Byla 2-6711-618/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Larisa Šimanskienė, sekretoriaujant Ugnei Martinauskaitei, dalyvaujant ieškovės BUAB „Meškos baldai“ bankroto administratoriaus UAB „ATENERGO“ atstovui T. M., atsakovui K. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Meškos baldai“ ieškinį atsakovui K. R. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 85192,29 Lt žalą, padarytą kreditoriams (b. l. 4-8). Nurodė, kad atsakovas, būdamas BUAB „Meškos baldai“ vadovas bei vienintelis akcininkas, nepriėmė tinkamų sprendimų įmonės ir kreditorių labui, nepaisant to, kad įmonė dirbo nuostolingai, turėjo labai didelių finansinių sunkumų, neįstengė mokėti mokesčių, atsakovas nesiėmė jokių sprendimų, kurie darytų įtaką bendrovės mokumui ir užkirstų kelią dar didesnių nuostolių susidarymui, įsiskolinimai kreditoriams didėjo , įmonė tapo nemoki, tačiau atsakovas toliau vykdė ūkinę komercinę veiklą ir nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos UAB „Meškos baldai“ inicijavimo. Teismo posėdžio metu ieškovės bankroto administratoriaus atstovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti (b. l. 83). Paaiškino, kad pagal bankroto įstatymą įmonės vadovas turi kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, kai įmonės įsipareigojimai viršija pusę įmonės balanso sumos, 2009 metais tokia situacija nebuvo susidariusi, taigi 2010-04-30 įmonės vadovas negalėjo kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, 2011-03-21, kai buvo sudarytas 2010 metų balansas, jau galėjo, tačiau nesikreipė. Be to, atsakovas, būdamas ir įmonės vadovu, ir akcininku, visą laiką žinojo įmonės padėtį, ne tik balanso sudarymo dieną, nes sąskaitos nebuvo apmokamos, o pats atsakovas rašė kreditoriams raštus apie susidariusius įsiskolinimu.

3Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nesutinka su pareikštu ieškiniu, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 28-30). Paaiškino, kad jis, būdamas vieninteliu įmonės akcininku ir vadovu, buvo suinteresuotas pelninga įmonės veikla, tai buvo jo vienintelės veikla ir vienintelis pragyvenimo šaltinis, todėl atsakovas dėjo visas pastangas, kad galėtų išsaugoti įmonę sunkiomis ekonominėmis sąlygomis ir atsiskaitytų su kreditoriais. Iš įmonės veiklos atsakovas asmeniškai neturėjo jokios naudos, priešingai, investavo savo lėšas, kurias pasiskolino iš draugų ir kurių iki šiol nėra atgavęs, todėl nėra pagrindo teigti, kad jis elgėsi nesąžiningai. Atsakovas nurodė, kad ėmėsi visų įmanomų priemonių, kad įmonė toliau galėtų vykdyti veiklą – kreipėsi dėl patalpų nuomos mokesčio sumažinimo, vėliau persikėlė į mažesnes patalpas, atleido dalį darbuotojų, užsiėmė papildoma veikla, t. y. ne tik baldų pardavimu, bet ir didmenine higienos prekių prekyba, vėliau, kai nė viena iš minėtų priemonių nepadėjo, kreipėsi į kreditorius, prašydamas, kad jie inicijuotų bankroto bylą įmonei, tačiau niekas nesutiko. Teismo posėdžio metu ieškinio nepripažino, prašė jį atmesti (b. l. 84). Paaiškino, kad įkurdamas įmonę investavo savo lėšas, stengėsi, kad ji normaliai vykdytų veiklą, o kai atsirado finansinių sunkumų visais įmanomais būdais bandė išsaugoti įmonę, todėl iš karto ir nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, tik tada, kai visi tiekėjai atsiėmė iš jo baldus, pradėjo ieškoti būdų, kaip iškelti bankroto bylą. Atsakovas nurodė, kad jis konsultavosi su advokatu, kuriam teisme buvo pasakyta susirasti bankroto administratorių, kuris ir kreipsis su pareiškimu į teismą. Atsakovas kreipėsi į bankroto administratorius, kad jie iškeltų bankroto bylą ir tvarkytų visą bankroto procedūrą, bet bankroto administratoriai pamatę įmonės balansą nesutikdavo arba reikalavo didelių sumų pinigų.

4Ieškinys tenkintinas.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2011-11-04 nutartimi tenkino ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį ir iškėlė bankroto bylą UAB „Meškos baldai“ (b. l. 9-10). Klaipėdos apygardos teismo 2012-02-06 nutartimi patvirtintas BUAB „Meškos baldai“ kreditorinių finansinių reikalavimų sąrašas 45972,16 Lt sumai (b. l. 13-15). Klaipėdos apygardos teismo 2012-03-12 nutartimi patvirtintas BUAB „Meškos baldai“ trečios eilės kreditorės UAB „EIKA“ finansinis reikalavimas 39220,13 Lt sumai (b. l. 16). Pagal VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro duomenų išrašą, atsakovas nuo 2009-06-04 yra vienintelis UAB „Meškos baldai“ akcininkas ir vadovas (direktorius) (b. l. 17-19). Tarp UAB „Meškos baldai“ akcininko K. R. ir UAB „Meškos baldai“ 2009-07-20 sudaryta paskolos sutartis pagal kurią K. R. neterminuotai suteikė UAB „Meškos baldai“ 34000,00 Lt dydžio beprocentinę paskolą (b. l. 31). K. R. 2010-09-02 kreipėsi su prašymu į UAB „Eika“, prašydamas dėl sunkios finansinės padėties nutraukti tarp UAB „Meškos baldai“ ir UAB „Eika“ sudarytą sutartį (b. l. 32). Tarp UAB „Eika“ ir UAB „Meškos baldai“ 2010-12-28 sudarytas susitarimas dėl sutarties nutraukimo ir tarpusavio atsiskaitymų, pagal kurį susitarta, jog nutraukiama nuomos sutartis, fiksuojamas 43578,13 Lt dydžio įsiskolinimas ir susitarta dėl tolimesnio įsiskolinimo mokėjimo dalimis (b. l. 70). K. R. 2010-07-01 kreipėsi su prašymu į UAB „Audėjo“ prekybos centrą, prašydamas sumažinti nuomos mokestį iki 15 Lt už kvadratinį metrą dėl sunkios finansinės padėties (b. l. 33). K. R. 2011-05-04 kreipėsi su pranešimu į UAB „LBI“, kuriuo informavo, kad UAB „Meškos baldai“ patytė nuostolių ir dėl iškilusių finansinių sunkumų savo įsipareigojimų kreditoriams vykdyti nebegali, todėl organizuojamas kreditorių susirinkimas, siekiant priimti sprendimą dėl bankroto proceso ne teismo tvarka (b. l. 34). K. R. 2011-05-16 informavo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyrių ir 2011-09-26 Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Klaipėdos skyrių apie įmonės nemokumą (b. l. 35, 36). Pagal UAB „Meškos baldai“ 2009-12-31 metinį balansą įmonė per 2009 metus patyrė 56713 Lt nuostolių (b. l. 44), pagal 2010-12-31 metinį balansą įmonė per 2010 metus patyrė 151322 Lt nuostolių (b. l. 40), pagal 2011-11-15 sudarytą 2011 metų I-III ketvirčių balansą įmonė patytė 165323 Lt nuostolių (b. l. 39).

6Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 85192,29 Lt padarytą žalą. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad UAB „Meškos baldai“ įregistruota 2009-06-04, atsakovas nuo 2009-06-04 yra vienintelis UAB „Meškos baldai“ akcininkas ir vadovas (direktorius). Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytos juridinio asmens organo pareigos juridiniam asmeniui – juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas juridinio asmens organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo, privalo pranešti kitiems juridinio asmens valdymo organo nariams arba juridinio asmens dalyviams apie aplinkybes, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, privalo nedelsdamas pranešti kitiems juridinio asmens organams apie jo sudarytą sandorį su juridiniu asmeniu (CK 2.87 straipsnio 1 – 6 dalys). Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui, įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais, įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą, jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB ,, Barklita“ v. G. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-528/2009; kt.). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB Turto bankas v. T. A. ir kt., bylos Nr. 3K-3-298/2006). Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga įmonės vadovui ir savininkui pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, t. y. įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.87 straipsnio 1-6 dalyse ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Įmonės vadovo ar kito asmens, įmonėje turinčio teisę priimti atitinkamą sprendimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, pareiga atlyginti žalą taip pat numatyta ir Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje – įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas nurodo, kad niekur nesikreipė ir nepriėmė sprendimo kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo dėl to, kad ėmėsi visų įmanomų priemonių, siekdamas išsaugoti įmonę ir kad įmonė toliau galėtų vykdyti veiklą – kreipėsi dėl patalpų nuomos mokesčio sumažinimo, vėliau persikėlė į mažesnes patalpas, atleido dalį darbuotojų, užsiėmė papildoma veikla, t. y. ne tik baldų pardavimu, bet ir didmenine higienos prekių prekyba. Iš byloje pateiktų UAB „Meškos baldai“ metinių balansų nustatyta, kad, nors įmonė įsteigta 2009-06-04, sudarius metinį balansą už 2009 metus ir užpildžius pelno (nuostolių) ataskaitą jau buvo matyti, jog įmonė patyrė 66713 Lt nuostolių (b. l. 44-45), sudarius metinį balansą už 2010 metus ir užpildžius pelno (nuostolių) ataskaitą buvo nustatyta, kad įmonė per 2010 metus patyrė 151322 Lt nuostolių (b. l. 40-41). Jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalis). Atsakovas, net ir matydamas įmonės metinio balanso duomenis, dėl bankroto bylos iškėlimo nesikreipė. Įvertinus atsakovo pateiktus raštus, kuriuos jis siuntė įmonės kreditoriams ir valstybinėms įstaigoms dėl laiku nevykdomų finansinių įsipareigojimų, ir kuriais informavo apie įmonės sunkią finansinę padėtį (b. l. 32, 33, 34, 35, 36, 71), bei atsižvelgiant į tai, kad atsakovas kaip įmonės vadovas turėjo žinoti apie tai, kad įmonei pateikiamos sąskaitos nėra apmokamos, kad nėra mokami mokesčiai valstybei, t. y. kad įmonės veikla nuostolinga, per dvejus veiklos metus įmonės nuostoliai išaugo iki 151322 Lt ir nebuvo jokio finansinio pagerėjimo, darytina išvada, kad atsakovas neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai, išimtinai bendrovės interesais, nevykdė pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo ir pažeidė įmonės bei jos kreditorių interesus. Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovas teigia, kad investavo į įmonės veiklą 34000 Lt ir jų iki šiol neatsiėmė, tačiau iš 2011-04-30 aiškinamojo rašto dėl 2010 metų finansinės atskaitomybės matyti, jog akcininko, t. y. atsakovo, paskolos likutį sudaro 27500 Lt (b. l. 42-43), taigi atsakovas, žinodamas, kad įmonės veikla nuostolinga ir neturėdamas galimybės atsiskaityti su kreditoriais, susigrąžino dalį savo investuotų lėšų. Atsakovas nurodo, kad vėliau, kai suprato, kad įmonės išsaugoti nebepavyks, ieškojo būdų, kaip taikyti supaprastintą bankroto procedūrą ar kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau jam buvo paaiškinta, kad reikia susirasti bankroto administratorių, kuris ir kreipsis į teismą su pareiškimu, taip pat reikia turėti piniginių lėšų. Šie atsakovo argumentai atmestini kaip nepagrįsti, todėl, kad atsakovas, kaip jau nustatyta prieš tai, būdamas įmonės vienintelis akcininkas ir vadovas, turėjo veikti rūpestingai, domėtis visomis galimybėmis, kaip sumažinti žalą įmonei ir įmonės kreditoriams, ir imtis aktyvių veiksmų šiai žalai sumažinti ar jos išvengti, tačiau bylos duomenimis šių aplinkybių patvirtinti nėra pagrindo. Be to, pažymėtina, kad dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi ne pats atsakovas, o 2011-10-11 su pareiškimu į Klaipėdos apygardos teismą kreipėsi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius.

7Ieškovas nurodo, kad atsakovo padarytos žalos įmonei ir įmonės kreditoriams dydis yra 85192,29 Lt. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesai iš esmės sutampa ir neturėtų būti supriešinami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,, Pakrijas“ v. UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“, bylos Nr. 3K-3-508/2010; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,, Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011). Tokia nuostata grindžiama tuo, kad bankrutuojančios įmonės turtas panaudojamas kreditorių reikalavimams tenkinti, todėl kuo daugiau tokio turto bus sukaupta, tuo didesne apimtimi bus patenkinti kreditorių reikalavimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,, Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011). Dėl pareigos pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymo žala gali atsirasti tiek bankrutuojančiai įmonei, tiek jos kreditoriams. Žala įmonei gali pasireikšti tuo, kad suprastėja jos turtinė padėtis: išauga skolos ar sumažėja turto ir jo nepakanka didžiajai daliai įmonės skolų apmokėti. Kreditorių patiriama žala yra laikoma išvestine iš įmonės patirtos žalos – ji pasireiškia tuo, kad dėl išaugusių įmonės skolų ar sumažėjusio turto atitinkamai sumažėja kreditorių galimybė gauti didesnę dalį savo reikalavimo patenkinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,,Vajalio medienos gaminiai“ v. R. K., N. K., bylos Nr. 3K-3-228/2011). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad įmonės bankroto byloje patvirtinta kreditorinių reikalavimų suma yra 85192,29 Lt (b. l. 13-15, 16), taigi ši suma yra laikytina atsakovo padarytos žalos dydžiu. Pagal byloje pateiktus metinius įmonės balansus matyti, kad nuo 2011-04-30 sudaryto metinio įmonės balanso, iki Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės nuostoliai ir įsipareigojimai kreditoriams dar padidėjo, todėl konstatuotina, kad tarp to, kad atsakovas laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys.

8Išanalizavus byloje esančius rašytinius įrodymus, įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, šalių ir jų atstovų paaiškinimus, darytina išvada, kad atsakovui kyla pareiga atlyginti žalą, padarytą įmonei ir tuo pačiu įmonės kreditoriams, taigi ieškovės pareikštas ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas, ieškovei iš atsakovo priteistina 85192,29 Lt žalos atlyginimo.

9Ieškinį patenkinus, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-04-17 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

10Iš atsakovo priteistina 2556,00 Lt žyminio mokesčio į valstybės biudžetą, nuo kurio sumokėjimo ieškovė buvo atleista (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 pnktas, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 100, 151, 259, 260, 263, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo K. R. 85192,29 Lt žalos atlyginimo ieškovei BUAB „Meškos baldai“.

14Priteisti iš atsakovo K. R. 2556,00 Lt žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

15Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-04-17 nutartimi, palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai