Byla 1A-450-478-2013
Dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 28 d. nuosprendžio, kuriuo A. L. pripažintas kaltu ir nuteistas už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - LR BK) 300 str. 2 d., 20 (dvidešimčiai) parų arešto

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Jūratės Jakubonienės, teisėjų Algirdo Jaliniausko ir Rimo Švirino, sekretoriaujant Daivai Aliulienei, dalyvaujant prokurorei Redai Berčiūnienei, nuteistajam A. L., jo gynėjui advokatui Sauliui Zakarevičiui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. L. apeliacinį skundą dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 28 d. nuosprendžio, kuriuo A. L. pripažintas kaltu ir nuteistas už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - LR BK) 300 str. 2 d., 20 (dvidešimčiai) parų arešto.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3A. L. nuteistas už tai, kad 2011 m. sausio mėnesį, tiksliau nenustatytu laiku, Didžiojoje Britanijoje, tiksliau nenustatytoje vietoje, iš nenustatyto asmens gavęs žinomai netikrą dokumentą – Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ), kuriame atspausdinta jo – A. L. nuotrauka bei nurodyti jo anketiniai duomenys, nuo žinomai netikro vairuotojo pažymėjimo Nr. ( - ) gavimo momento laikė jį turėdamas su savimi ir 2013 m. vasario 20 d. 00.10 val. ( - ), Kalvarijos savivaldybėje, žinomai netikrą vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) panaudojo, pateikdamas VSAT prie LR VRM Lazdijų rinktinės Sargybų skyriaus pareigūnui. Tuo A. L. padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str. 2 d.

4Apeliaciniu skundu nuteistasis A. L. prašo sušvelninti paskirtą bausmę, skirti baudą ar viešuosius darbus. Nuteistasis teigia, kad paskirta bausmė yra per griežta, neatitinka teisingumo principo, ja nebus pasiekti bausmės tikslai. Jis nurodo, kad sunkiai serga, gydosi, negali laisvai judėti, dirbti fizinio darbo. Apeliantas taip pat teigia, kad gyvena su sergančiais senyvo amžiaus tėvais, kuriems nuolat reikalinga pagalba. Apeliantas pažymi, kad jo padarytas nusikaltimas nesukėlė sunkių pasekmių, jokia žala nepadaryta. Apelianto nuomone, šios aplinkybės sudaro teismui pagrindą taikyti jo atžvilgiu LR BK 54 str. 3 d. nuostatas ir skirti jam švelnesnę, nei įstatymo sankcijoje numatyta, bausmę.

5Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis A. L. ir jo gynėjas advokatas Saulius Zakarevičius prašė nuteistojo skundą tenkinti jame išdėstytais motyvais.

6Prokurorė Reda Berčiūnienė prašė nuteistojo skundą atmesti.

7Nuteistojo A. L. apeliacinis skundas atmetamas.

8Nuteistasis apeliaciniame skunde prašo paskirti jam švelnesnę bausmę – baudą arba viešuosius darbus, todėl apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrina baudžiamąją bylą tik tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde, nuosprendžio plačiau neanalizuodamas (LR BPK 320 str. 3 d.). Esminių Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų nenustatyta.

9Įvertinęs bylos medžiagą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog apylinkės teismas išsamiai ir nešališkai ištyrė visas bylos aplinkybes bei priėmė nuosprendyje aptartais įrodymais pagrįstą ir motyvuotą nuosprendį, kuriame teismo padarytos išvados atitinka bylos aplinkybes, baudžiamasis įstatymas A. L. pritaikytas tinkamai, bausmė paskirta teisingai.

10Skunde apeliantas nurodo, jog sunkiai serga, gydosi, negali laisvai judėti, dirbti fizinio darbo, rūpinasi sergančiais senyvo amžiaus tėvais, jo padarytas nusikaltimas sunkių pasekmių nesukėlė ir jokios žalos nepadarė. Šios aplinkybės, nuteistojo manymu, leidžia, vadovaujantis LR BK 54 str. 3 d., paskirti jam švelnesnę, nei sankcijoje numatyta, bausmę - baudą arba viešuosius darbus.

11Vadovaujantis bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, įtvirtintais LR BK 54 str., bausmė skiriama pagal LR BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikantis LR BK bendrosios dalies nuostatų (LR BK 54 str. 1 d.). BK 54 str. 3 d. nustatyta, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Šis bausmės švelninimo pagrindas sietinas su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu bei išvada, kad bendros bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. Teismas, švelnindamas bausmę LR BK 54 str. 3 d. pagrindu, turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, rodančios, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys Nr. 2K-105/2009, 2K-3/2010, 2K-7/2010, 2K-532/2011, 2K-633/2011, 2K-173/2012. 2K-442/2012 ir kt.).

12Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, neturi pagrindo pripažinti, kad nuteistajam A. L. taikytinos LR BK 54 str. 3 d. nuostatos ir skirtina švelnesnė bausmė. LR BK 300 str. 2 d. sankcijoje yra numatytos dvi alternatyvios bausmių rūšys - areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų. Pirmosios instancijos teismo sprendimas skirti nuteistajam švelnesnę sankcijoje numatytą bausmės rūšį – areštą, nustatant jo dydį, artimą šios bausmės rūšies minimumui (LR BK 49 str. 3 d.), yra pagrįstas, teisingumo principo nepažeidžia, atitinka baudžiamojo įstatymo reikalavimus ir teismų praktiką. Teismo nuosprendis priimtas tinkamai vadovaujantis LR BK 54 str. 2 d. nuostatomis, įvertinus visas reikšmingas nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 300 str. 2 d., pavojingumą bei nuteistojo asmenybę apibūdinančias aplinkybes. Pirmosios instancijos teismas įvertino, kad nuteistasis anksčiau neteistas, padarė vieną apysunkį, tyčinį nusikaltimą, yra LR BK 59 str. 1 d. 2 p. numatyta nuteistojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė – prisipažinimas padarius nusikaltimą ir nuoširdus gailėjimasis, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra. Apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės, kad A. L. padarytas nusikaltimas sunkių pasekmių nesukėlė ir jokios žalos nepadarė, apylinkės teismo buvo įvertintos, pripažinus, jog nėra A. L. atsakomybę sunkinančių aplinkybių (LR BK 60 str. 1 d. 11 p. numatyta atsakomybę sunkinanti aplinkybė – dėl padarytos veikos atsiradę sunkūs padariniai). Nuteistojo nurodytos aplinkybės, jog jis sunkiai serga, gydosi, negali laisvai judėti ir dirbti fizinio darbo, taip pat nesudaro pagrindo daryti išvadai, kad už apysunkio tyčinio nusikaltimo padarymą artimos minimumui arešto bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Be to, apelianto argumentai apie negalimumą atlikti arešto bausmės dėl sveikatos būklės apeliacinės instancijos teismui kelia abejonių, kadangi po 2010 m. patirtų sužalojimų 2011 m. A. L. išvyko dirbti ir dirbo Didžiojoje Britanijoje (b. l. 18), o apeliaciniame skunde jis pats prašo skirti jam dirbti viešuosius darbus. Todėl darytina išvada, jog A. L. sveikatos būklė nėra tokia bloga, kad jis negalėtų atlikti arešto bausmės. Skunde nurodytos aplinkybės, jog rūpinasi savo sergančiais senyvo amžiaus tėvais, A. L. jokiais objektyviais įrodymais nepagrindė, todėl ją apeliacinės instancijos teismas vertina tik kaip deklaratyvų, įrodymais nepagrįstą skundo teiginį. Įvertinusi visas nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog skunde nurodytos aplinkybės nėra tokios, kurias būtų galima pripažinti išimtinėmis, leidžiančiomis skirti švelnesnę, nei LR BK 300 str. 2 d. sankcijoje numatyta, bausmę.

13Teisėjų kolegija konstatuoja, kad už apysunkio tyčinio nusikaltimo, numatyto LR BK 300 str. 2 d., padarymą A. L. paskirta bausmė nėra aiškiai per griežta, yra teisinga ir tinkama realizuoti bausmės tikslus. Nuosprendžio išvados dėl bausmės rūšies ir jos dydžio pagrįstos bylos duomenimis ir motyvuotos, todėl nuosprendis paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

14Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

15nuteistojo A. L. apeliacinį skundą atmesti.

Ryšiai