Byla 2-296-560/2016
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo, trečiasis asmuo S. V. S

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, sekretoriaujant Rūtai Miltinytei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. M. G., atsakovo atstovams V. G., adv. J. J., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vakonda group“ ieškinį atsakovui UAB „VG statyba“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo, trečiasis asmuo S. V. S.,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (t. 1, b. l. 1-6), kuriuo prašo pripažinti negaliojančiais ab initio 2013-12-02 Statybos rangos sutartį Nr. VG2013/12/02A, Atliktų darbų aktus Nr. 1 – 11, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo 32 543,30 EUR, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, kad 2013-10-11 tarp 351-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos ir ieškovo buvo sudarytos Rangos darbų sutartys Nr. VG2013/10/11A ir Nr. VG2013/10/11B, pagal kurias ieškovas įsipareigojo atlikti daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių adresais Rinktinės g. 42A, Vilnius, ir Rinktinės g. 44A, Vilniuje, pastatų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbus. Sutarčių vykdymui ieškovas samdė subrangovus – UAB „Medžiaga“, UAB „Žarutis“, UAB „Vakonda persona“ (dabar – BUAB „Teikmė“). Subrangovams perdavus darbus ieškovui, ieškovas perdavė atliktų darbų rezultatą užsakovui 351-ajai daugiabučių namų savininkų bendrijai pagal 2014-10-31 Galutinį atliktų darbų aktą ir 2014-12-23 Galutinį atliktų darbų aktą, kuriuos pasirašė ir užsakovo techninis prižiūrėtojas S. V. S..

4Ieškinyje nurodo, jog 2013-12-02 ieškovas ir atsakovas pasirašė Statybos rangos sutartį Nr. VG2013/12/02A, kuria ieškovas tariamai užsakė iš atsakovo daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių adresu Rinktinės g. 42A, Vilnius, ir adresu Rinktinės g. 44A, Vilniuje, modernizavimo darbus. Atsakovas ieškovui yra pateikęs, o ieškovas pasirašęs PVM sąskaitų-faktūrų ir Atliktų darbų aktų bendrai 43 767,41 EUR (151 120,11 Lt) sumai už tariamai atliktus statybos subrangos darbus. Teigia, jog minėtus dokumentus ieškovas pasirašė tik dėl ekonominio spaudimo, grasinimo ir šantažo, t. y. trečiasis asmuo S. V. S., vykdęs ieškovo atliekamų statybos rangos darbų techninę priežiūrą, šantažavo, ekonomiškai spaudė ieškovą ir grasino nepripažinti atliktų darbų, jeigu ieškovas nepasirašys 2013-12-02 Statybos rangos sutarties bei atsakovo išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų ir atliktų darbų aktų. Apie šias ekonominio spaudimo, grasinimo ir šantažo aplinkybes žinojo ir atsakovas, nes pasirašinėjami dokumentai buvo siunčiami ir atsakovui, ir trečiajam asmeniui elektroniniais laiškais arba įteikiami atsakovui per S. V. S.. Nurodo, jog 2013-12-02 Statybos rangos sutartis buvo pasirašyta tik ją patvirtinus S. V. S.: 2013-12-27 - 2013-12-30 elektroninio susirašinėjimo kopija patvirtina, kad sutarties projektą atsakovas persiuntė ieškovui per trečiąjį asmenį. Subrangovai UAB „Medžiaga“, UAB „Žarutis“ ir BUAB „Teikmė“ atliko darbus pagal sutartis su ieškovu, o šie jų atlikti darbai yra tie patys, kuriuos 2013-12-02 Statybos rangos sutartimi neva užsakė ieškovas iš atsakovo ir kuriuos atsakovas neva perdavė ieškovui pagal atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas-faktūras. Teigia, jog būtent ieškovo darbuotojas L. B., bendraudamas su trečiuoju asmeniu S. V. S., patyrė ekonominį spaudimą, grasinimą ir šantažą dėl ginčijamų sandorių sudarymo. Pažymėjo, jog statybos darbų žurnaluose dėl darbų atlikimo objektuose adresu Rinktinės g. 42A, Vilnius, ir adresu Rinktinės g. 44A, Vilniuje, neužfiksuota, kad atsakovas atliko kokius nors darbus šiuose objektuose ieškovo naudai. Ginčijamų sandorių sudarymas buvo akivaizdžiai nenaudingas ieškovui, nes pagal juos ieškovas pripažino visiškai atsakovo nevykdytų darbų atlikimą ir įsipareigojo už juos atlyginti atsakovui. Tokio įsipareigojimo ieškovas, būdamas protingas ir rūpestingas verslo subjektas, savanoriškai nebūtų prisiėmęs, jei nebūtų patyręs trečiojo asmens spaudimo, grasinimo ir šantažo, todėl 2013-12-02 Statybos rangos sutartis Nr. VG2013/12/02A ir su ja susiję atliktų darbų aktai yra negaliojantys ab initio, nes jie sudaryti dėl ekonominio spaudimo, grasinimo ir šantažo, o PVM sąskaitos-faktūros jų pagrindu išrašytos nepagrįstai. Nurodė, jog jeigu sandoris pripažintas negaliojančiu, tai antroji šalis privalo grąžinti nukentėjusiajam visa, ką ji yra gavusi pagal sandorį, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 32 543,30 EUR suma, kurią nepagrįstai ir neteisėtai atsakovas gavo iš ieškovo.

5Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti (t. 3, b. l. 64-67). Nurodo, kad su ieškovu, pastarojo iniciatyva, 2013-12-02 pasirašė Statybos rangos sutartį Nr. VG2013/12/02A dėl daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Rinktinės g. Nr. 42A ir Nr. 44A, Vilniuje, modernizavimo darbų. Sutarties pavyzdys buvo išsiųstas elektroniniu paštu, o nuvažiavus į ieškovo biurą, sutartis paimta jau pasirašyta, prie jos pridėta sąmata sutartai 158 925,89 Lt darbų sumai. Derybos dėl sutarties buvo vedamos su ieškovo komercijos direktoriumi L. B.. Buvo sutarta, kad konkretūs statybos darbai vykdomi pagal poreikį bei UAB „Vakonda group“ nurodymus, o bendra apmokėjimo suma atitiks sutartyje bei sąmatoje numatytai. Atlikti darbai ir jų eiga buvo fiksuojami statybų darbų žurnaluose. Aktus už praeitą mėnesį atsiųsdavo pats L. B. elektroniniu paštu išrašius sąskaitą faktūrą, visi dokumentai, pasirašyti atsakovo, buvo nuvežami į ieškovo biurą, kur buvo pasirašomi ir grąžinami atgal, atsiskaitoma pavedimu per 2 savaites po sąskaitos faktūros pasirašymo. Nurodo, jog 2014 m. rugpjūtį prasidėjo problemos su apmokėjimu, ieškovas nurodė, kad atsiskaitys pridavus objektą. Objektas buvo priduotas 2014 m. gruodį, tačiau už atliktus darbus pilnai neatsiskaityta. 2015 m. pradžioje ieškovas pradėjo reikalauti grąžinti sumokėtus pinigus už atliktus darbus, nurodydamas, kad šalių sutartis, atliktų darbų priėmimo aktai ir ieškovo pavedimai buvo atlikti dėl S. S. spaudimo ir šantažo, privertusio ieškovą pasirašyti fiktyvias sutartis ir kitus dokumentus su atsakovu. Atsakovui nėra žinomos kokios nors aplinkybės apie neva neteisėtus S. S. veiksmus, spaudimą ir įtaką, verčiant ieškovą pasirašyti statybos rangos sutartį ir kitus dokumentus. Sutartis ir jos vykdymo eigoje šalių pasirašyti dokumentai atitinka tikrovę ir buvo įforminti laisva šalių valia, vykdant sutartines prievoles. Teigia, jog ieškovo pateiktas susirašinėjimas niekaip neliudija ieškovo reikalavimų pagrįstumo.

6Trečiasis asmuo S. V. S. atsiliepimu prašo ieškovo reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus (t. 3, b. l. 61-63). Nurodo, kad kaip bendrovės UAB „Skraida“ direktorius 2013-03-29 jis pasirašė paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis su 351-ąja daugiabučių namų statybos bendrija dėl daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Rinktinės g. 42A, Vilniuje, bei Rinktinės g. 44A, Vilniuje, modernizavimo darbų techninės priežiūros. Bendrija 2013-10-11 pasirašė sutartį su UAB „Vakonda group“ dėl minėtų daugiabučių namų renovacijos už 2,5 mln. Lt, buvo nustatytas 4 mėn. darbų atlikimo terminas. Trečiasis asmuo privalėjo prižiūrėti, kad visi renovavimo darbai būtų atlikti kokybiškai ir nustatytu laiku. Pirmąjį sutarties galiojimo mėnesį statybos darbų buvo atlikta tik už 100 000 Lt vietoje numatytų 600 000 Lt. Ieškovo atstovo prašymu trečiasis asmuo rekomendavo kelis subrangovus, iš kurių ieškovo atstovas pats išsirinko UAB „VG Statyba“. Ši įmonė trečiajam asmeniui elektroniniu paštu atsiuntė sutarties dėl paslaugų maketą, kurį šis persiuntė ieškovui, o pastarasis grąžino su pataisymais. Trečiasis asmuo atliko statybos darbų priežiūros kontrolę, kokios sutartys siejo generalinį rangovą ir subrangovus, kokie subrangovai ir kokius konkrečiai darbus atliko, trečiasis asmuo nefiksavo ir nežino, taip pat nežino, ar visi subrangovų atlikti darbai yra užfiksuoti Statybos darbų žurnaluose. Pažymėjo, jog jokių konfliktų, nesutarimų su UAB „Vakonda group“ ar tuo labiau spaudimo šiai bendrovei dėl atliekamos renovacijos darbų ar subrangovų pasirinkimo nedarė, tačiau gamybinių pasitarimų metu reikliai ir principingai reikalavo, kad visi numatyti darbai būtų atlikti tinkamai ir laiku. Ieškovo nurodytas neva jam darytas ekonominis spaudimas ir šantažas yra direktoriaus A. B. išsigalvotas, su A. B. jokio susirašinėjimo el. paštu, ką jis ieškinyje įvardija kaip ekonominio spaudimo, grasinimo ir šantažo priemonę, iš esmės nebuvo, jis siųsdavo trečiajam asmeniui atliktų darbų priėmimo aktus, bet tai darė savo iniciatyva.

7Ieškovas pateikė dubliką (t. 3, b. l. 81-84), kuriuo palaikė ieškinyje išdėstytus argumentus bei papildomai nurodė, jog ieškovas niekada nepasirašė ginčijamų dokumentų savo iniciatyva ar laisva valia ir jokios derybos dėl sutarties sąlygų nevyko. Ginčijami dokumentai buvo pasirašomi per trečiąjį asmenį dėl ekonominio spaudimo, grasinimo ir šantažo. Tai patvirtina pateikti elektroniniai laiškai, visos išdėstytos bei dokumentais pagrįstos situacijos aplinkybės ir faktas, kad darbai pagal sutartį iš tikrųjų nebuvo atliekami. Atsakovo tariamų darbų eiga nebuvo fiksuojama statybos darbų žurnaluose, atsakovas nepateikia jokių įrodymų, kad jo darbuotojai dirbo statybos objekte. Ginčijami sandoriai neatitinka tikrovės, sutarčių laisvės principo, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų. Sutartis neatitinka įstatyme įtvirtintos rangos sutarties sampratos, nes pagal ją šalys susitaria dėl realaus darbų atlikimo ir apmokėjimo už juos, o šiuo atveju jokie darbai pagal sutartį nebuvo atliekami, todėl reikia pripažinti, kad rangos sutartis šiuo atveju net nebuvo sudaryta.

8Atsakovas tripliku prašo ieškinį atmesti (t. 3, b. l. 122-126). Papildomai nurodė, jog ieškovo pateiktas elektroninis susirašinėjimas su trečiuoju asmeniu nepatvirtina neteisėto trečiojo asmens ekonominio spaudimo, grasinimų ir šantažo. Ieškovo argumentai kelia abejonių protingumo principo laikymosi aspektu, nes 2015-03-10 jis pareiškia ieškinį teisme, ginčydamas 2013-12-02 pasirašytą sutartį, kurią jis metus laiko vykdė, pasirašinėdamas, jo paties teigimu, fiktyvius statybos darbų atlikimo dokumentus, pervesdamas atsakovui pinigus už nieką, galiausiai prisipažindamas pareiškime ikiteisminio tyrimo pareigūnams apie kyšio davimą. Ieškovo ieškinyje nurodyti argumentai, neatitinka CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimo proceso stadijas ir nuoseklumą, įrodymų vertinimo taisykles ir įrodinėjimo naštos paskirstymą, taip pat su elementaria logika, nes įrodymų tyrimo procedūros dar neprasidėjo.

9Trečiasis asmuo tripliku prašo ieškovo ieškinį atmesti (t. 3, b. l. 118-119). Papildomai nurodė, kad ieškovo komercijos direktorius ir pagrindinis liudytojas, neva patyręs šantažą L. B. yra šio teisminio proceso iniciatorius, kuris siekia tokiu būdu gauti materialinę naudą. Ieškovo teiginiams prieštarauja jo veiksmai – buvo pasirašoma rangos sutartis su atsakovu, ją lydintys dokumentai, ieškovas 2014 metais atliko daugkartinius mokėjimus, tačiau į teismą kreipėsi tik 2015 m. kovą. Atsakovo įrašai statybos darbų žurnale egzistuoja, todėl nepagrįsti ieškovo argumentai, kad atsakovas jokių darbų neatliko.

10Ieškinys netenkinamas.

11Byloje surinktais įrodymais nustatyta, jog 2013-10-11 tarp 351-osios Daugiabučių namų statybos bendrijos ir UAB „Vakonda group“ buvo sudarytos Rangos sutartys Nr. VG2013/10/11A ir Nr. VG2013/10/11B, kuriomis UAB „Vakonda group“ įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis savo jėgomis, medžiagomis ir atsakomybe atlikti daugiabučių namų, esančių adresu Rinktinės g. 42A ir Rinktinės g. 44A, Vilniuje, pastato atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbus pagal techninį projektą, pateikti juos statybos objekto pripažinimo tinkamo naudoti komisijai, perduoti darbų rezultatą užsakovui sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka (t. 1, b. l. 8-16, 28-36). Bendra sutarčių kaina – 2 486 078 Lt (720 017,96 EUR), darbus ieškovas įsipareigojo atlikti per 4 mėnesius. 2014-10-31 Galutiniu atliktų darbų aktu Nr. 1 bei 2014-12-16 Galutiniu atliktų darbų aktu Nr. 2, ieškovas perdavė bendrijai išpildomąsias nuotraukas, Statybos darbų žurnalą ir paslėptų darbų aktus, panaudotų medžiagų ir įrengimų sertifikatus ir atitikties deklaracijas, susijusias su daugiabučių gyvenamųjų namų Rinktinės g. 42A ir 44A, atnaujinimo (modernizavimo) darbais (t.1, b. l. 48, 49). VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ pritarė sutarties papildymo projektui papildomiems statybos darbams atlikti, 2014-07-10 sudarytas papildomas susitarimas Nr. 4 (t. 4, b. l. 118-119, 125). Sutarčių vykdymui ieškovas samdė subrangovus – UAB „Vakonda MMS“ (dabar – UAB „Medžiaga“) pagal 2012-10-31 Statybos rangos sutartį Nr. VG2012/10/31B ir jos Specialiąsias sąlygas, UAB „Žarutis“ pagal 2014-08-01 Statybos rangos sutartį Nr. VG2014/08/01A ir jos Specialiąsias sąlygas, UAB „Vakonda persona“ (dabar – BUAB „Teikmė“) pagal 2012-10-15 Statybos rangos sutartį Nr. VG2012/10/15B ir jos Specialiąsias sąlygas (t. 1, b. l. 50-72).

122013-12-02 tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. VG2013/12/02A, kuria atsakovas įsipareigojo atlikti daugiabučių namų Rinktinės g. 42A ir Rinktinės g. 44A modernizavimo darbus (t. 1, b. l. 73-74). Atsakovas pateikė ieškovui, o ieškovas pasirašė 2014-01-02 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VGS Nr. 137 ir Atliktų darbų aktą Nr. 1, 2014-02-07 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VGS Nr. 145 ir Atliktų darbų aktą Nr. 2, 2014-02-28 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VGS Nr. 148 ir Atliktų darbų aktą Nr. 3, 2014-03-31 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VGS Nr. 151 ir Atliktų darbų aktą Nr. 4, 2014-04-30 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VGS Nr. 157 ir Atliktų darbų aktą Nr. 5, 2014- 05-15 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VGS Nr. 161, 2014-05-30 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VGS Nr. 163 ir Atliktų darbų aktą Nr. 6, 2014-06-30 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VGS Nr. 168 ir Atliktų darbų aktą Nr. 7, 2014-07-31 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VGS Nr. 180 ir Atliktų darbų aktą Nr. 8, 2014-08-29 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VGS Nr. 187 ir Atliktų darbų aktą Nr. 9, 2014-09-29 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VGS Nr. 195 ir Atliktų darbų aktą Nr. 10, 2014-10-31 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VGS Nr. 203 ir Atliktų darbų aktą Nr. 11 bendrai 43 767,41 EUR (151 120,11 Lt) sumai. Iš pateiktų į bylą mokėjimo nurodymų matyti, kad ieškovas sumokėjo atsakovui 112 365,51 Lt (32 543,30 EUR) (t. 1, b. l. 150-154). Atsakovui pasikreipus į ieškovą dėl įsiskolinimo už atliktus darbus padengimo ir pateikus Tarpusavio skolų suderinimo aktą, ieškovas atsisakė šį aktą pasirašyti bei pareikalavo grąžinti visas ieškovo atsakovui sumokėtas lėšas (t. 3, b. l. 71-72).

132015-04-24 Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus nutarimu atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 181 str., 189(1) str., 203 str., 2015 str., 222 str., pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 182 str. 2 d. (t. 3, b. l. 85-86), 2015-12-15 Vilniaus apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyrius nutarimu nutraukė minėtą ikiteisminė tyrimą (t. 4, b. l. 25-33).

14LR CK 6.156 str. 1 d. nustatyta, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas. Šioje teisės normoje įtvirtintas vienas pagrindinių civilinės teisės principų – sutarties laisvės principas (CK 1.2 str. 1 d.), kuris reiškia, kad civilinių teisinių santykių subjektai (tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys) patys sprendžia sudaryti konkrečią sutartį ar jos nesudaryti. Sutarties laisvės principas taip pat reiškia, kad šalys laisvos apsispręsti ne tik dėl sutarties sudarymo, bet ir dėl jos sąlygų nustatymo. Versti kitą asmenį sudaryti sutartį draudžiama, išskyrus atvejus, kai pareigą sudaryti sutartį nustato įstatymai ar savanoriškas įsipareigojimas sudaryti sutartį (CK 6.156 straipsnio 2 dalis). Taigi vertimas kitą asmenį sudaryti sutartį, nesant teisinio pagrindo, reiškia to asmens laisvos valios ribojimą ir lemia pagrindą sutartį pripažinti negaliojančia kreipiantis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad, minėta, 2013-10-11 tarp 351-osios Daugiabučių namų statybos bendrijos ir ieškovo UAB „Vakonda group“ buvo sudarytos Rangos sutartys Nr. VG2013/10/11A ir Nr. VG2013/10/11B, kuriomis ieškovas įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis savo jėgomis, medžiagomis ir atsakomybe atlikti daugiabučių namų, esančių adresu Rinktinės g. 42A ir Rinktinės g. 44A, Vilniuje, pastato atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbus pagal techninį projektą, pateikti juos statybos objekto pripažinimo tinkamo naudoti komisijai, perduoti darbų rezultatą užsakovui sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. Sutarčių vykdymui ieškovas samdė subrangovus. 2013-12-02 tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. VG2013/12/02A, kuria atsakovas įsipareigojo atlikti daugiabučių namų Rinktinės g. 42A ir Rinktinės g. 44A modernizavimo darbus. Ieškovas, vadovaudamasis CK 1.91 straipsniu, prašo pripažinti negaliojančiais ab initio 2013-12-02 Statybos rangos sutartį Nr. VG2013/12/02A, Atliktų darbų aktus Nr. 1 – 11 bei nurodo, kad šie sandoriai sudaryti dėl ekonominio spaudimo, grasinimo bei šantažo.

15Dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, taip pat dėl šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi ar dėl susidėjusių sunkių aplinkybių sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu numatytas CK 1.91 straipsnyje, kurio 1 d. numatyta, kad dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo arba dėl vienos šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi sudarytas sandoris, taip pat sandoris, kurį asmuo dėl susidėjusių aplinkybių buvo priverstas sudaryti labai nenaudingomis sąlygomis, gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal nukentėjusiojo ieškinį. CK 1.91 str. 4 d. nustatyta, kad CK 1.91 str. vartojama samprata „realus grasinimas“ reiškia kitos sandorio šalies ar trečiojo asmens nepateisinamus ir neteisėtus prieš sandorio šalį, jos tėvus, vaikus, sutuoktinį, senelius, vaikaičius arba kitus artimuosius šalies giminaičius, arba jų turtą ar reputaciją nukreiptus veiksmus, kurie duoda pagrindą manyti, kad gali būti padaryta žalos šiems asmenims, jų turtui ar reputacijai, ir šaliai nelieka kitos protingumo kriterijus atitinkančios alternatyvos, kaip tik sudaryti sutartį. Realiu grasinimu taip pat laikoma kitos sandorio šalies ar trečiojo asmens grasinimas panaudoti ekonominio spaudimo priemones ekonomiškai silpnesnę ar iš esmės ekonomiškai priklausomą sandorio šalį priversti, kad ši sudarytų jai ypač ekonomiškai nenaudingą sandorį. Nustatydamas, buvo ar ne realaus grasinimo faktas, teismas turi atsižvelgti į asmens, kuriam buvo grasinta, individualius požymius, finansinę ir ekonominę būklę, veiksmų pobūdį ir kitas reikšmingas bylai aplinkybes. Kiekvienoje konkrečioje byloje aptariamu pagrindu ginčijamo sandorio vertinimas priklauso nuo individualių byloje nustatytų jo sudarymo aplinkybių (LAT 2011-06-17 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-281/2011). Teismų praktikoje pripažįstama, kad sandoriui kaip sudarytam dėl ekonominio spaudimo pripažinti negaliojančiu konkrečioje byloje turi būti nustatomos šios faktinės aplinkybės: a) kitas asmuo reikalavo sudaryti sutartį; b) grasino ekonominiais padariniais, kurių atsiradimas priklausė nuo jo nesąžiningų veiksmų; c) sandoris sudarytas akivaizdžiai nenaudingomis jį sudariusiam asmeniui sąlygomis; d) nesant ekonominio spaudimo, sandoris nebūtų sudarytas (LAT 2005-10-19 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-378/2005; 2011-05-27 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-258/2011).

16Nagrinėjamu atveju ieškovas nurodo, jog sudarė ginčo sutartį su atsakovu, kadangi trečiasis asmuo S. V. S., vykdydamas statybos techninio priūrėtojo pareigas, atsisakė patvirtinti ieškovo atliktus darbus pagal ieškovo su užsakovu 351-ąja Daugiabučių namų statybos bendrija sudarytas rangos darbų sutartis objektuose, esančiuose adresu Rinktinės g. 42A ir Rinktinės g. 44A, Vilniuje. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas paaiškino, jog trečiasis asmuo S. V. S., kaip objekto techninis prižiūrėtojas, atsisakė pasirašyti atliktų darbų aktus, jeigu ieškovas nemokės jam 5 procentų nuo darbų vertės. Ieškovui nurodžius, kad mokėjimų grynaisiais pinigais atlikti negali, trečiasis asmuo pasiūlė sudaryti sutartį su UAB „VG statyba“, tačiau tuomet ieškovo teigimu, reikalavo mokėti 7 procentus nuo darbų vertės. Ieškovo atstovas taip pat paaiškino, jog siekdamas vykdyti veiklą ir tinkamai įvykdyti sutartis, ieškovas dėl šio grasinimo buvo priverstas sutikti su trečiojo asmens reikalavimais bei sudaryti sutartį su UAB „VG statyba“. Trečiasis asmuo procesiniuose dokumentuose bei duodamas paaiškinimus teisme neigė daręs spaudimą ieškovui ar vertęs sudaryti sutartį, priešingai, atsakovą, kaip subrangovą, ieškovui pasiūlė pastarojo prašymu. Pažymėtina, jog tiesioginių įrodymų, patvirtinančių ieškovo nurodytas aplinkybes, t. y., kad trečiasis asmuo reikalavo sumokėti tam tikrą sumą už ieškovo atliktų darbų patvirtinimą bei sklandų modernizavimo darbų atlikimą, byloje nėra. Ieškovo prašymu teismo posėdyje apklaustas liudytojas L. B. paaiškino, kad būtent S. S. pareikalavo sudaryti sutartį su atsakovu tuomet, kai reikalavo kyšio. Ieškovas nurodo, jog trečiasis asmuo prašomą nuginčyti sutartį ieškovui atsiuntė elektroniniu paštu, šie elektroniniai laiškai patvirtina trečiojo asmens ekonominį spaudimą ieškovui. Liudytojas L. B. taip pat pažymėjo, jog trečiasis asmuo atvežė sutartį arba persiuntė ją elektroniniu paštu. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, jog kadangi liudytojų parodymai ir jų pateikimas yra subjektyvaus pobūdžio, tai aplinkybės, kad asmuo tarnybos, darbo, asmeniniais, draugystės, verslo ar kitokiais ryšiais yra susijęs su dalyvaujančiais byloje asmenimis gali sudaryti pagrindą teismui vertinti liudytojų parodymus kaip nepatikimus (LAT 2008-03-12 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-158/2008). Šiuo atveju liudytojas L. B. yra UAB „Vakonda group“ komercijos direktorius, taip pat A. B. (ieškovo direktorius) sūnus bei vienintelis įmonės UAB „Vakonda group“ akcininkas, todėl teismas liudytojo L. B. parodymų negali vertinti kaip patikimų. Taip pat teismo vertinimu pateikti elektroniniai laiškai nepatvirtina ieškovo nurodomų aplinkybių. Iš pateiktų į bylą elektroninių laiškų matyti, kad 2013-12-27 atsakovas siuntė UAB „Skraida“ elektroninį laišką, kurio temos skiltyje įrašyta „sutarties projektas“. Kaip teismo posėdžio metu paaiškino trečiasis asmuo S. V. S., jis yra UAB „Skraida“ direktorius. UAB „Skraida“ 2013-12-30 minėtą laišką persiuntė „lukas@vakonda.lt“, taigi, L. B., pastarasis 2013-12-31 į minėtą laišką atsakė, taip pat pridėjo du siunčiamus dokumentus. Pažymėtina, jog sutarties Nr. VG2013/12/02A, sudarytos tarp UAB „Vakonda group“ ir UAB „VG statyba“, sudarymo data nurodyta 2013-12-02, darbus atsakovas pagal sutartį įsipareigojo pradėti taip pat nuo 2013-12-02. Kadangi ginčijama sutartis sudaryta ženkliai anksčiau nei vyko minėtas susirašinėjimas, teismas sprendžia, jog nėra pagrindo išvadai, jog minėtais laiškais buvo siunčiama būtent ginčo sutartis ir dėl šių trečiojo asmens veiksmų ieškovas patyrė spaudimą šią sutartį sudaryti. Atkreiptinas dėmesys, jog elektroniniuose dokumentuose jokių įrašų, nurodymų ieškovui ar kitiems asmenims, nėra. Teismas taip pat pažymi, jog ieškovo atsakovo naudai pasirašytuose atliktų darbų aktuose įrašytos skirtingos mokėtinos sumos, bendra atliktų darbų aktų suma taip pat neatitinka ieškovo nurodomų 7 procentų, kuriuos, anot ieškovo, reikalavo sumokėti trečiasis asmuo, todėl teismas priešingus ieškovo argumentus vertina kritiškai.

17Tarp šalių ginčo, jog ieškovas apie galimybę pasitelkti subrangovu atsakovą sužinojo iš trečiojo asmens, nėra, tačiau ieškovas nurodo, kad sutartį su atsakovu sudarė trečiojo asmens reikalavimu, tuo tarpu trečiasis asmuo nurodo, kad atsakovą, kaip subrangovą, ieškovui pasiūlė pastarojo prašymu. Iš prijungtų prie bylos Statybos techninių žurnalų matyti, jog objektuose Rinktinės g. 42A bei Rinktinės g. 44A, Vilniuje, dirbo ne vienas subrangovas. Rangos sutartimis Nr. VG2013/10/11A ir Nr. VG2013/10/11B ieškovas darbus turėjo pradėti ne vėliau kaip per 10 dienų po sutarties pasirašymo ir po Statybvietės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Ieškovas sutartimis įsipareigojo pastatų modernizavimo darbus atlikti per 4 mėnesius, šis terminas užsakovo ir generalinio rangovo sutarimu vėliau buvo pratęstas, tačiau darbai faktiškai buvo atlikti daugiau nei per metus, nes tik 2014-10-31 bei 2014-12-16 pasirašyti Galutinių atliktų darbų aktai Nr. 1 ir Nr. 2. Kaip teismo posėdžio metu paaiškino trečiasis asmuo, ieškovas jau pirmus du darbo objekte mėnesius vėlavo atlikti pagal sutartį numatytus atlikti darbus, darbai objekte beveik nebuvo vykdomi, todėl ieškovas ir kreipėsi į trečiąjį asmenį, prašydamas rekomenduoti subrangovą. Ieškovo direktorius A. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad pajėgumo įmonei atlikti darbus užteko, nes įmonė buvo sudariusi sutartis su keliais subrangovais, todėl atsakovo paslaugos objekte nebuvo reikalingos. Analogiškus paaiškinimus teismo posėdžio metu davė ir liudytojas L. B., tuo tarpu liudytoju apklaustas K. V. paaiškino, jog darbai tikėtinai nebuvo laiku atlikti dėl netinkamai organizuoto subrangovų darbo. Liudytojas G. Č. nurodė, kad objekte dirbo daug subrangovų. Iš statybos darbų žurnalų matyti, kad objekte darbus atliko UAB „Šviesos vizija“, UAB „Nuosvyra“, UAB „Žarutis“, UAB „Abiga“, UAB „Realm“, UAB „Teikmė“ bei kiti subrangovai. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškinyje ieškovas nurodo, kad subrangos sutartis sudarė tik su trimis subrangovais – UAB „Medžiaga“, UAB „Žarutis“ bei UAB „Teikmė“, tuo tarpu kitų subrangovų, nurodytų statybos darnų žurnaluose nemini. CPK 178 str. nurodo, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). CPK 185 str. nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Pažymėtina, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išvadas. Nagrinėjamos bylos kontekste atkreiptinas dėmesys, kad kasacinis teismas yra nurodęs, jog spręsdamas ginčą, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (LAT 2011-02-07 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-35/2011; kt.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (LAT 2008-09-30 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-439/2008; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (LAT 2008-02-15 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-98/2008; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais (LAT 2008-02-26 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-129/2008), teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.) (LAT 2014-01-02 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-103/2014). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei įvertinus visus byloje surinktus įrodymus, teismas sprendžia, jog aplinkybės, jog ieškovas darbus atliko per ženkliai ilgesnį laikotarpį, nei buvo numatyta sutartyje bei tai, kad ieškovas sutarčiai įvykdyti samdė nemažai subrangovų, paneigia ieškovo atstovo argumentus, kad ieškovui užteko pajėgumo sutarčiai įvykdyti. Taigi, ieškovui, siekiant įvykdyti sutartį nustatytais terminais, buvo pagrindas sudaryti sutartį su atsakovu, todėl pagrindo teigti, kad trečiasis asmuo reikalavo, kad ieškovas sudarytų sutartį su atsakovu, nėra. Taip pat tarp ieškovo ir atsakovo sudarytoje sutartyje nėra sąlygų, kurios būtų akivaizdžiai nenaudingos ieškovui. Ieškovo teigimu, jeigu ieškovas nebūtų sutikęs su trečiojo asmens sąlygomis, jo atlikti darbai nebūtų aktuojami, todėl nebūtų galimybės nustatytais terminai įvykdyti sutartį su užsakovu, ieškovas negautų pinigų ir bankrutuotų. Šie ieškovo teiginiai nėra pagrįsti, nes byloje nenustatyta aplinkybių, patvirtinančių trečiojo asmens grasinimą ieškovui ir reikalavimą sudaryti ginčo sutartį.

18Teismas pažymi, jog trečiasis asmuo atliko techninio prižiūrėtojo funkcijas. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas buvo paskirtas viešo konkurso būdu. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 2 str. 51 d., statinio statybos techninis prižiūrėtojas – architektas ar statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas statytojui (užsakovui), vadovauja konkretaus statinio statybos techninei priežiūrai, atlieka statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad rangovas pateiktų atliktų statybos ir montavimo darbų, panaudotų statybos produktų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose nurodytus dokumentus ir įrenginių kokybę patvirtinančius dokumentus, pašalintų statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų pažeidimus, ištaisytų statinio normatyvinės kokybės pažeidimus. Trečiasis asmuo pripažino, kad griežtai ir reikliai vykdė savo pareigas, reikalavo laiku atlikti numatytus darbus. Liudytojai A. B. ir K. V. paaiškino, jog trečiasis asmuo tinkamai vykdė savo pareigas, reikalavo atlikti tai, kas turėjo būti atlikta. Teismas nurodo, jog ekonominiu spaudimu pagal CK 1.91 straipsnį nelaikomi veiksmai, kuriais siekiama teisėtomis priemonėmis apsaugoti savo interesus ar apsiginti nuo teisių pažeidimo, teisėti iš sutarties kylantys reikalavimai bei sutartyje numatyti jų nevykdymo padariniai negali būti vertinami kaip ekonominis spaudimas ar realus grasinimas.

19Ieškovas yra juridinis asmuo, kuris remiantis Juridinių asmenų registro duomenimis vykdo statybos darbus, įmonė registre registruota nuo 2006-10-06. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad modernizavo ne vieną pastatą, taigi, ieškovas turi patirties šioje srityje. Ieškovo veiksmai taip pat turi būti vertinami pagal protingo ir apdairaus asmens kriterijų. Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovas sudarė su atsakovu sutartį, pagal ją išrašė 11 atliktų darbų aktų, didžiąją dalį kurių apmokėjo, taigi, pakankamai ilgą laiką tinkamai vykdė sutartį, nors, kaip nurodo ieškovas, suprato, kad ši sutartis nėra teisėta bei ieškovui nenaudinga. Ieškovas, būdamas atidus ir rūpestingas asmuo bei galvodamas, jog trečiasis asmuo elgiasi neteisėtai, turėjo galimybę ir privalėjo kreiptis į teisėsaugos institucijas, o ne vykdyti sutartį tokį ilgą laikotarpį. Ieškovas į teisėsaugos institucija pareiškimu kreipėsi tik 2015-03-25 (t. 3, b. l. 85-86). Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, jog nutraukė mokėjimus atsakovui po to, kai objektas buvo priduotas ir buvo apskaičiuota, kad iš jo ieškovas negavo naudos. Be to, minėta, ieškovas pateikė teismui raštą iš kurio matyti, kad atsakovui kreipusis į ieškovą dėl įsiskolinimo už atliktus darbus padengimo, pateikė Tarpusavio skolų suderinimo aktą, ieškovas atsisakė šį aktą pasirašyti bei pareikalavo grąžinti visas ieškovo atsakovui sumokėtas lėšas. 2015-04-24 Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus nutarimu atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 181 str., 189(1) str., 203 str., 2015 str., 222 str., pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 182 str. 2 d., 2015-12-15 Vilniaus apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyrius nutarimu nutraukė minėtą ikiteisminį tyrimą, nes įrodymų, patvirtinančių A. B. ir L. B. teiginius, nėra, priešingai, pateikti įrodymai paneigia A. B. ir L. B. teiginius, taigi, šiuos teiginius ikiteisminio tyrimo institucija laikė nepagrįstais bei ikiteisminio tyrimo pareigūnai atsakovo bei trečiojo asmens veiksmuose nenustatė nusikalstamos veikos požymių.

20Ieškovas taip pat nurodo, kad sandorį buvo priverstas sudaryti dėl sunkios ekonominės padėties. CK 1.91 str. 1 d. viena iš priežasčių sandoriui pripažinti negaliojančiu, yra sandoris, kurį asmuo dėl susidėjusių sunkių aplinkybių buvo priverstas sudaryti labai nenaudingomis sąlygomis. Ne kiekvieną sandorį, sudarytą dėl susiklosčiusių sunkių aplinkybių, galima pripažinti negaliojančiu. Pripažintinas negaliojančiu sandoris, kuris sudarytas susiklosčius sunkioms aplinkybėms ir aiškiai nenaudingomis sandorį sudariusiam asmeniui sąlygomis, kai kita sandorio šalis, žinodama apie tokias aplinkybes, savanaudiškai jomis pasinaudojo. Taigi, sandoris aptartu pagrindu gali būti pripažintas negaliojančiu, kai nustatoma įstatyme, t. y. CK 1.91 str. įtvirtinta ir šioje nutartyje jau minėtų faktų visuma. Šioje byloje nebuvo įrodyta, kad ieškovo finansinė padėtis sandorio sudarymo metu buvo sunki, priešingai, AB Swedbank pažyma patvirtina, kad 2013-08-09 duomenimis UAB „Vakonda group“ sąskaitos likutis buvo 509 409,05 Lt (t. 4, b. l. 111). Sutartis su atsakovu sudaryta 2013-12-02, o per tokį trumpą laikotarpį (nepilni 4 mėn.) ieškovo padėtis negalėjo taip ženkliai suprastėti, tuo labiau, kad ieškovui buvo atliekami mokėjimai pagal su užsakovu sudarytas sutartis. Tokiu būdu teismas sprendžia, jog taip pat nėra pagrindo teigti, kad atsakovas savanaudiškai pasinaudojo ieškovo sunkia finansine padėtimi, todėl priešingi ieškovo argumentai atmetami kaip nepagrįsti.

21Ieškovas nurodo, jog atsakovas objekte darbų neatliko, todėl ginčijami atliktų darbų aktai išrašyti nepagrįstai. Teismas su tokiais ieškovo argumentais sutikti neturi pagrindo. Atkreiptinas dėmesys, jog liudytojai K. V. ir A. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad nežino, ar atsakovas atliko darbus objekte, taigi, šie liudytojai nepaneigė atsakovo dėstomos aplinkybės, kad atsakovas darbus objekte atliko. Liudytojas G. Č. patvirtino ne kartą objekte matęs atsakovo direktorių V. G., kuris kažką aiškino darbininkams. Į bylą nėra pateikta jokių įrodymų, kurie patvirtinančių, kad ieškovas dėl neatliktų pagal ginčo sutartį darbų būtų atsakovui reiškęs kokias tai pretenzijas ar kitaip kreipęsis dėl to į atsakovą. Atsakovo atlikti darbai statybos darbų žurnale buvo priduoti bei priimti, patvirtinti statybos techninio prižiūrėtojo. Be to, ieškovas pasirašė visus atsakovo atliktų darbų aktus, didžiąją dalį jų laiku apmokėjo, šalys sutartį vykdė pakankamai ilgą laiką. Ieškovas taip pat neįrodė, kad atsakovo atliktus darbus realiai atliko kiti subrangovai, t. y. UAB „Medžiaga“ (anksčiau – UAB „Vakonda MMS“), UAB „Žarutis“ ir UAB „Teikmė“ (UAB „Vakonda person“). Į bylą pateiktuose protokoluose kaip už tam tikrus darbus atsakingu asmeniu nurodoma „VG“. Trečiasis asmuo teismo posėdžio metu paaiškino, jog šis trumpinys atitinka atsakovo pavadinimą – UAB „VG statyba“.

22Ieškovas taip pat nurodo, kad įrašai statybos darbų žurnaluose yra padaryti ieškovo ir trečiojo asmens jau po civilinės bylos iškėlimo teisme. Teismas su šiais ieškovo argumentais nesutinka. Pažymėtina, jog byloje nustatyta, kad 2014-10-31 Galutiniu atiliktų darbų aktu Nr. 1 bei 2014-1216 Galutiniu atliktų darbų aktu Nr. 2, ieškovas perdavė 351-ajai daugiabučių namų savininkų bendrijai išpildomąsias nuotraukas, Statybos darbų žurnalą ir paslėptų darbų aktus, panaudotų medžiagų ir įrengimų sertifikatus ir atitikties deklaracijas, susijusias su daugiabučių gyvenamųjų namų Rinktinės g. 42A ir 44A, atnaujinimo (modernizavimo) darbais, vėliau šie dokumentai buvo pareikalauti ikiteisminio tyrimo institucijų bei teismo, taigi, tiek atsakovas, tiek trečiasis asmuo objektyviai neturėjo galimybės padaryti šiuose žurnaluose įrašų apie atsakovo atliktus darbus. Esant nurodytoms aplinkybėms, vadovaudamasis byloje esančiais įrodymais, teismas sprendžia, jog atsakovas darbus, nurodytus atliktų darbų aktuose, atliko, o ieškovas neįrodė, kad su atsakovu sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. VG2013/12/02A buvo sudaryta bei atsakovui išrašyti atliktų darbų aktai bei PVM sąskaitos-faktūros dėl ekonominio spaudimo, šantažo bei grasinimo.

23Ieškovas, prašydamas pripažinti sandorius negaliojančiais nurodo, kad Statybos rangos sutartis neatitinka rangos sutarties sampratos, nes pagal ją šalys susitaria dėl realaus darbų atlikimo ir apmokėjimo už juos, o nagrinėjamu atveju jokie darbai pagal sutartį nebuvo atliekami, todėl pripažintina, kad rangos sutartis nebuvo sudaryta. Pagal CK 1.80 str. 1 d. imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. CK 1.80 str. 1 d. taikyti būtina konstatuoti dviejų sąlygų visetą: kad teisės norma yra imperatyvi ir kad šios normos pažeidimo pasekmė yra sandorio negaliojimas; sprendžiant dėl abiejų šių sąlygų esminę reikšmę turi ne lingvistinė normos išraiška, o interesas, kurio apsaugą ji užtikrina; imperatyvioji teisės norma CK 1.80 str. prasme yra tokia, kuria siekiama apsaugoti visos visuomenės interesus, viešąją tvarką, todėl, aiškinantis normos imperatyvumą, turi būti nustatyta, ar egzistuoja viešasis interesas, kuriam užtikrinti ji skirta (LAT 2015-10-21 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-533-421/2015). CK 6.644 str. 1 d. numatyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Nagrinėjamu atveju šalys sudaryta sutartimi susitarė, kad atsakovas atliks daugiabučių namų Rinktinės g. 42A ir Rinktinės g. 44A, Vilniuje, modernizavimo darbus, o ieškovas pagal pateiktą darbų priėmimo perdavimo aktą bei sąskaitą faktūrą sumokėti už atliktus darbus. Teismas aukščiau konstatavo, kad atsakovas darbus pagal tarp šalių sudaryta statybos rangos sutartį atliko, didžiąją dalį darbų ieškovas apmokėjo, todėl nėra pagrindo spręsti, kad rangos sutartis nebuvo sudaryta. Esant nurodytoms aplinkybėms, šis ieškovo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas.

24Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodo, kad sandoriai buvo tariami, jais nebuvo siekiama sukurti rangos teisinių santykių, o tokiu būdu trečiasis asmuo ir atsakovas siekė tik gauti neteisėtos finansinės naudos iš ieškovo. Teismas sprendžia, jog tokie ieškovo argumentai yra visiškai nepagrįsti. CK 1.86 str. 1 d. numatyta, kad tik dėl akių (neketinant sukurti teisinių pasekmių) sudarytas sandoris negalioja. Tariamas sandoris yra fiktyvus sandoris dėl šalių valios ydingumo jį sudarant, ir paprastai jis nevykdomas. Sprendžiant, ar sandoris tariamas, turi būti tiriamas ne tik sutarties tekstas, bet ir tai, kokia buvo sandorio šalių tikroji valia, kokie buvo jų tokio elgesio motyvai ir tikslai, kaip šalys elgėsi po sandorio sudarymo (LAT 2005-01-25 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-68/2005). Įrodinėjant tariamą sandorį viena iš nustatinėjamų aplinkybių yra ta, ar sandoris vykdomas, o jeigu nevykdomas, – dėl kokių priežasčių (LAT 2006-03-15 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-191/2006). Įvykdytas sandoris negali būti laikomas tariamu – turinčiu paslėptą (neviešą) šalių suderintą sąlygą – išlygą, kad neturi jokių realių padarinių (CK 1.86, 6.193 straipsniai) (LAT 2006-01-18 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-47/2006). Byloje nustatyta, kad tiek ieškovas, tiek atsakovas minėta sutartimi įgijo teises ir pareigas, sutartis ilgą laiką buvo vykdoma – atsakovas atliko statybos darbus, ieškovas už juos mokėjo, todėl remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog nėra pagrindo teigti, kad Statybos rangos sutartis yra tariamas sandoris.

25Taigi, teismas, įvertinęs visus išdėstytus argumentus bei šalių byloje pateiktus įrodymus, sprendžia, jog ieškovas neįrodė savo ieškinio reikalavimų pagrįstumo, todėl jo ieškinys netenkinamas.

26CPK 93 str. l d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Ieškovo ieškinio netenkinus, atsakovo naudai priteisiamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovas prašo priteisti 1 290 EUR bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti. Atsakovo prašomos priteisti išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų maksimalių dydžių, todėl iš ieškovo atsakovo naudai priteistina 1 290 EUR bylinėjimosi išlaidų.

27Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu sudaro 15,81 EUR ir yra didesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatyta minimali 3 EUR suma, iš ieškovo valstybės naudai priteistina 15,81 EUR pašto išlaidų (CPK 92 str.).

28Vadovaudamasis LR CPK 260 str., 268 str., 270 str., 307 str., teismas

Nutarė

29Ieškovo UAB „Vakonda group“ ieškinio netenkinti.

30Priteisti iš ieškovo UAB „Vakonda group“ (į. k. 300605002) atsakovo UAB „VG statyba“ (į. k. 300867894) naudai 1 290 EUR bylinėjimosi išlaidų.

31Priteisti iš ieškovo UAB „Vakonda group“ valstybei 15,81 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

32Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, sekretoriaujant... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (t. 1, b. l. 1-6), kuriuo prašo... 3. Nurodo, kad 2013-10-11 tarp 351-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos... 4. Ieškinyje nurodo, jog 2013-12-02 ieškovas ir atsakovas pasirašė Statybos... 5. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti... 6. Trečiasis asmuo S. V. S. atsiliepimu prašo ieškovo reikalavimus atmesti kaip... 7. Ieškovas pateikė dubliką (t. 3, b. l. 81-84), kuriuo palaikė ieškinyje... 8. Atsakovas tripliku prašo ieškinį atmesti (t. 3, b. l. 122-126). Papildomai... 9. Trečiasis asmuo tripliku prašo ieškovo ieškinį atmesti (t. 3, b. l.... 10. Ieškinys netenkinamas.... 11. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, jog 2013-10-11 tarp 351-osios... 12. 2013-12-02 tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr.... 13. 2015-04-24 Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės... 14. LR CK 6.156 str. 1 d. nustatyta, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti... 15. Dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, taip pat dėl... 16. Nagrinėjamu atveju ieškovas nurodo, jog sudarė ginčo sutartį su atsakovu,... 17. Tarp šalių ginčo, jog ieškovas apie galimybę pasitelkti subrangovu... 18. Teismas pažymi, jog trečiasis asmuo atliko techninio prižiūrėtojo... 19. Ieškovas yra juridinis asmuo, kuris remiantis Juridinių asmenų registro... 20. Ieškovas taip pat nurodo, kad sandorį buvo priverstas sudaryti dėl sunkios... 21. Ieškovas nurodo, jog atsakovas objekte darbų neatliko, todėl ginčijami... 22. Ieškovas taip pat nurodo, kad įrašai statybos darbų žurnaluose yra... 23. Ieškovas, prašydamas pripažinti sandorius negaliojančiais nurodo, kad... 24. Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodo, kad sandoriai buvo tariami, jais... 25. Taigi, teismas, įvertinęs visus išdėstytus argumentus bei šalių byloje... 26. CPK 93 str. l d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 27. Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu sudaro 15,81... 28. Vadovaudamasis LR CPK 260 str., 268 str., 270 str., 307 str., teismas... 29. Ieškovo UAB „Vakonda group“ ieškinio netenkinti.... 30. Priteisti iš ieškovo UAB „Vakonda group“ (į. k. 300605002) atsakovo UAB... 31. Priteisti iš ieškovo UAB „Vakonda group“ valstybei 15,81 EUR išlaidų,... 32. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...