Byla 2A-537-302/2015
Dėl prievolės įvykdymo natūra, garantijos termino pratęsimo, žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-917-368/2014 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ ieškinį atsakovei uždarosios akcinės bendrovės „Angis“ bei trečiajam asmeniui SIA „EURECO“ dėl prievolės įvykdymo natūra, garantijos termino pratęsimo, žalos atlyginimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „VAATC“ ieškiniu prašė įpareigoti atsakovę UAB „Angis“ įvykdyti sutartines prievoles natūra – atlikti specialistų nurodytus bei nenurodytus būtinus Sutartimi Nr. 72 numatyto rezultato pasiekimui atsakovo pateikta įranga darbus, suteikti tinkamas konsultacines paslaugas reikalingai periferinės sistemos (infrastruktūros) rekonstrukcijai; priteisti iš atsakovo 3 321 677,39 Lt žalos atlyginimą bei UAB „Angis“ garantijoje numatytų nuo 2014-03-13 iki ieškinio padavimo dienos (2014-06-03) priskaičiuotų 53 747,22 Lt delspinigių; pratęsti garantijos terminą 16-ai mėnesių bei pripažinti ieškovės teisę į būsimą garantijos termino pratęsimą laikotarpiui, kurio prireiks šiuo ieškiniu prašomų darbų atlikimui, kai įrenginys bus sustabdytas rekonstrukcijai; įpareigoti atsakovą pateikti filtrato sutvarkymo bei periferinės sistemos rekonstrukcijos būsimų išlaidų atlyginimo užtikrinimą; priteisti iš atsakovo 6 % metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

4Nurodė, kad su atsakove 2010-08-05 sudarė pirkimo sutartį Nr. 72, kuria atsakovė įsipareigojo pateikti įrangą Vilniaus apskrities regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne susidarančio filtrato išvalymui iki nurodytų parametrų, atlikti numatytus darbus teikti konsultacines paslaugas, priimant projektinius sprendimus dėl įrangos prijungimo prie egzistuojančių inžinerinių tinklų, kad būtų užtikrintas išvalyto filtrato nuvedimas į Elektrėnų-Vievio nuotekų valymo įrenginius, taip pat filtrato koncentrato grąžinimo į sąvartyną kaupą galimybė. Dalį atsakovės įsipareigojimų pagal 2012-04-06 sutartį su atsakove prisiėmė trečiasis asmuo SIA „EURECO“. Vėliau paaiškėjo, kad atsakovės pateiktas įrenginys buvo kitos versijos, nepilnai sukomplektuotas, netinkamai suprojektuota bei netinkamai pritaikyta filtrato koncentrato grąžinimo atgal į sąvartyno kaupą sistema, netinkamai suprojektuota ir netinkamai pritaikyta sąvartyno filtrato padavimo į įrenginį sistema, įrenginys neatitiko ir kitų techninės specifikacijos reikalavimų, buvo teikiamos netinkamos konsultacijos, kas sąlygojo nuostolių atsiradimą. Pasak ieškovės, dėl eksploatacijos parametrų neatitinkančios įrangos pateikimo jo patirti nuostoliai ir negautos pajamos už laikotarpį nuo defektų atsiradimo ir pilno jų ištaisymo sudaro 3 321 677,39 Lt. Be to, ieškovė pažymėjo, kad neatitinkantis pirkimo reikalavimų įrenginys negalėjo būti naudojamas nuo 2012-06-07 iki 2014-02-07, t. y. apie 16 mėnesių, todėl tokiam pat laikui turėtų būti pratęstas garantijos terminas. Taip pat tvirtino, kad atsakovė turi būti įpareigota suteikti tinkamos kokybės konsultacines paslaugas ir suteikti periferinės sistemos rekonstrukcijos būsimų išlaidų atlyginimo užtikrinimą.

5Atsakovė UAB „Angis“ prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad šiuo atveju nėra jos civilinės atsakomybės sąlygų, kadangi sutarties sąlygos dėl įrangos pateikimo, garantijų bei konsultacijų iš jos pusės buvo vykdomos tinkamai. Prašė byloje taikyti ieškinio senatį, remdamasi CK 1.125 str. 5 d.

6Trečiasis asmuo SIA „EURECO“ nurodė, kad pagal 2012-04-06 sutartį su atsakove prisiėmė dalį įsipareigojimų ieškovei, kuriuos vykdė tinkamai, todėl bylą prašė spręsti teismo nuožiūra.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas pažymėjo, kad ieškovė ir atsakovė 2010-12-09 pasirašė Kazokiškių sąvartyno filtrato ir nuotekų valymo įrenginio priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1, kuriame buvo konstatuoti atsakovės pateikto įrenginio pagrindiniai rodikliai bei pažymėta, kad technologinė įrangos charakteristika atitinka sutarties Nr. 72 sąlygas, inžinerinės sistemos, įrenginiai ir talpos yra sumontuoti, išbandyti kaip numatyta sutartyje Nr. 72 ir užsakovo (ieškovės UAB „VAATC“) priimti darbų kokybės ir įrenginio bandymo aktu. Kadangi šis įrangos priėmimo-perdavimo aktas ginčo šalių buvo pasirašytas be išlygų, todėl pirmos instancijos teismas ieškovės teiginius, kad pateiktas įrenginys neatitinka sutartyje nurodytų techninių parametrų, atmetė kaip nepagrįstus. Taip pat teismas atmetė kaip nepagrįstus ir ieškovės teiginius, jog atsakovė nėra įvykdžiusi sutartinių įsipareigojimų, kadangi tarp ieškovės ir atsakovės 2012-06-07 buvo pasirašytas filtrato ir nuotekų valymo įrenginio priėmimo-perdavimo aktas, kuriuo konstatuota, jog suprojektuota ir pateikta visa įranga/prekės, atsarginės dalys, įrankiai ir eksploatacinės medžiagos laikantis sutarties sąlygų, nurodyti įrenginio pagrindiniai rodikliai, pažymėta, kad įrenginio charakteristika atitinka sutarties sąlygas, įrenginio tinklai, įrenginio inžinerinės sistemos, įrengimai ir talpos yra sumontuoti, išbandyti kaip numatyta sutartyje ir užsakovo (ieškovės) priimti aktais ir t. t., nurodyta, kad šiuo aktu užsakovas (ieškovė) patvirtina, jog sutarties įsipareigojimai įvykdyti 2012-06-07 ir ši data yra laikoma garantinio laikotarpio pradžia. Be to, teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad ieškovė, gavusi 2012-05-28 Kazokiškių sąvartyno atvirkštinės osmosės filtrato valymo įrenginio suderinimo, paleidimo ir bandymų ataskaitą, kurioje konstatuoti netinkami sistemos projektiniai sprendiniai, ir nepareikšdamas jokių pretenzijų atsakovei pakartotinai pripažino, kad už objektų projektavimo ir statybos darbų sprendinius yra atsakinga pati, todėl 2012-06-07 ir pasirašė minėtą filtrato ir nuotekų valymo įrenginio priėmimo-perdavimo aktą. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmos instancijos teismas sprendė, jog nagrinėjamu atveju ieškovė apie egzistuojančius trūkumus žinojo, todėl dabar trūkumų faktu remtis nebegali. Taip pat teismas pažymėjo, kad tokių teisių gynybos būdų kaip įpareigojimas įvykdyti prievolę natūra, pratęsti garantijos terminą, įpareigoti atsakovą pateikti būsimų išlaidų atlyginimo užtikrinimą įstatymas nenumato, tokie teisių gynybos būdai taip pat nėra numatyti ir tarp šalių 2010-08-05 sudarytos sutarties 14 straipsnyje, reglamentuojančiame šalių atsakomybę už sutarties sąlygų nevykdymą, todėl sprendė, jog ieškovės reikalavimai tenkinti ieškinį taikant minėtus teisių gynybos būdus neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Konstatavus, kad atsakovė, vykdydama minėtą 2010-08-05 sutartį, jokių pažeidimų nepadarė, teismas sprendė, jog ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 3 321 677,39 Lt žalos atlyginimą bei 53 747,22 Lt dydžio delspinigius taip pat turi būti atmestas kaip nepagrįstas, kadangi nėra civilinės atsakomybės sąlygų.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

10Ieškovė UAB „VAATC“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gruodžio 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Be to, ieškovė prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, kadangi taip būtų galima greičiau išsiaiškinti ginčo aplinkybes ir išnagrinėti bylą.

11Nurodo šiuos nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu argumentus:

121. Atsakovė pagal Sutartį Nr. 72 suprojektavo ir pateikė techninių specifikacijų ir jos pačios pasiūlyme konkursui numatytų parametrų neatitinkantį įrenginį, nebuvo atliktas ir įrenginio pritaikymas faktinėms sąlygoms. Atlikus keletą techninių ekspertizių, buvo nustatyta, jog atsakovės pateiktas įrenginys buvo kitos versijos, nepilnai sukomplektuotas, neteisingai suprojektuotas, todėl neatitiko Kazokiškių sąvartyno filtrato taršos bei kitų konkursinių reikalavimų (slėgio, darbinės įrenginio temperatūros ir kt.). Remiantis techninių ekspertizių rekomendacijomis tam, kad įrenginys atitiktų konkurso sąlygose numatytus reikalavimus bei juo įmanoma būtų pasiekti Sutartyje Nr. 72 numatytą rezultatą, būtina įrenginį modifikuoti. Sutarties 10 straipsnyje yra numatytas 24 mėnesių garantinis laikotarpis nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, kurio metu atsakovė įsipareigojo pašalinti visus šiuo laikotarpiu pastebėtus eksploatacinių parametrų neatitikimus techninėms specifikacijoms arba atsakovės pasiūlymui, kas reiškia pilną remontą arba įrangos ar jos dalių pakeitimą be jokio papildomo atlygio. Pagal sutarties 8 straipsnio 8.3 punktą nuo garantinių įsipareigojimų atsakovės neatleidžia ir iki pirkimo – pardavimo akto perduodamai įrangai ar darbams atliktų patikrinimų rezultatai, o priėmimo – perdavimo aktas pats savaime reiškia garantinio termino pradžią. Be to, pagal garantinių įsipareigojimų nuostatas atsakovei kyla pareiga per 15 dienų nuo reikalavimo pateikimo atlyginti iškovei jos patirtus nuostolius bei negautas pajamas už laikotarpį nuo defektų atsiradimo iki pilno jų ištaisymo dienos, o būtent, atlyginti ieškovės faktiškai patirtas filtrato išvežimo ir sutvarkymo išlaidas ir patirsimas papildomas išlaidas, atsirandančias dėl to, jog atsakovės pateikta įranga negali pasiekti numatyto rezultato.

132. Pirmos instancijos teismo išvada, kad pateiktas įrenginys neatitinka sutartyje nurodytų techninių parametrų yra nepagrįstas, kadangi šalys yra pasirašiusios įrangos priėmimo – perdavimo aktą be jokių išlygų, prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms, o teismas šių prieštaravimų nepašalino. Į bylą yra pateikti du Kazokiškių sąvartyno filtrato ir nuotekų valymo įrenginio priėmimo – perdavimo aktai, sudaryti skirtingomis datomis, t.y. 2010-12-09 ir 2012-06-07. Atsižvelgiant į Sutarties 9.1, 9.2 ir 8 punktų nuostatas, darytina išvada, kad 2010-12-09 aktas buvo pasirašomas tik finansinio užtikrinimo tikslais, o ne prievolių įvykdymo tinkamumo patvirtinimo tikslu.

143. Nepagrįsta ir pirmos instancijos teismo išvada, kad ieškovė, gavusi 2012-05-28 Kazokiškių sąvartyno atvirkštinės osmosės filtrato valymo įrenginio suderinimo, paleidimo ir bandymų atskaitą, kurioje konstatuoti netinkami sistemos projektiniai sprendiniai, ir nepareikšdama jokių pretenzijų atsakovei pakartotinai pripažino, kad už objektų projektavimo ir statybos darbų sprendinius yra atsakinga pati ieškovė. Bandymo rezultatai, nepraėjus pakankamam eksploataciniam laikotarpiui, nesudarė pagrindo išvadai, kad įrangos ir sistemos nebus įmanoma naudoti pagal Sutartyje Nr. 72 numatytą paskirtį, todėl nebuvo pakankamo pagrindo nepriimti darbų rezultato. Pradėjus įrenginį eksploatuoti ir pasitvirtinus ataskaitoje nurodytoms aplinkybėms, atsakovei atsirado pareiga be jokio papildomo užmokesčio pašalinti visus pastebėtus defektus bei neatitikimus techninėms specifikacijoms. Toks aiškinimas, kad ieškovė priėmė darbų rezultatą nepaisant to, jog žinojo ir suprato, kad atsakovė darbus atliko netinkamai ir Sutarties tikslas nebus pasiektas, pažeistų ir sutarčių aiškinimo taisykles.

154. Pagal sudarytą Sutartį Nr. 72 pirkimo objektu buvo ir aptarnavimas garantinio laikotarpio metu po įrangos pateikimo. Sutarties 10 straipsnyje numatytas 24 mėnesių garantinis laikotarpis nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, kurio metu atsakovė įsipareigoja pašalinti visus šio laikotarpio metu pastebėtus defektus, įvykusius gedimus, eksploatacinių parametrų neatitikimą techninėms specifikacijoms arba atsakovo pasiūlymui priežastis, kas reiškia pilną remontą arba įrangos ar jos dalių pakeitimą bet kokio gedimo arba eksploatacinių parametrų neatitikimo atveju be jokio papildomo užmokesčio. Be to, pagal minėtas garantinių įsipareigojimų nuostatas atsakovei taip pat kyla pareiga per 15 dienų nuo reikalavimo pateikimo atlyginti ieškovei jos patirtus nuostolius bei negautas pajamas už laikotarpį nuo defektų atsiradimo iki visiško jų ištaisymo dienos. Esant nurodytoms aplinkybėms, pagrįstai ieškiniu buvo prašoma įvykdyti sutartines prievoles natūra – atlikti darbus būtinus sutartimi Nr. 72 numatyto rezultato pasiekimui. Toks ieškinio reikalavimas niekaip negali pažeisti teismo nurodytų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, kadangi yra reiškiamas atsakovės prisiimtų įsipareigojimų pagrindu, be to, tokiu reikalavimu siekiama užtikrinti ir viešąjį interesą. Ieškovė pagal CK 6.666 straipsnio 6 dalį ir 6.335 straipsnio 4 dalį įgijo teisę į garantijos termino pratęsimą papildomam terminui, atitinkančiam laikotarpį, kurį neturės galimybės normaliai naudotis Sutarties Nr. 72 pirkimo objektu. Atsakovo netinkamai suteiktos paslaugos atitinka startinės civilinės atsakomybės kilimo pagrindus, dėl ko ieškovas ir įgyja teisę reikalauti, jog atsakovas atlygintų visus jo patirtus nuostolius.

16Atsakovas UAB „Angis“ su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo skundą atmesti, o pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas bei, siekiant užtikrinti proceso operatyvumą ir ekonomiškumą, bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

17Nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

181. Atsakovės pateiktas įrenginys 2010 m. gruodžio 9 d. priėmimo – perdavimo aktu, kuriame konstatuota, jog UAB „Angis“ pateiktas įrenginys pagal technologines įrangos charakteristikas atitinka Sutarties Nr. 72 sąlygas, buvo priimtas be išlygų, todėl ieškovės pretenzijos yra teikiamos visiškai nepagrįstai. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo argumentus, kurių dalis nesutampa su techninėje specifikacijoje buvusiais reikalavimais. Numatomos filtrato sudėties parametrai nėra tas pats kas reikalavimai įrenginiui, todėl reikalavimai pateikiamam įrenginiui buvo detalizuoti techninės specifikacijos 4.2. punkte ir perkleti į Sutartį Nr. 72 bei 2010 m. gruodžio 9 d. priėmimo – perdavimo aktu be išlygų pripažinti tinkamai įgyvendintais.

192. Apeliantės dėstomi argumentai dėl esminių trūkumų laikytini nepagrįstais, nes tinkamai priėmus atliktus darbus ir priėmimo – perdavimo akte šių trukumų nenurodžius, pagal CK 6.662 str. nuostatas netenkama teisės vėliau jais remtis. Taigi ieškovui be išlygų priėmus PALL Poland Sp. Z o.o. pagamintą Kazokiškių sąvartyno filtrato valymo įrenginį, dabar šis faktas nebegali būti kvestionuojamas remiantis į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais ir aiškinamas išimtinai apeliantui palankiu būdu. Be to, negalima pripažinti subrangovo SIA „EUROCO“ nustatytų trūkumų, kadangi jam nebuvo suteikta galimybė dalyvauti įrenginio bandymuose ir pačiam nustatyti, ar trūkumai iš tikrųjų egzistuoja.

203. Nors apeliantė ir nesutinka su pirmos instancijos teismo išvadomis dėl netinkamai pasirinktų savo galimai pažeistų teisių gynimo būdų, tačiau taip aiškiai ir nenurodo, kokią gynybos priemonę pasirenka. Reikalaujant netesybų ir įvykdyti prievolę natūrą būtų pažeidžiamos CK 6.258 straipsnio 2 dalies nuostatos. Apeliaciniame skunde yra kalbama apie netesybas, nors toks reikalavimas pirmos instancijos teismui iš esmės nebuvo suformuluotas, sutartinė atsakomybė buvo grindžiama įrodinėjant dėl netinkamo sutarties vykdymo patirtus nuostolius. Neaiškumą sukelia ir tai, kad nuostoliai yra grindžiami per garantijos institutą. Net jei laikyti, kad gedimai atsirado jau po filtrato ir nuotekų valymo įrenginio galutinio priėmimo ir yra priskirtini garantiniam laikotarpiui, pažymėtina, kad atsakovės atsakomybė ir garantiniai įsipareigojimai yra ribojami ta apimtimi, kiek patiektas įrenginys neatitinka ieškovės keltų reikalavimų, numatytų pirkimo dokumentuose, tačiau pats ieškovas 2012 m. birželio 7 d. pasirašydamas filtrato ir nuotekų valymo įrenginio galutinį priėmimo – perdavimo aktą, patvirtino, jog įrenginys atitinka keliamus reikalavimus ir pretenzijų dėl to nereiškė. Įrenginio testavimo darbai buvo atliekami atsakovei nedalyvaujant, nors iš Sutarties Nr. 72 7.1 punkto nuostatų yra aišku, kad patikrinimai turi vykti dalyvaujant ir tiekėjo, ir užsakovo atstovams. Dėl šios bendradarbiavimo pareigos nesilaikymo užsakovas prarandą teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą (CK 6.691 str. 1 d.). Be to, remiantis CK 6.697 straipsnio 3 dalies nuostatomis, garantija nėra taikoma, kada rangovas įrodo, jog įrenginys buvo naudojamas ne pagal reikalavimus, o šiuo atveju akivaizdu, jog apeliantė nesistengė užtikrinti įrenginio tinkamo eksploatavimo, kadangi: 1) neleido testavime dalyvauti atsakovui ir pateikti pasiūlymus dėl neatitikimų projektinei dokumentacijai, jei tokie būtų nustatyti; 2) įrenginį be išlygų priėmė; 3) įrenginį eksploatavo kritinėmis sąlygomis, o tai galėjo įrenginiui pakenkti.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovės apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliantų apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

23Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl prievolės pagal sutartį tinkamo įvykdymo, nuostolių atsiradusių dėl netinkamai įvykdytos prievolės atlyginimo, garantijos termino pratęsimo bei įpareigojimo pateikti būsimų išlaidų atlyginimo užtikrinimą.

