Byla 2A-721-221/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Evaldo Burzdiko, Nijolios Indreikienės, Virginijos Lozoraitytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų B. V. ir Ž. V. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-8471-285/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Kauno butų ūkio ieškinį atsakovams B. V. ir Ž. V. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė prašė priteisti solidariai iš atsakovų 2 486,88 Eur skolai grąžinti, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad administruoja daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį ( - ). Atsakovų 2 486,88 Eur skolą ieškovei sudaro: 303,14 Eur administravimo mokestis nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. iki 2015 m. sausio 31 d., 477,26 Eur už šildymo sistemų eksploatavimą nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 1 d., 727,48 Eur už eksploatacines išlaidas nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. iki 2015 m. sausio 31 d., 8,01 Eur už kolektyvinę anteną nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d., 838,31 Eur už kaupiamąsias lėšas remontui nuo 2007 m. lapkričio 1 d. iki 2014 m. birželio 31 d., 132,68 Eur už komunalines paslaugas nuo 2005 m. kovo 1 d. iki 2006 m. liepos 31 d. Atsakovams kartu su kitais namo gyventojais bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovai privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Kiekvieną mėnesį atsakovams jų buto adresu yra pateikiami mokėjimo pranešimai (sąskaitos) su nurodytomis priskaičiuotomis mokėtinomis sumomis, kurios turi būti sumokėtos iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos ar bus suteiktos paslaugos, paskutinės dienos, tačiau atsakovai nevykdo prievolės atsiskaityti už šias paslaugas.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimu patenkino ieškinį: priteisė solidariai iš atsakovų ieškovei 2 486,88 Eur skolai grąžinti. Atmetė atsakovų argumentus dėl mokesčių nemokėjimo, ieškovei nepateikus priskaičiuotų mokesčių detalizavimo, dėl atsakovams nepagrįstai priskaičiuotų mokesčių, kadangi ieškovė savo ieškinio reikalavimams pagrįsti pateikė buto, esančio ( - ), apyvartos žiniaraščius, įrodančius prašomus priteisti mokesčius. Sprendė, kad atsakovai nepateikė įrodymų pagrįsti teiginiams dėl netinkamo administravimo, neteisėtai ir neteisingai skaičiuotinų mokesčių, administratoriaus funkcijų nevykdymo, taip pat aplinkybėms, patvirtinančioms, kad atsakovai kreipėsi į administratorių raštu ar kitokiu būdu. Nustatė, kad ieškovė, kaip gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorė, veikia pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo 4 d. įsakymą Nr. A-787 ir 2005 m. gruodžio 30 d. Kauno miesto Petrašiūnų seniūnijos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo sutartį su Kauno miesto savivaldybe, taip pat ieškovės veikla yra reglamentuojama CK 4.236, 4.237, 4.239, 4.242–4.244, 4.249–4.252 straipsniuose. Atmetė atsakovų argumentą dėl nepagrįstai priskaičiuoto mokesčio už kolektyvinę anteną, kadangi ieškovė pateikė 2006 m. rugpjūčio 1 d. Kauno miesto Petrašiūnų seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų butų kolektyvinių televizijos priėmimo sistemų nuolatinės techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartį Nr. 101, kurios priedu Nr. 1 ieškovei pavesta vykdyti daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų kolektyvinių televizijos priėmimo sistemų KTPS nuolatinę techninę priežiūrą. Atmetė atsakovų argumentus dėl mokesčio už šildymo sistemų eksploatavimą nepagrįstumo, motyvuodamas tuo, kad vienam ar keliems butams įsirengus autonomines šildymo sistemas, daugiabučiame name yra ir lieka šildymo sistema, bendrojo naudojimo patalpos ir magistraliniai vamzdžiai, kurių atiduodama šiluma priskiriama bendriems šilumos nuostoliams, nes namo bendrųjų patalpų temperatūros palaikymui taip pat vartojama šiluma. Konstatavo, kad ieškovė suteikė namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name, kuriame atsakovai nuosavybės teise turi butus ir jiems taip pat bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovai privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Sprendė, kad atsakovų pateikti argumentai nepaneigė atsakovų, kaip daugiabučio namo butų savininkų, prievolės atsiskaityti už namo administravimą, šildymo sistemų eksploatavimą, eksploatacines išlaidas, kolektyvinę anteną, kaupiamąsias lėšas remontui bei komunalines paslaugas. Padarė išvadą, kad nėra pagrindo laikyti, jog ieškovės prašomas priteisti iš atsakovų 2 486,88 Eur įsiskolinimas yra apskaičiuotas neteisingai ir nepagrįstai.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Apeliaciniame skunde atsakovai prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimą, priimti naują sprendimą ir atmesti ieškinį.

9Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Remiantis tik 2014 m. gruodžio 10 d. statinio apžiūros aktu Nr. 5078 ir 2015 m. gegužės 5 d. statinio techninės apžiūros patikrinimo aktu, nepagrįstai spręsta, kad ieškovė įrodė, jog tinkamai vykdė administratorės pareigas. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad, veikdama kaip administratorė, sudarė bendro naudojimo objektų aprašą, 2005–2013 metais tikrino namo techninę būklę, organizavo statinio priežiūrą pagal privalomuosius reikalavimus. Be kitų, administratorei priskirtų uždavinių ji privalo pateikti savininkams paaiškinimus dėl jiems priskaičiuotų mokesčių. Ši administratorės pareiga įtvirtinta Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ 7.3 punkte, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A-788 patvirtintų Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 8.5 punkte. 2005 m. lapkričio 24 d. atsakovas B. V. kreipėsi į ieškovę, prašydamas išaiškinti jam priskaičiuotus 295,43 Lt mokesčius, tačiau ieškovė nepateikė atsakymo. 2006 m. vasario 8 d. raštu atsakovas B. V. informavo ieškovę, kad per 30 dienų neatsakius į jo prašymą, nemokės mokesčių ieškovei. Ieškovė nevykdė pareigos atsakyti atsakovui. Ieškovei nepateikus įrodymų, kad ji vykdė daugiabučio namo administratorės darbą, 2005–2013 metais organizavo namo techninę priežiūrą, nepagrįstai tenkintas ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovų 303,14 Eur administravimo mokestį nuo 2006 m. rugpjūčio 1 iki 2015 m. sausio 31 d., 727,48 Eur už eksploatacines išlaidas nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. iki 2015 m. sausio 31 d. Taip pat nepagrįstai iš atsakovų priteista 132,68 Eur už komunalines paslaugas nuo 2005 m. kovo 1 d. iki 2006 m. liepos 31 d. Ieškovė paaiškino, kad komunaliniai mokesčiai yra tie patys mokesčiai už administravimą, eksploataciją ir remonto darbus, tik apskaityti senoje apskaitos sistemoje. Dėl administravimo ir priežiūros pareigų nevykdymo administravimo ir eksploatavimo mokesčiai už šį laikotarpį ieškovei negali būti priteistini. Žiniaraštyje taip pat nurodyta, kad už 2005 m. spalio mėn. atsakovams papildomai priskaičiuota 276,19 Lt, pavadintų kitais mokesčiais, tačiau ieškovė nepagrindė, kokiu pagrindu apmokestino atsakovus, neįrodė, jog teikė paslaugas ar atliko darbus, dėl kurių teisės aktų nustatyta tvarka buvo priimtas sprendimas arba atsakovai davė sutikimą tokių paslaugų teikimui ar darbų atlikimui.

112. Nepagrįstai spręsta, kad atsakovas privalėjo mokėti kaupiamąsias lėšas nuo 2007 m. lapkričio 1 d. iki 2014 m. birželio 31 d. (iš viso 838,31 Eur), nes nebuvo priimtas namo, esančio ( - ), butų savininkų sprendimas dėl kaupiamojo fondo lėšų kaupimo. Ieškovė neįrodė, kad, vadovaujantis STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“, ji sudarydavo metinius ir ilgalaikius pastato ir jo inžinierinės įrangos privalomųjų remonto (ar rekonstrukcijos) darbų ir finansinio aprūpinimo planus. Prijungtoje civilinėje byloje Nr. 2-3883-752/2011 esančiuose atsakovams priskaičiuotų mokesčių žiniaraščiuose nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 1 d. nėra kaupiamųjų lėšų priskaitymų. Tai reiškia, kad tuo metu kaupiamos lėšos remontui nebuvo renkamos ir apskaitomos ieškovės buhalterinėje apskaitoje.

123. Nepagrįstai ieškovei iš atsakovų priteista 477,26 Eur už šildymo sistemų eksploatavimą nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 1 d. Vadovaujantis iki 2008 m. sausio 1 d. galiojusios Šilumos ūkio įstatymo redakcijos 19 straipsniu, ieškovė ne tik nevykdė, bet ir negalėjo vykdyti šilumos sistemos techninės priežiūros, nes ją turėjo vykdyti šilumos tiekėjas – AB „Kauno energija“. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad turi atitinkamą kvalifikaciją, leidžiančią jai vykdyti šilumos sistemos techninę priežiūrą, daugiabučio gyvenamojo namo butų savininkai pasirinko ieškovę būti namo šildymo sistemos prižiūrėtoja. Ieškovė taip pat nepagrindė taikomų tarifų už šildymo sistemos priežiūrą, neįrodė, kad teikė šildymo sistemos prižiūrėtojo pareigas, kadangi nepateikė šildymo mazgo parengties šildymo sezonams pasų, sistemos praplovimo ir/ar hidraulinių bandymų protokolų. Nuo 2002 metų atsakovų butai atjungti nuo namo centralizuoto šildymo, o pagal 2002 m. vasario 21 d. buto, su įrengta autonomine šildymo šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo ir šilumos įrenginių eksploatavimo paslaugų sutarties Nr. 1502000739 3.4 punktą eksploatavimo paslaugas atsakovams teikė šilumos tiekėjas AB „Kauno energija“, kaip numatė Šilumos ūkio įstatymas.

134. Nepagrįstai ieškovei iš atsakovų priteista 8,01 Eur už kolektyvinę anteną nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d., nes nėra sudarytų paslaugos teikėjo sutarčių su vartotojais, nenumatyta vartotojų teisė gauti kokybišką paslaugą. Be to, ieškovė neįrodė, kad atsakovai naudojosi kolektyvine antena.

14Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo sprendimo nekeisti. Nurodo, kad ieškovė 2005–2015 metais sudarinėjo bendrojo naudojimo objektų aprašus, tikrino namo techninę būklę, organizavo statinio priežiūrą pagal teisės aktų reikalavimus, pateikinėjo metines ataskaitas daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkams, tačiau į bylą savo iniciatyva dėl ekonomiškumo pateikė tik paskutinius dokumentus, susijusius su minėtais veiksmais, ieškovė iš atsakovų nėra gavusi prašymo pateikti dokumentus už visą administravimo laikotarpį. Dokumentų nepateikimas į bylą neįrodo administravimo fakto nebuvimo. Atsakovai privalo susimokėti susidariusį įsiskolinimą, nes kitaip būtų pažeisti kitų namo butų ir patalpų savininkų, kurie sumokėjo mokesčius už bendro naudojimo objektų priežiūrą ir išlaikymą, interesai. Atsakovai nepateikė įrodymų dėl netinkamo administravimo, aplinkybių, patvirtinančių, kad atsakovai kreipėsi į ieškovę raštu ar kitu būdu dėl neteisėtai ir neteisingai skaičiuotų mokesčių, administratorės funkcijų nevykdymo. Ieškovė į bylą pateikė 2005 m. lapkričio 14 d. buhalterinę pažymą, kurioje nurodyta, kad, vadovaujantis 2005 m. rugsėjo 21 d. Kauno SĮ „Panemunės butų ūkis“ gamybinio pasitarimo protokolu Nr. 3 ir gautais bendrastatybinių darbų ir einamojo remonto aikštelės viršininko L. G. tarnybiniais pranešimais, per 2005 m. spalio mėn. buvo apmokestinti Petrašiūnų seniūnijos ir dalies Šančių seniūnijos gyvenamųjų namų gyventojai, kurių namuose buvo viršytos sukauptos remonto lėšos, remontuojant namus pagal gyventojų prašymus. Gyventojai buvo apmokestinti per „kitas“ išlaidas remonto darbų verte ir PVM. Kartu su šiais dokumentais ieškovė pateikė apmokestintų namų sąrašą ir pranešimą gyventojams apie šį apmokestinimą. 2007 m. lapkričio 30 d. SĮ Panemunės butų ūkio direktoriaus pavaduotojo B. M. tarnybiniu pranešimu buvo apmokestinti ( - ) daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai kaupiamosiomis lėšomis stogo remontui po 0,3 ct. Vadovaujantis Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A-788 patvirtintų Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 7.1, 8.2 punktais, administratorius turėjo teisę priimti sprendimą dėl namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo, t. y. vienašališkai ir be bendraturčių sutikimo, administratorius privalėjo planuoti namo remonto ar kitokio tvarkymo darbus, nenumatytus pastatų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąraše, tačiau būtinus namo naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, taip pat lėšų poreikį šiems darbams atlikti, nustatyti būtinąjį kaupiamojo mokesčio dydį. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A-4790 UAB Kauno komunalinį ir butų ūkį paskyrė Kauno miesto Panemunės seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų, tarp jų ir ( - ), daugiabučio, gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros administratoriumi. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 5 dalis reglamentuoja, jog bendrojo naudojimo objektai – tai bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė, kurią, be kita ko, sudaro televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai. Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 3 punkte nurodoma, kad sąvoka „bendrojo naudojimo objektai“ atitinka Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pateiktus apibrėžimus. Dėl to ieškovės reikalavimas atsakovams sumokėti priskaičiuotus mokesčius už kolektyvinę televizijos anteną yra kildintinas iš įstatymų ir Kauno miesto savivaldybės norminių aktų, todėl yra pagrįstas ir teisėtas.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis skundas atmestinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 straipsnis). Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

18Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

19Be to, pažymėtina ir tai, jog, sekant kasacinio teismo praktika, apeliacinis procesas nėra proceso pirmojoje instancijoje pakartojimas iš naujo, nes tai – skundžiamo teismo sprendimo kontrolės forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-426/2005; 2007 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-607/2007; kt.). Todėl apeliacinės instancijos teismas apeliacinio skundo ribose patikrina, ar ginčo šalys įrodė tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 straipsniai). Pažymėtina ir tai, jog, vadovaujantis kasacinio teismo praktika, teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės ir priimdamas joje galutinį sprendimą, neprivalo aptarti kiekvieno byloje dalyvaujančio asmens argumento ar įrodymo. Priešingai, teismas turi atrinkti ir vertinti tik tuos įrodymus, kurių visetas patvirtina ar paneigia aplinkybių, susijusių su ginčo dalyku, egzistavimą (CPK 176 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2011; kt.).

20Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovų nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. iki 2015 m. sausio 31 d. susidariusio 303,14 Eur administravimo mokesčio, už tą patį laikotarpį susidariusio 727,48 Eur eksploatacinių išlaidų, nuo 2005 m. kovo 1 d. iki 2006 m. liepos 31 d. susidariusio 132,68 Eur komunalinių išlaidų, nuo 2007 m. lapkričio 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d. susidariusio 838,31 Eur kaupiamųjų lėšų, nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 1 d. susidariusio 477,26 Eur šildymo sistemų eksploatavimo išlaidų ir nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. susidariusio 8,01 Eur už kolektyvinę anteną įsiskolinimo priteisimo (iš viso 2 486,88 Eur).

21Dėl faktinių aplinkybių

22Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovui B. V. nuosavybės teise registruotas butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ) (1 t., b. l. 26–27), atsakovei Ž. V. nuosavybės teise registruotas butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ) (1 t., b. l. 129–130). Atsakovas B. V. gyvenamąją vietą adresu ( - ) deklaravęs nuo 1973 m. liepos 21 d., o atsakovė Ž. V. – nuo 1990 m. gruodžio 18 d. (1 t., b. l. 28, 100). Ieškovė UAB „Kauno butų ūkis“ 2005 m. kovo 4 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-787 (1 t., b. l. 16–25) ir 2005 m. gruodžio 30 d. Kauno miesto Petrašiūnų seniūnijos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo sutarties su Kauno miesto savivaldybe Nr. 53-10-1 (1 t., b. l. 7-12) pagrindu paskirta gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratore. Ieškovė UAB „Kauno butų ūkis“ suteikė namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas ginčo name, kuriame atsakovai nuosavybės teise turi aukščiau nurodytus butus. Jiems taip pat bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovai privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2007).

23Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo administravimo

24Apeliantų teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė įrodė, jog tinkamai vykdė administratoriaus pareigas remiantis vien tik 2014 m. gruodžio 10 d. statinio apžiūros aktu Nr. 5078 ir 2015 m. gegužės 5d. statinio techninės apžiūros patikrinimo aktu. Apeliantų įsitikinimu, ieškovė neatliko jokių administravimo, priežiūros ar remonto darbų, todėl nepagrįstai priteistas 303,14 Eur administravimo mokestis ir 727,48 Eur eksploatacinės išlaidos.

25Teisėjų kolegija su šiais argumentais sutikti negali. Kaip matyti iš priimto sprendimo, pirmosios instancijos teismas, atmesdamas atsakovų argumentus dėl netinkamo administratorės pareigų vykdymo, rėmėsi ne tik apeliantų nurodomais aktais (1 t., b. l. 47, 50–51), bet ir kitais byloje surinktais įrodymais: bendra ginčo namo situacija (1 t., b. l. 145–146), administravimo ir priežiūros-remonto darbų pajamų-išlaidų žiniaraščiais (1 t., b. l. 147–152), siunčiamų raštų registracijos žurnalo kopijomis (2 t., b. l. 24, 29–30), gyventojų pareiškimų, prašymų registracijos žurnalo kopijomis (2 t., b. l. 25–27, 31–33), tarnybiniu pranešimais (1 t., b. l. 48–49, 128), buhalterine pažyma (1 t., b. l. 125), atžymėtų apmokestinti namų sąrašu (1 t., b. l. 126), pranešimu gyventojams (1 t., b. l. 127). Byloje taip pat pateiktos gedimų šalinimo užduotys (1 t., b. l. 81–88, 93), atliktų statybos–remonto darbų priėmimo aktai (1 t., b. l. 8–92, 94). Pateikti įrodymai leidžia pagrįstai manyti, kad ieškovė 2005–2015 metų laikotarpiu sudarinėjo bendrojo naudojimo objektų aprašus, tikrino namo techninę būklę, organizavo statinio priežiūrą pagal teisės aktų reikalavimus, pateikinėjo atsakymus gyventojams į jų pareiškimus. Todėl aplamai visų ieškovės turimų dokumentų nepateikimas į bylą, neleidžia spręsti, kad nebuvo atliekamas ginčo namo administravimas, priežiūra ar remontas. Kadangi apeliantams kartu su kitais namo gyventojais bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso bendrojo naudojimo objektai, apeliantai privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą tai pat daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 straipsnio 3 dalis). Pritartina ieškovei, atsiliepime į apeliacinį skundą nurodančiai, kad apeliantams nesumokėjus susidariusio įsiskolinimo, būtų pažeisti kitų namo butų ir kitų patalpų savininkų, kurie sumokėjo mokesčius, interesai.

26Dėl 132,68 Eur įsiskolinimo už komunalines paslaugas

27Apeliantų teigimu, nepagrįstai priteistas 132,68 Eur įsiskolinimas už komunalines paslaugas nuo 2005 m. kovo 1 d. iki 2006 m. liepos 31 d., nes, pasak apeliantų, ieškovės teigimu, tai yra tas pats mokestis už administravimą, eksploataciją ir remonto darbus, tik apskaitytas senoje apskaitos sistemoje. Nurodo, kad dėl netinkamo administravimo pareigų vykdymo apeliantai pasisakė anksčiau. Tačiau teisėjų kolegija, nagrinėdama apeliantų argumentus dėl netinkamai vykdomų administravimo pareigų, pritarė pirmosios instancijos teismui, jog ieškovė tinkamai teikė administravimo, priežiūros ir remonto paslaugas. Be to, pažymėtina, kad tokio reikalavimo už 2005 m. kovo 1 d. – 2006 m. liepos 31 d. laikotarpį pagrįstumą patvirtina 2005 m. lapkričio 14 d. buhalterinė pažyma su priedais, (1 t., b. l. 125–128), kurioje nurodyta, kad vadovaujantis 2005 m. rugsėjo 21 d. Kauno SĮ „Panemunės butų ūkis“ gamybinio pasitarimo protokolu Nr. 3 ir gautais bendrastatybinių darbų ir einamojo remonto aikštelės viršininko L. G. tarnybiniais pranešimais per 2005 m. spalio mėnesį buvo apmokestinti Petrašiūnų seniūnijos ir dalies Šančių seniūnijos gyvenamųjų namų gyventojai, kurių namuose buvo viršytos sukauptos remonto lėšos, remontuojant pagal gyventojų prašymus, namus. Todėl jie buvo apmokestinti per „kitas“ išlaidas remonto darbų verte ir PVM. Taigi spręstina, kad ieškovė veikė teisėtai ir pagrįstai priskaičiavo, o pirmosios instancijos teismas priteisė 132,68 Eur įsiskolinimą už komunalines paslaugas nuo 2005 m. kovo 1 d. iki 2006 m. liepos 31 d.

28Dėl kaupiamųjų lėšų mokėjimo

29Apeliantų teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė 838,31 Eur kaupiamąsias lėšas, nes butų savininkų sprendimas dėl kaupiamojo fondo lėšų kaupimo nebuvo priimtas.

30CK 4.82 straipsnio 4 dalis numato, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė. Vadovaujantis Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A-788 patvirtintais Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais (2007 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. A-1492 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. A-788 „Dėl Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų patvirtinimo ir kai kurių Kauno miesto savivaldybės valdybos ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bendrosios nuosavybės administravimo klausimais pakeitimo“ pakeitimo“ redakcija, 2002 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 351 patvirtintu Statybos techniniu reglamentu STR. 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ ir CK 4.84 straipsniu, 2007 m. lapkričio 30 d. SĮ Panemunės butų ūkio direktoriaus pavaduotojo B. M. tarnybiniu pranešimu (1 t., b. l. 48–49) buvo apmokestinti daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkai kaupiamosiomis lėšomis stogo remontui po 0,30 cnt. Pažymėtina, kad pagal 2007 metais galiojusių nuostatų 7.1 punktą administratorius turėjo teisę priimti sprendimą dėl namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo, t. y vienašališkai ir be bendraturčių sutikimo, o pagal šių nuostatų 8.2 punktą administratorius privalėjo planuoti namo remonto ar kitokio tvarkymo darbus, nenumatytus pastatų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąraše, tačiau būtinus namo naudojimo ir priežiūros, privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, taip pat lėšų poreikį šiems darbams atlikti, nustatyti būtinąjį kaupiamojo mokesčio dydį.

31Esant aptartam teisiniam reglamentavimui, teisėjų kolegija kaip nepagrįstus atmeta apeliantų argumentus dėl nepagrįstai ir neteisėtai nuo 2007 m. lapkričio 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d. susidariusio 838,31 Eur mokesčio kaupiamųjų lėšų remontui priteisimo.

32Dėl mokesčio už šildymo sistemų eksploatavimą

33Apeliantai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai iš jų priteisė 477,26 Eur už šildymo sistemų eksploatavimą nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 1 d., nes ieškovė neįrodė, kad teikė šildymo sistemos prižiūrėtojo pareigas, jų butas atjungtas nuo namo centralizuoto šildymo.

34Apeliantų argumentai, jog jų butas yra atjungtas nuo namo centralizuoto šildymo, kaip teisingai skundžiamame sprendime nurodė pirmosios instancijos teismas, neatleidžia jų nuo pareigos mokėti mokesčius už šildymo sistemų eksploatavimą, nes jiems, kaip daugiabučio gyvenamojo namo bendraturčiams, priklauso dalis bendrosios inžinerinės namo įrangos, susidedančios iš namo šilumos tinklų, šildymo radiatorių, šilumos mazgų, karšto vandens ruošimo įrenginių, katilinių ir kitos bendro naudojimo inžinerinės techninės įrangos, bei bendrojo naudojimo patalpos (CK 4.82 straipsnio 1 dalis, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 5 dalis 2 punktas), o mokesčiai už namo šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimą ir priežiūrą priskirtini prie išlaidų bendram turtui išlaikyti, todėl atsakovams šiuo atveju ne kaip šilumos vartotojui, o kita prasme – kaip turto savininkui kyla pareiga mokėti ginčijamą mokestį (CK 4.76 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2004; 2012 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-229/2012).

35Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnyje nustatyta, kad prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės valdytojų parinktas CK 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka. Jeigu butų savininkai nenusprendžia, kokį šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją pasirinkti, ir dėl to nesudaroma šios sistemos priežiūros sutartis, laikinai, kol toks prižiūrėtojas bus pasirinktas, šildymo ir karšto vandens sistemą prižiūri esamas prižiūrėtojas. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A-4790 UAB „Kauno komunalinis ir butų ūkis“ paskyrė Kauno miesto Panemunės seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų, tame tarpe ir daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), bendrojo naudojimo objektų priežiūros administratoriumi, kuriam vadovaujantis anksčiau minėtais nuostatais, pavesta ir bendrojo naudojimo objektų priežiūra, numatyta mokesčių skaičiavimo tvarka. Apeliantai, nesutikdami su priskaičiuotų mokesčių dydžiu, dėl mokesčio perskaičiavimo, administratoriaus veiksmų (neveikimo) turėjo teisę ginti savo teises įstatymų nustatyta tvarka (Šilumos ūkio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 dalis) ar kreiptis į teismą su ieškiniu bendra tvarka (CK 1.138 straipsnis), tačiau to nedarė. Pažymėtina, kad bendrojo naudojimo objektų administratorius gali būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) (Šilumos ūkio įstatymo, 2007 m. lapkričio 20 d. redakcija, 20 straipsnio 1 dalis). Byloje nėra duomenų, kad namo gyventojai būtų pasirinkę kitą šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją, todėl atmestini apeliantų argumentai dėl netinkamo prižiūrėtojo paslaugų teikimo ir mokesčių skaičiavimo.

36Dėl mokesčio už kolektyvinę anteną

37Apeliantų teigimu, nepagrįstai priteista 8,01 Eur mokesčiai už bendrą nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. iki 2009 m, gruodžio 31 d., nes nėra sudarytų paslaugos tiekėjo sutarčių su vartotojais, nenumatyta vartotojų teisė gauti kokybišką paslaugą.

38Pažymėtina, kad Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 5 dalies 2 punkte (2004 m. sausio 29 d. redakcija) buvo numatyta, kad televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai yra bendrojo naudojimo objektai, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims. Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų patvirtintų 2005 m. kovo 4 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-788, 3 punkte nurodoma, kad sąvoka „bendrojo naudojimo objektai“ atitinka Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pateiktus apibrėžimus. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismu, nustačiusiu, kad mokestis už kolektyvinę anteną skaičiuojamas remiantis į bylą pateikta 2006 m. rugpjūčio 1 d. Kauno miesto Petrašiūnų seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų butų kolektyvinių televizijos priėmimo sistemų nuolatinės techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartimi Nr. 101 (1 t., b. l. 52–58). Nurodytos aplinkybės leidžia konstatuoti, kad ieškovės reikalavimas sumokėti priskaičiuotus mokesčius už kolektyvinę televizijos anteną yra kildinamas iš įstatymų bei Kauno miesto savivaldybės norminių aktų, todėl pirmosios instancijos teismas jį priteisė pagrįstai.

39Kiti apeliacinio skundo argumentai nesvarstyti, nes neturi reikšmės skundžiamo teismo sprendimo pagrįstumui ir teisėtumui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

40Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės bei materialinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą, kurio naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo. Apeliacinis skundas netenkinamas, teismo sprendimas paliekamas nepakeistu (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

41Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

42Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-8471-285/2015 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė prašė priteisti solidariai iš atsakovų 2 486,88 Eur skolai... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimu patenkino ieškinį:... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 8. Apeliaciniame skunde atsakovai prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015... 9. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 10. 1. Remiantis tik 2014 m. gruodžio 10 d. statinio apžiūros aktu Nr. 5078 ir... 11. 2. Nepagrįstai spręsta, kad atsakovas privalėjo mokėti kaupiamąsias... 12. 3. Nepagrįstai ieškovei iš atsakovų priteista 477,26 Eur už šildymo... 13. 4. Nepagrįstai ieškovei iš atsakovų priteista 8,01 Eur už kolektyvinę... 14. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo sprendimo nekeisti. Nurodo,... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Apeliacinis skundas atmestinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali... 19. Be to, pažymėtina ir tai, jog, sekant kasacinio teismo praktika, apeliacinis... 20. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovų nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d.... 21. Dėl faktinių aplinkybių... 22. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovui B. V. nuosavybės teise registruotas... 23. Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo administravimo... 24. Apeliantų teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad... 25. Teisėjų kolegija su šiais argumentais sutikti negali. Kaip matyti iš... 26. Dėl 132,68 Eur įsiskolinimo už komunalines paslaugas... 27. Apeliantų teigimu, nepagrįstai priteistas 132,68 Eur įsiskolinimas už... 28. Dėl kaupiamųjų lėšų mokėjimo... 29. Apeliantų teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė 838,31... 30. CK 4.82 straipsnio 4 dalis numato, kad butų ir kitų patalpų savininkai... 31. Esant aptartam teisiniam reglamentavimui, teisėjų kolegija kaip nepagrįstus... 32. Dėl mokesčio už šildymo sistemų eksploatavimą... 33. Apeliantai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai iš jų... 34. Apeliantų argumentai, jog jų butas yra atjungtas nuo namo centralizuoto... 35. Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnyje nustatyta, kad prie šilumos tiekimo... 36. Dėl mokesčio už kolektyvinę anteną... 37. Apeliantų teigimu, nepagrįstai priteista 8,01 Eur mokesčiai už bendrą nuo... 38. Pažymėtina, kad Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų... 39. Kiti apeliacinio skundo argumentai nesvarstyti, nes neturi reikšmės... 40. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus teisėjų kolegija sprendžia, kad... 41. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 42. Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimą civilinėje byloje...