Byla 2S-1661-232/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Liudos Uckienės, Alvydo Barkausko, Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui UAB „Norfos mažmena“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“ 94 980,89 Lt skolos, 1 033,39 Lt delspinigių, 8,05 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. balandžio 28 d. nutartimi (b.l. 41) ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo atžvilgiu netenkino. Nurodė, jog ieškovas sunkią atsakovo finansinę padėtį grindžia vien prielaidomis ir teiginiais, kuriems pagrįsti nepateikia jokių įrodymų. Nepateikus jokių atsakovo sunkią finansinę būklę galinčių patvirtinti įrodymų, teismas negali įvertinti ar ieškovo prašomą iš atsakovo priteisti sumą galima vertinti kaip didelę ir reikšmingą atsakovui. Todėl teismas sprendė, jog ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškiniui užtikrinti yra nepagrįstas, neįrodytas taikymo pagrindas ir tokiu būdu laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali neproporcingai pareikštam reikalavimui suvaržyti atsakovo teises.

5Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė atskirąjį skundą (b.l. 53-57), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-04-28 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – areštuoti atsakovui UAB „Norfos mažmena“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą,turtines teises, esančias pas atsakovą ar terčiuosius asmenis, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias atsakovui priklausančiose kredito įstaigose, neviršijant reikalavimo sumos. Nurodė, kad ieškiniu reikalaujama priteisti suma – 96 014,28 Lt yra didelė, kas savaime preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekiant užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti teismo sprendimo vykdymą ar padaryti jį neįmanomu. Dabartinė atsakovo finansinė padėtis yra itin sudėtinga, 2011-04-28 Lietuvos apeliacinis teismas priėmė nutartį, kuria atnaujino procesą byloje pagal kito kreditoriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Pagal atsakovo finansinius duomenis (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą), atsakovo pajamos 2009 metais sumažėjo 123 milijonais litų, o skolos tiekėjams sudarė 98,6 milijonus litų. UAB „Creditreform“ ataskaitoje nurodyta, kad atsakovas turi įsiskolinimų daugiau kaip 40 kreditorių. Vien ieškovui atsakovo bendras įsiskolinimas siekia 1 101 730,61 Lt. Pažymi, jog atsakovas didžiąją dalį savo turimų prekių (daugiau kaip už 86 800 000 Lt) yra įkeitęs už UAB „Rivona“ paskolas bankams. Vienos paskolos grąžinimo terminas yra suėjęs ir artimiausiu metu sueis kitų paskolų grąžinimo terminai. Atsakovas nuosavybes teise nevaldo jokio nekilnojamojo turto. Atsižvelgiant į nurodyta, atsakovo finansinė padėtis yra labai sudėtinga, todėl egzistuoja reali grėsmė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo palankus ieškovui teismo sprendimas gali likti neįvykdytas.

6Atsakovas UAB „Norfos mažmena“ atsiliepimu prašė ieškovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 121-125). Nurodė, jog atsakovo išrašyta PVM sąskaita-faktūra serija NTV Nr.5077 94 980,89 Lt sumai yra visiškai apmokėta, 300 Lt sumokėta 2011-02-25, 94 680,89 Lt – 2011-03-23, taigi atsakovas tinkamai vykdė ir vykdo savo įsipareigojimus. Vien reikalavimo apimtis, nevertinant jos kartu su atsakovo veiklos pobūdžiu, jos veiklos apimtimis, įstatinio kapitalo dydžiu, kitomis aplinkybėmis, reikšmingomis atsakovo turtinėms galimybėms įvertinti, savaime negali būti lemiama nustatant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą. Reikalavimo sumos dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į atsakovo finansinius rodiklius. Pagal 2010 m. atsakovo finansiniu duomenis atsakovo finansinė padėtis yra labai gera, ieškinys pareikštas ekonomiškai stipriam juridiniam asmeniui, kurio turimo turto vertė žymiai viršija jam pareikštų reikalavimų sumą, todėl nėra jokio pagrindo prielaidoms, kad egzistuoja grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Pažymi, jog atsakovas valdo 120 prekybos centrų „Norfa“, kuriuose turi daug ir įvairaus turto. Be to, ieškovas nepateikė jokių duomenų ir/ar įrodymų apie atsakovo veiksmus, kurie paliudytų apie atsakovo ketinimą perleisti, parduoti, paslėpti jam priklausantį turtą ar kitaip vengti įvykdyti teismo sprendimą. Nurodė, jog UAB „Rivona“ nėra atsakovo dukterinė bendrovė. UAB „Rivona“ nepasinaudojo galimybe pasiimti ieškovo minėtą kreditą, kadangi tam nebuvo poreikio. Ieškovo minimos sutartys yra kredito linijos arba overdrafto sutartys, kurios skirtos trumpalaikiam apyvartinių lėšų trūkumui ir 2011-03-30 yra išimta tik 207 394,72 Lt, kurių grąžinimo terminas nesuėjęs. Be to UAB „Norfos mažmena“ už šią paskolą nėra įkeitusi savo atsargų. Todėl nėra realaus pagrindo imtis laikinųjų apsaugos priemonių.

7Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

9Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomu. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių instituto reikšmė ir tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, nelaukiant kol jis įsiteisės, tokiu būdu iš anksto užkertant kelią galimiems nesąžiningiems ginčo šalies ketinimams turtą paslėpti, sunaikinti ar perleisti tretiesiems asmenims, turint tikslą išvengti galimos prievolės įvykdymo. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė.

10Teisėjų kolegija pažymi, jog teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tuomet, kai kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-05-08 nutartis c.b. Nr. 2-307/08 ir kt.). Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog ši prezumpcija nėra absoliuti (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-06-26 nutartis c. b. Nr. 2-435/2008) ir taikoma tik įvertinus reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgus į konkretaus atsakovo galimybes, tai yra ar konkrečiam atsakovui ieškinio reikalavimo suma yra didelė ar ne, todėl ieškovas turi pareigą argumentuotai pagrįsti, jog ieškinio suma yra didelė atsakovui, o teismas konkrečiam asmeniui pareikštą turtinio reikalavimo sumą turi vertinti pagal jo turimo turto vertę, pajamas, įsipareigojimus. Balansinės turto vertės ir finansinių įsipareigojimų santykis leidžia daryti išvadas apie skolininko tikrąją turtinę padėtį (objektyvų finansinį pajėgumą) (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-01-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-37/2010).

11Nagrinėjamu atveju tarp šalių yra kilęs ginčas dėl 96 014,28 Lt skolos, kurią pirmosios instancijos teismas ieškovui nepateikus jokių atsakovo sunkią finansinę būklę galinčių patvirtinti įrodymų, nevertino atsakovui didele ir reikšminga suma.

12Šiuo atveju, siekiant nustatyti, ar reikalaujama priteisti suma yra didelė, būtina atsižvelgti į atsakovo finansinę padėti bei jo galimybes patenkinti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą.

13Iš papildomai atsakovo pateiktų 2010 m. finansinės atskaitomybės dokumentų (balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos) matyti, kad pagal 2010-12-31 balansą (ataskaitos laikotarpis 2010 m.) bendrovės ilgalaikis turtas sudarė 30 530 605 Lt, trumpalaikis turtas – 104 199 704 Lt, viso turtas – 134 730 309 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 93 388 595 Lt, tačiau ilgalaikių skolų atsakovas neturėjo. Pagal 2010-12-31 pelno (nuostolių) ataskaitą grynasis pelnas siekė 13 651 744 Lt. Iš šių dokumentų matyti, kad atsakovo turimo turto vertė žymiai viršija jam pareikšto reikalavimo sumą. Išdėstytos aplinkybės leidžia spręsti, kad pareikštas ieškinio reikalavimas atsakovo atžvilgiu nėra didelis ir atsakovas būtų pajėgus ieškinį patenkinus, įvykdyti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą. Ieškovas nenurodė jokių argumentų, kurie teismui leistų daryti pagrįstą išvadą, kad atsakovas gali bandyti jam priklausantį turtą paslėpti, parduoti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip vengti įvykdyti teismo sprendimą, jei ieškinys būtų patenkintas, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar tapti visiškai nebeįmanomas. Be to atsakovas pateikė rašytinius įrodymus, kad vykdo savo įsipareigojimus, teigia, jog yra apmokėjęs skolą ieškovui už suteiktas nuomos paslaugas. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, kolegija sprendžia, kad taikyti laikinųjų apsaugos priemonių nėra pagrindo.

14Be to ieškovas atsakovo finansinę būklę vertino 2009 metų finansiniais rodikliais, kurie šiai dienai yra pakitę ir nebeatitinka įmonės finansinės padėties. Lietuvos apeliacinis teismas savo nutartyje Nr. 2-902/2011 yra išanalizavęs UAB „Norfos mažmena“ finansinės atskaitomybės dokumentus, t. y. 2009 m. balansą, 2010 m. 9 mėn. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, ir yra nurodęs, jog pagal 2009 metų balansą atsakovas yra finansiškai stiprus juridinis asmuo, kuris turi turto iš viso už 145646797 Lt, iš jo materialaus turto 26 051 578 Lt sumai, grynasis pelnas sudaro 2805215 Lt, pagal 2010 metų 9 mėnesių balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą atsakovo grynasis pelnas už 9 mėnesius sudaro 15 754 365 Lt, konstatavo, kad atsakovo finansinė padėtis yra gera, ieškinys pareikštas ekonomiškai stipriam juridiniam asmeniui, kurio turimo turto vertė žymiai viršija jam pareikštų reikalavimų sumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-04-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-902/2011). Tokios pačios pozicijos dėl atsakovo turtinės padėties Lietuvos apeliacinis teismas laikosi ir savo 2011-05-12 nutartyse, priimtose civilinėse bylose Nr. 2-1393/2011 ir 2-1389/2011.

15Ieškovas pateikė duomenis, kad atsakovo turtas yra įkeistas už UAB „Rivona“ skolas, tačiau šie duomenys neleidžia daryti išvados, kad atsakovo turtinė padėtis yra tokia, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas konstatuoti, jog ieškinio suma yra didelė ir vien dėl šios aplinkybės turi būti taikomas atsakovo turto areštas.

16Ieškovo nurodomos aplinkybės, kad internetiniame tinklapyje skelbiama, kad įmonė turi daugiau nei 40 kreditorių taip pat nepaneigia atsakovo finansiniais dokumentais pagrįstos materialinės padėties.

17Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi skundo argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas teisingai taikė procesinės teisės normas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, dėl ko priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį. Šią nutartį panaikinti arba pakeisti, remiantis atskirojo skundo motyvais, nėra pagrindo.

18Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

19Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. balandžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

20Priteisti iš ieškovo UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ 6,40 Lt (šešis litus ir 40 centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į teismą su... 4. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. balandžio 28 d. nutartimi (b.l.... 5. Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė atskirąjį skundą... 6. Atsakovas UAB „Norfos mažmena“ atsiliepimu prašė ieškovo atskirąjį... 7. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 9. Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 10. Teisėjų kolegija pažymi, jog teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius... 11. Nagrinėjamu atveju tarp šalių yra kilęs ginčas dėl 96 014,28 Lt skolos,... 12. Šiuo atveju, siekiant nustatyti, ar reikalaujama priteisti suma yra didelė,... 13. Iš papildomai atsakovo pateiktų 2010 m. finansinės atskaitomybės dokumentų... 14. Be to ieškovas atsakovo finansinę būklę vertino 2009 metų finansiniais... 15. Ieškovas pateikė duomenis, kad atsakovo turtas yra įkeistas už UAB... 16. Ieškovo nurodomos aplinkybės, kad internetiniame tinklapyje skelbiama, kad... 17. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi... 18. Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija... 19. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. balandžio 28 d. nutartį palikti... 20. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ 6,40 Lt (šešis...