Byla 2-1454/2012
Dėl atsakovo sprendimų viešajame konkurse panaikinimo, trečiasis asmuo – UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Rimvydo Norkaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo viešosios įstaigos „Klaipėdos universitetas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutarties, kuria pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė, civilinėje byloje Nr. 2-1294-622/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltseta“ ieškinį nurodytam atsakovui dėl atsakovo sprendimų viešajame konkurse panaikinimo, trečiasis asmuo – UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Baltseta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ „Klaipėdos universitetas“, prašydamas panaikinti: 1) atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2012 m. balandžio 4 d. sprendimą Nr. VP-208 dėl ieškovo pasiūlymo viešojo pirkimo konkurse „Mokslinių tyrimų laivo pirkimas“ (toliau – Konkursas; pirkimo Nr. 106540) atmetimo; 2) atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl kito Konkurso dalyvio pasiūlymo pripažinimo atitinkančiu nurodyto konkurso sąlygas (2-5 b. l.).

4Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Nurodė, kad, nepritaikius paminėtos laikinosios apsaugos priemonės, bus pažeistos ieškovo teisės ir teisėti interesai, o, teismui patenkinus ieškinį, teismo sprendimo įvykdymas taps neįmanomas arba pasunkės.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. gegužės 7 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą ir pritaikė laikinąją apsaugos priemonę – uždraudė atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį (69 b. l.).

7Nurodė, kad, atsakovui sudarius viešojo pirkimo sutartį su laimėtoju Konkurso, kurio atskirų procedūrų teisėtumą ieškovas ginčija, ar pradėjus vykdyti šią sutartį, ieškovui galimo palankaus būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, todėl yra pagrindo taikyti laikinąją apsaugos priemonę – draudimą atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį (Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 str. 2 d., CPK 4237 str. 2 d. 1, 2, 4 p.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas VšĮ „Klaipėdos universitetas“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (84-87 b. l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas netyrė ir nevertino aplinkybių, susijusių su ieškinio reikalavimų pagrįstumu bei laikinosios apsaugos priemonės ekonomiškumu, efektyvumu ir proporcingumu, taip pat jos (ne)taikymo pasekmėmis, dėl ko priėmė nemotyvuotą bei neteisėtą teismo nutartį.

112. Laikinosios apsaugos priemonės taikymo neigiamos pasekmės viršija jos teikimą naudą ir pažeidžia viešąjį interesą. Konkursas skirtas įgyvendinti projektą „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA)“, kuris finansuojamas (mokslinių tyrimų laivo pirkimui skirta 41,1 mln. Lt) pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioritetą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“. Projekto tikslas – sukurti šiuolaikinę mokslinių tyrimų infrastruktūrą bendrosioms Lietuvos jūrų sektoriaus mokslinių tyrimų, studijų ir technologinės plėtros reikmėms. Šio projekto metu jau yra sukurta 60 darbo vietų mokslininkams, pasirašytos 8 bendradarbiavimo sutartys, sukurta (atnaujinta) 10 mokomųjų laboratorijų, 4 mokslinės laboratorijos bei mokslinių tyrimų centras. Pritaikius laikinąją apsaugos priemonę, bus neįsisavintos Europos Sąjungos struktūrinio fondo lėšos, atsakovas gali netekti projekto finansavimo, dėl ko Lietuvos mokslas ir visuomenė patirs didelę žalą.

12Atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą teismo nutartį (97-99 b. l.). Nurodo, kad, nesustabdžius neteisėto viešojo pirkimo konkurso procedūrų, atsakovas galėtų toliau jas vykdyti ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį, dėl ko teisingumo įvykdymas šiuo atveju pasidarytų sudėtingesnis arba neįmanomas. Pažymi, jog aplinkybė, kad viešasis pirkimas įgyvendinamas ir iš dalies finansuojamas pagal Europos Sąjungos projektą, nesudaro pagrindo teigti, jog negali būti pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria viešųjų pirkimų byloje pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str. 2-3 d., 338 str.).

15Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių CPK 4237 straipsnyje numatyta, kad viešųjų pirkimų bylose teismas, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu gali taikyti šio straipsnio 2 dalyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, tarp jų – įpareigojimą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (4237 str. 2 d. 2 p.). Pagal 4237 straipsnio 1 dalį teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti paminėtų priemonių teikiamą naudą.

16Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo patenkinti ieškovo prašymą ir, siekdamas užtikrinti vykdomo viešojo pirkimo procedūrų skaidrumą, pritaikyti laikinąją apsaugos priemonę – draudimą atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį, nors teismo nutartyje ir nenurodė išsamių tokio procesinio sprendimo motyvų (4237 str. 2 d. 2 p.).

17Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovas VŠĮ „Klaipėdos universitetas“ paskelbė viešojo pirkimo konkursą „Mokslinių tyrimų laivo pirkimas“, skirtą įgyvendinti projektą „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA)“. Atsakovo viešojo pirkimo komisija 2012 m. balandžio 4 d. priėmė sprendimą Nr. VP-208 atmesti ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį šio konkurso sąlygų, ir Konkurso laimėtoju pripažino trečiąjį asmenį UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“. Nesutikdamas su paminėtais atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimais, ieškovas pareiškė atsakovui ieškinį dėl šių sprendimų panaikinimo, kurio reikalavimų užtikrinimui teismas pritaikė laikinąją apsaugos priemonę – draudimą sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

18Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, susipažinusi su ieškovo ir atsakovo pareikštais reikalavimais bei kiekvieno jų pozicija dėl ginčo sprendžia, jog ieškovas preliminariai pagrindė savo reikalavimą. Ieškovo reikalavimai nėra akivaizdžiai nepagrįsti, todėl, tikėtina, galėtų būti patenkinti. Pažymėtina, kad toks preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Jis taip pat neturi prejudicinės galios nei bylos nagrinėjimui iš esmės, nei pakartotiniam klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sprendimui, t. y. bylos nagrinėjimo metu surinkus papildomą medžiagą, pasikeitus procesinei situacijai arba įvertinus šalių papildomus argumentus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas gali būti sprendžiamas pakartotinai.

19Vertinant, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas teismo sprendimo įvykdymas, pažymėtina, jog jeigu būtų panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, neliktų teisinių kliūčių atsakovui su trečiuoju asmeniu sudaryti viešojo pirkimo sutartį bei ją vykdyti. Tokiu atveju galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju (panaikinus atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimus), teismo sprendimo įgyvendinimas pasunkėtų ar taptų negalimas, nes vien viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimas neužtikrintų pilnos ieškovo teisių gynybos, užprogramuotų naujus teisinius ginčus dėl jau sudarytos viešojo pirkimo sutarties negaliojimo ir iš to kylančių teisinių pasekmių, galimo nuostolių atlyginimo ir kt.

20Laikinąsias apsaugos priemones teismas taiko vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo, proporcingumo principais ir viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).

21Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, kai pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis, yra išaiškinta, kad konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir pirkimui skirtų lėšų įsisavinimui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš bylos duomenų matyti, kad dėl viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo organizuotas pirkimas apskritai gali neįvykti (pavyzdžiui, dėl užtrukusių pirkimo procedūrų ir perkamų paslaugų įgyvendinimo trumpų terminų) ir dėl to nebus įsisavintos lėšos, kurių didžioji dalis skiriama iš Europos Sąjungos fondų, teismas gali ir nestabdyti pirkimo procedūrų. Tai nereiškia, kad kiekvienu atveju, kai pirkimui skirtos lėšos įsisavinamos iš Europos Sąjungos lėšų ir dėl vykstančio bylinėjimosi užtrunka pirkimo procedūros, galima netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių - viešųjų pirkimų procedūrų stabdymo. Tačiau, jeigu sustabdžius užtrukusias pirkimo procedūras nebus įsisavintos tam skirtos lėšos ir gyventojai neteks galimybės gauti kitokių nei iki tol ar geresnės kokybės paslaugų ir dėl to nukentės visuomenės ar jos dalies teisėti interesai ir teisėti lūkesčiai, taip pat nebus sukurtos naujos darbo vietos, kurios atsirastų įsisavinus lėšas ir įvykdžius pirkimą, galima laikyti, kad prioritetiškai turi būti ginamas viešasis poreikis operatyviai užbaigti pirkimą, nebent būtų nustatyti akivaizdūs imperatyvių teisės normų pažeidimai (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2479/2011).

22Nagrinėjamoje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad egzistuoja didelis poreikis greitai sudaryti viešojo pirkimo sutartį ir įgyvendinti projektą. Aukščiau paminėtas projektas „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA)“, kurį įgyvendinant atsakovas paskelbė Konkursą, finansuojamas pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“. Šio projekto pradžia – 2008 m. birželio 10 d., o veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su jo įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos – 2013 m. gruodžio 31 d., taigi savalaikis Konkurso procedūrų atlikimas ir mokslinių tyrimų laivo viešojo pirkimo sutarties pasirašymas yra svarbus, siekiant laiku įgyvendinti projektą „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA)“ ir įsisavinti visas šiam projektui skirtas lėšas. Tuo pačiu pažymėtina, kad tik užtikrinus skaidrų projekto įgyvendinimą ir racionalų lėšų panaudojimą, įgyvendinami viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrinamas visos visuomenės viešojo intereso įgyvendinimas. Šioje byloje pasvėrus konkuruojančias vertybes (poreikį užtikrinti spartų projekto įgyvendinimą ir poreikį užtikrinti skaidrų pirkimui skirtų lėšų naudojimą) nėra pagrindo teigti, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neigiamos pasekmės akivaizdžiai viršija jos teikiamą naudą, t. y. kad ši laikinosios apsaugos priemonė neatitinka ekonomiškumo, efektyvumo bei proporcingumo principų ir pažeidžia viešąjį interesą.

23Byloje nustatyta, kad atsakovas mokslinių tyrimų laivo įsigijimo procedūras vykdo jau nuo 2011 m. vasario 16 d. (pirmą kartą paskelbė viešojo pirkimo konkursą, kurio vykdymas buvo nutrauktas dėl VPĮ pažeidimų). Iš 2009 m. gruodžio 31 d. projekto „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA)“ finansavimo ir administravimo sutarties matyti, jog dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti, pateikiant ir vertinant paraišką dėl šio projekto finansavimo, projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas, šalims pasirašant papildomą susitarimą dėl projekto įgyvendinimo laikotarpio pakeitimo (sutarties 3.4 p., 10.4 p.). Apeliantas nepateikė duomenų, kad projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsimas objektyviai nebūtų įmanomas. Taigi byloje nesant duomenų, kad dėl draudimo sudaryti sutartį iš esmės galėtų būti neįsisavintos projekto įgyvendinimui skirtos lėšos, pirmosios instancijos teismas pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

24Savo procesinį sprendimą šiuo metu palikti byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija taip pat grindžia pirmosios instancijos teismo nagrinėjamoje byloje esančia procesine situacija. Pirmosios instancijos teisme šios bylos nagrinėjimas iš esmės jau yra baigtas, 2012 m. liepos 27 d. (po 8 kalendorinių dienų) bus skelbiamas teismo sprendimas. Teisėjų kolegijos nuomone, šiuo metu nepanaikinus byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nebus padaryta tokia didelė žala atsakovo vykdomam projektui, kokia ji kiltų, jeigu atsakovas ir trečiasis asmuo sudarytų viešojo pirkimo sutartį ir ją pradėtų vykdyti, nesulaukus pirmosios instancijos teismo sprendimo. Pažymėtina, kad jei pirmosios instancijos teismas priimtų nepalankų ieškovui sprendimą, atsakovas turėtų pagrindą pakartotinai kreiptis į teismą su prašymu dėl laikinosios apsaugos priemonės panaikinimo, o priimtas (nors ir neįsiteisėjęs) teismo sprendimas, kuriame būtų nustatytas ieškovo reikalavimų nepagrįstumas, galėtų būti svarbus argumentas, sprendžiant klausimą dėl nurodytos priemonės panaikinimo.

25Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsižvelgus į pirmosios instancijos teismo nagrinėjamoje byloje esančią procesinę situaciją ir siekiant užtikrinti konkuruojančių vertybių pusiausvyrą, nėra pagrindo naikinti skundžiamą nutartį (CPK 263 str., 329 str., 330 str.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Atskirojo skundo netenkinti.

28Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Baltseta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ... 4. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąją apsaugos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. gegužės 7 d. nutartimi patenkino... 7. Nurodė, kad, atsakovui sudarius viešojo pirkimo sutartį su laimėtoju... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovas VšĮ „Klaipėdos universitetas“ prašo... 10. 1. Teismas netyrė ir nevertino aplinkybių, susijusių su ieškinio... 11. 2. Laikinosios apsaugos priemonės taikymo neigiamos pasekmės viršija jos... 12. Atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas prašo jį atmesti ir... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 15. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 16. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo... 17. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovas VŠĮ „Klaipėdos... 18. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, susipažinusi su ieškovo ir... 19. Vertinant, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių pasunkėtų arba... 20. Laikinąsias apsaugos priemones teismas taiko vadovaudamasis ekonomiškumo,... 21. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos... 22. Nagrinėjamoje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija sutinka su... 23. Byloje nustatyta, kad atsakovas mokslinių tyrimų laivo įsigijimo procedūras... 24. Savo procesinį sprendimą šiuo metu palikti byloje pritaikytas laikinąsias... 25. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsižvelgus į pirmosios instancijos teismo... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Atskirojo skundo netenkinti.... 28. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutartį palikti...