Byla 2A-2774-275/2015
Dėl žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties dalies panaikinimo ir pažeistų teisių gynimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Kutrienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Ritos Kisielienės ir Zitos Smirnovienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. T. apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. T. ieškinį atsakovams Trakų rajono savivaldybės administracijai, Nacionalinei Žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos, A. Š., D. B., A. A., G. A., trečiajam asmeniui Trakų 2-ojo notarų biuro notarei D. A. dėl žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties dalies panaikinimo ir pažeistų teisių gynimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas A. T. ieškiniu bei dviems patikslintais ieškiniais ( b. l. 103-106, 137-141, t. I) prašė: 1) atstatyti ieškinio senatį; 2) panaikinti 1992-12-29 pirkimo-pardavimo sutarties (notarinio reg. Nr. 338), sudarytos tarp Trakų rajono valdybos ir V. B. dalį dėl 2,0 ha sodybos žemės sklypo iš bendro 28,03 ha sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 3) panaikinti dalį dėl 2 ha namų valdos žemės Trakų rajono valdybos 1991-02-21 potvarkio Nr. 35 V „Dėl žemės suteikimo ir leidimo vykdyti projektavimo darbus" punktus 2. ir 2.1, kuriais Trakų rajono valdyba suteikė 28,03 ha žemės sklypą ( - ), valstiečio ūkiui steigti V. B., 4) panaikinti dalį dėl 2 ha namų valdos žemės Trakų rajono valdybos 1992-08-19 potvarkio Nr. 269v „Dėl perkamos žemės kainos patvirtinimo“ priedo įrašą eil. Nr. 18, pagal kurį Trakų rajono valdyba patvirtino V. B. parduodamos iš valstybės žemės plotą 28,03 ha; 5) panaikinti Trakų rajono 2-ojo notarų biuro notarės D. A. 2013-12-12 išduotą mirusios A. B. vardu (ji mirė 2012-03-01) paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą Nr. DA-5421 dalyje dėl 2,0 ha žemės sklypo, esančio ( - ), kurio bendras plotas 28,03 ha, unikalus Nr. ( - ); 6) įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos suformuoti 2,0 ha dydžio žemės sklypą namų valdos, esančios ( - ), Nekilnojamojo turto registro Nr. 10/17324, kurios 1/3 dalies savininku yra A. T.; 7) priteisti ieškovo naudai jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad iki mirties jo tėvai buvo Trakų rajono Karapolio kolūkio kolūkiečiai. Po jų mirties gyvenamąjį namą, ūkinius pastatus, 0,96 ha sodo ir kilnojamąjį turtą ( - ), kaip tėvų palikimą, priėmė ir nuosavybės teise valdė ieškovas, jo brolis ir sesuo po lygiai, kaip paveldėtą kolūkiečio kiemo turtą. Sesuo I. B. (T.) mirė 1997-09-29. Po jos mirties jos vyras V. B. 1998-07-21 paveldėjimo teisės liudijimo pagrindu Nekilnojamojo turto registre įregistravo turtą kaip visos ieškovo tėvų sodybos savininkas, nors 1/3 dalis šios sodybos priklausė - A. T.. V. B. po ieškovo sesers I. T. mirties 1999-01-09 sudarė santuoką su A. A. (po santuokos B.). V. B. mirė 2010-11-20. Namų valdoje liko gyventi A. B., kuri mirė 2012-03-01. Po jos mirties Trakų rajono 2-ame notarų biure buvo užvesta paveldėjimo byla Nr. 26/2012. Ieškovas nurodė, kad, 2011-01-25 dovanojimo sutartimis Nr. DA-261 ir Nr. DA-262, kurias patvirtino Trakų rajono 2-ojo notarų biuro notarė D. A., V. B. turto paveldėtoja A. B. padovanojo paveldėjimo teises į ginčo žemės sklypą, A. Š. ir D. B.. Šių sutarčių pagrindu A. B. vaikai A. A. ir G. A. 2012-05-10 sutartimis (notarinio reg. Nr. DA-2018 ir Nr. DA-2024) vėl padovanojo paveldėjimo teises į šį sklypą A. Š. ir D. B.. Ieškovas nurodė, kad siekdamas apginti savo pažeistas teises, 2011 m. vasario 28 d. ieškiniu ir 2011 m. birželio 1 d. patikslintu ieškiniu kreipėsi į Trakų rajono apylinkės teismą. Vilniaus apygardos teismas 2013-09-30 sprendimu Nr. 2A-2671-392/2013 ieškovo ieškinį patenkino. Ieškovo teigimu, nagrinėjant aukščiau nurodytą bylą Trakų rajono apylinkės teisme, ieškovas sužinojo tik iš į bylą atsakovų advokato pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2011-11-03 išrašo, kad V. B. 1992-12-29 pirkimo-pardavimo sutartimi (reg. Nr. 332) nuosavybės teise įgijo visą žemės sklypą, kurio bendras plotas 28,03 ha, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Aukštadvario k.v., registro Nr. 79/77, kuriame yra aukščiau ieškovo ir ieškovo sesers bei brolio paveldėti gyvenamasis namas, ūkiniai pastatai, 0,96 ha sodo, kiemo, daržo. Ieškovo teigimu, paminėtoje išnagrinėtoje byloje ieškovas neprašė iš karto spręsti namų valdos žemės sklypo suformavimo ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo iš dalies negaliojančia, nes pirmiausia turėjo būti išspręstas ginčas dėl pastatų nuosavybės. Ieškovas teigė, kad žemės sklypas, kurio plotas 28,03 ha, negalėjo būti visas parduotas V. B. asmeninėn nuosavybėn, nes pastatai jam nepriklausė. Dėl aukščiau paminėtų priežasčių, ieškovas prašė atstatyti ieškovui ieškinio senatį dėl žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties dalies nuginčijimo. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad Trakų rajono valdyba, sudarydama su V. B. žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, pažeidė Žemės reformos įstatymą, nes pagal įstatymo 8 str. 1 d. parduodama žemę V. B. privačiam ūkiui steigti asmeninės nuosavybės teise, valdyba pardavė ir atskiros sodybos (namų valdos), kurios savininku jis nebuvo, žemę, užimtą statiniais, sodiniais ir kitais pastatais.

5Atsakovė nagrinėjamoje byloje, Trakų rajono savivaldybės administracija su pateiktu patikslintu ieškiniu nesutiko ir atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad remiantis ieškovo išdėstyta pozicija, ieškovas 2011-11-03 sužinojo apie 1992-12-29 pirkimo-pardavimo sutarties (notarinio reg. Nr. 338), sudarytos tarp Trakų rajono valdybos ir V. B., sudarymo faktą. Atsakovė nesutiko su ieškovo reikalavimu panaikinti nurodytos sutarties dalį dėl 2 ha namų valdos žemės Trakų rajono valdybos 1991-02-21 potvarkio Nr.35V „Dėl žemės suteikimo ir leidimo vykdyti projektavimo darbus" punktus 2. ir 2.1, kuriais Trakų rajono valdyba suteikė 28,03 ha žemės sklypą ( - ), valstiečio ūkiui steigti V. B., gim. 1948 m., o taip pat panaikinti dalį dėl 2 ha namų valdos žemės Trakų rajono valdybos 1992-08-19 potvarkio Nr. 269v „Dėl perkamos žemės kainos patvirtinimo“ priedo įrašą eil. Nr. 18, pagal kurį Trakų rajono valdyba patvirtino V. B. parduodamos iš valstybės žemės plotą 28, 03 ha. Atsakovė pažymėjo, kad individualūs ir kiti institucijų teisės aktai skundžiami administracinių bylų teisenos nustatyta tvarka (toliau- ABTĮ). Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Trakų rajono valdybos ir V. B. dėl ginčijamo žemės sklypo sudaryta 1992-12-29. Vadinasi minėta sutartis teismo keliu galėjo būti ginčijama vėliausiai 1995-12-29. Tai, kad ieškovas teigia, kad jis neva apie minėtą pirkimo pardavimo sutartį sužinojo tik Trakų rajono apylinkės teisme iš į bylą pateikto Nekilnojamojo banko registro centrinio duomenų banko išrašo, nepagrindžia fakto, kad iš tiesų, praėjus daugiau nei 22 metams, ieškinio senatis nepraleista. Atsakovė nurodė, kad nesutinka su ieškovo teigimu, kad žemė V. B. buvo parduota nesilaikant įstatymo nuostatų, kadangi remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, V. B. sudarė santuoką su I. T. 1987-12-25. 1992-12-29 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įsigijo ieškovo ginčijamo žemės sklypo dalį, visą sklypą 28,03 ha žemės valstiečio ūkiui steigti, kaip faktiškai tame sklype gyvenantis asmuo, laikantis žemės reformos įstatymo reikalavimų.

6Atsakovė nagrinėjamoje byloje Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyrius atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsakovės teigimu, ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakovę suformuoti 2,0 ha dydžio žemės sklypą namų valdos, esančios ( - ), nekilnojamojo turto registro Nr. 10/17324, kurios 1/3 dalies savininku yra ieškovas, A. T., prieštarauja Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 12 punktui, kuriame įtvirtinta, kad suformuoti bei pateikti žemės sklypo planą privalo pirkėjas, t. y. šiuo atveju ieškovas A. T..

7Atsakovė D. B. pateiktu atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad ieškovas klaidina teismą, nurodydamas, kad tik iš 2011-11-03 NTR centrinio duomenų banko išrašo jam tapo žinoma, kad V. B. 1992-12-29 žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartimi (notarinio registro Nr. 332) nuosavybės teise įgijo žemės sklypą. Atsakovės manymu, ieškovui jau seniai buvo gerai žinoma faktinė padėtis, nes jis artimai ir pakankamai intensyviai bendravo su V. B..

8Atsakovė A. Š. atsiliepimu į A. T. ieškinį nurodė, kad ieškovas klaidingai nurodo, kad apie 1992-12-29 pirkimo pardavimo sutartį sužinojo tik 2011-11-03, kadangi pats ieškovas prieš tai vykusiuose teismo posėdžiuose tvirtino, kad dažnai atvykdavo į sodybą, kur bendraudavo su V. B..

9II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

10Trakų rajono apylinkės teismas 2015 m. balandžio 21 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo A. T. 330,00 EUR bylinėjimosi išlaidų atsakovei A. Š. ir 31,56 EUR bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Nustatė, kad nesutarimų tarp V. B. ir ieškovo nebūta, dėl ko galima daryti išvadą, kad V. B. neturėjo pagrindo nuo ieškovo slėpti 1992-12-29 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 338 sudarymo aplinkybės. Be to, bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad šalia V. B. priklausiusio žemės sklypo, esančio ( - ), I. B. ir A. T. 1996-08-20 apskrities valdytojo sprendimu Nr. 79-2938, buvo atkurtos nuosavybės teisės bendrojoje dalinėje nuosavybėje į 3,80 ha ploto žemės sklypą, kurio projekto Nr. 98, besiribojantį su 28,03 ploto žemės sklypu, kurio projektinis Nr. 28 ir, kaip nurodoma laikinajame žemės sklypo plane, šis sklypas yra V. B. privatus ūkis. (t. II, b.l. 25-49) Kadangi nuosavybės teisių į žemės sklypą, kurio projektinis Nr. 98, atkūrimo proceso dalyvis buvo ir ieškovas, todėl jau tuo metu ieškovui turėjo būti žinoma, kad gretimas sklypas priklauso V. B. ir būtent jo žemės sklype yra atsakovui priklausantys pastatai, taigi, ieškovas turėjo elgtis atidžiai ir rūpestingai ir, vadovaujantis bonus pater familias principu jau 1996-1997 m. laikotarpiu kreiptis į teismą dėl 1992-12-29 pirkimo-pardavimo sutarties nuginčijimo. Ieškovas nebuvo pakankamai atidus ir rūpestingas ir praleido ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl 1992-12-29 pirkimo- pardavimo sutarties, registro Nr. 338, nuginčijimo.

11Ieškovo ginčijami potvarkiai laikytini viešojo administravimo subjekto, t.y. Trakų rajono valdybos priimtais individualiais administraciniais teisės aktais, kurių ginčijimui galioja Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nurodytas administraciniam teisės aktui apskųsti nustatytas vieno mėnesio terminas. Nors ieškovas nurodo, kad minėtų potvarkių apskundimo termino nepraleido, kadangi juos iš Vilniaus apskrities archyvo gavo tik 2014-05-19, tačiau teismas pažymėjo, kad ieškovui apie jo subjektinės teisės pažeidimą buvo žinoma žymiai anksčiau. Net ir tuo atveju, jei teismas sutiktų su ieškovo teiginiu, kad apie ginčijamos sutartis sudarymą jam tapo žinoma tik 2011-11-03, nagrinėjant teisme civilinę bylą Nr. 2-11-804/2013, iš atsakovo atstovo pateikto nekilnojamojo turto banko išrašo, ieškovui esant tinkamai atstovaujam byloje, turėjo būti žinoma, kad norint nuginčyti 1992-12-29 sutarties nuostatas buvo privaloma skųsti valstybės valdymo institucijų priimtus administracinius aktus, t.y. potvarkius, kurių pagrindu buvo sudaryta nurodyta sutartis.

12Nustatė, kad V. B. Trakų rajono Aukštadvario agrarinės reformos tarnybai pateikė prašymą parduoti jam 28,03 ha žemės sklypą, gautą pagal Valstiečio ūkio įstatymą, vadovaujantis aplinkybe, kad V. B. buvo tremtinys. (t. 1, b.l. 84). Byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovas būtų pateikęs prašymą įsigyti nuosavybėn nurodyto 28,03 ha žemės sklypo dalį. Nurodytos aplinkybės teismo vertinimu įrodė, kad V. B., įsigydamas 28,03 ha žemės sklypą, esantį ( - ), elgėsi sąžiningai ir nepažeidė tuo metu galiojusių valstybinės žemės įsigijimą reglamentuojančių Žemės reformos įstatymo nuostatų bei žemės sklypą įsigijo ir nuosavybės teise įregistravo vadovaudamasis LR Žemės reformos 10 str. 1 d. 1 p. numatytu pagrindu, faktiškai žemę valdančiam ir dirbančiam asmeniui esant tremtiniu.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

14Ieškovas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą bei bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

151. Teismas pažeidė ieškinio senatį reglamentuojančių įstatymų normų taikymą teismų praktikoje. Teismas nesiaiškino situacijos ir turinčių reikšmės aplinkybių, koks apelianto išsilavinimas, profesinė veikla ir kitos individualios savybės. Pirmosios instancijos teismo sprendime nėra aišku, kokį apelianto sužinojimo apie skundžiamą aktą momentą nustatė teismas.

162. Teismas padarė neteisingą išvadą, kad apeliantas jau 1996-1997 m. turėjo žinoti apie 1992-12-29 žemės pirkimo pardavimo sutarties sudarymą. Žemės tvarkymo bylos 19 lape yra žemės sklypo ribų parodymo ir paženklinimo aktas, surašytas 1995-10-11. Nustatant žemės sklypo ribas apeliantas nedalyvavo, todėl apeliantas gretimo žemės sklypo ribų ir apie ginčijamą pirkimo – pardavimo sutartį nežinojo. Žemės tvarkymo byloje laikinajame žemės sklypo plane apeliantui ir jo seseriai priklausantis žemės sklypas nesiriboja su V. B. sklypu. Be to, nematyti, kam priklauso žemės sklypas, esantis prieš V. B. žemės sklypą kitoje kelio pusėje, kur yra apelianto ir jo sesers bei brolio pastatai.

173. Teismas sprendime netinkamai įvertino liudytojo S. B. parodymus, nes jis apelianto sodyboje nematė, su juo nekalbėjo. Teismas nesiaiškino, kuo pagrįstos liudytojo prielaidos, kad apeliantas apie 1992-12-29 sklypo pirkimo-pardavimo sutartį žinojo. Be to, liudytojas turi materialinį suinteresuotumą byloje, nes V. B. iš liudytojo pasiskolino pinigų pirkti valstiečio ūkio žemę iš valstybės, bet tik aplink sodybą. Liudytojas prieštaringai teismui nurodė, kad 1996-1997 m. apeliantas turėjo žinoti, kad V. B. išpirko ir sodybos žemę, bet šios aplinkybės teisme nepagrindė.

184. Apeliantas nuo 1996 m. nuolat būdavo užsienyje, todėl 1996 m. su V. B. bendravo labai mažai. V. B. slėpė jam naudingus faktus dėl turto paveldėjimo ir žemės pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, nes V. B. pretendavo tik į 1/3 dalį gyvenamojo namo ir ½ žemės sklypo, tačiau paveldėjo visą apelianto tėvų nekilnojamąjį turtą.

195. Teismas neteisingai aiškino Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, nes LAT nutartyje Nr. 3K-7-658/2002 pasakyta, kad bendrosios kompetencijos teisme sprendžiant ginčą dėl civilinių teisių ir pareigų, atsiradusių individualaus administracinio akto pagrindu, taikoma civilinio proceso tvarka ir Administracinių bylų teisenos 33 str. 1 d. numatytas kreipimosi į teismą terminas netaikomas. LAT byla Nr. 3K-3-134/2008 taip pat neteisingai išaiškinta, o byla Nr. 3K-380/2006 nesutampa pagal faktines bylos aplinkybes su nagrinėjamu ginču.

206. Teismas neteisingai aiškino Žemės reformos įstatymą, teigdamas, kad gavę žemės pagal Valstiečių ūkio įstatymą, asmenys turėjo išskirtinę teisę pirkti žemę privačiam ūkiui steigti ir dėl to galėjo nupirkti žemę po svetimais pastatais. Apeliantas nepadavė prašymo nusipirkti žemės, nes pastatus valdė bendrosios dalinės nuosavybės teise ir pagal Žemės sklypų suteikimo neatlygintinai, pardavimo ir nuomos ne konkurso tvarka miestuose, miestų plėtimo pirmaeilės statybos teritorijose bei miesto tipo gyvenvietėse taisykles prašymą turėjo paduoti visi arba kuris nors kitas su notariškai patvirtintu susitarimu su visais bendrasavininkiais. Tačiau teisės pateikti prašymą bei nusipirkti naudojamą namų valdos žemės sklypą neprarado iki šiol, nes žemę naudoja nuo tėvų mirties.

21Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie LR ŽŪM atsiliepime prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad kasacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką, kad tais atvejais, kai civilinėje byloje nagrinėjami savarankiški reikalavimai, kurių vieni yra civilinio teisinio, kiti – administracinio teisinio pobūdžio, jiems atitinkamai taikomi ieškinio senaties ir administracinių bylų teisenos terminai (LAT nutartys Nr. 3K-3-380/2006, 3K-3-588/2008, 3K-3-533/2009).

22Atsakovė Trakų rajono savivaldybės administracija atsiliepime prašo apeliacinį skundą atmesti. Paaiškina, kad apeliantas pats pripažino, kad apie neva savo teisės pažeidimą sužinojo 2011-11-03, todėl laikytina, kad apeliantas neteko teisės skųsti individualų teisės aktą, nes praleido terminą. V. B. sudarė santuoką su I. T., 1992-12-29 pirkimo pardavimo sutartimi įgijo ieškovo ginčijamo žemės sklypo dalį, visą sklypą 28,03 ha žemės valstiečio ūkiui steigti, kaip faktiškai tame sklype gyvenantis asmuo, laikantis Žemės reformos įstatymo reikalavimų.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Skundas dalinai tenkintinas.

25 Dėl ieškininės senaties termino

26Ieškovas nuosavybės teisę į 1/3 dalį gyvenamojo namo ir kitų pastatų, esančių ( - ), įgijo Vilniaus apygardos teismui 2013-09-30 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-2671-392/2013 patenkinus ieškovo ieškinį dėl paveldėjimo teisės į mirusiosios I. B. palikimą liudijimo dalyje pripažinimo negaliojančiu. Šiuo sprendimu buvo konstatuota, kad ieškovas A. T. turi nuosavybės teisę į 1/3 dalį nekilnojamojo turto, esančio jo tėvų buvusio kolūkiečių kiemo valdoje ( - ). Kolūkiečių kiemo valda – tai ne tik gyvenamasis pastatas ir ūkio pastatai, bet ir kolūkiečio kiemo reikmėms naudojama žemė, todėl, padarius išvadą dėl ieškovas turi nuosavybės teises į 1/3 dalį nekilnojamojo turto, tuo padaryta išvada ir dėl jo teisės naudotis atitinkama namų valdos dalimi, nes kolūkiniam kiemui paprastai buvo priskiriama valstybinė žemė naudojimui.

27Teismo sprendimu ieškovo reikalavimai atmesti dėl to, kad jis praleido 1 mėn. ieškininės senaties terminą ginčyti administraciniams aktams, t.y. Trakų rajono valdybos sprendimams, tačiau šis terminas nustatytas neteisingai. Tai, kad ieškovas ginčija ir sandorių, t.y. 1992-12-29 pirkimo pardavimo sutartį, leidžia daryti išvadą, kad sandoris, sukėlęs teisines pasekmes, gali būt ginčijamas per nustatytą bendrąjį ieškininės senaties terminą, t.y. trejus metus, pagal 1964 m. Civilinį kodeksą.

28Byloje reikšminga aplinkybe yra tai, kad ieškovas sužinojo apie šį sandorį, t.y. kad V. B. yra įsigijęs kartu su valstiečių ūkio žeme ir namų valdos, ( - ), sklypą. Sandorio sudarymo metu ieškovui buvo 24 metai, todėl dėl amžiaus jis turėjo galimybę anksčiau ginti savo teises, tačiau priimtinas jo aiškinimas, kad jis apie šį sandorį sužinojo tik 2011-11-03, nagrinėjant jo ieškinį Trakų rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-11-804/2013. Ieškovo nurodytos aplinkybės - kad jam esant trejų metų amžiaus mirė abu jo tėvai, jis gyveno sodyboje iki 1993 m., sesuo I. iki mirties 1997-09-29 taip pat gyveno sodyboje, jis lankydavosi sodyboje, leidžia daryti išvadą, kad turėdamas galimybę naudotis namų valdos žemės sklypu jis galėjo suklysti dėl to, ar namų valdos žemė sklypas buvo parduotas sesers vyrui V. B.. Tai, kad Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A-2671-391/2013, kurioje sprendimas priimtas 2013-09-30, ieškininės senaties terminas ieškovo A. T. buvo pripažintas praleistu dėl svarbios priežasties ir negaliojančiais pripažinti Trakų rajono savivaldybės mero 1998-06-26 potvarkis ir 1998 -07-21 paveldėjimo teisės liudijimas dalyje, atnaujinus praleistą terminą. Analogiškai turi būti sprendžiamas prašymas dėl senaties termino ir šioje byloje, pripažinus, kad terminas praleistas nuo 1995 m. Be to, teismui padarius išvadą, kad ieškovas sužinojo apie savo teisės pažeidimą 2011-11-03, ieškinys pateiktas teismui 2014-02-18 nepraleidus ieškininės senaties termino.

29 Dėl savininko teisės įsigyti namų valdos žemės sklypą

30Byloje turi būti nustatyta aplinkybė, ar pagrįstai buvo suteikta ir parduota V. B. pagal Valstiečių ūkio įstatymą žemė, kuri priklausė ieškovo tėvų sodybai.

31Ieškovas nurodė, kad Trakų rajono valdybos 1991-02-21 potvarkio Nr. 35V 2 ir 2.1 punktus bei 1992-08-19 Trakų rajono valdybos potvarkio Nr. 296 v priedo įrašą Nr. 18 dalyje dėl 2 ha namų valdos žemės pardavimo V. B. bei sudarytą 1992-12-29 žemės pirkimo-pardavimo sutartį ginčija tuo pagrindu, kad šiais veiksmais buvo pažeista Žemės reformos įstatymo ( 1991-07-25 Nr. I-1607) 8 straipsnio 1 dalis , nes V. B. buvo parduota namų valda, kurios savininku jis nebuvo.

32LR Žemės reformos įstatymo 9 straipsnio 4 dalis numatė, kad atskirai sodybai (namų valdai) parduodama žemė, užimta statiniais, daugiamečiais sodiniais, kitais sodybos želdiniais, kiemas ir sodybos ribose pastoviai daržui naudojamos žemės sklypas. Kaip taisyklė, sodybai parduodamas žemės plotas faktiškai yra sodybos užimamose ribose. Potvarkių priėmimo metu ir pirkimo – pardavimo sandorio sudarymo metu sodyba – gyvenamasis namas, ūkiniai pastatai nuosavybės teisėmis priklausė A. T., jo seseriai I. T. ir broliui D. T., kurie turtą, likusį po tėvų mirties 1971 m., lygiomis dalimis paveldėjo.

33Pirmosios instancijos teismas ieškovo reikalavimą pripažinti, kad V. B. dalis žemės, kuri buvo priskirta sodybai kaip namų valdos žemė, buvo parduota nepagrįstai, atmetė, motyvuodamas tuo, kad LR Žemės reformos įstatymo ( 1991-08-31 Nr. 24-635) 8 straipsnio 1 dalyje buvo numatyta, kad žemė galėjo būti parduota piliečiams, steigiantiems privatų ūkį, kurie neturėjo žemės privačios nuosavybės teise ar yra gavę jos pagal Valstiečio ūkio įstatymą.

34LR Žemės reformos įstatymas buvo priimtas 1991-07-25 ir įsigaliojo nuo 1991-09-01. Ieškovas ginčija Trakų rajono valdybos 1991-02-21 potvarkio Nr. 35V 2 ir 2.1 punktus, tačiau jie buvo priimti iki įsigaliojant LR Žemės reformos įstatymui, todėl jo nuostatos negali būti taikomos, vertinant šio potvarkio teisėtumą. 1991-02-21 Trakų rajono valdybos potvarkio 2 punktu buvo nuspręsta paimti į valstiečių ūkiams steigti sudaromą žemės fondą iš Aukštadvario tarybinio ūkio – 28,03 ha bendro ploto žemės sklypą, iš jų : ariamos žemės -15,50 ha , sodų - 0,86 ha, pievų -4,90 ha ganyklų - 0,10 ha, kitų žemių - 6,57 ha. Šio potvarkio 3 punktu nuspręsta suteikti šią žemę valstiečių ūkiams steigti V. B. privatinėn nuosavybėn. Remiantis šiuo potvarkiu V. B. 1991-03-06 buvo išduotas Valstybinės žemės nuosavybės aktas Nr. 28 ( t. I, b.l.31), kuriame nurodyta, kad žemė suteikiama valstiečių ūkiui steigti jo nuosavybėn nemokamai, su paveldėjimo teise. Kadangi ieškovas patikslintu ieškiniu ginčijo 1992-08-19 Trakų rajono valdybos potvarkio Nr. 296 v priedėlį, kuriame tik nurodyta V. B. perkamo žemės sklypo kaina, daryti išvadą apie jo neteisėtumą nėra pagrindo, nes juo nebuvo sprendžiamas žemės sklypo suteikimo ar pardavimo V. B. klausimas, o tik įvertinta, kokią sumą jis turi sumokėti už sklypą, kurį nuspręsta parduoti 1991-02-21 potvarkiu.

35Byloje turi būti padarytos išvados, ar Trakų rajono valdyba, parduodama žemę V. B., nepažeidė LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 344 patvirtintos Kompensacijų už valstybės perkamą žemę ir mišką bei atsiskaitymo su valstybe už perkamą kaimo vietovėje žemę, mišką ir vandens telkinius apskaičiavimo, išmokėjimo ir apskaitos tvarkos. Ieškovui nurodžius, kad V. B. nepateikė susitarimo pagal Tvarkos 10 priedą kas bus perkamo žemės sklypo savininku, byloje darytina išvada, kad šis reikalavimas buvo pažeistas. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, taikė LR Žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 1 dalį, kur numatyta, kad steigiantys privatų ūkį piliečiai, kurie neturėjo žemės privačios nuosavybės teise arba yra gavę jos pagal Valstiečio ūkio įstatymą daugiau negu turėjo nuosavybės teise, perka ją išmokėdami per 25 metus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Visais kitais atvejais žemę privatinėn nuosavybėn piliečiai įgyja vienkartiniu arba terminuotu išpirkimu. Šia nuostata numatyta, kokiu būdu išperka žemę asmenys, gavę ją pagal Valstiečių ūkio įstatymą, tačiau tuo nėra reglamentuojama, ar gali būti parduodama asmeniui žemė, kuri yra sodybos namų valdos žemė, kai sodyba nepriklauso pageidaujančiam ją įsigyti asmeniui i nuosavybės teisėmis. Byloje nustatyta, kad gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų savininkais pirkimo pardavimo sutarties sudarymo metu - 1992-12-29 buvo ieškovas, jo sesuo ir brolis. V. B. apsigyveno sodyboje kaip ieškovo sesers I. T. ( M.) sutuoktinis 1987-12-25. Sandorio sudarymo metu teisę įsigyti nuosavybėn namų valdos sklypą turėjo ne V. B., o namo savininkai, todėl pripažintina, kad sklypas dalyje, kuris buvo faktiškai naudojamas kaip sodybos namų valda, negalėjo būti parduotas V. B.. LR Žemės reformos įstatymo 9 straipsnio 4 dalies nuostata, galiojusi sandorio sudarymo metu, kad atskirai sodybai (namų valdai) parduodama žemė, užimta statiniais, daugiamečiais sodiniais, kitais sodybos želdiniais, kiemas ir sodybos ribose pastoviai daržui naudojamos žemės sklypas, aiškintina taip, kad namų valdos žemė parduodama ne sodybai, o šio sodybos savininkams, teisę įsigyti namų valdos žemę kiti asmenys turi teisę tuo atveju, jie yra gautas savininkų sutikimas. Teismas daro išvadą, kad parduodant namų valdos žemę asmeniui, kuris buvo savininko sutuoktinis, nesant kitų bendrasavininkių sutikimo, buvo pažeisti gyvenamojo namo savininko teisėti interesai, todėl ieškinys pripažintinas iš esmės pagrįstu ir tenkintinu.

36Ieškovas prašo pripažinti negaliojančia žemės pirkimo pardavimo sutartį dalyje dėl 2 ha sodybos žemės sklypo pardavimo, tačiau iš byloje esančių duomenų darytina išvada, kad sodybos namų valdai priklausė 0,96 ha sodas ir 0,15 ha kiemas ir žemė po pastatais( žemės sklypo planas, t. I, b. l. 89). Darytina išvada, kad namų valdai priskirtina pardavimo metu buvo 1,11 ha, todėl šioje dalyje žemė nepagrįstai buvo parduota V. B..

37Nustatyta, kad ieškovas turi nuosavybės teisę į 1/3 dalį gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų, todėl jis turėjo teisę įsigyti privačion nuosavybėn tik 1/3 dalį namų valdos. Nepagrįstu pardavimu namų valdos V. B., tik šioje dalyje buvo pažeistos jo teisės, todėl ir pirkimo pardavimo sutartis naikintina tik toje dalyje, kurioje buvo pažeistos ieškovo, kaip savininko teisės. Namų valdos 1,11 ha 1/3 atitinka 0,37 ha, todėl ir reikalavimo teises byloje ieškovas turi tik šioje dalyje, ieškinys tenkintinas, panaikinant 1992-12-29 pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp Trakų rajono valdybos ir V. B. dėl sodybos žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Nekilnojamojo turto registro Nr. 79/77, dalyje dėl 0,37 ha žemės sklypo pardavimo.

38Patenkinus dalyje reikalavimą, tenkintinas ir su juo susijęs reikalavimas pripažinti negaliojančiu Trakų rajono 2-ojo notarų biuro notarės D. A. 2013-12-12 mirusiosios A. B. vardu paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą Nr. DA-5421 dalyje dėl 0,37 ha žemės sklypo, nustatant, kad bendras paveldimas plotas yra 27,66 ha.

39Ieškovo reikalavimas įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos suformuoti 2,0 ha žemės sklypą namų valdos, esančios ( - ), atmestas pagrįstai, nes nenustatyta, kad tarnyba neturėjo pagrindo iki šiol svarstyti ieškovo prašymo dėl namų valdos žemės sklypo pardavimo, kadangi šis sklypas priklausė kitiems asmenims.

40Pripažinus dalyje žemės sklypo pardavimą negaliojančiu, šis sklypas grąžintinas valstybei. Priimant sprendimą, turi būti išspręstas restitucijos klausimas, įvertinus, kad ieškovas tinkamai apskaičiavo viso žemė sklypo kainą - 27375 Lt, dalyje, kurioje tenkinamas reikalavimas - 0,37 ha, sklypo vertė yra 361,86 Lt (104,80 Eur), todėl priteisiama iš valstybės atsakovės A. B. įpėdiniams – G. A., A. A., D. B. ir A. Š. lygiomis dalimis – po 26,20 Eur ( 90,47 Lt ).

41Dėl bylinėjimosi išlaidų

42Ieškovas nepateikė prašymo priteisit jam bylinėjimosi išlaidas, nenurodė, kokio dydžio išlaidas turėjo byloje, tačiau atsižvelgiant į tai, kad yra pateikęs dokumentus, patvirtinančius turėtas išlaidas, jos dalinai priteisiamos iš atsakovų, nes ieškinys dalinai tenkinamas. Žyminiam mokesčiui išlaidos sudaro 58,80 Eur ir 203 Lt, patenkinus dalyje dėl 361,86 Lt ( 104,80 Eur) sklypo vertės pripažinimo negaliojančiu, mokėtinas mokestis šioje dalyje yra 20 Eur, todėl priteisiama ieškovui už ieškinį ir už apeliacinį skundą 40 Eur išlaidų atlyginimas.

43Atstovavimo dalyje išlaidos sudaro 600 Eur + 1826,14 Eur ( viso 2426,14 Eur), jos priteistinos dalinai iš atsakovų, t.y. 1400 Eur, nes ieškininiai reikalavimai tenkinti dalinai. Bylinėjimosi išlaidos priteisiamos sumoje 1440 Eur iš keturių atsakovų fizinių asmenų, turinčių turtinį interesą byloje. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos byloje taip pat priteisiamos iš atsakovų-fizinių asmenų, jos sudaro 31,56 Eur.

44Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

45Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 21 d. sprendimą dalyje panaikinti.

46Ieškinį tenkinti dalinai.

47Panaikinti Trakų rajono valdybos potvarkio Nr. 35 V „ Dėl žemės suteikimo ir leidimo vykdyti projektavimo darbus“ punktus 2.ir 2.1 , kuriais suteikta 28,03 ha žemės sklypas valstiečių ūkiui steigti V. B. ( - ) dalyje dėl 0,37 ha žemės sklypo suteikimo.

48Panaikinti Trakų rajono 2-ojo notarų biuro notarės D. A. 2013-12-12 išduotą mirusios A. B. vardu paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą Nr. DA-5421 dalyje dėl 0,37 ha žemės sklypo, esančio ( - ), kurio bendras plotas 28,03 ha, unikalus Nr. ( - ), paveldėjimo.

49Panaikinti 1992-12-29 pirkimo-pardavimo sutarties (notarinio reg. Nr. 338), sudarytos tarp Trakų rajono valdybos ir V. B. dalį dėl 0,37 ha sodybos žemės sklypo iš bendro 28,03 ha sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) pardavimo. Taikyti restituciją, grąžinant valstybei 0,37 ha žemės sklypo dalį, įpareigojant atsakovą Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos grąžinti atsakovės A. B. įpėdiniams – G. A., A. A., D. B. ir A. Š. po 26,20 Eur.

50Priteisti ieškovui A. T. 1440 Eur atstovavimo išlaidų atlyginimą lygiomis dalimis – po 360 Eur iš atsakovų G. A. , A. A., D. B. ir A. Š..

51Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

52Priteisti valstybei procesinių dokumentų įteikimo išlaidos byloje iš atsakovų G. A. , A. A., D. B. ir A. Š. po 7,89 Eur. Priteista suma mokėtina Valstybinei mokesčių inspekcijai, įstaigos kodas – ( - ), įmokos kodas – 5660.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas A. T. ieškiniu bei dviems patikslintais ieškiniais ( b. l. 103-106,... 5. Atsakovė nagrinėjamoje byloje, Trakų rajono savivaldybės administracija su... 6. Atsakovė nagrinėjamoje byloje Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės... 7. Atsakovė D. B. pateiktu atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad ieškovas... 8. Atsakovė A. Š. atsiliepimu į A. T. ieškinį nurodė, kad ieškovas... 9. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 10. Trakų rajono apylinkės teismas 2015 m. balandžio 21 d. sprendimu ieškinį... 11. Ieškovo ginčijami potvarkiai laikytini viešojo administravimo subjekto, t.y.... 12. Nustatė, kad V. B. Trakų rajono Aukštadvario agrarinės reformos tarnybai... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 14. Ieškovas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės... 15. 1. Teismas pažeidė ieškinio senatį reglamentuojančių įstatymų normų... 16. 2. Teismas padarė neteisingą išvadą, kad apeliantas jau 1996-1997 m.... 17. 3. Teismas sprendime netinkamai įvertino liudytojo S. B. parodymus, nes jis... 18. 4. Apeliantas nuo 1996 m. nuolat būdavo užsienyje, todėl 1996 m. su V. B.... 19. 5. Teismas neteisingai aiškino Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, nes... 20. 6. Teismas neteisingai aiškino Žemės reformos įstatymą, teigdamas, kad... 21. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie LR ŽŪM atsiliepime prašo... 22. Atsakovė Trakų rajono savivaldybės administracija atsiliepime prašo... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Skundas dalinai tenkintinas.... 25. Dėl ieškininės senaties termino ... 26. Ieškovas nuosavybės teisę į 1/3 dalį gyvenamojo namo ir kitų pastatų,... 27. Teismo sprendimu ieškovo reikalavimai atmesti dėl to, kad jis praleido 1... 28. Byloje reikšminga aplinkybe yra tai, kad ieškovas sužinojo apie šį... 29. Dėl savininko teisės įsigyti namų valdos žemės sklypą ... 30. Byloje turi būti nustatyta aplinkybė, ar pagrįstai buvo suteikta ir parduota... 31. Ieškovas nurodė, kad Trakų rajono valdybos 1991-02-21 potvarkio Nr. 35V 2 ir... 32. LR Žemės reformos įstatymo 9 straipsnio 4 dalis numatė, kad atskirai... 33. Pirmosios instancijos teismas ieškovo reikalavimą pripažinti, kad V. B.... 34. LR Žemės reformos įstatymas buvo priimtas 1991-07-25 ir įsigaliojo nuo... 35. Byloje turi būti padarytos išvados, ar Trakų rajono valdyba, parduodama... 36. Ieškovas prašo pripažinti negaliojančia žemės pirkimo pardavimo sutartį... 37. Nustatyta, kad ieškovas turi nuosavybės teisę į 1/3 dalį gyvenamojo namo... 38. Patenkinus dalyje reikalavimą, tenkintinas ir su juo susijęs reikalavimas... 39. Ieškovo reikalavimas įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės... 40. Pripažinus dalyje žemės sklypo pardavimą negaliojančiu, šis sklypas... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 42. Ieškovas nepateikė prašymo priteisit jam bylinėjimosi išlaidas, nenurodė,... 43. Atstovavimo dalyje išlaidos sudaro 600 Eur + 1826,14 Eur ( viso 2426,14 Eur),... 44. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 45. Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 21 d. sprendimą dalyje... 46. Ieškinį tenkinti dalinai.... 47. Panaikinti Trakų rajono valdybos potvarkio Nr. 35 V „ Dėl žemės suteikimo... 48. Panaikinti Trakų rajono 2-ojo notarų biuro notarės D. A. 2013-12-12... 49. Panaikinti 1992-12-29 pirkimo-pardavimo sutarties (notarinio reg. Nr. 338),... 50. Priteisti ieškovui A. T. 1440 Eur atstovavimo išlaidų atlyginimą lygiomis... 51. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 52. Priteisti valstybei procesinių dokumentų įteikimo išlaidos byloje iš...