Byla e2-8630-717/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Skreperis“ patikslintą ieškinį atsakovui G. M. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė patikslintame ieškinyje prašo priteisti iš atsakovo G. M. 40053,00 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme.

4Ieškovė nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2015 m. gegužės 6 d. nutartimi UAB „Skreperis“ įmonei iškelta bankroto byla, nutartimi įmonės valdymo organai įpareigoti ne vėliau kaip per 10 dienų įsiteisėjus teismo nutarčiai, perduoti paskirtai bankroto administratoriui visą bendrovės turtą pagal balansą ir visus dokumentus. Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis valdymo organo pareigas nuo 2004 m. gegužės 13 d. iki 2015 m. sausio 15 d. ėjo G. M.. Iki kreipimosi į teismą dienos nei turtas, nei dokumentai nebuvo neperduoti bankroto administratoriui. Bankroto byloje patvirtintų kreditorių finansiniai reikalavimai susidarė 2013 m. pabaigoje 2014 m. laikotarpyje, kai įmonei vadovavo ir jos vienintelis akcininkas buvo G. M.. Pradelstų įsiskolinimų suma sudaro 40053,00 Eur, kuriuos ieškovė prašo priteisti iš atsakovo.

5Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) įteikti 2017 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka, įteikiant procesinius dokumentus registruotos vietos adresu. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

6CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Teismas

konstatuoja:

7Teismas, atlikęs formalų ieškovės rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad VSDFV Kauno skyrius pareiškimu kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl bankroto bylos UAB „Skreperis“ iškėlimo. Kauno apygardos teismas 2015 m. gegužės 6 d. d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1703-264/2016 iškėlė UAB „Skreperis“ įmonei bankroto bylą ir administratoriumi paskyrė MB „Saulės vaikai“, įpareigojo UAB „Skreperis“ įmonės organus per 10 dienų įsiteisėjus teismo nutarčiai, perduoti paskirtam bankroto administratoriui visą bendrovės turtą pagal balansą ir visus dokumentus (elektroninės bylos b. l. 6-8). Įmonės vadovo pareigas nuo 2004 m. kovo 3 d. iki 2015 m. sausio 15 d. ėjo G. M. ( b. l. 10-16), 2014 m. gruodžio 30 d. sudaryta įmonės akcijų pirkimo -pardavimo sutartis, G. M. perleido įmonės akcijas R. Z. ( b. l. 17-19), Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 28 d. nutartimi patvirtinti UAB „Skreperis“ įmonės kreditoriai ir finansinių reikalavimų sąrašas – R. V. 501,67 Eur, VSDFV Kauno skyrius – 19164,62 Eur, VMI prie LR FM – 5713,45 Eur, UAB „Kauno švara“ 236,74 Eur, AB „Lesto“ 16,32 Eur, UAB Elme Messer LIT“ 3842,45 Eur (b. l. 22-23). 2016 m. gruodžio 2 d. Kauno apygardos teismo nutartimi patvirtintas patikslintas UAB „Elme Meseer LIT“ reikalavimas 251,25 Eur sumoje ( b. l. 26), 2015 m. lapkričio 12 d. Kauno apygardos teismo nutartimi įtraukti BUAB „Skreperis“ trečios eilės kreditoriai: UAB „Kauno vandenys“ – 475,18 Eur; AB „Lietuvos draudimas“ – 215,01 Eur; KB „SV Obeliai“ – 315,55 Eur; UAB „Cramo“ – 161,92 Eur; UAB „Elephant traffic“ – 2 244,12 Eur; UAB „G4S Lietuva“ – 503,78 Eur; UAB „MC-Bauchemie“ – 6 862,86 Eur (b. l. 24-25), 2017 m. kovo 24 d. Kauno apygardos teismo nutartimi įtrauktas kreditorius UAB „Žalvaris“ su kreditoriniu reikalavimu 12633,39 Eur ( b. l. 101-102), UAB „Skreperis“ paskirtas bankroto administratorius MB „Gamtutė“ (b. l. 90).

8Atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jo piniginės prievolės ieškovei įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

9Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246-6.249 str.). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

10CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalį bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1-4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Atsakovas, būdamas įmonės vadovu privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas, t. y. laiku ir tinkamai nesumokėjus įmokų fondui padarė žalą įmonei, nevykdė savo, kaip įmonės vadovo, pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovo kaltė įrodyta byloje esančiais įrodymais (CPK 177 str.), todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 40053,00 Eur žalos atlyginimo (CK 6.249 str., 6.263 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.59 str.).

11Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Iš atsakovo valstybei priteistina 826,00 Eur žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 80 str. 7 d., 93 str. 1 d., 96 str.), nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleista CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta tvarka.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

14Patikslintą ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš atsakovo G. M., asmens kodas ( - ) ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Skreperis“, juridinio asmens kodas 300026044, 40053,00 Eur (keturiasdešimt tūkstančių penkiasdešimt tris eurus 00 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (40053,00 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. rugpjūčio 16 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Priteisti valstybei iš atsakovo G. M., asmens kodas ( - ) 826,00 Eur (aštuonis šimtus dvidešimt šešis eurus 00 ct) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovės apsirinktame banke, įmokos kodas 5660.

17Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį ( - ) straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai