Byla 2-902/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Serneta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-8851-565/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Serneta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Norfos mažmena“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Serneta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Norfos mažmena“ prašydamas priteisti ieškovui UAB „Serneta“ iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“ 73000 Lt dydžio skolos, 13140 Lt delspinigių, 16060Lt palūkanų bei priteisti ieškovui UAB „Serneta“ iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“ 8,05 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, areštuoti atsakovui UAB „Norfos mažmena“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, o jų nesant ar esant nepakankamai, pinigines lėšas atsakovui priklausančiose kredito įstaigose, neviršijant ieškinio reikalavimo sumos.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 9 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB „Serneta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nurodė, kad atsakovas UAB „Norfos mažmena“ yra rinkoje gerai žinoma bendrovė, valdanti didelį parduotuvių tinklą. Iš UAB „Norfos mažmena“ finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, kad atsakovas yra pelningai veikianti įmonė, turinti turto už 145646797 Lt, iš jo materialaus turto už 26051578 Lt, metinės pardavimo pajamos 2009 metais sudarė 1328990301 Lt. Nustatytos aplinkybės leidžia matyti, kad 102200 Lt suma atsakovui nėra ypatingai didelė, kad tik ši aplinkybė būtų pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Serneta“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmes - areštuoti atsakovui UAB „Norfos mažmena“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, o jų nesant ar esant nepakankamai - pinigines lėšas, esančias atsakovui priklausančiose kredito įstaigose, neviršijant ieškinio reikalavimo sumos. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Ieškovo reikalaujama suma yra didelė 102200 Lt, todėl didelė ieškinio suma savaime preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekiant užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti teismo įsakymo vykdymą ar padaryti jį neįmanomu.

102. Teismas atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, vien dėl to jog ieškinio suma atsakovui nelaikytina didelė, pažeidė CPK 145 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą ekonomiškumo principą.

113. Teismo argumentai jog atsakovas yra pelningai veikianti įmonė, nėra tinkamai pagrįsti bei jokiais būdais nepatvirtina fakto, jog atsakovo finansinės padėtis yra tokia gera, kad net ir nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių tai neturės jokios įtakos būsimo sprendimo įvykdymui.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Norfos mažmena” prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodoma, kad atsakovo finansinė padėtis yra labai gera, ieškinys pareikštas ekonomiškai stipriam juridiniam asmeniui, kurio turimo turto vertė žymiai viršija jam pareikštų reikalavimų sumą, todėl nėra pagrindo objektyvaus pobūdžio prielaidoms, kad egzistuoja grėsmė būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui, net ir atsižvelgiant į pareikštų reikalavimų sumą. Pritaikius atsakovo UAB „Norfos mažmena“ piniginėms lėšoms, esančioms banko sąskaitose ir turtui areštą būtų nepagrįstai apribotos jos teisės ir tokiu būdu pažeista šalių interesų pusiausvyra. CPK 59 str. 2 d. nustatyta, kad įgaliojimas atstovui pareikšti atskirąjį skundą turi būti atskirai aptartas įgaliojime. Kadangi 2010 m. lapkričio 8 d. prokūroje nėra atskirai aptarta, kad V. M. turi teisę pareikšti atskirąjį skundą akivaizdu, kad atskirąjį skundą ieškovo vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo UAB „Serneta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16CPK 144 straipsnio 1 dalis numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, kad nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK 144 straipsnio pagrindu teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis laikinųjų apsaugos priemonių.

17Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra tada, kai vyksta ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes ieškinio sumos dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Iš ieškinio turinio matyti, kad bendra reikalavimų suma yra 102200 Lt. Tačiau tuomet, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, pajamas, turimus įsipareigojimus nėra didelė, tai yra, kai jis paneigia objektyvios grėsmės būsimam sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Teismas kiekvienu atveju turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes. Nagrinėjamu atveju, pagal byloje pateiktą UAB „Norfos mažmena” 2009 metų balansą matyti, kad atsakovas yra finansiškai stiprus juridinis asmuo, kuris turi turto iš viso už 145646797 Lt, iš jo materialaus turto 26051578 Lt sumai, grynasis pelnas sudaro 2805215 Lt. Kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas teismui pateikė 2010 metų 9 mėnesių balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą iš kurios matyti, kad atsakovo grynasis pelnas už 9 mėnesius sudaro 15754365 Lt. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į byloje esančių įrodymų visumą laiko, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino UAB „Norfos mažmena“ turtinę padėtį, nes pareikšto ieškinio suma nėra didelė lyginant su UAB „Norfos mažmena“ turimu turtu. Atsižvelgiant į tai kas pasakyta darytina išvada, kad atsakovo finansinė padėtis yra gera, ieškinys pareikštas ekonomiškai stipriam juridiniam asmeniui, kurio turimo turto vertė žymiai viršija jam pareikštų reikalavimų sumą, todėl nėra pagrindo ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

18Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas nurodė, kad atskirąjį skundą padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo, todėl civilinis procesas negalimas. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. balandžio 7 d. nutartimi nustatė ieškovo UAB „Serneta“ prokuristui V. M. terminą pašalinti atskirojo skundo trūkumus, t.y. pateikti įrodymus, patvirtinančius aplinkybes, jog UAB „Serneta“ prokuristas V. M. minėtos įmonės vardu pasirašęs atskirąjį skundą pagal UAB „Serneta“ išduotą 2010 m. lapkričio 12 d. prokūrą, turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Minėti trūkumai tinkamai ir laiku buvo pašalinti, todėl atsiliepime nurodyti argumentai dėl netinkamo atstovo laikytini nepagrįstais.

19Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis paliktina nepakeista.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.