Byla 2S-871-933/2020
Dėl skolos priteisimo. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, A. L

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės A. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-6056-600/2020 pagal ieškovės A. G. ieškinį atsakovei A. L. dėl skolos priteisimo. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, A. L.

3Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė A. G. ieškinyje prašė iš atsakovės A. L. priteisti 38 008,50 Eur skolą. Nurodė, kad:

81.1.

9Atsakovė ir trečiasis asmuo gyvena kaip partneriai ir veda bendrą ūkį. Trečiasis asmuo fiktyviai išsituokė su atsakove. Trečiasis asmuo pasiskolintus pinigus naudojo fiktyviai iširusiai šeimai, jos (šeimos) poreikiams tenkinti. Trečiasis asmuo ketino išsikelti fizinio asmens bankroto bylą. Atsakovė ir trečiasis asmuo iš ieškovės savo poreikiams tenkinti per trečiąjį asmenį pasiskolino 38 008,50 Eur.

101.2.

11Tai, kad pinigais naudojosi atsakovė įrodo atsakovės vardu įgyjamos transporto priemonės tais laikotarpiais, kai buvo skolinami pinigai, taip pat elektroninis susirašinėjimas su ieškove. Iš šio susirašinėjimo matyti, kad atsakovė dalinai dengė trečiojo asmens skolas ieškovei, tarėsi dėl skolų apmokėjimo. Partneriai gautus iš ieškovės pinigus naudojo bendram ūkiui, todėl už skolas atsako solidariai.

122.

13Ieškovė A. G. ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės A. L. namo, esančio ( - ), areštą. Prašymą grindė tuo, kad skola nėra maža, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, esant palankiam ieškovei teismo sprendimui, teismo sprendimo įgyvendinimas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomu.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

153.

16Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020-02-12 nutartimi ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Apylinkės teismas nurodė, kad ieškovė nepateikė įrodymų, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys nebeįmanomas, t. y. įrodymų, kad atsakovė ketina perleisti turimą turtą tretiesiems asmenims, jį paslėpti, sunaikinti, sąmoningai sumažinti jo vertę ar atlikti kitokius nesąžiningus ar neteisėtus veiksmus. Skolos suma yra neesminis kriterijus, vertinant ar egzistuoja poreikis taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Vien aplinkybė, kad skolininkė negrąžina skolos, nelaikoma įrodymu, pagrindžiančiu būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovė nepateikė įrodymų, sąlygojančių būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

184.

19Ieškovė A. G. atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-02-12 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą taikyti atsakovei turto areštą (laikinąsias apsaugos priemones) tenkinti. Atskirąjį skundą grindė tuo, kad ieškovės buvęs sutuoktinis, kuris yra trečiasis asmuo, bando teismine tvarka bankrutuoti ir kas gali paneigti aplinkybę, kad ir atsakovė negali paduoti pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo. 38 008,50 Eur suma, vertinant atsakovės pajamas, laikytina didelė.

205.

21Atsakovė A. L. atsiliepime į atskirąjį skundą prašė ieškovės A. G. atskirojo skundo netenkinti. Nurodė, kad:

225.1.

23Asmens nesąžiningumo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kontekste teisės aktai nepreziumuoja. Ieškovė turėjo pateikti įrodymus, patvirtinančius atsakovės nesąžiningą elgesį, tačiau įrodymų nepateikė. Ieškovė nemano, jog yra reali grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui, o deklaruoja, jog atsakovės turto areštas reikalingas tik kaip spaudimo priemonė.

245.2.

25Atsakovė neskolinga už trečiojo asmens prisiimtus finansinius įsipareigojimus ieškovei. Ieškinio pagrindą sudaro tik ieškovės samprotavimai. Atsakovė neturi skolų. Vien tik ta aplinkybė, jog ieškinio suma yra didelė, negali būti laikoma vieninteliu kriterijumi sprendžiant dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

26Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

27IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

286.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

307.

31Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, nenustatė.

328.

33Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – namo, esančio ( - ), priklausančio atsakovei, areštą (CPK 145 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

34Dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo (ne)pagrįstumo

359.

36Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir jeigu nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Įstatymų leidėjas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą susieja su dviem privalomomis sąlygomis: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas; antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas; nesant bent vienos iš šių sąlygų, pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra (Lietuvos apeliacinio teismo 2019-07-25 nutarties civilinėje byloje Nr. e2-613-464/2019 17 punktas).

3710.

38Bylos duomenimis, ieškovės ieškinys priimtas 2020-02-12 (CPK 137 straipsnio 1 dalis) (atskirojo skundo tomas, b. l. 39–40). Tokia aplinkybė reiškia, kad ieškovės pateiktas procesinis dokumentas formaliai atitiko ieškinio turinio ir formos reikalavimus, kas leidžia daryti išvadą, jog priimti ieškovės reikalavimai atsakovei tikėtinai gali būti tenkinami (visiškai ar iš dalies). Pastebėtina ir tai, jog apylinkės teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė, kad ieškinio reikalavimai būtų tikėtinai nepagrįsti, todėl plačiau aptarta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga (preliminarus ieškinio reikalavimų pagrįstumas) neanalizuojama.

3911.

40Pasisakant dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos akcentuotina, kad teismų praktikoje išaiškinta, kad: i) ne asmens, kuriam prašoma taikyti apribojimus, turtinė padėtis ir (ar) pareikšto ieškinio sumos reikšmingumas, o jo elgesys sąžiningumo aspektu turi esminę reikšmę sprendžiant dėl būtinybės užtikrinti pareikšto ieškinio reikalavimą; ii) neišgalėjimas ir nenorėjimas įvykdyti teismo sprendimą (t. y. siekis išvengti vykdymo) yra visiškai skirtingos faktinės situacijos ir tik antrosios situacijos atveju prevenciniais tikslais galėtų būti taikomi disponavimo turtu ir (ar) piniginėmis lėšomis apribojimai; iii) jeigu ieškinio reikalavimai patenkinami, bet jų įvykdymui neužtenka skolininko turto, negalėjimą įvykdyti teismo sprendimą lemia objektyvios su to asmens turtine padėtimi susijusios aplinkybės (reikalavimo ir turto disproporcija), o ne laikinųjų apsaugos priemonių jam netaikymas; įrodinėjimo pareiga pirmiausiai tenka tai šaliai, kuri prašo taikyti kitai šaliai disponavimo turtu suvaržymus ar kitus ribojimus, o ne tai šaliai, kuri norėtų tokių padarinių išvengti. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašantis asmuo turi pateikti konkrečius duomenis ar įrodymus apie atsakovo nesąžiningą elgesį, apie jo atliktus, atliekamus ar siekiamus atlikti veiksmus, turint tikslą išvengti to asmens naudai priimto teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2019-07-25 nutarties civilinėje byloje Nr. e2-611-464/2019 22–23 punktai; Lietuvos apeliacinio teismo 2019-07-18 nutarties civilinėje byloje Nr. e2-614-450/2019 16 punktas).

4112.

42Prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė nurodė, jog 38 008,50 Eur reikalavimo suma didelė. Apylinkės teismas sprendė, kad vien ta aplinkybė, jog skolos suma yra didelė nereiškia, kad egzistuoja teisinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės tokiai pozicijai pritaria. Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kas reiškia, jog kiekvienas asmuo laikomas sąžiningu, jeigu neįrodyta kitaip (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-394-611/2019, nutarties 53 punktas). Ieškovė teismui nepateikė nei kokių nors argumentų, nei įrodymų, kurių pagrindu būtų galima svarstyti apie atsakovės nesąžiningumą bei siekį išvengti galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo vykdymo. Bylos eiga rodo, kad atsakovė aktyviai naudojasi procesinėmis teisėmis, pateikė atsiliepimą į ieškinį (atskirojo skundo tomas, b. l. 57–63). Elektroniniai šalių susirašinėjimai taip pat rodo, kad atsakovė nesislapsto nuo ieškovės reiškiamų reikalavimų, atsako į ieškovės elektroninius laiškus (atskirojo skundo tomas, b. l. 32–36). Ieškovė taip pat teismui nepateikė duomenų apie tai, kad atsakovė turtą (namą), kuriam prašoma taikyti areštą, ketina perleisti ar kokiu nors kitokiu būdu kitaip suvaržyti (apsunkti) atsakovei priklausančias disponavimo, valdymo ir naudojimo teises. Ieškovė teismui taip pat nepateikė įrodymų, susijusių su atsakovės turtine padėtimi. Didelei ieškinio sumai, kurios nurodymas visuomet priklauso tik nuo ieškovės, nesuteikiama absoliučios ir savaime lemiančios arešto taikymą aplinkybės reikšmė.

4313.

44Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas vien darant prielaidą, jog atsakovė yra finansiškai nepajėgi grąžinti skolą pareikšto reikalavimo apimtyje, niekaip negali užtikrinti CPK 144 straipsnio 1 dalyje nurodyto tikslo pasiekimo. Grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui turi būti reali, o ne hipotetinė. Pripažinus, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymui užtenka tik bet kokios teorinės galimybės, jog jų nesiėmus galėtų kilti pavojus tinkamam teismo sprendimo įvykdymui, ką savo prašyme ir atskirajame skunde akcentuoja ieškovė, būtų iškreipta laikinųjų apsaugos priemonių, kaip išimtinės procesinės priemonės, esmė, pažeisti proporcingumo, teisingumo ir protingumo principai. Toks aiškinimas prieštarautų šio procesinio instituto paskirčiai ir jo taikymo išimtinumui, abiejų ginčo šalių teisėtų interesų derinimo taisyklei, nes šalys civiliniame procese yra lygios (CPK 17 straipsnis).

4514.

46Ieškovės argumentai apie galimą atsakovės nesąžiningumą tuo aspektu, jog atsakovė gali inicijuoti fizinio asmens nemokumo (bankroto) procedūrą nepagrindžia atsakovės nesąžiningumo. Viena vertus, asmeniui negalima riboti pasinaudoti įstatymo suteikiamomis teisėmis, o tarp jų ir teise išsikelti fizinio asmens nemokumo (bankroto) bylą. Įstatymai nenumato, jog fizinio asmens nemokumo bylos iškėlimas sudarytų prielaidas atsakovės nesąžiningumui ar būsimo teismo sprendimo neįvykdymui konstatuoti. Fizinio asmens nemokumo byloje kreditorių finansiniai reikalavimai yra tenkinama vadovaujantis fizinio asmens mokumo atkūrimo planu, o mokėjimų kreditoriams vykdymą prižiūri nemokumo (bankroto) administratorius, kas iš esmės apsunkina galimybę vengti teismo sprendimo įvykdymo. Antra, turto arešto institutas neskirtas turto ar piniginių lėšų sukaupimui, šios priemonės taip pat neskirtos atsakovų turto sudėties nustatymui, jo masės identifikavimui ar turto sukaupimui, kad iš jo būtų galima vėliau išieškoti teismo sprendimu priteistas lėšas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovės pastebėjimu, jog ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones tam tikra prasme susijęs su spaudimo kitai šaliai priemone, tačiau laikinosios apsaugos priemonės vien aptartu pagrindu (spaudimo priemonė ginčo šaliai) netaikomos (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2020-03-05 nutartį civilinėje byloje Nr. e2-335-881/2020, nutarties 27 punktą). Neįrodžius, kad teismo sprendimo vykdymas gali būti apsunkintas, vadovaujantis šalių interesų pusiausvyros, ekonomiškumo bei proporcingumo principais, nėra pagrindo taikyti atsakovės turto suvaržymų ir traktuoti, jog jų netaikius yra bloginama ieškovės padėtis.

4715.

48Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pats savaime materialinių vertybių nesukuria, o tik padeda išsaugoti atsakovės turtą, kai esama duomenų apie galimai nesąžiningų veiksmų atlikimą, sąmoningą siekį pabloginti savo turtinę padėtį ir taip išvengti išieškojimo iš šio turto pagal teismo sprendimą, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirtis yra ne kaupiamoji, o konservacinė (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1494-464/2017; Lietuvos apeliacinio teismo 2016-01-07 nutartis byloje Nr. 2-27-407/2016).

4916.

50Kiti atskirojo skundo argumentai (cituojama 2006 m. apylinkės teismo nutartis, ar 2003–2004 m. vyravusi apeliacinio teismo praktika, kuri skundžiamos nutarties priėmimo dieną pasikeitusi) teisiškai nereikšmingi ir taip pat nedaro įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui bei pagrįstumui. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

5117.

52Apibendrinant išdėstytus teiginius sprendžiama, jog ieškovė nepagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo. Kadangi atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamos nutarties, ieškovės atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali būti reiškiamas pakartotinai.

53Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

54Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė A. G. ieškinyje prašė iš atsakovės A. L. priteisti 38 008,50 Eur... 8. 1.1.... 9. Atsakovė ir trečiasis asmuo gyvena kaip partneriai ir veda bendrą ūkį.... 10. 1.2.... 11. Tai, kad pinigais naudojosi atsakovė įrodo atsakovės vardu įgyjamos... 12. 2.... 13. Ieškovė A. G. ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 3.... 16. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020-02-12 nutartimi ieškovės prašymo... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 18. 4.... 19. Ieškovė A. G. atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 20. 5.... 21. Atsakovė A. L. atsiliepime į atskirąjį skundą prašė ieškovės A. G.... 22. 5.1.... 23. Asmens nesąžiningumo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kontekste... 24. 5.2.... 25. Atsakovė neskolinga už trečiojo asmens prisiimtus finansinius... 26. Apeliacinės instancijos teismas... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 28. 6.... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 30. 7.... 31. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 32. 8.... 33. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 34. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo (ne)pagrįstumo ... 35. 9.... 36. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 37. 10.... 38. Bylos duomenimis, ieškovės ieškinys priimtas 2020-02-12 (CPK 137 straipsnio... 39. 11.... 40. Pasisakant dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos... 41. 12.... 42. Prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė nurodė, jog 38... 43. 13.... 44. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas vien darant prielaidą, jog atsakovė... 45. 14.... 46. Ieškovės argumentai apie galimą atsakovės nesąžiningumą tuo aspektu, jog... 47. 15.... 48. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pats savaime materialinių vertybių... 49. 16.... 50. Kiti atskirojo skundo argumentai (cituojama 2006 m. apylinkės teismo nutartis,... 51. 17.... 52. Apibendrinant išdėstytus teiginius sprendžiama, jog ieškovė nepagrindė... 53. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 54. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 12 d. nutartį palikti...