Byla 1-64-92/2011
Dėl amnestijos akto“ paskirta bausme sumažinta iki l/a 1 m. 4 men., vadovaujantis LR BK 75 str. paskirtos laisves atemimo bausmes vykdymas atidetas 2 m., kaltinamas pagal BK 129 str. 2 d. 9 p., 253 str. 1 d

1Vilniaus apygardos teismo baudžiamuju bylu skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes Jurates Damanskienes, teiseju Aruno Kisieliaus ir Stasio Punio, sekretoriaujant Vaivai Jasudaviciutei, dalyvaujant prokurorui N. Kpzliakui, R. Vaitiekunienei, nukentejusiosioms R. B. ir I. B., nukentejusiuju atstovui S. B., kaltinamojo gynejui advokatui G. B.,

2viešame teisiamajame posedyje išnagrinejo baudžiamaja byla, kurioje RENATAS JAKUBOVSKIS (R. J.), a/k ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, totorius, vidurinio išsilavinimo, vedes, dirba R. J. II, gyv. Sodu bendrija „Saida“ Nr. 197, Vosyliuku km, Lentvario sen., Traku raj. (deklar. Duomenys neskelbtini), teistas: 1) 1996-09-03 Vilniaus apygardos teismo pagal LR BK 281 str. 1 d. (LR BK iki 2000 m. red.); 2) 2006-01-23 Vilniaus m. 1 apyl. teismo pagal LR BK 25 str. 3 d., 178 str. 2 d. l/a 3 m., pritaikius 1995-12-21 ir 2000-04-11 istatymus „Del amnestijos akto“ paskirta bausme sumažinta iki l/a 1 m. 4 men., vadovaujantis LR BK 75 str. paskirtos laisves atemimo bausmes vykdymas atidetas 2 m., kaltinamas pagal BK 129 str. 2 d. 9 p., 253 str. 1 d.,

3n u s t a t e:

4kaltinamasis R. J. nužude kita žmogu šiomis aplinkybemis: jis 2009-06-05 apie 22.30 val., savo gyvenamojo namo, esancio sodu bendrijos „Saida“ Nr. 179, Vosyliuku k., Lentvario sen., Traku r., kieme, del asmeniniu tarpusavio nesutarimu kilusio konflikto metu tarp jo ir L. B., tycia, iš neteisetai laikomo šaunamojo ginklo – 7,65 mm kalibro pistoleto „Zauer mod. 1913“ Nr. 76696, iššove viena karta i L. B., padarydamas jam kiaurini šautini dešines šlaunies sužalojima, po to tycia iššove nukentejusiajam viena karta i krutines lastos kaire puse, padarydamas kiaurymini šautini kulkini krutines kaires puses sužalojima su kairiojo plaucio viršutines skilties, širdipleves, kairiojo širdies skilvelio, diafragmos, skrandžio dugno, kepenu kairiosios skilties, apatines tušciosios venos pažeidimu, kas komplikavosi umiu nukraujavimu ir hemoraginiu šoku, t. y. sunku sveikatos sutrikdyma, del kurio L. B. nusikaltimo padarymo vietoje mire, ir tokiu budu ji nužude.

5Šiais savo veiksmais R. J. padare nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos BK 129 str. 1 d.;

6Taip pat jis neteisetai disponavo šaunamuoju ginklu, o butent:

72009 m. balandžio men., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, Vilniaus mieste, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens nupirko ir tokiu budu neteisetai, neturedamas leidimo, igijo šaunamaji ginkla – 7,65 mm kalibro pistoleta „Zauer mod. 1913“ Nr. 76696, kuri neteisetai laike savo gyvenamajame name, esanciame sodu bendrijoje „Saida“ Nr.179, Vosyliuku k., Lentvario sen., Traku raj., bei ji nešiojo iki 2009-06-05 22.30 val., kai ši pistoleta panaudojo, nužudant L. B..

8Šiais savo veiksmais R. J. padare nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos BK 253 str. 1 d.

9Teismo posedyje R. J. savo kalte pripažino. Jis parode, kad su L. B. buvo pažistamas maždaug nuo 1996 metu, kai abu jie tarnavo Prancuzu legione, buvo draugai. P. B. buvo nuteistas maždaug 5 metu laisves atemimo bausme, o jis grižo i L. B. grižo 2008 metais, turejo mažai pinigu, (gal 900 euru ir auksiniu dirbiniu), iš to gyveno, važinejo i Rusija, Belgija, Anglija, praše duoti pinigu. Jis paskolino B. 10 tukstanciu litu, kuriu dali Lygijus pasidejo pas kaltinamojo motina, ja pasitikejo, sake, esant reikalui, bet kada gales pinigus pasiimti. Po to B. buvo suimtas, patalpintas i Lukiškiu TIK, raše laiškus, praše pagloboti. Tada jis paeme iš savo motinos likusius B. pinigus, kuriuos leido pastarojo reikmems – mokejo advokatui, pirko maisto produktus, rubus, kitus Lygijui reikalingus daiktus. B. pažistamas M. šiems reikalams taip pat dave 200 Lt, veliau – dar 300 Lt. Kai po keleto menesiu išejo iš kalejimo, B. neturejo kur apsistoti, todel gal dvi naktis pernakvojo pas jo tevus, po to papraše savo draugiu (B. ir C.), kad šios priimtu B. gyventi pas save. Pastarasis pastoviai reikalaudavo pinigu, sakydavo – tu pinigu turi, gali duoti. Jis visus B. paskolintus pinigus buvo išleides, su pastaruoju nenorejo tureti bendru reikalu, nes užsieme teisetu verslu, o B. nuolat buvo policijos akiratyje. B. nesiliove reikalaves pinigu, skambindavo telefonu, grasindavo, tikrindavo, kur jis stato savo automobili. Apie tai žinojo jo brolis, draugai. Bijodamas susidorojimo jis 2009 metu pavasari savigynai nusipirko 1913 m. gamybos pistoleta „Zauer mod. 1913“. Tikslu išvengti konfliktu su B., jis keite telefono numeri, buvo kuriam laikui išvykes i užsieni. 2009 m. birželio 5 diena jam paskambino pažistama mergina iš Olandijos, pas kuria jis buvo lankesis kartu su B ir pasake, kad Lygijus jo ieško, grasino susitikes išmušti dantis, sake – niekur nuo manes nepabegs. Po to internetu (Skype) jam vakare laiškeli paraše A. B., raše, kad „tavo vietoje dingciau iš Lietuvos“, B. ieško, grasina susidorojimu ir, kad su C. atvažiuoja pas ji. Jis pagalvojo, kad B. gali jo ieškoti su draugais, žinojo, kad Lygijus yra geros sportines formos, su savimi nešiojasi peili, yra ji gerai ivaldes, susitikus gali smurtauti. Kad išvengti konflikto, nutare išeiti iš namu. Su savimi pasieme savigynai isigyta pistoleta ir ejo pas netoliese gyvenanti broli, beeinant pamate link jo namu atvažiuojanti automobili, vairuojama C.. Išgirdo atsiveriant vartus ir beldžiant i namo duris; suprato, kad atvažiavo B.. Tada jis sušuko B.: „ko atvažiavai?“, pastarasis eme artintis, buvo agresyviai nusiteikes, liepe neiti artyn, bet šis neklause, todel viena karta nesitaikydamas iššove. B. pribego arciau, jie susikibo, Lygijus bande atimti ginkla, tuo metu galejo suduoti jam smugi ir tada jis dar syki iššove. Po to B. nukrito, pistoleta jis numete ant žemes. Pamates, kad B. sužalotas, apie ivyki praneše policijai ir iškviete medikus. N. B. nenorejo.

10N. R. B. parode, kad J. pažinojo nuo 1998 metu, kai buvo nuvykusi i Prancuzija aplankyti ten gyvenancio sunaus. I Lietuva sunus grižo 2008 metais, apsigyveno pas J. motina. 2008 m. rugsejo menesi sunus buvo suimtas, J. buvo atvykes i Paneveži, jam dave maisto ir 1000 Lt, kad paduotu B. bet J. pinigu neeme. Ji sunu paskutini karta mate 2009 metu gegužes 12 diena. Sunus sake, kad skolu neturi, bet J. jam skolingas apie 6000 euru, už ka ši skola, nesake ir, kad pablogeje ju tarpusavio santykiai. Nukentejusioji praše kvalifikuoti R. J. veiksmus pagal BK 129 str. 2 d. 9 p., nes jos nuomone, sunu kaltinamasis nužude iš savanaudišku paskatu, siekdamas išvengti skolos gražinimo.

11Nukentejusioji I. B. parode, kad su žuvusiuoju broliu dažniausiai bendravo telefonu, jam nepatiko jos gyvenimo budas. Su kaltinamuoju susipažino 1998 m., kai su motina buvo nuvykusi i Prancuzija aplankyti ten gyvenusi broli. Apie brolio gyvenimo buda, jo finansinius reikalus nežino.

12Liudytoja D. C. parode, kad 2009 metais jos drauges B. draugas R. J. ja supažindino su B., sake, kad šis neturi kur gyventi ir papraše leisti jam apsigyventi kartu. Ji sutiko. Apie vaikinu tarpusavio santykius žino, kad jie buvo geri draugai, kai B. 2008 metais buvo suimtas, J. nešdavo jam siuntinius. Veliau tarp ju kilo kažkokie nesutarimai del pinigu, bet konkrecios aplinkybes jai nežinomos. 2009 metu birželio menesi mieste ji pamate Jakubovski, kuri galvojo esant užsienyje ir apie tai pasake B. Birželio 5 diena apie 22 val. B. papraše ji nuvežti i J. namus, nes pats automobilio nevairavo. Važiuojant ji sake, jog jeigu jis važiuoja muštis, tai ji jo neveš. B. buvo sudirges, siule pasirinkti, kuri ji palaiko. Privažiavus prie Renato namu, B. padave jai savo rankine ir laikrodi, o pats pro vartus iejo i kiema. Ji suprato, kad bus muštynes. B. su savimi turejo peili. Ji mate, kad kieme jie stovejo vienas prie kito, grumesi, abu keikesi, po to ji išgirdo šuvius. Nubegusi i kiema, pamate parkritusi B., o J. telefonu kviete pagalba, mate jo rankose ginkla. A. B. mirti praneše motinai, laidotuvems dave 500 L. B. su motina nebuvo artimas, pas ja lankesi gal 2 kartus, su seserimi nebendraudavo.

13Liudytoja A. B. parode, kad su Bujevicium susipažindino J., su kuriuo ji draugavo. B. su kaltinamuoju buvo labai geri draugai. K. B. buvo suimtas ir laikomas Lukiškese, J. jam nešiojo siuntinius, o išejus pastarajam i laisve, papraše ji priimti pas save gyventi. Iš pradžiu B. mokejo už buta, pirko maista, veliau liovesi tai daryti, be to, pablogejo jo ir Renato tarpusavio santykiai. Del ko jie susipyko, ji su C. nesuprato. B. sakydavo, kad cia jo reikalas ir liepdavo nesikišti. Renatas liovesi su visais jais bendrauti, sake išvažiuoja gyventi i Olandija. 2009-06-05 vakare pastebejo, kad J. prisijunges „Skype“. Ji žinodama, kad B. ieško, perspejo, kad Renatas išvažiuotu iš namu, butu atsargus, bijojo, kad Lygijus ji suras ir jie susimuš. Po kurio laiko paskambino C., buvo isteriška, šauke, kad J. nušove B..

14Liudytoja J. J. parode, kad maždaug prieš 10 metu sunus kartu su B. gyveno Prancuzijoje, ji buvo nuvykusi i svecius. Kaip dabar jai tapo žinoma, P. B. buvo nuteistas, kalejo. I Lietuva sunus grižo anksciau. Kai parvažiavo B, tai neturejo kur gyventi ir apsistojo jos namuose. Renatas paskolino Lygijui apie 10 tukst. litu, dali pinigu pastarasis paliko pas ja. K. B. 2008 metais buvo suimtas, Renatas iš jai paliktu pinigu pirkdavo maisto, kitu daiktu ir neše i kalejima B.. Kai pastarasis išejo i laisve, grasindavo Renatui, skambindavo, reikalaudavo paskolinti pinigu. Apie tai pasakodavo sunus. 2009-06-05 sunus išvažiavo i sodu bendrijoje „Saida“ esanti nama. Apie 22-23 val. paskambino labai susijaudines sunus Renatas, sake, kad B. atvažiavo i soda, reikalavo pinigu, kilo muštynes, kuriu metu jis B. nušove.

15Liudytojas S. J. (kaltinamojo tevas) parode, kad grižes iš P. B. apsistojo ju namuose, kaip geras sunaus Renato draugas buvo ju išlaikomas. Po to jis pateko i kalejima, išejes vel kuriam laikui apsigyveno pas juos. Pinigu jis neturejo, sunus jam dave 10 tukstanciu litu, o draugai iš Kauno sumokejo užstata, kad jis butu paleistas iš suemimo. Renatas kalbejo, jog jam reikalingi pinigai nusipirkti pasa.

16Liudytojas O. B. parode, kad žuvusysis – jo sunus, su juo retai susitikdavo. Viena karta jam paskambino iš policijos, praneše, kad sunus sulaikytas su narkotiku siunta. Maždaug 2008 metais budamas Kaune, buvo sutikes Renata, pastarasis reikalavo pinigu, neleido ieiti i buta, todel jis iškviete policija.

17Liudytojai E. K. ir G. G. parode, kad 2009-06-05 apie 22 val., budami savo sodo nameliuose, išgirdo keiksmažodžius, šuvius, po to moters riksma.

18Liudytojas A. M. parode, kad po to, kai B. buvo suimtas, jis atidave J. 10 tukstanciu litu B. išlaikymui. Kai pastarasis buvo išleistas i laisve, tai sake, kad Ja. juo nesirupino, o pinigus pasisavino. Be to, B. pasakojo, kad J. liko jam skolingas už parduota buta.

19Iš ivykio vietos apžiuros protokolo matyti, kad sodu bendrijoje „Saida“ gyvenamojo namo Nr.179 kieme, Lentvario sen., Traku raj., rastas gulintis ant nugaros vyriškos lyties (L. B.) lavonas su 2 šautinemis žaizdomis krutines kaireje puseje ir dešineje šlaunyje. Lavono megztinio dešines puses kišeneje aptiktas sulenkiamas peilis, kurio geležte 85 mm ilgio, plotis – 21 mm. 2 m. atstumu nuo lavono aptiktas ant žemes gulintis pistoletas „S&S Patent“ Nr.76696, kurio apkaboje yra trys 7,65 mm kalibro šoviniai ir vienas – pistoleto vamzdyje. Nuo lavono galvos 1,10 m. atstumu šiaures kryptimi, ant žemes rasta šovinio tutele, kita tutele rasta (t. p. kryptimi) ant žemes 6,5 m. nuo lavono galvos. 7,8 m. atstumu šiaures vakaru kryptimi nuo lavono galvos ant žemes aptikta šovinio kulka (1 t., b. l. 12-28, 29-31).

20Iš teismo medicinos specialisto išvados Nr. M 894/09 (01) matyti, kad L. B. mirtis ivyko nuo kiauryminio šautinio kulkinio krutines kaires puses sužalojimo su kairiojo plaucio viršutines skilties, širdipleves, kairiojo širdies skilvelio, diafragmos, skrandžio dugno, kepenu kairiosios skilties, apatines tušciosios venos pažeidimais, kas komplikavosi umiu nukraujavimu ir hemoraginiu šoku. L. B. mirtis galejo ivykti prieš 2-6 val. iki jo apžiuros ivykio vietoje pradžios 2009-06-06 1.15 val.

21L. B. lavone tyrimo metu konstatuota:

22kiauryminis šautinis kulkinis krutines lastos sužalojimas, esant šuvio iejimo žaizdai krutines kaireje puseje, pereinant i šautinio sužalojimo kanala, einant per krutines minkštuosius audinius, V-me tarpšonkauliniame tarpe ieinant i krutinpleves ertme kaireje, besitesiant kiaurai per kairiojo plaucio viršutine skilti, širdipleve, kiaurai kairiji širdies skilveli, diafragma, skrandžio dugna, kepenu kairiaja skilti, pažeidžiant apatine tušciaja vena, atskeliant juosmeninio 1-0 slankstelio dešineje puseje skeveldra, ir užsibaigiant juosmens raumenyse dešineje puseje su kulkos radimu kanalo pabaigoje.

23Bendras šautinio sužalojimo kanalo ilgis kune yra apie 30 cm, jo kryptis yra iš kaires dešinen, iš viršaus žemyn (maždaug 40° kampu žemyn), nežymiai iš priekio atgal.

24Sužalojimas padarytas šaunamojo ginklo poveikyje, neilgai trukus prieš mirti vieno šuvio iš artimo atstumo pasekoje.

25Kiauryminis šautinis krutines lastos sužalojimas su kairiojo plaucio, širdies, kepenu, apatines tušciosios venos, skrandžio pažeidimu kvalifikuojamas sunkiu sveikatos sutrikdymu.

26kiauryminis šautinis dešines šlaunies sužalojimas, padarytas šaunant iš šaunamojo ginklo vieno šuvio pasekoje, neilgai trukus iki mirties, esant šuvio iejimo žaizdai šlaunies priekiniame paviršiuje apatiniame trecdalyje ir šuvio išejimo žaizdai šlaunies užpakaliniame paviršiuje apatiniame trecdalyje.

27Artimo šuvio požymiu odos išpjovoje su šia žaizda nera. Sužalojimo kanalas eina iš priekio atgal 13,5 cm. beveik horizontaliai, nenukrypstant nuo transversalines plokštumos. Sužalojimas kvalifikuojamas nežymiu sveikatos sutrikdymu. poodine kraujosruva kaires akies viršutiniame voke, padaryta kieto buko daikto poveikyje, neilgai trukus iki mirties. Sužalojimas padarytas vieno trauminio poveikio pasekoje ir kvalifikuojamas nežymiu sveikatos sutrikdymu.

28L. B. lavono kraujyje, šlapime etilo alkoholio nerasta. L. B. lavono šlapime barbituratu, fenotiazinu, benzodiazepinu, opijatu, difenhidramino, amitriptilino, efedrino, amfetaminu, prazolono grupes junginiu nerasta, kraujyje barbituratu, benzodiazepinu nerasta.

29L. B. lavone tyrimo metu sužalojimu rankose, kurie galetu buti padaryti savigynos metu, nekonstatuota.

30Po krutines sužalojimo padarymo L. B. galimybe atlikti savarankiškus veiksmus labai abejotina. Jei jis sugebejo atlikti savarankiškus veiksmus, jie turejo buti minimalus (keleta metru paeiti, kiek pašaukti). Taciau mažai tiketina, kad tai galejo trukti ilgiau keliu minuciu, nes progresavo umus vidinis kraujavimas. Šautinis sužalojimas dešineje šlaunyje galejo apriboti judejimo galimybe, taciau netrukde šaukti ir t.t. Poodine kraujosruva kaires akies viršutiniame voke aktyviu ir samoningu veiksmu atlikimui itakos neturejo.

31Atsakyti, kiek tiksliai L. B. galejo gyventi po šautinio krutines sužalojimo nera galimybes, taciau tai skaiciuojama minutemis.

32Sužalojimai (tiek šautiniai, tiek poodine kraujosruva) padaryti per labai trumpa laiko tarpa vienas po kito, todel nustatyti ju eiliškuma nera objektyviu morfologiniu kriteriju.

33L. B. lavono drabužiuose nustatyti pažeidimai atitinka lavone esancius sužalojimus (1. t., b. l. 171-181).

34Iš specialisto išvados Nr.140-(5019)-IS1-4302 (DNR tyrimas) matyti, kad ant vienos tirti pateiktos cigaretes nuorukos, paimtos 2009-06-05 apžiurint ivykio vieta, rastu žmogaus biologiniu pedsaku genotipas sutampa su R. J. genotipu. Tikimybe, kad egzistuoja kitas žmogus, kurio genotipas identiškas ištirtu R. J. fokusu genotipui, t.y. atsitiktinio sutapimo tikimybe, yra ne didesne nei 0,00000000004 %. (1 t., b. l. 137-139)

35Iš specialisto išvados Nr.11-2696 (09), 11-3018 (09) (balistinis tyrimas) matyti, kad tirti pateiktas ginklas yra fabrikines gamybos 7,65 mm kalibro pistoletas „Zauer mod. 1913 Nr.76696, skirtas šaudyti 7,65 mm kalibro brauningo šoviniais. Iš tirti pateikto pistoleto po paskutinio valymo buvo šauta. Pateiktas pistoletas yra tinkamas šaudyti ir yra šaunamasis ginklas. Pagal Lietuvos Respublikos ginklu ir šaudmenu kontroles istatyma, pusiau automatiniai trumpieji šaunamieji ginklai, tarp ju ir tirti pateiktas pistoletas, yra priskiriamas prie „B“ kategorijos šaunamuju ginklu.

36Tirti pateiktos dvi 7,65 mm kalibro Brauningo tuteles buvo šautos tirti pateiktame pistolete. Tirti pateiktos dvi 7,65 mm kalibro Brauningo šoviniu kulkos (viena iš ju rasta L. B. kune) buvo iššautos iš tirti pateikto pistoleto.

37Nukentejusiojo L. B. drabužiu – bliuzono, marškineliu ir kelniu pažeidimai yra šautiniai, padaryti vario apvalkalus turinciomis kulkomis, dviem šuviais.

38Nukentejusiojo L. B. bliuzono ir marškineliu priekiniu paviršiu kaireje puseje esantys šautiniai pažeidimai ir pagal tarpusavio išsidestyma sutampantys krutines lastos kaireje puseje esantis kiauryminis šautinis kuno sužalojimas buvo padaryti vienu šuviu tirti pateikta 7,65 mm kalibro Brauningo šovinio kulka, šaunant iš tirti pateikto 7,65 mm kalibro pistoleto „Zauer mod. 1913 Nr.76696, iremus pistoleto vamzdžio laibgali.

39Šio šuvio kryptis buvo iš kaires i dešine ~ 40 º kampu iš viršaus žemyn ir nežymiai iš priekio atgal, vertinant nukentejusiojo kuno, esancio vertikalioje padetyje, atžvilgiu. Šuvio metu pistoleto vamzdžio laibgalis buvo iremtas nukentejusiajam i krutines lastos kairiaja puse, nukreipus ginklo vamzdi žemyn.

40Nukentejusiojo L. B. kelniu dešiniosios klešnes priekiniame ir nugariniame paviršiuose esantys šautiniai pažeidimai ir pagal tarpusavio išsidestyma sutampantys dešiniosios šlaunies priekiniame ir nugariniame paviršiuje esantys šautiniai kuno sužalojimai buvo padaryti vienu (kitu) šuviu su kulkos iejimo vieta priekiniuose kelniu ir šlaunies paviršiuose, vario apvalkala turincia kulka, šaunant iš atstumo, kuriame nepasireiškia artimo šuvio pedsakai. Šaudant iš tirti pateikto pistoleto, šuvio atstumas, kuriame nepasireiškia artimo šuvio pedsakai, yra 80 cm ir didesnis, matuojant nuo pistoleto vamzdžio laibgalio iki kliuties.

41Šuvio i nukentejusiojo L. B. dešiniaja šlauni metu ginklas ir šovusysis buvo iš priekio, vertinant nukentejusiojo dešines šlaunies, esancios vertikalioje padetyje, atžvilgiu. Tiketina, kad kelniu dešiniosios klešnes šautiniai pažeidimai ir kuno dešiniosios šlaunies šautiniai sužalojimai buvo padaryti 7,65 mm kalibro Brauningo šovinio kulka, šaunant iš tirti pateikto pistoleto (1 t., b. l. 152-162).

42Iš ginklo paieškos rezultatu CAEGR pažymos matyti, kad duomenu apie pistoleta 7.65 kalibro, kurio Nr. 76696, nera, iš pažymos apie ginklus matyti, kad R. J. vardu registruotu ir išregistruotu ginklu nera. (1 t., b. l. 166, 167)

43Daiktai, turintys reikšmes nusikalstamai veikai tirti ir nagrineti: L. B. drabužiai, peilis, pistoletas Zauer mod. 1913 Nr. 76696 su apkaba, dvi tuteles ir dvi kulkos kaip daiktiniai irodymai prijungti prie bylos (t.1, b.l. 38-39, 163-164).

44Del nusikalstamos veikos kvalifikavimo

45Kolegija, vadovaudamasi BPK 20 str. taisyklemis, ivertina anksciau išdestytus, teisme ištirtus irodymus ir daro išvada, kad R. J. kalte, nužudžius L. B. irodyta paties kaltinamojo, liudytoju D. C., J. J., P. U. parodymais, specialistu išvadomis, ivykio vietos apžiuros protokolu. Neabejotinai nustatyta, kad L. B. mirti sukelusius sužalojimus, panaudodamas nusikaltimo iranki – neteisetai igyta šaunamaji ginkla, padare R. J.. Taciau, kolegijos nuomone, kvalifikuoti kaltinamojo veiksmus pagal BK 129 str. 2 d. 9 p., kaip to praše nukentejusiosios ir ju atstovas, pagal teisme pakeista kaltinima nera pagrindo. Byloje nera irodymu, kad R. J. veike iš savanaudišku paskatu. Nukentejusiuju teiginys, jog kaltinamasis buvo skolingas L. B. didele pinigu suma ir kaltinamasis ji nužude, siekdamas išvengti skolos, nepagristas. Kaip seka iš bylos, 2008 m. sugrižes i Lietuva, L. B. apsistojo pas R. J. tevus, pastarieji, liudytojas Podiukovas, patvirtino šia aplinkybe, akivaizdu, jog nukentejusysis neturejo pakankamai lešu isigyti, ar išsinuomoti busta. Teismui buvo pateikti duomenys iš Vilniaus m. savivaldybes, kad 2008-12-28 L. B. kreipesi su prašymu irašyti ji i saraša socialinio busto nuomai. Jokiu rašytiniu irodymu, patvirtinanciu nukentejusiuju teigini, jog L. B. iš užsienio parsiveže didele suma pinigu, nera. Liudytojo Malakausko teiginys, kad R. J. su L. B. neatsiskaite už parduota buta taip pat nepagristas, be to, šios aplinkybes nenurode ir nukentejusioji R. B.. Bylos duomenys patvirtina, jog po L. B. suemimo 2009 m. R. J. juo taip pat rupinosi, Lukiškiu TIK – o patvirtintais duomenimis, daug kartu perdave siuntinius, pinigus (t. 2, b.l. 21-62).Kai L. B. buvo paleistas iš suemimo, R. J. ji apgyvendino pas savo drauges, santykiai tarp ju buvo draugiški. Liudytojos A. B. ir D. C. parode, kad nežino, kodel L. B. susipyko su R. J., jos tik dare prielaida, kad tai ivyko del pinigu, bet nežinojo, kuris iš vaikinu skolingas. L. B. drauge D. C. parode, kad Lygijus nesutarimu priežasciu neaiškino, sake jai „nelisk, ne tavo reikalas“. Iš prieš ivyki vykusio susirašinejimo internetu tarp A. B. ir R. J. seka, kad pastaroji perspejo kaltinamaji, jog pas ji išvažiavo D. C. su L. B.. Užfiksuotas R. J. atsakymas i liudytojos žodžius“..gal viska išsiaiškinsit...“ – „jis toliau pardavineja narkotikus, ...o man to nereikia“ (t.1, b.l. 114-116). Anksciau išdestytais duomenimis nustatyta, kad R. J. neieškojo kontaktu su nukentejusiuoju, pastarasis pas ji atvažiavo savo iniciatyva, iš anksto nesitares, buvo sudirges. Ta aplinkybe, jog išlipdamas iš automobilio L. B. atidave D. C. savo rankine ir laikrodi (pasake „niekam jo neatiduok, jis brangus) patvirtina, kad pats nukentejusysis nesiruoše vien taikiai pasikalbeti su kaltinamuoju. Atsižvelgtina ir i tai, jog su savimi L. B. turejo peili, kurio kartu su kitais daiktais eidamas pas R. J. nepaliko D. C., prieš ivyki buvo agresyviai nusiteikes.

46Remiantis išdestytu, kolegija daro išvada, kad byloje nepaneigtas kaltinamojo teiginys, jog nesutarimai tarp jo ir nukentejusiojo kilo, kai jis atsisake pastaraji toliau finansiškai remti, be to, norejo užsiimti legaliu verslu, neturedamas problemu su teisesaugos organais. Duomenu, kad R. J. neteisetai igijo ginkla, turedamas išankstini tiksla nužudyti L. B., kaip teige nukentejusioji R. B., nera. Kaip žinoma, pagal susiklosciusia teismu praktika, visos abejones, kuriu neimanoma pašalinti, yra užskaitomos kaltinamojo naudai. Kolegijos nuomone, R. J. veiksmus kvalifikuoti pagal BK 129 str. 2 d. 9 p., t.y., kad jis L. B. nužude del savanaudišku paskatu, nenustacius nauju faktiniu esminiu aplinkybiu, nera pagrindo ir daro išvada, kad pasitvirtino ikiteisminio tyrimo metu jam inkriminuotas kaltinimas pagal BK 129 str. 1 d. Be to, kolegija neturi pagrindo netiketi kaltinamojo parodymais, jog antra karta jis iššove i L. B. grumtyniu metu, budamas šalia jo, o ne iremes suklupusiam nukentejusiam ginkla i krutines kaire puse, kaip buvo nurodyta ikiteisminio tyrimo metu jam pareikštame kaltinime. Del to iš R. J. pareikšto kaltinimo mineta aplinkybe šalintina. Kolegija laiko nustatyta, kad kaltinamais R. J. 2009-06-05 apie 22.30 val. del asmeniniu tarpusavio nesutarimu kilusio konflikto metu su L. B., veikdamas netiesiogine tycia iš neteisetai laikomo šaunamojo ginklo 7,65 mm kalibro pistoleto „Zauer mod 1913“ iššove i L. B., padarydamas kiaurini šautini dešines šlaunies sužalojima, po to grumtyniu metu sudave nukentejusiajam smugi i kaire aki, padarydamas kaires akies viršutinio voko poodine kraujosruva bei iššove viena karta i krutines lastos kaire puse, tuo padarydamas daugybinius sužalojimus, kurie komplikavosi umiu nukraujavimu ir hemoraginiu šoku, ko pasekoje L. B. mire, t.y. ji nužude. Be to, R. J. veiksmai atitinka BK 253 str. 1 d. sudeti, nes jis, neturedamas leidimo, neteisetai igijo šaunamaji ginkla, kuri laike savo namuose iki 2009-06-05. Tokia išvada patvirtina paties kaltinamojo, liudytoju parodymai, specialistu išvados bei daiktiniai irodymai.

47Bausmes skyrimas ir kiti klausimai

48Skiriant bausme R. J., kolegija vadovaujasi bausmes paskirtimi (BK 41 str. 2 d.), bendraisiais bausmes skyrimo pagrindais (BK 54 str. 2 d.), kitomis baudžiamajame istatyme numatytomis bausmes skyrimo taisyklemis, taip pat esminemis susiformavusios teismu praktikos nusikaltimu žmogaus gyvybei bylose nuostatomis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 54 str. 2 d. 1 p., teismas ivertina L. B. nužudymo padarymo buda, vieta, tycios ruši, nusikaltimo motyvus ir kt.

49R. J. ivykde labai sunku ir apysunki nusikaltimus (BK 11 str.).

50Kaltinamojo atsakomybe lengvinancia aplinkybe kolegija pripažista tai, jog jis prisipažino ir gailisi nusikaltes. Kolegija daro šia išvada atsižvelgdama i tai, jog kaltinamasis atsipraše nukentejusiuju, kritiškai vertina savo elgesi, be to, iš karto po ivykio paskambino i policija, taip pat praneše nužudes žmogu savo giminems bei vadovaudamasi suformuota teismu praktika, nustatancia, jog prisipažinimo konstatavimas laikomas atitinkanciu baudžiamojo istatymo reikalavimus bei nenukrypstanciu nuo LAT praktikos ir tada, kai asmuo pripažindamas esmines veikos padarymo aplinkybes neigia išankstine tycia atimti gyvybe (Nr. 2K-420/2006, 2K-539/2006).

51Kaltinamojo atsakomybe sunkinanciu aplinkybiu nenustatyta.

52Nors R. J. praeityje teistas, taciau teistumas išnykes, todel, sutinkamai su nustatyta tvarka, jis laikomas neteistu (2K-82/2006). Be anksciau paminetu reikšmingu bylai aplinkybiu, kolegija, skiriant bausme, laiko tikslinga atsižvelgti ir i rizikinga nukentejusiojo elgesi. Nors teismas šios aplinkybes ir nepripažino lengvinancia kaltinamojo atsakomybe aplinkybe, bet atkreipia demesi i jau anksciau paminetus, turincius itakos, sprendžiant R. J. ivykdytos veikos kvalifikavimo pagal BK 129 str. 1 d. klausimus, butent: jog kaltinamasis neturejo išankstinio sumanymo nužudyti nukentejusiji, siekdamas išvengti konflikto, sieke su juo nesusitikineti, i ivykio vieta išlanksto neperspejes atvyko pats nukentejusysis, kur del asmeninio nesutarimo tarp ju ivyko konfliktas, kaltinamasis, nužudydamas L. B., veike netiesiogines tycios forma.

53Vienok, kolegija atsižvelgia i tai, kad R. J. padare labai sunku nusikaltima, sukelusi neatstatomas pasekmes – žmogaus mirti.

54Esant išdestytoms aplinkybems, vienai kaltinamojo atsakomybe lengvinanciai aplinkybei ir nenustacius R. J. atsakomybe sunkinanciu aplinkybiu, atsižvelgiant i tai, kad jis charakterizuojamas patenkinamai, turi šeima, mažameti vaika, kolegija laiko, jog bausmes tikslai bus pasiekti kaltinamajam už nusikaltima, kvalifikuota pagal BK 129 str. 1 d., paskyrus realia laisves atemimo bausme savo dydžiu mažesne nei sankcijos vidurkis, o pagal BK 253 str. 1 d. – skiriant laisves atemimo bausme, artima sankcijos vidurkiui. Nustatant galutine bausme, sutinkamai su BK 63 str. 5 d. 2 p., 11 str. 4, 5 d., taikytinas bausmiu apemimo budas.

55Byloje nukentejusioji R. B. pareiške civilini ieškini – 10 042 Lt turtinei žalai ir 900 000 Lt neturtinei žalai atlyginti, nukentejusioji I. B. atitinkamai: 1510 Lt ir 100 000 Lt. Kolegijos nuomone, nukentejusiuju civiliniai ieškiniai tenkintini iš dalies.

56Sprendžiant nukentejusiuju pareikštu ieškiniu del turtines žalos atlyginimo klausima, teismas atsižvelgia i tai, kad byloje yra oficialus dokumentai, pagrindžiantys tik dali ieškinio, t.y. UAB „Gedulo sala“ laidojimo paslaugu saskaita 1392 Lt sumai, išrašyta I. B. vardu, bei saskaita – faktura, išduota R. B. 1050,41 Lt sumai. Kita saskaita – faktura Nr. 0358920 išrašyta 2009-08-17, t.y. praejus pusantro menesio po L. B. mirties, pinigu kvite Nr.0401775 data ištaisyta ( t. 1, b.l 53-61). Kitu dokumentu, pagrindžianciu prašomos priteisti turtines žalos dydi teismui nepateikta. Atsižvelgtina ir i tai, kad ieškoves nenurode apie gauta iš valstybes laidojimo pašalpa, be to, teisme liudytojos D. C. ir A. B. patvirtino, kad jos apmokejo dali laidojimo išlaidu. Teismo posedyje pateikta pažyma iš UAB „Gedulo sala“, kad ritualines paslaugos I. B. buvo suteiktos 2009-08-17 (L. B. mirtis ivyko 2009-06-05). Todel, nesant kitu patikimu duomenu apie patirtas išlaidas, kolegija laiko tikslinga priteisti turtines žalos atlyginimui R. B. 1050,41 Lt, I. B. – 1392 Lt.

57Sprendžiant pareikštu ieškiniu del neturtines žalos atlyginimo klausima, teismas be anksciau išdestytu orientaciniu kriteriju, atsižvelgia i nukentejusiuju bei L. B. tarpusavio ryšio pobudi, santykiu pastovuma, nuoširduma, kitas reikšmingas aplinkybes.

58Kaip nustatyta byloje, R. B. yra darbinga, nebuvo pilnai ar dalinai L. B. išlaikoma.

59Pagal civilini istatyma (CK 6.250 str.) ir susiklosciusia teismu praktika, neturtine žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukretimas, emocine depresija ir kita teismo ivertinta pinigais. Neturtine žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta del nusikaltimo asmens sveikatai ar del asmens gyvybes atemimo bei kitais istatymu numatytais atvejais. Neturtine žala padaroma nematerialioms vertybems, todel jos piniginis ivertinimas ir kompensavimas yra salyginio pobudžio; neturtines žalos atlyginimo dydžio nustatymo kriterijai numatyti CK 6.250 str. 2 dalyje. Lietuvos Aukšciausiasis teismas yra nurodes, kad teismai, priteisdami neturtine žala, turi atsižvelgti ne tik i nukentejusiojo, bet ir kaltininko pagristus interesus – i jo turtine padeti, žalos padarymo aplinkybes ir t.t. (2K-209/2007). Atsižvelgtina taip pat i tai, jog neigiami emociniai išgyvenimai savaime nesudaro pagrindo atlyginti neturtine žala CK 6.284 str. 1 d. išvardinti asmenys, turintys teise i šios žalos atlyginima fizinio asmens gyvybes atemimo atveju (nepilnameciai vaikai, nedarbingi tevai, kiti nedarbingi išlaikytiniai), o teismu praktikoje pripažistama, kad teise i neturtines žalos atlyginima turi ir darbingi anksciau išvardinti asmenys, atsižvelgiant i šiu asmenu santykius su nukentejusiuoju iki jo mirties. Šie santykiai turetu buti nuolatinio pobudžio, nuoširdus, artimi, emociškai tvirti. Ar jie tokie, sprendžiama kiekvienu konkreciu atveju (Nr.2K-151/2006, 3K-3-351/2007 ir kt.).

60Byloje nustatyta, kad R. B. ir sunaus santykiai nebuvo glaudus, labai artimi ar emociškai tvirti, ji yra darbinga, jokios materialines paramos iš L. B. negaudavo. Todel kolegijos nuomone, R. B. pareikštas ieškinys – 9000 000 Lt del neturtines žalos atlyginimo nepagristas.

61Kolegija, atsižvelgdama i paminetus istatymo ir teismu praktikos aspektus, i konkrecias bylos aplinkybes, laiko tikslinga R. B. priteisti neturtines žalos atlyginimui 30 000 Lt.

62Pagal suformuota teismu praktika, kitiems BPK 38 str., BK 248 str. nurodytiems giminaiciams (broliams, seserims, seneliams) kompensacija už dvasines kancias, kurias sukele nukentejusiojo mirtis, priteisiama tik išimtinais atvejais, kai juos su nukentejusiuoju iki jo mirties siejo itin artimi santykiai, glaudus dvasiniai, emociniai ryšiai (LAT baudžiamuju bylu skyriaus 2008-07-03 išaiškinimas „Del teises normu, reguliuojanciu nusikalstama veika padarytos žalos atlyginima, taikymo baudžiamosiose bylose“). Byloje nebuvo nustatyta, jog I. B. ir L. B. ( tos pacios motinos, skirtingu tevu vaikai) artimai bendravo. Pati nukentejusioji teisme paaiškino, kad L. B. nepatiko jos gyvenimo budas, liudytoja D. C. patvirtino, kad pastarieji iš esmes nebendravo, retkarciais pasikalbedavo telefonu. Esant tokioms aplinkybems, kolegija laiko, kad tenkinti I. B. ieškini del neturtines žalos (100 000 Lt) priteisimo nera pagrindo.

63R. B. pareikšto ieškinio dalis del išlaidu, patirtu už advokato atstovavima (2900 Lt), sutinkamai su BPK 106 str. 2 d. taisyklemis, tenkintina iš dalies.

64Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303 str. 2 d., 115 str.,

Nutarė

65R. J. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 129 str. 1 d., 253 str. 1 d. ir nubausti: pagal BK 129 str. 1 d. – laisves atemimu 8 (aštuoneriems) metams, pagal BK 253 str. 1 d. – laisves atemimu 2 (dvejiems) metams. Remiantis BK 63 str. 1 d., 5 d. 2 p., bausmes subendrinti apemimo budu ir galutine bausme paskirti laisves atemima 8 (aštuoneriems) metams, ja atliekant pataisos namuose. I bausme iskaityti R. J. sulaikymo ir suemimo termina nuo 2009 m. birželio 6 d. iki 2009 m. gruodžio 7 d.

66Kardomaja priemone - rašytini pasižadejima neišvykti, dokumentu paemima ir ipareigojima periodiškai registruotis policijos istaigoje palikti nepakeista iki nuosprendžio isiteisejimo.

67Priteisti iš R. J.: turtines žalos atlyginimui R. B. 1050,41 Lt; I. B. – 1392 Lt; neturtines žalos atlyginimui priteisti R. B. naudai 30 000 Lt (trisdešimt tukstanciu litu), I. B. ieškini del neturtines žalos atlyginimo atmesti. Priteisti iš R.J. R. B. advokato paslaugoms apmoketi 1900 Lt (viena tukstanti devynis šimtus Lt).

68Laikino R. J. nuosavybes teises i žemes sklypa – unikalus Nr. ( - ) sodo pastata – unikalus Nr.( - ), esancius Sodu bendrijoje „Saida“ Nr. 197 Vosyliuku km., Lentvario sen., Traku raj. apribojima palikti galioti iki civiliniu ieškiniu padengimo, po to – panaikinti.

69Traku rajono PK saugomus daiktus – peili, vokus su spec. šuvio pedsakais, cigaretes nuoruka ir seiliu pavyzdžius, pusbacius, pilkos spalvos trumpikes, puskojines, marškinius, juoda bliuzona, džinsines kelnes nuosprendžiui isiteisejus sunaikinti. Pistoleta Zauer, modelis 1913 Nr.76696 su apkaba, 2 tuteles ir 2 kulkas konfiskuoti ir perduoti Ginklu fondui prie Lietuvos respublikos Vyriausybes.

70Nuosprendis per 20 dienu gali buti apskustas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teisma.

71Kolegijos pirmininke

72Jurate Damanskiene

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo baudžiamuju bylu skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teisiamajame posedyje išnagrinejo baudžiamaja byla, kurioje RENATAS... 3. n u s t a t e:... 4. kaltinamasis R. J. nužude kita žmogu šiomis... 5. Šiais savo veiksmais R. J. padare nusikalstama veika,... 6. Taip pat jis neteisetai disponavo šaunamuoju ginklu, o butent:... 7. 2009 m. balandžio men., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, Vilniaus... 8. Šiais savo veiksmais R. J. padare nusikalstama veika,... 9. Teismo posedyje R. J. savo kalte pripažino. Jis parode,... 10. N. R. B. parode, kad J. pažinojo... 11. Nukentejusioji I. B. parode, kad su žuvusiuoju broliu... 12. Liudytoja D. C. parode, kad 2009 metais jos 13. Liudytoja A. B. parode, kad su Bujevicium 14. Liudytoja J. J. parode, kad maždaug prieš 10 metu sunus... 15. Liudytojas S. J. (kaltinamojo tevas) parode, kad grižes... 16. Liudytojas O. B. parode, kad žuvusysis – jo sunus, su... 17. Liudytojai E. K. ir G. G. parode, kad... 18. Liudytojas A. M. parode, kad po to, 19. Iš ivykio vietos apžiuros protokolo matyti, kad sodu bendrijoje „Saida“... 20. Iš teismo medicinos specialisto išvados Nr. M 894/09 (01) matyti, kad 21. L. B. lavone tyrimo metu konstatuota:... 22. kiauryminis šautinis kulkinis krutines lastos sužalojimas, esant šuvio... 23. Bendras šautinio sužalojimo kanalo ilgis kune yra apie 30 cm, jo kryptis yra... 24. Sužalojimas padarytas šaunamojo ginklo poveikyje, neilgai trukus prieš mirti... 25. Kiauryminis šautinis krutines lastos sužalojimas su kairiojo plaucio,... 26. kiauryminis šautinis dešines šlaunies sužalojimas, padarytas šaunant iš... 27. Artimo šuvio požymiu odos išpjovoje su šia žaizda nera. Sužalojimo... 28. L. B. lavono kraujyje, šlapime etilo alkoholio nerasta.... 29. L. B. lavone tyrimo metu sužalojimu rankose, kurie... 30. Po krutines sužalojimo padarymo L. B. galimybe atlikti... 31. Atsakyti, kiek tiksliai L. B. galejo gyventi po šautinio... 32. Sužalojimai (tiek šautiniai, tiek poodine kraujosruva) padaryti per labai... 33. L. B. lavono drabužiuose nustatyti pažeidimai atitinka... 34. Iš specialisto išvados Nr.140-(5019)-IS1-4302 (DNR tyrimas) matyti, kad ant... 35. Iš specialisto išvados Nr.11-2696 (09), 11-3018 (09) (balistinis tyrimas)... 36. Tirti pateiktos dvi 7,65 mm kalibro Brauningo tuteles buvo šautos tirti... 37. Nukentejusiojo L. B. drabužiu – bliuzono, marškineliu... 38. Nukentejusiojo L. B. bliuzono ir marškineliu priekiniu... 39. Šio šuvio kryptis buvo iš kaires i dešine ~ 40 º kampu iš viršaus žemyn... 40. Nukentejusiojo L. B. kelniu dešiniosios klešnes... 41. Šuvio i nukentejusiojo L. B. dešiniaja šlauni metu... 42. Iš ginklo paieškos rezultatu CAEGR pažymos matyti, kad duomenu apie... 43. Daiktai, turintys reikšmes nusikalstamai veikai tirti ir nagrineti: 44. Del nusikalstamos veikos kvalifikavimo... 45. Kolegija, vadovaudamasi BPK 20 str. taisyklemis, ivertina anksciau išdestytus,... 46. Remiantis išdestytu, kolegija daro išvada, kad byloje nepaneigtas kaltinamojo... 47. Bausmes skyrimas ir kiti klausimai... 48. Skiriant bausme R. J., kolegija vadovaujasi bausmes... 49. R. J. ivykde labai sunku ir apysunki nusikaltimus (BK 11... 50. Kaltinamojo atsakomybe lengvinancia aplinkybe kolegija pripažista tai, jog jis... 51. Kaltinamojo atsakomybe sunkinanciu aplinkybiu nenustatyta.... 52. Nors R. J. praeityje teistas, taciau teistumas išnykes,... 53. Vienok, kolegija atsižvelgia i tai, kad R. J. padare... 54. Esant išdestytoms aplinkybems, vienai kaltinamojo atsakomybe lengvinanciai... 55. Byloje nukentejusioji R. B. pareiške civilini ieškini... 56. Sprendžiant nukentejusiuju pareikštu ieškiniu del turtines žalos atlyginimo... 57. Sprendžiant pareikštu ieškiniu del neturtines žalos atlyginimo klausima,... 58. Kaip nustatyta byloje, R. B. yra darbinga, nebuvo pilnai... 59. Pagal civilini istatyma (CK 6.250 str.) ir susiklosciusia teismu praktika,... 60. Byloje nustatyta, kad R. B. ir sunaus santykiai nebuvo... 61. Kolegija, atsižvelgdama i paminetus istatymo ir teismu praktikos aspektus, i... 62. Pagal suformuota teismu praktika, kitiems BPK 38 str., BK 248 str. nurodytiems... 63. R. B. pareikšto ieškinio dalis del išlaidu, patirtu... 64. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303 str. 2 d., 115... 65. R. J. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 129... 66. Kardomaja priemone - rašytini pasižadejima neišvykti, dokumentu paemima ir... 67. Priteisti iš R. J.: turtines žalos 68. Laikino R. J. nuosavybes teises i žemes sklypa –... 69. Traku rajono PK saugomus daiktus – peili, vokus su spec. šuvio pedsakais,... 70. Nuosprendis per 20 dienu gali buti apskustas Lietuvos apeliaciniam teismui per... 71. Kolegijos pirmininke... 72. Jurate Damanskiene...