Byla 2-245/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“, trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų inžineriniai tinklai“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-2595-538/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lemminkainen Lietuva“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Klaipėdos vanduo“, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų inžineriniai tinklai“, uždarajai akcinei bendrovei „Vikstata“, uždarajai akcinei bendrovei „Merko statyba“, uždarajai akcinei bendrovei „Deglas“, uždarajai akcinei bendrovei „Edrija“, uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos inžineriniai tinklai“, uždarajai akcinei bendrovei „KRS“ dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo ir konkurso dalyvių preliminarios eilės nustatymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Lemminkainen Lietuva“ pareiškė ieškinį atsakovui AB „Klaipėdos vanduo“, kuriuo prašė pripažinti neteisėtu atsakovo 2009 m. lapkričio 9 d. viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl konkurso laimėtojo paskelbimo; pripažinti UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“, UAB „Vikstata“, UAB „Merko statyba“ neteisėtai įtrauktus į preliminarią pasiūlymų eilę, kaip neatitinkančius kvalifikacinių reikalavimų ir eliminuoti UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“, UAB „Vikstata“, UAB „Merko statyba“ iš 2009 m. spalio 23 d. atsakovo sprendimu nustatytos preliminarios pasiūlymų eilės. Reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – pirkimo procedūrų sustabdymą bei pirkimo sutarties pasirašymą, o jei pirkimo sutartis sudaryta su paskelbtu laimėtoju – uždrausti ją vykdyti iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Nurodė, kad nesustabdžius konkurso, pasirašius sutartį ir atsižvelgiant į atsakovo veiksmus, būsimas teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

4Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. lapkričio 17 d. nutartimi sustabdė atsakovo AB „Klaipėdos vanduo“ organizuojamo atviro konkurso „Paupio gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba ir magistraliniai vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklai perspektyvinėje miesto plėtros teritorijoje į šiaurę nuo Vilniaus plento Klaipėdoje, III etapas“ pirkimo Nr. 7829 procedūras, t. y. sustabdė konkurso laimėtojo paskelbimą ir sutarties su konkurso laimėtoju sudarymą, o sudarius tokią sutartį – uždraudė ją vykdyti.

5Nutartyje teismas nurodė, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų, galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas taptų neįmanomas. Teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones vadovaudamasis ekonomiškumo principu, įvertindamas, ar jų taikymas nepažeis kitų asmenų teisių, teisėtų lūkesčių bei viešojo intereso. Teismas konstatavo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas, nes atsakovas gali paskelbti konkurso nugalėtoją ir su juo sudaryti sutartį dėl paslaugų pirkimo. Dėl tų pačių priežasčių laikinųjų apsaugos priemonių klausimą teismas išsprendė nepranešęs atsakovui.

6Trečiasis asmuo UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutartį ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nutartyje nepasisakė dėl viešojo intereso ir jo nevertino. Pirkimo objektas – vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba ir magistraliniai vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklai – vienas svarbiausių Klaipėdos mieste, svarbus visuomenei bei viešajam interesui. Šis viešasis pirkimas yra finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų, todėl svarbu kuo greičiau įsisavinti šias lėšas, kadangi pirkimas yra didelės vertės.
  2. Trečiojo asmens konkurso pasiūlymas preliminariojoje pasiūlymų eilėje yra pirmas, jo pasiūlyta kaina buvo 6 000 000 Lt. Ieškovo pasiūlyta kaina yra ženkliai didesnė – 11 000 000 Lt. Perkančioji organizacija sutaupytas lėšas galėtų papildomai skirti kitiems objektams, o sustabdžius pirkimo procedūras, tokios galimybės neturės.
  3. Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimas teisme vidutiniškai užtrunka apie vienerius metus, todėl tokiam laikui stabdyti pirkimo procedūras yra neekonomiška ir neracionalu. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia trečiojo asmens privačius interesus, o ieškovo privatūs interesai įgyja pranašumą.

7Atsakovas AB „Klaipėdos vanduo“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutartį ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti. Skunde rašoma, kad:

  1. Teismo nutartis priimta netinkamai pritaikius teisės normas bei neatsižvelgus į šiuo klausimu suformuotą teismų praktiką. Teismas neįvertino vykdomo viešojo pirkimo valstybinės svarbos bei viešojo intereso, pažeidė ekonomiškumo ir proporcingumo principus. Šioje byloje viešasis interesas sietinas su kokybišku aplinkos apsaugos lygiu geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje.
  2. Atsakovas ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 2009 m. birželio 30 d. pasirašė Finansavimo ir administravimo sutartį (toliau – sutartis), pagal kurią atsakovas įsipareigojo projektą „Paupio gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba ir magistraliniai vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklai perspektyvinėje miesto plėtros teritorijoje į šiaurę nuo Vilniaus plento Klaipėdoje, III etapas“, kaip valstybės projekto ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdoje“ dalį, įgyvendinti iki 2011 m. spalio mėnesio. Atsižvelgiant į vidutinišką bylos nagrinėjimo trukmę, akivaizdu, kad dėl užsitęsusių teisminių procedūrų darbai nebus pradėti ir baigti laiku.
  3. Atsakovo vykdomo projekto finansavimui yra skirta 11 920 000,00 Lt lėšų, kurios bus mokamos dalimis, pateikiant mokėjimo prašymus pagal nustatytą mokėjimų prašymų grafiką. Nesilaikius mokėjimo prašymų teikimo grafike nustatytos lėšų panaudojimo spartos, Aplinkos projektų valdymo agentūra turi teisę sumažinti, sustabdyti arba nutraukti viso valstybės projekto finansavimą, nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtas valstybės projekto finansavimo lėšas arba jų dalį. Užsitęsus pirkimo procedūroms kiltų grėsmė ne tik atsakovo vykdomo projekto, bet ir viso valstybės vykdomo projekto finansavimui.
  1. Atsakovo paskirta viešojo pirkimo komisija 2009 m. lapkričio 9 d. priėmė sprendimą, kuriuo patvirtino pasiūlymų eilę ir priėmė sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo. Teismas 2009 m. lapkričio 17 d. nutartį priėmė nenagrinėjęs ir nevertinęs visų tuo momentu atsiradusių svarbių faktinių aplinkybių.

8Ieškovas UAB „Lemminkainen Lietuva“ atsiliepimu į trečiojo asmens ir atsakovo atskiruosius skundus prašo atskirųjų skundų netenkinti. Atsiliepime rašoma, kad viešųjų pirkimų komisijos sprendimai pažeidžia ieškovo teises, teisėtus interesus, viešųjų pirkimų principus bei tikslą, o to pasėkoje ir viešąjį interesą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas užtikrina viešojo intereso apsaugą. Ieškovas atsakovui pateikė įrodymų, kad bendrovės, įtrauktos į preliminarią pasiūlymų eilę, neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų, todėl yra pažeidžiami lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principai. Preliminarioje pasiūlymų eilėje pirmojo pasiūlymo kaina nuo kitų pasiūlymų kainų vidurkio skiriasi daugiau nei 40 procentų, dėl to iškyla grėsmė viešajam interesui, jog tiekėjai neįvykdys pirkimo darbų tinkamai.

9Atskirieji skundai tenkintini.

10Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsakovui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320, 338 str.).

11Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos, kai yra pagrindo manyti, jog bus pažeistas viešasis interesas. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2007; 2009 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-581/2009).

12Teismo pareiga yra užtikrinti viešo intereso apsaugą ir šalinti bet kokias kliūtis, pažeidžiančias ar galinčias pažeisti viešą interesą. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas šioje byloje, visų pirma, susijęs su viešo intereso apsaugos užtikrinimu ir tik užtikrinus viešą interesą reikėtų spręsti, kiek tai gali turėti įtakos siekiant ieškovo ir atsakovo tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo. Išdėstytų aplinkybių pagrindu kolegija daro išvadą, kad būtent laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo konkrečiu atveju neužtikrintų viešo intereso apsaugos, tuo pačiu pažeistų teisingumo principą. Valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) ir neatitiktų teisėtų visuomenės tikslų. Kolegijos nuomone, ieškovas viešąjį interesą traktuoja susiaurindamas jį tik iki bylos šalių interesų lygsvaros, nors atsakovas, kaip pirkimų organizatorius, privalo užtikrinti viešųjų pirkimų principų laikymąsi ne dėl savo interesų, o siekdamas užtikrinti nepriekaištingą investiciniam projektui skiriamų lėšų panaudojimą.

13Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatas pirkimo procedūros negali būti stabdomos, jeigu jas sustabdžiusi perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškinį pateikęs tiekėjas, t. y. jei sustabdymas ekonomiškai netikslingas. Atsakovas AB „Klaipėdos vanduo“ organizavo „Paupio gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba ir magistraliniai vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklai perspektyvinėje miesto plėtros teritorijoje į šiaurę nuo Vilniaus plento Klaipėdoje, III etapas“ pirkimą atviro konkurso būdu. Teisėjų kolegija mano, kad atsakovo ketinamų įsigyti darbų ir paslaugų pobūdis turi viešąjį interesą. Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklo plėtra būtina daugeliui Klaipėdos gyventojų, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje pažeidžia viešąjį interesą, o ieškovo privatūs interesai įgyja pranašumą. Be to, viešojo intereso pažeidimą sąlygoja ir tai, kad vykdomos viešojo pirkimo procedūros finansuojamos Europos Sąjungos fondo lėšomis, kurių laiku neįsisavinus, būtų užkirstas kelias atsakovui disponuoti gautomis iš atitinkamų fondų lėšomis, labai užvilkintų pačios programos įgyvendinimą, be to, atsakovas galėtų netekti dalies ar viso projekto finansavimo. Lietuvos apeliacinio teismo tokio pobūdžio bylose formuojama praktika rodo, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo darbų bei paslaugų pirkimas turi viešąjį interesą. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, visų pirma, turi užtikrinti viešojo intereso apsaugą ir tik po to siekiama ginčo šalių tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo. Todėl tais atvejais, kai nustatoma, kad laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą, teismas atsisako jas taikyti (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijų 2009 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1212/09, 2009 m. rugpjūčio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-987/09, 2007 m. rugsėjo 27 d. nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr.2-587/2007 ir Nr.2-638/2007, 2007 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-645/07). Kolegijos nuomone, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą, nes gali sukelti neproporcingai sunkius padarinius šiam interesui, todėl yra netaikytinos.

14Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovo AB „Klaipėdos vanduo“ viešojo pirkimo komisija 2009 m. lapkričio 9 d. priėmė sprendimą, kuriuo patvirtino pasiūlymų eilę bei priėmė sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo (b. l. 72-75). Vadovaujantis VPĮ 7 straipsnio 3 dalies 1 punktu (vadovaujamasi VPĮ redakcija, galiojusia atsakovo vykdyto viešojo pirkimo pasiūlymų eilės patvirtinimo momentu, įvertinant 2009 m. liepos 22 d. įstatymu Nr. XI-395 atliktus paskutinius tuo momentu VPĮ pakeitimus), viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Kadangi konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, kuri taikytina kilus teisminiam ginčui dėl viešojo pirkimo procedūrų, kurios yra dar nepasibaigusios, teisėtumo, todėl pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyksta teisinis pagrindas taikyti priemonę, numatytą VPĮ 95 straipsnio trečiojoje dalyje - pirkimo procedūrų sustabdymą.

15Pažymėtina, kad nuo 2010 m. kovo 2 d. įsigaliojo nauja VPĮ 95 straipsnio 5 dalies redakcija (2010 m. vasario 11 d. įstatymo Nr. XI-678 pakeitimai), pagal kurią įtvirtinta teismo pareiga laikinąsias apsaugos priemones taikyti vadovaujantis ne tik ekonomiškumo ir efektyvumo principais, bet ir viešuoju interesu. Be to, toje pačioje dalyje nustatyta, kad teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

16Pagal bendrąją taisyklę laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas išsprendžia apie prašymo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimą pranešęs atsakovui (CPK 148 str. 1 d.). Tuo iš esmės atsakovui sudaroma galimybė pateikti argumentus, paneigiančius laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą. Nepranešus atsakovui laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą neįmanomą. Tokia grėsmė teismo nutartyje turi būti motyvuota (CPK 148 str. 1 d., 291 str. 1 d. 5 p.). Pirmosios instancijos teismas nemotyvavo, kodėl šiuo atveju laikinąsias apsaugos priemones buvo tikslinga taikyti nepranešus atsakovui, o tik formaliai perrašė įstatymo nuostatą tuo klausimu. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog teismas neįvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo ir neapsaugojo viešojo intereso.

17Kolegija, remdamasi bylos medžiaga sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė bylos aplinkybes, nukrypo nuo Lietuvos apeliacinio teismo formuojamos praktikos, neužtikrino viešojo intereso apsaugos, todėl nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones (CPK 263 str., 1 d., 338 str.). Ši aplinkybė lemia, kad kiti apeliantų argumentai netenka teisinės reikšmės, todėl teisėjų kolegija plačiau dėl to nepasisako.

18Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovo teisės gali būti apgintos VPĮ 96 straipsnyje nustatyta tvarka. Šis straipsnis numato, kad jeigu perkančioji organizacija ar tiekėjas neįvykdo šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų arba jas vykdo netinkamai, arba atlieka veiksmus, kuriuos draudžia atlikti šis įstatymas, nukentėjusioji šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Tad jeigu išnagrinėjus bylą iš esmės būtų nustatyta, kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, vykdydamas pirkimo procedūras, pažeidė įstatymus, ieškovas įgis teisę į žalos, atsiradusios dėl tokių pažeidimų, atlyginimą

19Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė skubotai, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą tinkamai neįvertino visų šiam klausimui spręsti svarbių faktinių bylos aplinkybių, netinkamai pritaikė proceso teisės normas, todėl klausimą išsprendė neteisingai ir tai yra pagrindas skundžiamą nutartį panaikinti, o ieškovo UAB „Lemminkainen Lietuva“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti (CPK 329 str. 1 d.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

21Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo UAB „Lemminkainen Lietuva“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas UAB „Lemminkainen Lietuva“ pareiškė ieškinį atsakovui AB... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. lapkričio 17 d. nutartimi sustabdė... 5. Nutartyje teismas nurodė, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų, galimai... 6. Trečiasis asmuo UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ atskiruoju skundu... 7. Atsakovas AB „Klaipėdos vanduo“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 8. Ieškovas UAB „Lemminkainen Lietuva“ atsiliepimu į trečiojo asmens ir... 9. Atskirieji skundai tenkintini.... 10. Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 11. Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos... 12. Teismo pareiga yra užtikrinti viešo intereso apsaugą ir šalinti bet kokias... 13. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatas pirkimo... 14. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovo AB „Klaipėdos vanduo“ viešojo... 15. Pažymėtina, kad nuo 2010 m. kovo 2 d. įsigaliojo nauja VPĮ 95 straipsnio 5... 16. Pagal bendrąją taisyklę laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą... 17. Kolegija, remdamasi bylos medžiaga sprendžia, kad pirmosios instancijos... 18. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovo teisės gali būti apgintos VPĮ 96... 19. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutartį ir...