Byla B2-4070-656/2019
Dėl advokato padėjėjos G. M. (pareiškėjos) BUAB „Finiens“ bankroto byloje pareikšto finansinio reikalavimo pagrįstumo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas,

2rašytinio proceso tvarka spręsdamas advokato padėjėjos G. M. pareikšto kreditorinio reikalavimo UAB „Finiens“ bankroto byloje pagrįstumo klausimą,

Nustatė

31.

4Ginčas byloje kilęs dėl advokato padėjėjos G. M. (pareiškėjos) BUAB „Finiens“ bankroto byloje pareikšto finansinio reikalavimo pagrįstumo.

52.

6Remiantis bylos duomenimis, pareiškėja 2018 m. gruodžio 20 d. BUAB „Finiens“ bankroto administratorei UAB „Reniva“ pateikė pareiškimą dėl 5 383 Eur finansinio reikalavimo, grindžiamo suteiktomis teisinėmis paslaugomis, patvirtinimo.

73.

8Teismas 2019 m. balandžio 15 d. nutartimi ne ginčo tvarka nagrinėjamoje BUAB „Finiens“ bankroto byloje patvirtino finansinį reikalavimą ir pareiškėja buvo įtraukta į BUAB „Finiens“ trečios eilės kreditorių sąrašą.

94.

10Trečiosios eilės kreditorė UAB „Linsana“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 15 d. nutarties.

115.

12Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 29 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 15 d. nutarties dalį, kuria buvo patvirtintas kreditorės G. M. 5 383 Eur finansinis reikalavimas, panaikino ir kreditorės finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimą nutarė nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka.

136.

14Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 27 d. nutartimi iš dalies tenkino advokato padėjėjos G. M. prašymą ir į BUAB „Finiens“ kreditorių trečiosios eilės sąrašą įtraukė advokato padėjėją G. M. su 1 500 Eur finansiniu reikalavimu.

157.

16G. M. padavė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 27 d. nutarties.

178.

18Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 27 d. nutartį ir klausimą dėl pareiškėjos G. M. finansinio reikalavimo BUAB „Finiens“ bankroto byloje patvirtinimo perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

19Dėl finansinio reikalavimo pagrįstumo

209.

21Teismų praktikoje pažymėta, kad bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštus ieškinio reikalavimus ir turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalyje. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011; 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014).

2210.

23Nagrinėjamu atveju pareiškėja pareiškusi prašymą patvirtinti jos 5 383 Eur finansinį reikalavimą UAB „Finiens“ bankroto byloje. Bankroto administratorė UAB „Reniva“ su pareikštu reikalavimu sutinka, laiko jį pagrįstu, nes, jos tvirtinimu, kreditorė pateikė visus pirminius dokumentus, patvirtinančius jos teisę teikti teisines paslaugas bei dokumentus apie suteiktas teisines paslaugas. Kreditorė UAB „Linsana“ su pareikštu reikalavimu visoje apimtyje nesutinka, nes, jos manymu, esant sunkiai UAB „Finiens“ finansinei būklei, abejotina, kad buvo poreikis gauti tokios apimties paslaugas.

2411.

25Teisinių paslaugų sutarties vykdymas pasižymi tam tikra specifika, nulemta tokios sutarties prigimties. Atstovui, veikiančiam atstovaujamojo interesais, yra taikomos ne tik tam tikros pareigos, bet ir papildomi lojalumo, interesų konflikto vengimo ir kiti etiško elgesio standartai. Tarp advokato ir kliento susiklosto fiduciariniai atstovo ir atstovaujamojo santykiai, grįsti pasitikėjimu. Kai kyla šalių ginčas dėl mokėjimo už suteiktas teisines paslaugas priteisimo, tokį ginčą nagrinėjantis teismas turi patikrinti ne tik susitarimo dėl advokato užmokesčio sąlygos atitiktį Advokatūros įstatymo nuostatoms, bet ir nustatyti, kokia apimtimi yra įvykdytas šalių susitarimas, bei įvertinti, ar konkrečiu atveju advokato užmokestis atitinka ne tik jau pirmiau nurodytus Advokatūros įstatymo 50 straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus, bet ir bendruosius teisės principus – teisingumo, protingumo ir sąžiningumo vertybinius kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-642/2013; 2016 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-28-421/2016, 22 punktas, 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-541-219/2018).

