Byla e2S-1114-264/2016
Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. (duomenys neskelbtini) panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi trečiojo asmens Druskininkų savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr.e2-285-970/2016 pagal ieškovės UAB „Stamita“ ieškinį atsakovei Druskininkų savivaldybės tarybai, tretiesiems asmenims UAB „Kautros keltuvai“, Druskininkų savivaldybės administracijai dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. (duomenys neskelbtini) panaikinimo,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3ieškovė UAB „Stamita“ ieškinyje prašė panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimą Nr. ( - ) „Dėl žemės sklypo ( - )“ ir priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir laikinai, iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, sustabdyti 2015 m. gruodžio 30 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. ( - ) „Dėl žemės sklypo ( - )“ galiojimą bei uždrausti Druskininkų miesto savivaldybės administracijai tikslinti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) kadastrinius matavimus.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Druskininkų miesto apylinkės teismas 2016-02-23 nutartimi ieškovės prašymą tenkino iš dalies. Ieškovės UAB „Stamita“ ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti taikė laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. ( - ) „Dėl žemės sklypo ( - )“ galiojimą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Kitoje dalyje prašymą atmetė.

6Teismas, įvertinęs ieškinyje išdėstytus argumentus bei prie ieškinio pridėtus dokumentus, sprendė, kad nesustabdžius ginčijamo administracinio akto galiojimo, jo pagrindu gali būti sudaryta dalies ieškovei išnuomoto žemės sklypo nuomos sutartis su trečiuoju asmeniu UAB „Kautros keltuvai“ bei pradėtas šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimas. Trečiasis asmuo UAB „Kautros keltuvai“ jau šiuo metu atsakovės išnuomotame žemės sklype pasistatė laikiną statinį, kas patvirtina, jog iki tarp trečiųjų asmenų nuomos sutarties sudarymo buvusios padėties atkūrimas gali būti susijęs su trečiojo asmens UAB „Kautros keltuvai“ pastatytų laikinų statinių ar įrenginių pašalinimu. Teismui priėmus ieškovei palankų sprendimą ir panaikinus ginčijamą administracinį aktą, tokio sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti beveik neįmanomas, nes minėtų atliktų veiksmų padarinių pašalinimas bei buvusios padėties atkūrimas būtų sudėtingas, susijęs su galimais naujais ginčais teismuose bei dideliais nuostoliais, kuriuos galėtų patirti ne tik atsakovė, bet ir trečiasis asmuo UAB „Kautros keltuvai“. Teismas atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, įvertinęs ginčo pobūdį, sprendė, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas. Tuo pagrindu teismas taikė laikinąją apsaugos priemonę – iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje ginčijamo sprendimo galiojimo sustabdymą.

7Dėl ieškovės prašymo uždrausti Druskininkų savivaldybės administracijai tikslinti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) kadastrinius matavimus, teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė, jog ši prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė yra susijusi su pareikštu reikalavimu (CPK 178 str.), todėl šioje dalyje ieškovės prašymo netenkino.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundai argumentai

9Trečiasis asmuo Druskininkų miesto savivaldybės administracija atskirajame skunde prašo 2016-02-23 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti visiškai. Atskirajame skunde nurodomi šie argumentai:

101. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą turėjo nustatyti, kad sprendimas, kuriuo būtų patenkinti ieškinio reikalavimai reikalaus priverstinio vykdymo veiksmų, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, vykdymas bus apsunkintas. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo sprendimas dėl pripažinimo (šiuo atveju - reikalavimas dėl savivaldybės tarybos sprendimo panaikinimo) apskritai nereikalauja jokio vykdymo, todėl jo vykdymo užtikrinimas yra aiškiai perteklinis. Ieškovės ieškinio reikalavimas nereikalauja vykdymo veiksmų, todėl jų įvykdymo užtikrinimui laikinosios apsaugos priemonės negalėjo būti taikomos.

112. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu buvo pasiektas ieškovės ieškiniu siektas teisinis rezultatas. Tokia teisinė situacija prieštarauja laikinųjų apsaugos priemonių prigimčiai ir tikslui bei proporcingumo principui, nes ieškovė pateikusi ieškinį ginčo nagrinėjimo laikotarpiui pasiekia teisinį rezultatą, kurio siekia ieškiniu. Tokiu atveju ieškovė atsiduria neproporcingai geresnėje padėtyje, nes iki bylos išsprendimo pasiektas rezultatas atitinka tą rezultatą, kurio siekiama ieškinio patenkinimu, t.y. ieškovė tampa nesuinteresuotu bylos išnagrinėjimu.

