Byla 2YT-13078-433/2017
Dėl antstolio A. N. veiksmų, suinteresuotas asmuo – išieškotojas UAB „Belor“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo (skolininko) UAB „Baltkalis“ skundą dėl antstolio A. N. veiksmų, suinteresuotas asmuo – išieškotojas UAB „Belor“,

Nustatė

2teisme buvo gautas pareiškėjo – skolininko UAB „Baltkalis“ skundas dėl antstolio A. N. veiksmų, kuriuo prašo panaikinti antstolio A. N. 2017-02-03 turto aprašą vykdomojoje byloje Nr. 0157/17/00362, kuriuo turto areštas pritaikytas UAB „Baltkalis“ piniginėms lėšoms. Skunde nurodo, kad antstolis A. N. yra priėmęs vykdomąjį dokumentą – Vilniaus apygardos teismo 2017-02-02 nutartį byloje Nr. e2-3271-852/2017 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (toliau – Nutartis). Nutartimi Vilniaus apygardos teismas UAB „Belor“ (toliau – Belor) prašymu pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir nurodė areštuoti UAB „Baltkalis“ (toliau – Baltkalis) nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei turtines teises, o šio turto esant nepakankamai – pinigines lėšas 2 198 468,96 EUR sumai. Vykdydamas Nutartį, antstolis 2017-02-03 vykdomojoje byloje Nr. 0157/17/00362 sudarė turto aprašą, kuriuo areštavo ne tik Baltkalio nekilnojamąjį turtą, kilnojamąjį turtą, turtines teises, bet ir Baltkalio pinigines lėšas visose Lietuvos kredito įstaigose visa 2 198 468,96 EUR apimtimi. Remdamasis CPK 510 str., 512 str., Baltkalis teikia šį skundą, kuriuo skundžia antstolio veiksmus – antstolio 2017-02-03 sudarytą turto aprašą, kuriuo antstolis areštavo Baltkalio pinigines lėšas ir prašo antstolio nedelsiant panaikinti Baltkalio piniginių lėšų areštą. Skundas grindžiamas šiomis aplinkybėmis: Antstolis pritaikė turto areštą didesne nei Nutartyje nurodyta turto arešto apimtimi ir nesilaikė Nutartyje nurodytos turto arešto eiliškumo tvarkos; Antstolio neteisėtai pritaikytas piniginių lėšų areštas sukelia Baltkaliui didelę finansine žalą – paralyžiuoja Baltkalio veiklą, – dėl ko Baltkalis negalės vykdyti savo įsipareigojimų valstybės ir savivaldybių įmonėms, t. y. tiekti techninę druską, kuri žiemą yra barstoma Lietuvos keliuose. Žemiau išsamiau paaiškinamos šios aplinkybės. Antstolis pritaikė turto areštą didesne nei Nutartyje nurodyta turto arešto apimtimi ir nesilaikė Nutartyje nurodytos turto arešto eiliškumo tvarkos. CPK 586 str. 1 d. numato, kad antstolio vykdomų veiksmų atlikimo pagrindas yra CPK XLI skyriuje numatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. CPK 587 str. 4 p. nurodyta, kad vykdomuoju dokumentu yra teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nutartimi Vilniaus apygardos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir nurodė areštuoti Baltkalio nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei turtines teises, o šio turto esant nepakankamai – pinigines lėšas 2 198 468,96 EUR sumai. Vykdydamas šią Nutartį, antstolis 2017-02-03 turto aprašu areštavo ne tik Baltkalio nekilnojamąjį turtą, kilnojamąjį turtą, turtines teises, bet ir Baltkalio pinigines lėšas visose Lietuvos kredito įstaigose visa 2 198 468,96 EUR apimtimi. Antstolis pritaikė turto areštą didesne nei Nutartyje nurodyta turto arešto apimtimi ir nesilaikė Nutartyje nurodytos turto arešto eiliškumo tvarkos. Tokiu būdu antstolis neteisėtai pritaikė turto areštą ir Baltkalio piniginėms lėšoms, nepaisydamas to, kad kito Baltkalio turto pakanka Nutartyje nurodytai 2 198 468,96 EUR sumai užtikrinti. Bendra Baltkalio turto vertė, remiantis Baltkalio balanso duomenimis, sudaro net 28,127 mln. EUR, t. y. daugiau nei 12 kartų daugiau nei Nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimtis (2 198 468,96 EUR), tačiau nepaisant to antstolis be kito turto areštavo ir pingines lėšas. Žemiau Baltkalis pagrindžia Baltkalio turimo turto vertę ir paaiškina, kad Baltkalio nekilnojamo turto, kilnojamo turto, turtinių teisų yra daugiau nei pakankamai užtikrinti 2 198 468,96 EUR sumai. Baltkalio išankstiniai apmokėjimai – 24,11 mln. EUR, pirkėjų įsiskolinimai – 1,8 mln. EUR. Remiantis Baltkalio balanso duomenimis, Baltkalio išankstinių apmokėjimų suma sudaro net 24,11 mln. EUR. Baltkalio klientai yra savivaldybių ir valstybės įmonės, kurioms Baltkalis tiekia technine druską, kuri žiemą yra barstoma keliuose: Šiuo metu Baltkalis technine druska aprūpina visus (100 proc.) valstybinės reikšmės kelius, esančius Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pagrindiniai Baltkalio techninės druskos pirkėjai yra VĮ „Automagistralė“, prižiūrinti didžiąsias Lietuvos automagistrales, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, prižiūrinti kelius Vilniaus miesto ribose ir kt.; Bendra šiuo metu valstybės ir savivaldybės įmonėms vykdomu sutarčių suma sudaro net 14,46 mln. EUR. Neabejotina, kad reikalavimo teisių į savivaldybės ir valstybės įmones vertė yra reali, nes abejoti valstybių įmonių mokumu ar įsipareigojimų vykdymu nėra jokio pagrindo. Be reikalavimo teisės į valstybės ir savivaldybių įmones Baltkalis taip pat turi reikalavimo teisę į UAB „Arvi fertis“, kuriai Baltkalis yra suteikęs paskolą ir ką patvirtina 2017-01-31 Baltkalio – UAB „Arvi fertis“ tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas dėl Baltkalio 3,125 mln. EUR reikalavimo teisės į UAB „Arvi fertis“. Akivaizdu, kad vien tik Baltkalio turtinių teisių vertė daugiau nei 10 kartų viršija Nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimtį. Baltkalio ilgalaikio turto – 111 traukinio vagonų vertė – 2,861 mln. EUR. Baltkaliui nuosavybės teise šiuo metu priklauso 112 prekinių vagonų (mineralvežių), kuriais Baltkalis iš Baltarusijos, Ukrainos įveža pagrindinį įmonės parduodamą ir valstybės ir savivaldybių įmonėms tiekiamą produktą – techninę druską. Remiantis 2016-01-26 atlikta nepriklausoma turto vertinimo ataskaita, 111 vagonų rinkos vertė yra 2 861 100 EUR. Taigi tai yra realus ir didelės vertės turtas. Vien tik šio turto pakanka Nutartimi pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms užtikrinti. Baltkalio kartu su UAB „Arvi fertis“ ieškinio Belor atžvilgiu reikalavimo suma – 4,7 mln. EUR. Vilniaus komercinio arbitražo teismui yra pateiktas Baltkalio ir UAB „Arvi fertis“ ieškinys prieš Belor dėl 4,7 mln. EUR dydžio nuostolių atlyginimo. Baltkalis ir UAB „Arvi fertis“ prašo atlyginti nuostolius, kuriuos Baltkalis ir UAB „Arvi fertis“ patyrė, nes Belor nevykdė sutartinių įsipareigojimų ir neišpirko sutarto trąšų kiekio. Nekilnojamojo turto vertė – mažiausiai 579 257 EUR. Iš juridinių asmenų registre viešai prieinamų Baltkalio finansinių ataskaitų matyti, kad Baltkalio nekilnojamojo turto – pastatų ir statinių – vertė yra 579 257 EUR. Taigi Baltkalio turimą 28,127 mln. EUR turtą sudaro realus turtas, kurį sudaro ir reikalavimų suma į savivaldybės ir valstybės įmones ir į kitus asmenis, taip pat vien Baltkaliui nuosavybės teise priklausančių vagonų vertė sudaro 2,861 mln. EUR, jau nekalbant apie Baltkalio 4,7 mln. reikalavimo teises į Belor ir 0,579 mln. EUR nekilnojamojo turto vertę. Akivaizdu, kad šio turto daugiau nei pakanka Nutartyje nurodytai 2,198 mln. EUR sumai užtikrinti. Pritaikydamas turto areštą, be kito turto antstolis areštavo taip pat ir pingines lėšas visose Lietuvos kredito įstaigose pilna 2 198 468,96 mln. EUR apimtimi, nepaisydamas to, kad kito Baltkalio turto daugiau nei pakanka Nutartyje nurodytai 2 198 468,96 EUR sumai užtikrinti. Tokiu būdu antstolis pažeidė CPK 586 str. 1 d., kuri numato, kad vykdymo veiksmai atliekami vykdomojo dokumento, šiuo atveju – Nutarties – pagrindu, nes pritaikė turto areštą didesne apimtimi nei nurodyta Nutartyje ir veikė ultra vires. Teismų praktikoje pripažįstama, kad įstatymu nustatyta pareiga antstoliui taip įkainuoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-05-285 nutartis byloje Nr. 3K-3- 83-211/2007). Turto arešto pritaikymas daugiau nei kelis kartus didesne apimtimi nei Nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pažeidžia antstolio pareigą įkainoti turtą, remiantis realia rinkos verte. Antstolio neteisėtai pritaikytas piniginių lėšų areštas sukelia Baltkaliui didelę finansine žalą – paralyžiuoja Baltkalio veiklą, – dėl ko Baltkalis negalės vykdyti savo įsipareigojimų valstybės ir savivaldybių įmonėms, t. y. tiekti techninę druską, kuri žiemą yra barstoma Lietuvos keliuose. Neteisėtas Baltkalio piniginių lėšų areštas sutrikdys Baltkalio ūkinę komercinę veiklą, tai sukels įmonei didelių nuostolių, dėl ko Baltkalio finansiniai įsipareigojimai išaugs ir sukels itin rimtą grėsmę Baltkalio mokumui. Baltkalio vykdytinų mokėjimų, kurių mokėjimo terminai sueina 2017-01-01 – 2017-02-25 suma sudaro 1,47 mln. EUR. Dalis 2017-01-01 – 2017-02-25 mokėjimų turi būti vykdoma techninės druskos, žiemą barstomos keliuose, tiekėjui Belaruskalij bei kitiems paslaugų tiekėjams, kurių paslaugos yra būtinos, kad Baltkalis galėtų tinkamai funkcionuoti ir vykdyti įsipareigojimus savo klientams – tiekti valstybinius ir regioninius kelius prižiūrinčioms savivaldybių ir valstybės įmonėms techninę druską. Baltkalis yra didžiausia ir bene vienintelė techninės druskos, žiemą barstomos keliuose, tiekėja Lietuvoje: 2009-2015 m. net 96,3% visos Lietuvoje patiektos techninės druskos savivaldybių ir valstybės valdomoms įmonėms patiekė Baltkalis. Tai patvirtina Viešųjų pirkimų tarnybos parengta ir viešai prieinama ataskaita apie techninės druskos pirkimus Lietuvoje 2003-2015 m. Pritaikius areštą piniginėms lėšoms strigs apmokėjimai kreditoriams, įskaitant įmonės tiekėjus, dėl ko tiekėjai gali atsisakyti tiekti Baltkaliui prekes – techninę druską, be to bus neproporcingai suvaržyta Atsakovės ūkinė – komercinė veikla, kadangi areštuotų prekių nebus galima patiekti pirkėjams – valstybės ir savivaldybių įmonėms. Jau dabar pagrindinis Baltkalio techninės druskos tiekėjas – Belaruskalij – praneša, kad dėl pritaikytų Baltkalio piniginių lėšų areštų stabdo techninės druskos tiekimą. Skubiai nepanaikinus Baltkaliui pritaikyto arešto, situacija bus kritinė – visos kelius prižiūrinčios įmonės techninės druskos atsargų turi tik 2-3 dienoms, tai reiškia, kad nedelsiant neatnaujinus techninės druskos tiekimo, šių atsargos itin greitai pasibaigs ir kelius prižiūrinčios įmonės nebeturės kuo barstyti kelius. Nedelsiant nepanaikinus turto arešto Baltkalio piniginėms lėšoms, Baltkalio nuostoliai per 2-3 dienas pasieks daugiau kaip pusę milijono eurų. Visose be išimties druskos tiekimo sutartyse su valstybės ir savivaldybių įmonėmis Baltkalio įsipareigojimai yra užtikrinami užstatu arba banko garantija. Baltkaliui nebegalint laiku patiekti techninės druskos, t. y. pažeidus sutarties sąlygas, Baltkalio klientai – perkančiosios organizacijos – įgis teisę nusirašyti nuo Baltkalio pateiktų garantijų mažiausiai pusės milijono eurų sumą. Dėl neteisėto antstolio sprendimo pritaikius piniginių lėšų areštą ir dėl to Baltkaliui patyrus itin didelių nuostolių, Baltkalis neturės jokio pasirinkimo kaip tik reikalauti iš antstolio atlyginti nuostolius, kuriuos Baltkalis patyrė dėl antstolio neteisėtų veiksmų (CPK 510-511 str.).

3Antstolis A. N. 2017-02-14 patvarkymu dėl atsisakymo tenkinti skolininko skundą Reg. Nr. B-105468 atsisakė patenkinti skolininko skundą. Patvarkyme nurodė, kad jam vykdyti yra pateikta Vilniaus apygardos teismo 2017-02-02 išduota Nutartis Nr. e2-3271-852/2017 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „BALTKALIS“ (į/k 125025140) turtui, išieškotojo UAB „BELOR“ 2 198 468,96 Eur trečios eilės reikalavimui užtikrinti. 2017-02-08 antstolio kontoroje gautas skolininko skundas dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0157/17/00362, kuriuo prašoma panaikinti antstolio 2017-02-03 turto aprašą vykdomojoje byloje Nr. 0157/17/00362, kuriuo turto areštas pritaikytas UAB „Baltkalis“ piniginėms lėšoms. Antstolis, susipažinęs su pateiktu skundu bei vykdomosios bylos medžiaga, Nustatė Skolininkas pateiktame skunde nurodo, jog Vilniaus apygardos teismas UAB „Belor“ prašymu pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir nurodė areštuoti UAB „Baltkalis“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą be turtines teises, o šio turto esant nepakankamai – pinigines lėšas 2 198 468,96 Eur. Skolininko manymu, antstolis nesilaikė nutartyje nurodyto turto arešto eiliškumo tvarkos. Antstoliui vykdyti pateiktoje Vilniaus apygardos teismo 2017-02-02 priimtoje nutartyje Nr. e2-3271-852/2017 nurodyta areštuoti atsakovui UAB „BALTKALIS“ (į/k 125025140) nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, turtines teises, bendrai neviršijant 2 198 468,96 Eur sumos. Nutartyje papildomai pažymėta, jog turto nesant ar esant nepakankamai – areštuoti atsakovo pinigines lėšas. CPK 152 str. 1 d. numato, jog teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdoma skubiai. CPK 634 str. 2 d. numato, jog antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Atsižvelgiant į tai, jog patikrinus viešuose registruose esančią informaciją apie skolininkui nuosavybės teise priklausantį turtą nustatyta, jog skolininkas neturi turto, kurio vertė būtų pakankama išieškotojo 2 198 468,96 Eur reikalavimui užtikrinti, antstolis, įgyvendindamas CPK imperatyviai nustatytą pareigą, privalėjo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, šiuo konkrečiu atveju – pritaikyti apribojimus skolininko piniginėms lėšoms (įskaitant ir lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis) bei sąskaitoms esančioms bankuose. Papildomai atkreipia dėmesį į tai, jog Nekilnojamojo turto registro pateikiamos informacijos matyti, jog skolininkui nuosavybės teise priklauso tik du objektai, kuriems nėra taikomi jokie apribojimai ir kurie nėra įkeisti hipotekos kreditorių naudai – susisiekimo komunikacijos – ( - ) geležinkelio stoties pravažiuojamieji keliai Nr. ( - ) bei ( - ) (atitinkamai unikalūs numeriai – ( - ) bei ( - )). Registrų centro pateikiamais duomenimis nurodytam turtui nėra atliktas vertinimas, todėl antstolis net preliminariai negalėjo nustatyti areštuoto turto kainos. Visas kitas skolininkui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas yra įkeistas hipotekos kreditorių naudai. Tuo tarpu skolininkui priklausančių turtinių teisių į nekilnojamą turtą (nuomos teisė) bei skolininkui priklausančių transporto priemonių rinkos vertė antstoliui nėra ir nebuvo žinoma, todėl 2017-02-03 antstolio patvarkymu dėl areštuoto turto įkainojimo skolininkas buvo kviečiamas dalyvauti turto apraše nurodyto turto įkainojime. Tačiau skolininkas iki šio patvarkymo surašymo dienos, šia galimybe nepasinaudojo. Pateiktame skunde nurodoma, jog antstolis pritaikė turto areštą didesne nei Nutartyje nurodyta turto arešto apimtimi. Skolininko teigimu bendra UAB „Baltkalis“ turto vertė, remiantis balanso duomenimis sudaro net 28,127 mln. Eur, t. y. daugiau nei 12 kartų daugiau nei nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimtis. Skolininko manymu žemiau nurodomas turtas yra realus ir daugiau nei pakankamas nutartyje nurodytai 2,198 mln. Eur sumai užtikrinti. Skolininkas pateiktame skunde nurodo, jog įmonei priklausantis turtas susideda iš: UAB „Baltkalis“ išankstiniai apmokėjimai – 24,11 mln. Eur, pirkėjų įsiskolinimai – 1,8 mln. Eur: bendra valstybės ir savivaldybės įmonėms vykdomų sutarčių suma sudaro net 14,46 mln. Eur; UAB „Baltkalis“ reikalavimo teisė į UAB „Arvi fertis“ pagal tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą sudaro 2,125 mln. Eur; UAB „Baltkalis“ ilgalaikis turtas – 111 traukinio vagonai, kurių vertė skolininko teigimu sudaro 2,861 mln. Eur; UAB ,,Baltkalis“ kartu su UAB „Arvi fertis“ ieškinio UAB „Belor“ atžvilgiu reikalavimo suma – 4,70 mln. Eur; UAB „ Baltkalis“ nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, kurio vertė – mažiausiai 579 257 Eur. Antstolis 2017-02-03 patvarkymu pateikti informaciją apie turimą turtą bei dėl priverstinio poveikio priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. 0157/17/00362, vadovaudamasis CPK 585 str. bei 645 str., siekdamas nustatyti skolininkui priklausantį turtą, kuriuo būtų galima užtikrinti nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, įpareigojo skolininką per 3 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos, raštu antstoliui pateikti informaciją apie visą įmonei priklausantį turtą. Nurodytas patvarkymas, kartu su kitais procesiniai dokumentais, skolininkui išsiųstas registruota pašto siunta bei įmonės elektroninio pašto adresu baltkalis@baltkalis.lt. Pažymi, jog iki šio patvarkymo surašymo dienos, skolininkas yra pateikęs tik dalį antstolio reikalaujamos, tačiau didžioji dalis informacijos antstoliui vis dar nėra pateikta. Dėl nutarties užtikrinimo areštuojant išankstinius mokėjimus bei pirkėjų įsiskolinimus. Atkreipia dėmesį į tai, jog skolininkas skunde tik abstrakčiai išvardina įmonės balanse atsispindinčius duomenis apie turimas turtines teises bei įmonei priklausantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą, skolininkas tik pamini, bet nepagrindžia nei iš ko susideda išankstiniai apmokėjimai nei pirkėjų įsiskolinimai. Be to, skolininkas, teigdamas, jog išankstiniai mokėjimai ar pirkėjų įsiskolinimai yra realūs, šį teiginį turėtų pagrįsti rašytiniais įrodymais, kadangi šiuo atveju pareiškėjui galioja taisyklė ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat (įrodinėti privalo tas kas teigia, ne tas kas neigia). Nesant aiškių rašytinių įrodymų, kurių pagrindų būtų galima daryti pagrįstą išvadą apie skolininko turto sudėtį, pavieniai teiginiai apie nežinia kokias skolininko turimas reikalavimo teises, nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių užtikrinimo kontekste yra nevertintini. Dėl nutarties užtikrinimo areštuojant turtines teises, kylančias iš sutarčių su valstybės/savivaldybės įmonėmis. Skolininkas nurodo, jog bendra valstybės ir savivaldybės įmonėms vykdomų sutarčių suma sudaro net 14,46 mln. Eur, tai paliudija skundo priedas Nr. 9, tačiau antstolio žiniai nepateiktos sutarčių kopijas. Papildomai nurodoma, jog antstolis negali tinkamai užtikrinti laikinųjų apsaugos priemonių areštuodamas skolininko reikalavimo teisių į sutartis, kurios šiai dienai net nežinoma ar yra vykdomos / įvykdytos, taip pat, net ir skolininkui tinkamai vykdant šiuo metu savo sutartinius įsipareigojimus, antstolis nėra ir negali būti užtikrintas, jog sutartiniai įsipareigojimai ir ateityje bus tinkamai vykdomi, todėl iškyla pagrįsta abejonė, jog skolininkas ateityje sutartyje numatytų mokėjimų iš savo kontrahentų ir negaus. Antstolis, elektroniniu paštu, jau sulaukė informacijos iš trečiųjų asmenų – UAB Baltic sale, jog skolininkas reikalauja perrašyti jau pasirašytas sutartis (sutartis Nr. 3/02/2107/1), iš kurių kylantys reikalavimai areštuoti dar 2017-02-07 turto aprašu. Akivaizdu, jog tokiais veiksmais skolininkas pagrįstai kelia abejonių apie savo sutartinių įsipareigojimų tinkamą vykdymą. Akivaizdu, jog antstoliui areštavus skolininkui priklausančias turtines teises, kylančias iš minimų sutarčių su valstybės / savivaldybių įmonėmis, kyla grėsmė, jog būsimas, galimai išieškotojui palankus teismo sprendimas gali būti neįvykdytas arba įvykdytas tik iš dalies, kas prieštarautų nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prigimčiai ir tikslams. Dėl nutarties užtikrinimo areštuojant reikalavimo teisę į UAB „Arvi fertis“. Antstolio A. N. kontoroje dar 2017-02-07 gautas skolininko prašymas, kuriuo prašoma skubiai pakeisti turto arešto apimtį ir objektą, areštuojant UAB „Baltkalis“ turtines teises į 2 198 468,96 Eur dydžio gautiną sumą iš UAB „Arvi fertis“, paliekant ją saugoti pas debitorių. Papildomai antstoliui pateiktas ir 2017-01-31 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas, kuriame matyti, jog UAB „Arvi fertis“ įsiskolinimas UAB „Baltkalis“ sudaro 3 125 791,85 Eur. CPK 681 str., 1 d. numato, jog areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis. Atsižvelgiant į tai, jog reikalavimo teisė yra specifinis turtas, kurio rinkos kainos nustatymas yra sudėtingas procesas, reikalaujantis aukštos kvalifikacijos turto vertintojo, antstolis siekdamas išsiaiškinti ar yra galimybė nustatyti reikalavimo teisės rinkos kainą pagal tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, kreipėsi į profesionalius turto vertintojus, kurių pateikiamais duomenimis, tam, kad nustatyti reikalavimo teisės rinkos kainą, būtini papildomi duomenys, kurie nagrinėjamu atveju antstoliui nėra pateikti. Akivaizdu, jog nenustačius minimo skolininko reikalavimo rinkos kainos, nutartis negali būti tinkamai užtikrinta, o skolininkas savo ruožtu klaidingai suvokia reikalavimo teisės dydžio ir reikalavimo teisės rinkos vertės santykį, kadangi iš skolininko pateiktų paaiškinimų akivaizdu, jog skolininkas reikalavimo dydį prilygina reikalavimo teisės rinkos kainai, kas iš esmės prieštarauja civilinės apyvartos principams, kadangi reikalavimo teisė yra turto vienetas, kuris laisvai gali cirkuliuoti civilinėje apyvartoje, o tokio reikalavimo rinkos kaina tiesiogiai yra priklausoma nuo daugybės veiksnių, tarp kurių svarbiausi – UAB „Arvi fertis“ turimo turto balansas, vykdoma veikla, įsiskolinimai, debitoriaus atžvilgiu vykdomi išieškojimai ir kt., t. y. būtina nustatyti ar UAB „Arvi fertis“ turi realias galimybes padengti įsiskolinimą. Papildomai nurodoma, jog antstolis gavęs informaciją apie UAB „Baltkalis“ reikalavimo teisę į UAB „Arvi fertis“, 2017-02-13 patvarkymu patikrinti bei areštuoti skolininkui priklausančių lėšų išmokėjimą, įpareigojo UAB „Arvi fertis“ per vieną dieną nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti informaciją apie prievolinius santykius, siejančius su UAB „Baltkalis“, tačiau iki šio patvarkymo surašymo dienos, UAB „Arvi fertis“ nėra pateikęs jokios informacijos apie su skolininku siejančius prievolinius santykius bei nėra patvirtinęs, jog minima prievolė šiai dienai egzistuoja, nei skolininkas nei UAB „Arvi fertis“ antstoliui nėra pateikę jokių prievolės atsiradimą ir jos vykdymo sąlygas apibrėžiančių dokumentų. Antstolis, siekdamas nustatyti ar yra galimybė vertinti minėtą prievolę, 2017-02-13 užklausė turto vertintojų. Atsakyta, jog skolininko pateikto dokumento – tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto nepakanka net esamos prievolės turto vertės nustatymo procedūrai pradėti. Atsižvelgiant į nurodytą, matyti, jog antstolis, tinkamai vykdo savo pareigą užtikrinti vienodą proceso dalyvių teisų apsaugą ir ėmėsi visų priemonių, reikalingų tam, kad būtų galima nustatyti UAB „Baltkalis“ reikalavimo teisės į UAB „Arvi fertis“ rinkos kainą, kuria vėliau būtų galima užtikrinti dalį arba visą nutartimi nustatytą išieškotojo reikalavimo sumą. Dėl nutarties užtikrinimo areštuojant skolininkui priklausančius prekinius vagonus. Skolininkas pateiktame skunde nurodo, jog vien tik UAB „Baltkalis“ ilgalaikio turto – 111 traukinio vagonų, kurių vertė 2,861 mln. Eur, pakanka nutartimi pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms užtikrinti. Patikrinus Hipotekos registro patiekiamus duomenis, nustatyta, jog skolininkui UAB „Baltkalis“ priklausantys prekiniai vagonai yra įkeisti hipotekos kreditoriaus AB Medicinos bankas naudai, sutartinio įkeitimo sutarties identifikavimo kodas 20220130010682. CK 4.170 str. 3 d. numato, jog hipoteka suteikia šios daiktinės teisės turėtojui teisę patenkinti hipoteka užtikrintą reikalavimą iš hipotekos objekto vertės pirmiau už kitus skolininko kreditorius. Atsižvelgiant į įstatyme įtvirtintą nuostatą, matyti, jog antstolis, net ir aprašęs skolininkui priklausantį hipoteka suvaržytą turtą, negali užtikrinti išieškotojo reikalavimo, nes hipotekos kreditorius turi pirmumo teisę nukreipti reikalavimą į hipoteka įkeistą turtą, o išieškojimas iš hipoteka apsunkinto turto yra negalimas, jeigu hipotekos kreditorius neduoda sutikimo antstoliui išieškoti iš tokio turto, todėl minėto turto areštas tinkamai neužtikrina išieškotojo interesų. Vilniaus apygardos teismas 2016-04-01 nutartimi c.b. 2S-982-577/2016 yra pasisakęs, jog nepriklausomai nuo to, kokia yra įkeisto turto vertė, vien šio turto įtraukimas į skolininkų turto aprašą neužtikrintų būsimo teismo sprendimo realaus įvykdymo bei neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirties ir tikslų. Pareigą antstoliui imtis visų teisėtų/galimų priemonių siekiant užtikrinti LAP išieškotojo naudai įgyvendinimą yra išdėstęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo formuojamoje praktikoje išaiškindamas, jog laikinųjų apsaugos priemonių nutarties pagrindu aprašomo turto rinkos vertė turi atitikti galimas realias rinkos kainas ir optimaliai tenkinti tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus teismui priėmus teigiamą sprendimą (2007-05-28 nutartyje c.b. Nr. 3K-3-211/2007; 2008-12-16 nutartyje c. b. Nr. 3K-3-604/2008; 2010-11-02 nutartyje c. b. Nr. 3K-3-430/2010 ir 2012-03-29 nutartyje c.b. nr. 3K-3-121/2012). Tokios pačios LAT formuojamos praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (2009-10-29 nutartyje c.b. Nr. 2-1224/2009), nurodęs, jog aprašius atsakovui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, kuriam nustatyti apsunkinimai (šiuo atveju skolininkui priklausantis turtas suvaržytas hipoteka), ar kuriam nustatytas specialus teisinis rėžimas, nors šio turto vertė ir kelis kartus viršija arešto mastą, gali būti neužtikrintas realus ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas. Pažymėtina, jog net ir išregistravus hipoteką minimam turtui jis galėtų būti įkainojamas ir laikinosios apsaugos priemonės užtikrinamos juo tik tada, kai antstoliui būtų sudarytos galimybės įsitikinti jo egzistavimu, t. y. antstoliui, kartu su turto vertintoju atlikus turto apžiūrą, nustačius jo būklę, įvertinus nusidėvėjimą ir panašiai. Šiuo atveju tokios sąlygos antstoliui nebuvo sudarytos ir net UAB „Baltkalis“ teisės skyriaus vadovo M. A. pateikiamais duomenimis, turtas šiuo metu nuolat kursuoja maršrutu Baltarusija stotis Kalij 1 – visos Lietuvos Respublikos geležinkelių stotys, todėl akivaizdu, skolininkui priklausantis turtas – priekiniai vagonai gali būti net ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, kas dar labiau liudija tai, jog nutarties užtikrinimas tokiu turtu vienareikšmiškai neužtikrintų išieškotojo reikalavimų. Dėl nutarties užtikrinimo areštuojant skolininkui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą. Skolininkas pateiktame skunde nurodo, jog įmonė turi nekilnojamo turto, kurio vertė didesnė mažiausiai 579 257 Eur. Pakartotinai nurodo, jog Nekilnojamojo turto registro pateikiamos informacijos matyti, jog skolininkui nuosavybės teise priklauso tik du objektai, kuriems nėra taikomi jokie apribojimai ir kurie nėra įkeisti hipotekos kreditorių naudai – susisiekimo komunikacijos – ( - ) geležinkelio stoties pravažiuojamieji keliai Nr. ( - ) bei ( - ) (atitinkamai unikalūs numeriai – ( - ) bei ( - )). Registrų centro pateikiamais duomenimis nurodytam turtui nėra atliktas vertinimas, todėl antstolis net preliminariai negalėjo nustatyti areštuoto turto kainos. Skolininkas taip pat savo ruožtu antstoliui nepateikė jokių dokumentų, kuriais vadovaujantis būtų galima nustatyti areštuoto turto vertę. Visas kitas skolininkui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas yra įkeistas hipotekos kreditorių naudai. Tuo tarpu skolininkui priklausančių turtinių teisių į nekilnojamą turtą (nuomos teisė) bei skolininkui priklausančių transporto priemonių rinkos vertė antstoliui nėra ir nebuvo žinoma, todėl 2017-02-03 antstolio A. N. patvarkymu dėl areštuoto turto įkainojimo skolininkas buvo kviečiamas dalyvauti turto apraše nurodyto turto įkainojime. Tačiau skolininkas iki šio patvarkymo surašymo dienos, šia galimybe nepasinaudojo, tačiau nepaisant to, tai nereiškia, jog minėtas turtas nebus tinkamai, vadovaujantis CPK nuostatomis, reglamentuojančiomis areštuoto turto įkainojimą, įkainotas ir nustačius jo vertę atitinkamai sumažinami skolininko piniginėms lėšoms taikomi apribojimai. Atkreipia dėmesį į tai, jog skolininkas ir toliau tik abstrakčiai įvardina įmonės balanse atsispindinčius duomenis apie įmonės nekilnojamo turto vertę, nepateikdamas antstoliui jokių įrodymų, kuriais vadovaujantis nurodyta būtent tokia skolininkui priklausančio turto vertė. Iš skunde pateiktos informacijos galima susidaryti klaidingą įspūdį, jog skolininkui nuosavybe priklausančiam turtui nėra taikomi jokie apribojimai, skunde nutylima, jog beveik visas įmonei priklausantis turtas yra įkeistas hipotekos kreditorių naudai, kas šiuo atveju turi ypatingai svarbią reikšmę nustatant tokio turto rinkos vertę ir išieškotojo reikalavimą užtikrinant būtent tokiu – hipoteka apsunkintu turtu. Dėl skolininko bendradarbiavimo vykdymo proceso metu. Vykdymo procese tiek išieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkai privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą (CPK 640, 644 straipsniai). Akivaizdu, jog šiuo konkrečiu atveju, skolininkas netinkamai naudojasi jam suteiktomis vykdymo proceso teisėmis, skolininkas ne tik nebendradarbiauja su nutartį vykdančiu antstoliu, bet ir piktybiškai vengia vykdyti antstolio teisėtus reikalavimus, akivaizdžiai ignoruodamas eilę antstolio nurodymų dėl informacijos pateikimo: 2017-02-03 patvarkymas dėl turto arešto bei areštuojamo turto įkainojimo, kuriuo UAB „Baltkalis“ įpareigotas pateikti areštuotas transporto priemones apžiūrai ir dalyvauti turto aprašu areštuoto turto įkainojime – neįvykdytas; 2017-02-03 patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą, kuriuo UAB „Baltkalis“ įpareigota pateikti informaciją apie visą įmonei priklausantį turtą – įvykdytas tik iš dalies; 2017-02-03 patvarkymą dėl informacijos pateikimo, kuriuo UAB „Baltkalis“ įpareigota per 5 dienas pateikti informaciją apie turto aprašu areštuotas, UAB „Baltkalis“ priklausančias, trąšas, saugomas UAB „Arvi Fertis“ sandėlyje, esančiame adresu ( - ), nurodant detalią informaciją apie trąšas – kiekį, rūšį, įsigijimo dokumentus – neįvykdytas; 2017-02-03 patvarkymas, kuriuo areštuotos UAB „Baltkalis“ kasoje esančios piniginės lėšos ir skolininkas įpareigotas pateikti antstoliui kasos knygą, kasos pajamų ir išlaidų orderius – neįvykdytas; 2017-02-07 patvarkymas dėl informacijos pateikimo, kuriuo skolininkas įpareigotas per 5 dienas pateikti informaciją apie trąšas, įsigytas iš UAB „Baltic sale“ – neįvykdytas. Iš pateikto skundo netgi nėra aišku, kokį vis dėlto skolininkui priklausantį turtą siūloma aprašyti tam, kad nutartis visa apimtimi būtų tinkamai užtikrinta, skunde padrikai išdėstyti skolininko samprotavimai apie galimus nutarties užtikrinimo variantus, tačiau nepateikta jokių konkrečių duomenų, kuriais vadovaujantis antstolis galėtų tinkamai vertinti siūlomo turto rinkos vertes. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes matyti, jog skolininkas nepateikė jokios objektyvios informacijos apie turtą, kuriuo būtų galima tinkamai užtikrinti išieškotojo reikalavimą, antstolis teisėtai ir pagrįstai, nepažeisdamas įstatymo keliamų reikalavimų ir išlaikydamas vienodą proceso dalyvių teisių pusiausvyrą, pritaikė skundžiamas priverstinio poveikio priemones, todėl skolininko skundas dėl antstolio veiksmų yra atmestinas. Antstolis. atsižvelgdamas į nurodytą, bei vadovaudamasis CPK 510 str., 613 str., nutarė skolininko UAB „Baltkalis“ skundą dėl antstolio veiksmų atmesti kaip nepagrįstą; Skundą kartu su šiuo patvarkymu bei vykdomosios bylos Nr. 0157/17/0362 kopija persiųsti Vilniaus miesto apylinkės teismui; Vykdomąją bylą tęsti pagal bylos originalą

4Pareiškėjas pateikė teismui prašymą dėl papildomų įrodymų prijungimo bei papildomai paaiškino, jog skunde Baltkalis nurodė, kad antstolio A. N. pritaikytas arešto mastas pernelyg viršijo Nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Vienas iš skundo argumentų buvo tai, kad vien Baltkaliui priklausančių 112 prekinių vagonų (mineralvežių) vertė yra didelė ir jų areštas kartu su kitu nekilnojamuoju ar kilnojamuoju turtu yra pakankamas Nutartimi pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms užtikrinti. Prekinių vagonų vertei pagrįsti Baltkalis pateikė 2016-01-26 atliktos nepriklausomos turto vertinimo ataskaitos kopiją, įrodančią, jog Baltkaliui priklausančių 112 prekinių vagonų (mineralvežių) vertė siekia 2 861 100 EUR sumą. Antstolis A. N. į šio turto vertę neatsižvelgė, kadangi Baltkaliui priklausantys prekiniai vagonai (mineralvežiai) yra įkeisti, todėl, esant tokiai situacijai, kai dėl įkeistų prekinių vagonų pirmiausiai būtų užtikrinami įkaito gavėjo – UAB „Medicinos bankas“ reikalavimai – išieškojimas UAB „Belor“ naudai neva gali būti neįmanomas. Tačiau Lietuvos teismų praktika įtvirtina poziciją, jog faktas, kad tam tikra dalis skolininko turto yra įkeista, nesuteikia galimybės antstoliui visiškai neatsižvelgti į tai, kokia dalis reikalavimų yra užtikrinta įkeistu turtu, kokia to turto vertė, ar reikalavimas yra mažesnis ar didesnis nei įkeisto turto vertė ir kitas susijusias aplinkybes: „Antstolis kiekvienu atveju turi įvertinti, ar iš aprašyto turto ieškovas galės vykdyti išieškojimą, jeigu taip, kokiu mastu. <...> Šiuo atveju tam tikros reikšmės gali turėti atsakovo turimų prievolių, kurių įvykdymui nustatyta hipoteka (įkeitimas), dydis“. Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas skolininko skundą dėl antstolio veiksmų areštuojant pinigines lėšas, konstatavo, kad: „Apeliantas, siekdamas išvengti piniginių lėšų arešto ar bent sumažinti piniginių lėšų arešto mąstą, kaip kad nurodo atskirajame skunde, turėjo pateikti tinkamus įrodymus, kad hipoteka užtikrinto turto ir turimo kilnojamojo turto vertė yra pakankama išieškotojo reikalavimams užtikrinti (CPK 178 str.) <. . .> Nesant įrodymų, kad apelianto prašomas areštuoti kilnojamasis turtas yra likvidūs, taip pat nesant duomenų, kad realizavus hipoteka įkeistą turtą, pakaktų lėšų ieškovo UAB „Šiaurės prekybos kompanija“ ieškiniui užtikrinti, antstolis pagrįstai nutarė areštuoti pinigines lėšas“. Pateikta situacija akivaizdžiai rodo, kad įkeistas turtas negali savaime būti vertinamas kaip bevertis ar visiškai neužtikrinantis teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių (būtų nepagrįsta, jeigu, pvz., kelių milijonų vertės turtas, įkeistas užtikrinant kelių šimtų eurų prievolę, būtų laikomas visiškai neužtikrinančiu laikinųjų apsaugos priemonių). Priešingai, skolininkas turi teisę pateikti, o antstolis privalo iš kreditoriaus, kurio naudai turtas yra įkeistas, reikalauti pateikti atitinkamus įrodymus, patvirtinančius, jog įkeisto turto vertė yra pakankama ne tik įkaito gavėjo, bet ir kito kreditoriaus reikalavimams užtikrinti. Todėl, atsižvelgdamas į šias teismų konstatuotas aplinkybes, Baltkalis šiuo prašymu teikia ir prašo prijungti prie bylos medžiagos UAB „Medicinos bankas“ 2017-02-14 raštą Nr. 5108/2017-56, kuriuo UAB „Medicinos bankas“ nurodo, kad Baltkalio įsiskolinimo likutį, kurių užtikrinimui yra įkeista 112 vienetų prekinių vagonų (mineralvežių) (modeliai ( - ) ir ( - )). Šį likutį 2017-02-14 dienai sudarė: pagal 2013-02-25 kredito sutartį Nr. ( - ) sudarė 435 078,78 EUR; pagal 2013-02-25 kredito sutartį Nr. ( - ) sudarė 966 293,77 EUR. Taigi bendra Baltkalio įsipareigojimų UAB „Medicinos bankas“ atžvilgiu suma sudaro 1 401 372,55 EUR. Tuo tarpu Baltkaliui priklausančių prekinių vagonų vertė, kaip jau buvo nurodyta, siekia 2 861 100 EUR sumą, kas reiškia, jog prekinių vagonų vertės perviršis įsipareigojimų UAB „Medicinos bankas“ atžvilgiu sudaro 1 459 727,45 EUR. Ši suma sudaro didžiąją dalį Nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimties ir kartu su kitu Baltkalio nekilnojamuoju / kilnojamuoju turtu ar turtinėmis teisėmis visiškai padengtų laikinųjų apsaugos priemonių apimtį.

5Suinteresuotas asmuo išieškotojas UAB „Belor“ atsiliepimo į skolininko skundą nepateikė.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. vasario 20 d. specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. paskelbė apie priimtą pareiškėjo UAB „Baltkalis“ skundą dėl antstolio veiksmų ir informavo, jog „Vilniaus miesto apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, Vilnius) 2017 m. kovo 7 d. 13.00 val. teisėjas Edvardas Juozėnas rašytinio proceso tvarka nagrinės civilinę bylą Nr. 2YT-13078-433/2017 pagal pareiškėjo UAB „Baltkalis“ skundą dėl antstolio A. N. veiksmų, suinteresuotas asmuo išieškotojas UAB „Belor“.“. Teismas nurodė, kad bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, į teismo posėdį dalyvaujantys byloje asmenys nekviečiami ir jame nedalyvauja. Taigi, pareiškimas, remiantis CPK 593 straipsnio 3 dalimi, nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims.

7Skundas atmestinas.

8Vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu (CPK 613 straipsnio 1 dalis), kuris vėliau gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka (CPK 510-512 straipsniai).

9Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362 medžiagos nustatyta, kad antstolis A. N. vykdo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 2 d. nutartį Nr. e2-3271-852/2017 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Baltkalis“ turtui, trečios eilės išieškotojo UAB „Belor“ 2 198 468,96 Eur reikalavimui užtikrinti (vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362, T 1, lapai 7-9). Iš bylos medžiagos matyti, kad antstolis A. N. 2017-02-03, nenustatęs akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-17-157-1459 (vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362, T 1, lapai 122-123), o taip pat patvarkymą dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo Reg. Nr. 104546 (vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362, T 1, lapas 124); patvarkymą patikrinti bei areštuoti skolininkui priklausančių lėšų išmokėjimą Reg. Nr. B-104542 (vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362, T 1, lapai 125-127); patvarkymą dėl informacijos pateikimą Reg. Nr. B-104541 (vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362, T 1, lapas 128); patvarkymą patikrinti bei areštuoti skolininkui priklausančių lėšų išmokėjimą Reg. Nr. B-104538 (vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362, T 1, lapas 129); patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą bei dėl priverstinio poveikio priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. 0157/17/00362 Reg. Nr. B-104536 (vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362, T 1, lapai 131-132); turto aprašą (vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362, T 1, lapai 133-143); patvarkymą dėl turto arešto bei areštuojamo turto įkainojimo Reg. Nr. B-104531 (vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362, T 1, lapas 144). Antstolis 2017-02-06 priėmė patvarkymus patikrinti bei areštuoti skolininkui priklausančių lėšų išmokėjimą Reg. Nr. B-104632, Reg. Nr. B-104631 (vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362, T 1, lapai 160-161, 162-163) ir patvarkymus dėl turto arešto bei informacijos pateikimo Reg. Nr. B-104696, Reg. Nr. B-104639 (vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362, T 1, lapai 167, 168). Skolininkas 2017-02-07 antstolio kontorai pateikė prašymą dėl turto arešto apimties ir objekto pakeitimo (vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362, T 3, lapas 506). Antstolis 2017-02-07 patvarkymu dėl atsisakymo tenkinti skolininko prašymą, skolininko minėtą prašymą atmetė kaip nepagrįstą (vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362, T 3, lapas 509). Antstolis 2017-02-07 priėmė patvarkymą dėl informacijos pateikimo Reg. Nr. B-104869, kuriuo įpareigojo skolininką per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos raštu pateikti informaciją apie turto aprašu areštuotas skolininkui UAB „Baltkalis“ nuosavybės teise priklausančias trąšas AS, 180 tonų, įsigytas iš UAB „Baltic sale“, nurodant detalią informaciją apie trąšas – saugojimo vietą, asmenį, atsakingą už turto pateikimą antstoliui apžiūrėti; skolininkui taip pat išaiškino, kad pagal BK 246 straipsnį, už aprašyto ar areštuoto turto iššvaistymą ar paslėpimą, gali būti skiriami viešieji darbai, bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 3 metų (vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362, T 3, lapas 515). Antstolio kontoroje 2017-02-08 gautas skolininko skundas dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0157/17/00362, kuriuo skolininkas prašo panaikinti antstolio 2017-02-03 turto aprašą vykdomojoje byloje Nr. 0157/17/00362, kuriuo turto areštas pritaikytas UAB „Baltkalis“ piniginėms lėšoms.

10Pažymėtina, kad vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Teismų procesinių sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2007; etc.). Pagal Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalį vienas pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Taip pat pažymėtina, kad antstolis yra viešosios teisės subjektas ir privalo veikti teisėtai, neviršyti jam teisės aktų suteiktų įgalinimų. CPK 634 straipsnis įpareigoja antstolį veikti vykdymo procese taip, kad būtų užtikrintas atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumas.

11Teismas taip pat pažymi, jog CPK 681 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009).

12Kaip jau minėta, iš teismui pateiktos vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstolis, vadovaudamasis CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcija, neviršydamas savo įgaliojimų, priėmė vykdymui vykdomąjį dokumentą ir pradėjo vykdymo veiksmus, t. y. surašė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti bei kitus patvarkymus, taip pat turto aprašą ir kt., kas, atsižvelgiant į šioje byloje esančias aplinkybes, buvo pagrįsta ir teisėta. Nagrinėjamoje byloje, antstoliui vykdyti pateiktoje Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 2 d. priimtoje nutartyje Nr. e2-3271-852/2017 nurodyta areštuoti atsakovui UAB „Baltkalis“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, turtines teises, bendrai neviršijant 2 198 468,96 Eur sumos. Nutartyje taip pat pažymėta, jog turto nesant ar esant nepakankamai – areštuoti atsakovo pinigines lėšas. Atsižvelgiant į tai, jog antstoliui patikrinus viešuose registruose esančią informaciją (vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362, T 1, lapai 11-102) apie skolininkui nuosavybės teise priklausantį turtą buvo nustatyta, jog skolininkas neturi turto, kurio vertė būtų pakankama išieškotojo 2 198 468,96 Eur reikalavimui užtikrinti, antstolis, teisėtai ir pagrįstai, įgyvendindamas CPK imperatyviai nustatytą pareigą, savo iniciatyva ėmėsi priemonių, kad nutartis būtų kuo greičiau ir realiai įvykdyta, šiuo konkrečiu atveju – pritaikė apribojimus skolininko piniginėms lėšoms (įskaitant ir lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis) bei sąskaitoms esančioms bankuose.

13Pagal Nekilnojamojo turto registre esančią informaciją (vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362, T 1, lapai 62-96), skolininkui nuosavybės teise priklauso tik du objektai, kuriems nėra taikomi jokie apribojimai ir kurie nėra įkeisti hipotekos kreditorių naudai – susisiekimo komunikacijos – ( - ) geležinkelio stoties pravažiuojamieji keliai Nr. ( - ) bei ( - ) (atitinkamai unikalūs numeriai – ( - ) bei ( - )). Registrų centro pateikiamais duomenimis nurodytam turtui nėra atliktas vertinimas, todėl sutiktina su antstolio nurodytu, jog jis net preliminariai negalėjo nustatyti areštuoto turto kainos (vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362, T 4, lapai 602-603). Visas kitas skolininkui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas yra įkeistas hipotekos kreditorių naudai. Tuo tarpu skolininkui priklausančių turtinių teisių į nekilnojamą turtą (nuomos teisė) bei skolininkui priklausančių transporto priemonių rinkos vertė antstoliui nėra žinoma. Antstolis 2017-02-03 patvarkymu dėl areštuoto turto įkainojimo kvietė skolininką dalyvauti turto apraše nurodyto turto įkainojime, tačiau byloje nėra duomenų, kad skolininkas būtų šia galimybe pasinaudojęs (CPK 176-185 straipsniai). Be to, byloje nėra duomenų, kad skolininkas būtų pateikęs antstolio 2017-02-03 patvarkymu reikalautą informaciją apie turimą turtą bei dėl priverstinio poveikio priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. 0157/17/00362 (vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362, T 1, lapai 131-132), kuri yra svarbi nagrinėjant šio skundo argumentus, jog antstolis pritaikė turto areštą didesne nei teismo nutartyje nurodyta turto arešto apimtimi.

14Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, jog aiškinant CPK 681 straipsnio 1 dalies normą, akcentuojama antstolio ir šalių bendradarbiavimo pareiga siekiant teisingai įkainoti skolininko turtą. Tuo atveju, kai turimi skolininko turto vertės įrodymai kelia abejonių, antstolis privalo imtis papildomų priemonių tinkamam skolininko turto įkainojimui nepriklausomai nuo to, ar skolininkas ir išieškotojas reiškia prieštaravimus dėl nustatytos turto kainos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2008). Pažymėtina, kad vykdymo procese tiek ieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2010). Kaip jau minėta prieš tai, pareiškėjas – skolininkas nesikreipė į antstolį nei su paklausimu, ar vykdomojoje byloje areštuotą turtą antstolis įvertino, nei teikė informaciją, būtiną įvertinti areštuotą turtą. Todėl, sutiktina su antstolio padaryta išvada, kad nesant aiškių rašytinių įrodymų, kurių pagrindų būtų galima daryti pagrįstą išvadą apie skolininko turto sudėtį, pavieniai jo teiginiai apie turimas reikalavimo teises, nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių užtikrinimo kontekste, vertintini kritiškai.

15Iš vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362 medžiagos matyti, kad antstoliui yra pateikta trečiųjų asmenų informacija, t. y. – UAB „Baltic sale“, jog skolininkas reikalauja perrašyti jau pasirašytas sutartis (vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362, T 3, lapai 514, 518-519), iš kurių kylantys reikalavimai areštuoti dar 2017-02-07 turto aprašu (vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362, T 3, lapai 520-521). Todėl, pagrįsta antstolio išvada, kad tokiais veiksmais skolininkas kelia abejonių apie savo sutartinių įsipareigojimų tinkamą vykdymą.

16Vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362 medžiaga taip pat nustatyta, kad dėl nutarties užtikrinimo areštuojant reikalavimo teisę į UAB „Arvi fertis“, skolininkas 2017-02-07 antstoliui pateikė prašymą skubiai pakeisti turto arešto apimtį ir objektą, areštuojant UAB „Baltkalis“ turtines teises į 2 198 468,96 Eur dydžio gautiną sumą iš UAB „Arvi fertis“, paliekant ją saugoti pas debitorių. Papildomai antstoliui pateikė ir 2017-01-31 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, iš kurio matyti, jog UAB „Arvi fertis“ įsiskolinimas UAB „Baltkalis“ sudaro 3 125 791,85 Eur. Antstolis, siekdamas išsiaiškinti ar yra galimybė nustatyti reikalavimo teisės rinkos kainą pagal tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, kreipėsi į profesionalius turto vertintojus, kurių pateikiamais duomenimis, tam, kad nustatyti reikalavimo teisės rinkos kainą, būtini papildomi duomenys, kurie nagrinėjamu atveju antstoliui nėra pateikti (vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362, T 4, lapai 585-593). Taigi, pagrįsta antstolio išvada, kad nenustačius minimo skolininko reikalavimo rinkos kainos, nutartis negali būti tinkamai užtikrinta.

17Skolininkas nurodo, jog nutarties vykdymas gali būti užtikrinimas areštuojant jam priklausančius prekinius vagonus, nes vien tik UAB „Baltkalis“ ilgalaikio turto – 111 traukinio vagonų, kurių vertė 2,861 mln. Eur, pakanka nutartimi pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms užtikrinti. Vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362 medžiaga patvirtina, jog antstolis, patikrinęs Hipotekos registro duomenis, nustatė, jog skolininkui UAB „Baltkalis“ priklausantys prekiniai vagonai yra įkeisti hipotekos kreditoriaus AB Medicinos bankas naudai, sutartinio įkeitimo sutarties identifikavimo kodas 20220130010682 (vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362, T 1, lapai 164-245).

18Nagrinėjamoje byloje pažymėtina, kad hipoteka – tai daiktinė teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, kuria užtikrinamas esamos ar būsimos turtinės prievolės įvykdymas, kai įkeistas turtas neperduodamas kreditoriui (CK 4.170 straipsnio 1 dalis). Šis užtikrinimo būdas pasižymi greitomis, supaprastintomis kreditoriaus reikalavimo patenkinimo procedūromis. Specialaus instituto bei jį reglamentuojančių specialių teisės normų egzistavimas įtvirtina privilegijuotą hipotekinio kreditoriaus padėtį bei galimybę patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto turto. Taigi, viena vertus, suprantamas hipotekos kreditoriaus siekis apginti savo interesus, kadangi hipoteka užtikrinta prievolė nevykdoma, įkeisto turto realizavimo procesas sustabdytas, kreditoriui ribojama privilegijuota teisė patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto turto, tačiau, kita vertus, sutiktina su antstolio nurodytais argumentais, jog jo kompetencijai priskirti klausimai bei atliekami vykdymo veiksmai, reglamentuojami imperatyviomis įstatymo nuostatomis, kuriomis antstolis privalo laikytis. Pagal CK 4.170 straipsnio 3 dalį, hipoteka suteikia šios daiktinės teisės turėtojui teisę patenkinti hipoteka užtikrintą reikalavimą iš hipotekos objekto vertės pirmiau už kitus skolininko kreditorius. Atsižvelgiant į nurodytą, antstolis, net ir aprašęs skolininkui priklausantį hipoteka suvaržytą turtą, negalėtų užtikrinti išieškotojo reikalavimo, nes hipotekos kreditorius turi pirmumo teisę nukreipti reikalavimą į hipoteka įkeistą turtą, o išieškojimas iš hipoteka apsunkinto turto yra negalimas, jeigu hipotekos kreditorius neduoda sutikimo antstoliui išieškoti iš tokio turto, todėl atmestini skolininko nurodyti argumentai, kad įkeistas turtas negali savaime būti vertinamas kaip bevertis ar visiškai neužtikrinantis teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių bei sutiktina su antstolio nurodytu, jog minėto turto areštas tinkamai neužtikrina išieškotojo interesų. Taip pat sutiktina su antstoliu, jog dėl paties skolininko kaltės (duomenų nepateikimo), antstolis negali nustatyti kito jo nekilnojamojo turto, kuriam nėra taikomi kokie nors apribojimai ir kuris nėra įkeistas hipotekos kreditorių naudai (susisiekimo komunikacijos – ( - ) geležinkelio stoties pravažiuojamieji keliai Nr. ( - ) bei ( - ) (atitinkamai unikalūs numeriai – ( - ) bei ( - ))), vertės, todėl skolininkui pateikus antstolio reikalaujamus duomenis ir informaciją, aukščiau paminėtas turtas galės būti tinkamai įkainotas ir, nustačius jo vertę, atitinkamai galės būti sumažinti skolininko piniginėms lėšoms taikomi apribojimai.

19Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad pareiškėjo UAB „Baltkalis“ skundas jame nurodytais motyvais nepaneigia antstolio padarytų išvadų, todėl yra atmestinas bei konstatuotina, jog nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo daryti išvadą, kad antstolis viršijo jam suteiktus įgaliojimus ar kitaip pažeidė pareiškėjo teises ar teisėtus interesus. Antstolio 2017-02-03 turto aprašas vykdomojoje byloje Nr. 0157/17/00362 priimtas teisėtai ir pagrįstai.

20Vadovaudamasis išdėstytais teiginiais bei Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 513 straipsniu, 290 ir 291 straipsniais, teismas

Nutarė

21skundą atmesti.

22Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, rašytinio... 2. teisme buvo gautas pareiškėjo – skolininko UAB „Baltkalis“ skundas dėl... 3. Antstolis A. N. 2017-02-14 patvarkymu dėl atsisakymo... 4. Pareiškėjas pateikė teismui prašymą dėl papildomų įrodymų prijungimo... 5. Suinteresuotas asmuo išieškotojas UAB „Belor“ atsiliepimo į skolininko... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. vasario 20 d. specialiame interneto... 7. Skundas atmestinas.... 8. Vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu... 9. Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362 medžiagos nustatyta,... 10. Pažymėtina, kad vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios... 11. Teismas taip pat pažymi, jog 12. Kaip jau minėta, iš teismui pateiktos vykdomosios bylos medžiagos matyti,... 13. Pagal Nekilnojamojo turto registre esančią informaciją (vykdomosios bylos... 14. Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, jog aiškinant 15. Iš vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362 medžiagos matyti, kad antstoliui yra... 16. Vykdomosios bylos Nr. 0157/17/00362 medžiaga taip pat nustatyta, kad dėl... 17. Skolininkas nurodo, jog nutarties vykdymas gali būti užtikrinimas... 18. Nagrinėjamoje byloje pažymėtina, kad hipoteka – tai daiktinė teisė į... 19. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad pareiškėjo UAB... 20. Vadovaudamasis išdėstytais teiginiais bei Lietuvos Respublikos Civilinio... 21. skundą atmesti.... 22. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali...