Byla e2-3052-385/2017
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Jurjonas, sekretoriaujant Renatai Majauskienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovei D. S. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, jai apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis), prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė. Esant šioms aplinkybėms, byla nagrinėtina šalims nedalyvaujant (CPK 246 straipsnio 2 dalis).

5Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 434,43 Eur paskolos, 20,42 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 196,77 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas nurodydama, kad 2015-12-21 pradinis kreditorius uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „4finance“ reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu, perleido reikalavimą International Risk Management OÜ, kuri 2016-03-10 reikalavimą perleido UAB „Finansų administravimas“, todėl UAB „Finansų administravimas“ turi reikalavimo teisę į su atsakove sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 712722002, bei jos pagrindu atsiradusią 624,62 Eur skolą. 2016-05-04 raštu pradinis kreditorius informavo atsakovę dėl reikalavimo teisės perleidimo ieškovei. 2014-04-29 tarp pradinio kreditoriaus UAB „4finance“ ir atsakovės nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt, buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, pagal kurią šalys susitarė, kad pradinis kreditorius paskolins atsakovei 434,43 Eur sumą 30 dienų terminui su 114,37 proc. metine palūkanų norma. 2017-05-29 atsakovė turėjo grąžinti 434,43 Eur skolos ir 20,42 Eur palūkanų, tačiau savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu skolos bei palūkanų nesumokėjo. Ieškovė taip pat prašo iš atsakovės priteisti 196,77 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino.

6Teismas

konstatuoja:

7ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Kaip matyti iš bylos medžiagos, pradinis kreditorius UAB „4finance“ ir D. S. nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt 2014-04-29 sudarė vartojimo kredito sutartį. Pradinis kreditorius paskolino atsakovei 434,43 Eur 30 dienų terminui su 114,37 proc. metine palūkanų norma. 2017-05-29 atsakovė turėjo grąžinti 434,43 Eur skolos ir 20,42 Eur palūkanų, tačiau savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu skolos bei palūkanų nesumokėjo.

92015-12-21 pradinis kreditorius UAB „4finance“ reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perleido reikalavimą International Risk Management OÜ, kuri 2016-03-10 reikalavimą perleido UAB „Finansų administravimas“, todėl UAB „Finansų administravimas“ turi reikalavimo teisę į su atsakove sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 712722002 bei jos pagrindu atsiradusią skolą. 2016-05-04 raštu pradinis kreditorius informavo atsakovę dėl reikalavimo teisės perleidimo ieškovei.

10Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.38 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 straipsnis). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 straipsnis). Duomenų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi prievolę ar pareiškusi ieškovei pretenzijas dėl skolos priskaičiavimo, nėra. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 434,43 Eur negrąžinto kredito, 20,42 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, tenkintinas.

11Ieškovė taip pat paskaičiavo 169,77 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, t. y. 183,20 procento palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos ir priskaičiuotų palūkanų. Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą, savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl paskaičiuotos palūkanos mažintinos dviem trečdaliais - iki 56,59 Eur.

12Už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovės priteistinos 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, tačiau ne mažesnės, negu numatyta, t. y. 15 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

15ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti iš D. S., asmens kodas ( - ) uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“, juridinio asmens kodas 304179870, naudai 434,43 Eur skolos, 20,42 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 56,59 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 554,01 Eur sumą nuo 2017-10-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur žyminio mokesčio.

17Kitą ieškinio dalį atmesti.

18Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai