Byla e2-274-241/2017
Dėl kreditorinio reikalavimo patikslinimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grafteris“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens M. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 25 d. nutarties, kuria netenkintas trečiojo asmens M. G. prašymas dėl kreditorinio reikalavimo patikslinimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grafteris“ bankroto byloje.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 29 d. nutartimi UAB „Grafteris“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas V. G..
 2. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 9 d. nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.
 3. Trečiasis asmuo M. G. kreipėsi į teismą prašydamas patikslinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 9 d. nutartimi patvirtintą kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, atsisakant tvirtinti UAB „Omnitel“ finansinį reikalavimą 2 324,50 Eur sumai arba jį sumažinant. Trečiasis asmuo nurodė, kad nuo 2013 m. birželio 6 d. iki 2014 m. sausio 14 d. jis buvo UAB „Grafteris“ vadovu, tuo laikotarpiu jokių sutarčių su UAB „Omnitel“ nesudarinėjo, įgaliojimo jas sudaryti kitiems asmenims nebuvo išdavęs. UAB „Grafteris“ vardu sutartis su UAB „Omnitel“ sudarė neturintys tam įgaliojimų asmenys (M. P. ir L. K.), kurie nebuvo nei UAB „Grafteris“ valdymo organai, nei įgalioti asmenys. Didžiąją UAB „Omnitel“ reikalavimo dalį (1 448,34 Eur) sudaro netesybos, kurios turi būti mažinamos.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 25 d. nutartimi netenkino trečiojo asmens M. G. prašymo dėl kreditorinio reikalavimo patikslinimo.
 2. Teismas konstatavo, kad M. G. kaip buvęs bendrovės vadovas, nesutinkantis su teismo patvirtintu kreditoriaus reikalavimu, turi nurodyti aplinkybes ir (ar) pateikti rašytinius įrodymus, paneigiančius tokio reikalavimo pagrįstumą.
 3. Teismas laikė neįrodytais trečiojo asmens M. G. argumentus, kad UAB „Grafteris“ vardu sutartis su UAB „Omnitel“ sudarė neįgalioti asmenys. Teismas vertino, kad byloje nepateikta įrodymų, jog UAB „Grafteris“ vardu veikę ir sutartis su UAB „Omnitel“ sudarę asmenys – M. P. ir L. K. – neturėjo tam įgaliojimų, t. y. jog jie nebuvo UAB „Grafteris“ darbuotojai, valdymo organai ir (ar) dalyviai, jie neturėjo bendrovės jiems išduotų įgaliojimų, leidimų ir pan. Taip pat teismas konstatavo, kad nepateikta įrodymų, jog nurodytos sutartys būtų nuginčytos ar ginčijamos.
 4. Teismas konstatavo, kad sąskaitos ir pretenzijos dėl UAB „Omnitel“ reikalavimų pagal nurodytas sutartis buvo siunčiamos UAB „Grafteris“ registruotos buveinės adresu ( - ), trečiojo asmens M. G. gyvenamosios vietos adresu ( - ), kurį trečiasis asmuo nurodė ir teikdamas prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patikslinimo. Teismo vertinimu, byloje nepateikta įrodymų, kad UAB „Grafteris“ ir M. G. po nurodytų sąskaitų, pretenzijų gavimo būtų reiškę nesutikimą su UAB „Omnitel“ reikalavimais. Teismas pažymėjo, kad trečiasis asmuo M. G. nesutikimą su UAB „Omnitel“ reikalavimu pareiškė tik po BUAB „Grafteris“ bankroto administratoriaus ieškinio dėl žalos atlyginimo trečiajam asmeniui M. G. kaip buvusiam bendrovės vadovui pateikimo.
 5. Teismas sprendė, kad trečiasis asmuo M. G. nepateikė jokių aplinkybių ir (ar) argumentų, pagrindžiančių būtinybę mažinti netesybas.
 6. Teismas padarė išvadą, kad byloje nenustatyta pagrindo naikinti teismo 2016 m. kovo 9 d. nutartimi patvirtinto UAB „Omnitel“ 2 324,50 Eur dydžio kreditorinio reikalavimo BUAB „Grafteris“ bankroto byloje.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9

 1. Trečiasis asmuo M. G. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 25 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai padarė išvada, kad byloje nėra įrodymų, jog sutartis su UAB „Omnitel“ sudarę asmenys (M. P. ir L. K.) neturėjo tam įgaliojimų. Iš Juridinių asmenų registro išrašo matyti, kad M. P. UAB „Grafteris“ akcininku ir vadovu tapo tik nuo 2014 m. sausio 30 d., tuo tarpu ginčo sutartys buvo sudarytos 2013 m. liepos 3 d. ir 2013 m. rugpjūčio 13 d. L. K. Juridinių asmenų registro išraše nenurodyta nei kaip UAB „Grafteris“ valdymo organas, nei kaip dalyvis. Be to, Juridinių asmenų registro išraše nėra duomenų, kad nurodytiems asmenims būtų buvusi išduota prokūra veikti UAB „Grafteris“ vardu.
  2. Teismas, spręsdamas dėl M. P. ir L. K. teisės veikti UAB „Grafteris“ vardu, netyrė ginčo sutarčių turinio. Šiose sutartyse nėra nurodyta, kokiu pagrindu veikė nurodyti asmenys, UAB „Grafteris“ antspaudas nebuvo naudojamas. Kreditorius UAB „Omnitel“ nepateikė įgaliojimų M. P. ir L. K. atstovauti UAB „Grafteris“, kas rodo, kad įgaliojimai nebuvo išduoti.
  3. Teismas neįvertino aplinkybės, kad nebuvo apmokėta nei viena UAB „Omnitel“ išrašyta sąskaita. Byloje nėra duomenų, kad išrašytos sąskaitos būtų faktiškai įteiktos M. G. ar UAB „Grafteris“.
  4. Teismas nepagrįstai sprendė, kad byloje nėra duomenų, jog sudarytos sutartys būtų buvusios nuginčytos ar ginčijamos. Kadangi ginčo sutartys sudarytos be UAB „Grafteris“ sutikimo, jos laikytinos niekinėmis kaip prieštaraujančios imperatyvioms teisės normoms. Trečiasis asmuo neturi pareigos jų ginčyti atskiru ieškiniu, nes tokių sandorių negaliojimą teismas turi konstatuoti ex officio.
  5. Teismas neatskleidė ginčo esmės, neišsiaiškino reikšmingų aplinkybių. Teismas turėjo paskirti žodinį bylos nagrinėjimą ir, dalyvaujant kreditorės UAB „Omnitel“ atstovams, išsiaiškinti, kokiu pagrindu asmenys, neturėdami įgaliojimų atstovauti UAB „Grafteris“, nebūdami jos valdymo organų nariais, neturėdami bendrovės antspaudo, galėjo sudaryti ginčo sutartis.
 2. BUAB „Grafteris“ bankroto administratorius V. G. atsiliepimo į atskirąjį skundą nustatytu terminu nepateikė.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria netenkintas trečiojo asmens M. G. prašymas dėl kreditorinio reikalavimo patikslinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Dėl apeliacine tvarka skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų buvimo apeliacinės instancijos teismas sprendžia ex officio.

12Dėl absoliutaus pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindo

 1. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja absoliutus skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindas, įtvirtintas CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte. Remiantis šia įstatymo nuostata absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu yra pripažįstamas atvejis, kai pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų. Ši nuostata taikytina ir įmonės bankroto byloje vykstančiame įmonės kreditorių reikalavimų patvirtinimo, jų tikslinimo procese, sprendžiant dėl kreditorių materialiųjų reikalavimų pagrįstumo. Tai susiję su asmens tiesioginio dalyvavimo teismo procese principo įgyvendinimu.
 2. Teismų praktikoje nurodyta, kad absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas yra ne visais atvejais, kai teismas neįtraukia į procesą visų teisinį suinteresuotumą turinčių asmenų, bet tik tais, kai tai susiję su įstatyme nustatytais padariniais – sprendimu turi būti nuspręsta ir dėl tokių asmenų materialiųjų teisių ir pareigų. Nusprendimas suprantamas kaip teisių ir pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-159/2007; kt.). Tai savo ruožtu reiškia, kad aukštesnės instancijos teismas gali panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimą CPK 329 straipsnio 2 dalyje 2 punkte nustatytu pagrindu tik nustatęs ir įvardijęs, kaip konkrečiai teismo sprendimu buvo paveikta neįtraukto į procesą asmens teisinė padėtis ir kokias įstatymo nustatytas teisines pasekmes teismo sprendimas sukėlė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2008; kt.). Spręsdamas dėl trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, procesinio statuso pripažinimo, teismas visais atvejais turi identifikuoti materialinį teisinį santykį, kuris tą asmenį sieja su ginčo šalimis, ir materialiosios teisės normą, kurioje nustatytos galimos teismo sprendimo pasekmės trečiojo asmens teisėms ir pareigoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-391/2009; kt.).
 3. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo dienos įmonės kreditoriai laikomi turinčiais teisinį suinteresuotumą ir turi teisę kreiptis į teismą su prašymu įtraukti juos į bylą trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, teisėmis; teismui kartu su prašymu turi būti pateikiami kreditoriaus reikalavimo teisę įmonei patvirtinantys įrodymai. Kreditorius, kuris nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, bankroto byloje dalyvaujančiu asmeniu tampa tik teismui patvirtinus jo finansinį reikalavimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2012). Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises ir procesines pareigas, reglamentuotas CPK 42 straipsnio 1 dalyje (CPK 47 straipsnio 2 dalis).
 4. Byloje nustatyta, kad 2016 m. vasario 23 d. kreditorė UAB „Omnitel“ pateikė BUAB „Grafteris“ bankroto administratoriui 2 320,50 Eur kreditorinį reikalavimą ir jį pagrindžiančius įrodymus (1 t., b. l. 134-140, 148-171, 176-190). Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 9 d. nutartimi patvirtino kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, kuriame trečios eilės kreditoriumi nurodyta UAB „Omnitel“ su 2 320,50 Eur reikalavimu (1 t., b. l. 74-75). Byloje nėra duomenų, kad kreditorė UAB „Omnitel“ buvo informuota apie M. G. teismui paduotą pareiškimą dėl UAB „Omnitel“ kreditorinio reikalavimo tikslinimo, kad jai buvo siunčiami pareiškėjo ir/ar teismo procesiniai dokumentai, pareikalauta atsiliepimo į pareiškėjo prašymą. Kreditorės UAB „Omnitel“, pareiškusios kreditorinį reikalavimą BUAB „Grafteris“ bankroto byloje, esant šiam reikalavimui patvirtintam įsiteisėjusia teismo nutartimi, neįtraukimas į civilinę bylą dėl jos kreditorinio reikalavimo tikslinimo (netvirtinimo), sudaro pagrindą daryti išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs M. G. pareiškimą, nusprendė dėl neįtraukto dalyvauti byloje asmens materialiųjų teisių ir pareigų.
 5. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog išnagrinėjęs bylą, neįtraukdamas joje dalyvauti kreditorės UAB „Omnitel“, teismas nusprendė dėl neįtraukto dalyvauti byloje asmens materialiųjų teisių ir pareigų bei, kad egzistuoja CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytas absoliutus pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindas.

13Dėl sprendžiamo materialiojo klausimo esmės neatskleidimo

 1. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atmetė trečiojo asmens M. G. prašymą dėl kreditorės UAB „Omnitel“ reikalavimo UAB „Grafteris“ bankroto byloje patikslinimo, konstatavęs, kad trečiasis asmuo kaip buvęs bendrovės vadovas, nesutinkantis su teismo patvirtintu kreditorės reikalavimu, turi nurodyti aplinkybes ir (ar) pateikti rašytinius įrodymus, paneigiančius tokio reikalavimo pagrįstumą. Teismas laikė neįrodytais trečiojo asmens argumentus, kad UAB „Grafteris“ vardu sutartis su UAB „Omnitel“ sudarė neįgalioti asmenys. Teisėjų kolegija nesutinka su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis.
 2. Pareiškėjas M. G. su prašymu dėl UAB „Omnitel“ kreditorinio reikalavimo patikslinimo pateikė teismui Juridinių asmenų registro išrašą, kuriuo įrodinėjo, kad UAB „Grafteris“ vardu sutartis su UAB „Omnitel“ sudarę asmenys nebuvo nei įmonės valdymo organai, nei dalyviai. Teismas šių duomenų neanalizavo ir dėl jų vertinimo skundžiamoje nutartyje nepasisakė.
 3. Bankroto instituto esmė, tikslai ir paskirtis lemia, jog bankroto procesas neabejotinai susijęs su viešuoju interesu. Šio proceso teisėtumo kontrolė pavesta teismui. Viešasis interesas, o tuo pačiu ir teismo pareiga būti aktyviu, neišnyksta įmonei iškėlus bankroto bylą, todėl teismui tvirtinant kreditorių reikalavimus, išlieka pareiga ex officio įvertinti jų pagrįstumą. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; kt.). Tačiau, atsižvelgiant į viešojo intereso egzistavimą bankroto bylose, teismas jose turi būti aktyvus ir, nesant byloje pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, imtis priemonių išaiškinti kreditoriaus reikalavimo patvirtinimui reikšmingas aplinkybes. Tai apima ir teisę rinkti įrodymus (CPK 179 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 6 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011).
 4. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija pripažįsta, jog nagrinėjamu atveju egzistuojantis viešasis interesas lėmė, jog teismas, užtikrindamas bankrutavusios įmonės kreditorių teisių ir teisėtų interesų apsaugą, turėjo imtis priemonių, kad nebūtų patvirtintas nepagrįstas kreditoriaus reikalavimas. Tuo tikslu pirmosios instancijos teismas turėjo pareigą ne tik kontroliuoti įrodinėjimo procesą (tinkamą įrodinėjimo pareigos paskirstymą ir įrodinėjimo dalyko nustatymą, esant reikalui, pareikalauti paaiškinimų iš dalyvaujančių byloje asmenų, nurodyti jiems aplinkybes, kurias būtina nustatyti siekiant teisingai išnagrinėti bylą, pasiūlyti dalyvaujantiems byloje asmenims pateikti papildomus įrodymus (CPK 159, 160 straipsniai), bet ir užtikrinti nedispozityviosiose bylose teismui tenkančios pareigos įgyvendinimą – savo iniciatyva rinkti įrodymus, jeigu dalyvaujantys byloje asmenys nepateikia įrodymų, bei kai pateiktų įrodymų nepakanka reikšmingoms bylai aplinkybėms nustatyti (CPK 179 straipsnio 2 dalis). Pirmosios instancijos teismas, teisėjų kolegijos vertinimu, visiškai netyrė ir nevertino trečiojo asmens M. G. nurodytų aplinkybių, susijusių su M. P. ir L. K. ginčo sutarčių sudarymu (pasirašymu) su UAB „Omnitel“, taip pat su šių sutarčių vykdymu, pasibaigimu (nutraukimu) ir pan. Tai sudaro pagrindą konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė sprendžiamo trečiojo asmens M. G. prašymo dėl kreditorės UAB „Omnitel“ kreditorinio reikalavimo patikslinimo esmės (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

14Dėl bylos procesinės baigties

 1. Atsižvelgdama į bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu nustatytą absoliutų Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 25 d. nutarties negaliojimo pagrindą (CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas), teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama nutartis panaikintina ir trečiojo asmens M. G. prašymas dėl UAB „Omnitel“ kreditorinio reikalavimo patikslinimo BUAB „Grafteris“ bankroto byloje perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Teisėjų kolegija papildomai išaiškina, kad teismas, esant būtinumui, ex officio turi imtis nedispozityviosiose bylose leistinų procesinių priemonių, siekdamas tinkamai nustatyti visas nagrinėjamu atveju teisinę reikšmę turinčias aplinkybes.

15Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

16panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 25 d. nutartį ir perduoti trečiojo asmens M. G. prašymą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ kreditorinio reikalavimo uždarosios akcinės bendrovės „Grafteris“ bankroto byloje patikslinimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai