Byla 2-965-381/2017
Dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 28 d. nutarties, kuria atmestas jo prašymas panaikinti teismo 2017 m. kovo 6 d. nutartimi paskirtą baudą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas A. D.,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo buvusio bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Timera“ vadovo A. Š. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 28 d. nutarties, kuria atmestas jo prašymas panaikinti teismo 2017 m. kovo 6 d. nutartimi paskirtą baudą.

3Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

 1. Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 30 d. nutartimi iškėlė uždarajai akcinei bendrovei “Timera“ (toliau – BUAB “Timera“) bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė uždarąją akcinę bendrovę „Bankrotas“ (toliau – UAB „Bankrotas“ arba bankroto administratorė), įpareigojo įmonės valdymo organus ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Nutartis įsiteisėjo 2014 m. gegužės 13 d.
 2. Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 14 d. nutartimi BUAB „Timera“ nutarta pripažinti bankrutavusia ir ją likviduoti.
 3. 2015 m. vasario 6 d. bankroto administratorė pateikė teismui prašymą, kuriame prašė: 1) išduoti vykdomąjį raštą Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutarties pagrindu; 2) skirti buvusiam BUAB „Timera“ vadovui A. Š. baudą už Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartimi nustatyto įpareigojimo perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą ir visus dokumentus nevykdymą; 3) taikyti buvusiam BUAB „Timera“ vadovui A. Š. ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje numatytą sankciją – asmens teisės nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimą. Nurodė, kad įmonės valdymo organai per teismo nustatytą terminą bankroto administratorei neperdavė nei įmonės turto, nei dokumentų.
 4. 2015 m. vasario 11 d. bankroto administratorei buvo išduotas vykdomasis raštas dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartimi įmonės valdymo organams nustatyto įpareigojimo ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.
 5. Kauno apygardos teismas 2015 m. vasario 11 d. nutartimi atmetė bankroto administratorės prašymą dėl baudos buvusiam įmonės vadovui skyrimo bei apribojimo jam teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas. Teismas konstatavo, kad prašymo pateikimo dienai bankroto administratorės dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutarties įvykdymo taikytos priemonės nebuvo pakankamos, t. y. prašydama skirti buvusiam įmonės vadovui baudą, bankroto administratorė nebuvo pateikusi antstoliui prašymo dėl šios teismo nutarties priverstinio įvykdymo (CPK 584 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 588 straipsnio 1 dalis).
 6. Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. nutartimi BUAB „Timera“ bankrotas pripažintas tyčiniu. Teismas konstatavo, kad įmonės vadovas A. Š., vykdydamas nusikalstamas veikas, nuosekliai ir kryptingai veikė siekiant įmonės nemokumo, vengiant atsiskaitymų su kreditoriais, dėl neatsakingų jo veiksmų buvo prarastas ir bankroto administratorei neperduotas įmonei priklausantis turtas, įmonės dokumentai (ĮBĮ 20 straipsnio 2 ir 3 dalys). Nutartis įsiteisėjo 2015 m. gruodžio 10 d., Lietuvos apeliaciniam teismui atmetus buvusio įmonės vadovo atskirąjį skundą.
 7. Bankroto administratorė 2017 m. vasario 6 d. pateikė teismui prašymą, kuriame prašė: 1) skirti buvusiam BUAB „Timera“ vadovui A. Š. iki 2 896 Eur dydžio baudą už Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartimi nustatyto įpareigojimo perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą ir visus dokumentus nevykdymą; 2) taikyti BUAB „Timera“ vadovui A. Š. ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje numatytą sankciją – asmens teisės nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimą; 3) skirti buvusiam BUAB „Timera“ vadovui A. Š. iki 289 Eur dydžio baudą už kiekvieną 2015 m. vasario 11 d. vykdomojo rašto neįvykdymo dieną.
 8. Bankroto administratorė nurodė, kad BUAB „Timera“ valdymo organai iki šiol neįvykdė Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartimi nustatyto įpareigojimo perduoti bankroto administratorei įmonės turtą ir dokumentus. Bankroto administratorės įgaliotas asmuo M. K. 2014 m. gegužės 26 d. kartu su antstole R. G. nuvyko įmonės buveinės adresu Partizanų g. 33-1, Kaunas, tačiau nurodytu adresu bankrutuojančios įmonės ar jos valdymo organų nerado. Šiuo pagrindu buvo surašytas 2014 m. gegužės 26 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr.0090/14/9. Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad įmonės direktoriumi nuo 2007 m. spalio 24 d. buvo A. Š.. 2014 m. gegužės 26 d. įmonės direktoriui A. Š. buvo išsiųstas raginimas dėl teismo nutarties vykdymo ir įmonės dokumentų bei turto perdavimo, tačiau jokio atsakymo negauta. 2014 m. rugsėjo 9 d. buvo kreiptasi į VĮ „Regitra“ su prašymu pateikti duomenis apie įmonei priklausančias transporto priemones. 2014 m. rugsėjo 5 d. gauta informaciją, kad įmonės vardu buvo registruotos keturios transporto priemonės. 2010 m. birželio 18 d. UAB „Timera“ ir UAB „Kauno keliai“ pasirašė Mechanizmų nuomos sutartį, kuria įmonei priklausančios transporto priemonės buvo išnuomotos UAB „Kauno keliai“. Ši įmonė jai išnuomotomis transporto priemonėmis naudojosi iki 2011 m. gruodžio 30 d. R. Š. apygardos teismo 2011 m. spalio 24 d. nuosprendžio duomenimis įmonei priklausančios transporto priemonės buvo perduotos saugoti buvusiai A. Š. sutuoktinei O. Š. (A.). Įsiteisėjus šiam nuosprendžiui (2012 m. lapkričio 16 d.), transporto priemonės buvo konfiskuotos. Kaip buvo naudojamos įmonei priklausančios transporto priemonės laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. lapkričio 16 d. duomenų nėra. Teismo 2015 m. vasario 6 d. išduotas vykdomasis raštas dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartimi įmonės valdymo organams nustatyto įpareigojimo pateiktas vykdyti antstolei R. G.. Įmonės turtas ir dokumentai administratoriui nėra perduoti iki šiol. Be to, buvęs įmonės vadovas nevykdė pareigos organizuoti įmonės buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės tvarkymą, vykdyti buhalterinių dokumentų apskaitą ir archyvavimą, teikti metines finansines ataskaitas juridinių asmenų registrui, sudaryti kreditorių bei debitorių sąrašus. Tai yra konstatuota įsiteisėjusioje Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. nutartyje, kuria įmonės bankrotas pripažintas tyčiniu, bei Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 10 d. nutartyje, kuria pirmosios instancijos teismo nutartis palikta nepakeista. Tokie buvusio įmonės vadovo veiksmai vilkina bankroto procesą, pažeidžia bankroto proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus, įmonės kreditorių teises ir teisėtus interesus, taip pat neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams.
 9. Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 6 d. nutartimi tenkino bankroto administratorės prašymą iš dalies: 1) paskyrė buvusiam BUAB „Timera“ vadovui A. Š. 580,00 Eur dydžio baudą; 2) įpareigojo buvusį BUAB „Timera“ vadovą A. Š. nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 30 d., įvykdyti Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartimi nustatytą įpareigojimą perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus; 3) apribojo A. Š. teisę 3 (tris) metus eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.
 10. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis bei juos patvirtinančius įrodymus konstatavo, kad A. Š. teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutarties priėmimo metu ėjo įmonės vadovo pareigas ir buvo atsakingas už šia teismo nutartimi nustatyto įpareigojimo perduoti bankroto administratorei įmonės dokumentus bei turtą įvykdymą, tačiau sąmoningai įpareigojimo neįvykdė, todėl jam skirtina 580 Eur bauda (ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis), kuri turės būti išieškota iš jo asmeninių lėšų (CPK 106 straipsnio 3 dalis).
 11. Teismas, remdamasis įsiteisėjusio Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 24 d. nuosprendžio, priimto baudžiamojoje byloje Nr. 1-17-332/2011, duomenimis konstatavo, kad A. Š. pripažinus kaltu, kaip nusikalstamos veikos priemonė ir rezultatas buvo konfiskuotas UAB „Timera“ priklausęs turtas – žemės sklypas su statiniais bei keturios krovininės transporto priemonės; kad įmonė buvo įsteigta 2007 m. spalio 24 d. jau vykdant nusikalstamą veiką; kad A. Š. tuo pat metu, tame pačiame pastate vadovavo tiek įmonei, tiek dalyvavo nusikalstamame susivienijime (CPK 182 straipsnio 2 punktas); įmonės vadovas netinkamai vykdė įstatymines pareigas – buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai, bankroto administratorei nebuvo perduoti visi įmonės buhalteriniai dokumentai ir turtas (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 5 punktai).
 12. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto administratoriaus prašymo skirti buvusiam įmonės vadovui baudą už kiekvieną vykdomojo rašto nevykdymo dieną, nustatė, kad Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutarties pagrindu buvo išduotas vykdomasis raštas, kuris buvo perduotas vykdyti antstolės R. G. kontorai. Antstolė išsiuntė A. Š. reikalavimą pateikti įmonės turtą ir dokumentus, pastarasis pateikė antstolei atsakymą, tačiau nei turto, nei dokumentų nepateikė. Teismas, atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes bei į tai, kad byloje nėra pateikta įrodymų, jog antstolė surašė sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą, sprendė, jog nėra pagrindo tenkinti šio bankroto administratorės prašymo (CPK 771 straipsnis).
 13. Buvęs BUAB „Timera“ vadovas A. Š. 2017 m. kovo 21 d. pateikė teismui prašymą panaikinti 2016 m. kovo 6 d. nutartimi jam paskirtą 580 Eur dydžio baudą. Prašyme nurodė, kad prieš pradėdamas atlikinėti laisvės atėmimo bausmę, visus finansinės atskaitomybės dokumentus paliko jų saugojimo vietoje – BUAB „Timera“ įmonės patalpose, esančiuose Ramučių km., Kauno g. 30. Po teismo 2017 m. kovo 6 d. nutarties priėmimo jis kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą su prašymu pateikti informaciją apie BUAB „Timera“ atliktą patikrinimą, kurio metu buvo išimti visi įmonės buhalteriniai dokumentai, tačiau atsakymo iki šiol nėra gavęs. Paliekant dokumentus įmonės buveinėje, nebuvo jokių prielaidų, leidusių manyti, kad tretieji asmenys gali šiuos dokumentus pasisavinti. Tokie buvusio įmonės vadovo veiksmai suponuoja išvadą, kad jis elgėsi apdairiai ir rūpestingai. Dokumentais, už kurių pateikimą jam buvo paskirta bauda, nedisponuoja dėl neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmų, dėl ko jau vyksta ikiteisminis tyrimas, kurio metu tie asmenys galimai bus nustatyti. Kadangi ėmėsi visų būtinųjų priemonių, siekiant įvykdyti teismo nutartį dėl įmonės dokumentų ir turto perdavimo bankroto administratorei, jam paskirta bauda tūrėtų būti panaikinta. Baudos paskyrimas už tokio reikalavimo neįvykdymą pažeidžia protingumo ir teisingumo principus, yra neteisėtas ir nepagrįstas. Šiuo metu jis nedirba, augina du mažamečius vaikus bei aktyviai gina BUAB „Timera“ interesus teismuose, be to, turi įsiskolinimą už teisinių paslaugų teikimą. Teismo paskirta bauda apsunkintų šeimos finansinę padėtį.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 28 d. nutartimi atmetė buvusio BUAB „Timera“ vadovo A. Š. prašymą dėl baudos panaikinimo.
 2. Teismas konstatavo, kad buvęs įmonės vadovas, prašydamas panaikinti teismo jam paskirtą baudą, nenurodė jokių naujų esminių aplinkybių, kurios paneigtų Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 6 d. nutartimi konstatuotas faktines aplinkybes ir sudarytų pagrindą paskirtą baudą panaikinti. Prašymas grindžiamas vien deklaratyviais teiginiais, nepagrįstais jokiais įrodymais (CPK 178 straipsnis).
 3. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendė, kad tenkinti pareiškėjo prašymą dėl baudos panaikinimo nėra pagrindo (CPK 107 straipsnis).

7III. Atskirojo skundo argumentai

8

 1. Buvęs BUAB „Timera“ vadovas A. Š. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 28 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas neįvertino faktinių aplinkybių, kad buvęs įmonės vadovas prieš pradedamas atlikinėti laisvės atėmimo bausmę, visus finansinės atskaitomybės dokumentus paliko jų saugojimo vietoje – BUAB „Timera“ įmonės patalpose, esančiuose Ramučių km., Kauno g. 30. Po teismo 2017 m. kovo 6 d. nutarties priėmimo jis kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą su prašymu pateikti informaciją apie BUAB „Timera“ atliktą patikrinimą, kurio metu buvo išimti visi įmonės buhalteriniai dokumentai. Gavus atsakymą paaiškėjo, kad dokumentai jau yra perduoti ikiteisminį tyrimą kuruojančiam tyrėjui, tačiau buvusiam vadovui, kuriam šioje byloje pareikšti įtarimai, negali būti pateikti. Tokie buvusio įmonės vadovo veiksmai suponuoja išvadą, kad jis elgėsi apdairiai ir rūpestingai.
  2. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad buvęs įmonės vadovas dėl įmonės dokumentų nepateikimo galimai baudžiamas antrą kartą. Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos mėnesio nutartimi įmonės bankrotas pripažintas tyčiniu. Po šios nutarties įsiteisėjimo buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamo bankroto, tačiau nenustačius šio nusikaltimo požymių, įtarimai buvusiam įmonės vadovui buvo pareikšti dėl aplaidaus apskaitos tvarkymo. Pasitvirtinus įtarimams, buvęs įmonės vadovas bus baudžiamas baudžiamosios teisės kontekste.
  3. Pirmosios instancijos teismas taip pat neatsižvelgė į aplinkybes, kad buvęs įmonės vadovas šiuo metu nedirba, augina du mažamečius vaikus bei aktyviai gina BUAB „Timera“ interesus teismuose, be to, turi įsiskolinimą už teisinių paslaugų teikimą. Teismo paskirta bauda apsunkintų šeimos finansinę padėtį.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas bankrutavusios įmonės buvusio vadovo prašymas panaikinti teismo jam paskirtą baudą už įpareigojimo pateikti bankroto administratorei įmonės turtą ir dokumentus neįvykdymą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neįvertino svarbių faktinių aplinkybių, kad prieš pradedamas atlikinėti laisvės atėmimo bausmę jis tinkamai pasirūpino įmonės turtu ir dokumentais, palikdamas dokumentus įmonės buveinėje, kad dalis įmonės dokumentų gali būti pas ikiteisminio tyrimo pareigūnus ir jam nėra prieinama, kad jis baudžiamas du kartus už tą patį pažeidimą, kad paskirta piniginė nuobauda gali sukelti neigiamas pasekmes jo šeimai ir nepilnamečiams vaikams.
 4. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2 896 eurų baudą. Minėtos normos pagrindinis tikslas yra drausminti nesąžiningus, neveiklius bankrutuojančios įmonės vadovus, ignoruojančius teismo sprendimų privalomumą, priversti juos kuo greičiau pateikti bankroto procedūras vykdančiam bankroto administratoriui įmonės finansinius bei kitus svarbiausius su įmonės veikla susijusius dokumentus, kad būtų galima vykdyti bankroto procedūras; jeigu įmonės valdymo organai nepateikė teismo reikalaujamų dokumentų ar įmonės turto dėl objektyvių priežasčių, teismas turėtų panaikinti jiems paskirtą baudą, tačiau įrodinėjimo pareiga, jog egzistuoja pateisinama priežastis nepateikti bankroto administratoriui teismo įsiteisėjusioje nutartyje nurodytų dokumentų, tenka valdymo organams (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-562-186/2015). Atkreiptinas dėmesys, kad ĮBĮ nereglamentuoja baudos už minėtos pareigos nevykdymą skyrimo procedūros. Dėl šios priežasties nagrinėjamu atveju turi būti taikomos bendrosios CPK įtvirtintos proceso teisės normos. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalį bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1655/2013; 2013 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1784/2013, 2015 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1003-381/2015).
 5. Byloje nėra ginčo, kad laikotarpiu nuo 2007 m. spalio 24 d. iki bankroto bylos UAB „Timera“ iškėlimo (teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartis, įsiteisėjo 2014 m. gegužės 13 d.) įmonės vadovo pareigas ėjo A. Š., kuriam ir teko pareiga vykdyti Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartimi nustatytą įpareigojimą perduoti bankroto administratorei įmonės dokumentus ir turtą. Taip pat nėra ginčo, kad per teismo nustatytą terminą ir iki šiol buvęs įmonės vadovas šio įpareigojimo neįvykdė.
 6. Bylos duomenys patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės 1 d. iki 2014 m. gegužės 13 d. UAB „Timera“ vardu buvo registruotos keturios transporto priemonės: „M. B. 4141“, valstybinis Nr. ( - ) (2007 m.), M. B. 4141“, valstybinis Nr. ( - ) (2007 m.), „M. B. 4141“, valstybinis Nr. ( - ) (2008 m.), „M. B. 4141“, valstybinis Nr. ( - ) (2008 m.) (t. 2, b. l. 17-18). Laikotarpiu nuo 2012 m. gruodžio 14 d. iki 2014 m. kovo 20 d. A. Š. atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose (t. 1, b. l. 67).
 7. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 24 d. nuosprendžiu, priimtu baudžiamojoje byloje Nr. 1-17-332/2011, A. Š. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 262 straipsnyje, 265 straipsnio 1 dalyje, 260 straipsnio 3 dalyje, ir nuteistas laisvės atėmimo bausme 4 (keturiems) metams, bausmę atliekant pataisos namuose, pagal BK 249 straipsnio 1 dalį išteisintas, nes nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių. Nuosprendžiui įsiteisėjus teismas nusprendė konfiskuoti UAB „Timera“ nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą su statiniais ( - ). VĮ „Registrų centras“ 2014 m. gegužės 23 d. duomenimis, BUAB „Timera“ nuosavybės teise priklausęs nekilnojamasis turtas – žemės sklypas, ( - ), pastatas-siuvykla, ( - ), kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai, unikalus ( - ), esantys ( - )., 2013 m. rugpjūčio 27 d. priėmimo – perdavimo aktu perleistas valstybės nuosavybėn, perleidimo pagrindas – Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 24 d. nuosprendis (t. 1, b. l. 143-147).
 8. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. lapkričio 16 d. nuosprendžiu panaikino Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 24 d. nuosprendžio dalį dėl A. Š., pripažino jį kaltu pagal BK 249 straipsnio 1 dalį ir nuteisė galutine subendrinta bausme – laisvės atėmimu ketveriems metams. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalimi, nusprendė papildomai konfiskuoti UAB „Timera“ priklausančias transporto priemones: 2007 m. laidos krovininį automobilį „M. B. 4141“ (valstybinis Nr. ( - ) 2007 m. laidos krovininį automobilį „M. B. 4141“ (valstybinis Nr. ( - ) 2007 m. laidos krovininį automobilį „M. B. 4141“ (valstybinis Nr. ( - ) 2007 m. laidos krovininį automobilį „M. B. 4141“ (valstybinis Nr. ( - ) (t. 2, b. l. 67-176).
 9. Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. nutartimi BUAB „Timera“ bankrotas pripažintas tyčiniu. Teismas konstatavo, kad buvęs įmonės vadovas A. Š., vykdydamas nusikalstamas veikas, nuosekliai ir kryptingai veikė siekiant įmonės nemokumo, vengiant atsiskaitymų su kreditoriais, dėl neatsakingų vadovo veiksmų buvo prarastas ir bankroto administratorei neperduotas įmonei priklausantis turtas bei įmonės dokumentai. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs buvusio įmonės vadovo atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. nutarties, paliko pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą.
 10. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad įsiteisėjusiuose teismo procesiniuose sprendimuose nustatyti faktai betarpiškai patvirtina, kad buvęs įmonės vadovas elgėsi nerūpestingai bei sąmoningai (tyčia) nevykdė jam tenkančių pareigų veikti išimtinai įmonės interesais, tinkamai rūpintis jos turtu, kas turėjo tiesioginės įtakos įmonei priklausančio turto konfiskavimui ir praradimui. Tokie buvusio įmonės vadovo veiksmai nesuderinami su įmonės vadovui keliamais aukštesniais veiklos ir atsakomybės standartais, reikalavimu veikti išimtinai įmonės interesais, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. birželio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-880/2002; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009). Už tokių imperatyviųjų įstatymo reikalavimų nevykdymą apeliantui Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 6 d. nutartimi jau yra taikytas teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimas, teismo nutartis palikta galioti Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. birželio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-964-381/2017. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien šios nuobaudos paskyrimas yra pakankamas siekiamiems tikslams pasiekti.
 11. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatytos baudos paskyrimo buvusiajam vadovui tikslas - priversti buvusį vadovą kuo greičiau pateikti bankroto procedūras vykdančiam administratoriui įmonės finansinius bei kitus svarbiausius su įmonės veikla susijusius dokumentus, kad būtų galima vykdyti bankroto procedūras.
 12. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamoje situacijoje apeliantui paskirtos teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimas yra pakankama atsakomybės priemonė, kuri proporcinga apelianto padarytam pažeidimui bei siekiamiems tikslams. Nagrinėjamoje situacijoje piniginės nuobaudos (baudos) apeliantui paskyrimas nesukels siekiamų padarinių, todėl šios nuobaudos paskyrimas yra perteklinis (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-109-381/2016). Šios sankcijos neproporcingumą siekiamiems tikslams patvirtina ir aplinkybės, jog už susijusius (nusikalstamus) veiksmus, kuriems vykdyti buvo panaudotas įmonei priklausantis turtas, apeliantas jau yra nuteistas ir atlikęs laisvės atėmimo bausmę, jo šeimoje auginami du nepilnamečiai vaikai (t. 1, b. l. 68), jis turi įsiskolinimų kreditoriams, kas dar labiau apsunkintų vaikų ir kreditorių teisėtų interesų užtikrinimą ir apsaugą.
 13. Atsižvelgdamas į ankščiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama teismo nutartis naikintina dėl netinkamo teisės normų aiškinimo bei taikymo ir klausimas išsprendžiamas iš esmės - panaikinama Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 6 d. nutartimi buvusiam bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės vadovui A. Š. paskirta 580 Eur bauda (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 338 straipsnis).

11Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

12Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 28 d. nutartį panaikinti ir išspręsti šį klausimą iš esmės – panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 6 d. nutartimi buvusiam bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės vadovui A. Š. paskirtą 580 Eur (penkių šimtų aštuoniasdešimties eurų) baudą.

Proceso dalyviai
Ryšiai