Byla e2-15797-294/2017
Dėl avanso grąžinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis,

2sekretoriaujant Ernestai Perednienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Mariui Navickui, atsakovo atstovui advokatui Arkadij Freidenzon,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo L. S. ieškinį atsakovui UAB Lyoness Lietuva, trečiasis asmuo L. S., dėl avanso grąžinimo,

Nustatė

5Ieškovas pareikštame ieškinyje nurodo, kad L. S. įgijo 14 000 Lt, t.y. 4054,68 EUR, paslaugų paketą sudarydama paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį su atsakovu UAB „Lyoness Lietuva“ Šis paketas vėliau lygiomis dalimis buvo parduotas L. S. ir E. V., t.y. po 7000 LT (2027,34 EUR). Už paslaugų paketą pagal paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį dalis lėšų (2000 EUR iš 2027,34 EUR) buvo pervestos „Lyoness holding Europe AG“, Banhnhofsstrasse 7, CH-9470, Bunchs, SCHWEIZ naudai į sąskaitą UNICREDIT BANK AUSTRIA AG. Mano, kad automatiškai netapo atsakovo klientu. Vertinant tai, kad įsigytas produktas-atitinkamos paslaugos nebuvo pradėtos vartoti, ieškovas, būdamas vartojimo santykyje su atsakovu, ir turėdamas teisę nutraukti vartotojo ir paslaugos teikėjo teisinį santykį, kreipėsi į UAB „Lyoness Lietuva“ su prašymu grąžinti 2000 EUR sumą, tačiau ji atsisakė tai padaryti. 2015 m. gruodžio 1 d. su skundu kreipėsi į Valstybinę Vartotojų teisių apsaugos tarnybą su prašymu nustatyti, ar nėra pažeista jo teisė atsisakyti nepradėtos vykdyti sutarties su UAB „Lyoness Lietuva“. Mano, kad atsakovas netinkamai jį informavo bei nesupažindino su visomis sutarties sąlygomis, buvo pažeisti jo teisėti lūkesčiai, kadangi įsigydamas paslaugų paketą iš L. S. neturėjo tikslo įgyti pareigą atsakovo paslaugas siūlyti kitiems asmenims, t.y. platinti paslaugas. Įgydamas dalį paslaugų sutarties turėjo vienareikšmišką lūkestį, kad asmeniškai, kaip fizinis asmuo įgys atitinkamą nuolaidų kiekį vykdant asmeninių poreikių mažmeninius apsipirkimus. Jis, nepradėjęs vykdyti šios sutarties, nutarė atsisakyti jos ir apie tai informavo atsakovą, kadangi sutartis nepatenkino jo lūkesčių, tačiau atsakovas nesutiko geruoju grąžinti 2000 EUR avanso sumą. Mano, kad taip pat svarbu paminėti, jog kitą ½ paslaugų sutarties paketo dalį įgijęs E. V., supratęs viešintos informacijos ir tariamų paslaugų realumo neatitikimus, per advokatus kreipėsi į UAB „Lyoness Lietuva“ dėl sumokėtų sumų grąžinimo. Jų motyvuoto laiško pagrindu atsakovai nutraukė sutartį ir grąžino E. V. sumokėtas sumas, t.y. 2000 EUR. Pabrėžtina, kad su E. V. paslaugų sutarties dalis įgijo vienodomis sąlygomis, jas įgijo vienu metu ir situacija yra akivaizdžiai tokia pati, tačiau atsakovai geruoju jam grąžinti 2000 EUR sumą, kuriai turi reikalavimo teisę, nesutinka, skirtingai, nei E. V.. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 2000 EUR sumą, procesines palūkanas bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovas teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti žemiau nurodytais motyvais. Atsakovas teigia, kad Šveicarijos įmonė Lyoness valdo konkrečiomis pramonės šakomis neapsiribojančią tarptautinę apsipirkimo bendruomenę, kurią sudaro nariai ir lojalumo partneriai. Lyoness nariai, įsigiję prekių ar paslaugų iš Lyoness lojalumo partnerių, gali gauti naudą lėšų grąžinimo, komisinių ir kitų išmokų forma. Lyoness Lietuvoje atstovauja jos dukterinė bendrovė – Atsakovas, kuris užsiima Lyoness narių aptarnavimu Lietuvoje bei vietinio lojalumo partnerių tinklo plėtimu. Norėdami tapti Lyoness nariais, asmenys sudaro sutartis su Lyoness, Atsakovas nėra tokių sutarčių šalis. Lyoness lojalumo programa yra padalinta į dvi dalis: (i) apsipirkimo bendruomenę ir (ii) papildomų naudų sistemą, kuri iš esmės yra skirta ekonomine veikla besiverčiantiems subjektams. Dalyvavimas Lyoness lojalumo programoje yra reglamentuojamas Standartinėmis sutarčių su Lyoness klientais sąlygomis bei jų priedais. Dalyvaudami Lyoness lojalumo programoje ir įsigydami prekių ar paslaugų iš Lyoness lojalumo partnerių, Lyoness apsipirkimo bendruomenės nariai iš esmės gali gauti tokias įprastines naudas: „Cashback“ (kai atliekant pirkimą iš Lyoness lojalumo partnerių, nariui įskaitoma ir vėliau į sąskaitą grąžinama 1-2 proc. nuo pirkimo sumos) ir Draugystės premiją (kuri nariui mokama už jo Lyoness rekomenduotų draugų pirkimus iš lojalumo partnerių). Nariai, kurie Lyoness lojalumo programoje pasiekia tam tikras apsipirkimo apimtis bei išreiškia savo sutikimą, gali gauti papildomas Standartinėse sutarčių su Lyoness klientais sąlygose numatytas nario naudas. Nagrinėjamos bylos atveju trečiasis asmuo L. S. 2011-02-07 užpildė ir pateikė Lyoness registracijos formą (t. y. sudarė sutartį su Lyoness) ir tapo Lyoness nare. Tą pačią 2011-02-07 dieną L. S. užsisakė Lyoness partnerio Baumax čekius, už juos atliekant 2000 Eur išankstinį/ dalinį mokėjimą. 2011-10-28 buvo sudaryta Kliento ID numerio pirkimo – pardavimo sutartis, kuria L. S. savo Lyoness nario ID ir visus įgytus vienetus už 7 000 Lt perleido Ieškovui. Pažymėtina, kad tiek L. S. (tapdama Lyoness nare), tiek ir Ieškovas (sudarydamas Pirkimo – pardavimo sutartį) raštu patvirtino, kad yra susipažinę su Standartinėmis sutarčių su Lyoness klientais sąlygomis. 2013-05-28, t. y. praėjus daugiau nei pusantrų metų nuo tapimo Lyoness nariu, ieškovas kreipėsi į Lyoness atstovavusią advokatų kontorą bnt Heemann Klauberg Krauklis APB, prašydamas „sugrąžinti“ jam 2 000 Eur. Negavęs jį tenkinančio Lyoness atsakymo, praėjus daugiau nei ketveriems metams nuo tapimo Lyoness nariu, 2015 m. gruodį Ieškovas kreipėsi VVTAT. Tačiau VVTAT nutraukė pagal ieškovo raštą pradėtą nagrinėjimą, nurodydama, kad tarp ieškovo ir Lyoness sudaryta sutartis negali būti kvalifikuojama vartojimo sutartimi. Praėjus dar vieneriems metams, ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu šioje byloje. Pažymi, kad ieškovas nepagrįstai savo situaciją prilygina E. V. situacijai, nes: L. S. nėra pardavusi jokio „paslaugų paketo“ E. V.. E. V. tapo Lyoness nariu 2011-02-08 atlikęs asmeninę registraciją ir tą pačią dieną patvirtindamas, kad atliks išankstinį/ dalinį 2 000 Eur mokėjimą už Lyoness partnerio Baumax čekius. E. V. registracijos metu nurodė, kad jį rekomendavęs Lyoness narys yra L. S., tačiau neperėmė L. S. Lyoness kliento ID ir su tuo susijusių teisių bei pareigų. Kaip aukščiau minėta, L. S., kaip Lyoness narės, teisių ir pareigų perėmėjas yra ieškovas. Be to, išankstinį/ dalinį 2 000 Eur mokėjimą už čekius E. V. grąžino ne atsakovas, bet Lyoness. Tokio grąžinimo motyvai Lyoness atstovų 2013-02-13 laiške nebuvo išsamiai atskleisti, tačiau nurodyta, kad grąžinimas daromas Lyoness gera valia, nes pagal tarp šalių sudaryto susitarimo sąlygas jis neturėtų būti atliekamas.

7Trečiasis asmuo L. S. teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka ir prašė jį tenkinti visiškai.

8Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu palaikė reikalavimus ieškinyje išdėstytais motyvais.

9Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu su pareikštu ieškiniu nesutiko iš esmės atsiliepime nurodytais motyvais.

10Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką trečiajam asmeniui tinkamai pranešta. Iki teismo posėdžio pradžios iš trečiojo asmens negauta jokių prašymų. Byla nagrinėtina trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

11Ieškinys atmestinas.

12Iš ieškovo, atsakovo ir jo atstovo paaiškinimų ir rašytinių įrodymų nustatyta, kad L. S. 2011-02-07 užpildė ir pateikė Lyoness registracijos formą ir tapo Lyoness nare. Tą pačią 2011-02-07 dieną L. S. užsisakė Lyoness partnerio Baumax čekius, už juos atlikdama 2000 Eur išankstinį/ dalinį mokėjimą. 2011-10-28 buvo sudaryta Kliento ID numerio pirkimo – pardavimo sutartis, kuria L. S. savo Lyoness nario ID ir visus įgytus vienetus už 7 000 Lt perleido Ieškovui.

13Ieškovas ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą grąžinti sumokėtą (trečiojo asmens ir jam perleistą) avansą 2000 EUR sumai.

14Sandoriai – tai sąmoningi laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato, t. y. sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 str. 1 d.). CK 6. 154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartimi vienas ar keli asmenys susitaria sukurti, pakeisti, ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Pripažįstama, kad civilinių teisinių santykių šalys, sudarydamos sutartis yra lygūs ir laisvi sukurti civilines teises ir pareigas. Sutarties šalys turi teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, taip pat sudaryti CK numatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 str. 1 d.).

15CK 1.63 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas. Taigi sandoris – veiksmai, kuriais fiziniai ar juridiniai asmenys siekia ir sukuria tam tikrus teisinius padarinius (sukuria, pakeičia arba panaikina civilines teises ir pareigas). Tam, kad sandoriai galiotų ir sukeltų siekiamus teisinius padarinius, sandoris turi būti sudarytas subjektų, galinčių jį sudaryti, sandorio turinys turi atitikti įstatymų reikalavimus ir išreikšti tikrąją šalių valią bei turi būti sudarytas įstatyme nustatyta tvarka. Teisių, sudarant sandorius, įgyvendinimas pažeidžiant teisės principus, imperatyvias įstatymų nuostatas gali būti pagrindas konstatuoti konkretaus subjekto veiksmų neteisėtumą. Nors civilinių teisių įgyvendinimas, pareigų vykdymas ir pagrįstas asmenų autonomija, tačiau visi civiliniai santykiai turi būti tvarkomi veikiant pagal teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 straipsnio 1 dalis), nepažeidžiant subjektų lygiateisiškumo, sutarties laisvės, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių, neleistinumo piktnaudžiauti teise ir kitų principų (CK 1.2 straipsnio 1 dalis). Jeigu šių imperatyvų yra nesilaikoma, dėl to kylančios teisinės pasekmės pašalinamos taikant sandorių negaliojimo institutą (CK IV skyrius).

16Sutarties sudarymas paprastai prasideda derybomis, kurių metu šalys siekia suderinti tiek savo reikalavimus viena kitai, tiek galimas būsimos sutarties sąlygas. Šalims pradėjus derybas, tarp jų susiklostę santykiai vadinami ikisutartiniais. Pagrindinis civilinių santykių principas – sutarties laisvės principas – lemia, kad šalys, laisvai pradėjusios derybas, gali jas nutraukti. Jeigu derybas pradėjusios šalys nepasiekia susitarimo, tai jos už tai neatsako (CK 6.163 straipsnio 2 dalis). Tačiau derybas dėl sutarties sudarymo vedančios šalys turi abipusę pareigą elgtis sąžiningai (CK 1.5, 6.4, 6.158 straipsniai). Gana toli pažengę šalių ikisutartiniai santykiai gali būti užfiksuojami rašytinę formą privalančioje turėti preliminariojoje sutartyje, kuri yra organizacinė sutartis, įstatymų priskirta ikisutartinių santykių stadijai (CK 6.165 str.) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje E. Č.-Š. v. UAB „Pakruojo parketas“, bylos Nr. 3K-3-82/2010).

17Bylos nagrinėjimo atveju šalys skirtingai vertina atsakovo įsipareigojimus ieškovo atžvilgiu. Ieškovo nuomone, atsakovas yra tinkama šalis piniginėms sumoms priteisti; atsakovo gi nuomone – tinkama šalis būtų Šveicarijos įmonė, kadangi atsakovas santykiuose su ieškovu (ar prieš ieškovą – trečiuoju asmeniu) veikė kaip įgaliotinis pavedimo sutarties pagrindu.

18Pavedimo sutartimi viena šalis (įgaliotinis) įsipareigoja kitos šalies (įgaliotojo) vardu ir lėšomis atlikti tam tikrus teisinius veiksmus su trečiaisiais asmenimis (CK 6.756 straipsnio 1 dalis). CK 6.757 straipsnio 1 dalis numato, jog įgaliotojas gali pavesti įgaliotiniui atlikti teisinius veiksmus, susijusius su įgaliotojo gynimu, įgaliotojo viso ar dalies turto administravimu, procesinių veiksmų atlikimu įgaliotojo vardu teismo ir kitose institucijose, bei kitokius teisinius veiksmus. Įgaliotinis privalo įvykdyti jam duotą pavedimą pagal įgaliotojo nurodymus. Įgaliotojo nurodymai privalo būti teisėti, įvykdomi ir konkretūs (CK 6.759 straipsnio 1 dalis).

19Įgaliojimas yra vienašalis sandoris santykyje su trečiaisiais asmenimis, nes išreiškia įgaliotojo valią būti atstovaujamam įgaliotinio, tačiau vidiniams atstovavimo santykiams reikalinga abiejų – atstovaujamojo (įgaliotojo) ir atstovo (įgaliotinio) – valia. Santykyje su trečiaisiais asmenimis, išoriniuose atstovavimo santykiuose, iš vienašalio sandorio pareigos atsiranda jį sudariusiam asmeniui (CK 1.63 str. 4 dalis), t. y. atstovaujamajam, tačiau vidiniuose atstovavimo santykiuose atstovas taip pat įgyja tam tikras pareigas (CK 6.760 straipsnis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15-701/2015). Iš jau anksčiau aptarto CK 6.757 straipsnio 1 dalyje pateikto pavedimo sutarties dalyko apibūdinimo matyti, kad juo yra teisinių veiksmų rezultatas, nes pavedimo sutartimi įgaliotojas gali pavesti įgaliotiniui atlikti teisinius veiksmus, susijusius su įgaliotojo gynimu, įgaliotojo viso ar dalies turto administravimu, procesinių veiksmų atlikimu įgaliojo vardu teismo ir kitose institucijose, bei kitokius teisinius veiksmus. Vidinius atstovaujamojo ir atstovo santykius reguliuoja jų sudaryta sutartis, pvz., pavedimo. Įgaliojimas yra skiriamas išoriniams atstovavimo santykiams. Jis parodo, kokius sandorius ir kitokius teisinius veiksmus su trečiuoju asmeniu turi teisę atlikti įgaliotinis įgaliotojo vardu (CK 2.137 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2008).

20Paties pavedimo sandorio sudarymo faktas ir jo sąlygų turinys įrodinėjami pagal bendrąsias įrodinėjimo taisykles.

21Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

22Teismo posėdyje teismas ieškovui buvo pasiūlęs pakeisti šalį šioje byloje, tai yra atsakovą, vietoje UAB Lyoness Lietuva į Lyoness holding Europe AG. Ieškovas (jo atstovas) nesutiko keisti atsakovo, nurodydamas, kad pageidauja ieškinį reikšti būtent UAB Lyoness Lietuva.

23Pažymėtina, kad teisė kreiptis į teismą teisinės gynybos - kiekvieno suinteresuoto asmens teisė ir vienas pagrindinių civilinio proceso teisės principų. Šią teisę suinteresuotas asmuo įgyvendina pareikšdamas ieškinį ir jame suformuluodamas materialiojo teisinio pobūdžio reikalavimą - ieškinio dalyką (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas), t. y. išdėstydamas aiškų ir konkretų prašymą, kaip turėtų būti apgintos besikreipiančio suinteresuoto asmens supratimu ir požiūriu jo pažeistos teisės. Ieškinyje suformuluotas reikalavimas (ieškinio dalykas) apibrėžia civilinės bylos nagrinėjimo ribas. Materialiosios teisės požiūriu, pareikštu reikalavimu suinteresuotas asmuo pasirenka vieną ar kelis pažeistos teisės gynimo būdus, įtvirtintus CK 1.138 straipsnyje. CK 1.137 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenys savo nuožiūra laisvai naudojasi civilinėmis teisėmis, taip pat teise į teisminę gynybą, t. y. patys sprendžia visus su turimos teisės įgyvendinimu ir gynimu susijusius klausimus: įgyvendinimo būdus ir apimtį, teisės perdavimo kitiems asmenims, teisių gynimo būdus, teisės atsisakymą ir kt.

24Teismų praktikoje nuosekliai pažymima, kad tam, jog asmens, kuris kreipėsi į teismą pažeistos teisės ar teisėto intereso gynybos, reikalavimas būtų patenkintas, turi būti identifikuotas materialusis teisinis santykis, kuris sieja ginčo šalis, ir iš jo kylanti ieškovo reikalavimo teisė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-117-687/2016; 2015 m. spalio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-492-313/2015; 2012 m. kovo 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2012). Teisinė ginčo santykio kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva. Ieškovui neuždrausta ieškinio pareiškime nurodyti, jo nuomone, taikytinų įstatymų, kvalifikuoti faktinių aplinkybių pagal tas normas, kurias jis pageidauja taikyti, pateikti su tų normų taikymu susijusių teisinių argumentų, tačiau šios aplinkybės yra ne fakto, o teisės klausimai, ir spręstini teismo. Ieškovo nurodyti įstatymai ir faktinių aplinkybių teisinis vertinimas teismui neprivalomas. Kai teismas, spręsdamas ginčą pagal nustatytas byloje faktines aplinkybes, nurodo teisinius argumentus ar taiko teisės normas, kuriais nesiremia šalys ar dalyvaujantys byloje asmenys, tai nėra ieškinio pagrindo keitimas ir byloje pareikštų reikalavimų peržengimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-7/2008; 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-567/2008; 2011 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2011; kt.).

25Šiuo atveju, teismui išklausius šalių paaiškinimų, bei išsamiai išanalizavus ieškovo (o prieš jį – trečiojo asmens) sudarytą sutartį, akivaizdžiai matyti, kad atsakovas veikė tik kaip Šveicarijos įmonės Lyoness holding Europe AG įgaliotinis (kas aiškiai nurodyta ir prie įmonės kontaktų). Aplinkybę, kad sutartiniai santykiai ieškovą (o prieš jį – trečiąjį asmenį) siejo su Šveicarijos įmone, o ne atsakovu patvirtina ir tai, kad avansas (mokėjimas, kurį prašoma priteisti) buvo sumokėtas Šveicarijos įmonei tiesiogiai, t.y. nepateikti jokie įrodymai, kad atsakovui kiltų pareiga atlikti tam tikrus mokėjimus arba įgyti pareigas ieškovo atžvilgiu.

26Pažymėtina ir tai, kad šalių paaiškinimai yra įrodinėjimo priemonė, o juose išdėstyti faktiniai duomenys, ypač kai jie yra pagrindinis įrodymų šaltinis įrodinėjamai aplinkybei nustatyti, teismo turi būti kruopščiai pasverti – ar jie detalūs, nuoseklūs ir patikimi. Patikimais gali būti pripažinti detaliai atskleisti ir nuoseklūs, pagrįsti objektyviai egzistuojančiais ar egzistavusiais faktais paaiškinimai. Šalies paaiškinimų patikimumo kriterijus yra ir tai, ar tokio įrodymo duomenis gali patvirtinti kiti byloje surinkti leistini įrodymai, kurių duomenys turi būti palyginti ir įvertinti kartu su ieškovo paaiškinimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-107/2013).

27Pagal CK 45 str. 1 d. normą nagrinėjančiam bylą teismui suteikta teisė, nustačius, kad ieškinys pareikštas ne tam asmeniui, kuris pagal ieškinį turi atsakyti, ar ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė, nenutraukiant bylos vienos iš šalių motyvuotu prašymu pakeisti pradinį ieškovą ar atsakovą tinkamu ieškovu ar atsakovu. Tačiau sprendimo teisė dėl tinkamo ieškovo ar tinkamo atsakovo įtraukimo byloje priklauso išimtinai ieškovui (CPK 45 str. 3 d.), išskyrus įstatymų nustatytas išimtis (pvz., CPK 414 str. 2 d.). Kita vertus teismas, nustatęs, kad reikalavimas pareikštas ne tam atsakovui, kuris turėtų atsakyti, ar nustatęs materialųjį asmenų bendrininkavimą, bet kuriuo atveju turi pasiūlyti ieškovui netinkamą atsakovą pakeisti tinkamu ar įtraukti į procesą ir kitą (naują) atsakovą, taip pat išaiškinti procesinius padarinius, jeigu ieškovas nesutinka to padaryti. Teismui pasiūlius ieškovui (teismo posėdžio metu – ieškovo atstovui) pakeisti atsakovą į naują atsakovą – Šveicarijos įmonę ieškovas šios teisės atsisakė. Be to, atsakovas jau teismui pateiktame atsiliepime motyvavo, jog reikalavimai turi būti reiškiami įmonei, su kuria (ir kurios naudai) buvo sudaryta sutartis.

28Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad šioje byloje ieškovas pasirinko atsakovu netinkamą šalį ir teismui pasiūlius ją pakeisti, jos nepakeitė, todėl ieškovo ieškinys (dėl avanso grąžinimo bei procesinių palūkanų priteisimo) yra atmetamas, kaip pareikštas netinkamai šaliai.

29Kiti šalių pasisakymai ir pateikti įrodymai esminės reikšmės bylai neturi, todėl teismas atskirai dėl jų nepasisako.

30Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

31Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis, su kuriuo susijusius klausimus reglamentuoja CPK 80–87 straipsniai, ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, su kuriomis susijusius klausimus reglamentuoja CPK 88–92, 97–99 straipsniai. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas (CPK 93 straipsnis). Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1-2 d.)

32Kadangi šioje byloje ieškovo ieškinys atmestas visiškai, pastarajam nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 88, 93, 98 str.).

33Atsakovas prašo teismo atlyginti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas: 720 EUR teisinės pagalbos išlaidas. Vadovaujantis CPK 98 str. nuostatomis, išlaidos advokato pagalbai apmokėti šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, gali būti priteistos ne didesnės kaip yra numatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos Advokatų Tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. LR teisingumo ministro 2004 balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo nustatyti rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio dydžiai už procesinių dokumentų parengimą bei atstovavimą teisme. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas, taikydamas CPK 98 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, sprendžia, ar visos advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti ir nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-533/2008). Atsižvelgiant į CPK ir rekomendacijų normas, į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, darytina išvada, kad šioje byloje 720 EUR atstovavimo išlaidų dydis yra protingas, todėl ieškovo ieškinį atmetus jos priteistinos atsakovo naudai. Šios išlaidos atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, į teismo posėdžių skaičių bei parengtų procesinių dokumentų pobūdį ir apimtį laikytinos pagrįstomis ir ne per didelėmis (CPK 93, 98 str.).

34Trečiasis asmuo iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos teismui nepateikė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl pastarosios iš ieškovo nėra priteisiamos (CPK 93, 98 str.).

35Remiantis CPK 92 str. ir 96 str. 1 d., kadangi ieškovo ieškinys atmestas, kaip pareikštas netinkamam atsakovui, iš ieškovo valstybės naudai priteistina 8,04 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

36Vadovaudamasis CPK 259, 268, 270 str. teismas

Nutarė

37Ieškovo L. S. ieškinį atsakovui UAB Lyoness Lietuva ieškinį dėl piniginių sumų priteisimo atmesti, kaip pareikštą netinkamam atsakovui.

38Priteisti iš ieškovo L. S., a. k. ( - ) atsakovo UAB Lyoness Lietuva, juridinio asmens kodas 302633872, naudai 720 EUR (septyni šimtai dvidešimt eurų) teisinės pagalbos išlaidų.

39Priteisti iš ieškovo L. S., a. k. ( - ) valstybės naudai 8,04 EUR (aštuoni eurai 7 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Išaiškinti kad nurodytas išlaidas ieškovas turi sumokėti į sąskaitą LT247300010112394300, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

40Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis,... 2. sekretoriaujant Ernestai Perednienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Mariui Navickui, atsakovo atstovui... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 5. Ieškovas pareikštame ieškinyje nurodo, kad L. S. įgijo 14 000 Lt, t.y.... 6. Atsakovas teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu... 7. Trečiasis asmuo L. S. teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad... 8. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu palaikė reikalavimus ieškinyje... 9. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu su pareikštu ieškiniu nesutiko iš... 10. Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. Iš ieškovo, atsakovo ir jo atstovo paaiškinimų ir rašytinių įrodymų... 13. Ieškovas ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą grąžinti sumokėtą... 14. Sandoriai – tai sąmoningi laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais... 15. CK 1.63 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sandoriais laikomi asmenų veiksmai,... 16. Sutarties sudarymas paprastai prasideda derybomis, kurių metu šalys siekia... 17. Bylos nagrinėjimo atveju šalys skirtingai vertina atsakovo įsipareigojimus... 18. Pavedimo sutartimi viena šalis (įgaliotinis) įsipareigoja kitos šalies... 19. Įgaliojimas yra vienašalis sandoris santykyje su trečiaisiais asmenimis, nes... 20. Paties pavedimo sandorio sudarymo faktas ir jo sąlygų turinys įrodinėjami... 21. Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas –... 22. Teismo posėdyje teismas ieškovui buvo pasiūlęs pakeisti šalį šioje... 23. Pažymėtina, kad teisė kreiptis į teismą teisinės gynybos - kiekvieno... 24. Teismų praktikoje nuosekliai pažymima, kad tam, jog asmens, kuris kreipėsi... 25. Šiuo atveju, teismui išklausius šalių paaiškinimų, bei išsamiai... 26. Pažymėtina ir tai, kad šalių paaiškinimai yra įrodinėjimo priemonė, o... 27. Pagal CK 45 str. 1 d. normą nagrinėjančiam bylą teismui suteikta teisė,... 28. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad šioje byloje... 29. Kiti šalių pasisakymai ir pateikti įrodymai esminės reikšmės bylai... 30. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 31. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 79... 32. Kadangi šioje byloje ieškovo ieškinys atmestas visiškai, pastarajam nėra... 33. Atsakovas prašo teismo atlyginti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas: 720 EUR... 34. Trečiasis asmuo iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos teismui... 35. Remiantis CPK 92 str. ir 96 str. 1 d., kadangi ieškovo ieškinys atmestas,... 36. Vadovaudamasis CPK 259, 268, 270 str. teismas... 37. Ieškovo L. S. ieškinį atsakovui UAB Lyoness Lietuva ieškinį dėl... 38. Priteisti iš ieškovo L. S., a. k. ( - ) atsakovo UAB Lyoness Lietuva,... 39. Priteisti iš ieškovo L. S., a. k. ( - ) valstybės naudai 8,04 EUR (aštuoni... 40. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...