Byla e2-1154-180/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-4452-345/2015 pagal ieškovo viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Pontem“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Dussmann Service“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės 2014 m. kovo 18 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo nustatymo ir 2014 m. kovo 20 d. sprendimą atmesti ieškovo pretenziją, įpareigoti atsakovą iš naujo įvertinti UAB „Dussmann Service“ atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, konstatuojant, kad šis tiekėjas laikytinas padariusiu rimtą profesinį pažeidimą.

4Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigoti atsakovą sustabdyti supaprastinto atviro konkurso (pirkimo Nr. 160314) procedūras, įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o tuo atveju, jei ji sudaryta – sustabdyti sutarties vykdymą.

5Nurodė, kad tai būtų vienintelė efektyvi priemonė užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Ieškinys yra akivaizdžiai pagrįstas faktiniais įrodymais ir teismų praktika. Tuo atveju, kai viešojo pirkimo sutartis sudaroma ne su palankiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, be to, su tuo, kuris neatitinka nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, yra pažeidžiami visuomenės interesai, nes nėra užkertamas kelias neteisėtiems perkančiosios organizacijos veiksmams, neužtikrinamas viešojo pirkimo procedūrų skaidrumas, lygiateisiškumas ir nediskriminavimas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 17 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 8 d. nutartį, kuria buvo atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir prašymą patenkino – įpareigojo atsakovą VšĮ Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę sustabdyti supaprastinto atviro konkurso procedūras ir įpareigojo atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

8Teismas nustatė, kad atsakovas organizavo neskelbiamą konkursą apklausos būdu dėl ligonių dietinio maitinimo paslaugų iki 2015 m. birželio 2 d., laimėtoju pripažino UAB „Dussmann Service“. Iš Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos tinklalapyje skelbiamų duomenų nustatė, kad paslaugas perkančiajai organizacijai UAB „Dussmann Service“ gali teikti nuo 2015 m. balandžio 2 d. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nebus pažeisti VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės pacientų interesai, susiję su jų teisėtais lūkesčiais gauti nepertraukiamą dietinį maitinimą, taip pat viešasis interesas, susijęs su visuomenei aktualių ir svarbių poreikių tenkinimu ir paslaugų pirkimu.

9Nurodė, kad egzistuoja reali grėsmė, kad konkurso procedūros bus baigtos, todėl ieškovas nebeturės galimybės toliau dalyvauti pirkime, o palankaus teismo sprendimo reikšmė būtų sumenkinta.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartį.

12Nurodė, kad ligonių dietinio maitinimo paslaugos pagal pirkimo sutartį, galiojančią iki 2015 m. birželio 2 d., yra teikiamos taikant apie 9 proc. didesnius paslaugų įkainius, nei būtų galima teismui nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir leidus sudaryti pirkimo sutartį. Perkamų paslaugų kainos skiriasi dėl to, kad pagal pirkimo sutartį, galiojančią iki 2015 m. birželio 2 d., atsakovas nesuteikia paslaugos teikėjui jokios maisto gamybai reikiamos įrangos, priemonių ir patalpų ir ši sutartis yra laikino pobūdžio, t. y. galioja nuo 2015 m. balandžio 2 d. iki 2015 m. birželio 2 d. Pirkimo, dėl kurio rezultatų vyksta teisminis ginčas, sąlygose nustatyta, kad pirkimą laimėjusiam tiekėjui bus išnuomotos 390,90 m2 patalpos, kuriose perkančiajai organizacijai paslaugų teikėjas privalės gaminti maistą. Panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, su pirkimo laimėtoju būtų sudaryta paslaugų teikimo sutartis ne tik už mažesnę kainą, bet ir valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis, pagal kurią į Lietuvos Respublikos biudžetą būtų mokamas 1 228,88 Eur nuomos mokestis per mėnesį. Net ir tenkinus ieškinį, ieškovas neįgytų teisės būti įtrauktu į pasiūlymų eilę ir sudaryti pirkimo sutartį. Laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas pažeistų proporcingumo principą, nes būtų pažeistas tiek atsakovo interesas pirkti paslaugas mažesne kaina, tiek ir visos visuomenės interesas, kad būtų išnuomotas valstybės ilgalaikis materialus turtas ir už jį mokamas nuomos mokestis. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą. Įpareigojus atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ar sustabdžius pirkimo sutarties vykdymą, bus pažeidžiami trečiųjų asmenų – ligonių, kuriems reikalingas dietinis maitinimas, interesai. Šių paslaugų teikimas turi būti nepertraukiamas. Ieškovas įrodinėja, kad UAB „Dussmann Service“ turi būti laikomas padariusiu rimtą darbo teisės pažeidimą, nes atsakovo fiziniam asmeniui A. K. nuo 2014 m. kovo 1 d. iki 2014 m. kovo 31 d. yra paskirta administracinė nuobauda pagal ATPK 455 straipsnio 1 dalį. Tuo atveju, kai tiekėjas yra juridinis asmuo, nagrinėjant pasiūlymo atitikimą Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 33 straipsnio 2 dalies 4 punktui, turi būti nagrinėjamos tik juridiniam asmeniui taikytos ekonominės sankcijos.

13Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį skundą atmesti.

14Nurodė, kad teismas pagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Pati perkančioji organizacija, neturėdama teisinio pagrindo, pasirinko pirkimo būdą – neskelbiamą apklausą, kurioje pakvietė dalyvauti vienintelį tiekėją UAB „Dussmann Service“ ir pati sutiko paslaugas nupirkti už žymiai didesnes kainas, nors turėjo alternatyvų, pvz., tęsti sutartį su prieš tai paslaugas teikusiu tiekėju. Mano, kad ieškinys prima facie pagrįstas.

15Trečiasis asmuo UAB „Pontem“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Nurodo, kad teismui sustabdžius pirkimo procedūras, viešasis interesas dėl pacientų savalaikio maitinimo nenukentės, nes šiuo metu yra sudaryta ir vykdoma laikina paslaugų teikimo sutartis su UAB „Dussmann Service“. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra proporcingas. Nei viena iš šalių per šį laikotarpį nepatirs didelių suvaržymų. Nepagrįstas apelianto skundo argumentas, kad su UAB „Dussmann Service“ sudarytos laikinosios sutarties pagrindu teikiamos maitinimo paslaugos yra brangesnės, nei jos būtų teikiamos sudarius pagrindinę sutartį. Trečiasis asmuo UAB „Pontem“ teikė atsakovui maitinimo paslaugas ir yra pasirengęs toliau jas teikti už žymiai mažesnes kainas. UAB „Pontem“ galėtų per vieną dieną perimti atsakovo pacientų maitinimo paslaugų teikimą ir nenutrūkstamai jas teikti. Atsakovas nei UAB „Pontem“, nei VšĮ „Kretingos maistas“ nepakvietė dalyvauti apklausoje ir teikti geriausios kainos pasiūlymus laikinai maitinimo paslaugų sutarčiai sudaryti.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas tenkintinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

20Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovas įpareigotas sustabdyti pirkimo procedūras ir nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

21CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui privalomos sąlygos. Pirma, ieškinys turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, teismas turi konstatuoti, jog nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus viešųjų pirkimų bylose, be bendrųjų laikinąsias apsaugos priemones reglamentuojančių teisės normų, taikomų tokių bylų nagrinėjimui, CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios nuostatos. Pagal šio straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Iš paminėto reglamentavimo darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose iš pradžių paprastai yra nustatinėjama, ar ieškinys tikėtinai pagrįstas ir ar egzistuoja grėsmė, kad teismo sprendimas nebus įvykdytas, o nustačius šių sąlygų egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels dar didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas.

22Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo leidėjas nėra apibrėžęs viešojo intereso sąvokos, tačiau kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas; viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta ir tai, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Taigi visais atvejais teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įvertinti, ar tam tikros rūšies laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros (CPK 145 str. 2 d.).

23Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to būti padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Kai konkuruoja kelios teisinės vertybės, pirmiausia turi būti ginama ta vertybė, kurios neapginus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, turi būti ginama pastaroji.

24Nustatyta, kad atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Ligonių dietinio maitinimo paslaugos ir patalpų nuoma 3 metų laikotarpiui“. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad viešojo pirkimo rezultatas neabejotinai yra susijęs su viešuoju interesu, t. y. itin socialiai pažeidžiama asmenų grupe – ligoniais, kuriems yra reikalingas dietinis maitinimas ir akivaizdu, kad tokios paslaugos turi būti teikiamos nepertraukiamai. Taigi šiuo atveju tenkinus ieškovo prašymą ir pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – sustabdžius pirkimo procedūras ir įpareigojus atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, bus pažeistas viešasis interesas, t. y. ne tik perkančiosios organizacijos, vykdančios paminėtą pirkimą, interesai, bet ir socialiai jautrios visuomenės grupės (ligonių) teisės ir teisėti interesai, susiję su maitinimo paslaugų teikimu. Pažymėtina, jog vien tai, kad perkančioji organizacija organizavo neskelbiamą konkursą apklausos būdu dėl ligonių dietinio maitinimo paslaugų iki 2015 m. birželio 2 d. ir su UAB „Dussmann Service“ sudarė paslaugų sutartį, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, nereiškia, kad pacientų interesai, susiję su teisėtais lūkesčiais gauti nepertraukiamą dietinį maitinimą, nebus pažeisti. Apklausos būdu sudaryta paslaugų pirkimo sutartis yra laikina, t. y. galioja nuo 2015 m. balandžio 2 d. iki 2015 m. birželio 2 d., todėl šios nutarties priėmimo dieną paminėta sutartis jau yra negaliojanti. Apeliacinės instancijos teismui nepateikta jokių duomenų, kad tokia sutartis buvo pratęsta ar sudaryta kita laikinoji sutartis ir kad dietinio maitinimo paslaugų teikimas pacientams nebus sutrikdytas.

25Paminėta, kad pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, preliminariai patikrina, ar ieškinys tikėtinai pagrįstas. Jei preliminariai (lot. prima facie) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, kad negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės nustatyta, kad civilinė byla pagal ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinį atsakovui VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo yra išnagrinėta – Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 22 d. sprendimu ieškinys atmestas. Teismų praktikoje išaiškinta, jog preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą ir sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo, nes nėra pasibaigęs jo apskundimo apeliacine tvarka terminas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-780/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012; 2014 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-185/2014). Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad esant nors ir neįsiteisėjusiam teismo sprendimui, kuriuo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinys atmestas, tačiau galima daryti pagrįstą prielaidą, kad ieškovo reikalavimai preliminariai nepagrįsti ir jam palankaus teismo sprendimo tikimybė yra mažesnė. Taigi egzistuoja ir kitas pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovui preliminariai nepagrindus ieškinio reikalavimų (CPK 144 str. 1 d.).

26Esant paminėtoms aplinkybėms, darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju sukeltų kur kas didesnę žalą, nei jų netaikymas, todėl apelianto atskirasis skundas tenkintinas, skundžiama nutartis, kuria sustabdytos viešojo pirkimo procedūros ir atsakovas įpareigotas nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, naikintina.

27Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 5. Nurodė, kad tai būtų vienintelė efektyvi priemonė užtikrinti būsimo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 17 d. nutartimi panaikino... 8. Teismas nustatė, kad atsakovas organizavo neskelbiamą konkursą apklausos... 9. Nurodė, kad egzistuoja reali grėsmė, kad konkurso procedūros bus baigtos,... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė pateikė... 12. Nurodė, kad ligonių dietinio maitinimo paslaugos pagal pirkimo sutartį,... 13. Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ pateikė atsiliepimą, prašydamas... 14. Nurodė, kad teismas pagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Pati... 15. Trečiasis asmuo UAB „Pontem“ pateikė atsiliepimą, prašydamas... 16. Nurodo, kad teismui sustabdžius pirkimo procedūras, viešasis interesas dėl... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 18. Atskirasis skundas tenkintinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo... 21. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių... 22. Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo... 23. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes,... 24. Nustatyta, kad atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė... 25. Paminėta, kad pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas, spręsdamas dėl... 26. Esant paminėtoms aplinkybėms, darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos... 27. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis civilinio proceso kodekso 337... 28. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartį panaikinti ir...