2612.

27Reikalavimas kildinamas iš pareiškėjos kaip advokato padėjėjos suteiktų teisinių paslaugų.

2813.

29Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 9 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. B2-334-258/2019 (I t., l. 45) bei Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. spalio 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1526-881/2019 nustatytos prejudicinės faktinės aplinkybės, kad advokatas J. V. atstovavo UAB „Finiens“ 2017 m. lapkričio 2 d. atstovavimo sutarties, pasirašytos tarp advokato J. V. ir UAB „Finiens“, pagrindu. Nurodyta sutartimi UAB „Finiens“ pavedė advokatui J. V. atstovauti klientą įvairiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, teismuose, ruošti teisinius dokumentus bei teikti kitokią teisinę pagalbą darbo, civilinės, administracinės, komercinės ir kitose teisės srityse, visose privačiose įmonėse, visų valstybių ir vietos savivaldos institucijose, Migracijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos ir visų instancijų teismuose. Sutartyje šalių sutarta paslaugų kaina – 100 Eur/val. + PVM. Sutartyje taip pat aptarta advokato teisė funkcijų pagal šią sutartį atlikimui perįgalioti kitą advokatą ar advokato padėjėją.

3014.

31Pareiškėja finansiniam reikalavimui pagrįsti pateikė 2018 m. rugsėjo 24 d. Pavedimą dėl teisinių paslaugų teikimo. 2018 m. rugsėjo 24 d. Pavedimas dėl teisinių paslaugų teikimo, t. y. perįgaliojimas pasirašytas advokato J. V., UAB „Finiens“ komercijos direktoriaus ir advokato padėjėjos, laikytinas atitinkančiu duoto įgaliojimo formą (CK 2.145 straipsnio 2 dalis) bei UAB „Finiens“ valią dėl perįgaliojimo.

3215.

33Pareiškėja taip pat pateikė 2018 m. rugpjūčio 21 d. Susitarimą dėl advokato padėjėjos praktikos, 2018 m. rugpjūčio 21 d. Sutartį dėl darbo vietos advokato padėjėjai suteikimo, kuriuo praktikos vadovas suteikė advokato padėjėjai praktikos laikotarpiui vietą advokato J. V. kontoros patalpose.

3416.

35Teiktų paslaugų dydžiui ir apimčiai pagrįsti pareiškėja pateikė 2018 m. lapkričio 8 d. Sąskaitą už teisines paslaugas Nr.6, pagal kurią bendra teiktų paslaugų suma sudaro 5 383 Eur, o paslaugos paskaičiuotos pagal 100 Eur + PVM valandinį įkainį.

3617.

37Sudarydamos teisinių paslaugų sutartį šalys turi galimybę pasirinkti mokėjimo už teisines paslaugas būdus. Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad advokatui už pagal sutartį teikiamas teisines paslaugas klientai moka šalių sutartą užmokestį.

3818.

39Nagrinėjamu atveju atstovavimo su advokatu sutartyje šalių sutarta paslaugų kaina buvo nustatyta 100 Eur/val. + V. T., nesant atskiro paslaugos gavėjo ir paslaugos davėjo sutarimo dėl paslaugų įkainių perįgaliojimo atveju, laikytina, kad advokato padėjėja turėjo pagrindą vadovautis tarp advokato ir kliento nustatytu įkainiu už teisines paslaugas.

4019.

41Pažymėtina, kad UAB „Finiens“ banktoto byla iškelta 2018-09-10. Pirmosios instancijos teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo teisėtumas turėjo būti nagrinėjamas apeliacinės instancijos teisme 2018-10-31. Pareiškėjos išrašytoje sąskaitoje darbai atlikti laikotarpiu nuo 2018-10-05 iki 2018-10-30.

4220.

43Iš 2018-11-08 advokato padėjėjos išrašytos sąskaitos už teisines paslaugas Nr. 6 matyti, jog advokato padėjėja pagal 100 Eur valandinį įkainį teigdama paslaugas BUAB „Finiens“ sugaišo 53,83 val. iš jų: 2,5 val. koregavo pranešimą Generalinei prokuratūrai dėl nusikalstamų veiksmų; 2 val. skyrė prašymui Prokurorei ir tyrėjui dėl leidimo susipažinti su ikiteisminio tyrimo Nr. 02-6-00037-17 medžiaga ir medžiagos kopijų rengimui; 1,25 val. konsultavo klientą dėl tolimesnių veiksmų plano vykstančiuose procesuose; 1 val. ruošė prašymą UAB „Grangeras“ bankroto administratoriui dėl informacijos suteikimo apie bankroto bylos dokumentų saugojimą; 28,25 val. skyrė Įmonių restruktūrizavimo įstatymo analizei, įmonės restruktūrizavimo plano matmenų rengimui, restruktūrizavimo bylos iškėlimui reikalingų priedų rengimui; kreditorių sąrašo koregavimui apie vykdomąsias bylas, einamas bylas; 6,25 val. sugaišo pranešimui dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo A. B.; 5 val sugaišo pranešimo Lietuvos Apeliacinio teismo pirmininkui rengimui, koregavimui.

4421.

45Pareiškėja tvirtina, kad atlikti darbai buvo priimti UAB „Finiens“, UAB „Finiens“ vadovei pasirašius 2018 m. lapkričio 8 d. Sąskaitą už teisines paslaugas. Kaip matyti iš teiktų duomenų, sąskaitą UAB „Finiens“ vadovė pasirašė 2018-11-08, nos pastarosios įgaliojimai buvo pasibaigę 2018-11-07. Taigi sąskaita pasirašyta įgaliojimų neturinčio asmens, todėl laikytini nepagrįstais pareiškėjos argumentai, kad paslaugų gavėjas darbus priėmė.

4622.

47Siekiant išsiaiškinti dėl pareiškėjos teiktų paslaugų realumo, pareiškėja teismo buvo įpareigota pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad pareiškėja realiai suteikė nurodytas paslaugas.

4823.

49Pareiškėja pateikė teismui: 2018-10-05 Pranešimą Generalinei prokuratūrai, 2018-10-09 Prašymą prokurorei ir FNTT, 2018-10-11 Prašymą dėl informacijos suteikimo apie BUAB „Grangeras“, 2018-10-17 Pranešimą skolininkui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, 2018-10-30 Pareiškimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo A. B., 2018-10-30 Pranešimą Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui, duomenis apie ruoštus procesinius dokumentus dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Finiens“ iškėlimo.

5024.

51Teismo vertinimu, pateikti duomenys pagrindžia, kad pareiškėja realiai atliko teisinių paslaugų UAB „Finiens“ naudai. Sąskaita išrašyta 5 353 Eur sumai, tame tarpe už darbus, susijusius su restruktūrizavimo bylos UAB „Finiens“ inicijavimu, - 3000 Eur. Tačiau atsižvelgiant į teiktų paslaugų laiką, kuomet įmonei buvo iškelta bankroto byla bei buvo paskirtas apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos posėdis 2018-10-31, o pareiškėjos ruošiami procesiniai dokumentai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo laikotarpiu nuo 2018-10-16 iki 2018-10-26, nors toks pareiškimas teismui nebuvo pateiktas, kaip nepateiktas ir UAB „Finiens“ akcininkės sprendimas dėl restruktūrizavimo proceso inicijavimo, laikytini pertekliniais, neatitinkančiais UAB „Finiens“ interesų, juo labiau, kad nėra duomenų apie UAB „Finiens“ valią dėl šių darbų inicijavimo ir priėmimo. Pareiškėja taip pat nepateikė jokių duomenų, pagrindžiančių jos 2018-10-18 atliktas 1 valandos trukmės teisines paslaugas – UAB „Finiens“ situacijos aptarimą su Lietuvos ryto žurnaliste, nors šios paslaugos buvo įtrauktos į sąskaitą.

5225.

53Atsižvelgiant į aptartą, kreditorinio reikalavimo patvirtinimas visoje sąskaitoje išrašytų darbų apimtyje neatitiktų teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų. Todėl laikytinas pagrįstu ir tvirtintinas pareiškėjos finansinis reikalavimas 2 283 Eur sumoje (5 353 Eur – 3 000 Eur – 100 Eur).

54Teismas, vadovaudamasis išdėstytu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

55Į BUAB „Finiens“ kreditorių trečiosios eilės sąrašą įtraukti advokato padėjėją G. M. su 2 283 Eur finansinio reikalavimo suma.

56Likusioje dalyje prašymo netenkinti.

57Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas,... 2. rašytinio proceso tvarka spręsdamas advokato padėjėjos G. M. pareikšto... 3. 1.... 4. Ginčas byloje kilęs dėl advokato padėjėjos G. M. (pareiškėjos) BUAB... 5. 2.... 6. Remiantis bylos duomenimis, pareiškėja 2018 m. gruodžio 20 d. BUAB... 7. 3.... 8. Teismas 2019 m. balandžio 15 d. nutartimi ne ginčo tvarka nagrinėjamoje BUAB... 9. 4.... 10. Trečiosios eilės kreditorė UAB „Linsana“ pateikė atskirąjį skundą... 11. 5.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 29 d. nutartimi Vilniaus apygardos... 13. 6.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 27 d. nutartimi iš dalies tenkino... 15. 7.... 16. G. M. padavė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m.... 17. 8.... 18. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi panaikino... 19. Dėl finansinio reikalavimo pagrįstumo... 20. 9.... 21. Teismų praktikoje pažymėta, kad bankroto bylose kreditorių reiškiami... 22. 10.... 23. Nagrinėjamu atveju pareiškėja pareiškusi prašymą patvirtinti jos 5 383... 24. 11.... 25. Teisinių paslaugų sutarties vykdymas pasižymi tam tikra specifika, nulemta... 26. 12.... 27. Reikalavimas kildinamas iš pareiškėjos kaip advokato padėjėjos suteiktų... 28. 13.... 29. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 9 d. nutartyje civilinėje byloje... 30. 14.... 31. Pareiškėja finansiniam reikalavimui pagrįsti pateikė 2018 m. rugsėjo 24 d.... 32. 15.... 33. Pareiškėja taip pat pateikė 2018 m. rugpjūčio 21 d. Susitarimą dėl... 34. 16.... 35. Teiktų paslaugų dydžiui ir apimčiai pagrįsti pareiškėja pateikė 2018 m.... 36. 17.... 37. Sudarydamos teisinių paslaugų sutartį šalys turi galimybę pasirinkti... 38. 18.... 39. Nagrinėjamu atveju atstovavimo su advokatu sutartyje šalių sutarta paslaugų... 40. 19.... 41. Pažymėtina, kad UAB „Finiens“ banktoto byla iškelta 2018-09-10.... 42. 20.... 43. Iš 2018-11-08 advokato padėjėjos išrašytos sąskaitos už teisines... 44. 21.... 45. Pareiškėja tvirtina, kad atlikti darbai buvo priimti UAB „Finiens“, UAB... 46. 22.... 47. Siekiant išsiaiškinti dėl pareiškėjos teiktų paslaugų realumo,... 48. 23.... 49. Pareiškėja pateikė teismui: 2018-10-05 Pranešimą Generalinei... 50. 24.... 51. Teismo vertinimu, pateikti duomenys pagrindžia, kad pareiškėja realiai... 52. 25.... 53. Atsižvelgiant į aptartą, kreditorinio reikalavimo patvirtinimas visoje... 54. Teismas, vadovaudamasis išdėstytu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 55. Į BUAB „Finiens“ kreditorių trečiosios eilės sąrašą įtraukti... 56. Likusioje dalyje prašymo netenkinti.... 57. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo gali...