Byla 1-43-187/2019

1Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Stefanija Sakalauskienė, sekretoriaujant Mortai Kungienei, dalyvaujant: prokurorei Laisvidai Sabaliauskienei, nukentėjusiajam M. K. ir jo įstatyminei atstovei S. K., Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Vilmai Petkienei, kaltinamajam M. M., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2M. M., asmens kodas ( - ) gimęs( - )., Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, nedirbantis, turintis neįgalumą - darbingumas 45 procentai, gyvenantis ( - ), gyvenęs ( - ) deklaruota gyvenamoji vieta ( - )., neteistas, kaltinamas padaręs nusikaltimą numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnyje ir 140 straipsnio 1 dalyje.

3Teismas

Nustatė

4M. M. 2017 m. gruodžio 6 d., laikotarpiu nuo 16 val. 24 min. iki 16 val. 27 min., veikdamas kartu su M. M., S. G. ir M. Š., viešoje vietoje- ( - ) patalpose, esančiose adresu ( - ), keleivių laukimo salėje, įžūliu elgesiu, rodydamas aiškų visuomenės bei asmenų negerbimą, būdamas agresyviai nusiteikęs, nepaisydamas elementarių elgesio bei moralės normų, tyčia stumdydamas R. Š., tyčia vieną kartą rankos kumščiu suduodamas O. Š. į veidą ir vieną kartą - į dešinį šoną, vieną kartą rankos kumščiu suduodamas M. J. į kairę ausį ir vieną kartą koja - į užpakalį, vieną kartą rankos kumščiu suduodamas E. R. į abi rankas bei vieną kartą rankos kumščiu suduodamas į stoties budėtojo patalpos lango stiklą, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

5Tokiais savo veiksmais M. M. įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 284 straipsnyje.

6Be to M. M. 2018 m. rugpjūčio 17 d., apie 23 val. 30 min., ( - ), žodinio konflikto su M. K. metu, kumščiu sudavė vieną smūgį M. K. į veido sritį, taip padarydamas jam dešinės akies sumušimą su vokų patempimu, t. y. padarė nežymų sveikatos sutrikdymą.

7Tokiais savo veiksmais M. M. įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 140 straipsnio 1 dalyje.

8Kaltinamasis M. M. teismo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai, sutiko duoti parodymus ir paaiškino, kad su jam kaltinime nurodytomis veikomis sutinka, savo kaltę pripažįsta. Paaiškino, kad asmeniškai nukentėjusiojo M. K. nepažįsta. 2018 m. rugpjūčio mėnesį, buvo išgėręs alkoholio, nuėjo susitikti su draugu E., kuris jau buvo susitikęs su M. K.. Buvo maždaug 17 val. Nurodė, kad jie susitiko prie autobusų stoties T.. Kurį laiką buvo prie autobusų stoties. M. K. buvo stipriai neblaivus. Kur ir ką jis gėrė, M. M. nurodė nežinantis. Būdami prie autobusų stoties, išgėrė alaus. Iki to laiko konfliktų jokių nebuvo, M. M. nurodė, kad žinojo, jog M. K. su E. yra nepilnamečiai. Po kurio laiko jie visi trys nuėjo į ( - ). M. K. tapo agresyvus, pradėjo prie jo (M. M.) kabinėtis, sakydamas: „Ar nori į galvą, nori, kad apversčiau?“. Tarp M. K. ir M. M. įvyko žodinis konfliktas, kurio metu, būdamas stipriai neblaivus ir agresyviai nusiteikęs, M. K. jam pačiam sudavė į veidą, jį patį pastūmė, bet jis dėl to jam pretenzijų neturi. Nesusivaldęs ir supykęs už tai, kad jį pastūmė, M. M. vieną kartą rankos kumščiu sudavė M. K. į akį. Tyčia jo sužaloti nenorėjo, matė, kad jam pradėjo bėgti kraujas. Nurodė, kad jis pats iškart pradėjo M. K. atsiprašinėti, o M. pasakė, kad viskas yra gerai. Nurodė, kad dėl suduotų smūgių gailisi. Dėl įvykių 2017 m. gruodžio 6 d. aplinkybių jis nebeprisimenantis, žinantis, kad buvo muštynės ( - ), jis jose dalyvavęs, tačiau dėl šio įvykio ikiteisminis tyrimas buvęs nutrauktas. 2017 metų gruodžio mėn. (tiksliai dienos nepamena), apie 16.30 val. buvo ( - )kartu su draugu M. (pravarde K.). Jie atėjo pasėdėti stotyje. Besėdint prie M. M. draugo priėjo jam pačiam tuo metu nepažįstami keli asmenys ir pradėjo sakyti: „Ar nori gauti į galvą“. M. pasimetęs pasakė, kad gali išsiaiškinti. Tada du iš tų vaikinų pradėjo muštis su M., o kiti du - su M. M.. M. M. nurodė, kad jis su M. mušėsi su tais vaikinais. Netrukus atėjo M. M. ir S. G., tada jie pabėgo. Paskui jie visi išėjo į lauką parūkyti ir pamatė, kad atvažiavo policija. M. M. nurodė, kad nepamena, ar kam nors sudavė kokius nors smūgius ar ne, taip pat nurodė, kad jis pats per šį įvykį nenukentėjo. Nurodė, kad įvykio metu buvo neblaivus. Dėl to kas įvyko gailisi. Dėl šio įvykio su nukentėjusiais asmenimis buvo susitaikę. Pasižadėjo daugiau nusikaltimų nebedaryti.

9Kadangi kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai ir sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – LR BPK) 273 straipsniu, įrodymų tyrimas buvo nutrauktas, nes kaltinamasis nebuvo kaltinamas labai sunkaus nusikaltimo padarymu, nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės nekėlė abejonių. Vadovaujantis LR BPK 291 straipsniu, teisme buvo paskelbti byloje esantys įrodymai.

10Be kaltinamojo prisipažinimo jo kaltė įrodyta ir ikiteisminio ir teisminio tyrimo metu surinktais įrodymais:

112017 m. gruodžio 6 d. viešosios tvarkos sutrikdymas

122018 m. birželio 8 d. Telšių apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos įsiteisėjusia nutartimi (2 t. b. l.33-34), kurioje yra užfiksuoti duomenys, kad 2017 m. gruodžio 6 d., laikotarpiu nuo 16 val. 24 min. iki 16 val. 27 min., M. M., M. M., S. G. ir M. Š., veikdami grupėje asmenų, viešoje vietoje – ( - ) patalpose, esančiose adresu ( - ), keleivių laukimo salėje, įžūliu elgesiu, rodydamas aiškų visuomenės bei asmenų negerbimą, būdamas agresyviai nusiteikęs, nepaisydamas elementarių elgesio bei moralės normų, tyčia stumdydamas R. Š., tyčia vieną kartą rankos kumščiu suduodamas O. Š. į veidą ir vieną kartą - į dešinį šoną, vieną kartą rankos kumščiu suduodamas M. J. į kairę ausį ir vieną kartą koja - į užpakalį, vieną kartą rankos kumščiu suduodamas E. R. į abi rankas bei vieną kartą rankos kumščiu suduodamas į stoties budėtojo patalpos lango stiklą, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, tai yra padarė nusikaltimą numatytą LR BK 284 straipsnyje, o kadangi įtariamieji su nukentėjusiais asmenimis susitaikė, pretenzijų pastarieji nebeturi, vadovaujantis LR BK 38 straipsnio 1 dalies ir LR BPK 212 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, tame tarpe ir M. M.. 2018 m. rugsėjo 27 d. Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūros (Telšiai) nutarimu, kuris yra patvirtintas ikiteisminio tyrimo teisėjos rezoliucija ir yra įsiteisėjęs (1 t. b. l.15-16), kuriame užfiksuota, kad nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl veikos pagal LR BK 284 straipsnį atnaujintas atsižvelgiant į tai, kad M. M., dėl kurio nusikalstamos veikos ikiteisminis tyrimas 2018 m. birželio 8 d. buvo nutrauktas, vadovaujantis LR BK 212 straipsnio 5 dalimi, nepraėjus vieneriems metams padarė naują tyčinį nusikaltimą, vadovaujantis LR BK 38 straipsnio 4 dalies nuostatomis jo atžvilgiu nutrauktas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 01-1-63907-17 atnaujintas.

13Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau tekste – BK) 284 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką.

14Vienas iš būdų, kuriuo gali būti sutrikdoma visuomenės rimtis ar tvarka, yra fizinio smurto panaudojimas prieš kitą asmenį viešoje vietoje. Kvalifikuojant veiką pagal BK 284 straipsnį neturi reikšmės veikos padarymo motyvai. Jie gali būti ir chuliganiški, bet gali būti ir asmeniniai. <...> Nusikaltimo padarymo vieta – yra viešoji vieta. Viešoji vieta yra viešoji erdvė, į kurią turi teisę patekti kiti asmenys be kaltininko leidimo ir kurioje būnant asmeniui keliami tam tikri elgesio reikalavimai, o būtent gerbti ir nepažeisti kitų žmonių teisių, rimties, netrukdyti jiems. Nusikalstamo elgesio padariniai šiuo atveju yra viešosios rimties ar tvarkos sutrikdymas. Nors šis BK straipsnis ima apsaugon tokią vertybę kaip viešoji tvarka ir rimtis, tačiau dėl kaltininko veiksmų sutrikdant viešąją tvarką paprastai kitiems žmonėms padaromi sveikatos sutrikdymai, sužalojamas ar sunaikinamas svetimas turtas. Todėl papildoma vertybė, saugoma BK 284 straipsnio, yra žmogaus sveikata bei nuosavybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-249/2009).

15Byloje yra visiškai įrodyta, kad M. M. padarė nusikaltimą numatytą LR BK 284 straipsnyje, nes jis viešoje vietoje, elgdamasis įžūliai, o būtent tyčia su kitais asmenimis viešoje vietoje- Telšių autobusų stoties patalpose, esančiose adresu( - ), keleivių laukimo salėje, įžūliu elgesiu, rodydamas aiškų visuomenės bei asmenų negerbimą, būdamas agresyviai nusiteikęs, nepaisydamas elementarių elgesio bei moralės normų, tyčia stumdydamas R. Š., tyčia vieną kartą rankos kumščiu suduodamas O. Š. į veidą ir vieną kartą - į dešinį šoną, vieną kartą rankos kumščiu suduodamas M. J. į kairę ausį ir vieną kartą koja - į užpakalį, vieną kartą rankos kumščiu suduodamas E. R. į abi rankas bei vieną kartą rankos kumščiu suduodamas į stoties budėtojo patalpos lango stiklą, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką. Kad būtent jis padarė šią veiką įrodo ir nukentėjusiųjų R. Š., M. J., O. Š. bei E. R. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai ir jų susitaikymo protokolas ir liudytojų parodymai. Plačiau dėl šio epizodo nebepasisakytina, nes jis yra įrodytas ir įsiteisėjusiomis ikiteisminio tyrimo teisėjo patvirtintomis nutartimis.

162018 m. rugpjūčio 17 d. nežymus sveikatos sutrikdymas

17Be paties kaltinamojo M. M. prisipažinimo ir jo parodymų jo kaltė yra įrodyta ir kitais ikiteisminio ir teisminio tyrimo metu surinktais įrodymais: nukentėjusiojo M. K. apklausos liudytoju protokolu, kuriame yra užfiksuota, kad jis parodė, jog tarp kebabinės ir picerijos yra gatvelė į kalniuką –( - ). 2018 m. rugpjūčio 17 d., neapšviestoje gatvėje, jis su pažįstamu M. M. gėrė alkoholinį gėrimą „Dlait“ ir tarp jų įvyko žodinis konfliktas. M. K. nurodė, kad jis pastūmė M. ir pats nuėjo atsisėsti ant šaligatvio. Nepraėjus nei minutei, atsistojo M. M. ir rankos kumščiu sudavė jam vieną kartą į veidą, dėl ko sukėlė fizinį skausmą (1 t. b. l. 77-78).; Liudytojos S. K. apklausos protokolu, kuriame yra užfiksuota, kad ji nurodė, jog 2018 m. rugpjūčio 18 d., apie 00 val. 05 min., namo grįžo sūnus M. K., ant kurio veido, dešinės akies srityje pastebėjo sumušimą (1 t. b. l. 102-103).; Valstybinės teismo medicinos tarnybos Klaipėdos skyriaus specialisto R. P. P. išvada Nr. G1673/2018(03), kurioje yra nurodyta, kad M. K. buvo nustatytas dešinės akies sumušimas su vokų patinimu, sužalojimas padarytas paveikus akies sritį kietu buku daiktu iki 2018-08-18 00.54 val. M. K. kūne yra viena trauminio poveikio vieta, M. K. padarytas minėtas sužalojimas yra nežymaus sveikatos sutrikdymo masto atitikties (1 t. b. l. 122-123).

18Kaltinamojo M. M. veika, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį kvalifikuota teisingai, nes jis suduodamas smūgį kumščiu į veido sritį M. K., taip padarydamas jam dešinės akies sumušimą su vokų patempimu, būtent padarė nežymų sveikatos sutrikdymą kitam žmogui – M. K..

19M. M. atsakomybę lengvinanti aplinkybė byloje yra ta, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytas veikas ir nuoširdžiai gailisi (LR BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė byloje yra ta, kad jis veiką padarė apvaigęs nuo alkoholio ir ši aplinkybė turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, šią aplinkybę patvirtino jis pats teisiamojo posėdžio metu (LR BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas), o viena veika (2017 m. gruodžio 6 d.) buvo padaryta bendrininkų grupėje (LR BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

20Skirdamas bausmes teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis yra jauno amžiaus, prisipažino padaręs nusikaltimus, atsiprašė nukentėjusiųjų, o pirmame epizode buvo susitaikęs su nukentėjusiais asmenimis ir ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, tačiau atnaujintas dėl padaryto antrojo epizodo. Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į kaltinamojo charakteristiką, į tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas neteistas, yra nedirbantis, padaryti du nesunkūs, tyčiniai, baigti nusikaltimai. Pats kaltinamasis sutinka dirbti viešuosius darbus ir nurodo, kad jis viešuosius darbus gali dirbti bei prašo juos skirti. Todėl jam parinktina bausmės rūšis - viešieji darbai bei skiriama arti minimalios, kaip to prašė ir prokurorė.

21Vadovaujantis LR BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

22Kaltinamasis M. M. šioje byloje sulaikytas nebuvo.

23M. M. ikiteisminio tyrimo metu – 2018 m. rugsėjo 11 d. Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūros prokuroro Arūno Laukaičio nutarimu paskirta kardomoji priemonę – dokumentų paėmimas (2 t. b. l. 88-90), paliktina galioti iki kol bus pradėtas vykdyti teismo nuosprendis, o nuosprendžiui įsiteisėjus ir jį pradėjus vykdyti, ši kardomoji priemonė panaikintina, nes realiai ji taps nebereikalinga (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso – toliau tekste BPK- 139 straipsnio 1 dalis).

24Priėmus apkaltinamąjį nuosprendį spręstinas civilinių ieškinių klausimas.

25Būtinumas atlyginti asmeniui padarytą turtinę ir neturtinę žalą yra konstitucinis principas (konstitucinio Teismo 1997-01-20, 2000-12-13 ir 2006-08-19 nutarimai). Vienas šios teisės realizavimo būdų – civilinio ieškinio įtariamajam, kaltinamajam, arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims baudžiamajame procese pareiškimas (BPK 109 straipsnis). Pagal baudžiamojo proceso įstatymą kiekvienas asmuo, pripažintas nukentėjusiuoju, turi teisę reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo, taip pat gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą (BPK 44 straipsnio 10 dalis). Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje išsprendžiamas laikantis pirmiausia Lietuvos Respublikos BPK nuostatų (BPK 113 straipsnio 1 ir 2 dalys). Dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamojoje byloje pareikšti kaltinamajam civilinį ieškinį. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 115 straipsnio 1 dalį, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą civilinį ieškinį arba jį atmeta. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste CK) 6.263 straipsnio 2 dalį žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo.

26Baudžiamojoje byloje pareikštas civilinis ieškinys nėra vien tik privataus pobūdžio reikalavimas, siejantis nukentėjusįjį ir įtariamą ar kaltinamą nusikalstamos veikos padarymu asmenį. Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas yra sudėtinė baudžiamojo proceso dalis, neatskiriama nuo įstatyme įvirtintų baudžiamojo proceso tikslų (BPK 1 straipsnio 1 dalis). Pagal BPK 112 straipsnio 1 dalies prasmę civilinis ieškinys pareiškiamas rašytine forma, paduodant ieškinį ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui bet kuriuo proceso metu, tačiau ne vėliau, kaip iki įrodymų tyrimo pradžios. Baudžiamojo proceso įstatyme nekeliama specialiųjų (imperatyviųjų) reikalavimų civilinio ieškinio pareiškimo turiniui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-56/2011; 2K-278/2011), tačiau civilinis ieškinys reiškiamas baudžiamojoje byloje turi atitikti ( - ) 135 straipsnių reikalavimus, t. y. ieškinio pareiškimas forma ir turiniu turi atitikti bendruosius procesinių dokumentų turiniui nustatytus reikalavimus (kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-245/2010; kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-526-693/2015, 2K-7-124-648/2016). (Lietuvos Apeliacinio teismo 2017 m. sausio 6 d. apeliacinis nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-22-449/2017).

27Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais (CK 6.250 straipsnio 1 dalis). Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus (CK 6.250 straipsnio 2 dalis). Neturtinės žalos atlyginimo atveju visiško žalos atlyginimo principas (restitutio in integrum) objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, nes neturtinės žalos tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma, todėl turi būti siekiama kuo teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo patirtą dvasinę ir fizinę skriaudą. Civilinis kodeksas nenustato atlygintinos neturtinės žalos minimumo ar maksimumo, todėl teismas, spręsdamas dėl priteistinos neturtinės žalos dydžio, privalo atsižvelgti į CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nustatytus neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus. Neturtinės žalos apskaičiavimo kriterijų sąrašas nėra baigtinis, todėl teismas, nustatydamas konkretų neturtinės žalos dydį, privalo atsižvelgti ir į kitas reikšmingas bylos faktines aplinkybes, kurios mažina ar didina žalos atlyginimą, bei argumentuotai pagrįsti šių kriterijų taikymą nagrinėjamos bylos aplinkybėmis, vertinti jų visumą ir kiekvieno jų reikšmę konkretaus neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymui. Neturtinė žala yra atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Civilinis įstatymas nenumato neturtinės žalos atlyginimo ribų, todėl pareiga įvertinti nukentėjusiojo patirtą neturtinę žalą tenka teismui, kuris atsižvelgia į žalos pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį, vadovaujasi sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais. Teisingumo principas įpareigoja, kad asmeniui padaryta žala būtų visiškai atlyginta, tačiau būtinai atsižvelgia ir į žalą padariusio asmens turtinę padėtį, žalos padarymo aplinkybes ir pan. Protingumo principas reiškia, kad asmens veiksmus konkrečioje situacijoje būtina vertinti pagal apdairaus, rūpestingo, atidaus, t. y. racionalaus, protingo, asmens (bonus pater familias) elgesio adekvačioje situacijoje etaloną (CK 1.5 straipsnis). Piniginė kompensacija už patirtą neturtinę žalą negali užtikrinti nukentėjusiojo asmens visiško grąžinimo į padėtį, buvusią iki teisės pažeidimo. Tokia kompensacija siekiama kiek įmanoma maksimaliau sušvelninti dėl žalos padarymo kilusias negatyvias pasekmes. Priteisiant neturtinės žalos atlyginimą, siekiama tikslo ne pagerinti žmogaus turtinę padėtį, o kompensuoti asmens negatyvius išgyvenimus, sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko žmogui iš viso niekas – pinigai ar kitas materialus turtas – negali atstoti. Tokių nuostatų laikomasi teismų praktikoje.

28Teismas sutinka, kad nukentėjusiajam buvo padaryta neturtinė žala. Fizinis smurtas neabejotinai sukėlė nukentėjusiajam ne tik fizinį skausmą bei specialistų išvadoje nurodytą nežymų sveikatos sutrikdymą, bet ir su tuo sietinas neigiamas emocijas ir dvasinius išgyvenimus. Teismo nustatyta įvykio situacija patvirtina teiginius dėl patirto diskomforto, nes smurtas nukentėjusiojo atžvilgiu buvo naudojamas viešoje vietoje, iš asmeninių paskatų (kaltinamasis būdamas neblaivus ir kai jį pastūmė kartu su juo buvęs neblaivus nepilnametis, turėjo jaustis stipresnis, tačiau jis nesuvaldė savo emocijų ir sudavė vieną smūgį nepilnamečiui nukentėjusiąjam). Atsižvelgiant į visas nustatytas aplinkybes, patirtus išgyvenimus, kaltininko kaltės formą, jo turtinę padėtį, taip pat vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas sprendžia, kad nukentėjusiojo M. K. įstatyminės atstovės S. K. ieškinys tenkintinas iš dalies. 2018 m. gruodžio 6 d., teisiamojo posėdžio metu nukentėjusysis ir jo įstatyminė atstovė pateikė 2018 m. spalio 29 d. civilinį ieškinį, kurį prašė patenkinti baigiamųjų kalbų metu, prašė priteisti 500 eurų M. K. nusikaltimu padarytai turtinei žalai atlyginti (2 t. b. l. 136-137) už nepilnamečio patirtus išgyvenimus: kentė fizinį skausmą, baimės jausmą, nukentėjo jo garbė ir orumas, jam sumažėjo bendravimo galimybės, nes patinusiais paakiais nenorėjo rodytis žmonėms, jaučiasi nesaugiai, bijo išeiti iš namų ir kt. Kaltinamasis M. M. su tokiu civiliniu ieškiniu sutiko iš dalies ir nurodė, kad jo turtinė padėtis yra bloga, neturintis pakankamai lėšų, kad galėtų tokį ieškinį patenkinti. Be to jis atsiprašęs nukentėjusiojo tuoj pat po įvykio ir jis jam pasakęs, kad viskas gerai. Be to nepilnametis pats buvęs neblaivus ir pats pirmas jį pastūmęs. Teismas įvertinęs visas aplinkybes šioje byloje mano, kad 100 eurų neturtinės žalos kompensacija šioje byloje yra pakankama, todėl šią sumą nukentėjusiam asmeniui ir priteisia, nes nukentėjusiam asmeniui nebuvo sukelta sunkių pasekmių, nepilnametis nukentėjęs asmuo pats pirmas pastūmė kaltinamąjį, buvo neblaivus nakties metu gatvėje, kaltinamasis yra nedirbantis, turi tik 45 procentų darbingumą, jo turtinė padėtis nėra gera.

29Iš Civilinio ieškinio (1 t. b. l. 124-129) ir jų priedų matyti, kad Valstybinės ligonių kasos prie SAM civilinis ieškinys 82,05 Eur sumai, kurį reiškia kaltinamajam M. M., už nukentėjusiojo M. K. gydymą nėra atlygintas, todėl neatlygintas civilinis ieškinys tenkintinas, ir padarytoji turtinė žala priteistina iš kalto asmens, o būtent: iš M. M. priteistina už nukentėjusiojo M. K. gydymą (LR BPK 115 str.), kaip to prašo civilinis ieškovas. M. K. sveikatos sutrikdymas buvo padarytas nusikalstamos veikos pasekmėje. Atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, ieškinys pagrįstas, įrodytas Šiaulių teritorinės ligonių kasos paskaičiavimais (1 t. b. l. 124-127) ir tenkintinas, priteisiant iš kaltinamojo Valstybinei ligonių kasai už suteiktas paslaugas (LR Sveikatos draudimo įstatymo 9 str., LR CK 6.263 str. 1 d., 6.280 str. 1 d., 6.279 str., 6.276 str.).

30Daiktinių įrodymų ir proceso išlaidų byloje nėra, laikinas nuosavybės teisių apribojimas netaikytas.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 235 straipsniu, 254 straipsnio 5 dalimi, 297-307-313 straipsniais,

Nutarė

32M. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnyje ir 140 straipsnio 1 dalyje bei paskirti bausmes:

33pagal LR BK 284 straipsnį paskirti viešuosius darbus 3 (trims) mėnesiams, įpareigojant neatlygintinai dirbti po 20 valandų per mėnesį visuomenės labui.

34pagal LR BK 140 straipsnio 1 dalį paskirti viešuosius darbus 4 (keturiems) mėnesiams, įpareigojant neatlygintinai dirbti po 20 valandų per mėnesį visuomenės labui.

35Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis paskirtas bausmes subendrinti iš dalies jas sudedant ir paskirti subendrintą bausmę viešuosius darbus 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant neatlygintinai dirbti po 20 valandų per mėnesį visuomenės labui.

36Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir M. M. paskirti galutinę bausmę viešuosius darbus 4 (keturiems) mėnesiams, įpareigojant neatlygintinai dirbti po 20 valandų per mėnesį visuomenės labui.

37Bausmės atlikimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio nuorašo gavimo šią bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

38Iki kol įsiteisės ir bus pradėtas vykdyti nuosprendis palikti galioti M. M. 2018 m. rugsėjo 11 d. Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūros prokuroro Arūno Laukaičio nutarimu paskirtą kardomąją priemonę – dokumentų paėmimą, o nuosprendžiui įsiteisėjus ir pradėjus jį vykdyti, šią kardomąją priemonę panaikinti.

39M. K. priteisti iš M. M. vieną šimtą eurų (100 Eur) neturtinės žalos atlyginimą.

40Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos civilinį ieškinį tenkinti visiškai: priteisti aštuoniasdešimt du eurus penkis centus (82,05 euro) iš M. M., asmens kodas ( - ) nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos naudai už M. K. gydymą (sumokant į sąskaita ( - ) „Swedbank“AB, banko kodas 73000).

41M. M. išaiškinti, kad vengiant atlikti viešuosius darbus, teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu gali pagal LR BK 46, 47, 49 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles pakeisti viešuosius darbus bauda arba areštu.

42Šis nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo, gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per nuosprendį priėmusį Telšių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Stefanija... 2. M. M., asmens kodas ( - ) gimęs( - )., Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. Teismas... 4. M. M. 2017 m. gruodžio 6 d., laikotarpiu nuo 16 val. 24 min. iki 16 val. 27... 5. Tokiais savo veiksmais M. M. įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 284... 6. Be to M. M. 2018 m. rugpjūčio 17 d., apie 23 val. 30 min., ( - ), žodinio... 7. Tokiais savo veiksmais M. M. įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 140... 8. Kaltinamasis M. M. teismo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai, sutiko... 9. Kadangi kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai ir sutiko, kad kiti įrodymai... 10. Be kaltinamojo prisipažinimo jo kaltė įrodyta ir ikiteisminio ir teisminio... 11. 2017 m. gruodžio 6 d. viešosios tvarkos sutrikdymas... 12. 2018 m. birželio 8 d. Telšių apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos... 13. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau tekste – BK) 284... 14. Vienas iš būdų, kuriuo gali būti sutrikdoma visuomenės rimtis ar tvarka,... 15. Byloje yra visiškai įrodyta, kad M. M. padarė nusikaltimą numatytą LR BK... 16. 2018 m. rugpjūčio 17 d. nežymus sveikatos sutrikdymas... 17. Be paties kaltinamojo M. M. prisipažinimo ir jo parodymų jo kaltė yra... 18. Kaltinamojo M. M. veika, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140... 19. M. M. atsakomybę lengvinanti aplinkybė byloje yra ta, kad jis prisipažino... 20. Skirdamas bausmes teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis yra jauno... 21. Vadovaujantis LR BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažintina vienu... 22. Kaltinamasis M. M. šioje byloje sulaikytas nebuvo.... 23. M. M. ikiteisminio tyrimo metu – 2018 m. rugsėjo 11 d. Šiaulių apygardos... 24. Priėmus apkaltinamąjį nuosprendį spręstinas civilinių ieškinių... 25. Būtinumas atlyginti asmeniui padarytą turtinę ir neturtinę žalą yra... 26. Baudžiamojoje byloje pareikštas civilinis ieškinys nėra vien tik privataus... 27. Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai,... 28. Teismas sutinka, kad nukentėjusiajam buvo padaryta neturtinė žala. Fizinis... 29. Iš Civilinio ieškinio (1 t. b. l. 124-129) ir jų priedų matyti, kad... 30. Daiktinių įrodymų ir proceso išlaidų byloje nėra, laikinas nuosavybės... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 235... 32. M. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas numatytas Lietuvos... 33. pagal LR BK 284 straipsnį paskirti viešuosius darbus 3 (trims) mėnesiams,... 34. pagal LR BK 140 straipsnio 1 dalį paskirti viešuosius darbus 4 (keturiems)... 35. Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis paskirtas bausmes subendrinti... 36. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 37. Bausmės atlikimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio nuorašo gavimo šią... 38. Iki kol įsiteisės ir bus pradėtas vykdyti nuosprendis palikti galioti M. M.... 39. M. K. priteisti iš M. M. vieną šimtą eurų (100 Eur) neturtinės žalos... 40. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos civilinį... 41. M. M. išaiškinti, kad vengiant atlikti viešuosius darbus, teismas bausmę... 42. Šis nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo, gali būti...