Byla e2-198-962/2015
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš vartojimo kredito sutarties nevykdymo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Indrė Petrokienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „4finance“ ieškinį atsakovei R. B. dėl įsipareigojimų, kylančių iš vartojimo kredito sutarties nevykdymo,

Nustatė

2Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ prašo priteisti iš atsakovės R. B. 289,62 Eur (1000,00 Lt) skolą, 277,52 Eur (958,21 Lt) palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2013 m. balandžio 17 d. tarp ieškovės UAB „4finance“ ir atsakovės R. B. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė paskolino atsakovei 57.92 Eur (200,00 Lt) sumą 30 dienų terminui. Remiantis paskolos sutartimi, atsakovė 2013 m. balandžio 22 d. papildomai pasiskolino 231,70 Eur (800,00 Lt), t.y. ieškovė atsakovei iki 2013 m. gegužės 17 d. paskolino iš viso 289,62 Eur (1000,00 Lt). Remiantis paskolos sutarties 3.7 punktu, atsakovė pratęsė paskolos grąžinimo terminą iki 2013 m. liepos 16 d. Atsakovė neįvykdė savo įsipareigojimų pagal minėtą sutartį, negrąžino paskolos ir nesumokėjo palūkanų, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38, 6.59 straipsnių, 6.873 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Atsakovei laiku negrąžinus paskolos, remiantis CK 6.874 straipsnio 1 dalimi ir sutarties 7.1. punktu, nuo 2013 m. liepos 17 d. iki ieškinio pateikimo dienos atsakovė privalo sumokėti ir sutartyje nustatytas palūkanas (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma - 199.90 %), skaičiuotinas ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Palūkanos skaičiuotos už laikotarpį nuo 2013 m. liepos 17 d. iki 2014 m. vasario 10 d. Iš viso pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalį nustatytą taisyklę už pradelstą laikotarpį nuo 2013 m. liepos 17 d. iki 2014 m. vasario 10 d. iš atsakovės priteistina 277,52 Eur (958,21 Lt) palūkanų suma už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Atsakovės skola yra 289,62 Eur (1000,00 Lt) negrąžintos paskolos ir 277,52 Eur (958,21 Lt) palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, iš viso 567,14 Eur (1958,21 Lt).

3Ieškovė pažymi, jog per metus ieškovė sudaro vidutiniškai 168.972 tūkst. vartojimo kredito sutarčių, kuriomis paskolina vidutiniškai 90.216.577 mln. Lt su vidutine 109,89 %, palūkanų norma. Dėl didelės ir nuolatinės šių kreditų paklausos iš esmės visas klientų grąžinamas kreditų sumas ieškovė iš karto perskolina naujiems pareiškėjams. Atitinkamai, atsakovei laiku grąžinus kreditą ir palūkanas, šios sumos būtų nedelsiant perskolintos kitiems asmenims su ne mažesne kaip 109,89 % metine palūkanų norma. Atitinkamai, dėl atsakovės laiku neįvykdytos prievolės (t.y. neteisėtų veiksmų), ieškovas negavo realių pajamų, t.y. – patyrė nuostolių. Dėl šios priežasties, pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalį ir sutarties 7.1.p. apskaičiuota ir prašoma priteisti 277,52 Eur (958,21 Lt) palūkanų suma, ieškovės teigimu, iš esmės atitinka minimalius ieškovės nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovės negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Ši suma yra laikytina ir minimaliais ieškovės nuostoliais pagal CK 6.261 str. nuostatas, kompensuojanti tuos praradimus, kuriuos ieškovas patyrė dėl neteisėtų atsakovės veiksmų. Atsakovė nėra informavusi apie atsakomybę lengvinančias ar nuo jos atleidžiančias aplinkybes. Atsakovė taip pat privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo visos teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis).

4Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) specialiosiomis sąlygomis, sąskaitos išrašais, žyminio mokesčio sumokėjimo kvitu, palūkanų skaičiavimo paaiškinimu.

5Atsakovei adresuoti procesiniai dokumentai įteikti bei apie atsakovės teisę per dvidešimties dienų terminą pateikti atsiliepimui pranešta 2015 m. sausio 17 d. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalis). Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2015 m. vasario 6 d. Atsakovė R. B. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

8Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad tarp ieškovės ir atsakovės 2013 m. balandžio 17 d. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), ieškovė suteikė atsakovei 289,62 Eur (1000,00 Lt) paskolą, 2013 m. balandžio 17 d. ir 2013 m. balandžio 22 d. sąskaitos išrašai patvirtina, jog ieškovė pervedė paskolos sumą atsakovei. Atsakovė nustatytu terminu paskolos negrąžino.

10Vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Duomenų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi prievolę ar pareiškusi ieškovei pretenzijas dėl skolos priskaičiavimo, nėra. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 289,62 Eur (1000,00 Lt) negrąžinto kredito, kaip pagrįstas, tenkintinas.

11Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovės 277,52 Eur (958,21 Lt) palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, t.y. 199,90 procentų dydžio palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos ir priskaičiuotų palūkanų už 208 pradelstas dienas, nes tai yra ieškovės nuostoliai (negautos pajamos), remiantis CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, 6.249 straipsnio 1 dalimi ir 6.261 straipsniu. Prašymas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

12Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Šios nuostatos įtvirtintos ir Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje, kuriame nurodyta, jog bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Preziumuojama, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu yra didesnė kaip 200 procentų. Teismas, įvertinęs šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, kreditoriaus išlaidas, vartojimo kredito sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes, gali sumažinti bendrą vartojimo kredito kainą. Be to, kreditoriaus arba nukentėjusiojo asmens kaltė yra pagrindas sumažinti skolininko atsakomybę arba nuo jos visiškai atleisti (CK 6.248 straipsnio 4 dalis, 6.253 straipsnio 5 dalis, 6.259 straipsnis). Nukentėjusysis privalo įmanomai stengtis išvengti nuostolių arba įmanomai neleisti jiems padidėti. Atsakovei įrodžius, kad ieškovas pats savo nerūpestingumu, aplaidumu sudaro sąlygas žalai padidėti, teismas atleidžia atsakovą nuo civilinės atsakomybės arba atitinkamai sumažina išieškomų nuostolių dydį.

13Minėta, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Preziumuojama, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu yra didesnė nei 200 (du šimtai) %. Nagrinėjamu atveju bendra vartojimo kredito kainos norma yra 199,90 %, todėl, ieškovei nepateikus duomenų apie grynųjų pinigų apyvartumo, pelningumo rodiklius, laikytina, kad tokia palūkanų norma yra neprotinga, nepagrįsta, neatitinka sąžiningos verslo praktikos reikalavimų ir pažeidžia vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyrą. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (į nesumokėtos skolos sumos, nuo kurios skaičiuotos palūkanos, ir prašomų priteisti palūkanų santykį, kredito sutarties sąlygas dėl palūkanų dydžio ir kt.), teismas daro išvadą, kad šalių sudarytoje sutartyje įtvirtinta sąlyga dėl palūkanų dydžio nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šitokiu būdu yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra ir ekonomiškai silpnesnės sutarties pusės – vartotojo – teisės ir interesai. Be to, nors kreditas nebuvo grąžintas Vartojimo kredito sutartyje numatytu terminu, tačiau ieškinys pateiktas praėjus daugiau nei vieneriems metams ir 9 mėnesiams, 199,90 % dydžio metinės palūkanos skaičiuotos už 208 dienas. Byloje nėra duomenų, kodėl ieškovė beveik dvejus metus delsė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos ir išieškoti skolą, todėl laikytina, kad ieškovė nesilaikė pareigos stengtis išvengti nuostolių arba įmanomai neleisti jiems padidėti, pati savo nerūpestingumu, aplaidumu sudarė sąlygas žalai padidėti, todėl išieškomų nuostolių (palūkanų) dydis atitinkamai sumažintinas. Vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, išanalizavus bylos aplinkybes ir remiantis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.248 straipsnio 4 dalimi, 6.253 straipsnio 5 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, 6.259 straipsniu, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, sutartinių palūkanų dydis mažintinas tris kartus iki teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus atitinkančio dydžio – 92,50 Eur (319,40 Lt).

14Vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

15Vadovaujantis CK 1.5, 6.62, 6.63 straipsniais, 6.71 straipsnio 1 dalimi, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.205 straipsniu, 6.210 straipsnio 1 dalimi, 6.245 straipsniu, 6.248 straipsnio 4 dalimi, 6.253 straipsnio 5 dalimi, 6.256 straipsniu, 6.258 straipsnio 3 dalimi, 6.259 straipsniu, 6.260 straipsniu, 6.261 straipsniu, 6.874 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, ir esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 289,62 Eur (1000,00 Lt) skola, 92,50 Eur (319,40 Lt) palūkanų, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015 m. sausio 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Ieškinį tenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo tenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškinį patenkinus iš dalies, laikytina, kad ieškovės patenkintų reikalavimų dalis sudaro 67,38 proc. Už ieškinį, kurio suma 567,14 Eur (1958,21 Lt), ieškovė sumokėjo 15,64 Eur (54,00 Lt) žyminio mokesčio, iš atsakovės priteista suma – 382,12 Eur (1319,40 Lt), todėl iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 10,53 Eur (36,39 Lt) bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 93 straipsnio 2 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 2 dalimi, 286 straipsniu,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovės R. B., asmens kodas ( - ) 289,62 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 62 ct) negrąžintos paskolos, 92,50 Eur (devyniasdešimt du eurus 50 ct) palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 382,12 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. sausio 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 10,53 Eur (dešimties eurų 53 ct) žyminį mokestį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „4finance“, įmonės kodas 301881644.

20Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

21Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Šalis, kurios prašymu buvo priimtas sprendimas už akių, per 30 dienų jį gali apskųsti Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Indrė Petrokienė, rašytinio... 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ prašo priteisti iš... 3. Ieškovė pažymi, jog per metus ieškovė sudaro vidutiniškai 168.972 tūkst.... 4. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė... 5. Atsakovei adresuoti procesiniai dokumentai įteikti bei apie atsakovės teisę... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė per nustatytą terminą nepateikė... 8. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad tarp ieškovės ir... 10. Vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatomis, prievolės turi... 11. Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovės 277,52 Eur (958,21 Lt)... 12. Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 13. Minėta, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje... 14. Vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, terminą įvykdyti... 15. Vadovaujantis CK 1.5, 6.62, 6.63 straipsniais, 6.71 straipsnio 1 dalimi, 6.73... 16. Ieškinį tenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovės R. B., asmens kodas ( - ) 289,62 Eur (du šimtus... 20. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą... 22. Šalis, kurios prašymu buvo priimtas sprendimas už akių, per 30 dienų jį...