Byla e2A-228-794/2018
Dėl skolos išieškojimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas Paulikas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka vienasmeniškai išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 8 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovui A. B. dėl skolos išieškojimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo A. B. 191,49 EUR skolą, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad UAB „Naujamiesčio būstas” 2012 m. spalio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1948 pagrindu buvo paskirtas gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Atsakovas A. B. yra buto, esančio ( - ), ( - ), savininkas. UAB „Naujamiesčio būstas“ suteikė namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name, kuriame atsakovas nuosavybės teise turi nurodytą butą ir jam taip pat bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso ( - ), namo bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovas privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste - CK) 4.82 str. 3, 4 d.
 3. Atsakovas A. B. pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su pateiktais ieškininiais reikalavimais nesutiko ir nurodė, kad ieškovo išrašytos bei apskaičiuotos sąskaitos už atliktus remonto darbus yra netikslios bei neaiškios, be to, minėtose sąskaitose yra prirašytos neteisingos sumos, negu turėtų būti iš tikro, todėl susidariusi skolos suma turi būti ženkliai mažesnė. Atsakovas taip pat nurodė, jog jis yra pensininkas ir turi rimtų sveikatos problemų bei gauna labai mažą pensiją.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. vasario 8 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovo A. B. ieškovei UAB „Naujamiesčio būstas“ 165,58 EUR skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (165,58 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2016 m. birželio 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 12,11 EUR bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo A. B.. Likusioje dalyje ieškinį atmetė.
 2. Teismas nurodė, kad ieškovė veikia kaip gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius ir teikia šio objekto eksploatavimo, administravimo ir komunalines paslaugas, o buto, esančio adresu ( - ), savininkas yra atsakovas, todėl atsakovui dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovas privalo išlaikyti bei mokėti mokesčius ir kitas rinkliavas. Iš ieškovės pateiktos skolų valdymo ataskaitos ir atsakovui pateiktų sąskaitų turinio nustatyta, kad ieškovas už laikotarpį nuo 2015-07-01 iki 2016-04-30 (imtinai) apskaičiavo mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, proporcingai tenkančius atsakovui nuosavybės teise priklausančiam butui 191,49 EUR sumai.
 3. Teismas konstatavo, jog atsakovui buvo taikomi tokie tarifai, kokie ir yra nurodyti ieškovės pateiktose sutartyse, sudarytose su paslaugų teikėjais, ir paskaičiuoti mokesčiai už suteiktas paslaugas visiškai sutampa su mokesčiais, nurodytais skolų valdymo ataskaitų atitinkamose grafose bei atsakovui pateiktose sąskaitose. Atsakovas yra buto, esančio adresu ( - ), savininkas, todėl atsakovas privalo mokėti ieškovei mokesčius už suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2015-07-01 iki 2016-04-30 (imtinai) ir teismas šias aplinkybes laiko pilnai įrodytomis. Tačiau iš skolų valdymo ataskaitos turinio nustatyta, kad ieškovė atsakovui už remonto darbus, keitimą ir montavimą ginčo laikotarpiu priskaičiavo 22,46 EUR sumą. Byloje duomenų, patvirtinančių už ginčo laikotarpį atliktų darbų kiekį, apimtį bei kainas (t. y. atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktai ir kt.), nėra ir šalys tokių rašytinių įrodymų į šią civilinę bylą nepateikė. Todėl teismas darė išvadą, jog ieškovė neįrodė atsakovui paskaičiuotų mokesčių, nurodytų grafoje „remontas / keitimas / montavimas“, pagrįstumo bei teisėtumo, t. y. neįrodė tų aplinkybių, kokie visgi darbai ieškovo buvo atliekami bei realiai buvo atlikti, kokia šių atliktų darbų kaina ir kaip bei kokiomis proporcijomis šie mokesčiai buvo padalinti visiems namo butų savininkams ir atsakovui tame tarpe, ir ieškovės paskaičiavimu už ginčo laikotarpį ši suma iš viso sudaro 22,46 EUR sumą, todėl ieškovės reikalavimus šioje dalyje atmetė, kaip nepagrįstus bei neįrodytus.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Atsakovas A. B. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 8 d. sprendimą ir ieškovės ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais.
  1. Ieškovė pateikė neteisingą, klastojančią, neturinčią galios skolos susidarymo ataskaitą. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų apie skolos egzistavimą. Nepateikia jokių įrodymų kada ir kokioms aplinkybėms susidarius atsirado ši skola. Apelianto teigimu, turėjo būti įrodytas skolos atsiradimo momentas.
  2. Ieškovės prirašytos neteisingos sumos, jos turi būti ženkliai mažesnės, nes buvo permokėtos sumos. Atsakovas taip pat nurodė, jog jis yra pensininkas ir turi rimtų sveikatos problemų bei gauna labai mažą pensiją.
 2. Ieškovė UAB „Naujamiesčio būstas“ atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

5Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 320 straipsnio 1, 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.
 2. Teismas konstatuoja, kad nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų ir pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nagrinėjamoje byloje nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

6Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

 1. Atsakovas pateikė prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nurodydamas, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, neįvertinęs visų skolos susidarymo aplinkybių.
 2. Pagal bendrąją CPK įtvirtintą taisyklę apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 321 straipsnio 1 dalis). Tačiau apeliacinis skundas gali būti nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 straipsnis). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad toks teisinis reguliavimas reiškia, jog bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka lemia šio proceso būtinybės konstatavimas, o išimtinė teisė tai nuspręsti skirta teismui. Byloje dalyvaujančių asmenų prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pats savaime nesuponuoja žodinio proceso būtinumo; teismas turi užkirsti kelią procesui vilkinti, o dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; 2014 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2014).
 3. Nagrinėjamu atveju apeliantas nenurodė tokių būtinų argumentų, kurie sudarytų išimtį iš CPK 321 straipsnio bei sąlygotų būtinybę skirti šią bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Teismo vertinimu, šiuo bylos atveju, faktinės bylos aplinkybės gali būti ištirtos rašytinio proceso tvarka, nes šalys savo argumentus išdėstė byloje esančiuose procesiniuose dokumentuose, o paaiškinimus žodžiu galėjo teikti ir teikė bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Byloje nenustatyta ir apelianto procesinių įrodinėjimo teisių suvaržymo pirmosios instancijos teisme, kurios teiktų pagrindą skirti žodinį bylos nagrinėjimą. Dalyvaujantys byloje asmenys turi būti aktyvūs viso proceso metu, o ne tada, kai byla baigiama nagrinėti ar yra priimamas jiems nepalankus sprendimas. Dėl nurodytų aplinkybių apelianto prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka yra netenkinamas (CPK 185 straipsnis, 322 straipsnis).

7Dėl skolos priteisimo

 1. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės, kad ieškovė veikia kaip gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius ir teikia šio objekto eksploatavimo, administravimo ir komunalines paslaugas, o buto, esančio adresu ( - ), savininkas yra atsakovas, todėl atsakovui dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovas privalo išlaikyti bei mokėti mokesčius ir kitas rinkliavas, o ieškovė teikia daugiabučio namo bendro naudojimo patalpų ir kito turto priežiūros paslaugas. Iš ieškovės pateiktos skolų valdymo ataskaitos ir atsakovui pateiktų sąskaitų turinio nustatyta, kad ieškovė už laikotarpį nuo 2015-07-01 iki 2016-04-30 (imtinai) apskaičiavo mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, proporcingai tenkančius atsakovui nuosavybės teise priklausančiam butui 191,49 EUR sumai.
 2. Apeliaciniu skundu atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria iš atsakovo ieškovei priteista dalis 165,58 EUR. Apelianto nuomone, ieškovė nepateikia jokių įrodymų kada ir kokioms aplinkybėms susidarius atsirado ši skola. Įvertinęs apeliacinio skundo argumentus, apeliacinės instancijos teismas juos atmeta kaip nepagrįstus.
 3. Ieškovės pateikta skolų valdymo ataskaita tvirtina, kad atsakovo skola už suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2015-07-01 iki 2016-04-30 (imtinai) yra 165,68 EUR, išskaičiavus 22,46 EUR sumą už remonto darbus, kuri teismo nebuvo priteista. Apelianto teigimu, jis ieškovei nėra skolingas, kadangi ginčo laikotarpiu yra sumokėjęs didesnes sumas, be to ieškovė nepateikė skolos susidarymą patvirtinančių įrodymų. Kaip teisingai pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, ieškovės apskaičiuojami mokesčiai yra tiksliai apskaičiuoti atsakovui tenkančiam plotui ir nurodyti grafose pavadinimais, t. y. administravimo mokestis, elektra, kaupiamosios lėšos, priežiūra / eksploatacija, teritorijų ir laiptinių valymas, šilumos ūkio priežiūra bei šiukšlių išvežimas, ir šie mokesčiai pilnai sutampa su skolų valdymo ataskaitoje nurodytais mokesčiais bei su atsakovui pateiktose sąskaitose paskaičiuotais mokesčiais šiuose stulpeliuose. Kitų įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimo faktą, apeliantas nėra pateikęs, todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovės ieškinio reikalavimas dėl 165,58 EUR skolos priteisimo yra pagrįstas.
 4. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 12, 178 straipsniai). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; ir kt.). Nagrinėjamu atveju ieškovė pateikė reikalavimą dėl skolos priteisimo iš atsakovo už suteiktas paslaugas – administravimo mokestis, elektra, kaupiamosios lėšos, priežiūra / eksploatacija, teritorijų ir laiptinių valymas, šilumos ūkio priežiūra bei šiukšlių išvežimas, todėl ieškovės pareiga pateikti įrodymus, jog šalis sieja tam tikri teisiniai santykiai, bei įrodymus, kaip sudaro įsiskolinimas, o atsakovas, nesutikdama su ieškovės reikalavimu, privalo pateikti įrodymus, jog šalių teisiniai santykiai nesieja arba tai, jog už tiektas paslaugas atsiskaitė tinkamai.
 5. Byloje nėra ginčo dėl to, kad nuo 2012 m. spalio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1948 pagrindu buvo paskirtas gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi.. Kadangi apeliantas bylos nagrinėjimo metu neginčijo jam suteiktų paslaugų (dėl 165,58 EUR skolos), tačiau nesutiko tik su ieškovės atliktais skaičiavimais, pirmosios instancijos teismas, remdamasis, šalių pateiktais įrodymais, nustatinėjo ar įsiskolinimas egzistuoja ir koks susidariusio įsiskolinimo dydis. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas atliko mokėjimus už teikiamas paslaugas, tačiau pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad mokėjimais atsakovas už paslaugas atsilygino iš dalies. Ieškovės pateiktos skolų valdymo ataskaitos duomenimis, apeliantas ieškovei nepilnai apmokėdavo sąskaitas, todėl 150,41 EUR sumai skolos likutis 2015-07-01 (imtinai) susidarė tik dėl atsakovo nuolat nepilnai mokamų mokesčių, kadangi pirmoje eilėje buvo dengiami prieš tai einantys susidarę atsakovo įsiskolinimai. Šias aplinkybes konstatavo ir pirmosios instancijos teismas, su kuo apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti. Atsakovas nesutikdamas su ieškovės reikalavimais, pateikia tik deklaratyvius, niekuo neparemtus teiginius apie ieškovės įrodymų netinkamumą, pats atsakovas į šią civilinę bylą nepateikė jokių rašytinių įrodymų, paneigiančių minėtose grafose nurodytų sumų paskaičiavimo teisėtumą, pagrįstumą ar taikytinų tarifų netinkamumą, todėl teismas neturėjo pagrindo abejoti ieškovės pateiktais paskaičiavimas (CPK 178 str.).
 6. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie nedaro įtakos skundžiamo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, kadangi yra nesusiję su nagrinėjamu dalyku. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.).
 7. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės pagrįstą ir teisėtą sprendimą, jį naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo. Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų spręstina, jog apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 8. Atsakovo apeliacinį skundą atmetus, jo turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1, 3 dalys).

8Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

9Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai