijos teismas... 17. 7.... 18. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad spręsdamas pareiškėjos prašymo... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 20. 8.... 21. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „BELOR“ prašo Marijampolės apylinkės... 22. 8.1.... 23. Pirmosios instancijos teismas neteisėtai ir nepagrįstai rėmėsi Kauno... 24. 8.2.... 25. Teismas neteisėtai ir nepagrįstai rėmėsi teismų sprendimais: Lietuvos... 26. 8.3.... 27. Pirmosios instancijos teismas 2019 m. gegužės 27 d. skundžiamos nutarties... 28. 9.... 29. Suinteresuotas asmuo UAB „UHB AGRO“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 30. 9.1.... 31. Patvarkymas, kurio vykdymą prašo sustabdyti UAB „BELOR“ jau yra... 32. 9.2.... 33. Teismas išnagrinėjęs iš esmės UAB „BELOR“ skundą dėl antstolio... 34. 9.3.... 35. UAB „BELOR“ reikalavimai drausti pareiškėjai disponuoti pareiškėjos... 36. 9.4.... 37. UAB „BELOR“ prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 38. 9.5.... 39. UAB „BELOR“ nei 2019 m. gegužės 22 d. prašyme taikyti laikinąsias... 40. 9.6.... 41. Atskirajame skunde UAB „BELOR“ klaidingai teigia, kad neva vyksta daugybė... 42. 9.7.... 43. Trečiųjų asmenų nuosavybės teise valdomas turtas, jų nuosavybės teisę... 44. 9.8.... 45. Atskirajame skunde analizuojamas naujas įrodymas – antstolio L. L. 2019 m.... 46. 10.... 47. 2019 m. rugsėjo 3 d. gautas antstolio L. L. atstovo advokato I. B. prašymas... 48. Teismas... 49. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados... 50. 11.... 51. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 52. 12.... 53. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 315 straipsnio... 54. 13.... 55. CPK 179 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas gali naudoti duomenis iš... 56. 14.... 57. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjos... 58. Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis.... 59. 15.... 60. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 61. 16.... 62. Baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti pagal CPK 95... 63. 17.... 64. Suinteresuotas asmuo UAB „UHB AGRO“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 65. 18.... 66. CPK 5 straipsnyje įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos prieinamumo... 67. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 68. 19.... 69. Suinteresuotas asmuo UAB „UHB AGRO“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 70. 20.... 71. Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios... 72. 21.... 73. Bylos duomenys patvirtina, kad atsiliepimą į atskirąjį skundą... 74. 22.... 75. Iš suinteresuoto asmens kartu su prašymu pridėtų rašytinių įrodymų... 76. 23.... 77. Įvertinus pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad... 78. 24.... 79. Apeliacinės instancijos teismas turėjo 4,84 Eur išlaidų, susijusių su... 80. apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės... 81. Grąžinti pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei „BELOR“ (juridinio... 82. Priteisti iš pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „BELOR“... 83. Priteisti iš pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „BELOR“... 84. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....