Byla e2-125-798/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikona“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 7 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei ,,Mažeikona“, paskirta bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė ,,Finresta“, areštuotas uždarosios akcinės bedrovės ,,Mažeikona“ kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas bei piniginės lėšos, esančios bankų sąskaitose iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, uždrausta uždarajai akcinei bendrovei ,,Mažeikona“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą, bei nustatyti kiti su bankroto bylos iškėlimu susiję įpareigojimai.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Mažeikona“. Pareiškime nurodė, kad 2018 m. spalio 1 d. atsakovės skola valstybės ir savivaldybės biudžetams sudarė 906 525,83 Eur sumą. Ieškovė kredito įstaigoms, kuriose UAB „Mažeikona“ turi sąskaitas, taikė nurodymus dėl lėšų pervedimo ne ginčo tvarka įsiskolinimui apmokėti, tačiau nurodymai buvo neįvykdyti. Pažymėjo, kad nepavykus išieškoti mokestinės nepriemokos iš banko sąskaitose esančių piniginių lėšų, buvo priimtas sprendimas dėl 583 437,20 Eur išieškojimo iš įmonės turto, kuris buvo perduotas vykdyti antstolei E. M., tačiau nėra įvykdytas. Taip pat nurodė, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. A1-1300 yra panaikintas UAB „Mažeikona“ leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais Nr. L14-18, todėl atsakovė negali užsiimti pagrindine veikla. Nurodytų aplinkybių pagrindu ieškovė teigė, kad atsakovė yra nemoki ir jai turi būti keltina bankroto byla.

82.

9Atsakovė UAB „Mažeikona“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriuo prašė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Mažeikona“ atmesti. Atsakovė nurodė, kad UAB ,,Mažeikona“ šiuo metu tik laikinai susiduria su finansiniais sunkumais, atsiskaitant su valstybės biudžetu, tačiau atsakovė turi visas galimybes šią skolą grąžinti. Pažymėjo, kad UAB „Mažeikona“ viso turto vertę sudaro 922 203 Eur, kurią didžiąją dalimi sudaro UAB „Mažeikona“ debitorių skolos ir įmonei grąžinti avansai už nepateiktas prekes. Nurodė, kad debitorius UAB „Saurida“ 2018 m. rugsėjo 11 d. pervedė dalį skolos UAB „Mažeikona“, t. y. 96 000,00 Eur sumą, kuri buvo pervesta siekiant sumažinti įsiskolinimą valstybės biudžetui. Pažymėjo, kad atsakovė dėl laikinų finansinių sunkumų kalbasi tiek su savo debitoriais, tiek ir su kreditoriais, veda derybas su Latvijos Respublikos ūkio subjektais dėl avansinių įmokų grąžinimo UAB „Mažeikona“ už nepateiktas prekes. Taip pat nurodė, kad UAB „Mažeikona“ gautas įmokas iš įmonės debitorių ir grąžintas avansines įmokas perves Valstybinei mokesčių inspekcijai.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Šiaulių apygardos teismas 2018 m. lapkričio 7 d. nutartimi iškėlė UAB ,,Mažeikona“ bankroto bylą.

144.

15Pirmosios instancijos teismas nustatė kad, pagal UAB „Mažeikona“ 2018 m. spalio mėn. balansą, įmonės turto vertė 2018 m. buvo 922 995 Eur, kurį sudarė 792 Eur ilgalaikis turtas ir 922 203 Eur trumpalaikis turtas, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 863 842 Eur. Remdamasis 2017 m. rugsėjo 30 d. pelno (nuostolių) ataskaita, teismas darė išvadą, kad atsakovė 2016 m. dirbo nuostolingai, 2017 m. gavo 1661 Eur pelną. VĮ Registrų centro duomenys patvirtino, kad atsakovė nuosavybės teise registruoto nekilnojamo turto neturėjo, o kilnojamąjį turtą sudarė transporto priemonė, kurios likutinė vertė 791,55 Eur.

165.

17Teismas nurodė, kad, remiantis atsakovės pateiktais duomenimis, darytina išvada, kad bendrovės balanse nurodytą trumpalaikį turtą sudaro iš esmės tik debitorinės skolos – 892 935 Eur.

186.

19Teismas pažymėjo, kad atsakovės pateiktame debitorių sąraše nurodyta, jog debitorių įsiskolinimų suma yra 922 196,10 Eur, tačiau atsakovė nepateikė duomenų apie realias galimybes išieškoti skolas iš šių debitorių.

207.

21Teismas nustatė, kad atsakovė nurodydama, jog debitorė UAB „Saurida“ 2018 m. rugsėjo 11 d. pervedė dalį skolos UAB „Mažeikona“, t. y. 96 000 Eur sumą, kuri buvo pervesta Valstybinei mokesčių inspekcijai, nepateikė jokių įrodymų apie pervestą skolą, bei, kad ši suma buvo pervesta mažinti įsiskolinimą valstybės biudžetui.

228.

23Teismas nurodė, kad atsakovė teigdama, kad dėl laikinų finansinių sunkumų kalbasi tiek su savo debitoriais, tiek ir su kreditoriais, nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų.

249.

25Teismas vertino, kad du atsakovės debitoriai yra užsienio valstybių juridiniai asmenys, iš kurių skolų išieškojimas yra apsunkintas ir reali galimybė išieškoti skolas yra maža. Remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, teismas darė išvadą, kad atsakovės debitorė UAB „Hobista“ yra bankrutavusi, Šiaulių apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 24 d. sprendimu pripažino, kad UAB „Hobista“ veikla pasibaigė, likvidavus ją dėl bankroto. Atsakovės nurodytai debitorei UAB „OKZ Holding Baltija“ Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi iškelta bankroto byla. Teismas sprendė, kad, nesant byloje įrodymų, jog yra realių galimybių susigrąžinti debitorių skolas, tokių skolų suma neįskaitoma į bendrovės turto realią vertę, todėl atsakovės pradelsti įsipareigojimai viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

2610.

27Teismas nurodė, kad atsakovės pateiktame debitorių ir kreditorių sąraše nurodoma, kad atsakovės pradelstų įsipareigojimų suma sudarė 863 841,38 Eur, o atsakovė teigdama, kad skola valstybės biudžetui yra sumažinta ir sudarė 862 598,68 Eur, nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog skola valstybės ir savivaldybių biudžetams yra mažesnė nei nurodė ieškovė – 906 525,83 Eur.

2811.

29Teismas pažymėjo, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. A1-1300 yra panaikintas UAB „Mažeikona“ leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais Nr. L14-18, todėl atsakovė negali užsiimti pagrindine veikla, o UAB ,,Mažeikona“ nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių, kad atsakovė šiuo metu vykdo kokią nors veiklą. Teismas vertino, kad atsakovės finansiniai sunkumai nėra laikini ir esama bendrovės padėtis nesudaro sąlygų jos veiklos tęstinumui ar atnaujinimui.

3012.

31Teismas vertindamas, kad atsakovė nemoka privalomųjų įmokų valstybei, neatsiskaito su kitais kreditoriais, jos pradelsti įsipareigojimai viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, sprendė, kad atsakovė UAB „Mažeikona“ yra nemoki, o pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatė (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 3 dalis).

32III.

33Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3413.

35UAB „Mažeikona“ atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 7 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB ,,Mažeikona“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3613.1.

37Pirmosios instancijos teismas nepakankamai išanalizavo UAB ,,Mažeikona“ ekonominę padėtį, neįvertino, kad prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki.

3813.2.

39Teismas tinkamai nustatęs, kad UAB „Mažeikona“ turtą iš esmės sudaro debitorinės skolos, aptarė kai kurias debitorines skolas ir galimybes jas susigrąžinti / išieškoti (UAB „Hobista“, UAB „OKZ Holding Baltija“), tačiau neįvertino, kad debitorių lentelėje šių debitorių skolos nėra lemiančios UAB „Mažeikona“ nemokumą. UAB „Hobista“ skolą sudaro 598,50 Eur, o UAB „OKZ Holding Baltija“ - 262,83 Eur, tuo tarpu UAB „Mažeikona“ iš viso turi debitorių, kurių įsiskolinimai sudaro 922 196,10 Eur.

4013.3.

41UAB „Saurida“ yra skolinga UAB ,,Mažeikona” 732 743,12 Eur, o UAB ,,Jumps” yra skolinga UAB ,,Mažeikona” 158 741,41 Eur. Bendrą šių dviejų debitorių skolą UAB „Mažeikona“ sudaro 891 484,53 Eur, o kreditorių reikalavimų suminė vertė yra 863 841,38 Eur, todėl šiems debitoriams sumokėjus savo skolas, būtų visiškai įvykdyti UAB „Mažeikona“ įsipareigojimai kreditoriams.

4213.4.

43UAB „Saurida“ ir UAB „Jumps“ turtinė padėtis yra gera ir jie turi galimybę įvykdyti savo įsipareigojimus UAB „Mažeikona“. Tai patvirtina teismui kartu su atskiruoju skundu pridedami dokumentai: 2018 m. rugsėjo 30 d. UAB „Saurida“ balanso ir pelno/nuostolių ataskaita, UAB ,,Saurida “ nekilnojamo turto registro duomenys.

4413.5.

45Teismas nutartyje pažymėjo, kad UAB „Mažeikona“ nepateikė įrodymų, jog UAB „Saurida“ sumokėti 96 000 Eur buvo pervesti Valstybinei mokesčių inspekcijai, siekiant sumažinti įsiskolinimą valstybės biudžetui, todėl teikia teismui tai patvirtinančius įrodymus.

4613.6.

47Kartu su atskiruoju skundu pridedami dokumentai patvirtina, kad UAB ,,Jumps“ yra mokus ir turi galimybę grąžinti skolą UAB „Mažeikona“.

4813.7.

49Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad UAB ,,Mažeikona“ yra panaikintas leidimas versti didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais (leidimo Nr. L14-18), tačiau veiklos tęstinumą patvirtina aplinkybė, kad bendrovė turi galiojantį leidimą (Nr. L14-29) verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis ir tokią veiklą bendrovė šiuo metu ketina vykdyti.

5013.8.

51UAB ,,Mažeikona“ neturi kitų teisminių bylų ar vykdomųjų išieškojimų, kurie turėtų įtakos UAB ,,Mažeikona“ mokumui, o kiti kreditoriai ir jų reikalavimų dydis yra nereikšmingas UAB ,,Mažeikona“ mokumui.

5214. Atsiliepime į atskirąjį skundą Valstybinė mokesčių inspekcija prašo atmesti apelianto atskirąjį skundą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

5314.1. Apeliantas naujai teikiamais įrodymais grindžia tas pačias aplinkybes, kurias nurodė ir atsiliepime į Valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, o kartu su atskiruoju skundu teikiamus įrodymus galėjo teikti pirmosios instancijos teismui, todėl šie įrodymai neturėtų būti priimami ir vertinami nagrinėjant atskirąjį skundą.

5414.2. Apelianto skola Valstybinei mokesčių inspekcijai buvo 906 525,83 Eur, t.y. daugiau nei UAB ,,Saurida“ ir UAB ,,Jumps“ skola UAB ,,Mažeikonai“.

5514.3. Apelianto skola Valstybinei mokesčių inspekcijai tik didėja, nes už nesumokėtus mokesčius yra skaičiuojami delspinigiai.

5614.4. Apeliantas iki šiol nėra pateikęs sutarčių ar kitų dokumentų su UAB ,,Saurida“ ir UAB ,,Jumps“, kuriose būtų nurodyta iki kurio termino šios bendrovės turi sumokėti skolą UAB ,,Mažeikona“.

5714.5. Valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodyta mokestinė nepriemoka (906 525,83 Eur) yra jau po jos sumažinimo iš UAB ,,Saurida“ gautų lėšų (96 000 Eur).

5814.6. Apelianto pateiktas UAB ,,Jumps“ 2016 m. balansas pažymi, kad bendrovė 2016 m. veikė nuostolingai, o 2017 m. finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui nėra pateikusi. UAB ,,Mažeikona“ nepateikė duomenų, kurie patvirtintų, kad UAB ,,Jumps“ skola yra mažinama, todėl šios bendrovės galimybės grąžinti skolą UAB ,,Mažeikona“ yra abejotinos.

5914.7. UAB ,,Saurida“ yra restruktūrizuojama, o atskirajame skunde nurodoma aplinkybė, kad restruktūrizavimo bylos terminai baigiasi, nėra pagrįsti pridedamais įrodymais.

6014.8. Atskirajame skunde apelianto nurodyta veiklos galimybė prekiauti suskystintomis naftos dujomis, nepateikiant šį ketinimą patvirtinančių sutarčių ar susitarimų, nėra pakankamas pagrindas išvadai, kad apeliantas galės tęsti veiklą, ypač vertinant jo pradelstus įsipareigojimus Valstybinei mokesčių inspekcijai.

61Teismas

konstatuoja:

62IV.

63Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6415. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

6516. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria įmonei iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

66Dėl naujų įrodymų priėmimo

6717. Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus – UAB ,,Saurida“ balanso ir pelno/nuostolių ataskaitą; rekvizitai.lt duomenys apie UAB ,,Saurida“; UAB ,,Saurida“ nekilnojamojo turto registro duomenys; UAB ,,Saurida“ mokėjimo nurodymas; UAB ,,Mažeikona“ sąskaitos išrašas; UAB ,,Jumps“ balansas; rekvizitai.lt duomenys apie UAB ,,Jumps“; Juridinių asmenų registro išrašas apie UAB ,,Mažeikona“; Mažeikių rajono savivaldybės administracijos leidimas Nr. L14-29 verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis.

6818. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama, tačiau šis draudimas nėra absoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus arba kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau (CPK 314 straipsnis). Kasacinio teismo išaiškinta, kad CPK 314 straipsnyje nustatyti ribojimai pirmiausia yra nukreipti prieš nesąžiningus proceso dalyvius, kurie dalį įrodymų nuslepia. Nuostata, ribojanti naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos teisme, neturi būti taikoma formaliai ir panaudota prieš sąžiningus teismo proceso dalyvius, be to, negali būti vertinama kaip kliūtis teismui konkrečioje byloje įvykdyti teisingumą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-1-701/2016 52 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

6919. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą bei į tai, kad byloje nėra duomenų apie pareiškėjo piktnaudžiavimą įrodymų teikimo teise ir vertindamas, kad naujų įrodymų pateikimas apeliacinio proceso neužvilkins, priima apelianto pateiktus naujus įrodymus, nurodytus šios nutarties 16 punkte, ir vertins kartu su kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 180, 314 straipsniai).

70Dėl bankroto bylos iškėlimo

7120. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent vienas iš Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje numatytų pagrindų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį.

7221. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę.

7322. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nepaisant to, kad bankroto bylos turi viešąjį interesą, sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, yra taikomas ir civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Atitinkamų duomenų, įrodančių, kad įmonė vykdo veiklą bei jos finansinė padėtis neatitinka nemokios įmonės būsenos, nepateikimas pirmosios instancijos ar apeliacinės instancijos teismui leidžia tokią įmonę pripažinti nemokia paties teismo iniciatyva surinktų duomenų pagrindu, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1526-943/2015, 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2635/2013; 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1000/2013, 2013 m. gegužės 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1338/2013, 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013 ir kt.).Taigi, atsakovei tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kad UAB „Mažeikona“ yra moki bei turi realias galimybes toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą bei atsiskaityti su kreditoriais.

7423. Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepakankamai išanalizavo UAB ,,Mažeikona“ ekonominę padėtį. Bylos duomenimis nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas vertino, kad pagal UAB „Mažeikona“ 2018 m. spalio mėn. balansą, įmonės turto vertė 2018 m. buvo 922 995 Eur, kurį sudarė 792 Eur ilgalaikis turtas ir 922 203 Eur trumpalaikis turtas, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 863 842 Eur. Teismas, remdamasis 2017 m. rugsėjo 30 d. pelno (nuostolių) ataskaita, darė išvadą, kad atsakovė 2016 m. dirbo nuostolingai, 2017 m. gavo 1661 Eur pelną. Analizuodamas VĮ Registrų centro duomenis teismas nustatė, kad atsakovė nuosavybės teise registruoto nekilnojamo turto neturi, o kilnojamąjį turtą sudarė transporto priemonė, kurios likutinė vertė 791,55 Eur. Taigi pirmosios instancijos teismas, remiantis atsakovės pateiktais duomenimis, darė išvadą, kad bendrovės balanse nurodytą trumpalaikį turtą sudaro iš esmės tik debitorinės skolos – 892 935 Eur. Teismas nustatęs, kad atsakovės pateiktame debitorių sąraše, kuriame debitorių įsiskolinimų suma yra 922 196,10 Eur bei įvertinęs, kad atsakovė nepateikė duomenų apie realias galimybes išieškoti skolas iš šių debitorių, jas analizavo, remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis), t.y. teismas darė išvadą, kad atsakovės debitorė UAB „Hobista“ yra bankrutavusi, Šiaulių apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 24 d. sprendimu pripažino, kad UAB „Hobista“ veikla pasibaigė, likvidavus ją dėl bankroto. Atsakovės nurodytai debitorei UAB „OKZ Holding Baltija“ Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi iškelta bankroto byla. Teismas taip pat vertino, kad du atsakovės debitoriai yra užsienio valstybių juridiniai asmenys, iš kurių skolų išieškojimas yra apsunkintas ir reali galimybė išieškoti skolas yra maža. Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacines instancijos teismas nesutinka su apelianto atskirajame skunde nurodomu argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nepakankamai išanalizavo UAB ,,Mažeikona“ ekonominę padėtį. Taip pat pažymėtina, kad apeliantė atskirajame skunde nedetalizuoja, kuo pasireiškia finansinių duomenų įvertinimo nepakankamumas, todėl vien apeliantės deklaratyvūs teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas apeliantės mokumo būseną įvertino netinkamai, nepateikus šiuos teiginius pagrindžiančių įrodymų, nesuteikia pagrindo priešingai išvadai apie bendrovės mokumą, t. y. kad ji moki.

7524. UAB ,,Mažeikona“ atskirajame skunde nurodydama, kad UAB „Saurida“ yra skolinga UAB ,,Mažeikona“ 732 743,12 Eur, o UAB ,,Jumps“ yra skolinga UAB ,,Mažeikona“ 158 741,41 Eur, prideda 2018 m. rugsėjo 30 d. UAB „Saurida“ balanso ir pelno/nuostolių ataskaitą ir UAB ,,Saurida“ nekilnojamo turto registro duomenis, pažymėdama, kad šie dokumentai patvirtina gerą šių bendrovių turtinę padėtį ir galimybę įvykdyti įsipareigojimus UAB „Mažeikona“. Bylos duomenimis nenustatyta, kad apeliantas būtų pateikęs sutartis ar kitus dokumentus, sudarytus su UAB ,,Saurida“ ir UAB ,,Jumps“, ir kuriose būtų nurodyta iki kurio termino šios bendrovės turi sumokėti skolą UAB ,,Mažeikona“. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, daro išvadą, kad UAB ,,Mažeikona“ nepateikė duomenų, kurie neabejotinai patvirtintų, kada šios bendrovės realiai ketina atsiskaityti su apeliante ir / ar, kurie pagrįstų, kad ,,Jumps“ ir UAB ,,Mažeikona“ skolos yra mažinamos ir /ar, kurie patvirtintų, kad apeliantė ketina kreiptis į teismą dėl aptariamų skolų priteisimo, todėl vertina, kad šių bendrovių galimybės grąžinti skolą UAB ,,Mažeikona“ yra nepagrįstos ir abejotinos.

7625. Akcentuotina, kad apeliantė apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių naujų ir pakankamų įrodymų, patvirtinančių bendrovės sėkmingai vykdomą veiklą, gaunamas pajamas, vykdomą atsiskaitymą su kreditoriais ar priemones, kurios gali pašalinti konstatuotus finansinius sunkumus, todėl darytina išvada, kad apeliantė nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui neįrodė, kad yra pajėgi išspręsti finansinius sunkumus (CPK 178 straipsnis). Dėl bylos procesinės baigties

7726. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė teisės normas bei pagrįstai konstatavo, kad atsakovės finansinė padėtis atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje numatytą nemokumo sampratą, tinkamai nustatė bankroto bylos iškėlimo pagrindus, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą, o atskirojo skundo motyvai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

7827. Išaiškintina, jog ĮBĮ 27 straipsnis numato, jog bankroto byla gali būti nutraukta, kai visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas nutartimi priima atsisakymus; kai bankrutuojanti bendrovė atsiskaito su visais kreditoriais (kreditoriumi) ir administratorius teismui pateikia tai įrodančius dokumentus; kai pasirašoma taikos sutartis ir teismas ją patvirtina (taikos sutartis gali būti sudaroma bet kuriuo bankroto proceso metu iki teismo nutarties likviduoti bendrovę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 27 straipsnio 4 dalis).

79Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

80Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 8. 2.... 9. Atsakovė UAB „Mažeikona“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą dėl... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. lapkričio 7 d. nutartimi iškėlė UAB... 14. 4.... 15. Pirmosios instancijos teismas nustatė kad, pagal UAB „Mažeikona“ 2018 m.... 16. 5.... 17. Teismas nurodė, kad, remiantis atsakovės pateiktais duomenimis, darytina... 18. 6.... 19. Teismas pažymėjo, kad atsakovės pateiktame debitorių sąraše nurodyta, jog... 20. 7.... 21. Teismas nustatė, kad atsakovė nurodydama, jog debitorė UAB „Saurida“... 22. 8.... 23. Teismas nurodė, kad atsakovė teigdama, kad dėl laikinų finansinių sunkumų... 24. 9.... 25. Teismas vertino, kad du atsakovės debitoriai yra užsienio valstybių... 26. 10.... 27. Teismas nurodė, kad atsakovės pateiktame debitorių ir kreditorių sąraše... 28. 11.... 29. Teismas pažymėjo, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos... 30. 12.... 31. Teismas vertindamas, kad atsakovė nemoka privalomųjų įmokų valstybei,... 32. III.... 33. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 34. 13.... 35. UAB „Mažeikona“ atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos... 36. 13.1.... 37. Pirmosios instancijos teismas nepakankamai išanalizavo UAB ,,Mažeikona“... 38. 13.2.... 39. Teismas tinkamai nustatęs, kad UAB „Mažeikona“ turtą iš esmės sudaro... 40. 13.3.... 41. UAB „Saurida“ yra skolinga UAB ,,Mažeikona” 732 743,12 Eur, o UAB... 42. 13.4.... 43. UAB „Saurida“ ir UAB „Jumps“ turtinė padėtis yra gera ir jie turi... 44. 13.5.... 45. Teismas nutartyje pažymėjo, kad UAB „Mažeikona“ nepateikė įrodymų,... 46. 13.6.... 47. Kartu su atskiruoju skundu pridedami dokumentai patvirtina, kad UAB ,,Jumps“... 48. 13.7.... 49. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad UAB ,,Mažeikona“ yra panaikintas... 50. 13.8.... 51. UAB ,,Mažeikona“ neturi kitų teisminių bylų ar vykdomųjų... 52. 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą Valstybinė mokesčių inspekcija prašo... 53. 14.1. Apeliantas naujai teikiamais įrodymais grindžia tas pačias aplinkybes,... 54. 14.2. Apelianto skola Valstybinei mokesčių inspekcijai buvo 906 525,83 Eur,... 55. 14.3. Apelianto skola Valstybinei mokesčių inspekcijai tik didėja, nes už... 56. 14.4. Apeliantas iki šiol nėra pateikęs sutarčių ar kitų dokumentų su... 57. 14.5. Valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškime dėl bankroto bylos... 58. 14.6. Apelianto pateiktas UAB ,,Jumps“ 2016 m. balansas pažymi, kad... 59. 14.7. UAB ,,Saurida“ yra restruktūrizuojama, o atskirajame skunde nurodoma... 60. 14.8. Atskirajame skunde apelianto nurodyta veiklos galimybė prekiauti... 61. Teismas... 62. IV.... 63. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 64. 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 65. 16. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties,... 66. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 67. 17. Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus – UAB... 68. 18. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos... 69. 19. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje... 70. Dėl bankroto bylos iškėlimo... 71. 20. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent vienas iš Lietuvos... 72. 21. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – tai įmonės... 73. 22. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nepaisant to, kad bankroto... 74. 23. Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 75. 24. UAB ,,Mažeikona“ atskirajame skunde nurodydama, kad UAB „Saurida“... 76. 25. Akcentuotina, kad apeliantė apeliacinės instancijos teismui nepateikė... 77. 26. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 78. 27. Išaiškintina, jog ĮBĮ 27 straipsnis numato, jog bankroto byla gali... 79. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 80. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 7 d. nutartį palikti...