Byla 2S-1992-823/2011
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Godos Ambrasaitės-Balynienės, kolegijos teisėjų Antano Rudzinsko ir Vytauto Zeliankos, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Norfos mažmena“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. liepos 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ginčas byloje kilęs dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo.

5Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškiniu teismo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“ 39 150,50 Lt skolos ir ieškinio užtikrinimui nepranešus atsakovui areštuoti jam priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teises, esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias atsakovui priklausančiose kredito įstaigose, neviršijant ieškinio reikalavimo sumos. Ieškovas nurodė, kad pareikšto reikalavimo suma atsakovui yra didelė ir tai gali objektyviai padidinti ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentai patvirtina, kad jo finansinė padėtis yra sudėtinga. Atsakovas turi daug kreditorių, kurie yra pradėję skolų išieškojimo procesą. Vien ieškovas yra pareiškęs ne vieną ieškinį atsakovui, ieškinių sumos yra didelės ir jiems užtikrinti yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Didžiąją dalį savo turto atsakovas yra įkeitęs bankams už UAB „Rivona“ paskolas. Atsakovas vengia atsiskaityti, todėl yra pagrindas manyti, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių bus sunku ar neįmanoma įvykdyti galimai palankų ieškovui teismo sprendimą.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. liepos 8 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – areštavo atsakovui UAB „Norfos mažmena“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą 39 150,50 Lt sumai, jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, priklausančias jam ir esančias pas jį ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant disponuoti, kitaip suvaržyti turtą, leidžiant iš areštuotų lėšų išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas, taip pat atsiskaityti su ieškovu pagal šioje byloje pareikštus reikalavimus. Nurodė, kad ieškinio reikalavimas yra turtinio pobūdžio, reikalavimo suma yra didelė. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis atsakovo atžvilgiu yra iškelta ir daugiau bylų dėl skolos išieškojimo. Teismas konstatavo, kad yra pagrindas manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Norfos mažmena“ prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Vien didelė ieškinio suma nėra besąlyginis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl būtina vadovautis ekonomiškumo principu, įvertinti bendrovės ūkinę veiklą, jos gaunamą pelną ir apyvartą, autoritetą versle. Ieškinio suma nėra didelė atsižvelgiant į atsakovo turtinę padėtį. Atsakovo finansinė padėtis yra labai gera, bendrovės turto vertė žymiai viršija pareikštų reikalavimų sumą, todėl nėra pagrindo prielaidoms, kad yra grėsmė būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymui.
 2. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovas elgiasi nesąžiningai, siekia paslėpti turtą, jį realizuoti ar kitaip bando sumenkinti savo turtinę padėtį. Atsisakymas vykdyti ieškovo pareikštą reikalavimą yra pagrindas ieškovui ginti savo teises teisme, o ne pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 3. Ieškovo argumentai, kad atsakovas yra įkeitęs daugiau nei 20 mln. Lt turto už UAB „Rivona“, kuri kreditoriui AB „Swedbank“ kredito laiku negrąžino, klaidina teismą. Atsakovas nėra įkeitęs bankui savo atsargų, be to, UAB „Rivona“ nepasinaudojo galimybe paimti iš banko minėtą kreditą.

8Atsiliepimu ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašo teismo atmesti atskirąjį skundą kaip nepagrįstą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Atsakovo argumentai dėl jo geros turtinės padėties nėra paremti tinkamais įrodymais pripažintinais dokumentais. Teismas, neturėdamas išsamios informacijos apie dabartinę atsakovo turtinę padėtį, negali objektyviai vertinti, ar atsakovas yra mokus.
 2. Atsakovas nepranešė ieškovui apie neatsiskaitymo priežastis, nesiūlė situacijos išspręsti taikiai, išnaudotos visos priemonės nepriverstiniam skolos išieškojimui. Visa tai leidžia abejoti atsakovo sąžiningumu ir finansiniu stabilumu.
 3. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas atsižvelgiant į didelę reikalavimo sumą. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, esant didelei ieškinio sumai, preziumuojama, kad yra grėsmė, jog teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Nors ši prezumpcija nėra absoliuti, ji šiuo atveju taikytina, nes atsakovo finansinė padėtis nėra gera. 2011 m. balandžio 28 d. Lietuvos apeliacinis teismas atnaujino procesą byloje Nr. 2-1279/2011 pagal kito kreditoriaus ieškinio pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo. Rinkos svyravimai ar ekonomikos pokyčiai gali neigiamai atsiliepti atsakovo ūkinei-komercinei veiklai, todėl iškils grėsmė atsakovo veiklos tęstinumui, taip pat ir galimybėms atsiskaityti su kreditoriais. Didelės vertės turtas ir pastovios kasmėnesinės pajamos patys savaime neleidžia spręsti dėl įmonės finansinės padėties stabilumo laiko perspektyvoje (Vilniaus apygardos teismo byla Nr. 2S-60-464/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis byloje Nr. 2-809/2007). Ieškovas nesutinka su argumentu, kad vien didelė ieškinio suma negali būti pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti. Teismas neprivalo turėti įrodymų, kad ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti, pakanka įsitikinti tuo, kad egzistuoja tokios grėsmės atsiradimo tikimybė.
 4. Kad atsakovo finansinė padėtis nėra gera, matyti iš jo finansinių dokumentų – pajamos 2009 m. sumažėjo 8,5 procento, skolos tiekėjams buvo didesnės už prekių atsargas. Be to, atsakovas daugiausia turi trumpalaikio turto, nekilnojamojo turto neturi, o jo ilgalaikio turto nusidėvėjimas yra didelis. Atsakovas turi daugiau kaip 40 pradelstų kreditorinių įsiskolinimų. Bendras atsakovo įsiskolinimas vien ieškovui siekia 1 101 730,61 Lt.
 5. Atsakovas didžiąją dalį savo turto (daugiau kaip už 86 800 000 Lt) yra įkeitęs už UAB „Rivona“ paskolas (47 000 000 Lt) bankams. Viena iš UAB „Rivona“ paskolų – 19 999 999,36 Lt paskola iš AB „Swedbank“ – laiku nebuvo grąžinta (terminas baigėsi 2011 m. vasario 28 d.), todėl gali būti išieškota pardavus atsakovo įkeistą turtą. 2011 m. spalio 31 d. sueina ir terminas grąžinti 14 358 400 Lt paskolą UniCredit Bank.
 1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsniu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra siekis užtikrinti ieškovo turtinius interesus, užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir tuo užtikrinti jo privalomumą. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet susijęs su tam tikrais atsakovo teisių suvaržymais, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas privalo vadovautis teisingumo, proporcingumo principais ir, užtikrindamas šalių interesų pusiausvyrą įvertinti, ar iš tiesų nagrinėjamu atveju egzistuoja aplinkybės, patvirtinančios grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Pareiga pagrįsti šių aplinkybių egzistavimą tenka prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškusiam ieškovui (CPK 178 straipsnis).

11Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad nors teismų praktikoje aplinkybė, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas preziumuojama tuomet, kai pareikštas didelės vertės turtinis reikalavimas, sprendžiant ar byloje pareikšto reikalavimo suma yra didelė, turi būti vertinama tai, ar ši suma yra didelė konkrečiam skolininkui, atsižvelgiant į skolininko teisinį statusą, turtinę padėtį, veiklos apimtis, pelningumą ir kitas reikšmingas aplinkybes (Žr. pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1262/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1300/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1140/2010, ir kt.). Nagrinėjamu atveju tarp šalių yra kilęs ginčas dėl 39 150,50 Lt skolos, kurią pirmosios instancijos teismas atsakovo atžvilgiu laikė didele. Su šia pirmosios instancijos teismo išvada apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka. Įvertinę naujausius atsakovo veiklos duomenis, teismai sprendė, kad atsakovas yra ekonomiškai stiprus juridinis asmuo, kurio turimo turto vertė žymiai viršija jam pareikštų reikalavimų sumą (Žr. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-1193-553/2011, 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutartį civilinėje byloje 2S-1515-258/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 201 m. balandžio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-902/2011). Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi atsisakė kelti atsakovui bankroto bylą, konstatuodamas, kad įmonė neturi pradelstų įsipareigojimų, viršijančių pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, veiklą vykdo pelningai (2011 m. pirmąjį pusmetį įmonės grynasis pelnas sudarė 7 967 166 Lt), o atsakovui teismuose pareikštų reikalavimų vertė nedaro reikšmingos įtakos atsakovo mokumo vertinimui (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-4071-585/2011). Išdėstytos aplinkybės leidžia spręsti, kad pareikštas ieškinio reikalavimas 39 150,50 Lt sumai atsakovo atžvilgiu nėra didelis ir atsakovas būtų pajėgus ieškinį patenkinus, įvykdyti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą. Kadangi UAB „Norfos mažmena“ Lietuvoje yra gan stambi, savo prekinį vardą turinti įmonė bei atsižvelgiant į jos komercinės veiklos pobūdį, kolegija neturi pagrindo manyti, kad atsakovas bandys paslėpti, parduoti ar kitaip perleisti kitiems asmenims savo turtą, siekiant išvengti savo prievolių vykdymo. Tokių duomenų nepateikė ir ieškovas.

12Apelianto argumentai, susiję su atsakovo vengimu vykdyti savo prievoles ieškovui, dėl kurių pareikštas ieškinio reikalavimas pirmosios instancijos teismo nagrinėjamoje byloje, teisėjų kolegijos pripažįstami teisiškai nereikšmingais, kadangi teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, iš esmės nevertina ieškovo reikalavimo pagrįstumo. Ta aplinkybė, kad tarp šalių yra kilęs teisinis ginčas dėl prievolės egzistavimo ar dydžio, kuris yra nagrinėjamas teisme, savaime nesudaro pagrindo teigti esant atsakovo piktybiškumą, leidžiantį daryti prielaidą, kad jis nevykdys būsimo teismo sprendimo.

13Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartimi laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu pritaikytos nepagrįstai, todėl ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės: ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Norfos mažmena“ netenkinamas.

14Patenkinus atskirąjį skundą, iš ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ valstybės naudai priteistini 6,4 Lt procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnis).

15Vadovaudamasi CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 2 punktu, 339 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

16Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Norfos mažmena“ netenkinti.

17Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita ( - ), AB „Swedbank” įmokos kodas 5660) iš UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 6,4 Lt (šešis litus 40 centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai