Byla 2-5511-191/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis,

2sekretoriaujant Danguolei Muravjovienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Soloservis“ atstovei advokatei Midai Vengeliauskaitei,

4nedalyvaujant atsakovo UAB „Costum“ atstovui (apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta, gautas prašymas bylą nagrinėti atsakovo atstovui nedalyvaujant),

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Soloservis“ ieškinį atsakovui UAB „Costum“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

6Ieškovas ieškiniu (b.l. 3-6) prašė priteisti iš atsakovo 10097,08 Lt skolos, 5609,26 Lt delspinigių, 7,28 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas ieškinyje nurodė ir ieškovo atstovė teismo posėdyje paaiškino, jog 2013 m. birželio 28 d. pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 2013-53 pagrindu ieškovas UAB „Soloservis“ įsipareigojo pagaminti sutarties priede Nr. 1 nurodytus gaminius, o atsakovas UAB „Costum“ įsipareigojo ieškovo pagamintus gaminius priimti ir už juos sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Ieškovas įvykdė sutartinį įsipareigojimą pagaminti atsakovo užsakytus gaminius bei pateikė atsakovui apmokėjimui PVM sąskaitą faktūrą SLG Nr. 00001348 - 40553,15 Lt sumai. Šalys 2013-08-06 pasirašė turto priėmimo - perdavimo aktą. Atsakovas įsipareigojo sumokėti už gaminius per 30 kalendorinių dienų nuo metalo konstrukcijų pristatymo į objektą ir pasirašius gaminių priėmimo - perdavimo aktą (sutarties 2.9.1.p.). PVM sąskaitoje faktūroje nustatytas apmokėjimo terminas — 2013-09-05. Atsakovas 2013-08-06 sumokėjo 2383,45 Lt, 2013-10-08 sumokėjo 10000,00 Lt, 2013-10-28 sumokėjo 18072,62 Lt. Neapmokėta PVM sąskaitos faktūros SLG Nr. 00001348 dalis sudarė 10097,08 Lt. Skolos dydis šalių buvo suderintas 2013-10-28 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu. 2013-11-08 atsakovui buvo išsiųsta pretenzija dėl atsiskaitymo, tačiau atsakovas į pretenziją nereagavo, nuo 2013-10-28 daugiau nebuvo atlikta mokėjimų skolai padengti. Atsakovas UAB „Costum“, nesumokėdamas ieškovui 10097,08 Lt už pagamintas prekes, pažeidė įsipareigojimus, reikalaujančius šalis vykdyti prievoles sąžiningai, tinkamai ir laiku, o dėl to atsakovas UAB „Costum“ pagrįstai ir teisėtai laikytinas pažeidusiu savo prievoles. Atsakovas praleidęs apmokėjimo terminus, įsipareigojo mokėti po 0,2 % nuo nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną (sutarties 4.1. p.). Iš atsakovo priteistini delspinigiai sudaro 5609,26 Lt : už laikotarpį nuo 2013 m. rugsėjo 6 d. iki 2013 m. spalio 7 d. - 2442,86 Lt (38169,70 Lt x 0,2 Lt x 32 dienos); už laikotarpį nuo 2013 m. spalio 8 d. iki 2013 m. spalio 27 d. - 1126,79 Lt (28169,70 Lt x 0,2 % x 20 dienų); už laikotarpį nuo 2013 m. spalio 28 d. iki 2014 m. vasario 5 d. - 2039,61 Lt (10097,08 Lt x 0,2 %x 101 diena). Atsakovo įsiskolinimas ieškovui kartu su delspinigiais sudaro 15706,34 Lt. Vadovaudamasis LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d., 3 str. 4 d., ieškovas taip pat prašo priteisti iš skolininko 7,28 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (2013 m. gruodžio 31d. VILIBOR palūkanų norma buvo 0,28 %. Atitinkamai VILIBOR palūkanų normą padidinus 7 procentiniais punktais, skolininkui skaičiuotinos 7,28 % metinės palūkanos).

82014 m. kovo 25 d. parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovo atstovė pateikė teismui atsisakymą nuo ieškinio reikalavimo dėl 10097,08 Lt skolos bei rašytinius paaiškinimus (b.l. 40-42), kuriuos nurodė, jog gavęs ieškinį atsakovas sumokėjo ieškovui 10097,08 Lt skolos, tačiau nesumokėjo sutartyje nustatytų delspinigių bei ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų. Kadangi atsakovas 10097,08 Lt skolą sumokėjo, ieškovas šioje dalyje atsisako reikalavimo, ir prašo grąžinti 75 % žyminio mokesčio, kas sudaro 227 Lt (10097,08 x 3% x 75 %). Su atsakovo prašymu mažinti sutartyje nustatytų delspinigių dydį ieškovas nesutinka ir prašo iš atsakovo priteisti 5 609,26 Lt delspinigių. Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę. Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma, ir įpareigoja sutartį pažeidusią šalį sumokėti kitai šaliai sutartas netesybas, o šiai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio. Teismų praktikoje pažymima, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas. Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu - aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos. Nagrinėjamos bylos atveju vertinant netesybų dydį būtina atsižvelgti į tai, kad šalys yra verslininkai, sutartis buvo komercinio pobūdžio, sutarties 4.1. p. susitarta dėl konkretaus delspinigių dydžio. 2013-11-08 atsakovui buvo išsiųsta pretenzija dėl atsiskaitymo, tačiau atsakovas į pretenziją nereagavo, nuo 2013-10-28 daugiau nebuvo atlikta mokėjimų skolai padengti. Atsakovas skolą padengė tik po to, kai ieškovas kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo. Tiek sudarydamas sutartį, tiek ir ją vykdydamas / pažeisdamas sutarties sąlygas, atsakovas privalėjo įvertinti sutarties nevykdymo pasekmes, tuo labiau, kad ieškovas 2013-11-08 pretenzijoje informavo apie ketinimus kreiptis į teismą ir su tuo susijusias išlaidas. Ieškovas šioje byloje patyrė 2687 Lt bylinėjimosi išlaidų: 471 Lt žyminio mokesčio (227 Lt grąžintini ieškovui, likusi žyminio mokesčio dalis priteistina iš atsakovo); 1500 Lt advokato išlaidų už ieškinio parengimą; 450 Lt advokato išlaidų už papildomo paaiškinimo parengimą bei atstovavimą teisme; 266 Lt nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo išlaidų. Prašo priteisti 2460 Lt bylinėjimosi išlaidų. Taip pat ieškovas prašo priteisti 7,28 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Mano, kad atsakovo elgesys nesąžiningas.

9Atsiliepime į ieškinį (b.l. 33-35) atsakovas UAB „Costum“ nurodė, jog su 10097,08 Lt skola sutinka, jos niekad nesigynė ir visad noriai bendradarbiavo su ieškovu. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2013-53 4.1 p., kuriuo remiantis yra apskaičiuoti prašomi priteisti 0,2 proc. delspinigiai yra sudarytas vienpusiškai, t.y. ieškovas savo atžvilgiu nėra prisėmęs jokių proporcingų ar kitokių delspinigių už galimus vėlavimus atsakovo naudai ir ši aplinkybė, atsakovo nuomone, rodo, kad ieškovas sudarydamas tokią sutartį galimai buvo nesąžiningas atsakovo atžvilgiu. Prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, t.y. turėtų būti laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Didesni delspinigiai gali būti priteisiami tik tuo atveju, jeigu ieškovas pateikia teismui įrodymus, patvirtinančius, jog dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo vykdymo jis patyrė didesnių nuostolių nei 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną. Kaip matyti iš UAB „Soloservis“ ieškinio didesni nuostoliai nėra įrodinėjami. Darant prielaidą, kad ieškovas turi teisę reikalauti iš ieškovo delspinigių, pažymėtina, kad ieškiniu prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės, todėl mažintinos. 0,2 proc. delspinigiai yra neprotingi ir nepagrįstai dideli, ženkliai didesni už nuostolių, galinčių atsirasti (nors turbūt ir neatsiradusių) dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. O kadangi ieškovas nepateikė konkrečios nuostolių sumos, manytina, kad nuostolių jis nepatyrė. Mano, kad delspinigiai turi būti sumažinti, arba jei ieškovas ir nepateiks konkrečių įrodymų apie dėl sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei jų dydžio, delspinigiai apskritai neturėtų būti priteisiami.

10Į 2014 m. kovo 31 d. parengiamąjį teismo posėdį atsakovo atstovas neatvyko, teismui pateikti rašytiniai paaiškinimai (b.l. 49-50), kuriuose nurodė, jog prašo sumažinti delspinigius iki 0,02 proc., kas sudarytų 560,78 Lt. Jei teismas šio prašymo netenkintų, prašo sumažinti delspinigius iki protingo dydžio. Ieškovo prašomi priteisti delspinigiai sudaro daugiau nei pusę jau sumokėtos skolos, atsakovo įsitikinimu tokio dydžio delspinigiai atlieka ne nuostolių atlyginimo, bet baudžiamąją funkciją. Atsakovo manymu prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra neadekvačios ir akivaizdžiai per didelės. Ši byla itin paprasta, byloje nebuvo keliami jokie sudėtingi teisės ar fakto klausimai buvo tik keletas teismo posėdžių, bylos apimtis maža. Atsakovas prašė bylą nagrinėti atsakovo atstovui nedalyvaujant. sumažinti delspinigius, sumažinti prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas.

11Ieškinio reikalavimo dalies atsisakymas priimtinas, bylos dalis dėl nurodyto reikalavimo nutrauktina, likusieji ieškinio reikalavimai tenkintini iš dalies.

12Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 1 d. nustatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Kadangi ieškovo pareikštas ieškinio reikalavimo dėl 10097,08 Lt skolos atsisakymas atitinka teisės aktų reikalavimus, ieškovui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės, ieškinio dalies atsisakymas priimtinas ir byla dėl atitinkamo reikalavimo nutrauktina (CPK 293 str. 4 p.).

13Įvertinus civilinės bylos medžiagą nustatyta, kad 2013 m. birželio 28 d. ieškovas UAB „Soloservis“ ir atsakovas UAB „Costum“ sudarė pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2013-53 (b.l. 7-11), kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo pagaminti gaminius, o atsakovas įsipareigojo ieškovo pagamintus gaminius priimti ir už juos sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Ieškovas 2013-08-06 išrašė 40553,15 Lt sumai ir pateikė atsakovui apmokėjimui PVM sąskaitą faktūrą SLG Nr. 00001348, kurioje yra atsakovo atstovo parašas, patvirtinantis, jog atsakovas šią sąskaitą gavo (b.l. 12). PVM sąskaitoje faktūroje nustatytas apmokėjimo terminas - 2013-09-05. Abiejų šalių 2013-08-06 pasirašytas turto priėmimo – perdavimo aktas taip pat patvirtina, jog atsakovas gaminius gavo (b.l. 13-14). Pagal pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 2013-53 2.9.1. p. atsakovas įsipareigojo sumokėti už gaminius per 30 kalendorinių dienų. Atsakovas sumokėjo dalį sumos ir liko skolingas ieškovui 10097,08 Lt (b.l. 15). 2013-10-28 šalys tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu patvirtino skolos dydį (b.l. 16). Ieškovas 2013-11-08 atsakovui išsiuntė pretenziją dėl atsiskaitymo (b.l. 17, 18, 19). Atsakovas, iškėlus bylą teisme, t.y. praleidęs apmokėjimo terminus, sumokėjo ieškovui pagrindinę skolą – 1097,08 Lt. Pagal pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 2013-53 4.1 p. atsakovas įsipareigojo mokėti 0,2 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo nesumokėtos sumos. Kaip matyti iš delspinigių skaičiavimo (b.l. 4), 5609,26 Lt delspinigius ieškovas paskaičiavo už 153 dienų laikotarpį ( 32+20-101), taikydamas 0,2 proc. dydį.

14Byloje nėra ginčo dėl to, jog tarp šalių egzistuoja sutartiniai teisiniai santykiai, kurių pagrindu ieškovas perdavė atsakovui sutartyje (jos priede) nurodytus gaminius, tuo tarpu atsakovas sumokėjo ieškovui tik dalį prekių kainos. Savo pareigos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti su ieškovu atsakovas neginčija. Atsakovas mano, jog ieškiniu prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės – 0,2 proc. dydžio delspinigiai neprotingi ir nepagrįstai dideli, o prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neadekvačios ir akivaizdžiai per didelės.

15Tarp šalių sudaryta sutartis nėra nuginčyta įstatymų nustatyta tvarka, todėl sutartiniai įsipareigojimai jos šalims yra privalomi. Šalys sutartinius įsipareigojimus prisiėmė laisvai suderinta valia, sutartis nėra panaikinta, sutarties sąlygos aiškiai nurodytos, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei (CK 1.80 str. 1 d., 1.81 str. 1 d., 6.196 str. 1 d.), todėl sutartis yra galiojanti, turi šalims įstatymo galią ir privalo būti vykdoma tinkamai ir sąžiningai (CK 6.189 str. 1 d., 6.200 str. 1 d.). CK 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, atsakovas pripažintinas pažeidusiu sutartinę prievolę laiku ir tinkamai atsiskaityti su ieškovu.

16Sutarties 4.1 punktu šalys susitarė, kad laiku neatsiskaičius už prekes, skaičiuojama 0,2 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Atsakovas už prekes laiku neatsiskaitė, todėl ieškovas paskaičiavo jam 5609,23 Lt dydžio delspinigius (b.l. 4). Rašytinėje sutartyje sulygtos netesybos yra šalių suderinta laisva valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Be to, nagrinėjamu atveju abi ginčo šalys yra verslo subjektai, todėl, sutartyje aptardamos delspinigių dydį, suprato sutarties sąlygos esmę bei numatė įsipareigojimų nevykdymo padarinius. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan.

17Atsakovas ginčija ieškovo teisę reikalauti priteisti tokio dydžio delspinigius remdamasis aplinkybe, jog atsakovas įvykdė dalį prievolės, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai sudaro daugiau nei pusę skolos sumos, todėl yra akivaizdžiai per dideli.

18Lietuvos respublikos CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos A. T. formuoja šios straipsnio normos aiškinimo ir taikymo praktiką. Ankstesnėje Lietuvos A. T. teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje buvo teigiama, kad 0,1 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną praleistą paskolos grąžinimo dieną (net 36,5 proc. per metus) yra aiškiai per dideli, todėl jie mažintini iki įprastų – 0,02 proc. (t. y. 7,3 proc. metinių palūkanų) už kiekvieną praleidimo dieną (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.) (pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr. 3K-3-394/2005; 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje V. ir S. M. prekybos centro bankroto byloje dėl J. V. finansinio reikalavimo pagrįstumo, bylos Nr. 3K-3-173/2006.). Nuo 2007 m. Lietuvos A. T. formavo praktiką, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos A. T., kurio pareiga – formuoti vienodą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M. (T. M.) ir V. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. individuali įmonė „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010).

19Priklausomai nuo konkrečios bylos faktinių aplinkybių, tas pats netesybų dydis vienu atveju gali būti pripažįstamas tinkamu, kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje nėra ir negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB bankas „Snoras“ v. UAB „Šilna“, bylos Nr. 3K-3-386/2010).

20Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta.

21Teismas mano, jog nagrinėjamoje byloje šalių sulygtos sutartinės netesybos (0,2 proc. delspinigių) yra protingo dydžio. Teismas, pripažinęs, jog atsakovas savo sutartinės prievolės neįvykdė laiku, tačiau įvertinęs aplinkybę, jog ieškovas atsisakė ieškinio reikalavimo dalies dėl 10097,08 Lt skolos priteisimo, nes, iškėlus bylą teisme, atsakovas šią skolą sumokėjo, atsižvelgdamas į pagrindinės skolos ir prašomų priteisti delspinigių sumų santykį, taip pat aplinkybę, jog, vadovaujantis sutarties 2.9.1 p., atsakovo pareigos atsiskaityti pažeidimas skaičiuotinas nuo 2013 m. rugsėjo 6 d., tuo tarpu ieškinys teismui pareikštas tik 2014 m. vasario 6 d., remdamasis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekdamas nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros, sprendžia, kad sutartines netesybas tikslinga sumažinti dvigubai, t.y. iki 0,1 proc., iš atsakovo ieškovui priteistina 2804,63 Lt delspinigių.

22Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnis nustato, kad atsakovas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str.). Visiems tarp ūkio subjektų sudarytiems komerciniams sandoriams, pagal kuriuos už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai, taikomos palūkanos, nustatytos LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme, kuris yra specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš CK 6.210 str. (LAT 2005-06-29 konsultacija Nr. A3-130 "Dėl kai kurių Civilinio kodekso normų taikymo“, Teismų praktika, 2005-07-20, Nr. 23). Taikant vieno mėnesio VILIBOR palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį atsakovui atsirado pareiga mokėti palūkanas, iš atsakovo ieškovui priteistina 7,28 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (nuo 2804,63 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2014-02-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Ieškinį patenkinus iš dalies, spręstinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas.

24Pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Teismas gali nukrypti nuo nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 4 d.). Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovas sumokėjo 471,00 Lt žyminio mokesčio valstybei (b.l. 25), patyrė 1950,00 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (b.l. 22-24, 45-46) bei patyrė 266,00 Lt vykdymo išlaidų už nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymą (b.l. 26-27, 43-44). Teismas, spręsdamas, ar ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti pagal įstatymą nėra per didelės, pažymi, kad pagal CPK 98 str. 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 2 p., nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų 8 p. nurodytus maksimalius dydžius. Pagal šių rekomendacijų 8 p. už advokato ieškinio, priešieškinio, atsiliepimo į ieškinį ar priešieškinį surašymą rekomenduojama maksimaliai priteisti 3 minimalias mėnesines algas arba 3000 Lt (3 x 1000 Lt), už vieną atstovavimo valandą teisme 0,15 minimalios mėnesinės algos arba 150 Lt (1000 Lt x 0,15). Teismas atsižvelgia į tai, kad: atsakovas, nors jam buvo įteikta ieškovo 2013-11-08 siųsta pretenzija (b.l. 17-19), dalį ieškinio reikalavimų įvykdė tik ieškovui pareiškus ieškinį teisme 2014-02-06; po atstovavimo sutarties pasirašymo 2014-02-05 (b.l. 22) advokatė Mida Vengeliauskaitė surašė ieškinį (b.l. 3-6), 2013-03-24 rašytinius paaiškinimus (b.l. 40-42), atstovavo ieškovą dviejuose posėdžiuose, todėl teismas laiko, kad ieškovo patirtos 1950,00 Lt bylinėjimosi išlaidos sumokant už advokato pagalbą nėra per didelės ir atitinka įstatymo reikalavimus (CPK 3 str. 1 d., 98 str.).

25Ieškinį patenkinus iš dalies, tačiau atsižvelgiant į aplinkybes, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (atsakovas, gavęs ieškovo 2013-11-08 pretenziją, dalį ieškinio reikalavimų įvykdė tik ieškovui pareiškus ieškinį teisme, posėdis buvo atidėtas dėl šalių ketinimo pasirašyti taikos sutartį, kurią vėliau atsakovas atsisakė pasirašyti), ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 244,00 Lt žyminio mokesčio dalis, 1950,00 Lt bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą ir 266,00 Lt bylinėjimosi išlaidų už laikinųjų apsaugos priemonių taikymą – priteistina iš atsakovo ieškovo naudai (CPK 88 str. 1 d., 93 str. 4 d.).

26Atsižvelgiant į reikalavimo dalį, dėl kurios byla buvo nutraukta, ieškovui grąžintina 227,00 Lt žyminio mokesčio dalis (CPK 87 str. 2 d.).

27Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, tai jos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 94, 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 11 07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str., 259 str., 268-270 str. str.,

Nutarė

29Priimti ieškovės UAB „Soloservis“ atsisakymą ieškinio reikalavimo dėl 10097,08 Lt skolos priteisimo ir bylos dalį dėl šio reikalavimo nutraukti.

30Likusius ieškinio reikalavimus patenkinti iš dalies.

31Priteisti iš atsakovo UAB „Costum“, į.k. 134632958, buveinės adresas Ringuvos g. 61A, Kaunas, a.s. Nr. ( - ) AB DNB banke, ieškovo UAB „Soloservis“, į.k. 302435310, buveinės adresas A. J. pr. 7F, Kaunas, a.s. Nr. ( - ) AB DNB banke, naudai 2804,63 Lt (du tūkstančius aštuonis šimtus keturis litus 63 ct) delspinigių pagal 2013-06-28 pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2013-53, 7,28 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2804,63 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-02-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 244,00 Lt (du šimtus keturiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio ir 1950,00 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus penkiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą ir 266,00 Lt (du šimtus šešiasdešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų už laikinųjų apsaugos priemonių taikymą.

32Sprendimui įsiteisėjus, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos pavesti grąžinti ieškovui UAB „Soloservis“, į.k. 302435310, buveinės adresas A. J. pr. 7F, Kaunas, a.s. Nr. ( - ) AB DNB banke, dalį sumokėto žyminio mokesčio – 227,00 Lt (du šimtus dvidešimt septynis litus) (sumokėta 2014-02-05 vietiniu lėšų pervedimu Nr. 1474 AB DNB banke).

33Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis,... 2. sekretoriaujant Danguolei Muravjovienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Soloservis“ atstovei advokatei Midai... 4. nedalyvaujant atsakovo UAB „Costum“ atstovui (apie teismo posėdžio vietą... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 6. Ieškovas ieškiniu (b.l. 3-6) prašė priteisti iš atsakovo 10097,08 Lt... 7. Ieškovas ieškinyje nurodė ir ieškovo atstovė teismo posėdyje paaiškino,... 8. 2014 m. kovo 25 d. parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovo atstovė... 9. Atsiliepime į ieškinį (b.l. 33-35) atsakovas UAB „Costum“ nurodė, jog... 10. Į 2014 m. kovo 31 d. parengiamąjį teismo posėdį atsakovo atstovas... 11. Ieškinio reikalavimo dalies atsisakymas priimtinas, bylos dalis dėl nurodyto... 12. Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 1 d. nustatyta, kad bet kurioje proceso... 13. Įvertinus civilinės bylos medžiagą nustatyta, kad 2013 m. birželio 28 d.... 14. Byloje nėra ginčo dėl to, jog tarp šalių egzistuoja sutartiniai teisiniai... 15. Tarp šalių sudaryta sutartis nėra nuginčyta įstatymų nustatyta tvarka,... 16. Sutarties 4.1 punktu šalys susitarė, kad laiku neatsiskaičius už prekes,... 17. Atsakovas ginčija ieškovo teisę reikalauti priteisti tokio dydžio... 18. Lietuvos respublikos CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai... 19. Priklausomai nuo konkrečios bylos faktinių aplinkybių, tas pats netesybų... 20. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar... 21. Teismas mano, jog nagrinėjamoje byloje šalių sulygtos sutartinės netesybos... 22. Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnis nustato, kad atsakovas privalo mokėti... 23. Ieškinį patenkinus iš dalies, spręstinas bylinėjimosi išlaidų... 24. Pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas... 25. Ieškinį patenkinus iš dalies, tačiau atsižvelgiant į aplinkybes, dėl... 26. Atsižvelgiant į reikalavimo dalį, dėl kurios byla buvo nutraukta, ieškovui... 27. Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str., 259 str., 268-270... 29. Priimti ieškovės UAB „Soloservis“ atsisakymą ieškinio reikalavimo dėl... 30. Likusius ieškinio reikalavimus patenkinti iš dalies.... 31. Priteisti iš atsakovo UAB „Costum“, į.k. 134632958, buveinės adresas... 32. Sprendimui įsiteisėjus, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...