Byla e2A-269-798/2020
Dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų ir išieškojimo nepagrįstumo, trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, antstolė V. M

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų, Rasos Gudžiūnienės, Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Vytauto Zeliankos,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 8 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo R. V. ieškinį atsakovui Luminor Bank A/S Lietuvos skyriui akcinei bendrovei dėl atleidimo nuo dalies palūkanų mokėjimo ir prievolės dalies įvykdymo pripažinimo, dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų ir išieškojimo nepagrįstumo, trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, antstolė V. M.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas R. V. prašė: pripažinti 2007 m. liepos 16 d. hipotekos lakšte Nr. 04/1/2007/0003278 esančią hipoteką jungtine hipoteka; atleisti ieškovą nuo 50 procentų palūkanų, nustatytų 2007 m. rugpjūčio 23 d. skolinimo obligacijų apmokėjimui sutartimi, jas sumažinant nuo 194 948,81 Eur iki 97 850,45 Eur; pripažinti, kad ieškovas pagal 2007 m. birželio 18 d. kredito linijos sutartį 2010 m. rugsėjo 1 dienai grąžino 192 521,65 Eur kredito dalį; pripažinti 2005 m. rugpjūčio 24 d. hipotekos lakšte ir jo 2007 m. gegužės 15 d. priede Nr. 1 esančią hipoteką jungtine hipoteka; sumažinti 2014 m. vasario 7 d. vykdomajame įraše nurodytas palūkanas nuo 108 788,96 Eur iki 76 096,44 Eur; sumažinti 2014 m. vasario 7 d. vykdomajame įraše nurodytą 9 procentų metinių palūkanų dydį iki 5 procentų, skaičiuojamų nuo 402 094, 41 Eur negrąžinto kredito sumos nuo vykdomojo įrašo atlikimo dienos iki vykdomojo įrašo visiško įvykdymo (ieškinio pateikimo dienai mažintina 70 892,54 Eur suma); pakeisti Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro notarės R. B. 2014 m. vasario 7 d. išduotą vykdomojo įrašo dalį dėl kompensuojamųjų ir procesinių palūkanų, nurodant, kad iš skolininko hipotekos kreditoriui išieškotinos 76 096,44 Eur palūkanos ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo 402 094,41 Eur negrąžinto kredito sumos nuo vykdomojo įrašo atlikimo dienos iki vykdomojo įrašo visiško įvykdymo; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Atsakovas Luminor Bank A/S Lietuvos skyrius su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti, kadangi tarp šalių kilęs ginčas dėl su SASO įsigijimu susijusių sandorių jau yra išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 17 d. įsiteisėjusia nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-563-275/2017, o reikalavimas dėl 2007 m. liepos 16 d. hipotekos lakšte Nr. 04/1/2007/0003278 esančios hipotekos kvalifikavimo (pripažinimo) jungtine hipoteka pareikštas praleidus bendrąjį 10 metų ieškinio senaties terminą.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

123.

13Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 8 d. sprendimu ieškinį atmetė; priteisė atsakovui iš ieškovo 5 082,00 Eur bylinėjimosi išlaidas.

144.

15Teismas nustatė, kad dėl ginčo šalių sudarytų su SASO įsigijimu susijusių ginčo sandorių vertinimo teismai jau yra pasisakę. Vilniaus miesto apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-82-155/2016 buvo kilę atsakovės atsakomybės klausimai dėl ieškovo patirtų nuostolių atlyginimo, pastarajam investavus į banko obligacijas nuosavomis ir skolintomis lėšomis, dėl banko profesinio rūpestingumo ir informavimo pareigos bei investuotojo pareigos elgtis protingai ir apdairiai vertinimo. Nurodytoje byloje buvo priimta galutinė ir neskundžiama apeliacinės instancijos teismo nutartis (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla

16Nr. 2A-563-275/2017), kuria ieškovo reikalavimai tenkinti iš dalies – ieškovas atleistas nuo 50 procentų palūkanų, nustatytų pagal 2007 m. birželio 18 d. kredito linijos sutartį, mokėjimo. Teismas, pažymėjęs, jog šioje byloje ieškinio dalyko formuluotė skiriasi nuo jau išnagrinėtoje byloje ieškovo formuoto materialiojo teisinio reikalavimo formuluotės, sprendė, kad nagrinėjamu atveju negalima visiškai atsiriboti nuo bendro teisinio konteksto ir tarp šalių kilusio ginčo esmės – dėl su akcijomis susietų obligacijų (SASO) įsigijimu susijusių kreditavimo sandorių sudarymo aplinkybių nustatymo, jų vertinimo, ginčo šalių atsakomybės laipsnio dėl iš šių sandorių sudarymo kilusių ieškovo nuostolių, atsakomybės pasidalijimo bei teisinės taikos tarp šalių atstatymo. Būtent Vilniaus miesto apylinkės teismo išnagrinėtoje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl ginčo šalių atsakomybės (kaltės) dėl ieškovui atsiradusių nuostolių ir šių nuostolių atlyginimo. Minėtoje byloje buvo konstatuota mišri abiejų ginčo šalių kaltė, todėl ieškovo nuostolių paskirstymo klausimas taip pat buvo išspręstas ieškovą atleidžiant nuo 50 procentų palūkanų mokėjimo bankui pagal 2007 m. birželio 18 d. kredito linijos sutartį. Aplinkybė, kad ieškovas nurodytoje byloje nereiškė konkretaus reikalavimo, susijusio su prievolių pagal 2007 m. rugpjūčio 23 d. skolinimo obligacijų įsigijimui sutartį vykdymu ir / ar atleidimu, nereiškia, jog teismas nagrinėtoje byloje netyrė ir nevertino ieškovo prievolių pagrįstumo arba atsakovo atsakomybės laipsnio dėl ieškovo patirtų nuostolių atsiradimo paminėtos sutarties kontekste.

175.

18Teismas konstatavo, kad ieškovas turi teisę reikšti savarankišką materialinį teisinį reikalavimą – atleisti jį nuo 50 procentų palūkanų, nustatytų 2007 m. rugpjūčio 23 d. skolinimo obligacijų apmokėjimui sutartyje, t. y. nagrinėjamos bylos dalykas, tačiau sprendžiant tokio reikalavimo pagrįstumo klausimą, būtina vadovautis prejudicinę galią turinčių teismų sprendimų išvadomis ir konstatuotomis aplinkybėmis. Ieškovo prašymas atleisti nuo 194 948,81 Eur negrąžinto kredito savo esme yra iš esmės tapatus reikalavimui atleisti nuo 100 procentų palūkanų pagal 2007 m. rugpjūčio 23 d. skolinimo obligacijų įsigijimui sutartį, kadangi tiek vienu, tiek kitu atveju kalbama apie tokio paties dydžio lėšų sumą, kurios mokėjimą bankui lėmė tarp ieškovo ir banko sudarytų grupės iš esmės tarpusavyje susijusių sandorių sudarymas siekiant vieno tikslo – SASO įsigijimo. Taigi nagrinėjamos bylos ieškinio pagrindą sudaro iš esmės tos pačios aplinkybės, kurios jau buvo išnagrinėtos pirmiau nurodytoje civilinėje byloje. Naujai paaiškėjusių ar jau išnagrinėtoje byloje nenagrinėtų faktų ieškovas nepateikė, ieškiniu prašo įvertinti tuos pačius sandorius, kurie jau buvo kvestionuojami Vilniaus miesto apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje.

196.

20Teismas nustatė, kad bankui už nominalią vertę išpirkus 56000 vnt. obligacijų, ieškovo įsipareigojimai pagal 2007 m. rugpjūčio 23 d. skolinimo obligacijų įsigijimui sutartį (palūkanos) buvo padengti 2007 m. birželio 18 d. kredito linijos sutarties lėšomis. Tokiu būdu neįvykdyti ieškovo įsipareigojimai pagal 2007 m. birželio 18 d. kredito linijos sutartį (negrąžintas kreditas) atitiko lėšų sumą identišką sumokėtai palūkanų pagal 2007 m. rugpjūčio 23 d. skolinimo obligacijų įsigijimui sutartį sumą. Įvertinęs ieškovo apeliacinio skundo, pateikto dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo, argumentus, teismas sprendė, jog ieškovas palūkanas pagal 2007 m. rugpjūčio 23 d. obligacijų pasirašymo sutartį prilygino negrąžintam kreditui pagal 2007 m. birželio 18 d. kredito linijos sutartį, todėl formuodamas ieškinio reikalavimą sąmoningai siekė būti atleistas nuo negrąžinto kredito mokėjimo pagal 2007 m. birželio 18 d. kredito linijos sutartį, o ne formavo atskirą materialinį teisinį reikalavimą dėl atleidimo nuo palūkanų pagal jau įvykdytą 2007 m. rugpjūčio 23 d. obligacijų pasirašymo sutartį mokėjimo. Teismas pažymėjo, kad aplinkybė, jog išnagrinėtoje civilinėje byloje ieškovas teisinės taikos siekė formuodamas reikalavimą tik dėl prievolių pagal vieną iš dviejų kredito sutarčių atleidimą, vertintina kaip ieškovo diskrecijos teisė pasirinkti jo pažeistų teisių gynybos būdą. Šioje byloje pateikta kitokia reikalavimo formuluotė siekiamo bylos rezultato nepakeičia, o ieškinyje išdėstyti argumentai akivaizdžiai pakartoja teismų jau išnagrinėtus argumentus. Teismas padarė išvadą, kad šioje byloje ieškovo siekiamos teisinės pasekmės yra visiškai analogiškos – išvengti prievolių vykdymo (palūkanų mokėjimo) pagal su SASO įsigijimu susijusius sandorius, o tarp šalių kilęs ginčas išnagrinėtas įsiteisėjusiu Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu ir šioje byloje pakartotinai neturi būti nagrinėjamas.

217.

22Teismo vertinimu, ieškovas nepagrįstai prašo sumažinti palūkanas, išieškomas pagal Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro 2014 m. vasario 7 d. vykdomąjį įrašą Nr. 14-1020. Šio vykdomojo dokumento pagrindu išieškoma iš ieškovo skola bankui pagal neįvykdytą

232005 m. rugpjūčio 18 d. kreditavimo sutartį. Teismas sprendė, kad tokiam reikalavimui pareikšti ieškovas yra praleidęs bendrąjį 10 metų ieškinio senaties terminą. Nurodytas kreditavimo sandoris ir atitinkamos nuostatos dėl palūkanų dydžio ir skaičiavimo yra sudarytas 2005 metais (pakeitimas 2007 m. balandžio 4 d.), todėl yra suėjęs bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas, kas sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškinį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.125 straipsnio 1 dalis, 1.131 straipsnio 1 dalis). Atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį, todėl šiuo pagrindu ieškinys atmestinas (CK 1.126 straipsnio

242 dalis).

258.

26Ieškovas neteisingai aiškina 2005 m. rugpjūčio 18 d. kreditavimo sutartyje sutartas sąlygas dėl palūkanų dydžio ir jo apskaičiavimo. Pagal 2014 m. vasario 7 d. Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą banko naudai išieškomos palūkanos yra 108 788,96 Eur nesumokėtos palūkanos už paskolą. Šalys 2005 m. rugpjūčio 18 d. kreditavimo sutarties specialiosios dalies 5 punkte ir 2007 m. balandžio 4 d. susitarimo dėl 2005 m. rugpjūčio 18 d. kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo 1.3 papunktyje susitarė, kad už paskolą kredito gavėjas kiekvieną mėnesį moka bankui 6 procentų dydžio metines palūkanas. Atitinkamai 6 procentų dydžio metinės palūkanos pagrįstai yra apskaičiuotos už paskolą nuo 2010 m. rugpjūčio 26 d. iki

272013 m. gruodžio 19 d. (pareiškimo dėl vykdomojo įrašo išdavimo padavimo dienai), t. y.

28108 788,96 Eur, o ne iki visiško kredito bankui sugrąžinimo dienos, kaip nepagrįstai teigia ieškovas. Ieškovas nenurodė jokio teisinio pagrindo pakeisti daugiau nei prieš 10 metų sudarytą sutartinę kreditavimo sutarties sąlygą dėl palūkanų dydžio ir tokiu būdu mažinti sutartą palūkanų dydį už paskolą nuo vykdomajame įraše nurodytos 108 788,96 Eur išieškomos palūkanų sumos iki 76 096,44 Eur. Teismas sprendė, kad ieškovas nepagrindė ir savo reikalavimo sumažinti 2014 m. vasario 7 d. Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro vykdomajame įraše išieškomas 9 procentų dydžio metines palūkanas nuo pagrindinio reikalavimo sumos 405 003,38 Eur iki 5 procentų. 9 procentų dydžio palūkanos yra apskaičiuotas teisėtai pagal šalių sudarytą kreditavimo sutartį, tuo tarpu ieškovo reikalavimas dėl palūkanų sumažinimo prieštarauja kasacinio teismo praktikai dėl kreditoriaus teisių į palūkanas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-548-248/2016).

299.

30Ieškovės reikalaujamas jungtine hipoteka perkvalifikuoti hipotekos sandoris buvo sudarytas ir viešame registre įregistruotas 2007 metais, todėl yra suėjęs bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas, kurį ieškovas yra praleidęs. Atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį, todėl tai sudaro savarankišką pagrindą ir šioje dalyje ieškinį atmesti (CK 1.125 straipsnio 1 dalis,

311.131 straipsnio 1 dalis). Teismas pažymėjo, kad banko naudai yra įkeisti 16 vnt. žemės sklypų, kurie sudaro bendrą durpių telkinį, todėl vykdomosiose bylose durpynų telkinį sudarantys įkeisti visi žemės sklypai pardavinėjami ir dėl tokio išieškojimo teisėtumo yra pasisakyta įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais Vilniaus apygardos teismo civilinėse bylose Nr. 2S-852-553/2018, Nr. 2S-2177-577/2018, kuriuose nustatytus prejudicinius faktus ieškovas kvestionuoja pareikštu ieškiniu.

32III.

33Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3410.

35Apeliaciniame skunde ieškovas R. V. prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 8 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3610.1.

37Atsakovas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius ir trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, antstolė V. M. bylos nagrinėjimo metu prašė taikyti bendrąjį 10 metų ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl hipotekos sandorio perkvalifikavimo jungtine hipoteka ir neprašė taikyti ieškinio senaties reikalavimui sumažinti palūkanas, išieškomas pagal Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro 2014 m. vasario 7 d. vykdomąjį įrašą. Pirmosios instancijos teismas minėtam reikalavimui nepagrįstai taikė ieškinio senatį, todėl pažeidė CK 1.126 straipsnio 2 dalį.

3810.2.

39Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovas yra praleidęs bendrąjį 10 metų ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl hipotekos sandorio perkvalifikavimo jungtine hipoteka pareikšti. Teismas neįvertino aplinkybės, kad ieškovas neginčija hipotekos sandorio ir neprašo teismo perkvalifikuoti paprastosios hipotekos į jungtinę. Ieškovas prašė teismo konstatuoti, kad hipoteka, įtvirtinta hipotekos lakšte Nr. 04/1/2007/0003278, yra jungtinė ir būtent dėl jungtinės hipotekos šalys susitarė, pasirašydamos hipotekos lakštą. Ieškovas rėmėsi CK 4.194¹ straipsnio 6 dalimi, kuri suteikia teisę ginčyti ne sandorį, bet kreditoriaus veiksmų teisėtumą. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad kreditorius pradėjo nepagrįstą išieškojimą vykdymo procese iš viso skolininko turto, nevertindamas hipotekos lakšto turinio ir tokiais savo veiksmais demonstruodamas, kad nelaiko, jog šalys nurodytu hipotekos lakštu susitarė dėl jungtinės hipotekos. CK 1.125 straipsnis nenustato sutrumpinto ieškinio senaties termino reikalavimui dėl kreditoriaus veiksmų teisėtumo pareikšti, ieškovas tokiam reikalavimui pareikšti nėra praleidęs bendrojo 10 metų ieškinio senaties termino.

4010.3.

41Teismas padarė nepagrįstą ir nemotyvuotą išvadą, kad ieškovo prašymas atleisti nuo 194 948,81 Eur negrąžinto kredito yra tapatus reikalavimui atleisti nuo 100 procentų palūkanų pagal 2007 m. rugpjūčio 23 d. skolinimo obligacijų įsigijimui sutartį, nes iš esmės kalbama apie tokio paties dydžio lėšų sumą, kurios mokėjimą bankui lėmė tarp šalių sudarytų grupės tarpusavyje susijusių sandorių sudarymas siekiant vieno tikslo – SASO įsigijimo.

4210.4.

43Teismas nepagrįstai nurodė, kad 2005 m. rugpjūčio 18 d. kreditavimo sutartyje nustatytas palūkanų dydis ir jo apskaičiavimas yra teisingi, o nustatytas palūkanų dydis atitinka teismų praktiką. Teismas tokių išvadų negalėjo padaryti dėl įsiteisėjusio Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-82-155/2016, kuris šioje byloje turi prejudicinę galią ir kuriame yra konstatuota, jog atsakovė, sudarydama 2007 m. birželio 18 d. kredito linijos sutartį, tinkamai neatskleidė ieškovui siūlomo investavimo produkto rizikos laipsnio, įsigyjant obligacijas skolintomis lėšomis, už kurias įsipareigojama mokėti palūkanas.

4410.5.

45Teismo išvada, kad šalys nei pirminės, nei antrinės hipotekos lakšte nėra susitarusios dėl jungtinės hipotekos, yra padaryta, neįvertinus ieškinio argumentų. Hipotekos lakšte Nr. 04/1/2007/0003278 ir jo pakeitime šalys nenurodė hipotekos rūšies, todėl nėra nurodyta, kad tai jungtinė hipoteka, tačiau nenurodyta ir kitokia hipotekos rūšis. Iš hipotekos lakšto turinio matyti, kad hipotekos sandorio sudarymo metu buvo siekiama apsaugoti vieno konkretaus įsipareigojimo pagal 2005 m. rugpjūčio 18 d. sudarytą kreditavimo sutartį įvykdymą, kurio dydis – 173 772 Eur, o įkeičiamas turtas – 16 vnt. atskirai aprašytų nekilnojamųjų daiktų, esančių skirtinguose kaimuose, kurių bendra vertė –

46568 813,71 Eur. Tai reiškia, kad įkeistų daiktų vertė yra 3 kartus didesnė už vienos konkrečios prievolės dydį. Iš 2007 m. gegužės 15 d. hipotekos lakšto pakeitimo matyti, kad vienos konkrečios prievolės pagal 2005 m. rugpjūčio 18 d. kreditavimo sutartį ir jos pakeitimus – 666 126,04 Eur, o įkeičiamas turtas – 16 vnt. atskirai aprašytų nekilnojamųjų daiktų, esančių skirtinguose kaimuose, kurių bendra vertė –

472 344 184,43 Eur. Tai reiškia, kad įkeistų daiktų vertė yra 3,5 karto didesnė už vienos konkrečios prievolės dydį. Nurodytos aplinkybės hipotekos lakšto ir jo pakeitimo pasirašymo metu šalims leido suprasti, kad įkeičiamo turto vertei esant gerokai didesnei už įkeičiamos prievolės dydį, priverstinio išieškojimo atveju skola bus išieškoma ne iš viso įkeisto turto kaip vieno bendro objekto, bet iš atskirų žemės sklypų, kurių vertės užtektų kreditoriaus reikalavimui patenkinti. Hipotekos lakšte nėra įtvirtinta sąlygų, numatančių atsakovės teisę skolos išieškojimo metu parduoti visą įkeistą turtą kaip vientisą objektą.

4810.6.

49Vykdomojoje byloje Nr. 0015/14/07050 yra atliktas ekspertizės aktas, kuriame įvertinta kiekvieno iš 16 vnt. atskirų žemės sklypų rinkos vertė, kuri susumuota gaunant bendrą vertinamo turto rinkos vertę. Aplinkybė, kad yra įmanoma įvertinti kiekvieno hipoteka įkeisto žemės sklypo rinkos vertę atskirai, leidžia spręsti, jog šalys susitarė dėl jungtinės hipotekos ir dėl to yra galimybė parduoti tiek turto, kiek reikia kreditoriaus reikalavimui patenkinti. Teismas skundžiamame sprendime nurodytų argumentų nevertino ir nepagrįstai rėmėsi Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-852-553/2018 ir 2018 m. spalio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-2177-577/2018. Nurodytose bylose nebuvo sprendžiamas klausimas dėl 2005 m. rugpjūčio 24 d. hipotekos lakšto kvalifikavimo jungtine hipoteka.

5010.7.

51Teismas priteisė atsakovui per didelę atstovavimo išlaidų sumą, neatitinkančią Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – ir Rekomendacijos) .

5211.

53Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius prašo skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nesutikimas su apeliaciniu skundu grindžiamas šiais argumentais:

5411.1.

55Apeliantas nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas savo iniciatyva ieškinio reikalavimui sumažinti palūkanas, išieškotinas pagal Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro 2014 m. vasario 7 d. vykdomąjį įrašą, taikė ieškinio senaties terminą. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodytam reikalavimui prašė taikyti bendrąjį ieškinio senaties terminą. Ieškinio reikalavimas dėl palūkanų sumažinimo atmestas ne tik dėl ieškinio senaties, bet ir dėl šio reikalavimo nepagrįstumo.

5611.2.

57Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 29 d. sprendimas civilinėje byloje

58Nr. 2-82-155/2016 neturi jokio ryšio ir teisinės įtakos galiojančiam ir įstatymų nustatyta tvarka nenuginčytam 2014 m. vasario 7 d. vykdomajam įrašui ir jo pagrindu išieškomam palūkanų dydžiui. Vykdomasis įrašas yra išduotas ieškovo neįvykdytos

592005 m. rugpjūčio 18 d. kreditavimo sutarties pagrindu, kuri nesusijusi su ieškovo SASO įsigijimu, o minėtoje Vilniaus miesto apylinkės teismo išnagrinėtoje byloje buvo spręsta dėl kitų ieškovo su banku sudarytų sandorių, t. y. SASO įsigijimu sudarytų

602007 m. birželio 18 d. kredito linijos sutarties ir 2007 m. rugpjūčio 23 d. skolinimo obligacijų apmokėjimui sutarties. Vilniaus miesto apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-82-155/2016 ieškovo ieškinys buvo tenkintas iš dalies, teismui įvertinus abu pirmiau nurodytus su SASO įsigijimu susijusius sandorius, todėl šioje byloje ieškovas nepagrįstai kelia tų pačių sandorių vykdymo atsakomybės klausimus ir prašo jį atleisti nuo 50 procentų palūkanų mokėjimo. Teisinėje sistemoje netoleruotina situacija, kai ieškovo netenkinantis teismo sprendimas pakartotinai kvestionuojamas kitoje byloje, siekiant iš esmės tarp šalių buvusį ir jau išspręstą ginčą išnagrinėti ieškovui palankesniu rezultatu.

6111.3.

62Nors nei ginčo hipotekos lakšte, nei jo pakeitime šalys nebuvo susitarusios dėl jungtinės hipotekos, tačiau apeliantas iš esmės kvestionuoja sudarytų hipotekos lakštų sąlygas, jų turinį ir šalių valią dėl jų, siekia ją pakeisti, praleidęs bendrąjį ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl hipotekos perkvalifikavimo jungtine hipoteka pareikšti.

6311.4.

64Esant galiojantiems nuo 2014 m. vasario 7 d. išduotiems notaro vykdomiesiems įrašams, ieškovas neturi teisinio pagrindo teigti, kad bankas pradėjo nepagrįstą išieškojimą ar pareiškė nepagrįstą reikalavimą. Apeliantas nepagrįstai pareiškė ieškinį

65CK 4.194¹ straipsnio 6 dalies pagrindu, nesant jo taikymo pagrindo.

6611.5.

67Banko į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad hipotekos lakštais pirmine ir antrine hipoteka yra įkeisti durpių telkinį sudarantys žemės sklypai kaip vienetas. Kaip durpyną įkeičiamus žemės sklypus vertino nepriklausomi turto vertintojai. Durpyną kaip vientisą darinį siekė potencialiems pirkėjams parduoti pats apeliantas. Apeliantas ginčijo antstolės V. M. veiksmus dėl vykdomo išieškojimo atsakovei, ginčijo visų žemės sklypų pardavimą, reikalavo juo pardavinėti atskirai, skaidant, taip pat ginčijo žemės sklypus sudarančio durpyno įkainojimą, tačiau jo skundai ir argumentai teismų buvo atmesti kaip nepagrįsti.

6811.6.

69Apeliantas neturi teisės reikšti reikalavimo ginčo teisena dėl hipotekos pripažinimo jungtine, nes vykdomosiose bylose su turto realizavimu susiję klausimai spręstini vykdymo procese. Be to, reikalavimas dėl jungtinės hipotekos pripažinimo, net jei jis būtų patenkintas, nesukeltų jokių materialių teisinių pasekmių, nes teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje negali pakeisti kitose bylose priimtų įsiteisėjusių teismų procesinių sprendimų (Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 23 d. nutartis byloje Nr. 2S-852-553/2018, 2018 m. spalio 10 d. nutartis byloje Nr. 2S-2177-577/2018).

7011.7.

71Nagrinėjama byla yra sujungta iš dviejų bylų pagal du atskirus ieškovo ieškinius, banko atstovai bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu dalyvavo keturiose teismo posėdžiuose bylos nagrinėjimo iš esmės stadijoje. Atsižvelgiant į atsakovei šioje byloje suteiktų teisinių paslaugų kiekį, pobūdį, bylos sudėtingumą, byloje pareikštų reikalavimų apimtį ir pirmiau nurodytas aplinkybės, bylinėjimosi išlaidų nebuvo pagrindo mažinti, nes jos neviršija Rekomendacijose nustatytų dydžių.

72Teisėjų kolegija

konstatuoja:

73IV.

74Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Dėl bylos nagrinėjimo ribų

7512.

76CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, jų nenurodė ir apeliantas, todėl skundžiamojo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas vertinamas paduotų apeliacinių skundų ribose. Dėl ieškinio senaties taikymo reikalavimui sumažinti palūkanas, išieškomas pagal Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro 2014 m. vasario 7 d. vykdomąjį įrašą Nr. 14-1020

7713.

78Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas pažeidė CK 1.126 straipsnio 2 dalį, nes savo iniciatyva taikė ieškinio senatį reikalavimui sumažinti palūkanas, išieškomas pagal Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro 2014 m. vasario 7 d. vykdomąjį įrašą.

7914.

80Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Nors ieškinio senaties termino pasibaigimas nepanaikina asmens teisės kreiptis į teismą, prašant apginti pažeistą teisę, tačiau, ginčo šaliai pareikalavus taikyti ieškinio senatį, yra pagrindas atmesti ieškinį, jeigu teismas nepripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbios priežasties (CK 1.126 straipsnio 2 dalis, 1.131 straipsnio 1, 2 dalys).

8115.

82Pagal CK 1.126 straipsnio 2 dalį ieškinio senatį teismas gali taikyti tik ginčo šalies reikalavimu. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad prašyti taikyti ieškinio senatį turi teisę ginčo materialiojo teisinio santykio šalis, prieš kurios interesus nukreiptas byloje pareikštas materialusis teisinis reikalavimas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-307-701/2016 22 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką). Taigi, reikalavimas taikyti ieškinio senatį teisines pasekmes sukelia tik tada, jei to reikalauja ginčo materialiojo teisinio santykio šalis.

8316.

84Nustatyta, jog atsakovas Luminor Bank A/S Lietuvos skyrius 2018 m. liepos 26 d. atsiliepimo į patikslintą ieškinį (registracijos teisme Nr. DOK-36337) 2.2 papunktyje „Dėl reikalavimo sumažinti palūkanas nepagrįstumo“ nurodė, kad ieškovas praleido bendrąjį 10 metų ieškinio senaties terminą atitinkamam reikalavimui dėl palūkanų, priskaičiuotų pagal

852005 m. rugpjūčio 18 d. kreditavimo sutartį Nr. 25-05IV, sumažinimo / pakeitimo, reikšti, kadangi kreditavimo sandoris ir atitinkamos nuostatos dėl palūkanų dydžio ir skaičiavimo yra sudarytas 2005 metais (pakeitimas 2007 m. balandžio 4 d.) (CK 1.125 straipsnio 1 dalis; 1.131 straipsnio 1 dalis). Dėl to atsakovas prašė teismo taikyti ieškinio senatį ir vien šiuo pagrindu ieškinį atmesti (CK 1.126 straipsnio 2 dalis). Taigi pirmosios instancijos teismas nepažeidė CK 1.126 straipsnio 2 dalies, nes ieškinio senatį reikalavimui sumažinti palūkanas taikė atsakovo Luminor Bank A/S Lietuvos skyriaus prašymu. Apeliantas nekvestionuoja skundžiamojo sprendimo 66–75 punktuose nurodytų argumentų, kurias atmestas kaip nepagrįstas reikalavimas dėl palūkanų, išieškomų pagal 2014 m. vasario 7 d. vykdomąjį įrašą Nr. 14-1020 sumažinimo. Dėl reikalavimo hipotekos sandorį perkvalifikuoti jungtine hipoteka

8617.

87Hipotekos kreditoriaus ir skolininko (įkaito davėjo) tarpusavio ginčams dėl reikalavimo pagrįstumo taikytina CK 4.1941 straipsnio 6 dalis, nustatanti teisę kreditoriaus veiksmų teisėtumą ginčyti ieškinio teisenos tvarka, o notarų veiksmai dėl vykdomųjų įrašų teisėtumo gali būti skundžiami Civilinio proceso kodekso 511 straipsnyje nustatyta (ypatingosios teisenos) tvarka tik dėl hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašyme pateiktų duomenų atitikties Hipotekos registro duomenims (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

882016 m. gruodžio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-548-248/2016 41 punktą).

8918.

90Apeliantas prašo hipotekos lakšte Nr. 04/1/2007/0003278 nurodytą hipoteką perkvalifikuoti jungtine CK 4.1941 straipsnio 6 dalies pagrindu.

9119.

92CK 4.1941 straipsnio 4 dalyje nustatyta pareiga kreditoriui išieškojimą vykdyti kuo ekonomiškiau, jis negali nepagrįstai praturtėti skolininko (įkaito davėjo) sąskaita. Pagal CK 4.1941 straipsnio 6 dalį, jeigu kreditorius pradėjo nepagrįstą išieškojimą be pagrindo arba pareiškė nepagrįstą reikalavimą, skolininkas (įkaito davėjas) turi teisę ginčyti kreditoriaus veiksmų teisėtumą ieškinio teisenos tvarka.

9320.

94Bylos duomenimis nustatyta, jog apelianto skolos pagal 2005 m. rugpjūčio 18 d. kreditavimo sutartį įvykdymas užtikrintas hipotekos lakštu Nr. 04/12005/0002896 ir išieškojimas iš bankui įkeisto turto vyksta teisėtu pagrindu – galiojančio 2014 m. vasario 7 d. Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro notarės R. B. vykdomojo įrašo Nr. 14-1020 pagrindu. Hipotekos lakštais (identifikavimo kodai Nr. 04120050002896 ir Nr. 04120070003278) bankui pirmine ir antrine hipoteka įkeisti 16 vnt. žemės sklypų (durpių telkinys), kurių unikalūs numeriai: ( - ), esančius ( - ). Taip pat (apeliacijos objektas) apelianto skolos pagal 2007 m. birželio 18 d. kredito linijos sutartį įvykdymas užtikrintas hipotekos lakštu Nr. 04/1/2007/0003278 ir išieškojimas iš bankui įkeisto turto vyksta teisėtu pagrindu – galiojančio Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro notarės R. B. 2014 m. vasario 7 d. vykdomojo įrašo Nr. 14-1017 pagrindu. Notaro vykdomasis įrašas yra vykdytinas ir vykdomasis dokumentas, pateikiamas vykdyti antstoliui CPK nustatyta tvarka (CK 4.192 straipsnio 5 dalis). Pagal nurodytus du galiojančius vykdomuosius dokumentus antstolės V. M. kontoroje yra užvestos dvi vykdomosios bylos: i) Nr. 0015/14/07050 ir ii) Nr. 0015/14/07051.

9521.

96Hipotekos lakšte Nr. 04/1/2007/0003278 šalys nenurodė hipotekos rūšies (nesusitarė dėl jungtinės hipotekos). Šis hipotekos lakštas viešame registre 2007 metais įregistruotas kaip paprastosios hipotekos lakštas.

9722.

98Kasacinis teismas, atribodamas paprastąją hipoteką nuo jungtinės, yra pasisakęs, kad esminis jų skirtumas yra įkeičiamų tam pačiam savininkui priklausančių daiktų skaičius; išieškojimo iš jungtine hipoteka įkeisto daikto ypatumas yra tas, kad, parduodant turtą iš varžytynių, daiktų savininkas turi teisę nustatyti jų pardavimo eilę, skola išieškoma iš visų parduotų daiktų vienu metu, parduoti galima tik tiek, kiek reikia kreditoriaus reikalavimui patenkinti

99(CPK 4.194 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-226/2012; 2010 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje

100Nr. 3K-3-433/2010). Kai vienam reikalavimui užtikrinti yra priverstine hipoteka įkeisti keli vienam savininkui nuosavybės teise priklausantys daiktai, tai reikia atsakyti, ar tai yra jungtinė hipoteka.

10123.

102Apeliantas nepateikė jokių motyvuotų paaiškinimų ir įrodymų, kad ginčijamais hipotekos lakštais šalys susitarė dėl jungtinės hipotekos (CPK 178 straipsnis). Atsakovas neigia taręsis su apeliantu dėl jungtinės hipotekos. Atsakovas 2018 m. lapkričio 29 d. pateikė teismui rašytinius įrodymus (registracijos teisme DOK-56562), kurias įrodinėja aplinkybę, jog šalys hipotekos lakštais pirmine ir antrine hipoteka įkeitė 16 vnt. žemės sklypų kaip vieną objektą (durpyną): i) įkeistus žemės sklypus kaip vieną objektą (durpyną) vertino nepriklausomi turto vertintojai (tai patvirtina korporacijos „Matininkai“ parengta Žemės sklypų (durpyno) įvertinimo ataskaita Nr. 07-01-IV-078 (11)); ii) ieškovas siekė potencialiems pirkėjams parduoti vieną objektą (durpyną) (tai patvirtina UAB „Marcrofinanse“ prašymas dėl durpyno įsigijimo, R. V. 2009 m. spalio 28 d. prašymas bankui); iii) bankas siekė visus hipotekos sandoriais įkeistus žemės sklypus pardavinėti kaip vieną objektą (durpyną) (tai patvirtina banko 2011 m. kovo 2 d., 2014 m. vasario 28 d. raštai).

10324.

104Byloje nustatyta, jog vykdomosiose bylose Nr. 0015/14/07050, ir Nr. 0015/14/07051 antstolė skyrė įkeistų žemės sklypų rinkos vertės nustatymo ekspertizę. UAB „Jungtinis verslas“ ekspertizės akte nustatė įkeisto durpių telkinio rinkos vertė sudaro 1 189 200,00 Eur. Antstolė V. M. 2017 m. kovo 24 d. patvarkymu Nr. S1-13342 įkainavo įkeistą turtą (durpių telkinį sudarančius 16 vnt. žemės sklypus) 1 189 200,00 Eur. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas paaiškino, jog apelianto neįvykdytų įsipareigojamų bankui suma yra didelė (virš 1 milijono eurų), o visų žemės sklypų rinkos vertė sudaro iš viso 1 189 200,00 Eur, todėl tikėtina, kad visų įkeistų žemės sklypų realizavimo kaina nepadengs visos skolos.

10525.

106Apeliantas nesutiko su durpyno įkainojimu, prašė dalį durpyną sudarančių žemės sklypų parduoti jo pasiūlytam pirkėjui, o kitai daliai durpyną sudarančių žemės sklypų skirti naują ekspertizę. R. V. skundas dėl antstolės veiksmų buvo atmestas Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-852-553/2018, kurioje konstatuota, jog ekspertas, atsižvelgdamas į durpių telkinio naudojimo projektą, geologinius žvalgybos duomenis, suformuotų durpių telkinių plotus ir juose, esančius išteklius, padarė išvadą, kad geriausias panaudojimas yra juos eksploatuoti kaip bendrus durpių telkinius; atskirų žemės sklypų panaudojimas durpių gavybai yra ekonomiškai nenaudingas; skolininkas R. V. nepateikė jokių įrodymų, kad kitus ginčo žemės sklypus galima parduoti už ne mažesnę sumą, reikalingą išieškotojo reikalavimams padengti; pardavus tik 3 konkrečius žemės sklypus būtų padengtas ne visas išieškotojo reikalavimas, o tik maža dalis, nors turtą parduodant kaip bendrą objektą, išieškotojo reikalavimas bus patenkintas jei ne visas, tai maksimalia suma iš parduodamo turto. Ieškovas pakartotinai apskundė antstolės veiksmus, nurodęs, jog išieškoti iš visų žemės sklypų vertė kelis kartus viršija skolą bankui ir skolai padengti užtektų parduoti tik dalį sklypų. Šie apelianto argumentai buvo atmesti kaip nepagrįsti Vilniaus apygardos teismo

1072018 m. spalio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-2177-577/2018.

10826.

109Nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nėra pateikti įrodymai, jog atskirai realizavus 16 vnt. žemės sklypų bus visiškai padengta apelianto skola bankui (CPK 178 straipsnis). Todėl apelianto teiginiai, kad žemės sklypai, nustačius jungtinę hipoteką, turi būti pardavinėtini atskirais vienetais, priešingu atveju bus parduota daugiau turto nei reikia banko reikalavimams patenkinti, atmetami kaip neįrodyti. Teismine tvarka (Vilniaus apygardos teismo

1102018 m. sausio 23 d. įsiteisėjusia nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-852-553/2018 ir Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 10 d. įsiteisėjusia nutartimi civilinėje byloje

111Nr. e2S-2177-577/2018) yra įvertinti tiek antstolės atliktas žemės sklypų kaip vieno objekto (durpyno arba durpių telkinio) įkainojimas, tiek nustatytas durpyno vertės pagrįstumas ir

11216 vnt. žemės sklypų, sudarančių durpyną, realizavimo kartu ekonominis pagrindimas, tiek paskelbtų varžytynių ir banko kaip išieškotojo teisės gauti didžiausią savo reikalavimo patenkinimą teisėtumas, dėl to apeliantas neturi teisės kvestionuoti šių prejudicinių faktų (CPK 18 straipsnis, 182 straipsnio 2 punktas, 279 straipsnio 4 dalis).

11327.

114Kaip minėta, klausimas dėl kreditoriaus veiksmų teisėtumo sprendžiamas ieškinio teisenos tvarka. Bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų (CK 1.125 straipsnio 1 dalis). Hipotekos sandoris Nr. 04/1/2007/0003278 sudarytas ir viešame registre įregistruotas

1152007 metais. Kreditorius pradėjo pagrįstą išieškojimą esant teisėtam pagrindui. Ieškinys dėl hipotekos sandorio perkvalifikavimo jungtine hipoteka pareikštas 2018 m. liepos 5 d. Taigi apeliantas praleido bendrąjį dešimties metų ieškinio senaties terminą. Dėl prašymo atleisti nuo 50 procentų palūkanų pagal 2007 m. rugpjūčio 23 d. skolinimo obligacijų apmokėjimui sutartį mokėjimo

11628.

117Apeliantas nurodo, jog, pirmosios instancijos teismo padaryta išvada išvadą, kad ieškovo prašymas atleisti nuo 194 948,81 Eur negrąžinto kredito yra tapatus reikalavimui atleisti nuo 100 procentų palūkanų pagal 2007 m. rugpjūčio 23 d. skolinimo obligacijų įsigijimui sutartį, nes iš esmės kalbama apie tokio paties dydžio lėšų sumą, kurios mokėjimą bankui lėmė tarp šalių sudarytų grupės tarpusavyje susijusių sandorių sudarymas siekiant vieno tikslo (SASO įsigijimo) yra nepagrįsta bei nemotyvuota.

11829.

119Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu pagal CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktą, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai. Jei teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje argumentuotai atsakyta į pagrindinius išnagrinėto ginčo aspektus, tai negali būti pagrindas vien dėl formalių pažeidimų panaikinti iš esmės teisingą teismo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-603/2008; kt.). Teisėjų kolegija, įvertinusi skundžiamojo sprendimo motyvuojamąją dalį, sprendžia, kad nėra pagrindo pripažinti, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė proceso teisės normų reikalavimus, keliamus teismo sprendimo turiniui. Priešingai, pirmosios instancijos teismas pateikė pakankamai išsamius motyvus, kuriais aptariamo ieškinio reikalavimo netenkino.

12030.

121Nustatyta, kad apeliantas R. V. ir AB DNB NORD bankas (teisių perėmėjas atsakovas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius) sudarė 2007 m. birželio 18 d. kredito linijos sutartį, kurios pagrindu atsakovas suteikė apeliantui 1 000 000,00 Lt kredito linijos limitą vartojimo reikmėms iki 2010 m. rugpjūčio 30 d. Kredito linijos sutarties specialiosios dalies 11.2 papunktyje šalys susitarė, kad suteikiamo kredito lėšos turi būti panaudotos tik susietų obligacijų įsigijimui, bet ne vėliau kaip iki 2007 m. rugpjūčio 30 d. Prievolės įvykdymo užtikrinimui apeliantas hipotekos lakštu antriniu įkeitimu pagal 2007 m. liepos 16 d. hipotekos lakštą Nr. 04/1/2007/0003278 įkeitė nekilnojamąjį turtą – 16 vnt. žemės sklypų, esančių ( - ). Taip pat apeliantas ir atsakovas sudarė 2007 m. rugpjūčio 23 d. skolinimo obligacijų apmokėjimui sutartį, kurios pagrindu atsakovas suteikė apeliantui 1 332 252,10 Eur kreditą 56 000 vnt. obligacijų apmokėjimui, o ieškovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka grąžinti atsakovui kreditą bei sumokėti 4,85 proc. dydžio palūkanas. Skolinimo obligacijų apmokėjimui sutarties 3.1 papunktyje numatyta, kad kreditas suteikiamas banko ir kliento priešpriešinių vienarūšių įsipareigojimų įskaitymo būdu, t. y. įskaitomas kliento įsipareigojimas apmokėti už pasirašomas obligacijas pagal obligacijų pasirašymo sutartį bei banko įsipareigojimas suteikti kreditą pagal šią sutartį. Įskaitymas įvykdomas bei kreditas laikomas suteiktu obligacijų pasirašymo sutartyje nurodytą obligacijų apmokėjimo dieną. Apeliantas ir atsakovas sudarė 2007 m. rugpjūčio 23 d. obligacijų pasirašymo sutartį, kurios pagrindu apeliantas (investuotojas) įsipareigojo pasirašyti 56 000 vnt. obligacijų bei sumokėti atsakovui (emitentui) 5 600 000,00 Lt obligacijų kainą, kurią gavo iš atsakovo pagal 2007 m. birželio 18 d. kredito linijos sutartį ir 2007 m. rugpjūčio 23 d. skolinimo obligacijų apmokėjimui sutartį.

12231.

123Tarp šalių kilęs ginčas dėl su SASO įsigijimu susijusių sandorių – 2007 m. birželio 18 d. kredito linijos sutarties ir 2007 m. rugpjūčio 23 d. skolinimo obligacijų apmokėjimui sutarties – yra išspręstas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 29 d. įsiteisėjusiu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-82-155/2016 (Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-563-275/2017 Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 29 d. sprendimas paliktas nepakeistas). Šioje byloje teismas nusprendė atleisti R. V. nuo 50 proc. palūkanų pagal 2007 m. birželio 18 d. kredito linijos sutartį Nr. K-2411-2007-24, mokėjimo, nes atsakovas, sudarydamas 2007 m. birželio 18 d. kredito linijos sutartį ir

1242007 m. rugpjūčio 23 d. skolinimo obligacijų apmokėjimui sutartį, tinkamai neatskleidė ieškovui siūlomo investavimo produkto rizikos laipsnio įsigyjant obligacijas skolintomis lėšomis, už kurias įsipareigojama mokėti palūkanas, todėl atsakovas pažeidė prievolę. Taip pat Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 29 d. sprendime konstatuota, kad R. V. iš esmės suvokė ir suprato (turėjo suprasti) sudarytų skolinimo sutarčių esmę, suprato, kad paskola suteikiama atlygintinai už palūkanas, tačiau nevisiškai tinkamai su jomis susipažino, neskaitė atidžiai visų sąlygų dėl rizikų. Todėl teismas ieškovo veiksmus, sudarant

1252007 m. birželio 18 d. kredito linijos sutartį ir 2007 m. rugpjūčio 23 d. skolinimo obligacijų apmokėjimui sutartį, pripažino nepakankamai rūpestingais ir apdairiais. Taigi teisinis ginčas išspręstas kompleksiškai išnagrinėjus 2007 m. birželio 18 d. kredito linijos sutartį ir

1262007 m. rugpjūčio 23 d. skolinimo obligacijų apmokėjimui sutartį bei nusprendus dėl apeliantui kompensuotinos sumos, susijusios su SASO įsigijimu.

12732.

128Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamojoje byloje teismas negali pakartotinai tirti ir vertinti aplinkybių, susijusių su SASO įsigijimu (atleidimo nuo 50 procentų palūkanų pagal

1292007 m. rugpjūčio 23 d. skolinimo obligacijų apmokėjimui sutartį mokėjimo bei atleidimo nuo dalies kredito pagal 2007 m. birželio 18 d. kredito linijos sutartį Nr. K-2411-2007-243 grąžinimo), dėl kurių pasisakyta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 29 d. įsiteisėjusiame sprendime civilinėje byloje Nr. 2-82-155/2016. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad nors R. V. turi teisę reikšti savarankišką materialinį teisinį reikalavimą – atleisti nuo 50 proc. palūkanų pagal 2007 m. rugpjūčio 23 d. skolinimo obligacijų apmokėjimui sutartį (nagrinėjamos bylos dalykas), tačiau sprendžiant tokio reikalavimo pagrįstumo klausimą, būtina vadovautis prejudicinę galią turinčių teismų sprendimų išvadomis ir konstatuotomis aplinkybėmis.

13033.

131Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad apelianto reikalavimas atleisti nuo 194 948,81 Eur negrąžinto kredito savo esme yra iš esmės tapatus reikalavimui atleisti iš viso nuo 100 procentų palūkanų pagal 2007 m. rugpjūčio 23 d. skolinimo obligacijų įsigijimui sutartį, nes tiek vienu, tiek kitu atveju kalbama apie tokio paties dydžio lėšų sumą, kurios mokėjimą bankui lėmė tarp ieškovo ir banko sudarytų grupės iš esmės tarpusavyje susijusių sandorių sudarymas, susijęs su SASO įsigijimu. Bankui už nominalią vertę išpirkus 56000 vnt. obligacijų, ieškovo įsipareigojimai (palūkanos) pagal 2007 m. rugpjūčio 23 d. skolinimo obligacijų įsigijimui sutartį buvo padengti 2007 m. birželio 18 d. kredito linijos sutarties lėšomis. Tokiu būdu neįvykdyti ieškovo įsipareigojimai pagal 2007 m. birželio 18 d. kredito linijos sutartį (negrąžintas kreditas) atitiko lėšų sumą identišką sumokėtai palūkanų pagal 2007 m. rugpjūčio 23 d. skolinimo obligacijų įsigijimui sutartį sumą. Apeliantas palūkanas pagal 2007 m. rugpjūčio 23 d. obligacijų pasirašymo sutartį prilygina negrąžintam kreditui pagal 2007 m. birželio 18 d. kredito linijos sutartį. Šios aplinkybės jau išnagrinėtos teismo. Pagal CPK 279 straipsnio 4 dalį draudžiama byloje dalyvavusiems asmenims pakartotinai pareikšti teisme tuos pačius ieškinio reikalavimus tuo pačiu pagrindu arba kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius, tai taip pat reiškia ir draudimą teismui pakartotinai nagrinėti išspręstą bylą arba iš naujo nustatinėti išspręstoje byloje konstatuotus faktus ar teisinius santykius. Po to, kai dėl materialinių teisių, atsiradusių iš jų, gynimo yra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, suteikimas sukurtų prielaidas panaikinti ankstesniame teismo sprendime nustatytą ginčo šalių santykių teisinį kvalifikavimą, nulemtų poreikį atnaujinti procesą jau užbaigtoje byloje arba kitokiu būdu panaikinti įsiteisėjusio teismo sprendimo materialines teisines pasekmes, nes teisinėje sistemoje negali būti toleruojamos situacijos, kada galiotų du vienas kitam prieštaraujantys arba vienas kito pagrįstumą paneigiantys teismų sprendimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2014). Dėl bylinėjimosi išlaidų

13234.

133Atsakovas pateikė teismui 2019 m. sausio 23 d. prašymą dėl 5 082 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kurias detalizavo: i) 1 250 Eur už atsiliepimo parengimą ir pateikimą teismui (įskaitant susipažinimą su bylos medžiaga ir naujų įrodymų surinkimą); ii) 750 Eur už tripliko parengimą ir pateikimą teismui; iii) 250 Eur už atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 18 d. nutarties parengimą bei pateikimą teismui; iiii) 170 Eur už atstovavimą 2018 m. lapkričio 29 d., 15.00 val. teismo posėdyje; iiiii) 2 322 Eur už atsiliepimo parengimą ir pateikimą teismui byloje Nr. e2-4278-864/2018, kuri buvo prijungta prie bylos Nr. e2-2255-467/2019, įskaitant susipažinimą su bylos medžiaga ir naujų įrodymų surinkimą; iiiiii) 340 Eur už atstovavimą 2019 m. sausio 23 d., 15.00 val. teismo posėdyje. Prie šio prašymo yra pateikti 2018 m. spalio 1 d. mokėjimo pavedimo Nr. APM4075959 dėl 2 420 Eur sumos ir 2018 m. gruodžio 20 d. mokėjimo pavedimo Nr. APM4079114 dėl 2 662 Eur sumos kopijos.

13435.

135Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) (Rekomendacijų 7 punktas). Nuo kada šalis, prašanti priteisti atstovavimo išlaidas, atsiskaitė su advokatų kontora (advokatu) priklauso Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytų dydžių taikymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189-969/2017).

13636.

137Nagrinėjamu atveju atsakovas atsiskaitė su advokatu 2018 m. spalio 1 d. ir 2018 m. gruodžio 20 d. Vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčių) darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2018 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 935,70 Eur. Pagal Rekomendacijų 8.2 papunktį maksimalus atlygis už dviejų atsiliepimo parengimą sudarė

1384 678,50 Eur (935,70 Eur × 2,5 koef. × 2 proc. dok.). Atsakovas sumokėjo iš viso 3 572 Eur

139(1 250 Eur + 2 322 Eur už atsiliepimo parengimą ir pateikimą, įskaitant susipažinimą su bylos medžiaga ir naujų įrodymų surinkimą). Pagal Rekomendacijų 8.3 papunktį maksimalus atlygis už tripliko parengimą sudarė1 403,55 Eur (935,70 Eur Eur ×1,5 koef.). Atsakovas sumokėjo iš viso 750 Eur už tripliko parengimą. Pagal Rekomendacijų 8.15 papunktį maksimalus atlygis už atskirąjį skundą sudarė 374,28 Eur (935,70 Eur × 0,4). Atsakovas sumokėjo iš viso 250 Eur už atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 18 d. nutarties parengimą. Pagal Rekomendacijų 8.19 papunktį maksimalus atlygis už vieną atstovavimo teisme valandą sudarė 93,57 Eur (935,70 Eur × 0,1). Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 29 d. teismo posėdžio informacinės pažymos duomenimis, posėdis vyko 18 minučių (nuo 15.10 val. iki 15.28 val.), todėl maksimalus atlygis už atstovavimą šiame teismo posėdyje sudarė 28,07 Eur. Atsakovė sumokėjo 170 Eur už atstovavimą 2018 m. lapkričio 29 d., 15.00 val. teismo posėdyje. Į 2019 m. sausio 24 d. 15.00 val. į teismo posėdį niekas neatvyko, kitas teismo posėdis buvo paskirtas 2019 m. vasario 18 d. 16.00 val. Atsakovė sumokėjo 340 Eur už atstovavimą 2019 m. sausio 24 d., 15.00 val. teismo posėdyje.

14037.

141Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas priteisė atsakovui per didelę atstovavimo išlaidų sumą, neatitinkančią Rekomendacijų. Pagal Rekomendacijas maksimalus atlygis už advokato suteiktą teisinę pagalbą (paslaugas) sudarė 6 484,40 Eur

142(4 678,50 Eur + 1 403,55 Eur + 374,28 Eur + 28,07 Eur). Priteista 5 082 Eur atstovavimo išlaidų suma yra mažesnė nei Rekomendacijose nurodytas civilinėse bylose priteistinas maksimalus užmokestis už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas). Dėl bylos procesinės baigties

14338.

144Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir proceso teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą ir sprendimą, kurį panaikinti apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais ir argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Pareiga motyvuoti teismo sprendimą negali būti suprantama kaip reikalavimas pateikti išsamų atsakymą į kiekvieną argumentą; vis dėlto teismų sprendimų motyvai turi būti pakankami atsakyti į esminius šalies pateiktų faktinių ir teisinių (materialinių ar procesinių) argumentų aspektus (žr., pvz., Ruiz Torija v. Spain, No. 18390/91, 9 December 1994, par. 29–30). Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta, dėl kitų skundo argumentų teisėjų kolegija plačiau nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.). Dėl bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų

14539.

146Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. lapkričio 5 d. gavo atsakovo Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus prašymą priteisti iš apelianto R. V. 3 267 Eur bylinėjimosi išlaidas. Prie šio prašymo pateikta 2019 m. liepos 8 d. PVM sąskaita faktūra Serija AAA Nr. 0004113 dėl 3 267 Eur sumos už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą bei 2019 m. liepos 19 d. banko sąskaitos išrašo kopija dėl 3 267 Eur sumokėjimo. Pagal Rekomendacijų 8.11 papunktį rekomenduojamas priteisti užmokesčio už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą maksimalus dydis sudarė 1 641,51 Eur (1 262,70 Eur užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) × 1,3 koef.). Atsakovo prašomas priteisti 3 267Eur užmokestis už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą beveik dvigubai viršija rekomenduojamą priteisti maksimalų užmokesčio dydį (1 641,51 Eur). Teisėjų kolegija, vadovaudamasi teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais bei atsižvelgdama į Rekomendacijas, sprendžia priteisti iš apelianto R. V. atsakovui Luminor Bank AS Lietuvos skyriui 1 641,51 Eur bylinėjimosi išlaidas (už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą ir pateikimą) (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio

1471, 2 dalys).

148Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

149Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

150Priteisti iš apelianto R. V., asmens kodas ( - ) atsakovui Luminor Bank AS Lietuvos skyriui, juridinio asmens kodas 304870069, 1 641,51 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus keturiasdešimt vieną eurą ir penkiasdešimt vieną centą) bylinėjimosi išlaidas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas R. V. prašė: pripažinti 2007 m. liepos 16 d. hipotekos lakšte Nr.... 8. 2.... 9. Atsakovas Luminor Bank A/S Lietuvos skyrius su ieškiniu nesutiko, prašė... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 3.... 13. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 8 d. sprendimu ieškinį atmetė;... 14. 4.... 15. Teismas nustatė, kad dėl ginčo šalių sudarytų su SASO įsigijimu... 16. Nr. 2A-563-275/2017), kuria ieškovo reikalavimai tenkinti iš dalies –... 17. 5.... 18. Teismas konstatavo, kad ieškovas turi teisę reikšti savarankišką... 19. 6.... 20. Teismas nustatė, kad bankui už nominalią vertę išpirkus 56000 vnt.... 21. 7.... 22. Teismo vertinimu, ieškovas nepagrįstai prašo sumažinti palūkanas,... 23. 2005 m. rugpjūčio 18 d. kreditavimo sutartį. Teismas sprendė, kad tokiam... 24. 2 dalis).... 25. 8.... 26. Ieškovas neteisingai aiškina 2005 m. rugpjūčio 18 d. kreditavimo sutartyje... 27. 2013 m. gruodžio 19 d. (pareiškimo dėl vykdomojo įrašo išdavimo padavimo... 28. 108 788,96 Eur, o ne iki visiško kredito bankui sugrąžinimo dienos, kaip... 29. 9.... 30. Ieškovės reikalaujamas jungtine hipoteka perkvalifikuoti hipotekos sandoris... 31. 1.131 straipsnio 1 dalis). Teismas pažymėjo, kad banko naudai yra įkeisti 16... 32. III.... 33. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 34. 10.... 35. Apeliaciniame skunde ieškovas R. V. prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m.... 36. 10.1.... 37. Atsakovas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius ir trečiasis asmuo, nepareiškęs... 38. 10.2.... 39. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovas yra praleidęs bendrąjį 10 metų... 40. 10.3.... 41. Teismas padarė nepagrįstą ir nemotyvuotą išvadą, kad ieškovo prašymas... 42. 10.4.... 43. Teismas nepagrįstai nurodė, kad 2005 m. rugpjūčio 18 d. kreditavimo... 44. 10.5.... 45. Teismo išvada, kad šalys nei pirminės, nei antrinės hipotekos lakšte nėra... 46. 568 813,71 Eur. Tai reiškia, kad įkeistų daiktų vertė yra 3 kartus... 47. 2 344 184,43 Eur. Tai reiškia, kad įkeistų daiktų vertė yra 3,5 karto... 48. 10.6.... 49. Vykdomojoje byloje Nr. 0015/14/07050 yra atliktas ekspertizės aktas, kuriame... 50. 10.7.... 51. Teismas priteisė atsakovui per didelę atstovavimo išlaidų sumą,... 52. 11.... 53. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius... 54. 11.1.... 55. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas savo... 56. 11.2.... 57. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 29 d. sprendimas civilinėje... 58. Nr. 2-82-155/2016 neturi jokio ryšio ir teisinės įtakos galiojančiam ir... 59. 2005 m. rugpjūčio 18 d. kreditavimo sutarties pagrindu, kuri nesusijusi su... 60. 2007 m. birželio 18 d. kredito linijos sutarties ir 2007 m. rugpjūčio 23 d.... 61. 11.3.... 62. Nors nei ginčo hipotekos lakšte, nei jo pakeitime šalys nebuvo susitarusios... 63. 11.4.... 64. Esant galiojantiems nuo 2014 m. vasario 7 d. išduotiems notaro vykdomiesiems... 65. CK 4.194¹ straipsnio 6 dalies pagrindu, nesant jo taikymo pagrindo.... 66. 11.5.... 67. Banko į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad hipotekos... 68. 11.6.... 69. Apeliantas neturi teisės reikšti reikalavimo ginčo teisena dėl hipotekos... 70. 11.7.... 71. Nagrinėjama byla yra sujungta iš dviejų bylų pagal du atskirus ieškovo... 72. Teisėjų kolegija... 73. IV.... 74. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 75. 12.... 76. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 77. 13.... 78. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas pažeidė CK 1.126 straipsnio... 79. 14.... 80. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 81. 15.... 82. Pagal CK 1.126 straipsnio 2 dalį ieškinio senatį teismas gali taikyti tik... 83. 16.... 84. Nustatyta, jog atsakovas Luminor Bank A/S Lietuvos skyrius 2018 m. liepos 26 d.... 85. 2005 m. rugpjūčio 18 d. kreditavimo sutartį Nr. 25-05IV, sumažinimo /... 86. 17.... 87. Hipotekos kreditoriaus ir skolininko (įkaito davėjo) tarpusavio ginčams dėl... 88. 2016 m. gruodžio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-548-248/2016 41... 89. 18.... 90. Apeliantas prašo hipotekos lakšte Nr. 04/1/2007/0003278 nurodytą hipoteką... 91. 19.... 92. CK 4.1941 straipsnio 4 dalyje nustatyta pareiga kreditoriui išieškojimą... 93. 20.... 94. Bylos duomenimis nustatyta, jog apelianto skolos pagal 2005 m. rugpjūčio 18... 95. 21.... 96. Hipotekos lakšte Nr. 04/1/2007/0003278 šalys nenurodė hipotekos rūšies... 97. 22.... 98. Kasacinis teismas, atribodamas paprastąją hipoteką nuo jungtinės, yra... 99. (CPK 4.194 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 4 d.... 100. Nr. 3K-3-433/2010). Kai vienam reikalavimui užtikrinti yra priverstine... 101. 23.... 102. Apeliantas nepateikė jokių motyvuotų paaiškinimų ir įrodymų, kad... 103. 24.... 104. Byloje nustatyta, jog vykdomosiose bylose Nr. 0015/14/07050, ir Nr.... 105. 25.... 106. Apeliantas nesutiko su durpyno įkainojimu, prašė dalį durpyną sudarančių... 107. 2018 m. spalio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-2177-577/2018.... 108. 26.... 109. Nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nėra pateikti įrodymai,... 110. 2018 m. sausio 23 d. įsiteisėjusia nutartimi civilinėje byloje Nr.... 111. Nr. e2S-2177-577/2018) yra įvertinti tiek antstolės atliktas žemės sklypų... 112. 16 vnt. žemės sklypų, sudarančių durpyną, realizavimo kartu ekonominis... 113. 27.... 114. Kaip minėta, klausimas dėl kreditoriaus veiksmų teisėtumo sprendžiamas... 115. 2007 metais. Kreditorius pradėjo pagrįstą išieškojimą esant teisėtam... 116. 28.... 117. Apeliantas nurodo, jog, pirmosios instancijos teismo padaryta išvada išvadą,... 118. 29.... 119. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis... 120. 30.... 121. Nustatyta, kad apeliantas R. V. ir AB DNB NORD bankas (teisių perėmėjas... 122. 31.... 123. Tarp šalių kilęs ginčas dėl su SASO įsigijimu susijusių sandorių –... 124. 2007 m. rugpjūčio 23 d. skolinimo obligacijų apmokėjimui sutartį, tinkamai... 125. 2007 m. birželio 18 d. kredito linijos sutartį ir 2007 m. rugpjūčio 23 d.... 126. 2007 m. rugpjūčio 23 d. skolinimo obligacijų apmokėjimui sutartį bei... 127. 32.... 128. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamojoje byloje teismas negali... 129. 2007 m. rugpjūčio 23 d. skolinimo obligacijų apmokėjimui sutartį mokėjimo... 130. 33.... 131. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad... 132. 34.... 133. Atsakovas pateikė teismui 2019 m. sausio 23 d. prašymą dėl 5 082 Eur... 134. 35.... 135. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba,... 136. 36.... 137. Nagrinėjamu atveju atsakovas atsiskaitė su advokatu 2018 m. spalio 1 d. ir... 138. 4 678,50 Eur (935,70 Eur × 2,5 koef. × 2 proc. dok.). Atsakovas sumokėjo iš... 139. (1 250 Eur + 2 322 Eur už atsiliepimo parengimą ir pateikimą, įskaitant... 140. 37.... 141. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas... 142. (4 678,50 Eur + 1 403,55 Eur + 374,28 Eur + 28,07 Eur). Priteista 5 082 Eur... 143. 38.... 144. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir proceso teisės... 145. 39.... 146. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. lapkričio 5 d. gavo atsakovo Luminor Bank... 147. 1, 2 dalys).... 148. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 149. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 8 d. sprendimą palikti... 150. Priteisti iš apelianto R. V., asmens kodas ( - ) atsakovui Luminor Bank AS...