Byla 2A-605/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Virginijos Čekanauskaitės ir Donato Šerno, sekretoriaujant Vaidai Stepanavičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Justinui Čobotui, atsakovų atstovėms adv. Loretai Anziulytei, A. S., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Tele2“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 22 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-1130-262/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Tele2“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Omnitel“, Birštono savivaldybės administracijai, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Bitė Lietuva“, dėl viešojo pirkimo rezultatų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Tele2“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) pripažinti neteisėtu atsakovo Birštono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2006 m. lapkričio 16 d. sprendimą (posėdžio protokolo Nr. (23.1)-VŽ-108) atmesti UAB „Tele2“ pasiūlymą; 2) pripažinti neteisėtu atsakovo Birštono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos sprendimą UAB „Omnitel“ pasiūlymą pripažinti laimėjusiu; 3) įpareigoti atsakovo Birštono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisiją priimti sprendimą – pripažinti UAB „Tele2“ pasiūlymą laimėjusiu; 4) pripažinti atsakovų UAB „Omnitel“ ir Birštono savivaldybės administracijos sutartį dėl mobilaus ryšio ir skambučių iš fiksuoto telefoninio ryšio (per esamą SIEMENS HiPath 3550 stotelę) į mobiliuosius tinklus paslaugos pirkimo niekine ir negaliojančia. Ieškovas nurodė, kad Birštono savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyrius 2006 m. spalio 18 d. raštu Nr. (23.1)-SRŪ-304 pakvietė UAB „Tele2“ pateikti komercinį pasiūlymą mobilaus ryšio ir skambučių iš fiksuoto telefoninio ryšio (per esamą SIEMENS HiPath 3550 stotelę) į mobiliuosius tinklus paslaugai teikti pagal patikslintas sąlygas. 2006 m. lapkričio 3 d. ieškovas pateikė pasiūlymą perkančiosios organizacijos 2006 m. spalio 18 d. rašte nurodytoms paslaugoms teikti. 2006 m. lapkričio 9 d. raštu Nr. (23.1)-SRŪ-323 „Dėl komercinio pasiūlymo paaiškinimo“ perkančioji organizacija paprašė paaiškinti UAB „Tele2“ pasiūlymą pagal rašte nurodytus klausimus. 2006 m. lapkričio 15 d. UAB ,,Tele2“ pateikė atsakymą į perkančiosios organizacijos 2006 m. lapkričio 9 d. raštą Nr. (23.1 )-SRŪ-323. 2006 m. lapkričio 21 d. raštu Nr. (23.1)-SRŪ-342 „Dėl komercinio pasiūlymo mobilaus ryšio ir skambučių iš fiksuoto telefoninio ryšio į mobiliuosius tinklus paslaugai teikti rezultatų“ perkančioji organizacija informavo ieškovą, kad priėmė sprendimą atmesti UAB ,,Tele2“ komercinį pasiūlymą, nes 2006 m. lapkričio 15 d. paaiškinime pasiūlyti paslaugų teikimo įjungimo mokesčiai, komercinio pasiūlymo 2.2.7 ir 2.2.9 punktai neįtraukti į bendrą pasiūlymo kainą; siūlomų paslaugų UAB „Tele2“ šiuo metu neteikia; nurodomas paslaugų įjungimo mokestis, 814 860 Lt su PVM, yra siūlomų paslaugų įgyvendinimo kaina. Be to, nepateiktas smulkus techninis paslaugos teikimo aprašymas pagal pateikto komercinio pasiūlymo 2.2.13, 2.2.16 ir 2.2.17 punktus. Ieškovas 2006 m. lapkričio 27 d. pateikė pretenziją ir 2006 m. gruodžio 4 d. gavo perkančiosios organizacijos 2006 m. lapkričio 30 d. raštą Nr. (23.1)-SRŪ-351 ,,Dėl pretenzijos“, kuriuo informuota, jog UAB „Omnitel“ pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, su UAB „Omnitel“ 2006 m. lapkričio 23 d. pasirašyta viešojo pirkimo sutartis bei nurodyta, jog perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 121 str. 2 d.). Ieškovo teigimu, ieškovo pasiūlymas buvo atmestas nepagrįstai ir neteisėtai, pažeidžiant VPĮ įtvirtintas teisės normas, neteisėtai atsisakyta nagrinėti UAB „Tele2“ pretenziją – VPĮ 18 straipsnio 9 dalyje numatytas draudimas, jog pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė VPĮ nustatyti tiekėjų pretenzijų ir ieškinio pateikimo terminai. Pretenzijos pateikimo terminas baigėsi tik 2006 m. lapkričio 26 d., todėl pirkimo sutartis negalėjo būti pasirašyta iki 2006 m. lapkričio 26 d. Pirkimo dokumentų 7.3 p. nurodyti išsamūs pagrindai, kuriems esant pasiūlymas yra atmetamas. UAB „Tele2“ pasiūlymas buvo atmestas nesant VPĮ ar pirkimo dokumentuose nurodytų pagrindų, tokiu būdu šiurkščiai pažeidžiant viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principus bei UAB „Tele2“ teises ir teisėtus interesus. Perkančioji organizacija pažeidė imperatyvias teisės normas (jus cogens) priimdama sprendimą atmesti UAB „Tele2“ komercinį pasiūlymą, todėl atsakovų sudaryta viešojo pirkimo sutartis yra niekinė ir negalioja ab initio. Atsižvelgiant į tai, jog, kaip nurodyta perkančiosios organizacijos 2006 m. lapkričio 21 d. rašte, UAB „Tele2“ pasiūlyta kaina yra mažiausia (2,76 Lt), todėl, panaikinus neteisėtą perkančiosios organizacijos sprendimą, viešojo pirkimo laimėtoju pripažintinas tiekėjas UAB „Tele2“.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gegužės 22 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo UAB „Tele2“ į valstybės pajamas 84 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad pirkimo procedūra buvo vykdoma įprastos komercinės praktikos būdu. Teismo teigimu, 2006 m. spalio 18 d. raštas Nr. (23.1)-SRŪ-304 patvirtina, kad Birštono savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyrius pakvietė UAB „Tele2“ pateikti komercinį pasiūlymą mobilaus ryšio ir skambučių iš fiksuoto telefoninio ryšio (per esamą SIEMENS HiPath 3550 stotelę) į mobiliuosius tinklus paslaugai teikti pagal patikslintas sąlygas (t. 1, b. l. 15-22). 2006 m. lapkričio 3 d. ieškovas pateikė pasiūlymą perkančiosios organizacijos 2006-10-18 rašte nurodytoms paslaugoms teikti (t. 1, b. l. 23-31). 2006 m. lapkričio 9 d. raštu Nr. (23.1)-SRŪ-323 „Dėl komercinio pasiūlymo paaiškinimo“ perkančioji organizacija paprašė paaiškinti UAB „Tele2“ pateiktą pasiūlymą, pateikė klausimus, ar pasiūlymo vieningos trumpųjų numerių sistemos tarp įstaigos mobiliųjų abonentų ir fiksuoto ryšio abonentų (ne daugiau kaip iš 4 skaitmenų) paslaugos bei EDGE duomenų perdavimo paslaugos įjungimo mokesčiai po 407 430 Lt su PVM, kurie iš viso sudaro 814 860 Lt su PVM, yra įskaičiuoti į bendrą pasiūlymo kainą – 2,76 Lt bei kaip bus techniškai įgyvendinamas paslaugos teikimas (t. 1, b. l. 32). 2006 m.lapkričio 15 d. UAB ,,Tele2“ pateikė atsakymą į perkančiosios organizacijos 2006 m. lapkričio 9 d. raštą Nr. (23.1)-SRŪ-323, iš kurio matyti, kad minėti mokesčiai į bendrą pasiūlymo kainą neįtraukti, nurodė, kad techninis paslaugos įgyvendinimas bus atliktas visus darbus suderinus su perkančiosios organizacijos telefono stotelę HiPath 3550 prižiūrinčia įmone arba suderinus su kita tokias paslaugas teikiančia įmone (t. 1, b. l. 33-34). Teismo teigimu, iš pateikto 2006 m. lapkričio 16 d. posėdžio protokolo Nr. (231)-VŽ-108 (t. 1, b. l. 113-114) matyti, kad UAB ,,Tele2“ komercinis pasiūlymas atmestas, o UAB „Omnitel“ pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. 2006 m. lapkričio 21 d. raštas Nr. (23.1)-SRŪ-342 „Dėl komercinio pasiūlymo mobilaus ryšio ir skambučių iš fiksuoto telefoninio ryšio į mobiliuosius tinklus paslaugai teikti rezultatų“ patvirtina, kad perkančioji organizacija informavo ieškovą, jog priėmė sprendimą atmesti UAB ,,Tele2“ komercinį pasiūlymą, nes 2006 m. lapkričio 15 d. paaiškinime pasiūlyti paslaugų teikimo įjungimo mokesčiai, komercinio pasiūlymo 2.2.7 ir 2.2.9 punktai neįtraukti į bendrą pasiūlymo kainą; siūlomų paslaugų UAB „Tele2“ šiuo metu neteikia; nurodomas paslaugų įjungimo mokestis, 814.860 Lt su PVM, yra ne kas kita kaip siūlomų paslaugų įgyvendinimo kaina. Be to, nepateiktas smulkus techninis paslaugos teikimo aprašymas pagal pateikto komercinio pasiūlymo 2.2.13, 2.2.16 ir 2.2.17 punktus (t. 1, b. l. 35-36). Teismas nurodė, kad teismo posėdžio metu išvadą teikiančios institucijos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovai paaiškino, jog UAB „Tele2“ pasiūlymas atmestas pagrįstai. Konkursas buvo organizuojamas paprasta komercine praktika, kai jo vertė neviršija 75 000 Lt. Perkančioji organizacija tikėjosi gauti visas reikiamas paslaugas be papildomų mokesčių. UAB „Tele2“ nurodė papildomą 814 000 Lt paslaugos įjungimo mokestį, t. y. pasiūlymo kaina viršijo vertę, todėl pasiūlymas turėjo būti atmestas dėl per didelės kainos. Pirkimas neskaidomas į dalis, tai reiškia, kad turi būti apimamas visas paslaugų paketas ir vertinama galutinė paslaugos kaina (t. 1, b. l. 65-73). Teismo teigimu, nors Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvada nėra privaloma, tačiau priimant sprendimą atsižvelgtina į išvadą teikiančios institucijos paaiškinimus. Teismas nurodė, kad pats ieškovas, 2006 m. lapkričio 15 d. pateikdamas atsakymą į perkančiosios organizacijos 2006 m. lapkričio 9 d. raštą Nr. (23.1)-SRŪ-323, patvirtino, jog vieningos trumpųjų numerių sistemos tarp įstaigos mobiliųjų abonentų ir fiksuoto ryšio abonentų (ne daugiau kaip iš 4 skaitmenų) paslaugos bei EDGE duomenų perdavimo paslaugos įjungimo mokesčiai po 407 430 Lt su PVM, kurie iš viso sudaro 814 860 Lt su PVM, nėra įskaičiuoti į bendrą pasiūlymo kainą – 2,76 Lt. Pateiktas UAB „Telefonservis“ 2006 m. lapkričio 13 d. raštas taip pat patvirtina, kad Birštono savivaldybės administracijos sprendimas atmesti UAB „Tele2“ pasiūlymą buvo pagrįstas, nes rašte nurodyta, kad telefoninę stotį HiPath 3550 V6.0 sujungti pagal operatoriaus (t. y. UAB „Tele2“) pateiktą pasiūlymą nėra jokios techninės galimybės (t. 1, b. l. 131). Taip pat teismas nurodė, kad byloje pateiktas Kauno apygardos teismo 2007 m. birželio 13 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-528-555/2007 pagal UAB „Bitė Lietuva“ ieškinį atsakovams Birštono savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriui, UAB „Omnitel“, dalyvaujant trečiajam asmeniui UAB „Tele2“, dėl viešojo pirkimo rezultatų pripažinimo negaliojančiais (t. 2, b. l. 11-17), patvirtina, kad ieškovas UAB „Bitė Lietuva“, esantis šioje byloje trečiuoju asmeniu, prašė pripažinti 2006 m. lapkričio 23 d. pirkimo rezultatus negaliojančiais, nors teismas UAB „Bitė Lietuva“ ieškinį atmetė praleidus ieškinio senaties terminą, tačiau konstatavo, kad atsakovas Birštono savivaldybės administracija nepažeidė VPĮ nustatytų teisės normų reikalavimų. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, į Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvadą, teismas konstatavo, kad UAB „Tele2“ pasiūlymas neatitiko perkančiosios organizacijos reikalavimų ir ieškovo nurodyta mažiausia paslaugų kaina nebuvo galutinė, todėl ieškovo ieškinį atmetė.

5Ieškovas UAB ,,Tele2“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 22 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

61. Teismo sprendimas nėra motyvuotas taikytinomis teisės normomis, todėl esant absoliučiam sprendimo negaliojimo pagrindui, numatytam CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte, turėtų būti panaikintas. Nors byloje buvo kilęs ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių konkurso pasiūlymo atmetimo pagrindus ir tvarką, teismas sprendimo motyvuojamojoje dalyje nepateikė jokios nuorodos į taikytinas teisės normas, nekvalifikavo ginčo teisinių santykių, t. y. nenurodė jokių teisinių sprendimo motyvų.

72. Teismas, priimdamas sprendimą, nepagrįstai ir neteisėtai rėmėsi Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvada. VPĮ 39 straipsnio 2 dalis ir pirkimo dokumentų 7.3 p. nurodyti išsamūs pagrindai, kuriems esant perkančioji organizacija turi teisę atmesti dalyvio pasiūlymą. Nei VPĮ, nei pirkimo dokumentai nenumatė tokių pasiūlymo atmetimo pagrindų, kaip galimas pirkimo vertės ribos viršijimas, galutinės paslaugos kainos dydis ar perkančiosios organizacijos reikalavimas, kad visos reikiamos paslaugos turi būti teikiamos be papildomų mokesčių. Perkančiosios organizacijos patvirtinti pirkimo dokumentai nenumatė jokių reikalavimų, susijusių su pasiūlymo kaina, jos dydžio ribojimu ar pan., bei nenumatė draudimo taikyti papildomus paslaugų įgijimo mokesčius ar kitus papildomus paslaugų teikimo mokesčius, o dėl to teismas nepagrįstai ir neteisėtai pripažino ieškovo pasiūlymo atmetimą teisėtu. Teismo sprendime vartojama sąvoka ,,galutinė paslaugos kaina“ nėra įtvirtinta nei VPĮ, nei pirkimo dokumentuose, todėl neaišku, kuo remdamasis teismas nustatė jos dydį. Iš pirkimo dokumentų matyti, kad perkančioji organizacija nenumatė reikalavimo ir neketino gauti nemokamai visų paslaugų, kurių įkainiai nėra numatyti Priede Nr. 1. Teismas nepagrįstai nevertino aplinkybės, jog perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose numatė daugybę papildomų apmokestinamų paslaugų, kurių įkainiai nėra įtraukti į Priedą Nr. 1 bei neturi įtakos ,,bendros sumos“ kriterijui, kuriuo remiantis yra lyginami dalyvių pasiūlymai bei nustatomas laimėtojas (Pirkimo dokumentų 7.2.1 p.). Ieškovo pasiūlymas buvo atmestas nesant VPĮ ar pirkimo dokumentuose nurodytų pagrindų.

