Byla e2-1719-236/2017
Dėl viešojo pirkimo sąlygų ir atmestos pretenzijos

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Arbor Medical Corporation LT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 11 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Arbor Medical Corporation LT“ ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai dėl viešojo pirkimo sąlygų ir atmestos pretenzijos,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Arbor Medical Corporation LT“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti neteisėtu atsakovės Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2017 m. liepos 17 d. sprendimą atmesti ieškovės 2017 m. liepos 7 d. pretenziją viešajame pirkime „Kompiuterinės tomografijos aparato (256 arba daugiau pjūvių) pirkimas“, pirkimo Nr. 189481, (toliau – ir Pirkimas) ir jį panaikinti, pripažinti neteisėtomis Pirkimo sąlygų 1 priedo (Techninės specifikacijos) 1.4 p., 1.7 p., 2.3 p., 6 p. įtvirtintas sąlygas ir jas panaikinti, skirti atsakovei alternatyviąją sankciją – baudą, už Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) pažeidimus bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Pirkimo procedūras iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, uždraudžiant atsakovei atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su šio Pirkimo procedūrų tęsimo vykdymu, įskaitant ir teisę sudaryti Pirkimo sutartį. Nurodė, kad tenkinus ieškinį Pirkime turėtų galimybę dalyvauti daugiau tiekėjų, todėl procedūrų tęsimas nėra tikslingas. Ieškinys yra prima facie pagrįstas. Pasiūlymų pateikimo terminas jau greitai baigsis, todėl realu, kad atsakovė sudarys Pirkimo sutartį, taip užkirsdama kelią realiam ieškovės ieškinyje pateiktų reikalavimų patenkinimui.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi ieškovės prašymo netenkino.
 2. Teismas sprendė, kad Pirkimo objektas (kompiuterinės tomografijos aparatas) yra neabejotinai strategiškai svarbus valstybei ir atsakovei, vykdant jai valstybės paskirtas funkcijas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sąlygotų svarbaus projekto valstybei ir atsakovės veiklai vykdymo laikiną sustabdymą. Be to, ieškovė iš esmės neįrodė pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškinyje ieškovės nurodytos aplinkybės bus vertinamos tik nagrinėjant bylą iš esmės, bet nėra reikšmingos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas pripažino, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas sukeltų tam tikras neigiamas finansines pasekmes ieškovei, tačiau ieškovė šias neigiamas finansines pasekmes galėtų pašalinti kitu savo teisių gynimo būdu – ieškiniu dėl žalos atlyginimo. Teismas konstatavo, kad šiuo atveju didesnę finansinę žalą patirtų perkančioji organizacija, kadangi sustabdžius Pirkimo procedūras nusikeltų galimybė Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigoms Europos Sąjungos reglamentuojamais terminais įsigyti ir naudoti kompiuterinės tomografijos aparatus, o tai galėtų pažeisti pacientų teisę į prieinamas ir veiksmingas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB „Arbor Medical Corporation LT“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 11 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Ieškinys yra prima facie pagrįstas.
  2. Skundžiamoje nutartyje teismo nurodyti argumentai apie laikinųjų apsaugos priemonių žalą valstybės, visuomenės bei atsakovės interesams yra visiškai nemotyvuoti bei nepagrįsti.
  3. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos savo išvadoje nurodo, kad kompiuterinių tomografų naudojimo intensyvumas Lietuvoje yra žymiai mažesnis, nei tokių aparatų naudojimo vidurkis pasaulyje, bei iš viso nerekomenduoja didinti aptariamų aparatų skaičių Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Atsižvelgiant į tai, kad kompiuterinių tomografų įsigijimas nėra prioritetinis bei nėra poreikio juos įsigyti itin skubiai, pripažintina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje nepažeistų viešojo intereso.
  4. Pirkimui numatytos Europos Sąjungos investicinių fondų lėšos turėtų būti panaudotos iki 2019 metų, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neužkirs kelio šių lėšų įsisavinimui po to, kai byla bus išnagrinėta.
  5. Ieškovė siekia realiai dalyvauti Pirkime, o ne tik gauti finansinę naudą, todėl jos galimybė kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo nėra lygiavertė ieškinio reikalavimų patenkinimui.
 2. Atsakovė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:
  1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sąlygotų riziką nepanaudoti Pirkimui skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bei neužtikrintų sveikatos įstaigų aprūpinimo neabejotinai svarbia įranga.
  2. Ieškovės galimai patirta žala galėtų būti atlyginta pareiškus ieškinį dėl žalos atlyginimo.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
 2. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija vykdo viešąjį pirkimą „Kompiuterinės tomografijos aparato (256 arba daugiau pjūvių) pirkimas“. Pirkimo objektas – 3 vnt. kompiuterinės tomografijos aparatų (Pirkimo sąlygų 11 p.). Pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (Pirkimo sąlygų 1 p.). Ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos paskelbtomis Pirkimo sąlygomis (konkrečiais Techninės specifikacijos) punktais, pateikė pretenziją. Perkančioji organizacija pretenzijos netenkino, dėl ko ieškovė pateikė teismui ieškinį. Pirmosios instancijos teismas ieškovės prašymo netenkino, todėl ji pateikė atskirąjį skundą.
 3. Laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali būti taikomos, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Viešųjų pirkimų bylose teismas motyvuota nutartimi gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones – viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties arba su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymą (CPK 4237 str. 2 d. 1 p., 2 p. ir 4 p.), vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 str. 1 d.). Atitinkamai, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).
 4. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas iš esmės nepasisakė dėl preliminaraus ieškinio pagrįstumo. Visgi aplinkybė, kad teismas nutartyje pasisakė dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos, rodo, jog ieškovės ieškinį teismas laikė preliminariai pagrįstu. Apeliacinės instancijos teismas tokiai išvadai pritaria. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, teismas tik preliminariai vertina ieškinio pagrįstumą. Šioje proceso stadijoje ieškovas neprivalo įrodyti, o teismas – iš esmės įvertinti – ieškinio pagrįstumo, kadangi reikalavimų pagrįstumas nustatomas tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Nagrinėjamu atveju matyti, kad ieškovės ieškinio priėmimo metu jo forma ir turinys atitiko įstatyme keliamus reikalavimus, prie ieškinio buvo pridėti, ieškovės teigimu, jame nurodytus argumentus pagrindžiantys įrodymai, todėl pateiktas ieškinys vertintinas kaip preliminariai pagrįstas.
 5. Teismas viešųjų pirkimų bylose, vertindamas antrąją laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą – ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo negalimumą ar pasunkėjimą, be kita ko turi vadovautis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu (CPK 4237 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-175-415/2016; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).
 6. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nutarė netaikyti ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių motyvuodamas argumentu, kad atsakovė yra sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, Pirkimo objektas yra svarbus ne tik atsakovei bet ir visai visuomenei, o jo neįsigijus nedelsiant būtų pažeistos pacientų teisės į tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas. Įvertinęs byloje esančius duomenis apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada sutinka.
 7. Atsakovės perkamos prekės – 3 vnt. kompiuterinės tomografijos aparatų yra skirtos pagrindinėms trims didžiųjų Lietuvos miestų (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos) ligoninėms. Jais siekiama sudaryti galimybes asmenims atlikti kokybiškus sveikatos tyrimus. Kaip matyti iš Pirkimo sąlygų, Pirkimą laimėjęs tiekėjas įsipareigoja šiuos aparatus ne tik pateikti, tačiau ir sumontuoti bei apmokyti jais dirbti minėtų sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus. Tai reiškia, kad Pirkimo sutarčiai įgyvendinti reikalingas pakankamai nemažas laiko tarpas, o jos neįgyvendinus iki Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą nustatančiuose teisės aktuose numatytos datos, labai tikėtina, finansavimas gali būti prarastas. Visuomenės intereso kuo greičiau įgyti Pirkimo objektą nepaneigia ir atskirojo skundo argumentas, kad Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis didelės būtinybės įsigyti kompiuterinės tomografijos aparatus Lietuvoje nėra. Minėta tarnybos išvada nėra oficialus dokumentas ir neįpareigoja nei sveikatos priežiūros įstaigų, nei perkančiosios organizacijos susilaikyti nuo Pirkimo objektų įsigijimo. Be to, ši išvada parengta 2015 m., todėl jos aktualumu Pirkimo vykdymo laiku, taip pat yra pagrindo abejoti.
 8. Aptariant ieškovės galimai atsirasiančią žalą dėl teismo atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau vėliau ieškinį patenkinus, pažymėtina, kad Pirkimo procedūros teismo sprendimu gali būti nutrauktos, o tuo atveju, jei būtų sudaryta viešojo pirkimo sutartis – ji galėtų būtų pripažįstama negaliojančia. Be to, ieškovė neprarastų teisės kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, kas, viešųjų pirkimų bylose tam tikrais atvejais galėtų būti laikoma alternatyvia priemone ieškovės teisų apsaugai.
 9. Apibendrinat darytina išvada, kad šio Pirkimo atveju visuomenės interesas Pirkimo objektu yra svarbesnis už interesą užtikrinti tiekėjų sąžiningą varžymąsi. Dėl to ieškovės atskirasis skundas atmetamas.
 10. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamą nutartį panaikinti, apeliantė nenurodė ir teismas nenustatė. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 320, 338 str.).

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

6Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai