Byla e2-309-330/2019
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditorės bankrutavusios akcinės bendrovės banko Snoras finansinis reikalavimas atsakovės tikrosios ūkinės bendrijos „Energija“ bankroto byloje (Nr. eB2-2774-340/2018)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Romualdos Janovičienės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės prekybos namų ,,V.V.V.“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditorės bankrutavusios akcinės bendrovės banko Snoras finansinis reikalavimas atsakovės tikrosios ūkinės bendrijos „Energija“ bankroto byloje (Nr. eB2-2774-340/2018).

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 24 d. nutartimi atsakovei TŪB „Energija“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė UAB „Mokumo valdymo sprendimai“. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 13 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.

82.

9BTŪB „Energija“ bankroto administratorė pateikė teismui prašymą dėl kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo patikslinimo. Bankroto administratorė paaiškino 2018 m. spalio 18 d. gavusi BAB banko Snoras 101 349,02 Eur dydžio hipoteka užtikrintą finansinį reikalavimą. Bankroto administratorė prašė į BTŪB „Energija“ kreditorių sąrašą įtraukti hipoteka užtikrintą kreditorės BAB banko Snoras 101 349,02 Eur finansinį reikalavimą, kurį sudaro 83 021,13 Eur negrąžintas kreditas, 7 283,83 Eur nesumokėtos palūkanos ir 11 044,06 Eur delspinigiai.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 31 d. nutartimi patvirtino patikslintą BTŪB „Energija“ kreditorių sąrašą, įtraukdamas į jį kreditorę BAB banką Snoras su 101 349,02 Eur finansiniu reikalavimu.

144.

15Teismas, įvertinęs kreditorės BAB banko Snoras prašyme nurodytas aplinkybes, atsakovės bankroto administratorės sutikimo su kreditorės pareikštu reikalavimu faktą, sprendė, jog tikslinga patvirtinti kreditorės finansinį reikalavimą.

16III.

17Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

185.

19Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB prekybos namai „V.V.V.“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą dėl BAB banko Snoras finansinio reikalavimo įtraukimo į BTŪB „Energija“ kreditorių sąrašą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

205.1.

21BAB banko Snoras finansinis reikalavimas negalėjo būti tvirtinamas, kadangi pareikštas žymiai praleidus imperatyvų terminą kreditorių reikalavimams pateikti. Atsižvelgiant į teismo nutarties iškelti atsakovei bankroto bylą įsiteisėjimo datą, kreditorių finansinis reikalavimas galėjo būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 24 d. Nagrinėjamu atveju BAB banko Snoras finansinis reikalavimas pateiktas praėjus daugiau nei metams nuo nustatyto termino pabaigos ir nenurodžius priežasčių, pateisinančių tokį elgesį.

225.2.

23Pagal galiojantį teisinį reguliavimą bankroto administratoriaus prašymas dėl finansinių reikalavimų tvirtinimo turi būti pagrįstas ir argumentuotas. Šio ginčo atveju BAB banko Snoras finansinis reikalavimas buvo pateiktas teismui tvirtinti neįsitikinus reikalavimo pagrįstumu. Finansinio reikalavimo pagrįstumo aplinkybių nevertino ir teismas.

245.3.

25Didelę BAB banko Snoras ginčijamo finansinio reikalavimo dalį sudaro delspinigiai. Delspinigių suma yra neprotinga ir nepagrįsta. Teismas iš esmės netyrė šios finansinio reikalavimo dalies pagrįstumo, nevertino, ar egzistuoja sąlygos ex officio sumažinti tokių netesybų dydį.

266.

27Trečiasis asmuo kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus.

287.

29Pareiškėja (kreditorė) BAB bankas Snoras atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

307.1.

31Įstatyme įtvirtintas terminas kreditorių reikalavimams pareikšti nėra naikinamasis, todėl nėra pagrindo teigti, kad banko finansinis reikalavimas pareikštas pažeidžiant imperatyvias procesines taisykles. Pareiškėja terminą praleido dėl svarbių priežasčių – jai nebuvo pranešta apie TŪB „Energija“ bankroto bylos iškėlimą. Tik atsitiktinai sužinojus apie bankroto bylos iškėlimą, buvo nedelsiant kreiptasi į bankroto administratorę. Pareiškėjos naudai nustatyta turto hipoteka yra tinkamai įregistruota ir išviešinta registre, todėl nėra pagrindo išvadai, jog pareiškėjos finansinis reikalavimas buvo netikėtas.

327.2.

33Pareiškėjos kartu su prašymu dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo pateikti įrodymai buvo pakankami spręsti, kad prašomas patvirtinti finansinis reikalavimas yra pagrįstas. Teismui nekilo abejonių dėl finansinio reikalavimo pagrįstumo.

347.3.

35Aplinkybė, kad teismas prašymą patvirtinti finansinį reikalavimą išnagrinėjo iš esmės ir jį patvirtino, sudaro pagrindą išvadai, jog nagrinėjamu atveju taip pat buvo atnaujintas ir terminas finansiniam reikalavimui pareikšti. Teismo nutartis patvirtinti finansinį reikalavimą negalėjo būti skundžiama remiantis argumentais, susijusiais su procesinio termino atnaujinimo nepagrįstumu.

367.4.

37Įstatymas nereglamentuoja bankroto administratoriaus prašymo dėl finansinių reikalavimų pateikimo tvirtinti turinio ir formos, todėl trečiasis asmuo nepagrįstai akcentuoja administratorės prašymo motyvavimo ir argumentavimo trūkumus. Priešingai nei nurodoma atskirajame skunde, teismas įsitikino pareiškėjos finansinio reikalavimo pagrįstumu. Pagal sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir palūkanos nėra nei nepagrįsti, nei neprotingo dydžio, todėl nėra pagrindo juos mažinti.

388.

39Pareiškėja BAB bankas Snoras kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė naujus įrodymus.

409.

41Atsakovės BTŪB „Energija“ bankroto administratorė UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundo reikalavimus spręsti teismo nuožiūra, prieš tai išreikalavus iš BAB banko Snoras duomenis, patvirtinančius, kiek lėšų buvo gauta bei kaip gautos lėšos buvo paskirstytos tenkinant banko reikalavimus pagal kredito sutartį.

42Teisėjų kolegija

konstatuoja:

43IV.

44Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4510.

46Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria patvirtintas konkretaus kreditoriaus reikalavimas skolininko bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių apskųstos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

4711.

48Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą akcentuota, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylose egzistuoja viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-270/2010; 2003 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1099/2003), reikalaujantis teismui spręsti visus klausimus atsižvelgiant į bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių interesus. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Bankroto procese siekiama apsaugoti tiek finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, darbuotojų, tiek pačios bankrutuojančios įmonės interesus, todėl teismas, spręsdamas dėl bankroto bylos iškėlimo, turi būti aktyvus, nes tinkamu bankroto procesą nustatančių teisės normų aiškinimu ir taikymu iš esmės grindžiamas būtinumas apginti viešąjį interesą. Viešasis interesas, o tuo pačiu ir teismo pareiga būti aktyviu, neišnyksta ir įmonei iškėlus bankroto bylą, todėl teismui tvirtinant kreditorių finansinius reikalavimus, išlieka pareiga ex officio įvertinti jų pagrįstumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-69/2006). Tinkamas kreditorių finansinių reikalavimų dydžio nustatymas yra svarbus sklandžiam bankroto proceso vykdymui bei kreditorių tarpusavio santykiams. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti taip pat lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai, todėl siekiant įgyvendinti minėtus bankroto proceso tikslus, svarbu įvertinti kiekvieno kreditoriaus teikiamo reikalavimo pagrįstumą.

4912.

50Bankroto proceso vienas iš pagrindinių tikslų – iš bankrutavusios įmonės turto patenkinti visiškai ar kiek įmanomą didesnę dalį įrodymais pagrįstų bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimų (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 10 punktas, 21 straipsnio 1 dalis, 26 straipsnis, 34-35 straipsniai). Iš pradžių kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės administratorius, kuriam įstatymo leidėjas įtvirtino pareigą teismui teikti tvirtinti kaip neginčijamus tik tokius reikalavimus, kurie atitinka įmonės apskaitos dokumentus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas). Nepriklausomai nuo to, kokia yra teismui pateikiama administratoriaus pozicija dėl tvirtintinų kreditorių sąrašo, kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumą dar kartą tikrina teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011). Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo padaryti, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009). Atsižvelgiant į viešojo intereso egzistavimą bankroto bylose, teismas jose turi būti aktyvus ir, nesant byloje pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, imtis priemonių išaiškinti kreditoriaus reikalavimo patvirtinimui reikšmingas aplinkybes. Tai apima ir teisę rinkti įrodymus (CPK 1 straipsnio 1 dalis, 179 straipsnio 2 dalis, ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalis, 10 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011). Tačiau aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, 182 straipsnis).

5113.

52Iš bylos duomenų nustatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl TŪB „Energija“ bankroto bylos iškėlimo, pirmosios instancijos teismas 2017 m. spalio 13 d. nutartimi atsakovės TŪB „Energija“ bankroto byloje patvirtino įmonės bankroto administratorės neginčijamų kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą. 2018 m. spalio 31 d. nutartimi teismas patvirtino pareiškėjos BAB banko Snoras pareikštą finansinį reikalavimą, kurio bankroto administratorė taipogi neginčijo. Kaip matyti iš apskųstosios nutarties motyvuojamosios dalies, teismas patvirtino BAB banko Snoras finansinį reikalavimą akcentuodamas bankroto administratorės sutikimo (pritarimo) reikalavimo patvirtinimui aplinkybę bei abstrakčiai nurodydamas, jog įvertino kartu su gautu prašymu pateiktus dokumentus. Remdamasis iš esmės vien šiuo bendro pobūdžio motyvu, pirmosios instancijos teismas patvirtino administratorės neginčytą pareiškėjos finansinį reikalavimą. Iš tokio apskųstosios teismo nutarties motyvo galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės netikrino bankroto administratorės pateikto tvirtinti BAB banko Snoras finansinio reikalavimo pagrįstumo, tai yra neatliko įrodymų, pagrindžiančių pateiktą tvirtinti kreditorės finansinį reikalavimą ir jo dydį, išsamesnio tyrimo bei vertinimo.

5314.

54Teismų praktikoje išaiškinta, kad bankroto administratorius, kuriam kreditoriai reiškia reikalavimus, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų, tačiau teismas neįpareigotas tvirtinti visus administratoriaus pateiktus teismui tvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus. Kreditoriaus reikalavimą teismas tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais; ar reikalavimas pagrįstas, teismas sprendžia, įvertinęs tokio reikalavimo pagrindą – sandorius, ūkines operacijas, apskaitos, mokėjimo dokumentus, kitus esančius įrodymus, kuriais grindžiamas kreditoriaus nurodyto dydžio reikalavimas į bankrutuojančią įmonę (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012).

5515.

56Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantės nurodyti argumentai, atsižvelgiant į prašomo patvirtinti pareiškėjos finansinio reikalavimo dydį ir jo dalį bendroje atsakovės kreditorių finansinių reikalavimų sumoje, yra pakankami tam, jog šios kreditorės finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimas būtų nagrinėjamas ginčo teisenos tvarka, tokiu būdu realizuojant šalių rungimosi principą. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismo nutarties turinys leidžia daryti išvadą, jog trečiojo asmens atskiruoju skundu ginčijamo pareiškėjos finansinio reikalavimo pagrįstumas nebuvo vertinamas iš esmės, jog apskųstos nutarties priėmimą faktiškai lėmė bankroto administratorės teigiama nuomonė dėl pareiškėjos finansinio reikalavimo pagrįstumo. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog pareiškėjos prašymą patvirtinti finansinį reikalavimą anksčiau palaikiusi atsakovės bankroto administratorė, trečiajam asmeniui pateikus atskirąjį skundą, savo poziciją iš esmės pakeitė, sutikdama su trečiojo asmens išreikštomis abejonėmis dėl pareiškėjos finansinio reikalavimo pagrįstumo. Kita vertus, bankroto administratorės atsiliepime į atskirąjį skundą suformuluotas procesinio pobūdžio prašymas išreikalauti iš pareiškėjos įrodymus, leidžia dabar daryti išvadą, jog administratorė teismui teikė tvirtinti finansinį reikalavimą, kurio pagrįstumo pati nevertino. Teisėjų kolegija, be kita ko, pastebi, jog apskųstoje nutartyje taipogi nepasisakyta termino pareikšti finansinius reikalavimus praleidimo (termino atnaujinimo) klausimu. Savo pozicijos šiuo klausimu nesuformulavo ir atsakovės bankroto administratorė.

5716.

58Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, jog atsižvelgiant į apeliantės skunde išsakytas pastabas bei abejones, nagrinėjamu atveju aktualu nustatyti bankrutavusio juridinio asmens ir kreditorės (su kurios finansinio reikalavimo pagrįstumu nesutinka apeliantė) sudarytų sandorių vykdymo eigą, tuomet įvertinti, ar kreditorės finansinis reikalavimas (fakto ir dydžio prasme) užfiksuoti atsakovės buhalterinėje apskaitoje, dėl to, kad būtų galima spręsti apie pareiškėjos finansinio reikalavimo pagrįstumą ir teisėtumą. Tačiau analizuojamu atveju pirmosios instancijos teismo nutarties, kurios priėmimą iš esmės lėmė bankroto administratorės pozicija dėl pareikšto finansinio reikalavimo (šiuo metu reikšmingai pasikeitusi), turinys neleidžia daryti išvados, jog tokio masto teisinis tyrimas iš tiesų buvo atliktas.

5917.

60Pagal galiojantį teisinį reguliavimą kreditorių pagrįstus reikalavimus bei juos patvirtinančius dokumentus, sutikrintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, bankroto administratorius perduoda teismui, o teismas iš byloje esančių duomenų sprendžia, ar reikalavimas yra visiškai ar iš dalies pagrįstas, ir jį visiškai ar iš dalies patvirtina arba atsisako tvirtinti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. spalio 31 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012, išaiškino, kad teismas, gavęs kreditoriaus atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria be nagrinėjimo iš esmės buvo patvirtinti kreditoriaus finansiniai reikalavimai, ir nustatęs, kad yra pagrindas sutikti su atskiruoju skundu, pats gali panaikinti skundžiamą nutartį ar jos dalį. Kadangi teismas bankroto bylose turi būti aktyvus, o proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų laikymasis ypač svarbus, norint pasiekti vieną esminių bankroto instituto taikymo tikslų – iš bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turto kuo operatyviau bei kiek įmanoma daugiau patenkinti kreditorių patvirtintų pagrįstų finansinių reikalavimų, todėl CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta teisė atskirąjį skundą gavusiam teismui pačiam panaikinti skundžiamą nutartį turi būti taikoma bankroto procese, skundžiant nutartį dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, gavęs atskirąjį skundą dėl 2018 m. spalio 31 d. nutarties, įvertinęs apeliantės pateikto atskirojo skundo turinį, atspindintį nesutikimo su pareiškėjos BAB banko Snoras finansiniu reikalavimu argumentus, realizuodamas bankroto proceso ekonomiškumo ir operatyvumo principus, galėjo pats panaikinti šią nutartį ir pareikšto finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą spręsti teismo posėdyje, užtikrindamas kreditoriaus, kurio finansinis reikalavimas ginčijamas, bei suinteresuotų asmenų dalyvavimą teismo procese.

6118.

62Apeliacinis teismas yra kompetentingas spręsti tiek fakto, tiek teisės klausimus, todėl dažniausiai gali ištaisyti pirmosios instancijos teismo klaidas. Bylos perdavimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui atvejai yra riboti įstatymo, konkretūs tokio perdavimo pagrindai nustatyti CPK 327 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir perduoda bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme, kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009). Kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, todėl kreditoriaus reikalavimų tvirtinimo procese sprendžiant, ar buvo atskleista bylos esmė, taikytinos tos pačios taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011).

6319.

64Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmosios instancijos teismo neištirtų ir teisiškai neįvertintų aplinkybių pobūdį, daro išvadą, kad dėl iškilusio ginčo yra būtina atlikti išsamų įrodymų tyrimą visa apimtimi, kvalifikuoti BTŪB „Energija“ ir kreditorę BAB banką Snoras siejusius teisinius santykius, įvertinti apeliantės pareikštas pastabas ir abejones dėl pareiškėjos finansinio reikalavimo ir jo dydžio. Šių aplinkybių kontekste įvertinus ginčo išsprendimui svarbių įrodymų visumą, esant reikalui – išsireikalavus papildomus duomenis ir pagal nustatytas faktines aplinkybes teisiškai kvalifikavus šalių santykius, būtų galima nuspręsti dėl pareiškėjos finansinio reikalavimo pagrįstumo. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad dėl neatskleistos klausimo (finansinio reikalavimo tvirtinimo) esmės egzistuoja nutarties panaikinimo ir to klausimo perdavimo pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo pagrindas (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 338 straipsnis).

6520.

66Nusprendus teismo nutartį panaikinti ir pareiškėjos BAB banko Snoras finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo, dėl kitų atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų, teisėjų kolegija nepasisako. Teisėjų kolegija taip pat nesprendžia klausimo dėl pateiktų naujų įrodymų priėmimo. Šis klausimas išspręstinas pirmosios instancijos teisme, įvertus pateiktų įrodymų leistinumą ir sąsajumą (CPK 180 straipsnis).

67Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

68Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartį panaikinti ir bankrutavusios akcinės bendrovės banko Snoras finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 24 d. nutartimi atsakovei TŪB... 8. 2.... 9. BTŪB „Energija“ bankroto administratorė pateikė teismui prašymą dėl... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 31 d. nutartimi patvirtino... 14. 4.... 15. Teismas, įvertinęs kreditorės BAB banko Snoras prašyme nurodytas... 16. III.... 17. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 18. 5.... 19. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB prekybos namai „V.V.V.“ prašo... 20. 5.1.... 21. BAB banko Snoras finansinis reikalavimas negalėjo būti tvirtinamas, kadangi... 22. 5.2.... 23. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą bankroto administratoriaus prašymas... 24. 5.3.... 25. Didelę BAB banko Snoras ginčijamo finansinio reikalavimo dalį sudaro... 26. 6.... 27. Trečiasis asmuo kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus.... 28. 7.... 29. Pareiškėja (kreditorė) BAB bankas Snoras atsiliepimu į atskirąjį skundą... 30. 7.1.... 31. Įstatyme įtvirtintas terminas kreditorių reikalavimams pareikšti nėra... 32. 7.2.... 33. Pareiškėjos kartu su prašymu dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo... 34. 7.3.... 35. Aplinkybė, kad teismas prašymą patvirtinti finansinį reikalavimą... 36. 7.4.... 37. Įstatymas nereglamentuoja bankroto administratoriaus prašymo dėl finansinių... 38. 8.... 39. Pareiškėja BAB bankas Snoras kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą... 40. 9.... 41. Atsakovės BTŪB „Energija“ bankroto administratorė UAB „Mokumo valdymo... 42. Teisėjų kolegija... 43. IV.... 44. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 45. 10.... 46. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria patvirtintas konkretaus... 47. 11.... 48. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą akcentuota, kad bankroto... 49. 12.... 50. Bankroto proceso vienas iš pagrindinių tikslų – iš bankrutavusios... 51. 13.... 52. Iš bylos duomenų nustatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl TŪB... 53. 14.... 54. Teismų praktikoje išaiškinta, kad bankroto administratorius, kuriam... 55. 15.... 56. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantės nurodyti argumentai, atsižvelgiant... 57. 16.... 58. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, jog atsižvelgiant į... 59. 17.... 60. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą kreditorių pagrįstus reikalavimus bei... 61. 18.... 62. Apeliacinis teismas yra kompetentingas spręsti tiek fakto, tiek teisės... 63. 19.... 64. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmosios instancijos teismo neištirtų... 65. 20.... 66. Nusprendus teismo nutartį panaikinti ir pareiškėjos BAB banko Snoras... 67. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 68. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartį panaikinti ir...