Byla e2S-1047-430/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Braždienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „UHB Agro“ (toliau – UAB „UHB Agro“) atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Belor“ (toliau – UAB „Belor“) ieškinį atsakovams UAB „UHB Agro“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Arvi fertis“ (toliau – UAB „Arvi fertis“) dėl veiksmų (turto išvežimo) pripažinimo neteisėtais ir turto sugrąžinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, antstolis Laurynas Lukšys.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „Belor“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „UHB Agro“ ir UAB „Arvi fertis“ dėl veiksmų (turto išvežimo) pripažinimo neteisėtais ir turto sugrąžinimo. Kartu su ieškiniu ieškovė pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 25 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

61.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-17847-936/2019 ieškovės UAB „Belor“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – areštavo 1 872 tonas trąšų, kurias iš UAB „Arvi fertis“ veiklos vietos teritorijos, esančios Marijampolėje, Gamyklų g. 1, 5, 7, 2019 m. balandžio 12 d. – 2019 m. balandžio 15 d. išvežė atsakovė UAB „UHB Agro“ į uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos cukrus“ gamyklos teritoriją, esančią Marijampolėje, P. Armino g. 65, uždraudžiant atsakovei UAB „UHB Agro“ disponuoti šiomis trąšomis, jas parduoti ar bet kokiu kitu būdu perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip suvaržyti teises į jas iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Areštuoto turto saugotoju iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo paskyrė ieškovę UAB „Belor“.

82.

9Teismas, spręsdamas dėl pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos (ieškinio pagrįstumo), padarė išvadą, kad egzistuoja tikėtinas ieškinio pagrįstumas, kadangi ieškovė ieškinyje nurodė faktines aplinkybes, kartu su ieškiniu pateikė įrodymus, kuriais grindžia pareikšto ieškinio dalyką ir pagrindą, ieškovės reikalavimas nėra aiškiai nepagrįstas.

103.

11Teismas, spręsdamas dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos (grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui buvimas), atsižvelgė į aplinkybes, kad antstolis Laurynas Lukšys vykdo vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo (šioje byloje atsakovės) UAB „Arvi fertis“ išieškotojai (šioje byloje ieškovei) UAB „Belor“. 2019 m. sausio 29 d. antstolis Laurynas Lukšys areštavo atsakovės AB „Arvi fertis“ turtą 3 519 329,76 Eur sumai – visas apyvartoje esančias prekių atsargas, tame tarpe ir trąšas, šio turto saugotoju paskirta UAB „Belor“. 2019 m. vasario 4 d. antstolis patvarkymu, leido atsakovei UAB „UHB Agro“ disponuoti jai nuosavybės teise priklausančiu turtu: trąšomis, žaliavomis ir kitu turtu, išgabenant jį iš skolininkei UAB ,,Arvi fertis“ priklausančios teritorijos, taip pat leido disponuoti nuosavybės teise priklausančiu turtu, kurio saugojimas pavestas išieškotojai UAB ,,Belor“ skolininko gamyklos teritorijoje. Ieškovė dėl šio antstolio patvarkymo pateikė skundą ir prašė sustabdyti antstolio patvarkymo vykdymą. Prašymas dėl vykdymo sustabdymo patenkintas ir 2019 m. vasario 4 d. patvarkymo vykdymas sustabdytas. Nepaisant galiojančių laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovė UAB „UHB Agro“ išvežė 1 872 tonas trąšų į kitos Arvi įmonės grupės teritoriją. Teismo vertinimu, kadangi ginčo trąšos yra pas atsakovę UAB „UHB Agro“, ji turi galimybę jas perleisti ar kitaip suvaržyti, dėl to, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas, o jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

12III. Atskirojo skundo argumentai

134.

14Atsakovė UAB „UHB Agro“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-17847-936/2019, prašydama: 1) panaikinti nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti UAB „Belor“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo; 2) perduoti bylą Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmams pagal teismingumą; 3) skirti ieškovei UAB „Belor“ 5 000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę šios baudos sumokant į valstybės biudžetą, o likusią dalį – sumokant atsakovei UAB „UHB Agro“.

155.

16Teigia, kad byla pagal pareikštą ieškinį teisminga Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmams, nes ieškovė UAB „Belor“ pareiškė reikalavimus išimtinai tik atsakovei UAB „UHB Agro“, kurios buveinė yra Širvintose, Plento g. 92. Atsakovei UAB „Arvi fertis“ ieškiniu jokie reikalavimai nereiškiami ir ji nėra tinkamas atsakovas byloje, dėl to byla turi būti perduota Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmams.

176.

18Teigia, kad UAB „UHB Agro“ sumokėjo UAB „Arvi fertis“ 84 595,20 Eur už 1 872 tonų trąšų pagaminimą, visi mokėjimai atlikti į antstolio depozitinę sąskaitą, ir šiuo ieškiniu UAB „Belor“ siekia ne pinigų atgavimo, tačiau vykdo nesąžiningos konkurencijos veiksmus ir siekia sužlugdyti konkurentus. Pažymi, kad atsakovė išvežė trąšų tik už laikotarpį nuo 2019 m. balandžio 12 d. iki 2019 m. balandžio 14 d., o ieškovė UAB „Belor“ melagingai teismui nurodo, jog išreikalautino turto vertė skaičiuotina pagal 2019 m. balandžio 12 d. – 2019 m. balandžio 15 d. laikotarpiu išvežtų trąšų nesumokėtą skolininko suteiktų gamybos paslaugų, sumą. Šios aplinkybės suklaidino pirmosios instancijos teismą, dėl to buvo priimta neteisėta nutartis. Be to, buvo išvežta ne 1 872, o 1 848 tonos trąšų, o trąšų išvežimas vyko su antstolio ir ieškovės žinia.

197.

20Teigia, kad Kauno apygardos prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ieškovės UAB „Belor“ veiksmų, t. y. galimo savivaldžiavimo ir didelės vertės turto prievartavimo iš atsakovės, nes UAB „Belor“, piktnaudžiaudama savo procesine teise ir savaip interpretuodama teismo nutarčių galiojimą, skundžia antstolio veiksmus ir prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kas sukuria apribojimus tretiesiems asmenims išsivežti jiems priklausančias trąšas. Akcentuoja, kad atsakovė UAB „UHB Agro“ turi nuosavybės teisę į prekes, kurias ji išvežė iš skolininko teritorijos 2019 m. balandžio 12 d. – 2019 m. balandžio 15 d., o visi nuosavybės teisę pagrindžiantys dokumentai buvo pateikti antstoliui. Be to, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 29 d. nutartimi civilinėje byloje tarp atsakovų buvo sudaryta taikos sutartis dėl skolininko teritorijoje saugomų UAB „UHB Agro“ prekių ir žaliavų išvežimo. Atsakovės UAB „UHB Agro“ turto atžvilgiu jokių ribojimų ir draudimų nebuvo pritaikyta, dėl to nebuvo galima jam uždrausti išvežti jam priklausančias trąšas.

218.

22Teigia, kad ieškovė UAB „Belor“, klaidindama teismą ir piktnaudžiaudama procesinėmis teisėmis, pateikė teismui neaktualią informaciją iš Turto areštų registro apie skolininko areštuotą turtą ir nuslėpė aplinkybę, kad buvo atlikti turto arešto pakeitimai.

239.

24Prašo skirti ieškovei 5 000 Eur baudą dėl nesąžiningai pareikšto ieškinio, pusę šios sumos sumokant ieškovei. Apeliantės įsitikinimu, ieškovė, pateikdama nepagrįstą ieškinį, sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą.

25IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Atskirasis skundas atmestinas.

2710.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuodamas skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

2911.

30Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 336 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, jog įstatymu nustatyta teismo diskrecija tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esantys duomenys, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes, kad būtų galima įvertinti šio teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar byla buvo išspręsta teisingai, yra pakankami. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 336 straipsnio 1 dalis).

3112.

32Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

3313.

34Apeliantė pateikė prie atskirojo skundo papildomus įrodymus – atsakovės UAB „UHB Agro“ mokėjimų nurodymų, antstolio L. Lukšio 2019 m. balandžio 15 d. patvarkymo Nr. S-19-187-2181, antstolio L. Lukšio 2019 m. balandžio 15 d. turto arešto akto, elektroninio susirašinėjimo, 2018 m. lapkričio 30 d. trąšų užsakomosios gamybos sutarties, 2019 m. kovo 28 d. Kauno apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus rašto Nr. 3S-4801, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2SP-14273-967/2019, 2019 m. kovo 1 d. turto arešto aktų registro išrašo, informacijos iš UAB „Arvi fertis“ buhalterinės sistemos, 2019 m. balandžio 12 d. važtaraščio Nr. TGG002788, antstolės S. Žukaitienės 2019 m. balandžio 12 d., balandžio 15 d., balandžio 16 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų, antstolio L. Lukšio 2019 m. kovo 12 d atsiliepimo į UAB „Belor“ skundą civilinėje byloje Nr. 2YT-2309-301/2019, 2019 m. balandžio 17 d. PVM sąskaitos–faktūros, kopijas. Pažymėtina, kad CPK 314 straipsnyje yra suformuluota taisyklė, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui. Draudimas pateikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui nėra absoliutus. Minėtame CPK straipsnyje yra nurodytos dvi išimtys, sąlygotos dalyvaujančių byloje asmenų objektyvia galimybe pateikti įrodymus pirmosios instancijos teisme. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys neturėjo objektyvios galimybės pateikti įrodymus, turinčius reikšmės bylai teisingai išspręsti, įstatymas suteikia jiems teisę pateikti tokius įrodymus apeliacinės instancijos teisme. Tokie atvejai būna: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau, priėmus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir paaiškėjus, kad neužteko įrodymų kurioms nors svarbioms bylos aplinkybėms įrodyti. Pažymėtina, kad nuostata, ribojanti naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos teisme, neturi būti taikoma formaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218-916/2016). Atsižvelgiant į tai, kad pateikti nauji įrodymai padeda atskleisti atskirajame skunde išdėstytas faktines aplinkybes ir šių įrodymų priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, pateiktus naujus dokumentus apeliacinės instancijos teismas priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis).

3514.

36Teismo posėdžio dieną (t. y. 2019 m. birželio 13 d) apeliantė pateikė teismui rašytinius paaiškinimus su naujais priedais. Pažymėtina, kad CPK įtvirtina ribotos apeliacijos modelį, pagal kurį ginčijamo teismo procesinio sprendimo teisėtumas tikrinamas pagal byloje esančius, ir tik išimtinais atvejais – pagal naujai pateiktus, įrodymus (CPK 314 straipsnis). Apeliacijos ribas apibrėžia atskirojo skundo teisinis ir faktinis pagrindas, kurį draudžiama keisti (pildyti) pasibaigus procesinio sprendimo apskundimo apeliacine tvarka terminui (CPK 323 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-374-823/2016, Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-65-460/2018). Apeliantės apeliacinės instancijos teismui pateiktas procesinis dokumentas, pavadintas rašytiniais paaiškinimais, pagal savo turinį yra atskirojo skundo papildymas, tuo tarpu terminas, per kurį galima keisti (pildyti) atskirąjį skundą, šio dokumento pateikimo teismui metu buvo pasibaigęs. Atsižvelgdamas į tai apeliacinės instancijos teismas apeliantės pateiktų rašytinių paaiškinimų kartu su rašytinių paaiškinimų priedais nepriima ir grąžina juos apeliantei, kaip pateiktus nesavalaikiai (CPK 314 straipsnis, 323 straipsnis, 75 straipsnio 1 dalis).

3715.

38Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-17847-936/2019, kuria atmestas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

3916.

40Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovė UAB „Belor“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms UAB „Arvi fertis“ ir UAB „UHB Agro“ dėl veiksmų (turto išvežimo) pripažinimo neteisėtais ir turto sugrąžinimo, prašydama: 1) pripažinti atsakovės UAB „UHB Agro“ veiksmus, kuriais iš UAB „Arvi fertis“ veiklos vietos teritorijos Gamyklų g. 1, 5, 7, Marijampolėje, 2019 m. balandžio 12 d. – 2019 m. balandžio 15 d. buvo išvežta 1 872 tonos trąšų, saugomų UAB „Belor“, neteisėtais; 2) įpareigoti atsakovę UAB „UHB Agro“ sugrąžinti į atsakovės UAB „Arvi fertis“ teritoriją 1 872 tonas trąšų, išvežtų iš UAB „Arvi fertis“ veiklos vietos teritorijos Gamyklų g. 1, 5, 7, Marijampolėje, 2019 m. balandžio 12 d. – 2019 m. balandžio 15 d. Kartu su ieškiniu pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 1 872 tonas trąšų, kurias iš UAB „Arvi fertis“ veiklos vietos teritorijos Gamyklų g. 1, 5, 7, Marijampolėje, 2019 m. balandžio 12 d. – 2019 m. balandžio 15 d. išvežė atsakovė UAB „UHB Agro“ į UAB „Lietuvos cukrus“ gamyklos teritoriją, Marijampolėje, P. Armino g. 65, turto saugotoju paskiriant ieškovę UAB „Belor“, pavedant ieškovės pasirinktam antstoliui sudaryti areštuoto turto sąrašą ir specifikacijas. Pirmosios instancijos teismas šį prašymą tenkino.

4117.

42CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti ieškinio reikalavimų, kurie galimai bus patenkinti galutiniu teismo sprendimu, įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo. Proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra tik numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi, teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, atsižvelgdamas į aplinkybes, ar pasunkės būsimas galutinis teismo sprendimas, jeigu nebus taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

4318.

44Atskirajame skunde skundžiamos teismo nutarties nepagrįstumas įrodinėjamas CPK 144 straipsnio 1 dalies netinkamu taikymu, t. y. nurodant, jog ieškinys yra aiškiai nepagrįstas, pateiktas piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis, nuslepiant reikšmingas aplinkybes. Be to, teigiama, kad buvo pažeistos teismingumo taisyklės, nes ieškinys neteismingas Vilniaus miesto apylinkės teismui.

4519.

46Pažymėtina, kad įstatymas įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnis). Šia įrodymų vertinimo taisykle grindžiamas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumas.

4720.

48Pagal susiformavusią teismų praktiką, teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turėtų preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Šio išankstinio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Priešingu atveju, teismui padarius išvadą, kad pareikšti reikalavimai yra, galbūt, nepagrįsti ir ieškovui palankus teismo sprendimas negalėtų būti priimtas, būtų paneigta teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo būtinybė, o kartu ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-625/2010; 2013 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-363/2013; 2015 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-79-196/2015; 2016 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-739-180/2016; kt.).

4921.

50Lietuvos apeliacinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, kad teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015).

5122.

52Taigi, ieškinyje išdėstyti teisiniai ir faktiniai argumentai, pateikti įrodymai turi prima facie patvirtinti ir būti pakankami, kad teismas įsitikintų, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, gali būti tenkinamas. Nagrinėjamu atveju ieškinys grindžiamas aplinkybėmis, jog atsakovė UAB „UHB Agro“, nepaisydama galiojančių laikinųjų apsaugos priemonių ir ieškovės valios, nuo 2019 m. balandžio mėn. 12 d. vykdė ginčo turto (trąšų), kurio saugotoju paskirta ieškovė UAB „Belor“, išvežimą iš UAB „Arvi fertis“ teritorijos. Prašo tokius UAB „UHB Agro“ veiksmus pripažinti savavališkais (neteisėtais) ir įpareigoti sugrąžinti minėtą turtą.

5323.

54Iš bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog antstolis Laurynas Lukšys vykdo vykdomąją bylą Nr. 0187/19/00044, kurioje atliekamas išieškojimas pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 3 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. e2VP-4778-545/2018 dėl skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Arvi fertis“ išieškotojos UAB „Belor“ naudai. 2019 m. sausio 29 d. turto areštu aktu, antstolis L. Lukšys areštavo skolininkei UAB „Arvi fertis“ priklausantį turtą, t. y. visas apyvartoje esančias prekių atsargas: akmens anglis, azotinės, kalio, fosforo trąšas; chemikalus; tarą, padėklus, maišus, kitas atsargas (prekes) žaliavas ir ateityje pagamintą produkciją, kurių buvimo vieta Gamyklų g. 1,5,7, Marijampolė, neviršijant bendros skolos ir vykdymo išlaidų sumos – 3 519 329,76 Eur. 2019 m. vasario 4 d. patvarkymu antstolis, tenkinęs suinteresuoto asmens UAB „UHB Agro“ skundą, leido disponuoti jai nuosavybės teise priklausančiu turtu: trąšomis, žaliavomis ir kitu turtu, išgabenant jį iš skolininkei UAB ,,Arvi fertis“ priklausančios teritorijos, taip pat leista disponuoti nuosavybės teise priklausančiu turtu, kurio saugojimas pavestas išieškotojai UAB ,,Belor“ skolininkės gamyklos teritorijoje, kuris pažymėtas STOP juosta, nustatant, kad UAB ,,UHB Agro“ nuosavybės teise priklausantį turtą turi teisę išsivežti ištisą parą skundžiamame patvarkyme nurodyta tvarka. 2019 m. vasario 5 d. UAB „Belor“ pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, prašydama panaikinti antstolio 2019 m. vasario 4 d. patvarkymą, taip pat kreipėsi į Marijampolės apylinkės teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Marijampolės apylinkės teismas 2019 m. vasario 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-1900-802/2019 taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė antstolio L. Lukšio 2019 m. vasario 4 d. patvarkymo vykdymą dalyje, kuria antstolis leido UAB ,,UHB AGRO“ disponuoti nuosavybės teise priklausančiomis trąšomis, žaliavomis ir kitu turtu išgabenant iš UAB ,,Arvi fertis“ veiklos teritorijos, iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų. Šią nutartį teismas pavedė vykdyti skubiai. 2019 m. vasario 10 d. UAB ,,UHB Agro“ pateikė atskirąjį skundą dėl 2019 m. vasario 7 d. teismo nutarties, o 2019 m. vasario 18 d. pateikė atskirojo skundo atsisakymą. 2019 m. kovo 12 d. skolininkė UAB „Arvi fertis“ pateikė Marijampolės apylinkės teismui civilinėje byloje Nr. 2YT-2055-399/2019 prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo; 2019 m. kovo 13 d. šioje byloje gautas UAB „UHB Agro“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Marijampolės apylinkės teismas 2019 m. kovo 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-2055-399/2019 netenkino UAB „Arvi fertis“ ir UAB „UHB Agro“ prašymų panaikinti 2019 m. vasario 7 d. teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. balandžio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-2055-399/2019 netenkino UAB „UHB Agro“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų 2019 m. vasario 7 d. nutartimi, panaikinimo. Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. balandžio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-1900-802/2019 netenkintas UAB „UHB Agro“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų 2019 m. vasario 7 d. nutartimi, panaikinimo. Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. gegužės 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-3979-570/2019 atmestas UAB „UHB Agro“ ir UAB „Arvi fertis“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (antstolio 2019 m. sausio 29 d. patvarkymo vykdymo sustabdymo). Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. gegužės 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-2055-399/2019 atmestas UAB „Belor“ skundas dėl antstolio L. Lukšio veiksmų (2019 m. vasario 4 d. patvarkymo). Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1006-601/2019 panaikinta Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. kovo 14 d. nutarties dalis civilinėje byloje Nr. 2YT-2055-399/2019 dėl UAB „Arvi fertis“ ir UAB „UHB AGRO“ prašymų panaikinti laikinąsias apsaugos priemones netenkinimo ir klausimas išspręstas iš esmės – panaikintos 2019 m. vasario 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-1900-802/2019 taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

5524.

56Apeliacinės instancijos teismas, preliminariai vertindamas pateikto ieškinio pagrįstumą, sprendžia, kad nenustatyta akivaizdžių aplinkybių, kurios šioje bylos nagrinėjimo stadijoje leistų daryti išvadą, kad pagal ieškovės pareikštus ieškinio reikalavimus negalėtų būti priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas. Iš turimų duomenų nėra pagrindo nustatyti, kad ieškovo reikalavimas būtų akivaizdžiai nepagrįstas, ar ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą. Ginčo ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės, kartu su ieškiniu pateikti įrodymai, kuriais grindžiamas pareikšto ieškinio dalykas ir pagrindas. Vien tai, kad tarp šalių yra ginčas dėl faktų (t. y. aplinkybių buvimo ar nebuvimo, ar skirtingo aplinkybių vertinimo) nėra pagrindas atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Šios aplinkybės bus nagrinėjamos sprendžiant bylą iš esmės, o nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti, ar egzistuoja būtinosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos. Pažymėtina, kad bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, ginčo laikotarpiu (t. y. nuo balandžio 12 d. iki balandžio 15 d.) Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. vasario 7 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės galiojo, buvo panaikintos tik 2019 m. gegužės 21 d. Kauno apygardos teismo nutartimi. Nors Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. gegužės 14 d. nutartimi buvo atmestas ieškovės skundas dėl antstolio veiksmų, tačiau ši teismo nutartis dar nėra įsiteisėjusi. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, sutiktina su pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties išvadomis, jog nagrinėjamu atveju egzistavo pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – pareiškimo prima facie (preliminarus) pagrįstumas.

5725.

58Antra būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Pasisakant dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių sąlygos, t. y. grėsmės būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba jo neįvykdymo pasisakytina, kad grėsmė CPK nuostatos neįtvirtina pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Šis klausimas sprendžiamas tik įvertinus kiekvienos atskiros situacijos faktines aplinkybes. Laikinųjų apsaugos priemonių institutu siekiantis pasinaudotu asmuo turi pateikti konkrečių duomenų (informacijos) apie atsakovo jau atlikus, atliekamus ar ketinamus atlikti veiksmus, kurie nesuderinami su sąžiningo elgesio standartu ar yra kitų aplinkybių, kurios sudaro pagrindą konstatuoti, jog yra grėsmė būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimui arba neįvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1526-302/2018).

5926.

60Apeliacinės instancijos teismo vertinimu šios laikinosios apsaugos priemonės akivaizdžiai susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais, dėl to pritartina tiek pirmosios instancijos teismo, tiek ieškovės argumentams, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju yra būtinas, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, nes atsakovė UAB „UHB Agro“ ginčo trąšas gali perleisti tretiesiems asmenims ar šios trąšos gali būti negrįžtamai sunaudotos, dėl to neabejotinai tokio teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas ar būtų sietinas su ženkliais nuostoliais.

6127.

62Apeliantė skunde teigia, kad skundžiama nutartis turėtų būti panaikinta ir dėl to, jog buvo pažeistos teismingumo taisyklės, nes ieškinys nėra teismingas Vilniaus miesto apylinkės teismui. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais skundo argumentais nesutinka ir pažymi, kad ieškinio suformulavimas ir jo pateikimas teismui yra ieškovo procesinė teisė, kuria jis savo nuožiūra disponuoja (CPK 42 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju ieškovė nurodė atsakovais UAB „Arvi fertis“ ir UAB „UHB Agro“. Pirmosios instancijos teismas procesinį ieškinio priėmimo klausimą išsprendė, ieškinį priimdama rezoliucija ir taip iškeldama civilinę bylą, kaip tai nustatyta CPK 137 straipsnio 1 dalyje. CPK 290 straipsnio 5 dalis nurodo, kad teisėjo rezoliucija nėra skundžiama, dėl jos negali būti paduodamas atskirasis skundas ir tokia rezoliucija negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Kadangi pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi sprendė tik laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apelianto papildomai atskirajame skunde pateiktas prašymas išspręsti ir bylos teismingumo klausimą peržengia atskirojo skundo nagrinėjimo ribas, dėl to apeliacinės instancijos teismas dėl šio reikalavimo plačiau nepasisako. Tokios praktikos laikosi ir kiti apeliacinės instancijos teismai (pvz., Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-677-459/2018)

6328.

64Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ginčo klausimo sprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad įstatymo nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009).

6529.

66Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 185 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

6730.

68Atmetus apeliantės atskirąjį skundą, nėra pagrindo daryti išvadą, kad ieškovės procesiniuose veiksmuose yra piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymių. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas atmeta apeliantės prašymą dėl baudos skyrimo ieškovei.

69Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

70Atskirąjį skundą atmesti.

71Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-17847-936/2019 palikti nepakeistą.

72Atmesti apeliantės prašymą dėl baudos skyrimo ieškovei UAB „Belor“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB „Belor“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 25 d. nutartimi... 8. 2.... 9. Teismas, spręsdamas dėl pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 10. 3.... 11. Teismas, spręsdamas dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. 4.... 14. Atsakovė UAB „UHB Agro“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto... 15. 5.... 16. Teigia, kad byla pagal pareikštą ieškinį teisminga Vilniaus regiono... 17. 6.... 18. Teigia, kad UAB „UHB Agro“ sumokėjo UAB „Arvi fertis“ 84 595,20 Eur... 19. 7.... 20. Teigia, kad Kauno apygardos prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl... 21. 8.... 22. Teigia, kad ieškovė UAB „Belor“, klaidindama teismą ir piktnaudžiaudama... 23. 9.... 24. Prašo skirti ieškovei 5 000 Eur baudą dėl nesąžiningai pareikšto... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 26. Atskirasis skundas atmestinas.... 27. 10.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 29. 11.... 30. Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio... 31. 12.... 32. Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo... 33. 13.... 34. Apeliantė pateikė prie atskirojo skundo papildomus įrodymus – atsakovės... 35. 14.... 36. Teismo posėdžio dieną (t. y. 2019 m. birželio 13 d) apeliantė pateikė... 37. 15.... 38. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m.... 39. 16.... 40. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovė UAB „Belor“ kreipėsi į... 41. 17.... 42. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 43. 18.... 44. Atskirajame skunde skundžiamos teismo nutarties nepagrįstumas įrodinėjamas... 45. 19.... 46. Pažymėtina, kad įstatymas įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius... 47. 20.... 48. Pagal susiformavusią teismų praktiką, teismas, prieš įvertindamas... 49. 21.... 50. Lietuvos apeliacinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, kad teismo... 51. 22.... 52. Taigi, ieškinyje išdėstyti teisiniai ir faktiniai argumentai, pateikti... 53. 23.... 54. Iš bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog... 55. 24.... 56. Apeliacinės instancijos teismas, preliminariai vertindamas pateikto ieškinio... 57. 25.... 58. Antra būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – teismo... 59. 26.... 60. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu šios laikinosios apsaugos priemonės... 61. 27.... 62. Apeliantė skunde teigia, kad skundžiama nutartis turėtų būti panaikinta ir... 63. 28.... 64. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ginčo klausimo... 65. 29.... 66. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios... 67. 30.... 68. Atmetus apeliantės atskirąjį skundą, nėra pagrindo daryti išvadą, kad... 69. Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos... 70. Atskirąjį skundą atmesti.... 71. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutartį civilinėje... 72. Atmesti apeliantės prašymą dėl baudos skyrimo ieškovei UAB „Belor“....