Byla B2-4068-866/2016
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Tervezo“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė,

2sekretoriaujant Artūrui Kinkevičiui,

3dalyvaujant pareiškėjų UAB „Forumas 1“ ir UAB „Forumas 3“ atstovui advokatui Vitalij Bedugniui, atsakovo BUAB „Tervezo“ bankroto administratoriaus UAB „Barota“ įgaliotam asmeniui Jūratei Maldžiūtei,

4teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi UAB „Forumas 1“ ir UAB „Forumas 3“ pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Tervezo“ bankroto byloje,

Nustatė

5kreditoriai UAB „Forumas 1“ ir UAB „Forumas 3“prašo patvirtinti 80 086, 14 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą BUAB „Tervezo“ bankroto byloje.

6Nurodė, kad UAB „Forumas 1“ ir UAB „Forumas 3“ bei UAB „Tervezo“ 2015 m. kovo 18 d. sudarė verslo patalpų nuomos sutartį, kuria sulygo, kad nuomotojas pastatys ir išnuomos, o nuomininkas išsinuomos nuomos sutartyje nurodytas 650 kv. m. bendro ploto patalpas (su atitinkamu parkavimo vietų skaičiumi bei atitinkamo ploto terasa) nuomotojo statomame Quadrum verslo centre Konstitucijos pr. 21, Vilnius. Vadovaujantis nuomos sutarties 19 (4) ir 19 (2)(v) punktų nuostatomis, 2016 m. sausio 5 d. nuomotojas pateikė pranešimą nuomininko bankroto administratoriui dėl nuomos sutarties nutraukimo nuo pranešimo pateikimo dienos. Nuomos sutarties 19 (5) punkte numatyta, kad jei nuomotojas nutraukia nuomos sutartį dėl nuomininko kaltės, tai nuomininkas turi sumokėti nuomotojui 6 (šešių) mėnesių nuomos mokesčio (be PVM) dydžio baudą, kuri šalių susitarimu lygi minimaliai iš anksto įvertintinų atlygintinų nuomotojo nuostolių sumai. Kreditoriaus skaičiavimu vieno mėnesio nuomos mokesčio dydis sudaro 13 347, 69 Eur, atitinkamai mokėtinos baudos suma (t. y. suma už 6 mėnesius) yra 80 086, 14 Eur.

7Kreditoriai UAB „Forumas 3“ ir UAB „Forumas 1“ teigia, kad bankroto administratorius nepagrįstai nurodo, kad 2015 m. kovo 18 d. verslo patalpų nuomos sutartis buvo sudaryta kai UAB „Tervezo“ jau akivaizdžiai buvo nemoki. Nėra jokių įrodymų, kad sutarties sudarymo metu kreditoriai galėjo žinoti apie įmonės nemokumą. Kreditoriai viešuose registruose patikrino duomenis apie UAB „Tervezo“, tačiau jokios informacijos apie įmonės finansinius sunkumus nerado. Aplinkybė apie įmonės nemokumą kreditoriams tapo žinoma tik 2016 m. sausio 5 d., įmonei iškėlus bankroto bylą. Kreditoriai iškart ėmėsi aktyvių veiksmų ir tą pačią dieną įteikė UAB „Tervezo“ pranešimą apie nuomos sutarties nutraukimą, o jau kitą dieną, t. y. 2016 m. sausio 6 d. įteikė BUAB „Tervezo“ byloje ginčijamą kreditorinį reikalavimą. Pažymėjo, kad UAB „Tervezo“ spaudoje deklaravo apie veiklos sėkmę. Nesutinka, kad kreditoriai turėjo teisę nutraukti nuomos sutartį dar iki bankroto bylos iškėlimo, kadangi pagal nuomos sutarties 19 (2) ir 19 (3) punktus nuomininkui neįvykdžius pareigos sumokėti depozitą, nuomotojas turi įspėti nuomininką ir suteikti jam papildomą ne trumpesnį nei 30 dienų terminą pažeidimui pašalinti; jei pažeidimas nepašalinamas per nustatytą terminą, nuomotojas turi teisę įspėjęs nuomininką prieš 30 dienų, nutraukti nuomos sutartį. Vadinasi UAB „Tervezo“ pažeidus nuomos sutarties 23 punkte nurodytą pareigą (sumokėti depozitą arba pateikti banko garantiją), kreditoriai laikydamiesi nuomos sutartyje nustatytos tvarkos, nutraukti nuomos sutartį būtų galėję ne anksčiau kaip 2015 m. spalio 30 d. Kreditoriai, nesulaukę UAB „Tervezo“ mokėjimo iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. jau kitą dieną, t. y. 2015 m. rugsėjo 1 d. kreipėsi į UAB „Tervezo“ vadovą dėl depozito sumokėjimo. Teigia, kad vien ta aplinkybė, jog kreditoriai praleido terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti, negali būti pagrindas netvirtinti reiškiamo kreditorinio reikalavimo. Nutartis dėl UAB „Tervezo“ bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2015 m. spalio 23 d., tačiau kreditoriai iki 2016 m. sausio 5 d. neturėjo informacijos apie tai, kad UAB „Tervezo“ iškelta bankroto byla. Kreditoriai iškarto po sužinojimo apie bankroto bylos iškėlimą ėmėsi aktyvių veiksmų – pranešė UAB „Tervezo“ apie nuomos sutarties nutraukimą, taip pat pareiškė atsakovui kreditorinį reikalavimą. Dėl nurodytų aplinkybių, mano, kad termino praleidimo priežastys laikytinos svarbiomis. Nurodo, kad nuomos sutartis bankroto bylos iškėlimo metu buvo galiojanti. Pirmasis depozito mokėjimas buvo numatytas 2015 m. rugpjūčio 31 d., t. y. mokėjimas nebuvo siejamas su faktiniu nuomininko įsikėlimu į nuomojamas patalpas, kuris buvo numatytas 2016 m. birželio 1 d. Nuomos sutarties 19 (5) punkte šalys susitarė, kad tuo atveju, jei nuomos sutartis bus nutraukta dėl UAB „Tervezo“ kaltės, UAB „Tervezo“ kreditoriams atlygins minimalius, šalių iš anksto aptartus nuostolius,, lygius 6 mėnesių nuomos mokesčio dydžiui, tačiau ir šios nuomos sutarties nuostatos galiojimas nėra siejamas su faktiniu naudojimusi nuomojamomis patalpomis. Baudos, kaip iš anksto sutartų minimalių nuostolių numatymas nuomos sutartyje buvo siejamas su tuo, kad nutraukus nuomos sutartį dėl nuomininko kaltės, kreditoriai nepatirtų finansinių nuostolių. Dėl šios priežasties kreditoriai, likus daugiau nei metams iki pastato, kuriame bus nuomos sutartimi išnuomotos patalpos, atidarymo, aktyviai ieškojo nuomininkų, sudarė su jais nuomos sutartis – tokiu būdu buvo sudaryta ir nuomos sutartis su UAB „Tervezo“. Akivaizdu, jog kreditoriai, sudarę nuomos sutartį, šioms išnuomotoms patalpoms beveik 10 mėnesių nuomininkų nebeieškojo. Dėl nuomos sutarties nutraukimo, nepriklausomai nuo to, ar nuomos sutartis nutraukiama iki UAB „Tervezo“ įsikeliant į nuomojamas patalpas, ar vėliau, kreditoriai neišvengiamai patiria finansinių nuostolių, dėl kurių atlyginimo ir buvo iš anksto susitarta nuomos sutarties 19 (5) punkte. Prašo patvirtinti UAB „Forumas 1“ ir UAB „Forumas 3“ 80 086, 14 Eur kreditorinį reikalavimą, kylantį iš nuomos sutarties.

8BUAB „Tervezo“ bankroto administratorius nesutinka ir prašo netvirtinti 80 086, 14 Eur sumai UAB „Forumas 3“ ir UAB „Forumas 1“ pareikšto kreditorinio reikalavimo. Nurodo, kad 80 086, 14 Eur kreditorinio reikalavimo apimtis grindžiama 2015 m. kovo 18 d. verslo patalpų nuomos sutartimi ir 2016 m. sausio 5 d. įspėjimu dėl nuomos sutarties nutraukimo. UAB „Forumas 3“ ir UAB „Forumas 1“ kreditoriniame reikalavime nurodo, kad pagal minėtą nuomos sutartį, nuomininkas ne vėliau kaip iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. turėjo sumokėti nuomotojui depozitą, lygų vieno mėnesio nuomos mokesčiui arba atitinkamai sumai pateikti besąlyginę, pirmo pareikalavimo banko garantiją, tačiau šių įsipareigojimų BUAB „Tervezo“ neįvykdė, todėl vadovaujantis nuomos sutarties 19(5) nuostata, pagal kurią numatyta, jei nuomotojas nutraukia nuomos sutartį dėl nuomininko kaltės, tai nuomininkas turi sumokėti nuomotojui 6 mėnesių nuomos mokesčio (be PVM) dydžio baudą, kuri šalių susitarimu yra lygi minimaliai iš anksto įvertintų atlygintinų nuomotojo nuostolių sumai. Administratorius ginčidamas minėtą kreditorinį reikalavimą pažymi, kad nuomos sutartis tarp šalių buvo sudaryta, kada UAB „Tervezo“ jau akivaizdžiai buvo nemoki ir pačios UAB „Forumas 3“ ir UAB „Forumas 1“, kaip verslo subjektai, neapdairiai veikė ir sudarė Verslo patalpų nuomos sutartį su rizikos grupėje esančiu klientu. Neapdairumą parodo, ir tai, kad nuomotojas teisę nutraukti nuomos sutartį turėjo jau 2015 m. rugpjūčio 31 d., t.y. dar iki bankroto bylos iškėlimo, tačiau pranešimas dėl nuomos sutarties nutraukimo įteiktas tik 2016 m. sausio 5 d., o kreditorinis reikalavimas bankroto administratoriui pavėluotai pateiktas tik 2016 m. sausio 6 d. Bankroto administratoriaus nuomone, nuomos teisiniai santykiai faktiškai iš vis nebuvo susiklostę, kadangi UAB „Tervezo“ faktiškai net nesinaudojo nuomos sutartyje nurodytomis patalpomis.

9Teismo posėdžio metu BUAB „Tervezo“ bankroto administratoriaus UAB „Barota“ įgaliotas asmuo Jūratė Maldžiūtė su prašomu patvirtinti kreditoriniu reikalavimu nesutiko.

10Prašymas atmestinas.

11Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato, kad teisme iškėlus įmonės bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankroto administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus. Teismas, priimdamas nutartį iškelti bankroto bylą, nustato ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas). Bankroto administratorius kreditorių pareikštus reikalavimus, patikrinęs jų pagrįstumą pagal įmonės apskaitos dokumentus, pateikia teismui tvirtinti arba ginčija kaip nepagrįstus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas). Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį bankrutuojančios įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

12Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012).

13Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad kreditoriaus finansinis reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas tuomet, kai jis yra pagrįstas įrodymais; neįrodyto reikalavimo patvirtinimas neatitiktų bankroto proceso tikslų bei pažeistų kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių, pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimo patenkinimą kuo didesne apimtimi, teisėtus interesus. Be to, bylose dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo, bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai ar iš dalies tenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų tenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis buvo tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to kreditoriaus reikalavimas gali būti tvirtinamas tik patikrintas; pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratorius ir (arba) teikia teismui tvirtinti konkretų reikalavimą arba jį ginčija teisme; nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas taip pat tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011, 2014 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014).

14Kreditoriai UAB „Forumas 1“ ir UAB „Forumas 3“ 76 833, 54 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą grindžia 2015 m. kovo 18 d. tarp kreditorių UAB „Forumas 1“ ir UAB „Forumas 3“ bei BUAB „Tervezo“ sudaryta biuro patalpų nuomos sutartimi, kuria šalys sulygo dėl 652, 59 kv. m. biuro, bendro naudojimo ir kitų pastato bendro naudojimo patalpų nuomos būsimame pastate, kurį nuomotojas suprojektuos ir pastatys žemės sklype adresu Konstitucijos pr. 21, Vilnius.

15Civilinio kodekso 6. 477 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Pagal CK 6. 483 straipsnio 1 dalį nuomotojas privalo perduoti nuomininkui sutarties sąlygas bei daikto paskirtį atitinkančios būklės daiktą. Nuomotojas privalo garantuoti, kad daiktas bus tinkamas naudoti pagal paskirtį, kuriai jis išnuomojamas, visą nuomos terminą. Nuomos objekto perdavimas yra viena iš esminių nuomos sutarties sąlygų.

16Pagal sutarties 6 (3) punktą nuomos objektas turi būti paruoštas nuomai ir perduotas nuomininkui pagal perdavimo – priėmimo aktą 2016 m. birželio 1 d. Pagal nuomos sutarties 7 (1) punktą nuomos objekto nuomos pradžia yra nuo priėmimo – perdavimo akto, kuris turi būti šalių pasirašytas 2016 m. birželio 1 d.

17Taigi, pagal šias sutarties nuostatas matyti, kad objektas faktiškai valdyti nuomotojui turėjo būti perduotas 2016 m. birželio 1 d. Tuo tarpu, Vilniaus apygardos teismas BUAB „Tervezo“ bankroto bylą iškėlė 2015 m. spalio 12 d., tai patvirtina, kad faktiškai valdyti BUAB „Tervezo“ iki bankroto bylose iškėlimo patalpos perduotos nebuvo.

18VĮ „Registrų centras“ duomenimis statinių, esančių žemės sklype adresu Konstitucijos pr. 21, Vilnius, baigtumas: pastato – požeminės stovėjimo aikštelės, adresu Konstitucijos pr. 21C, Vilnius – baigtumo procentas 20 proc., administracinio pastato, adresu Konstitucijos pr. 21A, Vilnius – baigtumo procentas – 12 proc., administracinio pastato, adresu Konstitucijos per. 21 B, baigtumo procentas – 43 proc. objekto aprašyto papunktyje 2.2. nuosavybės teisė įregistruota UAB „Forumas 1“ vardu, objekto aprašyto papunktyje 2.3. nuosavybės teise registruota UAB „Forumas 2“ vardu, objekto aprašyto papunktyje 2.4. nuosavybės teisė registruota UAB „Forumas 3“ vardu.

19Pagal Registrų centro išrašą matyti, kad nuomos objektas, kuris iki 2016 m. birželio 1 d. turėjo būti perduotas nuomotojui, tai dienai dar net nebuvo užbaigtas, t. y. toks objektas sutartą perdavimo dieną dar net neegzistavo.

20Pagal nuomos sutarties 23 (1) punktą iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. nuomininkas nuomotojui turi pateikti neatšaukiamą, besąlyginę, pirmo pareikalavimo banko garantiją, kad nuomininkas tinkamai ir laiku vykdys savo įsipareigojimus pagal šią sutartį, išduotą nuomotojui priimtino banko. Garantijos dydis turi sutapti su 1 (vieno) mėnesio nuomos mokesčiu (įskaitant PVM). Atsižvelgiant į nuomos mokesčio koregavimą, nuomotojas gali reikalauti, kad garantija būtų irgi atitinkamai koreguojama. Garantija galioja visą nuomos laikotarpį ir tris mėnesius po nuomos laikotarpio pabaigos. Garantija turi būti pateikiama nuomininkui priimtina forma.

21Pagal sutarties 23 (2) punktą ne vėliau kaip likus 3 (trims) kalendoriniams mėnesiams iki nuomos pradžios nuomininkas turi pateikti nuomotojui papildomą neatšaukiamą, besąlyginę, pirmo pareikalavimo banko garantiją, kad nuomininkas tinkamai ir laiku vykdys savo įsipareigojimus pagal šią sutartį, išduotą nuomotojui priimtino banko. Garantijos dydis turi sutapti su 2 (dviejų) mėnesių nuomos mokesčiu (įskaitant PVM). Atsižvelgiant į nuomos mokesčio koregavimą, nuomotojas gali reikalauti, kad garantija būtų irgi atitinkamai koreguojama. Garantija galioja visą nuomos laikotarpį ir tris mėnesius po nuomos laikotarpio pabaigos. Garantija turi būti pateikiama nuomotojui priimtina forma.

22Arba 23 (1) punkte nurodyta, kad iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. nuomininkas sumoka nuomotojui užstatą, lygų 1 (vieno) mėnesio nuomos mokesčiui (įskaitant PVM). Užstatas naudojamas užtikrinti, kad nuomininkas laiku ir tinkamai vykdys savo įsipareigojimus pagal šią sutartį. Atsižvelgiant į nuomos mokesčio koregavimą, nuomotojas gali reikalauti, kad užstato suma būtų irgi atitinkamai koreguojama.

23Pagal sutarties 23 (2) punktą ne vėliau kaip likus 3 (trims) kalendoriniams mėnesiams iki nuomos pradžios nuomininkas sumoka nuomotojui papildomą užstatą, lygų 2 (dviejų) mėnesių nuomos mokesčiui (įskaitant PVM). Užstatas naudojamas užtikrinti, kad nuomininkas tinkamai ir laiku vykdys savo įsipareigojimus pagal šią sutartį. Atsižvelgiant į nuomos mokesčio koregavimą, nuomotojas gali reikalauti, kad užstato suma būtų irgi atitinkamai koreguojama.

2419 (5) punkte nurodyta, kad, jei nuomotojas nutraukia sutartį dėl to, kad nuomininkas pažeidžia šią sutartį, nuomininkas turi sumokėti nuomotojui 6 (šešių) mėnesių nuomos mokesčio (be PVM) dydžio baudą, kuri šalių susitarimu yra lygi minimaliai iš anksto įvertintų atlygintinų nuomotojo nuostolių sumai.

25Kreditorius vadovaudamasis sutarties 8 (1) punkto nuostatomis atsižvelgdamas į numatytus mėnesinius nuomos mokesčio dydžius bei nuomos sutarties 4 (1) ir 4 (3) punktuose numatytus plotus/dydžius (685, 65 kv. m. bendrą naudojamą plotą; 15 parkavimo vietų; 153, 86 kv. m. terasos) apskaičiavo bendrą baudos sumą, kuri sudaro 80 086, 14 Eur.

26Kreditorius prašo priteisti baudą apeliuodamas į tai, kad skolininkas neįmokėjo į depozitą sumos lygios vieno mėnesio nuomos mokesčiui, nepateikė atitinkamai sumai garantijos.

27Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 12 d. nutartimi nuomininkui, t. y. BUAB „Tervezo“ iškelta bankroto byla.

28Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 punkto 4 dalyje nustatyta, kad jeigu per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos administratorius pranešė suinteresuotiems asmenims, kad įmonės sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, nevykdys, šios sutartys (tarp jų nuomos, panaudos), išskyrus darbo sutartis ir sutartis, iš kurių kyla bankrutuojančios įmonės reikalavimo teisės, laikomos pasibaigusiomis, o dėl šios priežasties atsiradę reikalavimai yra tenkinami šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu įmonės valdymo organai administratoriui perdavė ne visus duomenis apie įmonės sudarytas sutartis, prisiimtus įsipareigojimus ir su įmonės sudarytomis sutartimis susijusius dokumentus, šiame punkte nustatytas pranešimo suinteresuotiems asmenims apie tokių sutarčių nevykdymą terminas pradedamas skaičiuoti nuo duomenų apie šias sutartis ar įsipareigojimus ir dokumentų gavimo dienos. Tuo tarpu, pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 punkto 3 dalyje nustatyta, kad draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas. Nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas. Negali būti nustatoma priverstinė hipoteka. Įmonės kolektyvinės sutarties galiojimas ribojamas kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka.

29Nuomotojas pranešimą dėl nuomos sutarties nutraukimo bankroto administratoriui pateikė tik 2016 m. sausio 5 d., t. y. jau po bankroto bylos iškėlimo, iki bankroto bylos iškėlimo nuomotojas į nuomininką dėl depozito sumokėjimo su raginimu nesikreipė, nuomos sutarties nenutraukė.

30Nepagrįsti kreditorių argumentai, jog jie patyrė nuostolius, kadangi negalėjo minėto objekto išnuomoti kitiems asmenims, kadangi nuomos objektas nuomos perdavimo terminui, t. y. 2016 m. birželio 1 d. dar net nebuvo baigtas.

31Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Be to, aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Teismas turi kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinti šalių valią, išreikštą joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus. Esminiai sutarčių aiškinimo principai, t. y. nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai, lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, bet ir įvertinti sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-507-219/2015; 2011 m. kovo 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2011 ir jose nurodytą kasacinio teismo praktiką).

32Įvertinus nurodytas aplinkybes darytina išvada, jog visų pirma, nuomos sutartimi nustatytu nuomos objekto perdavimo metu, t. y. 2016 m. birželio 1 d., nuomos objektas dar net neegzistavo. Taigi, patys kreditoriai nepagrindė, jog jie buvo pradėję vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir apskritai siekė juos įvykdyti laiku ir tinkamai. Antra nuomos sutartis baigėsi po bankroto bylos BUAB „Tervezo“ iškėlimo, tuo tarpu pranešimą kreditoriai nuomininkui dėl sutarties nutraukimo pateikė po bankroto bylos iškėlimo, todėl teismo vertinimu nėra pagrindo spręsti, jog UAB „Forumas 1“ ir UAB „Forumas 3“ pagrindė 80 086, 14 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą BUAB „Tervezo“ bankroto byloje.

33Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu.

34Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK12, 178 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2015; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011).

35Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad UAB „Forumas 1“ ir UAB „Forumas 3“ su 80 086, 14 Eur kreditoriniu reikalavimu nėra pagrindo įtraukti į kreditorių sąrašą BUAB „Tervezo“ bankroto byloje.

36Vadovaudamasis ĮBĮ 26, 35 straipsniais, CPK 290 – 292 straipsniais, teismas

Nutarė

37atsisakyti įtraukti UAB „Forumas 1“ ir UAB „Forumas 3“ su 80 086, 14 Eur kreditoriniu reikalavimu į kreditorių sąrašą BUAB „Tervezo“ bankroto byloje.

38Įpareigoti bankroto administratorių per 3 dienas nuo nutarties kopijos gavimo informuoti kreditorius apie priimtą nutartį, pateikiant teismui tai patvirtinančius rašytinius įrodymus.

39Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė,... 2. sekretoriaujant Artūrui Kinkevičiui,... 3. dalyvaujant pareiškėjų UAB „Forumas 1“ ir UAB „Forumas 3“ atstovui... 4. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi UAB „Forumas 1“ ir... 5. kreditoriai UAB „Forumas 1“ ir UAB „Forumas 3“prašo patvirtinti 80... 6. Nurodė, kad UAB „Forumas 1“ ir UAB „Forumas 3“ bei UAB „Tervezo“... 7. Kreditoriai UAB „Forumas 3“ ir UAB „Forumas 1“ teigia, kad bankroto... 8. BUAB „Tervezo“ bankroto administratorius nesutinka ir prašo netvirtinti 80... 9. Teismo posėdžio metu BUAB „Tervezo“ bankroto administratoriaus UAB... 10. Prašymas atmestinas. ... 11. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato,... 12. Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios... 13. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad... 14. Kreditoriai UAB „Forumas 1“ ir UAB „Forumas 3“ 76 833, 54 Eur dydžio... 15. Civilinio kodekso 6. 477 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal nuomos... 16. Pagal sutarties 6 (3) punktą nuomos objektas turi būti paruoštas nuomai ir... 17. Taigi, pagal šias sutarties nuostatas matyti, kad objektas faktiškai valdyti... 18. VĮ „Registrų centras“ duomenimis statinių, esančių žemės sklype... 19. Pagal Registrų centro išrašą matyti, kad nuomos objektas, kuris iki 2016 m.... 20. Pagal nuomos sutarties 23 (1) punktą iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. nuomininkas... 21. Pagal sutarties 23 (2) punktą ne vėliau kaip likus 3 (trims) kalendoriniams... 22. Arba 23 (1) punkte nurodyta, kad iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. nuomininkas... 23. Pagal sutarties 23 (2) punktą ne vėliau kaip likus 3 (trims) kalendoriniams... 24. 19 (5) punkte nurodyta, kad, jei nuomotojas nutraukia sutartį dėl to, kad... 25. Kreditorius vadovaudamasis sutarties 8 (1) punkto nuostatomis atsižvelgdamas... 26. Kreditorius prašo priteisti baudą apeliuodamas į tai, kad skolininkas... 27. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 12 d. nutartimi nuomininkui, t. y.... 28. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 punkto 4 dalyje nustatyta, kad... 29. Nuomotojas pranešimą dėl nuomos sutarties nutraukimo bankroto... 30. Nepagrįsti kreditorių argumentai, jog jie patyrė nuostolius, kadangi... 31. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas... 32. Įvertinus nurodytas aplinkybes darytina išvada, jog visų pirma, nuomos... 33. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 34. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad aktyvus teismo vaidmuo... 35. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad UAB... 36. Vadovaudamasis ĮBĮ 26, 35 straipsniais, CPK 290 – 292 straipsniais, teismas... 37. atsisakyti įtraukti UAB „Forumas 1“ ir UAB „Forumas 3“ su 80 086, 14... 38. Įpareigoti bankroto administratorių per 3 dienas nuo nutarties kopijos gavimo... 39. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos skundžiama atskiruoju skundu...