Byla e2A-283-781/2020
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „CB Logistic“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Agnės Tikniūtės ir Jūratės Varanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „CB Logistic“ kreditoriaus V. G. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gegužės 17 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „CB Logistic“ kreditoriaus V. G. ieškinį atsakovui R. B. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „CB Logistic“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „CB Logistic“ (toliau – ir BUAB „CB Logistic“) kreditorius V. G. (toliau – ir ieškovas) ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo R. B. (toliau – ir atsakovas) BUAB „CB Logistic“ naudai 94 735 Eur žalos atlyginimą, 5 procentus metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškinyje nurodyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartimi UAB „CB Logistic“ iškelta bankroto byla, 2012 m. rugsėjo 25 d. nutartimi ši bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Ieškovas yra bendrovės kreditorius ir reiškia netiesioginį ieškinį, kuriame vadovaujasi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos 2013 m. kovo 20 d. specialisto išvada Nr. 5-4/24 (toliau – ir Specialisto išvada). Specialisto išvadoje konstatuota, kad UAB „CB Logistic“ 2011 m. gruodžio 31 d. buvo nemoki. Nepaisant to, UAB „CB Logistic“, 2012 m. sausio mėnesį keliskart didesne nei rinkos kaina įsigijo transporto priemones iš fizinių asmenų, 2012 m. sausio mėnesį apmokėjo avansu 120 848,00 Lt įmonei „AVLN-Maroc“ už autobusus bei 2012 m. sausio – vasario mėnesiais nurašė turto 25 993,28 Lt sumai. Tuometinis bendrovės direktorius ir akcininkas, atsakovas, turėjo elgtis su juridinio asmens turtu rūpestingai, tinkamai vesti turto apskaitą, teikti kasmetinių finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui, saugoti duomenis apie įmonės finansines operacijas įstatymų nustatytą laikotarpį. Bendrovė UAB „CB Logistic“ beveik metus nemokėjo atlyginimų, neteisėtai disponavo nesumokėtu valstybei PVM mokesčiu 113 259,00 Lt (32 802,00 Eur). Atsakovas, būdamas bendrovės vadovu, nevykdė pareigos pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl turi atlyginti dėl to kreditorių patirtą žalą. Bendrovės vadovas nuo 2010 m. bendrovės veiklą organizavo taip, kad turimos apyvartinės lėšos buvo naudojamos ne bendrovės veiklai finansuoti ir atsiskaitymams su kreditoriais, o susijusių įmonių ir asmeninei veiklai finansuoti – joms buvo suteikiamos itin didelės neatlygintinos (beprocentinės) paskolos.

93.

10Atsakovas teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė su juo nesutinkantis. Pažymėjo, kad ieškovo minimi sandoriai nei padidino, nei sumažino įmonės kreditorių reikalavimus. Atsakovo veiksmai – sudarant šiuos sandorius, buvo ne kartą patikrinti priimtais įsiteisėjusiais teismų sprendimais civilinėje byloje Nr. 2-1-476/2016, baudžiamojoje byloje Nr. 1A-375-148/2016, civilinėje byloje Nr. 2-476-267/2014. Specialisto išvadoje konstatuota, kad UAB „CB Logistic“ buvo nemoki 2011 m. gruodžio 31 d., kitas įmonės nemokumo momentas nei bankroto byloje, nei kitose šios įmonės iškeltose civilinėse bylose, nei kokiais nors kitais įrodymais nebuvo ir nėra konstatuotas, todėl ieškovas nepagrįstai teigia, jog UAB „CB Logistic“ tapo nemoki žymiai anksčiau ir šis faktas įmonės direktoriui, atsakovui buvo gerai žinomas. Bendrovės įsipareigojimai po 2011 m. gruodžio 31 d. ne tik nepadidėjo, bet ir sumažėjo, nes šiuo metu iš viso patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma yra 116 355,51 Eur.

114.

12Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

145.

15Šiaulių apygardos teismas 2019 m. gegužės 17 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo atsakovui bylinėjimosi išlaidas.

166.

17Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad UAB „CB Logistic“ viešajame registre įregistruota 2009 m. spalio 7 d. Atsakovas šios bendrovės vadovu buvo nuo 2009 m. spalio 7 d. iki 2012 m. birželio 21 d. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. gegužės 3 d. nutartimi UAB „CB Logistic“ iškėlė bankroto bylą.

187.

19Teismas, nagrinėdamas atsakovo prašymą taikyti ieškinio senatį ieškovo pareikštiems reikalavimams nurodė, kad bankrutuojančios įmonės kreditorius sužino apie įmonės valdymo organų narių veiksmais įmonei padarytą žalą ne anksčiau, negu įsiteisėja nutartis iškelti įmonei bankroto bylą ir nutartis patvirtinti kreditorinius reikalavimus, todėl sprendė, kad nagrinėjamu atveju ieškinio senatis prasidėjo 2012 m. liepos mėnesį, įsiteisėjus 2012 m. liepos 10 d. nutarčiai dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo. Kadangi ieškinys nagrinėjamoje byloje pareikštas tik 2018 m. gruodžio 14 d., teismas pripažino, jog trejų metų ieškinio senaties terminas reikalavimui dėl žalos atlyginimo yra praleistas.

208.

21Pirmosios instancijos teismas, tikrindamas, ar nėra svarbių priežasčių ieškinio senaties termino atnaujinimui, nustatė, kad administruojant bankrutuojančią bendrovę keletą kartų keitėsi jos bankroto administratoriai. V. L. bankroto administratore (toliau – ir bankroto administratorė) buvo paskirta 2017 m. liepos 19 d. Pažymėjo, kad bankroto administratoriaus pakeitimo procedūra buvo pradėta ieškovo iniciatyva, tai reiškia, jog ieškovas, kaip bendrovės kreditorius, aktyviai siekė ginti savo teises ir teisėtus interesus. Šios aplinkybės dėl administratoriaus pakeitimo patvirtina ieškovo teiginius, kad, iškėlus įmonei bankroto bylą, jo, kartu ir kreditorių interesai nebuvo tinkamai ginami. Atsižvelgdamas į nurodytų aplinkybių visumą ir įvertinęs tai, kad nagrinėjamu atveju pirmasis bankroto administratorius, kuriam tenka pareiga ginti bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus šios pareigos nevykdė, naujai paskirta bankroto administratorė ieškinio nereiškė dėl praleistos ieškinio senaties, o ieškovas nuo bankroto bylos įmonei iškėlimo aktyviai gynė savo teises, teismas pripažino, kad nagrinėjamu atveju prioritetas teiktinas ne civilinių teisinių santykių stabilumui (taikant ieškinio senaties institutą), tačiau bankrutavusios įmonės bei jos kreditorių teisėms ir teisėtiems interesams, todėl ieškinio senaties terminas turi būti atnaujintas.

229.

23Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius bendrovės finansinius dokumentus, konstatavo, kad 2012 m. sausio mėnesį įmonės skolos jau buvo tokio dydžio, kurios lėmė įmonės nemokumą, todėl teismas pripažino, kad bendrovės nemokumo momentas - 2012 m. sausio 1 d. – nagrinėjamu atveju yra įrodytas. Todėl žinodamas, kad įmonė jau nebepajėgi atsiskaityti su kreditoriais ir padengti įsiskolinimo valstybės biudžetui, atsakovas privalėjo įvykdyti įstatymu jam nustatytą pareigą ir 2012 metų pradžioje inicijuoti bankroto bylą bei užkirsti kelią skolų augimui.

2410.

25Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju ieškovas bendros įmonės skolų apimties, išaugusios dėl bankroto bylos neinicijavimo laiku, neįrodinėjo, o kreditoriams padarytą žalą tapatino su įmonės turto sumažėjimu. Todėl teismas padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė prašomos priteisti žalos dydžio ir atitinkamai prašomos priteisti žalos nesusiejo priežastiniu ryšiu su atsakovo neveikimu, todėl ieškinį atmetė. Be to, atsakovo veiksmų, į kuriuos apeliuoja ieškovas, teisėtumas ir pagrįstumas jau buvo patikrintas teismų išnagrinėtose bylose.

26III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

2711.

28Ieškovas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gegužės 17 d. sprendimą. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

2911.1.

30Teismas atsakovo veiksmus, kuriais buvo mažinamas jo valdomos bendrovės turtas, turėjo įvertinti kaip sąmoningus, kurie buvo nukreipti prieš įmonės kreditorius.

3111.2.

32Atsakovas, kaip įmonės direktorius, ne tik nepateikdavo akcininkų susirinkimui įmonės finansinių atskaitomybių tvirtinti, bet ir ignoravo daugkartinius kito akcininko prašymus tai padaryti.

3311.3.

34Bendrovės buhalterinė apskaita buvo tvarkoma netinkamai, todėl kreditoriai neteko galimybės nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros bei yra tikimybė, kad įmonės turtas galimai buvo iššvaistytas ar pasisavintas, dėl ko kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos. Visą tai atsakovas padarė sąmoningai, todėl tyčia laiku neinicijavo bankroto bylos iškėlimo.

3511.4.

36Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad UAB „CB Logistic“ galėjo grąžinti visus savo pradelstus įsiskolinimus nuo 2011 metų gegužės mėnesio, o atsakovas piktybiškai blogino kreditorių padėtį suteikdamas iš esmės beprocentę paskolą uždarajai akcinei bendrovei „United Transline“ (51 499,94 Eur), išduodamas UAB „CB Logistic“ darbuotojui 17 377,20 Eur avansu, be pagrindo, ir kreditorių sąskaita dengdamas UAB „CB Logistic“ įsiskolinimą sau pačiam (95 931,13 Eur). Svarbus faktas, kurio neįvertino teismas, yra tai, kad kreditorių reikalavimai sumažėjo būtent dėl to, jog atsakovas išsimokėjo pinigines lėšas sau, nors šios skolos grąžinimo terminas nebuvo suėjęs.

3711.5.

38Ieškovo nurodoma žala yra susijusi priežastiniu ryšiu su atsakovo pareigos inicijuoti bankroto bylą nevykdymu.

3911.6.

40Po savalaikio kreipimosi į teismą dienos, t. y. po 2012 m. sausio 1 d., UAB „CB Logistic“ veikla turėjo būti sustabdyta, todėl atitinkamai nebūtų sudaryti sandoriai, pagal kuriuos ir paskaičiuotas padarytos žalos dydis.

4111.7.

42Apskųstame sprendime nurodytose bylose nebuvo vertinami sandoriai kaip įvykdyti po to, kada įmonės direktorius turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl minimi sprendimai, priimti kitose bylose, negali turėti įtakos nagrinėjamos bylos kontekste, ypač baudžiamoji byla, kurioje visokios abejonės yra traktuojamos kaltinamojo naudai.

4312.

44Atsakovas atsiliepime nesutinka su ieškovo apeliaciniu skundu ir prašo jį atmesti. Nurodė, kad:

4512.1.

46Apeliacinis skundas, kaip ir ieškinys, grindžiamas deklaratyviais, skundžiamo sprendimo teisėtumui ir/ar pagrįstumui neturinčiais įtakos teiginiais.

4712.2.

48Ieškovas apeliaciniame skunde plačiai pasisako apie tai, kad atsakovas privalėjo žinoti apie įmonės nemokumą, tačiau skundžiamu sprendimu teismas konstatavo tiek nemokumo momentą, tiek ir atsakovo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo momentą, t. y. dėl to ginčo nėra. Todėl šie ieškovo argumentai pertekliniai ir niekaip neįrodo skundžiamo teismo sprendimo neteisėtumo.

4912.3.

50Jei, ieškovo nuomone, atsakovas po to, kai įmonė tapo nemoki, sudarė neteisėtus sandorius (įskaitant ir pinigų išmokėjimą sau pačiam), tai ieškovas turėjo reikšti reikalavimą arba pripažinti tuos sandorius negaliojančiais, arba priteisti tais sandoriais padarytus nuostolius. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi prejudiciniais teismų sprendimais, kuriuose dalis ieškovo minimų sandorių buvo įvertinti kaip teisėti. Be to, ieškovo minimais sandoriais buvo įgytas tam tikras turtas (reikalavimo teisės į AVLN Maroc (kad ši parduotų autobusus arba grąžintų už juos sumokėtą avansą), taip pat konkretus turtas: savivartis Saviem SG4M, miškovežio manipuliatorius, automobilis Land Rover ir pan.), kas reiškia, jog turto šiais sandoriais formaliai įmonėje nesumažėjo.

5113.

52Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „CB Logistic“, atstovaujama bankroto administratorės V. L. (toliau – ir bankroto administratorė) teismui pateiktame atsiliepime į apeliacinį skundą prašė apeliacinio skundo pagrįstumą vertinti teismo nuožiūra, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, kad ieškovas byloje neįrodinėja aplinkybių, būtinų įrodyti bylose dėl žalos iš bendrovės priteisimo, todėl byloje nėra pakankamai duomenų apie atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų atsiradimą.

53Teisėjų kolegija

konstatuoja:

54IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

5514.

56Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas apibrėžia apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis), taip pat nenustatė absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 dalis).

57Dėl bendrovės vadovo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsiradimo momento

5815.

59Vienas iš ieškovo reikalavimo priteisti žalos atlyginimą faktinių pagrindų – imperatyvios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos nuostatos, nustatančios įmonės vadovo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, pažeidimas. Ieškovo teigimu, atsakovas, laiku neinicijavęs bankroto bylos jo vadovaujamai bendrovei, elgėsi nerūpestingai, be to, tęsdamas nemokios bendrovės veiklą (sudarydamas sandorius, perleisdamas turtą) didino nemokaus juridinio asmens skolinius įsipareigojimus. Pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį atmetė pažymėjęs, kad ieškovui neįrodinėjant bendro išaugusio skolos dydžio atsakovo vadovavimo laikotarpiu, žalos dydis byloje yra neįrodytas. Teisėjų kolegija pritaria tokiai pirmosios instancijos teismo pozicijai.

6016.

61Įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis). Pagal kasacinės instancijos teismo nuoseklią praktiką tam, kad būtų konstatuotas įmonės vadovo veiksmų neteisėtumas, pirmiausia turi būti nustatytas jo neįvykdytos pareigos inicijuoti bankroto bylą atsiradimo momentas, t. y. kai atsirado pagrindas pripažinti įmonę nemokia pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-327-706/2016; 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-89-378/2017).

6217.

63Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek jau esančių įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos iškėlimo, tai nepasinaudojama palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis, nes dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, pavėluotą mokėjimą skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-496/2013).

6418.

65ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Byloje nėra ginčo, kad BUAB „CB Logistic“ nemokia tapo nuo 2012 m. sausio 1 d. Ieškovas priteistinos žalos dydį sieja su piniginių lėšų iššvaistymu po 2012 m. sausio 1 d. iš bendrovės kasos ir sąnaudomis pagal 2012 m. birželio 30 d. pelno nuostolių ataskaitą.

6619.

67Apeliacinės instancijos teismas atkreipia ieškovo dėmesį, kad kasacinio teismo suformuotoje praktikoje pabrėžiama, jog sprendžiant bylas dėl kreditoriams padarytos žalos atlyginimo, kai vadovas laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismai turi nustatyti momentą, nuo kurio vadovas turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Šio momento nustatymas yra tiesiogiai susijęs su atlygintinos žalos dydžio nustatymu, nes tokiu atveju žala laikomas bendras išaugęs įmonės skolos dydis atsakovo įmonės valdymo laikotarpiu, nustačius ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, o ne visa kreditorių finansinių reikalavimų suma, patvirtinta iškėlus įmonei bankroto bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-111/2014; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014). Šis kasacinio teismo išaiškinimas paneigia apeliacinio skundo argumentą, kad įrodinėjant iš buvusio vadovo priteistinos žalos dydį, neprivalu įrodinėti pradelstų įsipareigojimų dydžio padidėjimo.

6820.

69Pažymėtina, kad ieškovas, teigiantis neturintis įrodinėjimo pareigos, byloje neįrodinėjo, kokie buvo BUAB „CB Logistic“ skoliniai įsipareigojimai 2012 m. sausio 1 d., ir kaip pasikeitė jų dydis 2012 m. gegužės 14 d., t. y. bankroto bylos bendrovei iškėlimo dienai. Apeliacinės instancijos teismas akcentuoja, kad byloje ieškovui nepagrindus atsakovo vadovaujamos įmonės skolų padidėjimo nurodytu laikotarpiu, negalima besąlygiškai pripažinti esant pagrindui atsakovui taikyti civilinę atsakomybę už laiku neinicijuotą bankroto bylą BUAB „CB Logistic“. Priešingu atveju, galima situacija, kuomet bendrovei esant nemokiai, tačiau tęsiant veiklą, iš veiklos yra gaunamas pelnas, kuris gali būti panaudotas juridinio asmens skolinių įsipareigojimų sumažinimui. Tai reikštų ne tik žalos įmonei neegzistavimo faktą, bet ir turto masės, nukreiptos atsiskaitymui su kreditoriais, padidėjimą. Tokiu būdu konstatuojama, kad įrodinėjant iš buvusio vadovo priteistinos žalos dydį, privalu nustatyti bendrovės pradelstų įsipareigojimų dydžio padidėjimą laikotarpiu nuo įmonės nemokumo būsenos nustatymo iki bankroto bylos įmonei iškėlimo.

7021.

71Apeliacinio skundo argumentai neįpareigoja daryti kitos, nei išdėstyta, išvados, kadangi ieškovo teiginiai apie atsakovo, kaip bendrovės vadovo, veiksmus tvarkant bendrovės buhalterinę apskaitą, suteikiant paskolas, pažeidžiant atsiskaitymo su kreditoriais tvarką, neturi teisinės reikšmės. Minėta, kad ieškovas BUAB „CB Logistic“ kreditoriams 94 735 Eur padarytą žalą sieja su, ieškovo manymu, neteisėtu bendrovei priklausančių piniginių lėšų panaudojimu – 2 490,00 Eur avansas už prekes, skirtas perparduoti (keltuvas) pagal 2012 m. sausio 11 d. kasos išlaidų orderį Nr. 1, 15 000 Eur avansas už prekes, skirtas perparduoti (autobusas) pagal 2012 m. sausio 13 d. kasos išlaidų orderį Nr. 2, 6 000 Eur už prekes, skirtas perparduoti pagal 2012 m. sausio 14 d. kasos išlaidų orderį Nr. 3, 10 000 Eur avansas už prekes, skirtas perparduoti (autobusas ) pagal 2012 m. sausio 17 d. kasos išlaidų orderį Nr. 4; 10 000 Eur avansas už prekes, skirtas perparduoti (autobusas) pagal 2012 m. sausio 19 d. kasos išlaidų orderį Nr. 5, 10 426,32 Eur S. V. už sunkvežimį savivartį Saviem SG4M pagal 2012 m. sausio 20 d. kasos išlaidų orderį Nr. 6, 14 220,34 Eur E. M. pagal 2012 m. sausio 24 d. kasos išlaidų orderį Nr. 7, 11 150,37 Eur R. D. pagal 2012 m. sausio 30 d. kasos išlaidų orderį Nr. 8, 2536,60 Eur už automobilį Land Rover pagal 2012 m. kovo 30 d. kasos išlaidų orderį Nr. 12, ir 12 911,37 Eur sąnaudos pagal 2012 m. birželio 30 d. pelno nuostolių ataskaitą be patvirtinančių dokumentų. Ieškovo nurodytos aplinkybės dėl bendrovės lėšų panaudojimo pačios savaime nesuponuoja žalos bendrovei padarymo, jos taip pat neįrodo ir skolinių įsipareigojimų BUAB „CB Logistic“ kreditoriams padidėjimo laikotarpiu nuo įmonės nemokumo būsenos nustatymo iki bankroto bylos įmonei iškėlimo. Papildomai nurodytina tai, kad kai kurių sandorių, kuriems buvo panaudotos bendrovės lėšos, ieškovo priskiriamos prie bendrovei padarytos žalos, sudarymo pagrįstumą ir tikslingumą bei atsakovo veiksmus valdant bendrovę, jau vertino teismai, nagrinėdami civilines bylas pagal ieškovės BUAB „CB Logistic“ ieškinį atsakovams R. B., R. B., A. D., R. V., R. K., uždarajai akcinei bendrovei „Šakyna“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „United Transline“ ir V. G. (Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gruodžio 8 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2-476-267/2014, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-35-464, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-249-686/2017), pagal ieškovės BUAB „CB Logistic“ ieškinį atsakovams S. V., E. M., R. D., R. B. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir juridinio asmens dalyvio atsakomybės (Raseinių rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2-1-476/2016, Šiaulių apygardos teismo 2017 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-300-357/2017), pagal pareiškėjo V. G. pareiškimą atsakovei BUAB „CB Logistic“ dėl bankroto pripažinimo tyčiniu (Šiaulių apygardos teismo 2016 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. B2-674-569 /2016), baudžiamąją bylą, kurioje atsakovas buvo kaltinamas bendrovės turto pasisavinimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 10 d. nuosprendis, priimtas civilinėje byloje Nr. 1A-375-148/2016). Šiais teismo procesiniais sprendimais buvo konstatuota, kad įmonės vadovo veiksmai buvo nulemti siekio tęsti juridinio asmens veiklą, o sandoriai, nors ir buvo nuostolingi, tačiau buvo suderinami su protinga verslo rizika, o ne nukreipti į žalos bendrovės kreditoriams padarymą.

7222.

73Atsižvelgiant į anksčiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovas byloje neįrodė žalos BUAB „CB Logistic“, kurią privalo atlyginti atsakovas, padarymo fakto.

7423.

75Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nedaro įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl teisėjų kolegija atskirai ir plačiau dėl jų nepasisako.

76Dėl procesinės bylos baigties

7724.

78Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė esminius argumentus, visapusiškai ištyrė ir teisingai įvertino byloje esančius įrodymus, teisingai konstatavo aktualias kilusiam ginčui faktines aplinkybes, tinkamai aiškino bei taikė teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį panaikinti ir keisti apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl ieškovo apeliacinis skundas atmetamas, o Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gegužės 17 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

79Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme

8025.

81Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 ir 302 straipsniai).

8226.

83Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, kuriuo ieškovo apeliacinis skundas atmetamas, atsakovui priteistinos jo apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovas pateikė prašymą priteisti jam 484 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

8427.

85Taigi, nagrinėjamu atveju nurodytos atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurios neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio nustatytų dydžių, priteistinos iš ieškovo atsakovui (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

86Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

87Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gegužės 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

88Priteisti iš ieškovo V. G., asmens kodas ( - ) atsakovui R. B., asmens kodas ( - ) 484 Eur (keturis šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „CB Logistic“... 7. 2.... 8. Ieškinyje nurodyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gegužės 3 d.... 9. 3.... 10. Atsakovas teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė su juo... 11. 4.... 12. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas prašė taikyti ieškinio senatį ir... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 5.... 15. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. gegužės 17 d. sprendimu ieškinį... 16. 6.... 17. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad UAB „CB Logistic“ viešajame... 18. 7.... 19. Teismas, nagrinėdamas atsakovo prašymą taikyti ieškinio senatį ieškovo... 20. 8.... 21. Pirmosios instancijos teismas, tikrindamas, ar nėra svarbių priežasčių... 22. 9.... 23. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius bendrovės... 24. 10.... 25. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju ieškovas bendros įmonės skolų... 26. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 27. 11.... 28. Ieškovas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo... 29. 11.1.... 30. Teismas atsakovo veiksmus, kuriais buvo mažinamas jo valdomos bendrovės... 31. 11.2.... 32. Atsakovas, kaip įmonės direktorius, ne tik nepateikdavo akcininkų... 33. 11.3.... 34. Bendrovės buhalterinė apskaita buvo tvarkoma netinkamai, todėl kreditoriai... 35. 11.4.... 36. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad UAB „CB Logistic“... 37. 11.5.... 38. Ieškovo nurodoma žala yra susijusi priežastiniu ryšiu su atsakovo pareigos... 39. 11.6.... 40. Po savalaikio kreipimosi į teismą dienos, t. y. po 2012 m. sausio 1 d., UAB... 41. 11.7.... 42. Apskųstame sprendime nurodytose bylose nebuvo vertinami sandoriai kaip... 43. 12.... 44. Atsakovas atsiliepime nesutinka su ieškovo apeliaciniu skundu ir prašo jį... 45. 12.1.... 46. Apeliacinis skundas, kaip ir ieškinys, grindžiamas deklaratyviais,... 47. 12.2.... 48. Ieškovas apeliaciniame skunde plačiai pasisako apie tai, kad atsakovas... 49. 12.3.... 50. Jei, ieškovo nuomone, atsakovas po to, kai įmonė tapo nemoki, sudarė... 51. 13.... 52. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo... 53. Teisėjų kolegija... 54. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 55. 14.... 56. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas apibrėžia apeliacinio skundo... 57. Dėl bendrovės vadovo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos... 58. 15.... 59. Vienas iš ieškovo reikalavimo priteisti žalos atlyginimą faktinių... 60. 16.... 61. Įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti... 62. 17.... 63. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui... 64. 18.... 65. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, kad įmonės nemokumas – tai... 66. 19.... 67. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia ieškovo dėmesį, kad kasacinio... 68. 20.... 69. Pažymėtina, kad ieškovas, teigiantis neturintis įrodinėjimo pareigos,... 70. 21.... 71. Apeliacinio skundo argumentai neįpareigoja daryti kitos, nei išdėstyta,... 72. 22.... 73. Atsižvelgiant į anksčiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija... 74. 23.... 75. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nedaro... 76. Dėl procesinės bylos baigties... 77. 24.... 78. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 79. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme... 80. 25.... 81. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 82. 26.... 83. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, kuriuo ieškovo apeliacinis... 84. 27.... 85. Taigi, nagrinėjamu atveju nurodytos atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos,... 86. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 87. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gegužės 17 d. sprendimą palikti... 88. Priteisti iš ieškovo V. G., asmens kodas ( - ) atsakovui R. B., asmens kodas...