Byla eA2-767-971/2016
Dėl taikos sutarties patvirtinimo, suinteresuotas asmuo UAB „Nordus“

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Kristina Sušinskaitė, sekretoriaujant Astai Kryžiūtei, dalyvaujant pareiškėjo BUAB „Gora“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Eurobankrotas“, įgaliotai atstovei R. S., advokato padėjėjai Sandrai Balskuvienei, pareiškėjo UAB „SMD“ atstovams D. R., advokatui Viliui Jonaičiui, suinteresuoto asmens UAB „Nordus“ atstovei S. G., viešame teismo posėdyje, atnaujinus bylos procesą, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų UAB „SMD“ ir šiuo metu bankrutuojančios UAB „Gora“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, suinteresuotas asmuo UAB „Nordus“, ir

Nustatė

2pareiškėjai UAB „SMD“ ir UAB „Gora“ (šiuo metu bankrutuojanti) 2015-03-03 kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti tarp jų 2015-02-27 sudarytą taikos sutartį, kuria išsprendė tarpusavio reikalavimus, kylančius iš 2013-08-28 statybos rangos ir projektavimo sutarties Nr. SMD20130828.

3Telšių rajono apylinkės teismas 2015-03-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-638-671/2015 pareiškėjų prašymą patenkino ir patvirtino pareiškėjų 2015-02-27 sudarytą taikos sutartį. Minėta taikos sutartimi pareiškėjai susitarė, jog: UAB „SMD“ sumažina savo reikalavimą UAB „Gora“ dėl baudos sumokėjimo iki 119511,79 Eur (412650,31 Lt), o nuo likusios reikalavimo dalies, t.y. 27049,06 Eur (93395 Lt) sumokėjimo atsisako, bei visiškai pripažįsta UAB „Gora“ jai reiškiamą reikalavimą dėl 119511,79 Eur dydžio skolos už atliktus statybos rangos darbus sumokėjimo; UAB „Gora“ visiškai pripažįsta UAB „SMD“ jai reiškiamą reikalavimą dėl 119511,79 Eur (412650,31 Lt) dydžio baudos sumokėjimo, pripažįsta, kad UAB „SMD“ teisėtai ir pagrįstai vienašališkai nutraukė 2013-08-28 sutartį bei visiškai palaiko savo reikalavimą UAB „SMD“ dėl 119511,79 Eur (412650,31 Lt) dydžio skolos už atliktus statybos rangos darbus sumokėjimo; pripažinę, kad galutiniai pareiškėjų tarpusavio reikalavimai iš esmės yra tapatūs, pareiškėjai vienas kito reikalavimus įskaito ir konstatuoja, kad visos jų tarpusavio prievolės pagal 2013-08-28 statybos rangos ir projektavimo sutartį Nr. SMD20130828 yra visiškai įvykdytos bei po įskaitymo yra pasibaigusios. Pareiškėjai taip pat pareiškė atsisakantys ir susitarė ateityje vienas kitam nereikšti jokių kitokių reikalavimų, susijusių su sutarties vykdymu. Minėta nutartis atskiruoju skundu apskųsta nebuvo ir įsiteisėjo 2015-03-14.

42016-03-09 pareiškėja BUAB „Gora“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Eurobankrotas“, kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-638-671/2015 ir pakeisti 2015-03-05 Telšių rajono apylinkės teismo nutartį – prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo atmesti, pripažįstant, kad ja patvirtintos taikos sutarties sąlygos prieštarauja imperatyviems įstatymo reikalavimams bei viešajam interesui, kadangi teismas, tvirtindamas UAB „Gora“ ir UAB „SMD“ pateiktą prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo bei 2015-03-05 priimdamas nutartį, nepatikrino Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, kad Klaipėdos apygardos teisme yra priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Gora“, dėl ko nebuvo įvertintos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 3 dalies nuostatos, ir teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad taikos sutartis atitinka pareiškėjų interesus, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai.

5Telšių rajono apylinkės teismo 2016-04-20 nutartimi procesas civilinėje byloje Nr. e2-638-671/2015 atnaujintas LR CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu ir byla paskirta nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, 2016-05-23 teismo nutartimi į bylą suinteresuotu asmeniu įtraukta UAB „Nordus“.

6Teismo posėdžio metu pareiškėjo BUAB „Gora“ atstovės prašė pakeisti Telšių rajono apylinkės teismo 2015-03-05 nutartį ir atmesti prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, kadangi buvo pažeistos imperatyviosios įstatymų nuostatos ir kreditorių interesai.

7Pareiškėjo UAB „SMD“ atstovai prašė palikti 2015-03-05 teismo nutartį nepakeistą, kadangi BUAB „Gora“ prašymas netvirtinti taikos sutarties yra nepagrįstas, neįrodytas, grindžiamas tik abstrakčiais samprotavimais. Šiuo atveju nėra jokios aiškios teisės normos taikymo klaidos. Teismui tvirtinant taikos sutartį UAB „Gora“ bankroto byla nebuvo iškelta, o klausimas dėl kreditorių interesų pažeidimo yra ginčytinas. Be to, mano, jog teismas nepagrįstai atnaujino procesą byloje, kadangi bankroto administratorius praleido prašymo atnaujinti procesą padavimo terminą.

8Suinteresuoto asmens UAB „Nordus“ atstovė nurodė, jog taikos sutartis negalėjo būti tvirtinama, kadangi UAB „Gora“ turtas buvo areštuotas, įmonė tuo metu jau buvo nemoki, tačiau abi šalys tai nuslėpė. Taikos sutartimi buvo patenkinti tik vieno kreditoriaus reikalavimai, tokiu būdu buvo pažeisti UAB „Nordus“ kaip kreditorių interesai.

9Telšių rajono apylinkės teismo 2015-03-05 nutartis panaikintina ir priimtina nauja nutartis (CPK 371 str. 1 d. 3 p.).

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimų nustatyta, kad 2013-08-28 tarp UAB „SMD“ ir UAB „Gora“ buvo sudaryta statybos rangos ir projektavimo sutartis Nr. SMD20130828 dėl ( - )pastato, esančio ( - ), rekonstravimo, pagerinant jo energetines charakteristikas, darbų atlikimo. Kaip matyti iš 2014-10-31 UAB „SMD“ pretenzijos, 2014-12-19 UAB „Gora“ prieštaravimo dėl pretenzijos tarp šalių kilo nesutarimų dėl tinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo pagal minėtą sutartį, vienašališko sutarties nutraukimo teisėtumo. Siekdamos išspręsti ginčytinus klausimus, UAB „SMD“ ir UAB „Gora“ 2015-02-27 sudarė taikos sutartį ir 2015-03-03 pateikė prašymą Telšių rajono apylinkės teismui ją patvirtinti. Teismas 2015-03-05 nutartimi pareiškėjų sudarytą taikos sutartį patvirtino, konstatavęs, kad taikos sutartis atitinka pareiškėjų interesus, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai.

11Bylos duomenimis, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis taip pat nustatyta, kad 2014-11-04 Klaipėdos apygardos teismas priėmė pareiškimą dėl UAB „Gora“ bankroto bylos iškėlimo bei taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo UAB „Gora“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą. Bankroto byla UAB „Gora“ iškelta 2015-03-30 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi, kuri įsiteisėjo 2015-06-18, bankroto byla nėra užbaigta (civilinė byla Nr. B2-397-730/2016). 2014-12-11 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1704-479/2014 buvo atsisakyti iškelti UAB „Gora“ restruktūrizavimo bylą, kadangi konstatuotas įmonės nemokumas. Lietuvos apeliacinis teismas 2015-03-05 nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2014-12-11 nutartį paliko nepakeistą.

12Taigi nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Telšių rajono apylinkės teismo 2015-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-638-671/2015, kuria patvirtina pareiškėjų UAB „SMD“ ir UAB „Gora“ 2015-02-27 taikos sutartis dėl tarpusavio reikalavimų įskaitymo, buvo priimta po to, kai 2014-11-04 Klaipėdos apygardos teismas priėmė pareiškimą dėl UAB „Gora“ bankroto bylos iškėlimo bei taikė laikinąsias apsaugos priemones, o 2014-12-11 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi buvo atsisakyti iškelti UAB „Gora“ restruktūrizavimo bylą dėl įmonės nemokumo.

13Pirmiausia pažymėtina, kad pareiškėjo UAB „SMD“ atstovai teismo posėdžio metu kėlė klausimą dėl nepagrįsto proceso atnaujinimo byloje bankroto administratoriui praleidus prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą, tačiau šiuo klausimu teismas jau pasisakė 2016-04-20 nutartyje ir pripažino, kad BUAB „Gora“ nėra praleidusi CPK 368 straipsnio 1 dalyje numatyto trijų mėnesių termino, todėl plačiau šiuo klausimu nepasisakytina, tik pažymėtina, jog posėdžio metu bankroto administratoriaus įgaliota atstovė patvirtino, kad bankroto administratoriui iki šiol nėra perduoti bankrutuojančios įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo, ir, teismo vertinimu, ši aplinkybė neabejotinai turėjo įtakos prašymo padavimo terminui.

14UAB „SMD“ atstovai daug dėmesio skyrė ir analizavo UAB „SMD“ ir UAB „Gora“ tarpusavio sutartinių įsipareigojimų pagal 2013-08-28 statybos rangos ir projektavimo sutartį tinkamą/netinkamą vykdymą, teigė, jog UAB „SMD“ įskaitymą atliko anksčiau negu buvo priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau nagrinėjamu atveju šios aplinkybės esminės reikšmės neturi. Pareiškėjai 2015-02-27 sudarytoje ir teismo patvirtintoje taikos sutartyje (taikos sutarties 3 p.) pripažino, kad jų piniginiai reikalavimai vienas kitam, kylantys iš 2013-08-28 sutarties, kiekvieno iš pareiškėjų yra ginčijami ir nepripažįstami, ir būtent teismo patvirtinta taikos sutartimi pareiškėjai šiuos ginčijamus reikalavimus įskaitė.

15UAB „SMD“ nesutinka, kad tvirtinant taikos sutartį buvo padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, tačiau, kaip jau buvo minėta ir 2016-04-20 nutartyje, pagal LAT praktiką ir išaiškinimus, pirmosios instancijos teismo padaryta aiški teisės normos taikymo klaida gali būti suprantama kaip konkrečioje teisės normoje esančios aiškios nuostatos, kurią reikia taikyti, netaikymas ar jai taikyti svarbių bylos aplinkybių nenustatymas, imperatyviosios teisės normos netaikymas, vienareikšmiškos teisės normos nuostatos prasmės išaiškinimas netinkamai; neginčijamai neprotingas vertinamojo pobūdžio aplinkybių įvertinimas ir panašūs atvejai (LAT civilinės bylos Nr. 3K-3-403/2008, Nr. 3K-3-121/2011 ir kt.).

16Kaip minėta, Telšių rajono apylinkės teismo 2015-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-638-671/2015, kuria patvirtina pareiškėjų sudaryta taikos sutartis dėl tarpusavio reikalavimų įskaitymo, buvo priimta po to, kai 2014-11-04 Klaipėdos apygardos teismas priėmė pareiškimą dėl UAB „Gora“ bankroto bylos iškėlimo bei taikė laikinąsias apsaugos priemones. Pažymėtina, kad nors nei pasirašant taikos sutartį, nei teismui ją tvirtinant UAB „Gora“ dar nebuvo iškelta bankroto byla, tačiau tam tikros teisinės pasekmės gali atsirasti iš karto teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 3 d.) – šiuo atveju buvo priimta nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti UAB „Gora“ turtą.

17Teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra vykdomasis dokumentas (CPK 587 str. 4 p.) ir privaloma vykdyti (CPK 18 str.). 2014-11-04 Klaipėdos apygardos teismo nutartyje nurodyta, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos visų UAB „Gora“ kreditorių reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ir galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos, be to, UAB „Gora“ išaiškinta, kad ji atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties areštuoti turtą įregistravimo Turto arešto aktų registre momento, kaip tai ir numato CPK 145 straipsnio 8 dalis. IŠ LITEKO duomenų matyti, kad duomenys į registrą išsiųsti 2014-11-05 (CPK 675 str. 4 d.).

18Kaip matyti, minėta Klaipėdos apygardos teismo 2014-11-04 nutartimi buvo areštuotas ne tik UAB „Gora“ priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, piniginės lėšos, bet ir turtinės teisės, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą. Turtinės teisės yra tokios teisės, kurios turi tam tikrą ekonominę reikšmę ir piniginę išraišką, t.y. jas galima įvertinti pinigais. UAB „Gora“ piniginis reikalavimas dėl 119511,79 Eur (412650,31 Lt) dydžio skolos už atliktus statybos rangos darbus sumokėjimo neabejotinai yra turtinė teisė, todėl, esant pritaikytoms laikinosios apsaugos priemonėms, jokie susitarimai dėl šios turtinės teisės nebuvo galimi, priešingu atveju būtų paneigtas turto arešto, kaip laikino nuosavybės teisių apribojimo ir suvaržymo, tikslas ir paskirtis, turto areštas apskritai netektų prasmės.

19Įvertinus išdėstytas aplinkybes, byloje surinktus ir ištirtus įrodymus, darytina išvada, jog pareiškėjų 2015-02-27 sudaryta taikos sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (CPK 18 str., 145 str. 8 d., 675 str. 4 d., CK 6.9301 str., Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 3 d.), viešajai tvarkai, kadangi buvo pažeisti kitų UAB „Gora“ kreditorių interesai, pastarajai suteikiant pirmenybę tik vienam iš jų – UAB „SMD“, todėl yra pagrindas panaikinti 2015-03-05 nutartį ir pareiškėjų prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo atmesti (CPK 370 str. 4 d., 371 str. 1 d. 3 p.).

20BUAB „Gora“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Eurobankrotas“, turėjo byloje 1000 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Atsižvelgiant į tai, kad, atnaujinus procesą byloje, pareiškėjų interesai byloje yra priešingi ir tai, atmestus prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, BUAB „Gora“ iš UAB „SMD“ priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 443 str. 6 d.).

21Vadovaudamasis LR CPK 370 straipsnio 4 dalimi, 371 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, 443 straipsnio 6 dalimi, teismas

Nutarė

22panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2015-03-05 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-638-671/2015, ir pareiškėjų prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo atmesti.

23Priteisti iš UAB „SMD“ 1000 Eur bylinėjimosi išlaidų BUAB „Gora“.

24Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Kristina Sušinskaitė,... 2. pareiškėjai UAB „SMD“ ir UAB „Gora“ (šiuo metu bankrutuojanti)... 3. Telšių rajono apylinkės teismas 2015-03-05 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 4. 2016-03-09 pareiškėja BUAB „Gora“, atstovaujama bankroto... 5. Telšių rajono apylinkės teismo 2016-04-20 nutartimi procesas civilinėje... 6. Teismo posėdžio metu pareiškėjo BUAB „Gora“ atstovės prašė pakeisti... 7. Pareiškėjo UAB „SMD“ atstovai prašė palikti 2015-03-05 teismo nutartį... 8. Suinteresuoto asmens UAB „Nordus“ atstovė nurodė, jog taikos sutartis... 9. Telšių rajono apylinkės teismo 2015-03-05 nutartis panaikintina ir priimtina... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, dalyvaujančių byloje asmenų... 11. Bylos duomenimis, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis taip pat... 12. Taigi nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Telšių rajono apylinkės teismo... 13. Pirmiausia pažymėtina, kad pareiškėjo UAB „SMD“ atstovai teismo... 14. UAB „SMD“ atstovai daug dėmesio skyrė ir analizavo UAB „SMD“ ir UAB... 15. UAB „SMD“ nesutinka, kad tvirtinant taikos sutartį buvo padaryta aiški... 16. Kaip minėta, Telšių rajono apylinkės teismo 2015-03-05 nutartis civilinėje... 17. Teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra vykdomasis... 18. Kaip matyti, minėta Klaipėdos apygardos teismo 2014-11-04 nutartimi buvo... 19. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, byloje surinktus ir ištirtus įrodymus,... 20. BUAB „Gora“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB... 21. Vadovaudamasis LR CPK 370 straipsnio 4 dalimi, 371 straipsnio 1 dalies 3... 22. panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2015-03-05 nutartį, priimtą... 23. Priteisti iš UAB „SMD“ 1000 Eur bylinėjimosi išlaidų BUAB „Gora“.... 24. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju...