Byla 2-1797/2014
Dėl restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Trakų akmuo“ darbuotojų profesinės sąjungos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 19 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-5307-392/2014 pagal pareiškėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Trakų akmuo“ darbuotojų profesinės sąjungos ieškinį dėl restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas UAB „Trakų akmuo“ darbuotojų profesinė sąjunga padavė Vilniaus apygardos teismui ieškinį, kuriuo prašė panaikinti 2013 m. lapkričio 26 d. bei 2014 m. balandžio 1 d. RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkimo nutarimus, kuriais restruktūrizavimo administratorius įpareigotas kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo.

4Pareiškėjas nurodė, kad kilęs ginčas yra susijęs su restruktūrizuojamos įmonės darbuotojų teisėmis, kadangi RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo plano rengimas ir tvirtinimas nebuvo derinamas su jame dirbančiais darbuotojais, nurodytos įmonės kreditoriai, priimdami skundžiamus nutarimus, ignoravo RUAB „Trakų akmuo“ darbuotojų teisių bei interesų apsaugos reikalavimus. Pareiškėjo teigimu, skundžiami nutarimai pažeidžia RUAB „Trakų akmuo“ darbuotojų interesus, kadangi stambesniems kreditoriams sąmoningai priimtais kreditorių susirinkimo nutarimais privedus RUAB „Trakų akmuo“ prie bankroto, tektų atleisti visus šioje bendrovėje dirbančius darbuotojus.

5Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartimi (LITEKO duomenimis nutartis priimta 2014-08-04) nustatė pareiškėjui 20 d. terminą ieškinio trūkumams pašalinti – pateikti įrodymus apie tai, kada ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamus kreditorių susirinkimo nutarimus (21 b. l.).

6Pareiškėjas 2014 m. rugpjūčio 13 d. pateikė teismui paaiškinimą bei jį pagrindžiančius įrodymus dėl skundo (patikslinus ieškinį, jis buvo įvardintas skundu) trūkumų pašalinimo, kuriame nurodė, kad apie skundžiamus RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkimo 2013 m. lapkričio 26 d. ir 2014 m. balandžio 1 d. priimtus nutarimus sužinota gavus 2014 m. liepos 24 d. RUAB „Trakų akmuo“ atsakymą į 2014 m. liepos 14 d. prašymą pateikti informaciją (24-40 b. l.).

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo RUAB „Trakų akmuo“ darbuotojų profesinės sąjungos skundą/ieškinį dėl RUAB „Trakų akmuo“ 2013 m. lapkričio 26 d. ir 2014 m. balandžio 1 d. kreditorių susirinkimų nutarimų panaikinimo.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Pirmosios instancijos teismas priėmė nutartį atsisakyti priimti ieškinį /skundą tuo pagrindu, kad pareiškėjas praleido Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau-ĮRĮ) 24 straipsnio 7 punkte nustatytą 14 dienų terminą kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimams apskųsti. Nors apie ginčijamus nutarimus pareiškėjui tapo žinoma 2014 m. liepos 24 d., gavus atsakymą iš įmonės vadovo apie restruktūrizavimo proceso eigą, tačiau, teismo įsitikinimu, tokia pareiškėjo pozicija vertinama kritiškai, nes restruktūrizuojamoje įmonėje veikianti profesinė sąjunga, atstovaujanti dalį kreditorių (darbuotojų) be abejonės, jog apie tokiais esminiais įmonės gyvavimo klausimais kaip restruktūrizavimo proceso nutraukimas priimtus kreditorių nutarimus pareiškėjas sužinojo, ar bent jau būdamas įmonės profesine sąjunga, pats ar per savo atstovaujamus asmenis, privalėjo sužinoti iš karto po jų (nutarimų) priėmimo. Atsisakydamas priimti skundą/ieškinį, teismas taip pat rėmėsi CPK 75 straipsnio 1 dalimi, kurioje nustatyta, kad teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui.

10Teismas pažymėjo, kad ginčijamų nutarimų teisėtumas jau yra patikrintas bylose Nr. 2-1588-392/2014 ir Nr. 2-4269-392/2014.

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Atskiruoju skundu pareiškėjas RUAB „Trakų akmuo“ darbuotojų profesinė sąjunga prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 19 d. nutartį ir perduoti skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad:

  1. Teismas neatsižvelgė į tai, kad pareiškėjas įgijo teisinį subjektiškumą tik 2014 m. liepos 2 d., t. y. po to, kai buvo priimti skundžiami kreditorių susirinkimo protokoliniai nutarimai;
  2. Apie skundžiamus kreditorių susirinkimo nutarimus jis (pareiškėjas) sužinojo tik 2014 m. liepos 24 d., todėl nėra pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, jog skundas pateiktas praleidus ĮRĮ 24 straipsnio 7 dalyje nustatytą kreditorių susirinkimo nutarimų apskundimo terminą, nes nebuvo objektyvių galimybių įvertinti skundžiamų kreditorių susirinkimo nutarimų pagrįstumo bei ginti savo narių pažeistus interesus (skundžiamų nutarimų turinys tapo žinomas tik gavus 2014 m. liepos 24 d. RUAB „Trakų akmuo“ atsakymą į pareiškėjo paklausimą);
  3. Teismas, nepasisakė dėl pateiktų įrodymų, kuriuose užfiksuotas sužinojimo apie šioje byloje skundžiamus RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkimo protokolo nutarimus momentas, atmetimo priežasčių, nutarties nemotyvavo ir tuo pažeidė procesinės teisės normas, nustatančias teismo pareigą išvadas tinkamai motyvuoti;
  4. Apsiribojęs procedūrinio pobūdžio patikra, teismas pažeidė pareigą būti aktyviu restruktūrizavimo procese bei bylose, susijusiose su darbo santykiais.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

16Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl apygardos teismo atsisakymo priimti pareiškėjo UAB „Trakų akmuo“ darbuotojų profesinės sąjungos skundą dėl RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkimo nutarimų CPK 75 straipsnio 1 dalies bei ĮRĮ 24 straipsnio 7 dalies pagrindais.

17ĮRĮ 7 straipsnio 7 dalis nustato, kad įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama ir nagrinėjama CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis.

18Restruktūrizavimo proceso paskirtis sudaryti sąlygas laikinų finansinių sunkumų turinčioms įmonėms pasinaudoti restruktūrizavimo teikiamomis galimybėmis, tęsiant įmonės veiklą, išsaugant darbo vietas, apsaugant įmonės ir jos kreditorių interesus, ir toks procesas akivaizdžiai susijęs su viešuoju interesu. Šį specifika įpareigoja teismą, nagrinėjantį su restruktūrizavimo procesu susijusias bylas, būti aktyviu. ĮRĮ 24 straipsnio 7 punktas nustato, kad, restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai turi teisę apskųsti teismui kreditorių susirinkimo (komiteto) priimtus nutarimus per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie šiuos nutarimus. CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, suteikianti teisę kiekvienam suinteresuotam asmeniui įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Paminėta, kad bylos dėl restruktūrizavo proceso nagrinėjamos CPK nustatyta tvarka, išskyrus ĮRĮ nustatytas išimtis. ĮRĮ neapibrėžia atvejų, kada teismas turi teisę ar privalo atsisakyti priimti skundą (ieškinį), todėl čia taikytinos CPK nuostatos. Šio kodekso 137 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kokiais atvejais teismas atsisako priimti ieškinį (skundą). Teismų praktikoje pripažįstama, kad ieškinio priėmimo stadijoje teismo sprendžiami klausimai yra išimtinai procesinio teisinio pobūdžio, t. y. sprendžiama, ar asmuo turi teisę kreiptis į teismą ir ar jis šią teisę įgyvendina laikydamasis procesinių įstatymų nustatytos tvarkos, todėl teismas neturi pagrindo reikalauti, kad ieškovas, jau paduodamas ieškinį (skundą), pateiktų įrodymus, kurie ne tik patvirtintų ieškinyje išdėstytas faktines aplinkybes, bet ir įrodytų teisę į ieškinio patenkinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis, priimta 2009 m. balandžio 22 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2009).

19Ieškinio senaties termino skaičiavimo ir taikymo taisyklės apibrėžtos CK VII skyriuje. Teismas priima reikalavimą apginti pažeistą teisę (jei nėra procesinių pagrindų jį nepriimti) nagrinėti, nepaisant to, kad ieškinio senaties terminas yra pasibaigęs (CK 1.126 str. 1 d.), o ieškinio senatį taiko tik tuo atveju, kai to reikalauja ginčo šalis (CK 1.126 str. 2 d.). Nors dėl nagrinėjamos konkrečios situacijos ir ĮRĮ 24 straipsnio 7 dalies nuostatos aiškinimo ir taikymo teismų praktikos nėra, tačiau dėl analogiškos Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalies nuostatos (14 dienų terminas apskųsti kreditorių susirinkimo nutarimus) teismai yra pasisakę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. d. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-825/2010, 2013 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-799/2013 ir kt.), išaiškinant, kad bendrosios ieškinio senaties termino eigos skaičiavimo taisyklės taip pat taikomos ir 14 dienų terminui kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti. Atsižvelgiant į teisės aiškinimo analogiją, kitaip aiškinti ĮRĮ 24 straipsnio 7 dalies nuostatą ir priskirti ją procesinei teisės normai, būtų neprotinga.

20Teismas, atsisakęs priimti apelianto skundą (ieškinį), nepragrįstai rėmėsi CPK 75 straipsnio 1 dalimi, nustatančia, kad teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymų nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui <...>. CPK 75 straipsnis patenka į CPK VII skyrių, reglamentuojantį procesinius terminus, susijusius su civilinės bylos nagrinėjimu teisme. Tai tokie įstatymo nustatyti ar teismo paskirti terminai, per kuriuos procesinio teisinio santykio subjektai gali arba privalo atlikti tam tikrus procesinius veiksmus. Pvz. atskirų civilinių bylų, suinteresuotų asmenų prašymų, skundų išnagrinėjimo terminai ir t. t. Ieškinio senaties terminai nėra procesiniai terminai, ir tokių terminų eigą, jų taikymą reglamentuoja materialinės teisės normos – CK ar, atskirais atvejais, kiti įstatymai (nagrinėjamu atveju ĮRĮ).

21Remiantis tuo, kas išdėstyta, sprendžiama, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo atsisakyti priimti apelianto ieškinį (skundą) procesiniais, CPK nenustatytais pagrindais, t. y. dėl praleisto termino ginti skundžiamais nutarimais pažeistas ar ginčijamas kreditorių teises. Tokiu procesiniu veiksmu teismas pažeidė civilinio proceso bei materialinės teisės normos, jas netinkamai taikant ir aiškinat. Tai pagrindas pripažinti ginčijamą teismo nutartį neteisėta ir nepagrįsta (CPK 338, 330 str., 329 str. 1 d.). Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama ir skundo (ieškinio) priėmimo klausimas perduodamas nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

22Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 19 d. nutartį panaikinti ir perduoti ieškinio (skundo) priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas UAB „Trakų akmuo“ darbuotojų profesinė sąjunga padavė... 4. Pareiškėjas nurodė, kad kilęs ginčas yra susijęs su restruktūrizuojamos... 5. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartimi (LITEKO duomenimis... 6. Pareiškėjas 2014 m. rugpjūčio 13 d. pateikė teismui paaiškinimą bei jį... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi atsisakė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Pirmosios instancijos teismas priėmė nutartį atsisakyti priimti ieškinį... 10. Teismas pažymėjo, kad ginčijamų nutarimų teisėtumas jau yra patikrintas... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Atskiruoju skundu pareiškėjas RUAB „Trakų akmuo“ darbuotojų profesinė... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl apygardos teismo atsisakymo... 17. ĮRĮ 7 straipsnio 7 dalis nustato, kad įmonės restruktūrizavimo byla... 18. Restruktūrizavimo proceso paskirtis sudaryti sąlygas laikinų finansinių... 19. Ieškinio senaties termino skaičiavimo ir taikymo taisyklės apibrėžtos CK... 20. Teismas, atsisakęs priimti apelianto skundą (ieškinį), nepragrįstai... 21. Remiantis tuo, kas išdėstyta, sprendžiama, kad pirmosios instancijos teismas... 22. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 19 d. nutartį panaikinti ir...