12Ieškovė UAB „Stamita“ atstovaujama advokato G. B. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Druskininkų savivaldybės administracijos atskirąjį skundą atmesti ir Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016-02-23 nutartį palikti nepakeistą bei ieškovės naudai priteisti iš Druskininkų savivaldybės administracijos patirtas išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

131. Nepagrįsta ir prieštaraujanti teisės aktų nuostatoms bei faktinėms aplinkybėms trečiojo asmens pozicija, kad teismui galimai priėmus sprendimą, kuriuo ieškinys būtų tenkinamas, vykdymo procesas nebūtų pradėtas, todėl vykdymo užtikrinimas yra perteklinis. Atsakovės 2015-12-30 sprendimo Nr. ( - ) „Dėl žemės sklypo ( - )“, kuriuo dalis ieškovei išnuomoto žemės sklypo perduodama UAB „Kautros keltuvai“, pagrindu UAB „Kautros keltuvai“ jau pradėjo statyti laikinuosius statinius. Tai patvirtina ieškovės pateikta fotonuotrauka. Taigi, pažeistų ieškovės subjektinių teisių atkūrimas ir tinkamas teismo priimto sprendimo įvykdymas būtų siejamas ne tik su sprendimo panaikinimu, bet ir su iki sprendimo priėmimo buvusios teisinės bei faktinės padėties atkūrimu, kuris, kaip akivaizdu iš nurodytų aplinkybių, jau šiuo metu būtų apsunkintas, nes reikėtų atgauti dalį žemės sklypo iš UAB „Kautros keltuvai“ valdymo. Tikėtina, kad UAB „Kautros keltuvai“ neteisėto ir nepagrįsto sprendimo pagrindu gali žemės sklype pradėti statyti įvairius statinius, dėl kurių statybos teisėtumo, patenkinus ieškinį šioje byloje, tačiau netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, vėliau kiltų nauji teisiniai ginčai, apsunkinantys teismo sprendimo šioje byloje įvykdymą.

142. Teismui atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir vėliau priėmus ieškovei palankų sprendimą, jo įvykdymas būtų neproporcingai apsunkintas arba pareikalautų papildomų teisminių ginčų, kadangi reikėtų nutraukti žemės sklypo nuomos sutartį su UAB „Kautros keltuvai“, kuri, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4. 96 straipsnio 1 dalimi, būtų laikoma sąžiningu įgijėju, o minėto straipsnio 2 dalis numato, kad iš sąžiningo įgijėjo nekilnojamasis daiktas negali būti išreikalautas, išskyrus tam tikrus teisės aktuose numatytus atvejus. Teismui atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau patenkinus ieškovės prašymą ir panaikinus sprendimo galiojimą, teismo sprendimo tinkamas įvykdymas ne tik užimtų ilgą laiko tarpą, nes reikėtų pašalinti statinius, bet pareikalautų tiek ieškovės, tiek UAB „Kautros keltuvai“ papildomų finansinių išlaidų.

153. Nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka ekonomiškumo ir proporcingumo principų. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos ir ekonomiškos, kadangi užtikrina būsimo teismo sprendimo įvykdymą visoms ginčo šalims patiriant mažiausias sąnaudas. Savivaldybės administracija nepateikė jokių duomenų, kurie sudarytų pagrįstą pagrindą teigti, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia proporcingumo principą. Sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vertinama, kokie padariniai gali kilti, jei reikalavimo užtikrinimo priemonės bus taikomos arba netaikomos, kurie iš šių padarinių labiau tikėtini ir sunkesni, sudėtingiau pašalinami. Iš lingvistinės Sprendimo konstrukcijos matyti, kad UAB „Kautros keltuvai“ ketina statyti naujus ar įrengti laikinus statinius žemės sklype. Tokie veiksmai, nesuderinti su viso žemės sklypo nuomininku ir naudotoju UAB „Stamita“, akivaizdžiai pažeidžia ieškovės teises ir interesus. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių UAB „Kautros keltuvai“ galėtų pradėti vykdyti veiklą, statyti laikinuosius statinius ir įrenginius bei pradėti rengti infrastruktūrą minėtų objektų eksploatavimui ne tik 0,165 ha, bet galimai ir 1,6951 ha dydžio teritorijoje. Tokiu būdu būtų apribota ieškovės žemės sklype vykdoma ir planuojama vykdyti veikla, be to, visos pareigos su žemės sklypo išlaikymu ir priežiūra tektų būtent ieškovei. Savavališka UAB „Kautros keltuvai“ žemės sklypo dalies, išnuomotos ieškovei, eksploatacija keltų grėsmę ir žemės sklypo lankytojų saugumui, kadangi UAB „Stamita“, vykdydama slidinėjimo trasų veiklą, žemės sklype naudoja ir pavojingus statinius, prie kurių privalo būti naudojamos tam tikros padidinto saugumo priemonės, todėl tik UAB „Stamita“ galėtų subnuomoti žemės sklypo dalį, nustatydama konkrečius apribojimus ir įpareigojimus. Laikinosios apsaugos priemonės negali būti laikomos neproporcingai apribojančiomis Savivaldybės administracijos ar trečiojo asmens teises ir interesus. Atvirkščiai, šių priemonių taikymo panaikinimas lemtų ne tik proporcingumo, bet ir teisingumo principų pažeidimą bei neigiamus finansinius padarinius ne tik ieškovei, bet ir UAB „Kautros keltuvai“. Tuo atveju, jei būtų priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas, tačiau nebūtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, būtų padaryta daug didesnė žala, nei laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atveju, todėl nėra objektyvaus pagrindo teigti, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos.

164. Atskirajame skunde Savivaldybės administracija nepagrįstai nurodo, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės bylą išsprendžia iš esmės, nes laikinųjų apsaugos priemonių taikymu buvo pasiektas ieškovės ieškiniu siektas teisinis rezultatas. Laikinosios apsaugos priemonės galėtų būti laikomos, kaip ginčą išsprendžiančios iš esmės tik tuomet, jeigu ieškinio reikalavimas ir pritaikytosios laikinosios apsaugos priemonės sutaptų, t. y. Druskininkų miesto apylinkės teismas būtų ne sustabdęs Sprendimo galiojimą, o jį panaikinęs. Taigi pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis byla nėra išsprendžiama iš esmės, kadangi taikomos laikinosios apsaugos priemonės ir ieškinio reikalavimai nesutampa. Teismo nutartyje taip pat numatyta, kad priimtas sprendimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galioja iki įsiteisės teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

19Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo 2016-02-23 nutarties dalis, kuria ieškovės UAB „Stamita“ ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti taikyta laikinoji apsaugos priemonė – sustabdyti Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. ( - ) „Dėl žemės sklypo ( - )“ galiojimą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, teisėtumo bei pagrįstumo patikrinimas.

20Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl 2016-02-23 nutarties dalies, kuria netenkintas ieškovės prašymas uždrausti Druskininkų savivaldybės administracijai tikslinti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) kadastrinius matavimus, kadangi atskirajame skunde dėl šios nutarties dalies teisėtumo ar pagrįstumo argumentų nenurodoma.

21Teismas pabrėžia, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Įstatymas įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnis). Šia įrodymų vertinimo taisykle yra grindžiamas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumas, pirmiausiai įvertinant galimą grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams (CPK 144 straipsnis, 145 straipsnio 2 dalis). Konkrečios rūšies ir masto (apimties) laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik pareikštų (ketinamų pareikšti) reikalavimų ribose ir tik siekiant užtikrinti vykdymą teismo sprendimo, priimtino būtent pagal pareikštus (numatomus pareikšti) ieškinio reikalavimus, todėl laikinoji apsaugos priemonė, neatitinkanti materialinio reikalavimo esmės ir nesusijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymo saugojimu negali būti taikoma kaip pažeidžianti ekonomiškumo principą (CPK 145 straipsnio 2 dalis). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo sprendimo įvykdymą. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas neatlieka įrodymų vertinimo, nevertina procesinio dokumento reikalavimų pagrįstumo, nepasisako dėl ginčo esmės, teismas tik vertina ar yra tikimybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Pažymėtina, kad ginčas nėra nagrinėjamas iš esmės bei atitinkamai teismas netiria ir nevertina ieškinio bei atsiliepimo faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo mėn. 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011, 2011 m. rugsėjo mėn. 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2010/2011).

22Apeliantė nurodo, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą turėjo nustatyti, kad sprendimas, kuriuo būtų patenkinti ieškinio reikalavimai reikalaus priverstinio vykdymo veiksmų, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, vykdymas bus apsunkintas. Apeliacinės instancijos teismas šiuos argumentus laiko nepagrįstais ir nepakankamais spręsti, kad ieškovės ieškinio reikalavimas nereikalauja vykdymo veiksmų, todėl jų įvykdymo užtikrinimui laikinosios apsaugos priemonės negalėjo būti taikomos. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindinis tikslas yra būsimo, galimai šaliai palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1347-196/2015). Atkreiptinas dėmesys, kad laikinosios apsaugos priemonės turi garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Tai reiškia, jog laikinąsias apsaugos priemones tikslinga taikyti tuo atveju, kai yra pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo šiuo atveju ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, pirmos instancijos teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones preliminariai įvertino ieškinyje išdėstytus argumentus bei prie ieškinio pridėtus dokumentus ir sprendė, kad nesustabdžius ginčijamo administracinio akto galiojimo, jo pagrindu gali būti sudaryta dalies ieškovei išnuomoto žemės sklypo nuomos sutartis su trečiuoju asmeniu UAB „Kautros keltuvai“ bei pradėtas šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimas. Pirmos instancijos teismas taip pat įvertino ieškovės pateiktą nuotrauką, iš kurios matyti, kad trečiasis asmuo UAB „Kautros keltuvai“ atsakovės išnuomotame žemės sklype pasistatė laikiną statinį, kas patvirtina, jog iki tarp trečiųjų asmenų nuomos sutarties sudarymo buvusios padėties atkūrimas gali būti susijęs su trečiojo asmens UAB „Kautros keltuvai“ pastatytų laikinų statinių ar įrenginių pašalinimu. Todėl pirmos instancijos teismas būtent ir atsižvelgė į ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo galimybes. Sutiktina su ieškovės atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstyta pozicija, kad teismui atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir vėliau priėmus galimai ieškovei palankų sprendimą, jo įvykdymas būtų neproporcingai apsunkintas arba pareikalautų papildomų teisminių ginčų, kadangi reikėtų nutraukti žemės sklypo nuomos sutartį su UAB „Kautros keltuvai“, kuri, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4. 96 straipsnio 1 dalimi, būtų laikoma sąžiningu įgijėju, o minėto straipsnio 2 dalis numato, kad iš sąžiningo įgijėjo nekilnojamasis daiktas negali būti išreikalautas, išskyrus tam tikrus teisės aktuose numatytus atvejus. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismo vertinimu laikinosios apsaugos priemonės yra pritaikytos pagrįstai, tinkamai įgyvendinant teisės aktų reikalavimus bei įvertinus visas objektyviai egzistuojančias aplinkybes.

23Atskirajame skunde taip pat nurodoma, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu buvo pasiektas ieškovės ieškiniu siektas teisinis rezultatas, o tokia teisinė situacija prieštarauja laikinųjų apsaugos priemonių prigimčiai ir tikslui bei proporcingumo principui, nes ieškovė pateikusi ieškinį ginčo nagrinėjimo laikotarpiui pasiekia teisinį rezultatą, kurio siekia ieškiniu. Apeliacinės instancijos teismas su šiais atskirojo skundo argumentais nemato pagrindo sutikti. Lietuvos teismų praktikoje pripažįstama, kad laikinosios apsaugos priemonės turi užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, jeigu ieškinys būtų patenkintas, bet ne sutapti su pareikštais reikalavimais, t. y. ieškinio dalyku. Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinyje prašo panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimą Nr. ( - ) „Dėl žemės sklypo ( - )“. 2016-02-23 nutartimi teismas sustabdė Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. ( - ) „Dėl žemės sklypo ( - )“ galiojimą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Teismas nutartyje taip pat nurodė, kad taikytina laikinoji apsaugos priemonė iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Apeliantės nurodyta aplinkybė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu buvo pasiektas ieškovės ieškiniu siektas teisinis rezultatas, neužkerta kelio tokios apsaugos priemonės taikymui, kadangi teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nesprendžia bylos iš esmės ir nepasisako dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo. Laikinoji apsaugos priemonė nėra materialus teisinis civilinių teisių gynimo būdas, o tik įstatymo numatyta laikino pobūdžio priemonė, padedanti geriau užtikrinti teisių gynimą. Pažymėtina ir tai, kad akto galiojimo laikinas sustabdymas iš esmės yra konservacinio pobūdžio priemonė, skirta užtikrinti, kad tuo metu, kai nagrinėjama byla, remiantis ginčijamu aktu, nebūtų priimami aktai ar atliekami veiksmai, kurie padarytų negalimu ar apsunkintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. sausio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS403-70/2007). Atsižvelgiant į ieškinyje suformuluoto reikalavimo turinį, teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. ( - ) „Dėl žemės sklypo ( - )“ galiojimo sustabdymas iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje – atitinka CPK 144 straipsnyje numatytą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtį – užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą konkretaus reikalavimo tenkinimo atveju. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad laikinosios apsaugos priemonės galėtų būti laikomos, kaip ginčą išsprendžiančios iš esmės tik tuomet, jeigu ieškinio reikalavimas ir pritaikytosios laikinosios apsaugos priemonės sutaptų. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas tokių aplinkybių nenustatė.

24Nors apeliantė nurodo, kad ieškovė atsiduria neproporcingai geresnėje padėtyje, tačiau šiems teiginiams pagrįsti nenurodo jokių objektyvių argumentų, kurie leistų pagrįstai spręsti, kad 2016-02-23 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos šalių atžvilgiu. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra ne kartą išaiškinta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, jog būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą. Proporcingumo principo taikymas sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1268/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1472/2014).Nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas teisingai nustatė, kad teismui priėmus ieškovei palankų sprendimą ir panaikinus ginčijamą administracinį aktą, tokio sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti beveik neįmanomas, nes atliktų veiksmų padarinių pašalinimas bei buvusios padėties atkūrimas būtų sudėtingas, susijęs su galimais naujais ginčais teismuose bei dideliais nuostoliais, kuriuos galėtų patirti ne tik atsakovė, bet ir trečiasis asmuo UAB „Kautros keltuvai“. Taigi, tuo atveju, jei būtų priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas, tačiau nebūtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, galimai būtų padaryta daug didesnė žala, nei laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atveju. Todėl apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra objektyvaus pagrindo teigti, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos.

25Apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

26Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs pateiktą civilinės bylos medžiagą, įvertinęs atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas padarė teisingas išvadas, todėl priėmė visapusiškai teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis atskirojo skundo motyvais, nėra įstatyme numatytų pagrindų, todėl atskirasis skundas atmestinas, o Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016-02-23 nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

27Dėl bylinėjimosi išlaidų.

28LR CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, kurio pakeitimas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d., nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Atmetus trečiojo asmens Druskininkų savivaldybės administracijos atskirąjį skundą šios išlaidos iš apeliantės nepriteistinos, kadangi jos neviršija minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

29Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30atskirąjį skundą atmesti.

31Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

32Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo momento.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. ieškovė UAB „Stamita“ ieškinyje prašė panaikinti Druskininkų... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2016-02-23 nutartimi ieškovės... 6. Teismas, įvertinęs ieškinyje išdėstytus argumentus bei prie ieškinio... 7. Dėl ieškovės prašymo uždrausti Druskininkų savivaldybės administracijai... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundai argumentai... 9. Trečiasis asmuo Druskininkų miesto savivaldybės administracija atskirajame... 10. 1. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą... 11. 2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu buvo pasiektas ieškovės ieškiniu... 12. Ieškovė UAB „Stamita“ atstovaujama advokato G. B. atsiliepime į... 13. 1. Nepagrįsta ir prieštaraujanti teisės aktų nuostatoms bei faktinėms... 14. 2. Teismui atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir vėliau... 15. 3. Nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad pritaikytos laikinosios... 16. 4. Atskirajame skunde Savivaldybės administracija nepagrįstai nurodo, kad... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų,... 19. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo 2016-02-23 nutarties... 20. Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl 2016-02-23 nutarties dalies,... 21. Teismas pabrėžia, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindu yra... 22. Apeliantė nurodo, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių... 23. Atskirajame skunde taip pat nurodoma, kad laikinųjų apsaugos priemonių... 24. Nors apeliantė nurodo, kad ieškovė atsiduria neproporcingai geresnėje... 25. Apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali tiesiog pritarti... 26. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs pateiktą civilinės bylos... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 28. LR CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į... 29. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. atskirąjį skundą atmesti.... 31. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 23 d. nutartį palikti... 32. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo momento....