Byla B2-334-258/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Finiens“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Istpro“, uždaroji akcinė bendrovė „Tavo Garantas“, uždaroji akcinė bendrovė „Nikosparta“, bankrutuojanti kredito unija Vilniaus kreditas“, Swedbank AB, OOO“Arenda-centr“

1Vilniaus apygardos teismas, teisėja Rita Kisielienė, Sekretorės Ligita Norkūnienė, Giedrė Katinaitė dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui L. Š., atsakovo atstovui advokatui J. V., trečiojo asmens UAB „Ispro“ atstovei advokatei R. J., OOO „Arenda-centr“ atstovei advokatei J. Ž., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Finiens“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Istpro“, uždaroji akcinė bendrovė „Tavo Garantas“, uždaroji akcinė bendrovė „Nikosparta“, bankrutuojanti kredito unija Vilniaus kreditas“, Swedbank AB, OOO“Arenda-centr“,

Nustatė

21.

3Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Finiens“. Pareiškime nurodyta, kad ieškovę ir atsakovę nuo 2010 m. siejo tarpusavio bendradarbiavimo teisiniai santykiai dėl statybos rangos darbų, tarpininkavimo paslaugų teikimo, nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo, kurių pagrindu ieškovė įsipareigojo pagal atsakovės užsakymus atlikti statybos darbus, suteikti tarpininkavimo paslaugas statybos srityje, parduoti nekilnojamąjį turtą – pastatą, esantį Justiniškių g. 64, Vilniuje, o atsakovė atitinkamai įsipareigojo už atliktus darbus, suteiktas paslaugas bei įsigytą nekilnojamąjį turtą atsiskaityti su ieškove. Atsakovė už suteiktas paslaugas bei turtą 2016 m. liepos 1 d. liko skolinga ir iki šiol yra nesumokėjusi 7 906 407 Eur. Nurodė, jog šį įsiskolinimo faktą šalys pripažino pasirašydamos 2016 m. liepos 1 d. tarpusavio įsiskolinimo suderinimo aktą. Atsakovė nevykdo savo finansinių įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams. Atsakovės paskutinio VĮ Registrų centrui pateikto 2010m. balanso duomenimis bendra nuostolio suma buvo 70 867,99 Eur (244 693 Lt.). VMI pateiktos UAB „Finiens“ metinės pelno mokesčio deklaracijos už 2011-2016m. laikotarpį tvirtina, kad UAB „Finiens“ 2011m. turėjo 8 460,09 Eur, 2012m. -4 285,79 Eur, 2013m.- 1 334,57 Eur, 2014m.-2 963,39 Eur, 2015m.- 8235Eur pelno, t.y 2011-2015 metais atsakovė uždirbo 25 278,84 Eur pelno, t.y. mažiau nei 2010m. įrašyta nuostolių suma. 2016m. įmonė patyrė 151 869 Eur nuostolių. Ieškovė daro išvada, kad per 2011-2016 metus įmonės veikla buvo nuostolinga- bendrovė patyrė 126 590,16 Eur nuostolių. Įvertinusi 2010m. balanso duomenis ieškovės nuomone, darytina išvada, kad 2016m. gruodžio 31d. UAB „Finiens“ bendra nuostolių suma buvo 197 458,15 Eur. Pagal 2017m. pateiktas PVM deklaracijas ieškovė nustatė, kad bendrovės pardavimo PVM yra 5 534 Eur suma mažesnė už pirkimo PVM, kas leidžia daryti išvadą, kad ir 2017 metais UAB „Finiens“ veikla buvo nuostolinga. Ieškovė įvertinusi iš VMI ir VĮ Registrų centras gautus duomenis daro išvadą, kad atsakovės teismui pateiktuose balansuose nurodyti duomenys apie sukauptą nepaskirstytąjį pelną neatitinka tikrovės, atsakovės veikla buvo nuostolinga, nuosavo kapitalo vertė nuo 2009 metų visą laiką buvo neigiama, visas atsakovės turimas turtas yra įgytas už skolintas lėšas, kurių dydis viršija atsakovės turimą turto vertę. Ieškovė nurodo, kad atsakovė yra galimai nemoki bendrovė, nes laiku nemoka už suteiktas paslaugas, nevykdo ir negalės vykdyti prisiimtų sutartinių turtinių įsipareigojimų.

42.

5Trečiasis asmuo UAB „Istpro“ taip pat prašė iškelti atsakovei UAB „Finiens“ bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovė UAB „Finiens“ jai yra skolinga 894 425,02 Eur už laikotarpiu nuo 2012 m. gruodžio 31 d. iki 2015 m. gegužės 19 d. suteiktas paslaugas pagal 2012 m. susitarimą dėl statybos rangos darbų, tarpininkavimo paslaugų suteikimo. Šį įsiskolinimo faktą atsakovė pripažino pasirašydama 2015 m. gruodžio 31 d. tarpusavio įsiskolinimo suderinimo aktą, tačiau atsakovė įsiskolinimo nepadengė. Dėl šios priežasties yra pagrindas manyti, kad atsakovė yra nemoki bendrovė.

63.

7Trečiasis asmuo UAB „Tavo Garantas“ taip pat prašė iškelti UAB „Finiens“ bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas UAB „Tavo Garantas“ sudaro 4 600,58 Eur. Šią aplinkybę patvirtina Vilniaus miesto apylinkės teismo priimtas preliminarus sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-48258-863/2017.

84.

9Trečiasis asmuo bankrutuojanti kredito unija „Vilniaus kreditas“ (toliau Unija) nurodė, jog su UAB „Istpro“ 2013-04-23d. sudarė paskolos sutartį Nr.Poo131 su visais vėlesniais pakeitimais ir susitarimais kuria suteikė UAB „Istpro“ 480 000Lt (139 017,61 Eur) paskolą, kuri pagal 2014m. sausio 10d. pasirašytą laidavimo sutartį Nr. L-P00131, pagal kurią už kredito gavėjo UAB „Istpro“ tinkamų įsipareigojimų vykdymą atsakovė UAB „Finiens“ laidavo. UAB „Istpro“ vėluojant tinkamai vykdyti, UAB „Istpro“ ir atsakovė pasirašė 2014m. vasario 12 d. pirkimo-pardavimo sutartį, kuria UAB „Istpro“ pardavė atsakovei turtą, atsakovė įsipareigojusi Unijai mokėti visas prievolines įmokas, tinkamai nevykdė prisiimtų įsipareigojimų 116 084,55 Eur sumai, kurio pradelsta dalis sudarė 39 449,90 Eur sumą. Palaiko prašymą iškelti atsakovei UAB „Finiens“ bankroto bylą.

105.

11Trečiasis asmuo Swedbank AB pateikęs prašymą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų nurodė, jog UAB „Finiens“ įsiskolinimas 2018-08-22d. yra 2 258 496,15 Eur.

126.

13Trečiasis asmuo OOO „Arenda –centr“ nurodo turinti UAB „Finiens“ 1 823 797,00 Eur finansinį reikalavimą, prašo iškelti bankroto bylą.

147.

15Atsakovė UAB „Finiens“ atsiliepime į UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pareiškimą prašė pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovė 7 906 407 Eur dydžio kreditorinio reikalavimo neįrodė privalomais finansinės atskaitomybės dokumentais, kuriose tokia suma privalo atsispindėti, todėl yra pagrindas daryti išvadą, jog ieškovė tokio kreditorinio reikalavimo atsakovės atžvilgiu nėra turėjusi. Atsakovės teigimu, į bylą pateiktas 2016 m. liepos 1 d. skolų suderinimo aktas yra suklastotas, nes tiek civilinėje byloje Nr. eB2-4694-580/2017, kurioje buvo sprendžiamas bankroto bylos iškėlimo klausimas pačiai ieškovei, taip pat civilinėje byloje Nr. 2-3939-781/2017, kurioje buvo nagrinėtas ieškovės ieškinys dėl hipotekos sandorių, pateiktuose debitorių sąrašuose (atitinkamai – 2017 m. gegužės 31 d. ir 2017 m. kovo 22 d.) sumos buvo nurodytos mažesnės nei suma, nurodyta šioje byloje pateiktame skolos suderinimo akte, o civilinėje byloje Nr. 2-3939-781/2017 pateiktame debitorių sąraše atsakovės UAB „Finiens“ iš viso nėra. Atsakovė atkreipė dėmesį, kad suderinimo aktą pasirašę asmenys V. K. (UAB „Finiens“), R. B. (UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“) ir S. E. (UAB „LNTV“) vadovavimo bendrovėms laiku neteikė finansinės atskaitomybės dokumentų. Be to, buvęs direktorius V. K. neperdavė UAB „Finiens“ dokumentų bei antspaudo, todėl toliau klastoja dokumentus bendrovės vardu. Jokių dokumentų neperdavė ir buhalterines paslaugas UAB „Finiens“ teikusi UAB „Apskaitos analizė“. Atsakovė nurodė, kad UAB „Finiens“ yra moki bendrovė, pagal 2018-07-31 dienos balansą įmonė turi 16 406 347 Eur vertės turtą iš jo 6 015 260 Eur vertės įmonės ilgalaikis materialus turtas, 10 391 087 Eur vertės turtas trumpalaikis, gautinas per vienerius metus. Atsakovė vykdo veiklą, nuomoja turimas patalpas ( - ), Vilniuje, nuomojo patalpas ( - ), Vilniuje. Įmonė yra sudariusi sutartį su UAB „Kardos“ kuri administruoja nuomojamus objektus, tiesiogiai atskaito nuomojamiems objektams išlaikyti reikalingas lėšas, jas surenka tiesiogiai iš nuomininkų. Tokiu būdu pagal sutartį su UAB „Kardos“ visos su pastatų išlaikymu, elektros tiekimu, šildymu ir administravimu susijusios išlaidos padengiamos pastatų administratoriaus, kuris už tai tiesiogiai iš nuomininkų surenka tiek administravimo išlaidas, tiek komunalinėms išlaidoms apmokėti reikalingas lėšas. Atsakovas, suvedęs duomenis pagal gautas nekilnojamojo turto pardavimo sutartis nurodo, kad UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ su UAB „Finiens“ yra neatsiskaičiusi 4 738 183,51 Eur sumai, UAB „Emilė“ pagal nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sandorius yra neatsiskaičiusi su UAB „Finiens“ 1 647 738,08 Eur sumai, pagal tarpusavio atsiskaitymus laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2017-08-24 yra skolinga 1 007 345,36 Eur sumą, kurią UAB „Finiens“ yra perdavusi be pagrindo. Taip pat patikrinus banko duomenis atsakovui paaiškėjo, kad įmonė UAB „Finiens“ be jokio pagrindo UAB „Techstatus“ yra permokėjusi 373 930,72 Eur, UAB „Sorita“ įmonei UAB „Finiens“ yra skolinga 2 476 072 Eur sumą. Atsakovui akivaizdu jog nėra pagrindo įmonei UAB „Finiens“ kelti bankroto bylą.

168.

17Trečiasis asmuo UAB „Nikosparta“ prašė nekelti atsakovei UAB „Finiens“ bankroto bylos. Nurodė, kad UAB „Nikosparta“ perėmė iš bankrutuojančios UAB „ACE Constructions“ reikalavimo teisę už 1 477 299,58 Eur sumą. UAB „Nikosparta“ su UAB „Finiens“ veda derybas dėl 1 477 299,58 Eur kreditorinio reikalavimo kapitalizavimo, t. y. kreditorinio reikalavimo įnešimo į bendrovės įstatinį kapitalą, tačiau dėl akivaizdžiai piktybiškų trečiųjų asmenų veiksmų negalima atlikti įstatinio kapitalo padidinimo. Trečiojo asmens nuomone, UAB „Finiens“ turimas turtas gali leisti normaliai vykdyti nekilnojamojo turto nuomos ir prekybos verslą, išvengiant bankroto procedūros ir su ja susijusių neigiamų pasekmių.

189.

19Atsakovė pirmosios instancijos teismui pateiktuose papildomuose paaiškinimuose nurodė, kad, UAB „Istpro“ reikalavimas paremtas akivaizdžiai suklastotais dokumentais, nėra pagrindo sutikti ir su trečiojo asmens UAB „Tavo Garantas“ 4 600,58 Eur reikalavimu, tačiau šią sumą priteisus įsiteisėjusiu teismo preliminariu sprendimu, UAB „Tavo Garantas“ įtrauktinas į kreditorių sąrašą. Nurodė, jog OOO „Arenda-centr“ turtinis reikalavimas 1 477 299,58 Eur sumai 2017-03-09 Vilniaus apygardos teismo sprendimu yra priteistas UAB „Construction Ace“, kuris savo ruožtu reikalavimą yra pardavęs UAB „Nikosparta“. Mano, kad tuo pačiu pagrindu negali būti reiškiami du tapatūs reikalavimai.

20Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas

2110.

22UAB „Finiens“ Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre įregistruota 1997-07-23d. Bendrovei suteiktas JAR kodas 148170045. Bendrovės registracijos adresas Jogailos g. 9, Vilnius. UAB „Finiens“ akcininkas nuo 2013-07-30 yra OOO „Nasa-stroi“, įmonės direktorė nuo 2016-09-01 yra N. R.. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad UAB „Finiens“ nuo 2011 metų nevykdo Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų, pasibaigus finansiniams metams parengti finansinės atskaitomybės dokumentus ir parengtą finansinės atskaitomybės dokumentą pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Bendrovės finansinė informacija pagal teisės aktų reikalavimus privalo būti vieša. Tai rodo, jog UAB „Finiens“ nevykdo nevykdydo įstatymu nustatytų reikalavimų, slepia savo finansinę padėtį.

2311.

24Pagal bankroto byloje pateikto 2017 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis, tiek pagal 2018m. liepos 31d. balanso duomenis įmonės ilgalaikio turto vertė 6 015 260 Eur, kurį sudaro bendrovės nuosavybės teise turimas nekilnojamas turtas. Nors atsakovas nurodo, kad į atkuriamuosius paminėtus balansus jis turto vertę įrašė pagal 2018-01-01 nekilnojamojo turto registro duomenis, tačiau teismui atlikus atsakovės nurodyto nekilnojamojo turto vertės patikrinimą pagal nekilnojamojo turto registro duomenis nustatyta, jog atsakovės turimo nekilnojamojo turto rinkos vertė yra 205 244 Eur mažesnė nei atsakovės nurodoma balansuose. Atsakovės pateiktų duomenų pagrindu teismas nustatė, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso 38 nekilnojamojo turto objektai, kurių bendra rinkos vertė pagal 2018 m. Nekilnojamojo turto registro duomenis yra 5 810 015 Eur. Atsakovė nurodo, jog ji turi 1 477 299,58 Eur skolą UAB Ace Construction ir 2 128 885,43 Eur skolą Swedbank AB, viso nurodoma 3 606 185,01 Eur skola kreditoriams, tačiau įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2017m. kovo 9 d. sprendimu (civilinės bylos Nr. e2-2087-852/2017) iš atsakovės priteista ne tik 1 477 299,58 Eur skola, priteistos 6 procentų dydžio metinės palūkanos skaičiuojamos nuo 2016-02-24d., kas bylos nagrinėjimo metu sudaro 268 046,12 Eur priteistų delspinigių sumą, taip pat priteistos 9 434,72 Eur bylinėjimosi išlaidos BUAB „Construction ACE“ naudai. 2017m. gruodžio 29d. tarp UAB „Nikosparta“ ir BUAB „Construction Ace“ sudaryta reikalavimo teisių pirkimo-pardavimo sutartis, kuria kreditorei UAB „Nikosparta“ perleistas 1 477 299,58 Eur skolos bei 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojamos nuo 2016-02-24d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo reikalavimas.

2512.

26Kreditorius Swedbank AB nurodė, jog UAB „Finiens“ įsiskolinimas 2018-08-22d. yra 2 258 496,15 Eur.

2713.

28Atsakovė UAB „Finiens“ nėra nutraukusi veiklos, bendrovėje dirba 4 apdraustieji asmenys, tačiau sprendžiant iš viešai pateiktų duomenų matyti, jog nuo 2018-02 mėn. UAB „Finiens“ nėra pajėgi mokėti privalomas įmokas valstybei ir turi 1160,98 Eur skolą VSDF biudžetui. Iš Teismo informacinės Liteko sistemos matyti, jog 2018-02-02d. Klaipėdos regiono administracinio teismo sprendimu iš atsakovės priteista 119,65 Eur suma už komunalinių atliekų surinkimą (administracinės bylos Nr. 1-356-605/2018), 2018-03-09d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu priteista 6 540,54 Eur suma Vilniaus šilumos tinklams už patalpoms, esančioms ( - ) pateiktą šilumos energiją pagal sudarytą šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartį (civilinės bylos Nr. e2-8068-599/2018), 2018-03-21d. Vilniaus apylinkės teismo sprendimu priteista 579,79 Eur suma UAB „Castrade Service“ naudai atsakovo nesumokėti mokesčiai už suteiktas administravimo paslaugas, gyvenamosioms patalpoms, esančioms adresu ( - ), Vilniuje, laikotarpiu nuo 2016-01-31 iki 2017-12-31 (civilinės bylos Nr. e2-10232-545/2018). Atsakovė į kreditorių sąrašą įtraukė ir UAB „Tavo garantas“ nurodydama 4 600,58 Eur pradelstą įsipareigojimą.

2914.

30Nurodyti įrodymai tvirtina faktą, jog išvardintų kreditorių atžvilgiu UAB „Finiens“ pradelsti įsipareigojimai sudaro 4 026 278,11 Eur sumą.

3115.

32Atsakovės pateikta 2017m. gruodžio 31d. pelno nuostolio ataskaita tvirtina, jog bendrovė 2017m. ataskaitiniu laikotarpiu veikė nuostolingai, patyrė 43 985 Eur nuostolių.

3316.

34Atsakovė nuo 2018-01-01 iki 2018-03-01 pateikė Didžiosios knygos sąskaitos likučių ir apyvartos suvestinio registrą, kuriame yra nurodoma UAB „Finiens“ pirkėjų įsiskolinimai 73 875,14EUR sumai. Nagrinėjamoje dalyje pripažintina, jog pagal Bendrovės apskaitos dokumentus, yra išvardinti įmonės debitoriai, kurių įsiskolinimų nurodyta 73 483 Eur suma galėjo būti įtraukta į Bendrovės balansą kaip per vienerius metus gautina suma.

3517.

36Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovė turi 198 922,61 Eur trečios eilės reikalavimą į BUAB „Grangeras“, 155 344,81 Eur trečios eilės reikalavimą į BUAB „Internetinė prekyba Fresh Market“, tačiau byloje nėra pateikta įrodymų, jog yra galimybę bent dalį šių skolų atgauti, priešingai, iš byloje pateiktų įrodymų yra pagrindas išvadai, jog nurodyti trečios eilės kreditoriaus reikalavimai bankrutavusiose įmonėse nebus padengti. Atsakovė taip pat nurodė turinti 1 007 345,36 Eur ir 1 647 738 Eur reikalavimą į UAB „Emilė“, kuri taip pat slepia savo tikrąją finansinę padėtį, neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų, vengdama juos viešinti, o iš viešai skelbiamų duomenų matyti, jog ši įmonė turi vieną samdomą darbuotoją, įmonės pajamos per 2011m. buvo 5 000 Eur, įmonės turtas parduodamas varžytinėse.

3718.

38Atsakovė taip pat nurodo, jog turi 376 930 Eur reikalavimą į UAB „Techstatus“, tačiau 2018-08-28d. UAB „Techstatus“ pranešime nurodoma, kad nei UAB „Techstatus“ jokių įsipareigojimų UAB „Finiens“ neturi.

3919.

40Atsakovė UAB „Finiens“ taip pat nurodė, jog ji 10 391 087 Eur vertės trumpalaikį turtą, įrašytą į 2018-07-31d. balansą, iš kurio 10 388 264 Eur turto vertė gautina per vienerius metus. Atsakovė nurodė, kad šį trumpalaikį turtą sudaro ne tik anksčiau paminėti UAB „Emilė“, UAB „Techstatus“ reikalavimai, taip pat mano turinti 4 738 193 Eur reikalavimą ieškovei, kuri pagal 2011m. rugpjūčio 30d., 2011m. rugpjūčio 24d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis, atsakovės nuomone, nėra atsiskaičiusi už iš atsakovės įgytas nuosavybės teise į parduotus nekilnojamojo turto objektus. Atsakovė taip pat nurodo, jog jos trumpalaikį turtą sudaro ir UAB „Sorita“ 2 088 783 Eur skola, kurią atsakovė kildina taip pat iš UAB „Finiens“ ir UAB „Sorita“ 2014-2015 metais sudarytų nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių, pagal kurias UAB „Sorita“ atsakovės nuomone, taip pat nėra sumokėjusi atsakovei už jos parduotus nekilnojamojo turto objektus.

4120.

42Teismas, vertindamas nurodytas aplinkybes, daro išvada, jog trumpalaikis turtas bendrovės apskaitoje gali būti pripažintas tik toks turtas, kuris turi savininką ir kuriuo įmonė per vienerių metų ciklą juo disponuodama tikisi gauti naudą. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Bendrovė pakankamai ilgą laiką (nuo 2011 metų) slepia įmonės finansinės atskaitomybės duomenis, teismui pateikti 2017-12-31d. ir 2018-07-31d. balansai nėra patvirtinti akcininkų susirinkime, taip pat nėra oficialiai deklaruoti, todėl nesant galimybės juos objektyviai patikrinti, tai verčia abejoti Bendrovės balansuose pateiktos informacijos objektyvumu ir teisingumu.

4321.

44Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, yra pagrindas pripažinti tik oficialiai deklaruotą Bendrovės turtą, kuris, kaip buvo nurodyta 11p. pagal 2018 m. Nekilnojamojo turto registro duomenis yra 5 810 015 Eur vertės, o atsakovės 2017-12-31d. balanse apskaitytas trumpalaikis, per vienerius metus gautinas 2 560 356 Eur vertės ir 2018-07-31d. balanse trumpalaikiu turtu apskaitytas 10 388 264 Eur vertės per vienerius metus gautinas turtas, išskyrus anksčiau paminėtus UAB „Finiens“ pirkėjų įsiskolinimus 73 875,14Eur sumai, nepripažintinas įmonės turtu, todėl sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą į paminėtą, ginčytiną turtą neatsižvelgtina.

4522.

46Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje yra nurodyta, jog įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

4723.

48Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės komercinės veiklos rezultatai, atspindintys galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu.

4924.

50Teismas, įvertinęs oficialiai UAB „Finiens“ deklaruotą turtą, Bendrovės valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktas Metines pelno mokesčio, Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas, daro išvada, jog UAB „Finiens“ nuosavybės grąža mažėja, o remiantis anksčiau paminėtais įsiteisėjusiais teismų sprendimais, taip pat atsakovės pripažintais pradelstais įmonės įsipareigojimais teismas laiko nustatytu faktą, kad UAB „Finiens“ pradelstų įsipareigojimų 4 026 278,11 Eur suma viršija pusę teismo pripažintą, Bendrovės oficialiai turimą 5 810 015 Eur vertės turtą, taip pat deklaruotiną UAB „Finiens“ 2018-02-23d. lydraščio pagrindu įrašytą Bendrovės pirkėjų įsiskolinimą 73 483 Eur sumai. Esant ginčytiniems tiek kreditoriniams tiek debitoriniams reikalavimams, jų neišsprendus teismine tvarka, nėra pagrindo juos pripažinti pagrįstais. Šios nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti jog UAB „Finiens“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto bylą.

5125.

52ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinktas bankroto administratorius UAB „Reniva“, kuri pareiškė sutikimą teikti atsakovui bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

53Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

54iškelti UAB „Finiens“ (į. k. 148170045, adresas: Jogailos g.9, Vilnius) bankroto bylą.

55Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Reniva“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA213 ).

56Areštuoti visą UAB „Finiens“ (į. k. 148170045, adresas: Jogailos g.9, Vilnius) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

57Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

58Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:

591) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

602) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

613) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

62Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

63Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

64Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

65Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

66Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismas, teisėja Rita Kisielienė, Sekretorės Ligita... 2. 1.... 3. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Nekilnojamojo turto... 4. 2.... 5. Trečiasis asmuo UAB „Istpro“ taip pat prašė iškelti atsakovei UAB... 6. 3.... 7. Trečiasis asmuo UAB „Tavo Garantas“ taip pat prašė iškelti UAB... 8. 4.... 9. Trečiasis asmuo bankrutuojanti kredito unija „Vilniaus kreditas“ (toliau... 10. 5.... 11. Trečiasis asmuo Swedbank AB pateikęs prašymą įtraukti į bylą trečiuoju... 12. 6.... 13. Trečiasis asmuo OOO „Arenda –centr“ nurodo turinti UAB „Finiens“ 1... 14. 7.... 15. Atsakovė UAB „Finiens“ atsiliepime į UAB „Nekilnojamojo turto... 16. 8.... 17. Trečiasis asmuo UAB „Nikosparta“ prašė nekelti atsakovei UAB... 18. 9.... 19. Atsakovė pirmosios instancijos teismui pateiktuose papildomuose... 20. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas... 21. 10.... 22. UAB „Finiens“ Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre... 23. 11.... 24. Pagal bankroto byloje pateikto 2017 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis, tiek... 25. 12.... 26. Kreditorius Swedbank AB nurodė, jog UAB „Finiens“ įsiskolinimas... 27. 13.... 28. Atsakovė UAB „Finiens“ nėra nutraukusi veiklos, bendrovėje dirba 4... 29. 14.... 30. Nurodyti įrodymai tvirtina faktą, jog išvardintų kreditorių atžvilgiu UAB... 31. 15.... 32. Atsakovės pateikta 2017m. gruodžio 31d. pelno nuostolio ataskaita tvirtina,... 33. 16.... 34. Atsakovė nuo 2018-01-01 iki 2018-03-01 pateikė Didžiosios knygos sąskaitos... 35. 17.... 36. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovė turi 198 922,61 Eur trečios... 37. 18.... 38. Atsakovė taip pat nurodo, jog turi 376 930 Eur reikalavimą į UAB... 39. 19.... 40. Atsakovė UAB „Finiens“ taip pat nurodė, jog ji 10 391 087 Eur vertės... 41. 20.... 42. Teismas, vertindamas nurodytas aplinkybes, daro išvada, jog trumpalaikis... 43. 21.... 44. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, yra pagrindas pripažinti tik... 45. 22.... 46. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje yra nurodyta, jog įmonės... 47. 23.... 48. Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš... 49. 24.... 50. Teismas, įvertinęs oficialiai UAB „Finiens“ deklaruotą turtą,... 51. 25.... 52. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 53. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Civilinio... 54. iškelti UAB „Finiens“ (į. k. 148170045, adresas: Jogailos g.9, Vilnius)... 55. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Reniva“ (bankroto administravimo... 56. Areštuoti visą UAB „Finiens“ (į. k. 148170045, adresas: Jogailos g.9,... 57. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 58. Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:... 59. 1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7... 60. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 61. 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 62. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas... 63. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo... 64. Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto... 65. Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 66. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...