24Dėl bylos faktinių aplinkybių

25Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė UAB „VAATC“ ir atsakovė UAB „Angis“ 2010-08-05 sudarė sutartį Nr. 72, kuria atsakovė įsipareigojo pateikti įrangą Vilniaus apskrities regioniniame sąvartyne susidarančio filtrato išvalymui iki nurodytų parametrų ir pateikti projektinius sprendinius ir technines specifikacijas įrangos prijungimui prie egzistuojančių inžinerinių tinklų, kad būtų užtikrintas išvalyto filtrato nuvedimas į Elektrėnų-Vievio nuotekų valymo įrenginius, taip pat filtrato koncentrato grąžinimo į sąvartyno kaupą galimybė (1 t., b.l. 114-122). 2010-12-09 ieškovė ir atsakovė pasirašė Kazokiškių sąvartyno filtrato ir nuotekų valymo įrenginio priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1, kuriame buvo konstatuoti atsakovės pateikto įrenginio pagrindiniai rodikliai bei pažymėta, kad technologinė įrangos charakteristika atitinka sutarties Nr. 72 sąlygas, inžinerinės sistemos, įrenginiai ir talpos yra sumontuoti, išbandyti kaip numatyta sutartyje Nr. 72 ir užsakovo (ieškovės UAB „VAATC“) priimti darbų kokybės ir įrenginio bandymo aktu (3 t., b.l. 32-34). 2012-06-07 ieškovė ir atsakovė pasirašė filtrato ir nuotekų valymo įrenginio priėmimo-perdavimo aktą, kuriame konstatuota, kad suprojektuota ir pateikta visa įranga/prekės, atsarginės dalys, įrankiai ir eksploatacinės medžiagos laikantis sutarties sąlygų, nurodyti įrenginio pagrindiniai rodikliai, pažymėta, kad įrenginio charakteristika atitinka sutarties sąlygas, įrenginio tinklai, įrenginio inžinerinės sistemos, įrengimai ir talpos yra sumontuoti, išbandyti kaip numatyta sutartyje ir užsakovo (ieškovo) priimti aktais ir t. t., nurodyta, kad šiuo aktu užsakovas (ieškovas) patvirtina, jog sutarties įsipareigojimai įvykdyti 2012-06-07, ir ši data yra laikoma garantinio laikotarpio pradžia (3 t., b.l. 40-41). Po 2012-06-07 priėmimo – perdavimo akto pasirašymo įrangos techninį aptarnavimą atliko SIA „EURECO“, kuri 2012-04-06 su atsakove UAB „Angis“ buvo sudariusi įsipareigojimų priėmimo – perdavimo sutartį Nr. A/EE 2012/03-27, pagal kurią įmonės tarpusavyje susitarė, kad dalį UAB „Angis“ įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties Nr. 72, ieškovei įvykdys SIA „EURECO“ (2 t., b.l. 13-17), ir pagal paslaugų teikimo sutartį UAB „Baltijos technika“. UAB „Baltijos technika“ 2013-07-12 Kazokiškių sąvartyno filtrato valymo įrenginio papildomo paleidimo ir suderinimo darbų ataskaitoje (2 t., b.l. 20-25) bei SIA „EURECO“ 2013-08-12 atsakyme ieškovei dėl Kazokiškių sąvartyno filtrato valymo įrenginio techninių specifikacijų (2 t., b.l. 26-28) konstatavo konkrečias technines įrenginio problemas, periferinės sistemos problemas, įrenginio eksploatavimo problemas bei šias problemas lėmusias priežastis. 2013-10-10 ieškovė kreipėsi su pretenzija į atsakovę dėl garantiniu laikotarpiu įvykusių gedimų pašalinimo (3 t., b.l. 42-43). Ieškovės teigimu, įrenginys negalėjo pasiekti sutartyje Nr. 72 numatytų rezultatų, todėl teko pirkti kitų įmonių teikiamas paslaugas siekiant sutvarkyti filtratą, o išlaidos, susidariusios dėl filtrato išvežimo iš Kazokiškių regioninio sąvartyno ir sutvarkymo nuo įrenginio eksploatavimo pradžios iki 2014-04-30 sudaro 2 833 700,66 Lt, ir ši suma nuolat didėja. 2014-01-30 ieškovė atsakovei teikė dar vieną pretenziją dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo ir nuostolių atlyginimo (2 t., b.l. 123-130). 2014-04-04 atsakovė pateikė atsakymą į minėta pretenziją, kuriame nurodė, jog pretenzija yra nepagrįsta, todėl atsisakė vykdyti bet kokius pretenzijoje nurodytus reikalavimus (2 t., b.l. 131-134). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo faktiškai prašo įpareigoti atsakovę UAB „Angis“ įvykdyti sutartines prievoles, pašalinti rangos darbų trūkumus, pratęsti garantijos terminą bei priteisti žalos atlyginimą. Pirmos instancijos teismas skundžiamu sprendimu ieškinį atmetė, remdamasis 2010-12-09 ir 2012-06-07 tarp šalių pasirašytais priėmimo – perdavimo aktais, kuriuose nebuvo užfiksuoti jokie įrangos trūkumai.

26Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinio skundo motyvus bei atsakovės atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstytas bylos faktines ir teisines aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė ir neišnagrinėjo esminių teisiškai reikšmingų šiai bylai išspręsti aplinkybių.

27Dėl aplinkybių, kurios nagrinėjamos bylos kontekste laikytinos esminėmis

28Nagrinėjamoje byloje šalių pasirašytos Sutarties Nr. 72 pagrindu yra susiklostę rangos teisiniai santykiai. Ginčus, kylančius tarp užsakovo ir rangovo reglamentuoja CK XXXIII skyriaus antrasis skirsnis. Pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalį rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ne kartą pasisakyta, kad įstatyme užsakovo pareiga sumokėti už atliktus rangos darbus ir teisė reikšti rangovui reikalavimus dėl atliktų darbų trūkumų siejama su perdavimo–priėmimo akto pasirašymu. Bendroji taisyklė yra ta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.662 str. 1 d.). Tai dviejų šalių suderintos valios išraiška, dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas. Užsakovas darbų priėmimo metu turi elgtis rūpestingai – apžiūrėti rangos darbų rezultatu esantį daiktą, kad įsitikintų, ar daiktas neturi akivaizdžių trūkumų, o rangovas, perduodamas darbų rezultatą užsakovui, privalo kartu suteikti informaciją apie rangos sutarties dalyko naudojimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. gruodžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-679/2013).

29Taigi pagal aptartą teisinį reglamentavimą ir kasacinio teismo praktiką sprendžiant tokio pobūdžio ginčus visada svarbu atsižvelgti į šalių vykdytą atliktų darbų priėmimo – perdavimo procesą. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju Sutarties Nr. 72 objektas buvo priiminėjamas dviem priėmimo – perdavimo aktais, dėl kurių teisinės reikšmės šalių nuomonės išsiskyrė. Ieškovė teigė, jog 2010-12-09 priėmimo – perdavimo aktas buvo pasirašytas ne prievolių tinkamo įvykdymo patvirtinimo tikslu, o tik finansinio užtikrinimo tikslu, todėl nagrinėjamu atveju reikia remtis tik 2012-06-07 priėmimo – perdavimo aktu, tuo tarpu atsakovė tvirtino, jog tiek 2010 m. gruodžio 9 d. priėmimo – perdavimo aktu, tiek 2012-06-07 priėmimo – perdavimo aktu ieškovė be išlygų patvirtino, jog pateiktas įrenginys atitinka Sutarties Nr. 72 sąlygas, todėl reikia remtis abiem aktais. Teisėjų kolegijos nuomone, iš bylos medžiagos ir iš šalių paaiškinimų, teiktų bylos nagrinėjimo metu, matyti, kad 2010-12-09 priėmimo – perdavimo aktu ieškovė tik patvirtino, jog įsipareigojimai pagal sutartį Nr. 72 yra faktiškai įvykdyti, tačiau dėl meteorologinių sąlygų įrenginys vis dėlto fiziškai nebuvo pristatytas ieškovei, o ir po minėto akto pasirašymo ir toliau buvo sandėliuojamas gamintojo patalpose, esančiose Vokietijoje. Pastebėtina, kad pirmos instancijos teismas, vertindamas minėtų aktų teisinę reikšmę ir jų tikslus, visiškai nesivadovavo ieškovės ir trečiojo asmens teiktais paaiškinimais, kad 2010-12-09 priėmimo – perdavimo aktas buvo pasirašytas tik finansinio užtikrinimo tikslu, o ne siekiant patvirtinti tinkamą prievolės pagal Sutartį Nr. 72 įvykdymą ir skundžiamame sprendime be jokio teisinio pagrindo abu aktus vertino kaip įsipareigojimų pagal Sutartį Nr. 72 priėmimą neišskirdamas to akto, pagal kurį iš tikrųjų darbai buvo priimti. Be to, įžvelgtinas ir paties pirmos instancijos teismo padarytų išvadų šiuo klausimu nenuoseklumas, kadangi nors teismas ir pripažino, jog ir 2010-12-09 priėmimo – perdavimo aktu įranga buvo perduota ieškovei, tačiau garantinio laikotarpio pradžia vis dėlto laikė tą datą, kai buvo pasirašytas 2012-06-07 priėmimo – perdavimo aktas.

30Nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina ir tai, jog tais atvejais, kai kyla klausimas dėl priimtų darbų trūkumų, teismas visada turi tirti, ar užsakovas tinkamai įvykdė pareigą priimti ir apžiūrėti darbų rezultatą, ar darbai (rezultatas) atitinka kokybės reikalavimus, ar darbai (rezultatas) turi trūkumų, ar tie trūkumai buvo akivaizdūs ir galėjo būti pastebėti darbų perdavimo–priėmimo metu, ar reikalavimas dėl darbų trūkumų pareikštas laikantis įstatymo nustatytų terminų, kitas reikšmingas aplinkybes, su kuriomis įstatymas ar šalių sutartis sieja rangovo atsakomybę už atliktų darbų trūkumus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Nagrinėjamu atveju atsakovė teigia, jog 2012-06-07 priėmimo – perdavimo aktas buvo pasirašytas be jokių išlygų, todėl ieškovė netenka teisės remtis trūkumų institutu, tuo tarpu ieškovė tvirtina, kad visi trūkumai, kurie įrenginį pradėjus eksploatuoti tik pasitvirtino, buvo nurodyti 2012-05-28 ataskaitoje, kuri laikytina 2012-06-07 priėmimo – perdavimo akto sudėtine dalimi, todėl nėra pagrindo išvadai, jog 2012-06-07 priėmimo – perdavimo aktas buvo pasirašytas be jokių išlygų. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegijos nuomone, pirmos instancijos teismas nepagrįstai visiškai nepasisakė dėl 2012-05-28 Kazokiškių sąvartyno atvirkštinės osmosės filtrato valymo įrenginio suderinimo, paleidimo ir bandymų ataskaitos teisinės reikšmės susidariusioje situacijoje, nesvarstė tos galimybės, jog šalys 2012-05-28 ataskaitoje numatė galimą trūkumų atsiradimą ateityje, o įrenginį pradėjus eksploatuoti ir pasitvirtinus ataskaitoje nurodytiems įrenginio trūkumams, ieškovės reikalavimai dėl tinkamo prievolių pagal sutartį įvykdymo įgijo teisinį pagrindą bei nevertino atliktų darbų specifikos ir ieškovės nurodomų trūkumų pobūdžio, o tiesiog konstatavo, kad ieškovė, pasirašydama 2012-06-07 priėmimo – perdavimo aktą, pripažino, jog ji pati yra atsakinga už visus trūkumus, nurodytus 2012-05-28 ataskaitoje ir vadovaudamasis CK 6.662 straipsnio 2 dalimi, atmetė ieškinio reikalavimus dėl trūkumų pašalinimo. Maža to, liko neįvertinta ir ta aplinkybė, kad atsakovė nedalyvavo įrenginio bandymo darbuose, kurių pagrindu buvo parengta 2012-05-28 ataskaita, nors pagal Techninės specifikacijos 7 dalies 7.1 punktą (1 t., b.l. 136) tiekėjo, t.y. atsakovės, dalyvavimas visuose įrangos patikrinimuose buvo laikomas būtinu. Taip pat nagrinėjamoje byloje nebuvo aiškintasi ir tai, kodėl ieškovė į atsakovę oficialiai su pirma pretenzija kreipėsi tik 2013-10-10, kai iš į bylą ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad įvairūs ginčo įrenginio remonto darbai jau buvo atlikinėjami 2012 m. gruodžio – 2013 m. sausio mėnesiais (2 t., b.l. 111-113; 117-119).

31Be to, atkreiptinas dėmesys, kad net ir laikant, jog 2012-06-07 priėmimo – perdavimo aktas buvo pasirašytas be jokių išlygų, kasacinio teismo praktikoje yra konstatuota, ką skundžiamame sprendime nurodė ir pats pirmos instancijos teismas, jog ir tinkamo darbų priėmimo atveju nenurodžius trūkumų, užsakovas nepraranda teisės remtis tokiu faktu, jeigu jie neakivaizdūs; tokiais atvejais teismai turi analizuoti trūkumų pobūdį ir tik esant akivaizdžiam jų pobūdžiui taikyti CK 6.662 straipsnio 3 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2008). Taigi, jeigu ir būtų konstatuota, jog 2012-06-07 priėmimo – perdavimo aktas buvo pasirašytas be išlygų, tai pirmos instancijos teismas turėjo aiškintis ir vertinti trūkumų pobūdį, o nustačius, jog trūkumai nebuvo akivaizdūs, teismas neturėtų jokio teisinio pagrindo vadovautis CK 6.662 straipsnio 3 dalimi. Tokios nuomonės laikomasi ir teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112-313/2015).

32Tuo atveju, jei rangovas atliko darbą su trūkumais, teisinės pasekmės nurodytos CK 6.678 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad užsakovas turi pasirinkti vieną iš CK 6.665 straipsnyje numatytų pažeistų teisių gynimo būdą. CK 6.665 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo nustatyta rangos sutartyje. Iš ieškinio reikalavimų turinio matyti, kad ieškovė dėl to, jog atsakovės pateiktas įrenginys neatitiko Sutarties Nr. 72 reikalavimų, faktiškai pasirinko pirmąjį savo teisių gynimo būdą, t.y. prašė įpareigoti atsakovę neatlygintinai pašalinti trūkumus. Be to, ieškiniu buvo prašoma priteisti nuostolių, patirtų dėl atsiradusių išlaidų eksploatuojant įrenginį, kurių ieškovė būtų neturėjusi jeigu atsakovė būtų tinkami įvykdžiudi savo sutartinius įsipareigojimus, atlyginimą, todėl ginčo sprendimui šioje dalyje taikytinos sutartinę civilinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos (CK 6.245 str. 1 d.). Pažymėtina, kad sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda tik esant civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygų visetui, t. y. turi būti nustatyti neteisėti veiksmai (CK 6.246 str.), priežastinis ryšys (CK 6.247 str.), kaltė (CK 6.248 str.), žala ir nuostoliai (CK 6.249 str.), todėl kiekvienu atveju, sprendžiant sutartinės atsakomybės klausimą, būtina įvertinti minėtas sąlygas. Tuo tarpu pirmos instancijos teismas visiškai nesiaiškino aplinkybių, susijusių su nuostolių dydžiu, t.y. kokios sumos nagrinėjamu atveju sudaro prašomus iš atsakovės priteisti nuostolius ir kokie rašytiniai įrodymai tas konkrečias sumas pagrindžia, kodėl tam tikros sumos, pavyzdžiui nurodytos UAB „Vilniaus vandenys“ PVM sąskaitose – faktūrose (2t., b.l. 73- 89), yra priskiriamos nuostoliams, o ne eksploatacinėms išlaidoms, ar visi ieškovės nurodomi nuostoliai yra tiesioginiu priežastiniu ryšiu susiję su tariamu atsakovės sutartinių įsipareigojimų nevykdymu ir t.t.

33Pirmos instancijos teismas atmetė ieškovės reikalavimą dėl garantijos pratęsimo, tiesiog nurodydamas, kad įstatymas nenumato tokio teisių gynimo būdo, tačiau šio ieškinio reikalavimo nevertino teisės normų, reglamentuojančių garantijos terminus, kontekste, t.y. ar toks reikalavimas nėra iš vis perteklinis, ar garantijos suteikimo nereglamentuoja nurodytos įstatymo nuostatos.

34Maža to, teismas ignoravo ir atsakovės prašymą taikyti ieškinio senatį ieškovės keliamiems reikalavimams dėl trūkumų ištaisymo (CK 1.125 str. 5 d. 2 p.) ir visiškai nepasisakė dėl tokio prašymo teisinio pagrįstumo ginčo situacijoje.

35Dėl procesinės bylos baigties

36Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas turi teisę perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kai nustatomos šioje teisės normoje nustatytos jos taikymo sąlygos, būtent, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė ir, kad pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimčių ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-231/2006; kt.).

37Taigi apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą pirmos instancijos teismo sprendimą teisės taikymo bei faktų nustatymo aspektais, apibendrindama pirmiau nurodytas bylos faktines ir teisines aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nesiaiškino ir nenustatė aukščiau išdėstytų bylos aplinkybių, kurios nagrinėjamo ginčo atveju laikytinos esminėmis, todėl neatskleidė bylos esmės, o neištirtų aplinkybių apimtis ir pobūdis leidžia daryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turėtų būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, todėl ji grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

38Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

39Apeliantė prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Prašymas grindžiamas tuo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino sutartį Nr. 72, nepanaikino kilusių prieštaravimų dėl į bylą pateiktų priėmimo – perdavimo aktų reikšmės bei neatsižvelgė į teismo posėdyje šalių nurodytas aplinkybes, todėl išsiaiškinti visas aplinkybes ir greičiau užbaigti bylą būtų galima ją nagrinėjant žodinio proceso tvarka.

40CPK 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka taisyklė – apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis. CPK 322 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes, dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-471/2012). Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad toks teisinis reguliavimas reiškia, jog bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka lemia šio proceso būtinybės konstatavimas, o išimtinė teisė tai nuspręsti skirta teismui. Byloje dalyvaujančių asmenų prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pats savaime nesuponuoja žodinio proceso būtinumo; teismas turi užkirsti kelią procesui vilkinti, o dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 straipsnis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; 2014 m. liepos 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2014; kt.).

41Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju apeliantės nurodomi motyvai, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į visas bylos aplinkybes, netinkamai aiškino sutartį, nepanaikino prieštaravimų, sudaro pagrindą panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui, tačiau nepatvirtina išimtinio būtinumo skirti bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Dėl šios priežasties apeliantės prašymas dėl žodinio bylos nagrinėjimo netenkinamas ir byla apeliacine tvarka nagrinėjama rašytinio proceso tvarka.

42Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

43Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „VAATC“ ieškiniu prašė įpareigoti atsakovę UAB... 4. Nurodė, kad su atsakove 2010-08-05 sudarė pirkimo sutartį Nr. 72, kuria... 5. Atsakovė UAB „Angis“ prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad šiuo atveju... 6. Trečiasis asmuo SIA „EURECO“ nurodė, kad pagal 2012-04-06 sutartį su... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimu ieškinį... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 10. Ieškovė UAB „VAATC“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių... 11. Nurodo šiuos nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu argumentus:... 12. 1. Atsakovė pagal Sutartį Nr. 72 suprojektavo ir pateikė techninių... 13. 2. Pirmos instancijos teismo išvada, kad pateiktas įrenginys neatitinka... 14. 3. Nepagrįsta ir pirmos instancijos teismo išvada, kad ieškovė, gavusi... 15. 4. Pagal sudarytą Sutartį Nr. 72 pirkimo objektu buvo ir aptarnavimas... 16. Atsakovas UAB „Angis“ su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo skundą... 17. Nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:... 18. 1. Atsakovės pateiktas įrenginys 2010 m. gruodžio 9 d. priėmimo –... 19. 2. Apeliantės dėstomi argumentai dėl esminių trūkumų laikytini... 20. 3. Nors apeliantė ir nesutinka su pirmos instancijos teismo išvadomis dėl... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 23. Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl prievolės pagal sutartį... 24. Dėl bylos faktinių aplinkybių... 25. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė UAB „VAATC“ ir atsakovė UAB... 26. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinio skundo motyvus bei atsakovės... 27. Dėl aplinkybių, kurios nagrinėjamos bylos kontekste laikytinos esminėmis... 28. Nagrinėjamoje byloje šalių pasirašytos Sutarties Nr. 72 pagrindu yra... 29. Taigi pagal aptartą teisinį reglamentavimą ir kasacinio teismo praktiką... 30. Nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina ir tai, jog tais atvejais, kai... 31. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad net ir laikant, jog 2012-06-07 priėmimo –... 32. Tuo atveju, jei rangovas atliko darbą su trūkumais, teisinės pasekmės... 33. Pirmos instancijos teismas atmetė ieškovės reikalavimą dėl garantijos... 34. Maža to, teismas ignoravo ir atsakovės prašymą taikyti ieškinio senatį... 35. Dėl procesinės bylos baigties... 36. Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas... 37. Taigi apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi... 38. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo ... 39. Apeliantė prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Prašymas... 40. CPK 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji bylos nagrinėjimo apeliacine... 41. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu... 42. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 43. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimą panaikinti ir...