83. Teismas nenurodė, kokios imperatyvios teisės normos ir pirkimo dokumentų reikalavimai buvo pažeisti vieningos trumpųjų numerių sistemos tarp įstaigos mobiliųjų abonentų ir fiksuoto ryšio abonentų paslaugos ir EDGE duomenų perdavimo paslaugos įjungimo mokesčių, neįskaičiuojant į bendrą pasiūlymo kainą. Vieningos trumpųjų numerių sistemos tarp įstaigos mobiliųjų abonentų ir fiksuoto ryšio abonentų paslaugos ir EDGE duomenų perdavimo paslaugos pajungimo mokesčiai nebuvo ir negalėjo būti įtraukti į Priede Nr. 1 perkančiosios organizacijos pateiktą lentelę, nes perkančiosios organizacijos patvirtintoje lentelėje nebuvo numatyta šių papildomų įkainių įrašymo galimybė, o tiekėjams nebuvo suteikta teisė ją keisti. Nei teismas nei perkančioji organizacija nenurodė, jog UAB ,,Tele2“ netinkamai užpildė Priede Nr. 1 esančią lentelę. Ieškovo pasiūlyme buvo nurodyta visa pirkimo dokumentuose nurodyta informacija, pasiūlymas atitiko konkurso sąlygas, todėl buvo atmestas neteisėtai.

94. Perkančioji organizacija nenustatė, kad telefoninę stotį HiPath 3550 V6.0 sujungti pagal operatoriaus (t. y. UAB ,,Tele2“) pateiktą pasiūlymą nėra jokios techninės galimybės. Teismas, pažeisdamas UAB ,,Tele2“ teises ir teisėtus interesus bei peržengdamas bylos nagrinėjimo ribas, neteisėtai ir nepagrįstai nustatė UAB ,,Tele2“ pasiūlymo atmetimo pagrindą, kuris nebuvo numatytas Birštono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2006 m. lapkričio 16 d. sprendime atmesti UAB ,,Tele2“ pasiūlymą. Teismas grįsdamas UAB ,,Tele2“ pasiūlymo atmetimą naujomis faktinėmis aplinkybėmis, kurios nebuvo nustatytos viešojo pirkimo procedūrų metu, peržengė bylos nagrinėjimo teisme ribas.

105. Teismas sprendime nepagrįstai rėmėsi Kauno apygardos teismo 2007 m. birželio 13 d. sprendimu. Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-528-555/2007 netyrė ir nevertino UAB ,,Tele2“ pasiūlymo atmetimo teisėtumo ir pagrįstumo, o UAB „Bitė Lietuva“ ieškinio pagrindas skyrėsi nuo UAB ,,Tele2“ ieškinio pagrindo.

116. Nepagrįsta ir neteisėta teismo išvada, kad UAB ,,Tele2“ pasiūlymas neatitiko perkančiosios organizacijos reikalavimų. VPĮ 39 straipsnio 2 dalyje ir pirkimo dokumentų 7.3 p. nenumato tokio pasiūlymo atmetimo pagrindo kaip neatitikimas perkančiosios organizacijos reikalavimams.

127. UAB ,,Tele2“ pasiūlymas buvo atmestas nesant VPĮ ar pirkimo dokumentuose nurodytų pagrindų, tokiu būdu pažeidžiant viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principus bei UAB ,,Tele2“ teises ir teisėtus interesus. Nustačius, kad pirkimų komisijos sprendimas atmesti UAB ,,Tele2“ pasiūlymą buvo priimtas, pažeidus VPĮ nustatytus principus, būtina pagal CK 1.78 straipsnio 5 dalį konstatuoti niekinio sandorio faktą ir taikyti jo negaliojimo padarinius, nes sandoriai, prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo normoms, yra niekiniai ir negalioja ab initio, todėl negali sukelti jokių teisinių pasekmių. Dėl nurodytų aplinkybių 2006 m. lapkričio 23 d. perkančiosios organizacijos ir ,,Omnitel“ sudaryta sutartis dėl mobilaus ryšio ir skambučių iš fiksuoto telefoninio ryšio į mobiliuosius tinklus paslaugos pirkimo, privalo būti pripažinta niekine (CK 1.80 str.).

13Atsakovas UAB ,,Omnitel“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 22 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovo atsakovui UAB ,,Omnitel“ visas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

141. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad VPĮ 39 straipsnio 2 dalyje ir pirkimo dokumentų 7.3 p. nenumatytos toks pasiūlymo atmetimo pagrindas, kaip neatitikimas perkančiosios organizacijos reikalavimams. Perkančiosios organizacijos reikalavimai pirkime dalyvaujančiam tiekėjui ir jo pateiktam pasiūlymui yra aiškiai nurodyti perkančiosios organizacijos – Birštono savivaldybės pirkimų dokumentuose. VPĮ 2 straipsnio 20 dalyje numatyta, kad pirkimo dokumentai – perkančiosios organizacijos skelbiami ar pateikiami tiekėjams dokumentai, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas. Ieškovas paskelbus konkursą neginčijo atsakovo parengtų konkurso sąlygų, todėl privalėjo pateikti pasiūlymą pagal pirkimo dokumentų reikalavimus.

152. Teismas pagrįstai nustatė, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų, nes vieningos trumpųjų numerių sistemos tarp įstaigos mobiliųjų abonentų ir fiksuotojo ryšio abonentų paslaugos įjungimo mokesčiai nėra įskaičiuoti į bendrą pasiūlymo kainą. Ir vien šios neatitikimo pirkimo dokumentams fakto nustatymo pakanka, kad būtų atmestas ieškovo pasiūlymas. Ieškovas, pateikdamas pasiūlymą, taip pat nurodė, kad EDGE duomenų perdavimo paslaugos pajungimas kainuotų papildomai. Taigi, pagal ieškovo pateiktą pasiūlymą atsakovui Birštono savivaldybės administracijai norint naudotis EDGE duomenų perdavimo paslauga ir vieninga trumpųjų numerių sistema tarp įstaigos mobiliųjų abonentų ir fiksuotojo ryšio abonentų, kaip tai numatyta pirkimo dokumentuose, jis turėtų papildomai sumokėti ieškovui ženklią sumą už šių paslaugų įjungimą, t. y. net 814 860 Lt su PVM. Vertinant kiekvieną pasiūlymą reikia atsižvelgti į viešųjų pirkimų tikslą – būtent racionalų lėšų panaudojimą bei skaidrumo, lygiateisiškumo viešųjų pirkimų srityje užtikrinimą. Tuo tarpu pripažinus laimėtoju ieškovą būtų neracionaliai panaudotos lėšos ir nebūtų pasiekti pirkimų tikslai, taip pažeidžiant VPĮ įtvirtintą pirkimų tikslą. Taip pat, pagal pirkimo dokumentų 3.3 p., ieškovas, pateikdamas pasiūlymą, privalėjo pateikti detalų paslaugų, nurodytų pirkimo dokumentų 2.2.13, 2.2.16, 2.2.17 punktuose, aprašymą. Tačiau ieškovas tokio aprašymo nepateikė. UAB ,,Telefonservis“ 2006 m. lapkričio 13 d. rašte nurodė, kad ,,telefoninę stotį HiPAth 3550 V6.0 sujungti pagal operatoriaus pateiktą pasiūlymą nėra jokios techninės galimybės“. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų šią UAB ,,Telefonservis“ pateiktą išvadą.

163. UAB ,,Tele2“ reikalavimas įpareigoti atsakovo Birštono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisiją priimti sprendimą – pripažinti UAB ,,Tele2“ pasiūlymą laimėjusiu – yra nepagrįstas ir neteisėtas. Konkurso dalyvio pasiūlymo pripažinimas laimėjusiu yra priskirtinas perkančiosios organizacijos kompetencijai. Todėl tik perkančioji organizacija turi nuspręsti, ar tęsti pradėtas pirkimo procedūras, ar pripažinti pasiūlymą laimėjusiu, ar sudaryti sutartį su konkurso laimėtoju.

174. Teismas pagrįstai rėmėsi Kauno apygardos teismo 2007 m. birželio 13 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-528-555/2007, nes tiek nagrinėjant bylą Kauno apygardos teisme, tiek nagrinėjant šią bylą dalyvavo tie patys asmenys, abiejose bylose buvo nagrinėjamas to paties pirkimo rezultatų teisėtumas.

185. Kadangi ieškovo pasiūlymas buvo atmestas teisėtai ir pagrįstai, tai ieškovo reikalavimas pripažinti atsakovų Birštono savivaldybės administracijos ir UAB ,,Omnitel“ sutartį dėl mobilaus ryšio ir skambučių iš fiksuotojo telefono ryšio į mobiliuosius tinklus yra neteisėtas ir nepagrįstas.

19Apeliacinis skundas netenkintinas.

20Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str.).

21Pirmosios instancijos teismas surinko ir ištyrė visus įrodymus, teisingai juos įvertino ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą.

22Pagrindiniai viešųjų pirkimų principai ir tikslai yra įtvirtinti VPĮ 3 straipsnyje. Šio įstatymo pirmoji dalis įpareigoja perkančiąją organizaciją, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, laikytis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Šio straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatyme viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas.

23Vienas esminių kriterijų nustatant pirkimo sąlygas yra tiekėjų kvalifikacija. Remiantis VPĮ 32 straipsnio 1 dalimi perkančioji organizacija turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35-37 straipsnių nuostatomis. VPĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdį, kiekį, svarbą ir paskirtį, turi teisę įvertinti ir patikrinti kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą šiame straipsnyje nurodytais būdais ir pirkimo dokumentuose nurodyti, kokius (vieną ar kelis) techninio ir (ar) profesinio pajėgumo įrodymus turi pateikti tiekėjai. Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1S-25 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 7 punktu perkančioji organizacija, atlikdama kvalifikacijos tikrinimo procedūrą, pasirenka, jos nuomone, svarbius tiekėjų kvalifikaciją (teisę verstis atitinkama ūkine veikla, ekonominę ir finansinę būklę bei techninius gebėjimus) apibūdinančius kriterijus, nustato jų reikalaujamas reikšmes ir patikrina, ar pirkimo procedūrose dalyvaujančių tiekėjų kvalifikacijos kriterijų reikšmės atitinka iškeltus reikalavimus. Teisė pačiai perkančiajai organizacijai nustatyti tiekėjų kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus įtvirtinta ir šių rekomendacijų 12, 13 punktuose, pagal kuriuos perkančioji organizacija gali nustatyti kitokius nei pateikti šiame teisės akte kvalifikacijos vertinimo kriterijus arba nustatyti aukštesnes jų reikšmes, tačiau tokiu atveju ji turi būti įsitikinusi, kad toks sprendimas yra pagrįstas. Tačiau perkančioji organizacija turi būti įsitikinusi savo sprendimo pagrįstumu, nepažeisti VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų principų, 32 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją.

24Iš bylos duomenų matyti, kad Birštono savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyrius 2006 m. spalio 18 d. raštu pakvietė UAB „Tele2“ pateikti komercinį pasiūlymą mobilaus ryšio ir skambučių iš fiksuotojo telefoninio ryšio (per esamą SIEMENS HiPath 3550 stotelę) į mobiliuosius tinklus paslaugai teikti pagal patikslintas sąlygas (t. 1, b. l. 15-22). Pirkimo dokumentų 1.4 punkte buvo nurodyta, kad teikėjas privalo teikti visas nurodytas, pageidaujamas pirkti, paslaugas. Pirkimo dokumentų 2.2 punkte nurodyti reikalavimai mobiliojo ryšio paslaugoms bei paslaugai skambinti iš fiksuotojo telefoninio ryšio į mobiliuosius tinklus, tarp kurių buvo numatyti šie reikalavimai – turi būti teikiama vieninga trumpųjų numerių sistema tarp įstaigos mobiliųjų abonentų ir fiksuotojo ryšio abonentų (ne daugiau kaip 4 skaitmenų) (pirkimo dokumentų 2.2.7 punktas); turi būti teikiama EDGE duomenų perdavimo paslauga šiuose miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Mažeikiuose, Palangoje, Druskininkuose ir Nidoje (pirkimo dokumentų 2.2.9 p.). Taip pat pirkimo dokumentų 3 punkte numatyta, kad pasiūlyme turi būti užpildytas pridėtas priedas dėl siūlomų įkainių (3.2 punktas), pateiktos siūlomų paslaugų charakteristikos ir detalizavimas (3.3 punktas).

