Byla e2A-362-798/2019
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo P. B

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Dalios Kačinskienės ir Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Virtuvės baldų prekyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Virtuvės baldų prekyba“ ieškinį atsakovams E. M. ir A. B. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo P. B..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė BUAB „Virtuvės baldų prekyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinusi, prašė priteisti solidariai iš atsakovų E. M. ir A. B. 296 081,00 Eur žalos atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė nurodė, kad atsakovas E. M. ėjo UAB „Virtuvės baldų prekyba“ direktoriaus pareigas nuo bendrovės įkūrimo dienos (2009 m. vasario 4 d.). Būdamas direktoriumi, atsakovas aplaidžiai vykdė savo pareigas, neracionaliai panaudojo bendrovės lėšas. Dėl šios priežasties susidarė didžiulis kiekis materialinių vertybių atsargų, ženkliai viršijančių net metinio jų poreikio dydį. Kadangi didžioji piniginių lėšų dalis buvo įšaldyta atsargose, buvo vėluojama atsiskaityti su darbuotojais bei kreditoriais.

103.

11Ieškovė taip pat nurodė, kad atsakovas E. M. savalaikiai nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, kaip tai numato Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), nors jau 2012 m. bendrovė buvo nemoki. Vietoj to, atsakovas 2013 m. birželio 4 d. pardavė jam priklausančių 45 proc. bendrovės akcijų paketą UAB „Maxi Trade“ (tą patį padarė ir kiti du bendrovės akcininkai) ir jau kitą dieną UAB „Maxi Trade“, kaip vienintelės bendrovės akcininkės, 2013 m. birželio 5 d. sprendimu buvo atleistas iš direktoriaus pareigų. Nauja UAB „Virtuvės baldų prekyba“ direktore buvo paskirta atsakovė A. B., tačiau ji veiklos nevystė, per keletą dienų atleido buvusius bendrovės darbuotojus, neišmokėdama jiems priklausančio darbo užmokesčio ir kitų privalomų išmokų. Darbuotojai kreipėsi dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo ir Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 23 d. nutartimi iškėlė ieškovei bankroto bylą.

124.

13Keičiantis ieškovės vadovams, materialinių vertybių atsargų perdavimas – priėmimas nebuvo atliktas, nerasti bendrovės filialuose (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) marketingo tikslais eksponuoti pagamintų baldų komplektai, ieškovės buhalterinėje apskaitoje nėra dokumentų apie E. M. atskaitomybėje buvusias materialines vertybes, jų kiekį ir vertę 2012 m. E. M. atleidimo iš UAB „Virtuvės baldų prekyba“ vadovo pareigų dieną bendrovės turtas privalėjo būti tinkamai inventorizuotas, dalyvaujant ir naujai paskirtam materialiai atsakingam asmeniui, surašant taip pat ir inventorizacijos apraše įvardintų prekių (atsargų) perdavimo – priėmimo aktą.

145.

15Žalą bankroto administratorius apskaičiavo remdamasis laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. birželio 5 d. išrašytomis pardavimo PVM sąskaitomis faktūromis, pagrindžiančiomis baldams gaminti įsigytų prekių savikainą ir uždirbtomis pajamomis, t. y. prie materialinių vertybių (atsargų) vertės, bendrovės nurodytos 2012 m. balanse, pridėjus minėtu laikotarpiu baldams gaminti pirktų prekių kiekio vertinę išraišką ir atėmus bendrovės per minėtą laikotarpį uždirbtoms pajamoms tenkančią prekių įsigijimo savikainos dalies sumą.

166.

17Atsakovo E. M. civilinę atsakomybę ieškovė grindė aplinkybėmis, kad jis nesielgė apdairiai ir rūpestingai; pats atlikdamas finansines operacijas grynaisiais pinigais ir pavedimais, neužtikrino bendrovės veiklos, kadangi lėšos buvo skirstomos neracionaliai: vėluojama mokėti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – ir VSDFV) įmokas, todėl ji buvo priversta pati nurašyti lėšas nuo ieškovės sąskaitos; buvo sutrikę darbo užmokesčio darbuotojams mokėjimai; susidarė skolos patalpų nuomotojams, tačiau ir toliau buvo perkamos gamybinės medžiagos baldų gamybai — net tada, kai buvo parduoti baldų gamybai būtini įrengimai. Tokiu būdu atsakovas savo veikloje neužtikrino bona fide (nuoširdžiai, visai atvirai, sąžiningai) principo veikimo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnis) jo vadovaujamos bendrovės atžvilgiu, nesielgė kaip bonus pater familias (apdairus ir atidus žmogus), sprendimus dėl bendrovės veiklos, finansų paskirstymo priiminėjo neapdairiai ir žinodamas, kad bendrovės turtinė padėtis labai sunki, ji yra nemoki. Be to, E. M. nesiėmė jokių priemonių susidariusiai bendrovėje kritinei situacijai stabilizuoti, neatsakingai ir neracionaliai toliau kaupė gamybines medžiagas, taip sutrikdydamas bendrovės piniginių lėšų apyvartos cirkuliaciją. Ieškovė tokius atsakovo veiksmus kvalifikuoja kaip didelį neatsargumą ir nepateisinamai aplaidų bendrovės vadovo pareigų vykdymą.

187.

19Taip pat, atsakovas E. M., būdamas bendrovės vadovu ir atsakingas už prekių realizavimą ar kitokį panaudojimą, nevykdė savo pareigos tinkamai organizuoti buhalterinę apskaitą, inventorizuoti materialines vertybes ir tokiu savo neveikimu sukūrė padėtį, kai duomenų apie prekių judėjimą įmonėje nėra.

208.

21Ieškovės teigimu, dėl neteisėtų bendrovės vadovo veiksmų bendrovės veikla buvo nuostolinga, atsakovas E. M. nesiėmė jokių veiksmų bendrovės veiklai gerinti, nevykdė teisės aktų reikalavimų, taigi egzistuoja priežastinis ryšys tarp žalos ir neteisėtų veiksmų.

229.

23Ieškovė nurodė, kad dėl abiejų vadovų (atsakovų) atskirų (ar) ir bendrų veiksmų nėra galimybės nustatyti konkrečios žalos dalies, priskirtinos kiekvienam iš jų. Dėl šių priežasčių taikytina solidariosios atsakomybės prezumpcija, tačiau kiekvienas iš atsakovų gali įrodyti, kad jo atsakomybė yra dalinė kito atsakovo atžvilgiu.

24II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

2510.

26Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 17 d. sprendimu ieškinį atmetė.

2711.

28Teismas pažymėjo, kad ieškovė iš esmės akcentuoja tik atsakovo E. M. neteisėtus veiksmus, bet jų nekonkretizuoja, išskyrus tai, kad, keičiantis vadovams, nebuvo atlikta įmonės turto inventorizacija, tačiau ikiteisminio tyrimo medžiagoje nustatyta, kad atsakovo E. M. vadovavimo UAB „Virtuvės baldų prekyba“ laikotarpiu inventorizacijos buvo atliekamos. Tinkamu finansinių dokumentų įforminimu rūpinosi finansiškai atsakingi įmonės darbuotojai (vyr. buhalterė), kuriems jokių pretenzijų ieškovė nekelia. Be to, ikiteisminis tyrimas dėl aplaidaus ir apgaulingo apskaitos tvarkymo buvo nutrauktas, nepasitvirtinus įtarimams, todėl jokie E. M. neteisėti veiksmai nėra nustatyti.

2912.

30Teismas laikė nepagrįstais tvirtinimus, kad visą ieškovės turtą prarado E. M., o ieškovės pateikti skaičiavimai yra grindžiami ne faktais ir įrodymais, o samprotavimais ir prielaidomis, yra prieštaraujantys į bylą išreikalautai finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT) ikiteisminio tyrimo medžiagai dėl aplaidaus ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.

3113.

32Teismas nustatė, kad tiek atsakovas E. M., tiek ieškovės bankroto administratorius neturi duomenų apie tai, kur buvo padėtas UAB „Virtuvės baldų prekyba“ salonuose buvęs turtas po to, kai atsakovas pardavė bendrovės akcijas ir buvo atleistas iš direktoriaus pareigų. Teismas nurodė, kad byloje esantys įrodymai patvirtina, kad šį turtą atsakovas paliko ten, kur jis buvo, todėl negali būti atsakingas už vėlesnių bendrovės vadovų sprendimus dėl minėto turto realizavimo.

3314.

34Teismas pažymėjo, kad nors ieškovė ir nepatikslino ieškinio įstatymo nustatyta tvarka, tačiau 2018 m. gegužės 28 d. pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose ir paskutiniajame teismo posėdyje iš esmės atsisakė dalies ieškinio reikalavimo, sutikdama priteistiną iš atsakovų padarytą žalą sumažinti filialuose eksponuoto turto vertės dydžiu (54 298,13 Eur), kas reiškia, kad ieškovė iš esmės pripažino aplinkybę, jog, E. M. pasitraukus iš pareigų, visas salonuose buvęs turtas liko. Šią aplinkybę grindė ir tuo, kad naujojo bendrovės akcininko UAB „Maxi Trade“ paskirta UAB „Virtuvės baldų prekyba“ vadovė A. B. ir / ar vėlesni vadovai niekada nereiškė atsakovui jokių pretenzijų dėl kokio nors neperduoto bendrovės turto, pretenzijų dėl to, jog bendrovės apskaitoje nurodytas turtas neatitinka tikrovės ar pan.

3515.

36Teismas taip pat nurodė, kad E. M., neteikdamas pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei, pasirinko kitą situacijos sprendimo būdą – savo turimų akcijų perleidimą. Akcijų perleidimo sutartis yra teisėta ir galiojanti, todėl nėra pakankamo pagrindo teigti, kad tokiu būdu atsakovas prisiėmė riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė (jeigu patyrė) dėl to, kad ieškovė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

3716.

38Teismas nurodė, kad atsakovė A. B., nuo 2013 m. liepos 24 d. iki 2013 m. rugsėjo 24 d., būdama UAB „Virtuvės baldų prekyba“ vadove, taip pat neteikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo bendrovei ir tokiu būdu galimai prisiėmė riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią patyrė kreditoriai (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis), tačiau sprendė, kad nagrinėjamu atveju ieškovė iš esmės šių aplinkybių neįrodinėja.

3917.

40Teismas nurodė, kad ieškovė, skaičiuodama atlygintiną žalą, nesirėmė bendrovės bankroto byloje patvirtinta kreditorių finansinių reikalavimų suma. Be to, bylos nagrinėjimo eigoje taip ir negalėjo nurodyti, kokia gi galutinė yra nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma. Atsižvelgiant į tai sprendė, kad nėra pagrindo teigti, kad atsakovė A. B. per savo vadovavimo įmonei 2 mėnesius, nesikreipdama į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, taip pat atliko kokius nors neteisėtus veiksmus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis).

4118.

42Teismas pažymėjo, kad ieškovė iš esmės nenurodė konkrečių abiejų vadovų (atsakovų) atskirų ar / ir bendrų veiksmų, o teismas nei neteisėtų atsakovų veiksmų, nei žalos fakto nenustatė, todėl nėra pagrindo teigti, kad yra ir priežastinis ryšys tarp jų.

4319.

44Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju atsakovo E. M. atžvilgiu taikytinas CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytas 3 metų ieškinio senaties terminas, jį skaičiuojant nuo bankroto bylos ieškovei iškėlimo (2013 m. lapkričio 12 d. įsiteisėjo teismo nutartis iškelti ieškovei bankroto bylą). Teismas nurodė, kad ieškinys teismui pateiktas tik 2017 m. birželio 7 d. (CK 1.127 straipsnis), o teismas nenustatė priežasčių ieškinio senaties terminui sustoti ar jį nutraukti, praleisto termino atnaujinti ieškovė neprašė, o svarbių priežasčių terminui atnaujinti nėra.

45III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4620.

47Apeliaciniu skundu ieškovė BUAB „Virtuvės baldų prekyba“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

4821.

49Apeliacinio skundo argumentai:

5021.1.

51Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė 2018 m. birželio 27 d. vykusio teismo posėdžio metu ieškovės pareiškimą dėl materialiųjų reikalavimų atsakovams apimties sumažinimo ir ignoravo šią aplinkybę priimdamas skundžiamą sprendimą. Todėl apeliacinės instancijos teismas nagrinėdamas bylą turėtų apsiriboti tik 122 584,00 Eur ieškovei padarytos žalos atlyginimo dydžiu, kuris nustatytas UAB „Virtuvės baldų prekyba“ 2012 m. bei 2013 m. sausio 1 d. – 2013 m. birželio 5 d. laikotarpių pardavimų suvestinių duomenų tyrimo ataskaitoje (toliau – ir tyrimo ataskaita).

5221.2.

53Teismas nevertino ir netyrė tyrimo ataskaitos, pagrindžiančios atsakovo E. M. neteisėtus veiksmus, todėl buvo pažeistas proceso rungtyniškumo principas. Šiuo atveju teismas taip pat neatsižvelgė į tyrimo ataskaitoje esančius duomenis, kad užsakovams pardavus 62 virtuvės baldų komplektus nebuvo išrašyti teisės aktų tvarka virtuvės baldų komplektų pardavimo faktus patvirtinantys dokumentai, dėl to ieškovei buvo padaryta žala, kuri taip pat laikytina tokių veiksmų pasekme.

5421.3.

55E. M., neatlikusio pareigos išrašyti 62 virtuvės baldų komplektų pardavimo dokumentus, veiksmus ir dėl to atsiradusias pasekmes (ieškovės patirtus nuostolius) sieja priežastinis ryšys. Šiuo atveju atsakovo kaltė preziumuojama.

5621.4.

57Teismo sprendimas taikyti ieškinio senatį yra nepagrįstas ir neteisėtas. Senaties termino ieškiniui pareikšti šioje civilinėje byloje pradžia laikytina 2013 m. birželio 9 d., t. y., kai FNTT patenkino bankroto administratoriaus prašymą ir pateikė jam ieškovės buhalterinės apskaitos dokumentus.

5822.

59Atsiliepimu į ieškovės BUAB „Virtuvės baldų prekyba“ apeliacinį skundą atsakovas E. M. prašo jį atmesti.

6023.

61Atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai:

6223.1.

63Byloje pateikta tyrimo ataskaita yra parengta ieškovės bankroto administratoriaus. Vien tik tai, kad dokumentas pavadintas „tyrimo ataskaita“, jam nesuteikia daugiau galių negu kitiems byloje esantiems įrodymams ir tėra tik ieškovės nuomonė ir rašytiniai paaiškinimai.

6423.2.

65Apeliaciniame skunde nėra pateikta jokių argumentų, kodėl pirmosios instancijos teismo sprendimas atmesti ieškovės reikalavimą dėl žalos atlyginimo yra nepagrįstas.

6623.3.

67Ieškovė pareikšto reikalavimo nepatikslino. Iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos laikėsi nuomonės, jog jos pareikštas ieškinys 296 081,00 Eur sumai turi būti tenkinamas.

6823.4.

69Kadangi tyrimo ataskaita nebuvo prilyginta pareiškimui dėl ieškinio patikslinimo, ieškovės argumentai dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ir žalos priežastinio ryšio pagrindimo laikytini nepagrįstais.

7023.5.

71Ieškovės bankroto administratorius P. V. buvo paskirtas 2013 m. gruodžio 11 d., jis pats bendradarbiavo su ikiteisminio tyrimo įstaigomis, buvo susipažinęs su atliekamo ikiteisminio tyrimo duomenimis. Dėl šių priežasčių nėra jokio teisinio pagrindo pateisinti ieškovės negalimumo pareikšti ieškinį per įstatymo numatytą senaties terminą. Nepareiškusi ieškinio per 3 metus nuo savo paskyrimo bankroto administratoriumi dienos, ieškovė praleido senaties terminą, ir tai yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti.

72Teisėjų kolegija

konstatuoja:

73IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

74Dėl bylos nagrinėjimo ribų

7524.

76Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinio reikalavimus atsakovui E. M. grindė dvejopo pobūdžio aplinkybėmis: dėl savalaikio nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos BUAB „Virtuvės baldų prekyba“ iškėlimo ir dėl bendrovės turto praradimo netinkamai organizavus buhalterinę apskaitą bei neinventorizavus turto, taip pat jo tinkamai neperdavus A. B.. Nors apeliantė skundu prašo priimti naują sprendimą ir ieškinį tenkinti visiškai, tačiau apeliacinis skundas grindžiamas tik argumentais dėl skundžiamo teismo sprendimo motyvų, kuriais teismo laikytas neįrodytu ieškinio pagrindas dėl žalos, padarytos praradus bendrovės turtą (62 virtuvės baldų komplektus), atsakovui E. M. jo tinkamai neįtraukus į buhalterinę apskaitą ir jo neinventorizavus. Todėl apeliacinės instancijos teismas pasisakys tik dėl E. M. civilinės atsakomybės sąlygų.

7725.

78Taigi, apeliacijos dalyką byloje sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria BUAB „Virtuvės baldų prekyba“ reikalavimas dėl žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovo E. M. atmestas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas byloje nenustatyta. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

7926.

80Apeliantė pateikė prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. CPK 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji apeliacinių skundų nagrinėjimo apeliacine tvarka taisyklė – apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytus atvejus. Dalyvaujantys byloje asmenys gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui neprivalomas. Taigi, proceso teisės normos nustato, kad apeliacine tvarka teismas paprastai bylą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai savo iniciatyva arba (ir) dalyvaujančio byloje asmens prašymu pripažįsta, kad, atsižvelgiant į bylos esmę, žodinis nagrinėjimas yra būtinas. Teismų praktikoje įstatymu nustatyta teismo teisė tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka aiškinama tokiu būdu, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Dėl to ir šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes, dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2013). Atsižvelgiant į tai, kad apeliantė nenurodė motyvų, pagrindžiančių žodinio bylos nagrinėjimo būtinumą, teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju nėra pagrindo nukrypti nuo bendrosios apeliacinių skundų nagrinėjimo formos ir bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Byla tinkamai gali būti išnagrinėta bylos duomenis įvertinus ir rašytinio proceso tvarka. Dėl bylos faktinių aplinkybių

8127.

82Nustatyta, kad UAB ,,Virtuvės baldų prekyba“ įregistruota 2009 m. vasario 4 d. ir nuo tada iki 2013 m. birželio 6 d. jos direktoriumi buvo atsakovas E. M., kuriam nuo 2009 m. gegužės 12 d. iki 2013 m. birželio 4 d. priklausė 45 proc. UAB „Virtuvės baldų prekyba“ akcijų. Bendrovės akcininkais taip pat nuo 2009 m. vasario 5 d. buvo T. P. (40 proc. akcijų) ir V. M. (15 proc. akcijų). Nuo 2013 m. birželio 4 d. 100 proc. bendrovės akcijų savininke tapo UAB „Maxi Trade“. Nuo 2013 m. birželio 6 d. bendrovės direktore paskirta A. B. ir ja buvo iki 2013 m. liepos 24 d. UAB „Maxi Trade“ 2013 m. liepos 17 d. 100 proc. UAB „Virtuvės baldų prekyba“ akcijų pardavus P. B., nuo 2013 m. liepos 24 d. iki 2013 m. rugsėjo 24 d. jis buvo paskirtas bendrovės direktoriumi. 2013 m. rugsėjo 5 d. P. B. bendrovės akcijas perleido A. R.. Laikotarpiu nuo 2013 m. rugsėjo 24 d. iki 2013 m. lapkričio 12 d. bendrovės direktoriumi buvo paskirtas A. R., tačiau VSDFV duomenimis, jis nebuvo bendrovėje įdarbintas.

8328.

84Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartimi UAB „Virtuvės baldų prekyba“, kaip nemokiai bendrovei, iškelta bankroto byla.

8529.

86Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūroje pagal V. I. (V. I.) pareiškimą 2013 m. liepos 26 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 20-9-00695-13 UAB „Virtuvės baldų prekyba“ atžvilgiu dėl apgaule išvengtos prievolės (sukčiavimo) pagal nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 1 dalies požymius. Ikiteisminio tyrimo metu E. M. pareikštas įtarimas dėl to, kad jis, būdamas UAB „Virtuvės baldų prekyba“ direktoriumi ir atsakydamas už buhalterinės apskaitos organizavimą, nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 11 d. aplaidžiai tvarkė UAB „Virtuvės baldų prekyba“ buhalterinę apskaitą (BK 223 straipsnio 1 dalis). Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Kauno apylinkės prokuroro 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimu nutrauktas ikiteisminis tyrimas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Ikiteisminio tyrimas nutrauktas dėl BK 223 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos motyvuojant tuo, kad nėra galimybės nustatyti, ar 2013 m. birželio 4 d. E. M. pardavus bendrovės akcijas, UAB „Virtuvės baldų prekyba“ dokumentai nebuvo išsaugoti paties E. M., ar jie dingo vėliau, kai buvo perduoti UAB „Maxi Trade“, ar tuomet, kai UAB „Maxi Trade“ juos perdavė P. B., ar tuo laikotarpiu, kai dokumentai iki 2013 m. rugsėjo 5 d. buvo laikomi nesaugomose S. L. priklausančiose patalpose. Ikiteisminio tyrimo metu nebuvo galimybės nustatyti, kokie dokumentai E. M. buvo perduoti UAB „Maxi Trade, kokie perduoti P. B. ir kokie palikti saugojimui S. L. priklausančiose patalpose. Todėl nesant objektyvių duomenų, kad UAB „Virtuvės baldų prekyba“ buhalterinių dokumentų neišsaugojo ir tyrimui nepateikė E. M., ikiteisminis tyrimas nutrauktas. Dėl tyrimo ataskaitos vertinimo

8730.

88Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas nevertino ir netyrė pateiktos tyrimo ataskaitos, pagrindžiančios reikšmingas aplinkybes sprendžiant dėl atsakomybės taikymo atsakovui E. M.. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliante.

8931.

90Kasacinio teismo praktika įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais yra suformuota ir nuosekliai išplėtota. Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų tyrimo ir vertinimo pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-290-706/2015).

9132.

92Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-47/2012). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad įstatymo nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą dėl tam tikrų aplinkybių buvimo tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Civiliniame procese vadovaujamasi pirmiau nurodyta įrodymų pakankamumo taisykle, todėl teismas išvadą dėl faktų buvimo gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008). Taigi, teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar byloje pakanka įrodymų, patvirtinančių šalių įrodinėjamas aplinkybes.

9333.

94Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad pirmosios instancijos teismui 2018 m. gegužės 28 d. apeliantės bankroto administratorius pateikė UAB „Virtuvės baldų prekyba“ 2012 metų bei 2013 m. sausio 1 d. – 2013 m. birželio 5 d. pardavimų suvestinių duomenų tyrimo ataskaitą, kurią teismas 2018 m. gegužės 28 d. vykusio teismo posėdžio metu priėmė. 2018 m. birželio 27 d. vykusio teismo posėdžio metu, esant įrodymų tyrimo procesinėje stadijoje, teismas dalyvavusių šalių pasiteiravo, ar jos yra susipažinusios su byloje esančiais dokumentais, įskaitant tyrimo ataskaitą ir apeliantės bankroto byla bei rašytiniais paaiškinimais, ir ar būtina juos pagarsinti. Savo ruožtu, šalys, įskaitant apeliantės bankroto administratorių, patvirtino, kad su byloje esančiais įrodymais bei paaiškinimais yra susipažinusios ir jų garsinimas nėra būtinas, todėl teismas protokoline nutartimi konstatavo, kad byloje esančių įrodymų pagarsinti nėra pagrindo (2018 m. birželio 27 d. teismo posėdžio garso įrašas: 2 min. 55 sek. – 4 min. 25 sek.).

9534.

96Iš pirmosios instancijos teismo skundžiamo sprendimo turinio matyti, kad teismas ištyrė ir vertino pateiktos tyrimo ataskaitos turinį ir padarė išvadą, kad tyrimo ataskaita išskirtinai grindžiama bankroto administratoriaus prielaidomis. Tyrimo ataskaitoje padarytos išvados, kad prekės buvo realizuotos jų užsakovams neišrašius teisės aktais nustatytų buhalterinės apskaitos dokumentų 122 584,00 Eur sumai, neatitinka kitų byloje esančių duomenų. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad tyrimo ataskaita kaip neginčijamu ir objektyviu įrodymu remtis nėra pagrindo.

9735.

98Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, spręsdamas, kad bankroto administratoriaus pateikta UAB „Virtuvės baldų prekyba“ 2012 metų bei 2013 m. sausio 1 d. – 2013 m. birželio 5 d. pardavimų suvestinių duomenų tyrimo ataskaita nėra pagrindo remtis ir apie tai pasisakys kitoje sprendimo dalyje „Dėl vadovo civilinės atsakomybės pagrindų“. Paminėtina, kad teismas turi diskrecijos teisę spręsti dėl įrodymų (ne)pakankamumo, be to, apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti byloje tiek fakto, tiek teisės klausimus, todėl padaręs priešingas išvadas, nei pirmosios instancijos teismas, turi galimybę ir privalo pats ištaisyti pirmosios instancijos teisme bylos nagrinėjimo metu padarytus pažeidimus; pašalinti tiek bylos faktinių aplinkybių nustatymo klaidas, tiek materialiosios ir proceso teisės normų taikymo ir aiškinimo nustatytus trūkumus. Dėl ieškinio reikalavimų apimties

9936.

100Teisminio nagrinėjimo dalykas byloje nustatomas pagal pareikšto ieškinio dalyką ir faktinį pagrindą (CPK 111 straipsnio 2 dalies 5 punktas, 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Sprendime neleidžiama peržengti byloje pareikštų reikalavimų, išskyrus CPK numatytus atvejus (CPK 265 straipsnio 2 dalis). Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad ieškovo suformuluotas ieškinio dalykas ir jo nurodytas faktinis ieškinio pagrindas apibrėžia teisminio nagrinėjimo ribas, o ieškinio reikalavimą pagrindžiančių materialiosios teisės normų nurodymas ieškinio pareiškime rodo, kaip ginčo santykį teisiškai vertina pats ieškovas. Tačiau ieškovo nurodyti įstatymai ir faktinių aplinkybių teisinis vertinimas teismui nėra privalomi. Bylą nagrinėjantis teismas pagal savo kompetenciją tiria ir vertina bylos įrodymus, pagal ieškovo nurodytas faktines aplinkybes savarankiškai atlieka faktų teisinį kvalifikavimą, parenka ginčo santykius reglamentuojantį įstatymą, teisiškai argumentuodamas atskleidžia taikomo įstatymo nuostatos prasmę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-30-1075/2019).

10137.

102Iš pradžių (2015 m. birželio 9 d.) ieškovė BUAB „Virtuvės baldų prekyba“, atstovaujama bankroto administratoriaus P. V., kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui E. M., prašydama priteisti iš šio atsakovo 296 581,00 Eur žalos atlyginimą. Vėliau (2017 m. gruodžio 21 d.) ieškovė patikslino ieškinį, prašydama 296 081,00 Eur žalos atlyginimo (pradinis reikalavimas sumažintas 500,00 Eur suma) priteisimo solidariai jau iš dviejų atsakovų – E. M. ir A. B.. Apeliantė 2018 m. birželio 27 d. vykusiame teismo posėdyje (teismo posėdžio garso įrašas: 5 min. 30 sek. – 6 min. 20 sek.; 9 min 10 sek. – 9 min. 15 sek.) nurodė sumažinanti ieškinio reikalavimus iki 122 584,00 Eur dydžio žalos atlyginimo už 62 virtuvės baldų komplektus, kurių pardavimas nebuvo įformintas teisės aktų nustatyta tvarka, ir atsisakė ieškinio reikalavimo dalies – 54 298,13 Eur – už apeliantės salonų ekspozicijose buvusius baldų komplektus. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad toks dalies ieškinio reikalavimų atsisakymas iš esmės reiškia ieškovės pripažinimą, kad, keičiantis bendrovės vadovams, visas bendrovės salonuose buvęs turtas liko. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas nepagrįstai atmetė 2018 m. birželio 27 d. vykusio teismo posėdžio metu apeliantės pareiškimą dėl reikalavimų sumažinimo ir ignoravo šią aplinkybę. Teisėjų kolegija neturi pagrindo su tokiu apeliacinio skundo argumentu sutikti, kadangi iš skundžiamo sprendimo turinio matyti, jog būtent šių reikalavimų apimtyje ir buvo vertinamos atsakovų civilinės atsakomybės sąlygos. Tai, kad pirmosios instancijos teismas sprendė, kad E. M. nėra atsakingas dėl prarastų baldų komplektų, nereiškia, kad teismas atmetė apeliantės pareiškimą dėl ieškinio reikalavimų sumažinimo. Dėl vadovo civilinės atsakomybės pagrindų

10338.

104Kasacinio teismo praktika dėl juridinio asmens vadovo, kaip vienasmenio valdymo organo, civilinės atsakomybės yra nuosekliai išplėtota. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad juridinio asmens valdymo organų (įskaitant vienasmenį valdymo organą, t. y. vadovą) civilinė atsakomybė yra deliktinė. Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 2.246 – 6.249 straipsniai). Pagal įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą bei dydį ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Vadovas, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės ir remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų paneigti šią prezumpciją (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-456-378/2018).

10539.

106Dėl pirmosios iš civilinės atsakomybės taikymo sąlygų – veiksmų (neveikimo) neteisėtumo – pažymėtina, kad juridiniai asmenys įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus (CK 2.81 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad, sprendžiant dėl vienasmenio valdymo organo atsakomybės, turi būti individualiai nustatytas šio asmens neteisėtas veikimas arba neveikimas, kiek tai susiję su jam tenkančių pareigų pažeidimu, ir būtent iš to asmens neteisėto elgesio išplaukianti žala (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014).

10740.

108Ieškinys atlyginti žalą taikant civilinę atsakomybę bendrovės vadovui gali būti pareikštas inter alia (be kita ko) dėl vadovo veikloje įstatymu nustatytų pareigų pažeidimo ir / ar fiduciarinių pareigų pažeidimo. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad rūpestingumo pareiga apima ne tik teisėto, bet ir sąžiningo bei protingo elgesio reikalavimą; vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Nuo pat tapimo bendrovės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-177-701/2017).

10941.

110Nustatant, ar bendrovės vadovas pažeidė rūpestingumo pareigą, Lietuvos teismų praktikoje taikomas objektyvaus elgesio standartas, kuris reiškia, kad vadovas savo veikloje turi atitikti objektyvius rūpestingo ir kvalifikuoto verslininko kriterijus. Tai, ar įmonės vadovas konkrečiu atveju šią rūpestingumo pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-177-701/2017).

11142.

112Pažymėtina, kad vadovo rūpestingumo pareiga apima ir pareigą saugoti įmonės turtą, jį tinkamai įtraukti į apskaitą: bendrovės vadovo pareiga elgtis rūpestingai su juridinio asmens turtu apima, be kita ko, pareigą tinkamai vesti turto apskaitą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-429-313/2015).

11343.

114Bendrovės vadovo pareiga rūpintis bendrovės finansine atskaitomybe kildintina iš CK 2.87 straipsnio 1 dalies bei nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme (toliau – ir ABĮ) – bendrovės vadovas atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą (ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 2 punktas), tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą (ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 3 punktas) bei bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui (ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 6 punktas). Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo (toliau – ir ĮFAĮ) 28 straipsniu nustatyta, jog įmonės vadovas, nevykdantis pareigų, susijusių su įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimu ir pateikimu Juridinių asmenų registrui, arba netinkamai jas vykdantis, privalo atlyginti visą padarytą žalą įmonei ir (arba) kitiems asmenims. Taip pat Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau – ir BAĮ) 4 straipsniu nustatyta, kad ūkio subjektai turi tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams. Įmonės vadovas atsakingas už įmonės apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus bei apskaitos dokumentų išsaugojimą (BAĮ 21 straipsnis). ĮFAĮ 15 straipsnio 10 dalyje numatyta (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2015 m. sausio 1 d.), kad apskaitos duomenys pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintų Inventorizacijų taisyklių (toliau – Inventorizacijos taisyklės) (redakcija, galiojusi nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2015 m. sausio 1 d.) 3 punkte nurodoma, kad įmonės privalo inventorizuoti ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, biologinį turtą, žaliavas, medžiagas, prekes, pagamintą produkciją, nebaigtą gamybą, nebaigtus remonto darbus, nebaigtą statybą, nebaigtus mokslo tiriamuosius darbus ir kitas atsargas, investicijas, vertybinius popierius, grynuosius pinigus, gautinas skolas, mokėtinas skolas ne rečiau kaip kartą per metus prieš metinių finansinių ataskaitų sudarymą. Keičiantis materialiai atsakingiems asmenims, turi būti inventorizuojama turto dalis, perduodama vieno materialiai atsakingo asmens kitam materialiai atsakingam asmeniui (pagal reikalų perdavimo ir priėmimo dienos būklę) (Inventorizacijos taisyklių 5 punktas).

11544.

116Įmonės vadovas (vienasmenis ar kolegialus) privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Vadovo rūpestingumo pareiga visų pirma nustato teisėto elgesio reikalavimą, kad paties vadovo elgesys nepažeistų imperatyvių teisės normų. Imperatyvias įstatymuose įtvirtintas pareigas vadovas privalo įvykdyti rūpestingai ir kvalifikuotai, taip, kaip nurodyta įstatymuose, jis neturi galimybės pasirinkti kitokio, nei įstatyme nustatyta, elgesio modelio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-180-378/2018).

11745.

118Apeliantė žalą kildino iš aplinkybių, kad E. M. 2012 m. laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos neįformino 62 virtuvės baldų komplektų pardavimo ir tinkamai neperdavė buhalterinės apskaitos dokumentų ir bendrovei priklausančio turto naujajai direktorei. Atsakovas laikėsi pozicijos, kad apeliantės vadovų pasikeitimo metu bendrovės dokumentai ir turtas naujajai vadovei A. B. faktiškai buvo perduoti pasirašius perdavimo aktą, tačiau akte nebuvo nurodyta, kokie buhalteriniai dokumentai perduodami bei nenurodytas jų kiekis. Šią aplinkybę pagrindžia UAB „Virtuvės baldų prekyba“ dokumentų perdavimo akto 2013 m. birželio 5 d. sudaryto tarp E. M. ir UAB „Maxi Trade“, atstovaujamos A. B., kopija. Šiame perdavimo akte nurodoma, kad perduodami UAB „Virtuvės baldų prekyba“ registravimo pažymėjimas (originalas), įstatai (originalas), antspaudas (apvalus), akcijų pirkimo – pardavimo sutartis ir buhalteriniai dokumentai nuo 2009 m. vasario 4 d. iki 2013 m. birželio 5 d. Nepaisant to, atsakovas ikiteisminio tyrimo metu duodamas parodymus pripažino, kad už 2013 m. jokių buhalterinių dokumentų, kurie buvo vedami elektroninėje programoje, neatspausdino ir naujajai direktorei nepateikė. Be to, nėra jokių įrašų ir / ar dokumentų, kurie patvirtintų aplinkybę, jog E. M. taip pat naujajai apeliantės vadovei perdavė ir bendrovei priklausantį turtą. Šiuo atveju A. B. ikiteisminio tyrimo Nr. 20-9-00695-13 metu apklausiama nurodė, kad E. M. jai nei bendrovės dokumentų, nei turto neperdavė.

11946.

120Atsakovo E. M. teigimu, jo vadovavimo UAB „Virtuvės baldų prekyba“ laikotarpiu buvo tinkamai organizuojama bendrovės buhalterinė apskaita, o priešingų duomenų bankroto administratorius nepateikė, be to, naujoji vadovė A. B. nereiškė jokių pretenzijų dėl neva neperduoto bendrovės turto, ar kad turtas, nurodytas bendrovės buhalterinėje apskaitoje, neatitinka tikrovės. Atsakovo manymu, neatlikta inventorizacija nėra susijusi priežastiniu ryšiu su apeliantės reikalaujamu priteisti žalos atlyginimu.

12147.

122Teisėjų kolegija, viena vertus, sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, susijusiais su aplinkybėmis, kad nėra duomenų apie tai, kur buvo padėtas bendrovės turtas atsakovui pardavus akcijas ir atleidus jį iš direktoriaus pareigų. Kita vertus, teisėjų kolegijos vertinimu, teismo teiginys, kad E. M. negali būti atsakingas už vėlesnių bendrovės vadovų sprendimus realizuojant turtą neteisingas, kadangi E. M. neteisėti veiksmai kildinami iš E. M. valdymo laikotarpiu neįformintų sandorių bei pareigos tinkamai perduoti bendrovės turtą naujajai vadovei. Iš ikiteisminio tyrimo Nr. 20-9-00695-13 metu E. M. duotų parodymų matyti, kad E. M., turėdamas pareigą perduoti bendrovės turtą direktorei paskirtai A. B., šios pareigos tinkamai neįvykdė.

12348.

124Pažymėtina, kad bankroto administratorius nustatė, kad apeliantės filialuose (salonuose) Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje eksponuotų virtuvės baldų komplektų ir buitinės technikos gaminių vertė sudaro 54 298,13 Eur sumą. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad bankroto administratorius nurodydamas tokias aplinkybes, kurias patvirtina byloje apklaustų liudytojų A. M., V. M., S. L. ir V. I. duoti parodymai, trečiojo asmens P. B. paaiškinimai, ikiteisminio tyrimo medžiaga, iš esmės pripažino aplinkybę, kad, keičiantis bendrovės vadovams, visas bendrovės salonuose buvęs turtas liko. Byloje be kita ko nustatyta, kad UAB „Virtuvės baldų prekyba“ direktoriumi tapęs P. B. pardavinėjo bendrovės sukauptas medžiagas, pagamintas prekes, jas kraudavo ir išveždavo klientams bei atstovaudamas apeliantę, 2013 m. liepos 31 d. su K. A., kuri 2013 m. vasario 13 d. nuomos sutarties pagrindu nuomojo apeliantei patalpas, esančias ( - ), sudarė susitarimą dėl minėtos nuomos sutarties nutraukimo ir šalių tarpusavio atsiskaitymų suderinimo. Šio susitarimo 2 punkte šalys susitarė, kad susidariusią nuomos mokesčio skolą apeliantė kompensuoja visu inventoriumi (virtuvės baldais ir buitine technika), esančiu ( - ). Pirmosios instancijos teismo vertinimu, šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovas E. M. tikrai buvo perdavęs visą bendrovės valdymą ir turtą A. B., o P. B., tapęs direktoriumi, minėtą turtą perėmė iš A. B., o ne iš E. M.. Teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kadangi byloje nėra tikslių duomenų, patvirtinančių tokias aplinkybes, t. y. kad būtent P. B. realizavo 62 virtuvės baldų komplektus, neįskaitant ekspozicijose buvusių, kadangi atsisakius reikalavimų dalies (dėl 54 298,13 Eur sumos) buvo eliminuota aplinkybė dėl atsiskaitymo su K. A. iš salone, buvusio ( - ), buvusio inventoriaus.

12549.

126Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai kvestionavo ieškovės argumentus dėl atsakovo E. M. neteisėtų veiksmų ir turto neperdavimo, kadangi byloje surinktais duomenimis patvirtintos aplinkybės tik dėl virtuvės baldų komplektų, buvusių apeliantės salonuose ir jokiais objektyviais duomenimis nepaneigtos aplinkybės, kad 62 virtuvės baldų komplektai, buvę E. M. atsakomybėje buvo perduoti A. B., o šios – P. B., kad būtent jų atsakomybėje visas šis turtas dingo. Aplinkybė, kad jie turtu disponavo, nepaneigia atsakovo E. M. pareigos šį turtą inventorizuoti ir tinkamai perduoti. Iš byloje esančių sandėlio prekių inventorizacijos aprašų (dokumentų) matyti, kad E. M. vadovavimo bendrovei metu visi jai nuosavybės teise priklausantys baldų komplektai buvo atsakovo žinioje, todėl priešingų aplinkybių įrodinėjimo pareiga teko atsakovui (CPK 12, 178 straipsniai).

12750.

128Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, pažymi, kad pagal savo teisinę padėtį atsakovas E. M. yra atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų ir bendrovės turto išsaugojimą, kaip jau minėta, ši vadovo pareiga kildintina iš CK 2.87 straipsnio 1 dalies, taip pat iš specialiųjų ABĮ, BAĮ ir ĮFAĮ nuostatų. Tinkamai neperdavęs buhalterinės apskaitos dokumentų ir turto, t. y. jo neinventorizavęs, atsakovas E. M. nesilaikė pareigos elgtis atidžiai bei rūpestingai ir iš esmės prisidėjo prie žalos apeliantei atsiradimo. Tokiu atveju, yra pagrindas konstatuoti ir E. M. neveikimo neteisėtumą.

12951.

130Apeliantė 62 baldų komplektų trūkumą ir patirtos žalos dydį įrodinėjo bendrovės materialinių vertybių 2011 m. gruodžio 31 d. inventorizacijos aprašu, iš kurio nustatyta, kad bendrovei priklausė 107 virtuvės baldų komplektai, tačiau iš bendrovės 2012 m. sausio 1 d. – 2013 m. birželio 5 d. buhalterinės apskaitos dokumentų tik 45 virtuvės baldų komplektų pardavimas įformintas laikantis teisės aktais nustatytos tvarkos, o 62 virtuvės baldų komplektų pardavimas liko neįformintas. Prarastų baldų komplektų 122 584,00 Eur vertę ieškovė grindė gaminių formavimo savikainos ir iš jų pardavimų gautų įplaukų (pajamų) santykio pastovumu. Pirmosios instancijos teismas šį skaičiavimo būdą laikė neteisingu ir nepagrįstu, kadangi jis neatitinka faktinių aplinkybių, nenurodydamas nei konkrečių faktinių aplinkybių nei pasisakydamas dėl konkretaus skaičiavimo neteisingumo bei nepateikdamas kito alternatyvaus galimo apskaičiavimo būdo.

13152.

132Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad taikant analogiją pagal iš parduotų virtuvės baldų komplektų (45 vnt.) gautų lėšų sumos santykį su gaminių formavimo savikaina, skaičiavimas yra neteisingas, kadangi baldų komplektų vertė nustatyta remiantis artimiausiais duomenimis, kurie leidžia spręsti apie prarastų baldų vertę ir nuostolių dydį, kadangi pardavimo duomenys neegzistuoja ir negali būti byloje pateikti dėl nuo apeliantės valios ir apeliantės priklausančių priežasčių. Pirmosios instancijos teismas neįvertino apeliantės galimybės įrodyti aptariamą aplinkybę ir nepagrįstai ją atmetė kaip neteisingą ir nepagrįstą. Atsižvelgiant į tai ir į aplinkybę, kad faktiniai bylos duomenys neteikia pagrindo padaryti pagrįstą išvadą dėl aptariamų 62 baldų komplektų pardavimų įtraukimo į bendrovės buhalterinę apskaitą, darytina išvada, jog ieškovė šioje dalyje įrodė padarytą žalą ir jos dydį.

13353.

134Atitinkamai, teisėjų kolegijos vertinimu, E. M., neatlikusio pareigos inventorizuoti turtą bei tinkamai jį ir buhalterinės apskaitos dokumentus perduoti naujajai bendrovės vadovei, veiksmai lėmė, kad tokie atsakovo veiksmai prisidėjo prie apeliantės patirtų nuostolių atsiradimo.

13554.

136Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovui E. M. taikytina civilinė atsakomybė už tai, kad jis, būdamas atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą bei jo žinioje esant bendrovės turtui, nevykdė ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 2, 3 ir 6 punktais, ĮFAĮ 28 straipsniu bei BAĮ 4 straipsniu nustatytų pareigų.

13755.

138Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad aplinkybė, jog ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma aplaidžiai tik dėl to, kad nesant visų apeliantės buhalterinės apskaitos dokumentų nebuvo galimybės nustatyti, kokie dokumentai E. M. buvo perduoti UAB „Maxi Trade“, kokie perduoti P. B., t. y. kad būtent UAB „Virtuvės baldų prekyba“ buhalterinių dokumentų neišsaugojo ir tyrimui nepateikė E. M.. Pažymėtina, kad šios aplinkybės baudžiamojoje byloje vertinamos nusikalstamos veikos sudėties požymių atžvilgiu. Šiuo atveju vertinant atsakovo E. M. veiksmus / neveikimą atliktus pažeidus vykdant bendrovės vadovo rūpestingumo pareigą, teikia pagrindą spręsti dėl civilinės atsakomybės taikymo.

13956.

140Atsižvelgiant į teisėjų kolegijos nustatytas aplinkybes, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė proceso teisės normas, įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles ir padarė klaidingas išvadas dėl faktinių bylos aplinkybių nustatymo bei teisinių santykių kvalifikavimo. Dėl to pirmos instancijos teismo sprendimas naikinamas iš dalies ir yra priimamas naujas sprendimas. Dėl ieškinio senaties taikymo

14157.

142Pagal CK 1.131 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo.

14358.

144Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Šios taisyklės išimtis nustato CPK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

14559.

146Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad ieškinio senaties termino eigos pradžia įstatymo siejama ne su teisės pažeidimu (objektyvusis momentas), bet su asmens sužinojimu ar turėjimu sužinoti apie savo teisės pažeidimą (subjektyvusis momentas), nes asmuo gali įgyvendinti teisę ginti savo pažeistą teisę tik žinodamas, kad ši pažeista. Teismas, siekdamas tinkamai nustatyti ieškinio senaties termino pradžią, visų pirma turi nustatyti teisės pažeidimo momentą, kuris yra pradinis etapas, nustatant konkrečią ieškinio senaties eigos pradžios datą pagal subjektyvųjį momentą. Sužinojimo apie teisės pažeidimą momentu laikytina diena, kada asmuo faktiškai suvokia, kad jo teisė ar įstatymo saugomas interesas yra pažeisti. Kai asmuo nurodo, kad apie savo teisės pažeidimą sužinojo ne pažeidimo dieną, o vėliau, teismas turi įvertinti, ar šis apie savo pažeistą teisę sužinojo ne vėliau, negu analogiškoje situacijoje turėjo sužinoti apdairiai ir rūpestingai su savo teisėmis besielgiantis asmuo. Be to, teismas turi atsižvelgti į teisės pažeidimo nustatymo sudėtingumą, atsakovo veiksmų ar neveikimo įtaką ieškovo subjektyviam susiklosčiusios situacijos vertinimui, kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017).

14760.

148Apeliantės ieškinys dėl žalos atlyginimo priteisimo paduotas teismui 2017 m. birželio 7 d. Šioje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad apeliantė, pareikšdama ieškinį, praleido trejų metų ieškinio senaties terminą kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo (CK 1.125 straipsnio 8 dalis). Apygardos teismas ieškinio senaties terminą skaičiavo nuo teismo nutarties iškelti UAB „Virtuvės baldų prekyba“ bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (2013 m. lapkričio 12 d.). Apeliaciniame skunde apeliantė nurodo, kad toks teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, kadangi senaties termino ieškiniui pareikšti šioje civilinėje byloje pradžia sietina su bankroto administratoriaus prašymo ikiteisminį tyrimą atlikusiai institucijai dėl apeliantės buhalterinės apskaitos dokumentų pateikimo tenkinimu.

14961.

150Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas neteisingai sprendė, kad šioje byloje ieškinio senatis negali būti skaičiuojama ir sietina su 2014 m. birželio mėn., kai bankroto administratoriui ikiteisminio tyrimo institucija grąžino bendrovės dokumentus.

15162.

152Nutartis dėl bankroto bylos UAB „Virtuvės baldų prekyba“ iškėlimo buvo priimta Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 23 d., ja įmonės bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „Ad acta“, o Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutartimi ankstesne nutartimi paskirtoji bankroto administratorė buvo atstatydinta ir BUAB „Virtuvės baldų prekyba“ administratoriumi paskirtas P. V..

15363.

154Pažymėtina, kad 2013 m. liepos 26 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 20-9-00695-13 UAB „Virtuvės baldų prekyba“ atžvilgiu dėl apgaule išvengtos prievolės (sukčiavimo) pagal nusikaltimo, numatyto BK 182 straipsnio 1 dalies požymius ir visi UAB „Virtuvės baldų prekyba“ buhalterinės apskaitos dokumentai buvo perduoti ikiteisminį tyrimą vykdžiusiai institucijai, todėl bankroto administratorius, negalėdamas susipažinti su bendrovės dokumentais, negalėjo tinkamai įgyvendinti pareigos kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, kadangi šiai pareigai įgyvendinti būtina tiksli, objektyvi ir išsami informacija, kuri iki 2014 m. birželio mėn. nebuvo prieinama bankroto administratoriui.

15564.

156Todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas ieškinio senaties pradžios momentą, suklydo, kad ieškinio senaties terminas turėjo būti skaičiuojamas nuo nutarties iškelti apeliantei bankroto bylą įsiteisėjimo, neatsižvelgęs į aplinkybę, kad bankroto administratorius negalėjo susipažinti su bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentais ne dėl nuo jo priklausančių aplinkybių, o dėl teisėsaugos institucijų vykdyto ikiteisminio tyrimo. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad ieškinio pareiškimo terminas teisme suėjo 2017 m. birželio mėn. Ieškinys teismui paduotas 2017 m. birželio 7 d., todėl laikytina, kad ieškinio senaties terminas nebuvo praleistas ir nėra pagrindo jo taikyti bei atmesti ieškinio reikalavimus atsakovo E. M. atžvilgiu. Dėl bylos baigties

15765.

158Apeliacinis skundas tenkintinas, pripažįstant, kad įrodytos visos atsakovo E. M. civilinės atsakomybės sąlygos ir nėra pagrindo taikyti ieškinio senaties terminą. Atsižvelgiant į tai, skundžiama pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria atmesti ieškinio reikalavimai taikyti atsakovui E. M. civilinę atsakomybę, naikintina apeliacinio skundo argumentų pagrindu ir priimtinas naujas sprendimas – ieškovės BUAB „Virtuvės baldų prekyba“ ieškinio reikalavimus E. M. atžvilgiu tenkinti ir priteisti ieškovei iš atsakovo E. M. 122 584,00 Eur žalos atlyginimą (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis). Dėl bylinėjimosi išlaidų

15966.

160Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, priima naują sprendimą, atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

16167.

162Nagrinėjamu atveju ieškinys atsakovo E. M. atžvilgiu tenkintas, todėl ieškovė turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, tačiau ieškovė duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme nepateikė, todėl jos jai nepriteisiamos. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

16368.

164Tenkinus apeliacinį skundą, ieškovė turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, tačiau nepateikė teismui įrodymų apie tokias išlaidas, todėl jos nepriteistinos (CPK 93 straipsnis).

16569.

166Atsakovo E. M. patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme jam nekompensuotinos.

167Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

168Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 17 d. sprendimą panaikinti iš dalies ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti iš dalies.

169Priteisti ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Virtuvės baldų prekyba“, juridinio asmens kodas 302303814, iš atsakovo E. M., asmens kodas ( - ) 122 584,00 Eur (vieną šimtą dvidešimt du tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus) žalos atlyginimo.

170Kitą Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 17 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė BUAB „Virtuvės baldų prekyba“ kreipėsi į teismą su... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad atsakovas E. M. ėjo UAB „Virtuvės baldų prekyba“... 10. 3.... 11. Ieškovė taip pat nurodė, kad atsakovas E. M. savalaikiai nesikreipė dėl... 12. 4.... 13. Keičiantis ieškovės vadovams, materialinių vertybių atsargų perdavimas... 14. 5.... 15. Žalą bankroto administratorius apskaičiavo remdamasis laikotarpiu nuo 2013... 16. 6.... 17. Atsakovo E. M. civilinę atsakomybę ieškovė grindė aplinkybėmis, kad jis... 18. 7.... 19. Taip pat, atsakovas E. M., būdamas bendrovės vadovu ir atsakingas už prekių... 20. 8.... 21. Ieškovės teigimu, dėl neteisėtų bendrovės vadovo veiksmų bendrovės... 22. 9.... 23. Ieškovė nurodė, kad dėl abiejų vadovų (atsakovų) atskirų (ar) ir... 24. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 25. 10.... 26. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 17 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 27. 11.... 28. Teismas pažymėjo, kad ieškovė iš esmės akcentuoja tik atsakovo E. M.... 29. 12.... 30. Teismas laikė nepagrįstais tvirtinimus, kad visą ieškovės turtą prarado... 31. 13.... 32. Teismas nustatė, kad tiek atsakovas E. M., tiek ieškovės bankroto... 33. 14.... 34. Teismas pažymėjo, kad nors ieškovė ir nepatikslino ieškinio įstatymo... 35. 15.... 36. Teismas taip pat nurodė, kad E. M., neteikdamas pareiškimo dėl bankroto... 37. 16.... 38. Teismas nurodė, kad atsakovė A. B., nuo 2013 m. liepos 24 d. iki 2013 m.... 39. 17.... 40. Teismas nurodė, kad ieškovė, skaičiuodama atlygintiną žalą, nesirėmė... 41. 18.... 42. Teismas pažymėjo, kad ieškovė iš esmės nenurodė konkrečių abiejų... 43. 19.... 44. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju atsakovo E. M. atžvilgiu... 45. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 46. 20.... 47. Apeliaciniu skundu ieškovė BUAB „Virtuvės baldų prekyba“ prašo... 48. 21.... 49. Apeliacinio skundo argumentai:... 50. 21.1.... 51. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė 2018 m. birželio 27 d.... 52. 21.2.... 53. Teismas nevertino ir netyrė tyrimo ataskaitos, pagrindžiančios atsakovo E.... 54. 21.3.... 55. E. M., neatlikusio pareigos išrašyti 62 virtuvės baldų komplektų pardavimo... 56. 21.4.... 57. Teismo sprendimas taikyti ieškinio senatį yra nepagrįstas ir neteisėtas.... 58. 22.... 59. Atsiliepimu į ieškovės BUAB „Virtuvės baldų prekyba“ apeliacinį... 60. 23.... 61. Atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai:... 62. 23.1.... 63. Byloje pateikta tyrimo ataskaita yra parengta ieškovės bankroto... 64. 23.2.... 65. Apeliaciniame skunde nėra pateikta jokių argumentų, kodėl pirmosios... 66. 23.3.... 67. Ieškovė pareikšto reikalavimo nepatikslino. Iki bylos nagrinėjimo iš... 68. 23.4.... 69. Kadangi tyrimo ataskaita nebuvo prilyginta pareiškimui dėl ieškinio... 70. 23.5.... 71. Ieškovės bankroto administratorius P. V. buvo paskirtas 2013 m. gruodžio 11... 72. Teisėjų kolegija... 73. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 74. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 75. 24.... 76. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 77. 25.... 78. Taigi, apeliacijos dalyką byloje sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo... 79. 26.... 80. Apeliantė pateikė prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. CPK 321... 81. 27.... 82. Nustatyta, kad UAB ,,Virtuvės baldų prekyba“ įregistruota 2009 m. vasario... 83. 28.... 84. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartimi UAB „Virtuvės... 85. 29.... 86. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūroje pagal V. I. (V.... 87. 30.... 88. Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas nevertino ir netyrė... 89. 31.... 90. Kasacinio teismo praktika įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais yra... 91. 32.... 92. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo... 93. 33.... 94. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad pirmosios instancijos teismui 2018... 95. 34.... 96. Iš pirmosios instancijos teismo skundžiamo sprendimo turinio matyti, kad... 97. 35.... 98. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pažeidė... 99. 36.... 100. Teisminio nagrinėjimo dalykas byloje nustatomas pagal pareikšto ieškinio... 101. 37.... 102. Iš pradžių (2015 m. birželio 9 d.) ieškovė BUAB „Virtuvės baldų... 103. 38.... 104. Kasacinio teismo praktika dėl juridinio asmens vadovo, kaip vienasmenio... 105. 39.... 106. Dėl pirmosios iš civilinės atsakomybės taikymo sąlygų – veiksmų... 107. 40.... 108. Ieškinys atlyginti žalą taikant civilinę atsakomybę bendrovės vadovui... 109. 41.... 110. Nustatant, ar bendrovės vadovas pažeidė rūpestingumo pareigą, Lietuvos... 111. 42.... 112. Pažymėtina, kad vadovo rūpestingumo pareiga apima ir pareigą saugoti... 113. 43.... 114. Bendrovės vadovo pareiga rūpintis bendrovės finansine atskaitomybe... 115. 44.... 116. Įmonės vadovas (vienasmenis ar kolegialus) privalo rūpintis, kad įmonė... 117. 45.... 118. Apeliantė žalą kildino iš aplinkybių, kad E. M. 2012 m. laikantis teisės... 119. 46.... 120. Atsakovo E. M. teigimu, jo vadovavimo UAB „Virtuvės baldų prekyba“... 121. 47.... 122. Teisėjų kolegija, viena vertus, sutinka su pirmosios instancijos teismo... 123. 48.... 124. Pažymėtina, kad bankroto administratorius nustatė, kad apeliantės... 125. 49.... 126. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 127. 50.... 128. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes ir teisinį... 129. 51.... 130. Apeliantė 62 baldų komplektų trūkumą ir patirtos žalos dydį įrodinėjo... 131. 52.... 132. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 133. 53.... 134. Atitinkamai, teisėjų kolegijos vertinimu, E. M., neatlikusio pareigos... 135. 54.... 136. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegijos vertinimu,... 137. 55.... 138. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad aplinkybė, jog ikiteisminio tyrimo... 139. 56.... 140. Atsižvelgiant į teisėjų kolegijos nustatytas aplinkybes, spręstina, kad... 141. 57.... 142. Pagal CK 1.131 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties termino pabaiga iki... 143. 58.... 144. Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties terminas prasideda nuo... 145. 59.... 146. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad ieškinio senaties... 147. 60.... 148. Apeliantės ieškinys dėl žalos atlyginimo priteisimo paduotas teismui 2017... 149. 61.... 150. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas neteisingai... 151. 62.... 152. Nutartis dėl bankroto bylos UAB „Virtuvės baldų prekyba“ iškėlimo buvo... 153. 63.... 154. Pažymėtina, kad 2013 m. liepos 26 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr.... 155. 64.... 156. Todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas... 157. 65.... 158. Apeliacinis skundas tenkintinas, pripažįstant, kad įrodytos visos atsakovo... 159. 66.... 160. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 161. 67.... 162. Nagrinėjamu atveju ieškinys atsakovo E. M. atžvilgiu tenkintas, todėl... 163. 68.... 164. Tenkinus apeliacinį skundą, ieškovė turi teisę į patirtų bylinėjimosi... 165. 69.... 166. Atsakovo E. M. patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme... 167. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 168. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 17 d. sprendimą panaikinti iš dalies... 169. Priteisti ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Virtuvės... 170. Kitą Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 17 d. sprendimo dalį palikti...