25Bylos duomenimis, 2006 m. lapkričio 3 d. ieškovas pateikė pasiūlymą perkančiosios organizacijos 2006 m. spalio 18 d. rašte nurodytoms paslaugoms teikti (t. 1, b. l. 23-31). Birštono savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyrius 2006 m. lapkričio 9 d. raštu Nr. (23.1)-SRŪ-323 „Dėl komercinio pasiūlymo paaiškinimo“ paprašė paaiškinti UAB „Tele2“ pateiktą pasiūlymą, pateikė klausimus, ar pasiūlymo vieningos trumpųjų numerių sistemos tarp įstaigos mobiliųjų abonentų ir fiksuotojo ryšio abonentų (ne daugiau kaip 4 skaitmenų) paslaugos bei EDGE duomenų perdavimo paslaugos įjungimo mokesčiai po 407 430 Lt su PVM, kurie iš viso sudaro 814 860 Lt su PVM, yra įskaičiuoti į bendrą pasiūlymo kainą –2,76 Lt bei kaip bus techniškai įgyvendinamas paslaugos teikimas (t. 1, b. l. 32). UAB ,,Tele2“ 2006 m. lapkričio 15 d. rašte nurodė, kad minėti mokesčiai į bendrą pasiūlymo kainą neįtraukti ir kad techninis paslaugos įgyvendinimas bus atliktas visus darbus suderinus su perkančiosios organizacijos telefono stotelę HiPath 3550 prižiūrinčia įmone arba suderinus su kita tokias paslaugas teikiančia įmone (t. 1, b. l. 33-34). Birštono savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyrius 2006 m. lapkričio 21 d. raštu Nr. (23.1)-SRŪ-342 ,,Dėl komercinio pasiūlymo mobilaus ryšio ir skambučių iš fiksuoto telefoninio ryšio į mobiliuosius tinklus paslaugai teikti rezultatų“ ieškovą UAB ,,Tele2“ informavo, kad pirkimo komisija, išnagrinėjusi ieškovo 2006 m. lapkričio 15 d. atsakymą į pirkimo komisijos 2006 m. lapkričio 9 d. raštą, priėmė sprendimą atmesti UAB ,,Tele2“ komercinį pasiūlymą. Kaip pasiūlymo atmetimo priežastį pirkimo komisija nurodė tai, kad UAB ,,Tele2“ 2006 m. lapkričio 15 d. paaiškinime pasiūlyti paslaugų teikimo įjungimo mokesčiai, komercinio pasiūlymo 2.2.7 ir 2.2.9 punktai neįtraukti į bendrą pasiūlymo kainą; siūlomų paslaugų pagal minėtus punktus UAB „Tele2“ šiuo metu neteikia; nurodomas paslaugų įjungimo mokestis, 814 860 Lt su PVM, yra ne kas kita kaip siūlomų paslaugų įgyvendinimo kaina (t. 1, b. l. 35-36). Taip pat pirkimo komisija nurodė, kad nepateiktas smulkus techninis paslaugos teikimo aprašymas pagal pateikto komercinio pasiūlymo 2.2.13, 2.2.16 ir 2.2.17 punktus.

26VPĮ 32 straipsnio 6 dalis nustato imperatyvią teisės normą, pagal kurią perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Fima“ v. Kauno miesto savivaldybės administracija, Nr. 3K-3-185/2008). VPĮ 28 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Šios teisės normos paskirtis reiškia, kad kandidatų ar dalyvių kvalifikaciniai duomenys perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus turi atitikti visiškai, todėl perkančioji organizacija neturi teisės leisti pirkimo procedūrose dalyvauti net tiems tiekėjams, kurių kvalifikacija nežymiai neatitinka keliamų reikalavimų. Tik toks griežtas kvalifikacinių reikalavimų vertinimas įgalina užtikrinti VPĮ 4 straipsnyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų laikymąsi.

27Nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodė, kad pasiūlymo pateikimo metu jis būtų teikęs vieningos trumpųjų numerių sistemos tarp įstaigos mobiliųjų abonentų ir fiksuoto ryšio abonentų (ne daugiau kaip 4 skaitmenų) bei EDGE duomenų perdavimo paslaugas. Tai patvirtina ieškovo 2007 m. lapkričio 5 d. pažyma, kurioje nurodoma, kad vieningųjų trumpųjų numerių paslauga šiuo metu nesinaudoja nė vienas UAB ,,Tele2“ judriojo ryšio paslaugų vartotojas, nors 2006 m. spalio 18 d. nebuvo techninių kliūčių UAB ,,Tele2“ pradėti teikti vieningos trumpųjų numerių sistemos tarp vartotojo mobiliojo ryšio abonentų (ne daugiau kaip 4 skaitmenų) paslaugą bei teikti duomenų perdavimo paslaugą, naudojant EDGE technologiją (t. 2, b. l. 31). Ieškovo atstovas apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu patvirtino, kad tokių paslaugų ginčijamo viešojo pirkimo konkurso metu neteikė, nors buvo pasirengęs teikti (t. 2, b. l. 103-106). Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas Birštono savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyrius, nustatęs, jog UAB ,,Tele2“ siūlomų paslaugų pagal komercinio pasiūlymo 2.2.7 ir 2.2.9 punktus viešojo pirkimo konkurso metu neteikė, t. y. ieškovas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, ir nurodomas paslaugų pajungimo mokestis,

28814 860 Lt su PVM, yra siūlomų paslaugų įgyvendinimo kaina, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą (VPĮ 28 str. 7 d., 33 str. 2 d. 1 p.).

29Taip pat, kaip minėta, ieškovas pagal pirkimo dokumentų 3.3 punktą pateikdamas pasiūlymą, privalėjo pateikti detalų paslaugų, nurodytų pirkimo dokumentų 2.2.13, 2.2.16 ir 2.2.17 punktuose aprašymą. Ieškovui tokio aprašymo nepateikus, 2006 m. lapkričio 9 d. raštu Nr. (23.1)-SRŪ-323 Birštono savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyrius paprašė ieškovą pateikti smulkų techninį paslaugos teikimo aprašymą pagal konkurso sąlygų 2.2.13, 2.2.16 ir 2.2.17 punktus (t. 1, b. l. 32). 2006 m. lapkričio 15 d. ieškovas pateikė atsakymą, tačiau jame nepateikė techninio paslaugos teikimo aprašymo pagal minėtus konkurso sąlygų punktus (t. 1, b. l. 33-34). Todėl ir dėl šios aplinkybės pagrįstai buvo atmestas ieškovo pasiūlymas.

30Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad UAB ,,Tele2“ pasiūlymas neatitiko perkančiosios organizacijos reikalavimų, todėl ieškovo ieškinį atmetė.

31Atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad perkančioji organizacija nenustatė, jog telefoninę stotį HiPath 3550 V6.0 sujungti pagal operatoriaus (t. y. UAB ,,Tele2“) pateiktą pasiūlymą nėra jokios techninės galimybės, tačiau teismas, pažeisdamas UAB ,,Tele2“ teises ir teisėtus interesus bei peržengdamas bylos nagrinėjimo ribas, neteisėtai ir nepagrįstai rėmėsi šiuo UAB ,,Tele2“ pasiūlymo atmetimo pagrindu. Iš skundžiamo teismo sprendimo matyti, kad šią aplinkybę teismas nurodė tik kaip papildomą argumentą, bet ne kaip ieškovo pasiūlymo atmetimo pagrindą.

32Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje Kauno apygardos teismo 2007 m. birželio 13 d. sprendimu nustatytų faktų nelaikė prejudiciniais ir jais nesivadovavo, todėl neturi pagrindo ir apelianto argumentas, kad teismas sprendime nepagrįstai rėmėsi minėtu Kauno apygardos teismo sprendimu.

33Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį priėmė teisingą sprendimą, jo naikinti ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

34Netenkindama apeliacinio skundo, teisėjų kolegija atitinkamai paskirsto bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str.). Iš apelianto atsakovui UAB ,,Omnitel“ priteistinos jo patirtos advokato atstovavimo išlaidos, kurias sudaro 2 360 Lt (t. 2, b. l. 101-102) bei išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (CPK 88, 93, 98 str.).

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

36Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

37Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Tele2“ (į. k. 111471645) atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Omnitel“ (į. k. 110305282) 2 360 (du tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt) Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

38Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Tele2“ 14 (keturiolika) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Tele2“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1)... 4. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gegužės 22 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 5. Ieškovas UAB ,,Tele2“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo... 6. 1. Teismo sprendimas nėra motyvuotas taikytinomis teisės normomis, todėl... 7. 2. Teismas, priimdamas sprendimą, nepagrįstai ir neteisėtai rėmėsi... 8. 3. Teismas nenurodė, kokios imperatyvios teisės normos ir pirkimo dokumentų... 9. 4. Perkančioji organizacija nenustatė, kad telefoninę stotį HiPath 3550... 10. 5. Teismas sprendime nepagrįstai rėmėsi Kauno apygardos teismo 2007 m.... 11. 6. Nepagrįsta ir neteisėta teismo išvada, kad UAB ,,Tele2“ pasiūlymas... 12. 7. UAB ,,Tele2“ pasiūlymas buvo atmestas nesant VPĮ ar pirkimo dokumentuose... 13. Atsakovas UAB ,,Omnitel“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus... 14. 1. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad VPĮ 39 straipsnio 2 dalyje ir... 15. 2. Teismas pagrįstai nustatė, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko pirkimo... 16. 3. UAB ,,Tele2“ reikalavimas įpareigoti atsakovo Birštono savivaldybės... 17. 4. Teismas pagrįstai rėmėsi Kauno apygardos teismo 2007 m. birželio 13 d.... 18. 5. Kadangi ieškovo pasiūlymas buvo atmestas teisėtai ir pagrįstai, tai... 19. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 20. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 21. Pirmosios instancijos teismas surinko ir ištyrė visus įrodymus, teisingai... 22. Pagrindiniai viešųjų pirkimų principai ir tikslai yra įtvirtinti VPĮ 3... 23. Vienas esminių kriterijų nustatant pirkimo sąlygas yra tiekėjų... 24. Iš bylos duomenų matyti, kad Birštono savivaldybės administracijos Ūkio ir... 25. Bylos duomenimis, 2006 m. lapkričio 3 d. ieškovas pateikė pasiūlymą... 26. VPĮ 32 straipsnio 6 dalis nustato imperatyvią teisės normą, pagal kurią... 27. Nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodė, kad pasiūlymo pateikimo metu jis... 28. 814 860 Lt su PVM, yra siūlomų paslaugų įgyvendinimo kaina, priėmė... 29. Taip pat, kaip minėta, ieškovas pagal pirkimo dokumentų 3.3 punktą... 30. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas... 31. Atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad perkančioji organizacija... 32. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje Kauno apygardos teismo 2007... 33. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 34. Netenkindama apeliacinio skundo, teisėjų kolegija atitinkamai paskirsto... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 36. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 22 d. sprendimą palikti... 37. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Tele2“ (į. k.... 38. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Tele2“ 14...